Skip to main content

Full text of "Variety (June 1940)"

See other formats


SCREEN RADIO BANDS STAGE 
miETY M 4 .««■ MM lllll«>ll n. MM. M Ik* €J«W« .1 M.> ToK M ff.'aMW M W iS(S «. I«:C fim.i» watt ar. joiii ^ mi HEED SOME S. A. IN FILMS DlEHHlk Crilici' Bh Snre 
■•••••••••••••••••a (!«■> 

kM (Mirror) 

W*m <H«rat4 Triteun*) ... 

(PlMl> 

••••••••••• ••••••• * ••••«••• 

• •••••••• 49 

M 

M 

••••■••••a V9 

m M 

•T W. •. 

M • 

t a 

• • 
II I 
N I 

• t lidn^lUMllto-Tiitjiilll^ 
ColKitemR; Fnwr'tFiit !■ WMi • aMaMMUMl that 
coMUntau Eiaaltlw. VMii«r< « 
b»un>r« onloO— cataiMuli*! 
4 U>ckrtd«a. lh« Nr» Yark la-tail ptMS ImI !• Mw yt^^ ' ^^^^jJaiMta 
1*1 ■< fl mm I ''atart^ •« with Mi «rt»ki« to 
IB vicM tera. 
•I tli iC W 

I tt, waa riitti an 

Jjf a Hull 

al JMl !!•» lha Ara Smm- MUiaijifcaa, 
cTMtc « triory ataca CUbart Cabrial | 
•i*»a4 M in>-» Ml4 IMI. 
■ itift niiBiii. al Mm Mlrcar. •MtMM AaiMMkaf tha Jowraal- ' 

^!SrSt^SSSi'Zmm1!l^ iEM PLm Ikw 

UclMrd WatU Jr. af Um HaaaM m% » Tl • EXIIII FEELS IT 
IMimiaiJi. T( 

Psrilf cms AVCIUCft CAMS ■7 KEI W00DW410 

<l»MMy .^ra»ll. ^ Mar A runninf thraufti mr 
— )«Ut how lon( un4*r pi*«ml 
ditMffVS %n4 rotru ttiMt*. can <Mir ba* 
lovad 'n»avia' lKi*ifi^«j 

I kn«<r il li M lha downward 
yath a* U«a laadmi racraalMN af Um 
•II ia a If mMmL UIk M fMnlk 
Caeaa IM; Weiih WatjM Um Waalilnctan. D C. 

TV 

Ma tanardtaa gratia BlC. 

■ad CrM«. im 
Ava, n Loui*. Ma. 
Amartran Mad Croaa. C'i«ic 
•as rit I Armr SitMl Car^ ameart aari(Ba4 
to tk* National D a iai Ma dauM, m- 
gardinf arlMl part UM pIctMfa k«Mi« ■ •rtMTd 

Carpa. and Mafar Maaaa WrttfM. Jr, 
a( tiM adtalaat taaital'a <l i Ml ii 
Huddl* on Uw ParaaaauM M wm 
•uirtlr qi lmia« ta at Ika caa- 
frrrttr* w»r» Harry M. Waraar, k it. 
Kaal. CliM Wark. & a KiIihi. K. H. lUktSccMid 

Miioii-$ Gross 

hf. a I If an^ kalalarii 

Us Zd Year ^'^n Car 
rr«a 

try lined up aa ipacial p««t«r«a 

in( tKr natioffi'a defrn^c ^t*- 
inf national it 
( M hal k <i : <r • m» to Mm Mat*, hnf IMtte bHWay 
)WtorWg caataat ran 'ar ati ta raM a 
ptrlura whirti ro«( |l aaaaaa to maka 

Put a tti\rliM| rai t.val m^i a amall 
town and llM lacal aiavM aMa 
a« »«ll 
that 

Carl LaaaMie, May jraar* 
U waaK iMl prMT to ■MkaraCaHl 
tMrd aaaaaa witk a total (raa* to 
dato al aMra than n Ma aat Oitru 
jMMunn inuaical al tlia Wmlar Liar- 
daa. N Y . ha> ra^ a* a Ut«a fram 
Ma aarly paca M araatad PMM a a( tka WarM-IMagraai. i« 

iht anailhililto 
libhitt's'SKik Cle\elan<l. June 4 
L^lu%c a pact froM the >w»k 

. WGAK ta rtadyiad a piaa 
arW aprliw a* aniimrrli i 

•al 

a< ktod 

^ 'olM p. PM. alatiaa 

rrturncd rarcntljr from vuil ta 
aWr ttati.m KMPC in Beverly Hill> 
'wa '.iifak' preview » ill be thu 
•aafc al th. Km. in-rbockar. an eart 
**^hata« m awaaad by I^awit Saraa. 

a a(«M 

tiaa al Maal r li 
aaar Um 
(wrraaliaa wliiHi a»aM ■! 
ap.ilu thi« Mawday «!•• Hii 
mar '••rra har to detlnie aiiolkar 
le>m after aervin« at head of tka 
rederaiHMi fur to rocMarvaUva yaara 
Weber decUrad Ml iif <»» UmI 

he w ai ttopind adalMl hapa ttM Wi 
dacturt waMaM^yai^<Nl*^^<pr 

INV* lo improte canaMaraMy within 
the ne«l frw da>> lo irmire such a 
vidut M' I- -.4ie<l to underfo a 
:liu. ni<ti |>h>>Kal rumiitatMio thu 
rrida> >1> and even tl tha 
tall liM« ha aatal ratira. Wal • wiaa old BMa 
aaw Um kandwrittng aa 
Um wall' Kv-erjr U>l penny aaw 
aeenu U ! > l>>>ie anl orekly gaa 
tor inr IMO n Klel. Tha nalma ■ Ita- 
lic III <.< > >^nabHa jaal tto laal, 
laaiad itt puturaa 
MMia aailt aa4 I a« mm ly. -Halto- U Mlavad 
Aaw aa racard to 
la • 

mt Nassqf't Id Crw 
Pica ■ Khr. Brings MilwaMkaa. Juna «. Hfjr Rcse Has Ljrau'i 
lUid Dtiif a Pitck 
Al N.Y. Fiir. \fAt Billt R>>' .'•'•H M'Hi'laT <t> thai 
hit 'UankriMI • II .xiHi.t A>>r l.y- 
man'> ^*rll> ai"! l.« ittaii ( lainie.l that 
he ha> i vei y Ur<>n( riMxtitutHjn 
Thc>c aalliaa kaynoU a btl al a tatid 
to aaa carwr af mm Mmt VaHi 
Warld's Pair. Il Uig TenMTs Fsr 
2llb Pii^ Hstii; r xi- 

i id>r>d It a aiigMy Aaa faature l->r 
Ra ni-»>i Maaaay to alep to the fuui- 
bdliu at Um tto* a( 'Afee Lla c ala June 4 umn 

tKMt lo It 

baidii>< Tnni TKenee. aMaastr al 

the D<v.dui<> with all aorta al 
Miaihxl and trlcphnned threata and 
iiitM-ixn TW prolaata have tiailie^ 
head* !• b to (ha curtain ol 

aecvrd (kith the 
. lori-r. in the Warld War. apat^a 

MiaTw Croaa. Wowirn 

Maa al Mat- ^ the m-ivk« atood at the hcada u( 
llM aiUa* aa yean. «#activa two 

Contract of William C.^ 
neat for conaxlei aii mi 

In the lower t<ia<t<rt> th» :>iij'ii>ij Aad with the ciMirtiia. aH out «• 
aA other thaatrct to aad the causa 
in .imilar laabiMi bwl arhen ttx-n 
l-«ifw^ of Um altacka apaa the k^.t af bia loa* oa, with arour>4 M di.tpped iti h<m>e thry 
tara waafca aad olhart tatad ta M- Alter ptoyiag 

a( Um aeaaaaiy arava fraaa 

la 

al Um ptaii 

7* NiQMUlMKiMkaWUe Need Some S.A. In Filnu] ■• I. >..>i'i.. R.>h K«r>« r.i« »>Mj 

(.<<)> Mrtra lMrwlliii« piutfur- 
InKlvnd for llwic r«*vaH««t 
t< n-f MiM«, arc kM^iNg IMr Maa Vark 

thMSl''*' BMkiag «IMla pMorr* 
Ml nrart BrNaM tor Mw p ra— m Of 

•4 h»»t uMlil tha thiaal af a 0*r> 
(no" 'n«a*iOfl Mo«i <>k*r 

T>>«-« iso r«in^nt^< <n4 Para •M »ha ra« lia«r *»' ixl «a BrIUtn 
• IM mm* **» MT*. aUymg m 
AMNfiM SMI MWkMC In 

H 

i1 malitag 
••rniag M 
Amt M *•» 4 rfii I ntalM MT 

Mn I br pat 'Ng M|r 
Haw. I am tf\ aa natT»w-m<n»tr^ 
M aay It^ r..ri,r1|T I MMa aanwtktnc whirtl ta kut nal- wkirk our BTmI dlrartoif ran «• ^ 

«ral In (ha aaavamml <whrth«r .t wall »ilhou( affatKlini «n,,'fi« |>., 

fee tofward 9r baciiwar^) •( tha >aa»t M fcc aai wI M ii l On i>« >,,.„ 

•ul I «a *a|r tkal Mm mo- •( llw NHMM I IMll lha it STRIPSHOWSAT 

• to«nt »haa4 •i«h ^ t*»ari» a( pt»*miilmm. 

»iaM k* aipMiaiv* »r«riMrtMn« w < ,„M«ial .h«ra AMitmf f\ AnEIIIIAI C iwai 

lM.«Ma«MtfkrU •.pra*«»rak^ Cl,a antf tha.. VyiVafA 1 VAnnifALJ aaMi^ at Mm wry •( Mir ««lM* «*«itni whilt Uw baf and to* 
torai af awHrt a tawiit ■hataaatu »f tha roM. UtnilatMNi' N 

lr» m.ikmi: 

f'«fW1r4 ky tha war ••>.< n-r a»- 
tiMi«M4i ailcM ka inlarrutMad k« Piciuia vll 
wkM ifet ram b 
rvHljr ayafaM fr«Mi wrthia tlar- 
■war fer • liaarala and 

>i<Mr ia iiar nm < «/.h iha k^k- SMXPK af awHrt a tawaiit ■hataaatii tha ra 
al tka a k au luU bottom •( an> Tha puMtr la aniiaMalir 

ItrtotMnaM rk*M<a« »i«wa1hm« to haaaan an Iha Mit»« 
Mara Kirk far taa i u M T thma with a lilllr tttnt .L.^i 

Al I hava a aotnl hat kavn raetaaK mind jrou. ta rau>« ■ < hut k 

alMta. la any aatail lawn. ka«a m4 U i an . fcrnta mh a> carry 
maaa aMMWMIr Mymiad ka<iia< ngMa tfaak 
UM Mafiaal Mm. All IM* iw« kr^ rraort^ 
• III 

aa a aarW 
■ Mnlal 
«lwn».«d ky tka kbu ikrvufk " r 
h>wU>Ml« rountry a'*'*'** Carm» > 
•itily a altorl di<(anra awo a<i' • 
Mw «ltaaarl la Franra alama a4 Ma Ikal rawtaa wMk 
a aim aaalhar. at« lafcina aalra «al<- 

tar»l«al> thai ara »la|rMl| !■ tMHI 

lot' all i-\rr tli* ril*. 

Al lr>>t l< lacixr* ha^a imfiirlrd lywcst Diiy SthM 

Da«M Maaa. Par r»a. aha »a* ka- •_La M aiaiMaaa^a 
Mrvrd ralaMtaC. >■ *•( akaaiM Mm i niVL MMffBRj S Ml Uaaa al aa mWiaa aai aMwaMaa 
■M* wMk atfMr iMiHlnrMM Mi ••• B_ ■§ a a I ara aMraciiag aatte itaMa aa aM 

_ I k mm W« — 

^ Marar B OaHi 

MadiMtn t*°i< JimmC I «aa aa ttw MMtaraM I . 

WMIa »rMi^ artof* m lha UaMad I ^vml o» Iha aaw ractaw Iha 

.- - rama oH Churrhman and rliib »i4 Kaaa. IMt-Paa aradurlMtn hrad > Hita» ara pi t»t^mtt^rtl U timn in ^„ ^ Churrli 

>♦«•; Um Goati. Matro • piudiM-liaa JfjLJ'ij^" ""^'al' r>«>a pMHr>u 

aaacaUva in Knaland. m, own n aii H d tP^P^B?*!?'* rarnir« »iih iw at ail 

ky Ikati wivaa, lailrd (or N Y. J** 
akrard Iha Priaiilaat Ma n iatati ahaa 

H Martatf tor Mm U. & 

awaiw m Bia aaawavs. n A aaraival tor 
la aaw aal aniy tawak 
camartilinw kul a ralamity rifl* w araia a fy. I 
rania ».tl buy a fallow an<1 atrtiiraa for atfaMa naljr aa Ika toM 

mora kx-k in a bavr parlor lhan titr« tuyt of tha waak. rawitinf ina 
raa gat at a im»« .» I raprai I li i<r waakl* .Saturday hul.<U« (.,■ pMimt* 
mm to otl to tad wilk Ikraa ajhcr tor rhiMraa. Our aiovn iip 

aMi of tha damly n^^. 

_ ^ nrad Ikam la ika ywaa 

■houM Mm BMtMa pMa** * — ' - 

hava to laka a^vryMMag vl 
— »hr •hotild It arc 
ilMMi that It i> Ix-kad aM 
lag ran ka dwia about il" 
Plw all Iha rra<in>ii I ha\a n<^n 
MmM<^ akaa a. I _ am a»"«< to^ ta >> p,,, thani sith tha pirMni n.* 

_M Mat ty aJ^ toMtog ^yaa what i ,,,nii mmi fault f»f tha ktiMi*«t*< m 

""f ^ kr. aa Iwraag aut. Wk», H ■ m> had 
iMnt lig taaaadiataly to al toaal ^ ■ - - _ - 
TWn Oa 
a« 

Iha 9m\y Paa aiaafcala. or tha to<4 
Warnaii pa pay atuilral*. aad n-m- a ctiarM* 
MAYO HUT. -SENIEin Othai Uiow pao^la *a>l ■>( »n ih« 
Maaiaavrlt includad Haoaid WaUh 
Jaiiy Jackaon aad toaiily. Jua Hay- 
maa aad vMa, peiatiag out 
vlflually all of tha 
' flJggJM la aaatMatrnt Uaaa rol- 
tactad k* lha rH* lraa»urv laat yaar. 
<t Tha o«l> raxrnua tha rily (ola Irom 
tha rarniaa a a tIM I lataly 

gtva Mm Mai kaaiaaaa a 

aarvlva aad caaipato with aM ikaaa ^ ^ m^^^m'Si M m 

I Ml forma of aatartoiawmt thai havo Ib^^hS aMtoHia Hav 

W Mm davM la my thaalra > ■ lag to 

. , aaM whaa la tka kaar-gaidva rl#H 

"T* •J'Tm ahT ***^" - J *. y*. a«-roaa lha atraat thay caa haaa • 

•aa mSm aHMaf I SSmT iSaaa *' * *Mr** a Ha>lad aaamil tha 
A cr 

ivy M I (Maa up in iHa la>l (aw yaar* I 

ara forirttiiif <il ii< .>i«hi> of ia>tikr> 
Laa Angrla* Juna * 
AaaMa MV* taaa graniad a trm- 
piarary tolaaWiow in Kuparior ruurt 
i*>tiainn( Samual (^oldwyn from 
aaadiag haa to lagliad to diract a 


mm 

aaa aarh In a Si- 

Gf>l<l»yn t raply aUtoa that ha has 
•Ma Ma tiad up in Enfland and tha 
otilt » a.T >>• can gat any of it ba< k 
!• to pindura a pirlura tha la aad 
tapa al gituikwio n n tha ' 
ara UaMw tha caaiiart. ka 

Ala a aadar thiaanaid to caH oa Mm 
to aand In iUala paMaa II 

authoriitr* didn't art. 

In Phill« Ma«nr l^ntbrrton a<kad 
Dtrarior of Pubiir Aafaty Jaii<ri II 
Malnna la rhark oa rapuita t>f 
aamkiiag aad aaMMy al Uw Mat I>iirin( lha paat (rw nxwlh* I 
Mjr poiM )• that if lha Aim bti<.- hata bran vary happy If r*» my 
oaa aapacta u> ^urvita ii M.iijr pel rontictifma being burna out i« an 
arx ka«-k e<i iHr tr'tf' Har<h a>l«nl at laoal. I kriirta I milMad 
1 kaow. aad aaaa that a ill 
I'M 

Iray IMa aa H M M M Mai 
ailaar a kla callapaa. 

UMto Lou Kvan >« tria old dava tha variowa 
laaor kaarda kopt rlipyiag away, 
to 

a 

aaty foiry- iatoi w o ul d fi to MM MMMa to Mm M. V. 
• lart Muaday in wklrh ka louahiwgly 

tha torrid naluia of Ttii-4 
almorl h*n>t! ;;jM:;?7ft; L.A.toN.Y. 
giva iM a It « 
JiHl a MUa iim t lhwig tw rrtura to Aiaarica vta lha Cli|i|>ar TmMCI HcmIs L4f|9 ShSW 
an Jima XT. j^^^^^^^^ ^_ M 

• law daya w^^^^^^^W w i Urda Baaar. M wo* Ma Ma 

to gat tara pirluiaa •lartad ihaw 

batofv rataraing to tha Umtad Si..tr- Suulk 

wk a a a ha » alaa producing C'^bla* Biaiil 
ftoai KMda glva no htnl of hii pUn> l'a>.>ti>iri • locludad Vitorw Pad- 

M appatr* racra of tha ToeUa Piccata and a, 
lal Ml 

iaa Cawlhara 
Choilat Cakurn 
Morgan Conway. 
Gary Caopar. 
B. V. DurlMg. 
Bifciiy riaMfc 

Goorga Tih**t 
■okait M c;illl..m. 
JarM (iol<<l«ig. 
IVlrr Mji»«» 
Paul Hannm^ I brgion af Dvcanry bar brought akoul katla«« Miay alaa apply to Mm k«t> 
I -uih a .ii.i-iMMi an.1 uti tup uf thi. M tha rouatry aa w*!!. Why 
roaaar kaarda in tha v aftoaa aUtr* ,ny Pollia* FraiM-aia aa ii« 
M(M aNM agMal B^ aitaA Ii Ml Ui* >ug» park a lh«air« to lha th- if 
. naat waak Ihry follow up ailk 

EX-MDW ANNOUNCER i^'^iTt:" - '" ' ATC0L5i«j«yS£--*5 «tOM-VAY HUSUM M Buaaa. Alra. 

<UrK«i> Harris ftr>d Shorv. Nwtt. Ji. ttrfialgaad to Ika ditch behind tha 
t*«-fcitralck ky tha fam * K« taka 
VM CBS. In M« aurtf 
racaauaoadad 
HaraW NurWy. 
Horkert Korkat 
Harrv 
Virk Knii 
Alac SIfepaia Mailt Ro»r<>t>kiom farmer 
_ gk M toalh aa i,jni heatyaeighl rhamp *r<d nww 
Aato kava « mieiy aparator-m. r aaB Mtol roeord atartod wiik MM 
Kaalarfcy Darky, la which Huaiag ^ 

*wU4 Blraalick aad Callahadioa Oorary'itato 

|wld oM at SS-I Next ll>a «ric al .,-17 ite i 

.t U tha Hon.. May 1^ Hiid, .WBV 

'* „'** BoMnklw-ni deal ralU for fl ' 

1^ carydaa caaM ,h, g,., jljgg ^H^H^ ( 

^ rrniaiiiitig two 

Henry SMuwiirhina. 
MaMvl l.aMa<a 
Cleoiga McMaiiitf. 
Wititaai kt>tn«t. 71-1: to Mm 
Andy K. rlickad tor T-l and m lha 
MatragaUtaa. May n. Third Dagiaa 
rtaaaaM Mm Mm at iH-l 
Tim MapaMM la to kat fM^Wmg- 

M-ata. 

JOE BSSSU MIT UCOBE 
Joa Baaaar, vauda mmir gnr« mi 
It. ttaa Oaaat aast araak on a penduig • tNiv «Mfe «a 
Bayaa •OmIvni. 
SI iMaw Yarn to 

Amerirai Arturo T^iacaatoi. VMorie 
F'<<imi-a Bidu Sayao. Riaa Sirvent 
Hitata 
itlla » 
•Bratiil. 
NtYttoLaA. AMUVAU B. G Dr SyKa. 
Ken t>> Ui. 
Data Cpaltin. 
John Ei>kina. 
Molly foa 
Baity GraMa. 
Oarli 9,9. ha pra*> 

Holltiaood. Jima 4 ani rondillaaa Bddia ■• lirkrd at t<-t 
T»o r>fw t>i .mJim-1 iiin iinilt aiiff- aa lha M'raen la roncrriia<1 Ha i«io*l 
mani C'olumtou a prodiM-ltoa arliip be alloved lo let tn thoae lilile tiaint* 
wMh Baa Hrrhl tew acta 
^ Jr. tor 'Ba> ka raa da aa cto»at ly . Oti. lot aa> 
Hackl draw* fo«ir-way killing un- Irv atual puH aaray al nnea friar lha 

dar lha an unsniM-m tiring rirdiird (1.riaioi*hip held over it by the < ai i- 

aa produ<-er diratloi. arieen plo- fnja leform' groupa la the nMia.* 

aulhof uf atigiiial tain pi< iiira even al ili tkor^l lha tno 

Mara and aUa gala kataig ihu^ a hick la r au a ii^ a towaimg 
- lhara ara MMay 

far MOG rountry from tha laige«« niy 

lu lha amalleat baatda tthirh ii« 
'"^j*- me\iaa. aaaa to iMr ig u MN day*. 

ky AHaa ' 

falaa arreM 

IMMI PlaiuuM ___ 

acta IM aMa aiiii lii wkito r iMto| ZSSmmlttm 

• *■ ^ aatoaaM Na toirytoto ara. Mid ihaad 

argaataaliatM karfc up lha raaulia al 
lhair work Decidedly no Do inry 
aaw *ar. 'People, lha maviaa ara 
aaw aiada to order They ara 

I waal aaary aaa al yoa to 

imitS. 

laattW. Juna «. 

I.acal lai'iatg A Lman Aaan. haa ova 

au>l acain«i heiit of Seattle Aim un.atoradli^ pirtu 

arrMrr John Monk Saundera and hit garka' gag their 

Mtoarccd » ife. Fay Wray. lor tttM aoaM alhar place 

i<>«ry noia Proparty aaw la alhar worda. how 

M a rc api i d ky mother af g aatiM i r r . ika aMiiaa ptctura iad«a»ii.t 

aa iMMa to ka Ifeg MMl lav Mm atoa 

f. Ifit H'WOOD OFF SUCKER LIST Urfclena39(aremOFor 
DnMHhfikii'RiiCtJhK Phnjccb I arilh 
or Mm IM ffTMila. WJM «mI 
W PrM<««M far furtltVT itttdr af lh« 
«C«rl >( isdM on th« livn of tU 
|i_n I makidC • l*UI •! 
Wa Tdl WaJnMdar 
viarmvnl Ih* pi's 
Billin«»t«'r ihti IK* local Mork 
CHib h» rm t mtmt t ttam MMig Uw 
Narrjr 
tit •( 

Vwt. 

Hahit <i(u^ I'xt III* 
rtwto f M>< iM« b« ranr 
■ Mmt Vat* lOT liyPU SO iTe' Cafa lUei Ori Heafy Dm 
EMY IIY MIUEi 0>i Kate Siik Shmr f« DmtiM 1 r.>r 
•i Iht |Ml tiM — >**»i* tj >. 

|H.M* l»r crarral arar • 

p»riii< a( lara JFMn !■ 
■w V. >. M total— - 
Cwpiraltoa wa< 
tl.M far tha 4ar«lapfnant 
fl( |alrrntii<Mi»l rxrhanc* ot adur*- 
MmI »n<i tha Natlcaal Ti\m 

(C'>nlinu*d on W) 'Wbal U lha 

who <l*l*fmti»*t that** 

KaiiiM-i i«ri>l><'<l that h* didn't 
kMi IM th limit It aa- Holiywood Jun* 4 
Thm was ohm a pirluir ttir At- 
uf«4 ha WM an lay uimn brm,; m- 
vMM «•«*■ !• Ow laf«couii u( Orau- 

Hmk ara to* wmny ramlndari 
■in<>n( th<M* md«ntat>ur<t »( fam* 
and lurtuna whtcli fUthad and want 
mto abrupt blackout TMajr'i baad- 
1 ■• !■ tor IbM Uatf •( N. draii Siiys CBS, 
SHIiWrilillilv 
■t af MM 

Mala a« aMid u lto i lb ^ 
WW naw< tnm WmrtfU. tbd Collma 
wOl M( b3«h mmt mmn bravy atrfC 
ktVU wllb an 
la lha draaiattr ipal. 

•ra •avaral war nrwa 
aa flba aafwarba 
baar the i 
iari aram'l m tha 
b*avr dram* H* r<t*« tha 
af 'Man M Wbtla.' whirb tha 
a iwant Kata 
IMA WAITS COSTODT 
JIMMWiniltKr- t^a«a War*. H r mm aM 

atartvt. hi lagi~ 
f*th*r mat bar at lha airport bara 
lay iJuita I) with opa«i arm* 
and • r«urt ordar which raqalrad 
May hara aatll watflhty catMl Iter 

r'i 

ciMirl'i lurisdktiaa 

l^lar howavar. Miaa Wara left for 
■allrwoad. raaulllsf la a rantantpt 
m*»f ratumabta »a>t Maaday <I0> 

km Mrwood 
iaM 
«a ba 

Bi lha apMhw af 

Dairy Manth. It waa 

with her (athar wha. 
I yaar *to. patitionad to htv* Norman C-ir* n 
wrilar. hM cwmniaai 
far tan pradartlaa 
Carly tor li^l ml 

li 

wrtttof After Iwa mhMw* ana<miaa>. | 
Corw>« tm rvWay iin anaUjr 
Ittrmad down i larm oUar Irani KKO. 
SludM had |M rw.Mitly announcatf Mm 
tfaal waa cl<n*d. tout lavaral -Wba-Naa.- aaa ItoM Oa to Yawr SMTlba^ral 
all.' wbtch wM briag Al Mm atoipty barauaa Mw 
— Mk to iMMSVt li IB NtaHMi. I t**" Irim 

to ite ""I'l Iba laal poulbta 

~ aitoHto to bMM aacb rrMar a^ 

iM OWkiMV M ^MM Mfc ^^^K CMtoa v« Mto toto 

ll twaatoftad**" ** **" * t aw m li. Arapraaf, aarthqwaka-praaC ' ISk^M^SftfyH^I* Ito toMr wM *^p^a'2w ^ ^^to 

and fluarantaad not to fad«. "Ml | ^^|||igg|gA wmWI^SlS^Ux^Sm wSSit •( atbar 

langlMaa Thry'ra ay and down lha . 
h.)«ii»»ar<l» out la tiM atlriu. al lha ••••tot Martad. LaMar mmm, _. 

bqclM ^ atofca t a aayyaifcira. . artad by I^rd lUb-.. kmHU ZJSTSHttr HiwU* hi. »i 

"i*. .S^^^T " . ff f' " '^Pf;^ au far aa poaarttl* will ba to 

a« M MS « mm mm m «■ «mh ; ti f aahia a« tba aramy aaMttaa acripu ai or rip. And It'a gill-edt* ituff. a« 
xMiiid aa a covay al ritrawd Iwainaaa 
tohd* VTrttar aiNI raHMto at 
daAniMy. Only dadnita trrlplM^ aa. 
usnmani m (ar u tha Caluatbto 

Worluhop prof > am lor Juna Id. 

Sriern ri<hl)« t<> ('«Kiwin« radia 
draata. 'Thay Fly Tbraugb ■m fetoi «l raok and Ml« KdOr ara tba aniy 
pUrara daAnltaty aaMractad by | 

billman. I>ut tba baUnea of tha cast ^ matic bit will hi uif 
, baa baan linad tap Contracti with m "Lov* Soni an ori| 

tol by Jaan Halloway. ' *y J— *** I tha two raal-toppan caU tar tba 
' — — I apanto« of Tacaa by tUr a» M 
Satory It 
II M NVA nsr WAID 

ha« baan an da»aitt wMb B^lty tar 
•uma tim*. but cnto tar tb« batanca 
of tha ra>l hu not boaa forthromiag 
a» ir^uirad 
I Jolaon ahew. which will opan to 
Datroit aarly naat l apa f t a d tar mora than • yaar. I M 

Tha Roonayt f<irtjn«i Ukik a ^^^^^^^^^^^m HElilNGa WAim OUT 
W «U CaU OMIUIT turn with tha daclina of vaudavilla 
Ha'a cwrrantly appaannt at Sill) 
to TMMi 

to), ■toby waa Aa 
■allywaod and not rrlaand to ma** 

The kid xMieitreu. who mada har 
tod far taaM with 

a< ■■ Mto. Ar. aaU in lha falhar'a ntt atoaf with 

J«r* Shcrrill. of Paramount, and the 
Mirhitaii Dairy Food 
Wnation. which bra 
town lor a 

^'iai to alo<l«< f'M- adaptation on 
Am*cha-OI(l littd profram 
'f prudiM'rr-ni itri rhargaa hii 
and charari*f< aie l>rin( dia- 
aa4 PMjr prava damaging to 
lltol latlrad and it was a falhac antf^ato 
art llrc*nUy )uniar hat bavn work 
tog aoto and with Hciniaii Ti 
Jr 

WiMa at Hm top^ tba 

ka 
a! SHIPPER OUECn TO ITf LiriM Calv lb Hoilrwood Juna 4 
Mr*. Larito Cartac'i bto ataty. 

ptajr tba titia ratoTttMBiK li 
I luartliMi for tha al 
b« af bar art. aa4 

Paign intimaliag UmI ha had abaa- 

d*!*^ hn daughtar in an orphaa't 

hoiiK » ttrn It K »w>"l tha truth. 

StolMwiiki PickTcirl. 17. 
nvTMriiif YMrth Orrk BcUy Ji fhttiburfh. June 4 

IT. formar CwMtcbiUPky 
Far Late CmmIt Sd With III* i^-aih if Waller Connolly 
lait »r.-k t4i% ('•'M'ion and Harry 
Gortc ducl<Md that Ibry bad the 
•ba clafMMr atoar jmtt* to a 
plajr tor toM aa Wnatmm m^ 
ML II waa -Bard*. VMp- by SI 
Mm Into I. Men lo thif r<MUMty 
It had been done m Ii>lan4 

Cwdon and C<oetr while <»n the 
Cua>t. for »hirh Ihey »ill depart 
rrom Sf* V>ik al the end >>( June. • lU aarfc another atayer fur tiw rato. 
O. aad a arW Itoa mmk m wm- by Ida ^ _ 

oar^aM wito baa landed Caargc J* J" ^^^^^^^'JT^ 
al m bad tar tw> to thrae naeki IJL. n^^^^^^^T-wB ■ 

warc*«a 

abtointog •nanctng f>i 
to clianca 
tba ' cain because af tot 
I at Um nary. I Htoa Mart rtoiaas that her act nan 
atoU iif 'Among attwr tbwgt a( ar 
^ . _ . . . _ ..^ ^ ^ ttollrally removmg cartato partiani 

i«-r 

Jeiaal 

and t >rc%1 him to postpone a >ched 
pled en^acemenl at the Or^jheuin 
Loa Angeles, nest tireii The to- 
year '■old romir i> mi t > lie 

a paralyiii af ana aida af ba toM. 

'^.^SSffHS BcKyeji Par Sbirto 

I w^ lus, ptoyto, ba*H •I'll'. 1 (§) T« ll il I, f , 

the l»»rk)ard an-l ran l» rilch t tty ^ ' 

he kSid 'I burst a Wood v.-sael in 
my Icmple. wtoch W Md » tompii- Rslaert 
rary yaralyaM af a aarv*. IH cuaM C< 

. rfHtU Mr rW PHMW ai MM ■ 

U L Watrsaa. to f*. tbar* wtM 

yaalorday Bowsh. 

•Maa4ay» af a $»jm wit adaptor, 

braagbi by an agaacy to Li* Aa> Whan Biartiliy Ma4a Aarta tar 

(eles Superior Court Je^sH had re- \letr«. h; mada tluaa la the aaal aad 

renilv r.xne <•> the C^>:ksl l i ><jsn his thi^>e is yearly Ha u due eaal 

bride Lou Andrawa. TWy ara le- sharlly ta lay further produetioa 
eup>in« the fonaer baaM al taftjptoaa far Ika totoftoa Par will di»- 
rorwitco ar waa WLvuMaa 
to V _aM IMierMS. r M lisal af ata 
lladi-i Rr^ r . > 
Unit RrvirA 
Vaudeville *il^?*'t • Ml I « %aiKTT 

lis s l*«r — 11! t^w*mm 

4i'as«.«»« N«ni«*aa aa 

liaiu %srle«t. Lsa. » 7. Jmm S, LoBg (Memorial) Weekend BdU 

r ITl ffi ' i laim A^^Uv Qm^^ CNAMP TAUirr LEHDCII 

MMMawata M K Y mi At »pv«l» wrir \r'^ il% ii^licniird. 

bImc with >t«li toua^'t lirli* •I la mm VWft. ha\« b«M ia the a wm fUmt 
(he ^KtMi«, 'Brigham Vaunv ' 
Th« aM aaaan*. to«*rf b« «• 

mutnr <rurkt. mufi i>(irir • >p»*<i 
linntt of t# milcf »n K«»iii «*m lh« 
II*-aMl« Ut^L Aaytliiac f«««rc M • (fctlv^mi yafchfWy aa^ arrMHtl- 

tag (Mf. -I'M* r<Hapl»ln>«' of h • l»>i 
prtui* TN« Wtttrrarr.' a nw i y t* 

ftM>nlh« 

AH h» ronirart jiayw* bid IM 
ha«« ba*« kMi iff M. YWy 
Gary Oaapar. «to haa Mtft 
nl Miaaur tor Oaril 
al ParaaMMMl Wl4 ti awrti- 
tmt tm iohn Doa' tar rraah Ca»ra 
a< Warnrr Bra* . Waltrr Brawwaw 
• ka'f ay^aating la 'MaryUMl' al 
mtt-fmm mt ttmr at Warnri>. Jmm 
Hall, mtm t» im ^illWt La4y' ai FM 
HallrwMirf J(MM 4 

Naw AAnirct Ihaatr* a«< M«IIt- 
n »■< hf><ilf>tir<l i>yrt<*<1 « th 
(aU al ^Mktu li«ing la 
aa>-»icfca 4 aarti athar. am4 a 
ml palt*« M iailaf bf m -KM I 

Hi aMHlM Ml «( tha taMrar l * ' 
al Dm* Amtnmt ami Vtrttata Gil- 
inara ha«« bata rwrrhaa ad by W«h 

Ar«lr»>»» 1/ in "Sa lor i IjMly ' «ihi>» LaMi IHi U1 

kauaa »wi»ta»»«l aaUla 

tram lha CIO. Im->I I4I« In 
a («HMil*r-4rit« th* CIO ptrk- 
rl» bat* fa r' » (nr » inlt Mw 
rii>1omait had a l«>u(^ luii* gal* 
tin( inia Ih* Ihrali* aai )aiB u» wllh una a( Mw MMiata 
aa a paa4 m« f or at • rrrilaHIwi taa* 
•BUitac rra<ia « i UmIi^ 
J*m waahi hi M>u.,mt4 
ia Naw Yark Riin^-M <4 


NM aniv an* 
bat mant phn Atm* 
Ih* K Y WmMf 
FMr, all ar* rrrrtMnf llwir thar* of 
a pMblir lan^mr* in b« aa U r«a>wa< 
In aa* Im in a* aitotHw W ^b 
M Iw'l taa aapawalta RW9W% ni^^l AlBAfV Mix C.lmar* « ill appaar in 'Rain M 
PK If pi I AIH\mihm.' Aa«fra Lard* u alaa avtb- 
U a llljvliflllflll >«« at •* aaa Zor^a. »lw t*- la 
Olbaf caslfw^ 
Mrtcn vha la tm 
i i>d Dot Da' 

tia Mm aaljr ■rltkab Army. 

h*r lac^^tb abawl Iking *( ih* ««r a»4 ' Trrn<l af Mr^blt* lawari eaMral tfacart Williaai Wjlar la 
raAiaa wMrh fa«i (loom o\<r th«'or ii> o«n rmrhangfi it furlhrr •« .• Brtia Oati* la Tbt Ltttar* at Wat- 
ami Ih* «hnl* famil\ Ht*f tf*n«a4 by a Aral. )u(t rloa*4l Mndar nrr •<«• : ftam Waa4 baa Jiirt tkn- 
laphu I I «Mh amxHiU of ohirh th* rompany i*kr« o%*r Ih* uhni Oui To»n' lor Sol Lcaiwr and 
Ml* war. ar* likair •tarllnff wi gtl 1**w Yark aatf Pb>la4 * l»bia Iran- ■ aark.nc m BaMfltra af rarlun*- 

~ Ola ib awa. at rbfuwat. wbMt AnMa Maya 

Imr lar Fa* 

kt ' Olafbi— ba4 a tva-yvar Iraacbiaa . aa4 la 
a( ' an Um Ba^wMx product (•varinc , arya at at lalaai 

at M. Y. aa^ Pbiladrlphu I'Mtor lha ' NOOiBONM 

THEATRICAL 
ZONE nalar* a( wbMi h* ralMtf ta fa«aai 

hat l*nl t'.ianctb la iha r«|«Hlti. 
H* kit y n tard a y iTa n ida> i k i ii^a 
Caaat but wiU b* bark arNlMa a tul. 
md la *a»M-ia« t$am0 mm 
r af a 4*«l «bM 
Mm af Ih* Hnrvrtataly 
al p iM in t markatt It «<«iM iiMn. 
bMla rmtrarn ovn •»> fiiimi |m> 
•t lr«aaa4atM b<id««i> li 

bla bark*r» ii|M 
■a biff rhfciH*> »i 

tarma al lb* ronirart laiinfifif ih* raaMra Otafli Talaarf. GaMwya's rhirf la raaiiJi rmff lh« liiaMx- thanga* 
prapniaH Ih* C*il> fUi»i>ii< Ttwi- 

miMMm of N>« York loi itrl'Hixm r«yaala4ly BmI 'JMM d AffV* b ba« 

al Mgn* and ih* lik* lh*it » a food „^ r<ii>ai*iii< far Mi n»»l Urt •.i.l H It t«al*4l. lhal a t^rYial 
mm ba «iaatB4 lar lha Tbw* Jim Baaava. art d'rvc- raal al tba HIr 
H. rr«4ar«rk aay tfrlkillrljr that h* «iM n..l.< r| 
or aajlbtt ala*. UA'< anrnu l 1 1>. 

him l<*l*4l iiMiil* 
DrtoriM A Ivadmr Iheair* In th* rontral al th* t»o *irhan«*« u> ll*p u-t a'ld N na Robrrt*. w>rdrub* rrvlnr af Ih* Bi 
lUTM irialik r*d*r<i Ju 

_ '^1 PMr liktarn la ba Aal ar* Th* » 

awy hat* btan arcaal < "•"•rr aa4 tba La^jr/ •«.ng. D*nc«. 

y-*nty Hat' and Cwitbodya Alfrad C ro»* on ' building* not aMoc*lh*r baraia* iti* auuti 
•ad tham laa >4*rp but 

■ ■ 

• lha I OUTDOOl AMUSEMENTS Adlan aatkt |MjM 

INK FUS^ ||M|«ar^ 
gSSf^ !Tt::^ ' JJt!: . ^ ^^^^^ StMwndu Cmpct Ttf 

aaaaaraa. par p*rM« of otrr »sa irST^^Z ^^^!L (Mm ilfn t jMi MC tMl 

TMi allrndanr* aiid briiinr BrI- .^^^^^^^^ ^« ^^^1 Ml aa all-liaw r 
Mtw Yark 
TIOST STU 
al Mw r**4iiriMim of lb* City 

CanMntoMo twrnvra* 

^ vaasa . ^ 

Ca . wbkk avna U. ia< la 
a 4ariaian bafor* iiw rntl mt 
Blagrigk Aaa t.iiMaMy 
; la MM far aartrro |ii» 

Wat tMwtd batomc lb* tiraal I Jj"**?*? 
OWk Wa» 
A fMbUr baatlag an Ih* nrta rod* 
bp th* Baard al Kat*> Wilaaa IJaa miim MaWyaiaad. J.m* 4 

Ditovara Bit*r bat <n- ■kr**'* «t«ii»yrk grto Ih* frmm* 
aar al a vauMlm *^ amwiW Gary Coopr, in Th» 
iJla vl Min Drw ' f ik.nk 

.1. bank l.,«.rht an Tb, park, tfcadd.nff pi. ar* Ih. Jj-^ ""^k- nmk..., 

M MI. iKiiM- Miih a t»- CrnUal and Doinay bolh i.tai Al- ^ 

Intal of ZaiM lurmd a»«y kntoan. and Ih* lluh.ii( tiiitn, 

Balitrda) t ballfam* didn l dr.» mi n«£r Sanbu > 

■IM^ bat aaSMMlay tarmMil wa* Aatoag the paik< »><rh ar* >bo«. 

BWWI^ M W*ljl— <W a< CWba- lag vawia. mtu»t on i>**k«itdf aaly. 

MIPW M CUnga SwiBKr *a« aaa tb* l al l awing: W<.ia« Grw* ai^ 

MJN. a kaaairi lar CMci«a Mi WaadtaMa. MB m 

•aa. Y Mi Biiaai at U. t. §m tMktt Graaa mmd 

Lancatttr: H«r<hry Park Hartbry bM Im 

tL V. Mr f* - 'orrtt Piik ClUkU ml. ^nd Im «f 

^ H,- v_^__ CIr a i r alaa Mrk. C W aiia H i n . M. J at M l«M tu;< iaroma taa rrtarna. 

_ _jrnr7t nm/mlW^ M»l*i" »• NmUI Bkrruior. d..lar» U»rm.T>U bad 

~awarm.d th. r » ,ih aa ••»^* *• 

lt*i tban 3I< 1 1.< k. ii i'.< i, ,.n tba 
day. Wbil* Fair ■ (•xkid \iC2tS on 
l aliird a y ill. Sit ;ca turtMrt otil t.n 
Saaday 'In a rarvtd Kir Ihu year 

•apa^ Ml **** 

la i 

arttb Ta%-arHa 
ap t w i ag day •Tbart.i alMndMKv ia 
Ibrca yrar>. 

Bob Hop* In p*rM-<i tl Ihr Suu 
«Mh 'Braadu.v M<l<<.> •( It4a. 
virtual caparily and il ti^r one of 
4br fear laraart Tbuifdayi tba Iba- OAcr News PertaiMf to Pkbns •rMMi M* «tr*a mMM 
Mrxiro't Aim pmdiiru.r 
V. S Almi' for»trn rrtrnia aar 
Kiiifht hitck tb iih C^iiloi 
Bin Brrni* Icatinc i.dn. ... 
ABCAP " 

B-ycai ronliacta. It 

n 

Paaa It 

.PM I> 
.Pa«t B 
.Paai M 

Pace n 
. Pa** » 
.Pace ST 
.Pagt 41 

Pace «l Aiu-iit c r t« j.jii* 4 

LrW E h«>t*r* (.r>^«r't 
mMhi-r ,t II dirlinrf w m «h«lh<i 
»h* i« n,fi.tni u J Injir Hovtrr. 
No I G-man Wun *>k<d ft Bitt- 
Carlion Thuiiday >Im 
tiibim u> a pM li 
tor Broadttay. 

■kid »h* and J A Fm 1 1 Ni n 
Tark^ trara avarbatdiaf Hi* Fuaiiy- 

llnr Martpia laH yaar aMi 
Idiamalir r«»Hi m BKO M. 

' rhr had k**ii 
' aral' iar Bra H la wmmU k mm h, 

», and Itai'iiff H 
ta pfa(«»>. »h:lt 
klaad awaaa laa«* Dim fice SIkH^r As Hallywaad Mm 4 
Bctw Oavla la aaiMi* Ibi >lar 
rate la «MhbI» tmrn,' ayW a aBy 
tiaifd trr Aaa ■MrtMb l^airt 
put Jerry WM and Biifeai 
ad«Mad d aai "b aal- i^y on the rewntr >ab la »•». BrBcliMi WmI r«r Pic 

■dd« Brarkrn ItM Maday •» laj 
»> M* Ite Mar Orkt' Mriakf 

r.M.rr* AMmtt w p««tiir>af -dirartbif I 

l< I HK<i PrifMHwl tx4i>ru> hiid la ' 
Ihr Rfi^dvkv i.M biMkiri t> ill do 
IIm n<ii-ir. I I.. I hKO t n « luuttuMl 
lM«n hw hrOTM h.1 I arimMMH^ Hal Of th* twitch in ttai« 

"Cr.y t6T Conqur^i' r<.ll«d al WV 
• lib Jaaack Caaary aad Ana pi<«ii> 
<>aalaMMBMa> nn«til | •- — 
dircda. 1*9 ^Nfywi Mmtbjt 

t.agri *•> 

Frad 

MMli V. Pbu 

M .1 
l>t iia 

rsttrra talrnt boy*. Tank i4l »>• ••> 
Mr*. Brarkan •Conni* NH-fcrraoa) 'M potuula for it 
^ kctftai. altc »*nl It. tb* Coart I Mm Murray, hotirvri. «o«°i t« 
%Yr*tan. «ill aba k* m tbt f>irturc •a*k«a Ml tb* atjiUbl* for pirtum imlil M>l to'' MialllU VM- . bacaiikt al M Jab i laa CAIim SLOWER SELLING PATRHmC BALLYHOO 
TiM »r«f aiwl vtrikr a l>l<iw in ih^ raiiM of pcr- 

«hmI Mwrtjr Mi4 f r M 4oi ol the •pint arr coamliM iato frovp 
4Hkf. AiilMtt tkt CMTM And i* i Mufc tm^ rxccpt in 

win4« nlrnnr** m4 Miri4Mnl 
^niljr. altkuMili im| f ct war ily •clinn l« 
acliirvnnnM. 

•.«hly:*WlNl«a«t«»r la Uw aU |« a la»k for 
A«4 ••• oiw p l w i wliirfi rntail« the buildinf of 
aan »m4 in air. Ihrre i« littk i«- 
CM do on Ilia own iaitiaUr*. TkM 
inintion la wiittMbr, • |ak W «Mt 
hMkto Bbi > Ii uww am i 
tirnt pri»t>lr think in tmnt of 

ilM 4i*inbMion aad 
uf iiiitMaiMHwi of Hm Ma m n w i m cna i nnw to tlw 

viotrnt e nrhirk lu« de tro yH tkt K uw w nii iMflrt for AM«r- 

kan A di»cussion wliicli fir^i drall with llirorir* rvolvcd 

into a |>rarlical problcni with each prof^r»»ivr invasion of for- 
t«f II rouiitrin. Under tkt impact of im-riMliar« lM>mb«. popula- 
liMMo^^tMA M|i MmH CMlliMMal cilira arc (wrt-rd la t\&amU 

IMgM«C MS. wmmm mi c kfl dr f wko Iim- y«ara kavt Mif- 
Ifct Aaw ftc M i MMirr kf atlmdiM ««MkiliaM of 
■loMTwood pictwa kovo kooa drircn from tkrtr konM. Tkc 

aMr-lxtdird are soldim; the older mrn. Ihr niuther* and yooth 
of thete nnhappjr Uada aiv r*fnf eet on ilie man h. MYkinf 
HfMjr kl MMMftplMl MM. 

LoloM re pom dochra tkot there are ntore than SXtOOjOOO 
feivilian ref^fMi SoMC MMMkwaid arru»« France, in pitifnl dis- 
tr»«« fur wtililtfic bare MCtMitie* of (oud. ctolhinf aad skd- 
ter. Im a mmmw *■ iar iteliia mm*» wlw 
••erjr 

iiwm, Ike job of 
of a naliiNi at war. «n oM Iht 

fakl J 'BOdtkf at alwajr*, the America* Red I'tuM. ini far Iht ImIi of J[M« hwm r fi a ie rHirf. wi 
«t im or ma^ *• MCaaaa ka« afmealed for / 
port, lor momey, for MdkM aapplir*. for food, rio litlioat 
Amer- m4 pKMrWoiM of cvcrjr kind. OISTBIBS i 10 
lUSU OH DEILS — Di»trik« Doa't Wo^ 
YolAla* W« Dnp<if4kto30casTixCdiv. 
Ref«eM%U5. Tap Starts, Portends falter Brrnnan arriird 
w York ■ifiiy «>» tor a 

Mi am !■ 1 In CUT LA CUIMULf Centrart-tokinf i. un Jrc » tr an 
tbm UK II product but much grcalrr 
MUtKXisncu in •rllin| lo<*lh^r witil 
a tMMtoncjr to roil ttowor M tha 

th* fart thai il U 
to makf no dral> ihal arr 
to tho ptrlwrw tt mttt 
ar« all 
BUYING m 
TALK TO CUT tUtmmtf ml mti 
intormH aim cttctea kotnc 

tmitmtfotwlr hicti at 
Tlix am<>unl trarljr I mr. Ilwr* hutmg mm tilts year 

Mwjr MO aievlna aloaf »ilh grvaloT 
<rtlb ar att g i > . foolmf th«>r war with 
la •MilKNi to othrr 
M to Mitv«4 Uwr* ta a food 
of pte- 

ha raOMMC Or. at Imal. thai 
will Ml b« 
Varioya ^MrilM toll a mini- 
aa well ai a Mikimuai. bring 
wa n than IW tkoatroa, ara w nt lag 

hmn to dacM* If to aupport North* 
Alli«4 buyers' organitation In a 
mo%* to ro4i»ea aia raal a la tt- 
ni-J-;;. Ifa 

to imallil la 
in vttw ml Oaiiiimniift mew tea 
nalMMial tfrfoaao c oi ta aa a aarlo«a 
bUiw In lit* aim byalnaw la vlow of 
rflorii to grt mora OMl of tlUa eo«tn- 
try Uk»m boloro 4m to laai of rov- 
tnm tkm tort 
r a c lH aa. kart«4lM • M« I 
ift«hMual mm* 
Usoa. lite plan to 

lavtaa may croate a 

■oaolutloa waa ><Bpli4 oaprowlnf 

'alMolu<a oppoaltion' to prrcvnlaft 
pirturoa. and tfrrlarlnr that, undor 
rtrrumitancoi. will perconlaae 
hr v m rmm 
taktog eowtrarti anO HUi- 
FM la uOjr acratrtilM tlto aMftam 
aa far. MUi waa tho Argt rompaar to 
koM a ccia«-«ntio« th>> >ear. hax-taf 
a aartx la April. Ho«r\ rr. » hil« na- 
pol i atlaai havo boa* ttartod and r*T- ■n iMffMnraf 

tall Mian alaa di iK it OmtH mo. 
tinua to aMppart AUlfd and to Oa aH 
•ritkla ItMir pawor to ktuild it r awmt 
tta' bodjr thu Irrritory 

Mr lavtl ao ilMt M Ian 
to to aMaio«4 troaa Ol 

•f handimg Ow taa to 
ni abo acnraa. 
•■MMyaW » Vaart 
Maw. aflOT tolhm to a* ' 
tCattoaad «• pao* M) 
StaiKSbpUp mm axerutlva 
Northwost Aiiwd duriai ahaaaaa af 
pro»tdonl W A Strtloa. liC(«uto of 
illnrw Charlw Wainor. formrr local | to May and OHHiMod a v«ry 
'4a-4l output at tanm tlial 
ba th« lamr a« lor Ihii J*mt 
I. Ho»'r\rr. the romp-.n* mar 
iUefc to these lrmi> ohicli worv 
■ al 4*1. !• at U--. It at t»'i 
UalM'3. 8mc« tiM 
plete 
torritorr. 
Tho accounti in rarb 8 I 

all i« it<i charitr, masniticrnl il* organitation. mo»t eoiO' 
ni<-M<l]l>|r c»( Its qualities is that tlic \iiirri« .iii Knl t r<><.« offer* 
op|takrtuniiv, immediate and forthwith, f«K actitr rxprraftioo of 
ti>r firvail'inc deairt «• Ih% wkciv kelp ia naoH n ri d e d fa tke 
1-nrupeaa aitoalio«i 

M* rail In tke colort of tier ia nere*«ary rrcimeot ikc 
American film indmtnr to tke aid of ihe .\nterii-an Med CroM. 

Thorr irr MHitrthiiii; (ikr 17.000 tilni tliialrt-- <i|><-t3liii|; in the 
I iiitrd Statr>, Hot one of wliirli iiirilin ilnii a throw from 

tlif oiitlirld from a KKal, authoriirtl cha|»t« r oi tlir <irj;ani/ation 

In all. ihrrr are MjOOO Rod Croaa lucaU nnder the three seneral aro to ba anaiViisi a. i« torai'roadi- 
di\i>i.iii« «ihiek wa 4bacla4 fraai Waahtagion. St. l.oai8 aad tkm. prospacis tor ihr otrini 
>»*n FraaciacOi. • * *• ** • 

Mo ahawman aeeo await the devckt p meat of a aaii<>nal plan 
af action. Hit poster di.<pb.v Ixtard^ are kon g ry f«ir Kr<l C'r<»s 
•{•(M*'! nir»>aj;c». His fcrrcrn n-rtrci- >«»iin-thmj; nii.rc tangihie 
th ill li^ht and akaduw wbea be i^iow* Ked l nto^ lilins, a%-ai|. 
Teas Gtf al>l« for imi 

colli'i lions. H aa panjr stiall pr eeaad aa 

produci 

Mctra'f Appniaal 
or Ik 

Matre** policy ia IM* r«ha Mt win Ika 

aanipaUtlan to tho raca 
far Vrsaa ipaarait thU yaar ii ap- 
poartd her* Mo n d a y <l» ohrn R P 
Condron mt La Fcr.i. Trx.iv a - 
nuunrcd h« vcMitd xrlc thai p«i.-l m 
oppOMlion to W L«r« ODanw!. it.- 

ruaibont aad •i-ao^j^aaaMa. i |^ 

«r akMrSTiSa kaSa mSt ^ 

* viD 
al aa allraad 

nofmly in thi< ttite ■Striko Up the Band' at Metro, 
stalled dMTiaC too school yrar. U 
leiiprng to a quick Anuh. to br 
lo»rd br Tt»» VraiUnf.' which calla 
(<>c kidi in Iht caaL 
of er to 
^neatiini or wira faar acarr»i Red i rkapler jnoar , htwdwttot aa laid dom 
Yoa wM get Ike aalisfjiaK aaaner to Ike «• propoaad lor *«• 
Caa I Dor 1£ AL CHRISTIES EASTERN Walt DiaMjr A«yw«y, Man 
Nat a Rcfivcc. Gets Rale 

^Afiar a laia to m ith search— for 
PMiOMr iwaaaaa or athorwise — for 
*mmw a rt w as to play the toad la 
"f^fttmrn: David Laaw 
Looia oa Batorday III 
«<ret SulUvan tor tho part j Wrd. 

Rr'^ifce gag resulted froaa the ierrod ailhin the ik>; «eck 
fact the principal character in the Aj a re-ult ot the merjer 
•or» 1, a refugee and Locw-Lewin departmenti. formerly »-a"t 
Wanted aMaaaoe "ahe had kvad the o\er fuur planu. about U accr*. 

r IM tm aOllii Art. i tanet and iteaa g r a ph i ri have baan 
lOraopad Irato tha OMoajr aain<i& i thi« year. 
W-41. if II u 
laund the pic1uic< «h<>uli1 l>r aeiiing 
■M>r«. based oii fiuding* I'irTi that 
Will to\'era contract -liJking If. 

paMs U the 
tanlailve terms 
am«MM#Ma«toW«(l«st r«n- 
dkkna; a aamr tt iMni arrMaiis 
dM an* aaaaan. me, OMa the poiKy 
I Wifl be to adkn* a» termi. 
wllfe tfw mm''"" * tew aratt wra ' The policy is epil«nited br t de- 
«0 at Ihe old Hypertoa tire to get the full value out of the 
studio. The» w.ll be trans- product but not ta o\er^.-ll t;ie e\- 

hifaa Metro hat been k.i mn t ■ niskr 
of all voluntary ad)u>tii>enif on picuiies 
with Na accounts, maiiinc ibun a ra- 
they e\'en the rasL Jane Withers asuvaa toto 
Youth Will Be Served' at aath-foa. 

Kith a» Hher picture scheduled ia 
J.ilv Columbia i« ihrjoting a 'Five 
l ittle IVppert' feature and has other 
M .e binit m prcparatian. Uaivanil 
u MorkiM Plannmc In make permanent head- 
quaneri in the ca.<t. Al Ctiri><ie ha< 
obtained Itaekin; from uii..f.ti><urtr«d 
aourcea lar the pr oduct m a uf taro to 
j^^w^utoPMd^^ f^'sSjLQpivTnk 

al a Itow ttak MnM* yal la he da- ll Is to nuke a msBimum 
of two aims bu-lretcd at timam 
each and two ^^ 1250 000. piuvidinc 
suitable rrlMH CM b* aMamad. Me- 

«'>tiattoM an naikv tnp M ads di* 

I eel ton. 
Christia 
Half a Miami, June 4. 
r.ii'.l Flvnn left here Sunday <1» 
(oi a xii'fi by Clipper through 
c«ery Suuth American cuoatry. 
' Mem be gaM abaul thraa 

Ha wiH Maha p r in ri nal atooa la 
MsNaMrvresiiSckKks 
ykiBeitM4IIGU5.TaaHi •grntt vl th« U S inrvm* Ua k*- 
lata taMKM IfMMMMM^M*- Molly Ni^ KoHlifti't racy M B|[ P|| "••in? 
■tM* of (h* lATSr. an Indict- 
4Mra Ml Monday •!) in IIm N V 
iMaklill 

LkaHeCiihPix 
Tw« af llw bnl MiMtw arm* • part of (ho ollocoi 
Ichonck. »hu w ihairi 
Ih* baartf o( <irortor» o< I 
UBML Mr. HufllMf I* Ike tonnrr 
yr««MM of Mm Anorinn So- 
rlr«7 CiHUli PiMtc A«- 

- ' I* ttw T roMU. U. At- 
Ika SowUmtb OMirM if 
I rii<Miir» •>« Mm mtA Ib «••• 
o^rroWtJ m«rMMO wMI ko oflwvi • 

i lM«Tt«int »g m wiit by tk* Mu>ir 
^(Mivhrif. a* ripriwwted by Horry 
rom. MtM and Uymtm. lho4 la r»<1i r»lla<>l»»ii>. Jun* «. 
priMt of • ^ol^<'l■< Ckurtfc Ml Mir r »>ni» il 
• Marky Mibtirk 
fvpsfft aC ciMVffli'9 N J 
tl» in N»> 
i ri u m our atlondonr* oarf f*l> 
lortioa* ' K* lO'tl Tho»kr to kl 
*r ilKo potftfo aoinl ol ■I 

CU AM lot th< prft)«<itan of a 
• h.rli r<wiU m thrir mualc 

PWb hv t««n mftritrtad to 4r«9 
•U «mp«iia wt al itcMawglar flw 

M «W »V ^*^JSL^ 
Alih<>u(h hi(ti dwUibutor 
■UtivM tmmit* at the 
«( ABM BMM Sm orgBitlaaUa*. 
TIM lai 
fagtatrr IHo mankor of 
m» ltMli«iduol auk)octa M« 

Monufartuivr* of Mtla t^fV* •( 
lw«« kom i4lrria« ttto MtMliy kSM Sctff-IUikick Ciipn 
kiM liT Start IffM F»<i>o4ol|>»i« Jimo « 
T>>* iWoct A Rortourli roiipnn give* 
avojr kosan "> iKroo torol mmIIm ymm 
iMoa t 
Im Btaaaaor* hav* kooa hm<h« »*«ouM 
r •( <ka I T^-^ -^TTT oraciaui Mi«iM kr aum i* ■ !> ■■< MtiHt w M AM Mar !• tako aay acUvo part ta » — > i a i a toad 
•VM If Ml apM t arwa 
•■ wM kM la l**"^ ka«« ra i aliod troai Um 
Fart tt IkMo qitMUoaa 
•IMJM knod ov<T to I 
. . ... . aa tt. Tliia' 

*^ I ••rtk^artf karaii Ow dialrikwtor 
Srh««rk • na»itrw. Of |,^^ workod to rWocI a 

w.. b»rro«M4 .rttiHrtory coil. 

ki^ dtatrlbutor ofAcial who 
ly would laak ia aa 

H. 

llat«or«l 
taacMUva la tko Cart a( 

It to k Th* M<( of lha 
gtroa away 
al mm 
mI lar aTl^S 
lorvaea hi Ikair koaofrwo aorNiT 

bat Ika paMi« s.iiiiig la 
Maa tw ■ faatf pmfm* »k«l Wky la » ttal IB 

•ill ka 

at UM M •« «• ki« HI la Mft 

i«rM* Why M II. aiMk fM Ik aCv 
• rharga la Ika paMlr 
M aala Bot io( Aim*'* 
ami a via* 

«v >A tm Iw • aaafc »Mm1Q 

h M Mt paaatMa ikai M tkaakw 

■HkMasUally l a cr aaaad if a| 

aa ai^ ar I* top pirtur** ttmi 
aaaiMlly. if Mm^ 
M. tlio aulul^a la 
■B «>««ild bo MMt 
la aawaf ■» a i 

klkKlaa paltry to 
Tlili and Hoavan. Taa ' Ta k 
aa twt e a dally and i^arial 

attar iaaiii.'*iw| 
Taa- 

II roaUart aiM m 
Itvar It to all lU at* 
a( tiia adtftaaaa 
a<aar t lala« 

Tito coupon* ar* iKon rodaoraaMa ^ gp M M (MMBlB ky MkliV i 
at aay af ttto l»ar> rrtail rioim ar ' pHkMt li MP MM MM MM 

par r ka n i- 

M arkick tka 

MPSONIASIL IN BUFF. w H aacwaa of kovin< — mam* JMMaMa^M • or* ma wmoo-biiuo ■■■■i « wo 

M,i> ta y a^ pra to^ .SIAP UM flfUWAIS.igg »-m^H a^ft IMy^, llMl vlH ka luraad aal lar ( 
■iMr raaipatittoa aiay ftpMra aa 
• dr* T>w (;iaba-MIUa auMt la to a T, b 
MB*! MSJM a yaai 

Th« Govtriunoal Th« MU Ccalary 
drappad a tcaraUva cUm ra Am-nia altuaUon mhrn 

givaaway uaa lato lha Holly»aad apral. IhrtNigk 
a Anollwr aigfctiac 
to llw ChM 
al Mara, 
cla*^ «ka w« aaSrSto^H^M^H^HHlSM^Ia^SM ^k Snl-r«a kaaaa kaa avar r aa artad 

Ratfic u4 Wanm h 'la givaaways. Owiag to ban b> 
'laaal daOtoa aoaiaal tottary advOT- 
IWi« C aal ur y « a» ar ad Ika laara htoaaw at «M7J>t and ih. Go««ra- tbta fc Caata wy eavarad Ika laara ^^•»4^rf P^^rf ^mk 

Mai clawM M (houkd Kat* kaaa i ^*ft*y. — *^ IMHa mi tfa4> ; HipVlMBi laHBI mH 

IM.4I1. TW taa pawl «k. t»1« |MpiHMiHMlMMMHk 

fa m ^auM kava kaaa MMJK I f ' Fh.4,.m.u.c Pro4acl Ckn. la p— 11 ik 
wkick 

cKartrd ■ if 

Uaa af a r«| 
Ika Ui paid IMP M^ 

a« smn« 

yaan dadurtmna 
p m p a t ar* al»o 
arc t»IM7. tor ml all 

Gvaat Lake* and 

PukUa) and Lafayette 
) — went into a huddle aa 1^ 
af wkick arraagtaianti kav« ia N- V. 
to divid* $um 
raU to priaca T>>* FhtMc-iTM-Uir 
tird »na <l th« 
MMad palani twN* la Ika 

Vkglala Otay 
MotrdL 0. 

a<i 

laelikly t a tor toining pcnoaal 

frirnds. arbitrar ly taking ja*. d»- 

AKilaaa on all rxpcnaas paraoaal ac HTnfwrH'i tickat aa 
atfMTwIaa. dia lag ItM. aad ia IW1 Metro tock ov«r I 

contract aa 
RKO MM lurr*. Inr 

t«ruird t.y Waillka la 
• ah Mrtlkoda for aad MaaM af Op- 
tlrklly Rci^rding and Reproducing 
lad aktck palaal to a graat Car^ 

, Traaa. MlMliilpal. Ala> 
riarida and Ar k aaaa a 
*%% tlakkigfMatftaaAAMki 

OMriab af Ika raaapaay aaid 
11 awaU aaa Ika p ra i iad a to raiira 
a( iliaU aad Mtfctdiarwe. M la 
Ikat Ika undararltrra a«aa da- 

«f M " ' Fff 'SHiy, HmnUc' Hallvmaad. Juaa C 
KSO »anUd ikinny' and 'N«. Nol 
kodly rnougk to pay War- 
for tka raaiak* r 
M to tkia db 
Tito KKO rirruil. f»B« 
Caaat. C aaiirford and Puklia* 
ara among larpor tu 

iN 
a« tIJ* 

kaing told lav apa> 
af Maavaa.' aai 
playlag tuna may ka aW 
laraM Mheioita aa 
a Ika MM M vaa 
■B m «pM ml 

ky WB la to 

turn at Ika aat I 
to alaa awkataatiaUy koaei Ike aa- 
klkMar't ktt aa tha rngac»ar>onl Al 
a awra vitally 
Jaggli prtcaa wkaa a atraag 

along, lacking up 

to a prica rk a npa 
a Ike UMial (,1-iim. 
la ftavaaatty done oa Siaod* itMftfvk to fll 
ASM xnind ky MM 
torir.« i( Ike 

Rkdtkr »»H> aaa kirad al 
awMithly »a< to turn over aay 
kigt to Ik* ctimpaay 
la««ral yaara WNUaai Orr. le c ea t ly 
Waraen from the local 

(tage t/r.iipe hat bm pirkad ; fcar a( | 

, ' _ . _____ *• •**" " ^ *^ ckanaed ui 

• BB Mb ■MiMV Ikeir tare aa they're Crying ic »*» to 

rtrip. ItiM 

•a Mil lum«d Ihrm ovrr U> the 

in< the plamtdl Yeaia 
oa and M a rtounad tkal 
Braa. aad Bay. aa auaraay. 

tP M. 

Caq^. 

trical 

laa Lrigli. Inr DrVry rorp . Weal 
era Clectrx Co tnd RCA » r paying 
tayaltlaa to the Rodtkr Patent Carp, 
aaw, N M claimed An mjiiarttoa. 
•vat af tka 
nral to L A. 
t will be a roadaki m ea> 
at the Caiiha* »"i«ct«i 
June 13 .. »2» »»♦. 
its oa the 
FIGHT WHUE (MAR GRAB (rilkp Rmpi DNUe^eatve 
PilQieilMlvaMmSpefic 
tfl Hill MOVEiSdMKfcMUABUSTaxSdl 
SIllS lUliE SillLO Sih IA1SE Cimliii ■ L'fle: ^Ir^HtMM *Ml t7*« mt Mi ll! 
^ ■■Umi »>U b* «MMi^|ipa^M 

July #V!WkMW, pMflAstf 
niihiiwii •I Wf— r i aaMi 

J«MM T »lUl Ik* M 

M« 'Stuff or ii M iw.' 

Mmi GaHM*; 

jiMM n. 
jAci mk w 

OK HZ ff«r< 
— lAC Maw MM Aw T te— r*4ar*> , ^ , 
••II 

mrturt tor Jac* 
ralM tork by 
i Mit th« K-rornpUr Iw I 
rf«4 AUaa pirtur*. IJM* ' 
iMlHrtf^ tha •ute iwi «f 
w«U-«on4urM M>> A4mitliAa that 
h* UM4 only an* fvatura aa • MO. 
toM Vmmtt that N wM gmt ^s^^^Ksmm OF 

BROWNE 
CERTAIN «( Um aMb-ram «m4 O^M OmmO. with tiM ■criia 
WrMan OwiM tflractM^ Mm »ralMM- 
tmrj AinalAM. OUk gran^ 
raaAr Cawnl iarltttfa Mm Ottc* tcrlpl Clartu C«iU 

TW I c raaw A«tor » Cutli •nil b* ll U a tarasM* nt—eltufm In I grara ta Um 
<rawH Ma Um batll* N*w Yark uiiMn rtrcin U»l Oocf* rhargad thai 

la WMval J W K Brown* will ly rrelrrtrd pmi- ('•rrrd U pay dwm •< a< bi^ M MA 
•( tiM : «Ml •< lha UtaraaMMl AUmm •< , a< ihMr graM 

t Brt«aw«ll Priaah M ■ I Mhm« hi WOlit Ma* ai rktmm4 ' a( ili 

> a««i n ig rap Many •» MM AM* Y>a mttr* H T tfvlrotton to th* arktch b* wm 

•ra baiac calM br Mm hts [A tirtavi la i ipa r lit |4a40a4 to j !• yaart a»> WImm b iNad ha 

prtaaa call, but B«wll it^ '^^^ " , Wimmm m paaiMM|^tw "Hj^S I rhargai al fMaral i»- 

■hhb grew aM «f I f..f »lll ,,^1 „y 21inilSMST.L(NIS 'Ona particular graua may appto 

rtal« only tttrorca th tm tng » Mngto if m. Laato pi U wa pra^rat la baartog tr«M a* 
•Mt waafc tva nabai. tha Tmirj. *M- 
{•aMr in tha waat and. tmi lha 

a« tha citrT 
rr an4 tha 1, 
"onh St. Lauia aaha 
tha trtpto-toatara 
••N. Y. bftor |« 

«M. Tatfe ■May faaliiraa arara <al c a< aa4 

urg*4 to rut thatr 

*own to a Hafte «»»- which U aM4a ii» a( Mb 

^ _ . ^ „ ... MlatM ra to tha Craatar Naw Vaik 

tta fhtnr •a4 Macklia* ^ „„. ...^ „rtMa«a 

M N»» Y^rk u (M-rudani of FA. 
vhtW Leon Bambrrgar 
mi Mle« prtjfiiiMHMY Irkr I 
ha. head> Um AM PA 

Propnul la rocnbina haa not aa 
jral baaa takan up bgr tha rUai 
AFUTW SAC iMMlpi to «a(aa« * '^l^f" !SJ^ 

Bwnall lac laatocttoa bat tha tap- avtlat toe Patha Maw 
fart al Ifea <aaatoaa te . i*t l>>ral( ■ " ' " ' AVI* craft* m i'<'* 
lha Maviag PMlara Patatora Ml feV 

m. vHh ■ 
toraal haM hr tha aail- 
y Cioama Laba ralahli 
M pltn-"* ■ Mtoorfty intcrcal ia the naw car- 

»j*aalL u aa»acta4 J>^»«»"" Wasthr bat af hM ace 

to thraw lU aupport bchui4 lha tmSm Whole oparaUag paian aaal raw iin* niai*« U latito tor arltkh caatMua rapraMfiling il ' »vra M 
(ram a jaii call Altochad to 
Browne ( report wete ■ number ml en Blk Cuildi tad group may r\n »j 
1^ aa to vote aflilialH>n » iLh tha 
GalM Couiini I 
SAO Praaaa 0*arhe*4 m by 
Cbh- had obtoinrd wage 
prai toUswad artth a 
!P. iMt* Mkk. who. ha Ua I In piMKaat; rv»>l.c U»»he. .n pe. ...... I ^ ,„ Tr,,^, HoUrtaaa« 

- bf lha Scraan Arimt aad K K T. 

aling a«- treaaurer 

twa aMtcara aaa (Naa M.T. 
IHKI RflMMM «- ^ aui ^^^ji^* 

7*- .IJiS: IlKs tnl tr«L •( «M "U. MS 
<Mkar Maratoai to faraalaH • wmm to. tha t»v- 
par year T«» 
chacfcari rrlaaaad ware Jack Cheat - 
hara and Cooper N'irrit ThMnam 
Mid aaaaa mmt Maratr to braic aa- MMfflTs Toitgli Lock 

Uacota. Nah-. Juaa «. I Palis D Um 
CMy wai atactod to Ml Otaaa'i f adartrMam 
Craaa pladjad tha uaa«Uvacal 
af Oh ATL to Ika IjMS IA 
ah«h racaatly votod to iinitoto 

wilh the Si-ra«n Publici'>t> Guild on 'they rnUain p.JOiiT>er.nl 

wajr 
Um SAO ii WPMM I* i«M« Ha 

ha ii>iMa< la 

iSkmm a mMII «f Jh U. a. »»<-toibiaaa< f«U 

ppHW Cait 4acWaa that activitMt SlamnM4 it (hat whan ha want 

af tohar aaMM ara not iwaiari lo the other night, *ata*had and arl t un'> arti\e aid '* 

tha SharaMn anti-tru-i U» ui.ie.. ai>laie • match which tall in hu a(- »bara, and at all 

r^ti n.e «a«ieha<ket unnolicad I Ha t. 

U iha Baaalt. ''*'||^^g|J^^J|*|J2^ • ^IJ^ I. Hit M AilhTnrt Tml Starts; 
iMybSMNiivTipiTt ALL THAT GUTTERS 

wmim >lni rocnpaniM. f*nnrr J\t*m \ 
TKocnmi D TWh»T »»»t»r<l«y 
4TM« > roocluM hli •rgii-nrnti fM ■mm k^tfi «Mi «i Ow U. «. 

iiM<iti4b»U in th* tUn liWIurfrr 
vhMii (UrM Mii><«jr <*> k*«M« 
Jutfft Hrary Waftw O iiiwi. 
•n ttm UnlM tlalM CWt 
SiuiMTn DMirtrt mt Htw Yark. 

r'>m|>lainl WM tM ilMW K 
IfW 
DrfrndMii LMk DMr<t.' hM m ar—* ««* • 

-(■nine-ipori' MrtktMiaHii trow ku 
IMIyvuMi II U trlluic hit pirtur* 
!• Mvtr* 

C>Mrni*«il> of Ciartan rUiM HMd 
on ih» HfirirBfT" •* >U » 
Mt4 Ik* I0»4 l iMfl"! ha llMiil' 
Mwiry WarrM G«Mar4 in Uw N Y. 
f«d«r<l d.tlrtrt court. TiMUjr iWfd > 
John W. Dj»u »iI1 »pe«li foi 
to b* follovrd tiv ph C Hairit 
far Mth Foi. kful C<>l Will am J. 
Dmmam for RKO. 
twtm THaclwr cImmm^ a 4ay a< 
by 

•I 
ilKry. kti •coMMnic vtr«-« That h 
hia thenrj o( tha caat. What out 
UMary la, la Ikal 

■ • 

tar* faliw t a Ca. TW 
wWh ika iMiMitry asMa has 
br«u«ht about a kaaHky (wnpaUthra 
■ptrtL TW tfacraa ta Ma caaa wmiM 
(ravaly praiitdlca Ika puM te tataraat liMli\Mlual 4alen4anU number 
n.l .iK-luding martatrmntl »i- 
•rutiNM. mrtnbrn »f boardi uf 
iMi*t manacart. 
«• CMyara U owa (wiMlljr 
a( 
WVSSUIVEIfOF 
INDIES Pt<ila4alp»iia. Juna C 
Hw Mania) -Warnar rlrruM la 
• Mk raaa clMck •! Ma I 
Prac««4inr >a Baaaa itm, 
V. S. Cawrt kiitMi^ ratty 
Stuart. N*w TaA. rra« Ma 
guasa a( trial: MqpMy't At tha ba«<Mla« o( t»ia Tuaatejr half llta onir valua a( anr «■ h 

lHar waaai i m lia. tfca Uial aeana ,1, .t.liijr to draw Tha 0««ar«. 

<li*a< la Ika langM •■■l»ao«n mant ha* rK>l aaan •( k> itala that 

Ik m» MMkI Wtt^ Mk IMk at- au Uaaa Una ara • 
rtopoly Impoaad by tka 
pantai waa 
Wattonal'i I tka Naal7 «i' 

It la alao ka- 
Uavai that Wamar* it alto gattinf 
■■MMMittteti In erdar to datand itarlt 
i^akMl anii-trutl attarki 
Ik* aur«-ay baing Mada la SiaklLiiUli-TnrtPiiTiy 
Ash Gets lyer Way Monday (3) lt*» *0r Dm* Nmt 
i*»1Hlik >«<i 

riaylan anti-tnul law 
into oblivion No*. thaiiM tka 
raaa ba lalltad in a fonaant 
darraa. nr thould lha (•o\arn- 
aaant mm lha mH. tk* teal 
la athar »«rdi lha* naw kav* 

to win. or ba tiibiart to a pot- 

aibilily of a biM>on <1<illari. 
tripla-dam.^rr aiiti liui>1 »uitt 
against thrm 
V. S. Oa««tih 
>^ • 

wkally ar partly »mmw4 aMb»id«ry 

carporationa and lU indi«i<«uait 'n. 
riudlng all tha top axacm \r p«i. 
1 a( tba ia4Malr7, toafc p .uc <4| 

(S> Ik M Vap*'.- vr'r 
OaMd arW r a aaa^ tk* pr^ 

■ . — . af tlana WMb iii* 

Wind* ItMMjMI and tha i-ia< « 
aipactad la run lonfar than i>i« . 
lur*. Tk* prtparaiary par od ad 
' " mm. Gmam. 
■M Jim* flk 
mn, Fte tf Cbkt. 
«ay a« 

aad Katad that tbara taara aMf* Ika* mw what y r ibab l y waa tka 

liJM.tM*uanaactiona la printa laat arrajr ol lagal talaat avar gatbarod 
batwaaa aacbaagaa and thaa- 1 undar a tingla roof in any thaatrteal 
Approaimataly M*", of all '"al Tha L>«i>arUn«nl ol Juttwa 
la aaeMNd (raai Arat run l* man piaaaiit. and tha datanaa 4>. 

then Tha Orpartmant 1 altoraaji wara 
by ThuriBfiA Araatd. Paul 
in 

waat Alliad loni cava of tha bitlaraal 
foat of pnx1U4^r-OM nar&hip and o^ 
aralioa of tliaalraa aad ana M tha 
atoaatktal •( all Miiara tar Ik* 

tk* tfialrtbMtara, 

• 

Ok. 

a( tka cl*a;a« *f 
Mm W« Nartbwaat 
•aar. tar Ikraa yaara. tka a#*ratiaa 
•f tka aara aaatar ITorid and Alvia 
by k.M. Illnaaa ia 
raUmnant froai 
Mtlva aaaa* lar Ik* tuaa baiag. 
K wm *riacl*aMy 

Ik 
naary Warran Cnddard I* 
praaMlag and whan ho ttappad to 
tha banoh tha rouriroom »ai a>lad. 
Ia Ika — paailoa aamt-c rtl* <4 
U oati^taM 
■ttoraayi ganaral and ganrral m>im. 
aati on tka Cavarnmant flank t>>ii> 
rirrla. iii i*a 
la Ika ter raaHwa. aal *« 
If aat a«t a( clgM. Ik* pab> 
taspayari. »a« rr^ras 
ky a 4aa*n anrlaaaikad li^taa. 
af wham raad rtawnpapar* 
at Ik* bailiM 
kai arvar asi«t«i. and that it 
aaty in tha c;o\<raaMata Cwphiwt Drawn Up 
Loiif Aff<», Sayi WUUhm 

A* tha aaaalon ronrludad. tparial 
Paul wall 
^>«a diatributor la 
choiMa hit cuatomar 
UarUy rafuaa to daal with aaa 
at ha aaat At. ar 
wllh atkara hi a diacriaHaa- 

own matcriaL Our ftmt VM tfMw 
thai thara ara ao aurfl ttfelM at 

agraatnaoti Bn»o«f ui ' 

Produrtion »a> tha nait tubjart af 
'a diartiaaiaa. and ha i koaa< 
(artor la Wil- 
and la tha Tuaaday morning aaaaioa 
Thachar aaid thai tha waakly at- 
landanra it approxtmataly ggg 
With tha thaatrai locatad in tJM 
la aarval day* 
hiarlarad tkat fl«al 
rUrr. tachniciana. ate, akauad ia tka 
^ induatry. and ar* availabia to aay- 
aa* With monay. If tha fllm M • 
aaally ha 
tka baat. which 
■HkM ** bwtaMaa • ki^Oy com- 
yatlltaa 

BmI plctura* oftan roal e\«r 
aacK Tha GovammanI 
a, 'but ar* call it 
avidaac* a( 
^ » iki ara at a 

prica to tha public ia Itc a 
Gi 

HowlcT. William Z 

Mallaid. Ili.Utoa Irvlna 
O. C. Oovriag far MCO; 
Gold 

ir, C Maati 

ally for Lmw^ Jgggpk It 

Vaa Irrgk. Howard I iilaiia aad 
Harold BarkoK lU for Waraara; Balgk 
Ham*. Jaka W. Caakay, riaiaikk 
Prida. B. Myraa BaB wmt CMh P. 
Yauag far W t k Wm a D. Pralirk, 

Ikar Ichvarti. and Irrkig 
tar Catiaabi a ; Bdward C. Bafury. 
Chartaa R PruUman and Adolph 
■rhunal lur Univrrkol: and Edward 

C. af tkair 
Tka law later 
paalad Ha alas I 
for tha Naaly MB 
dlvarcaaaaaL 
2M8 ACCESSORY SMT 
duplay aitd trailer buain a w thratwk- 
aut N*w Kagland. by coairolliag tl 
al BKO, Paraaaotint. Colm 
Mtf MM**, wktek 

an«>v 

rwr. 
aarieu«na>A 
'a actiaa under tha Khat. 
aatl-trual law agaioal tha rim 
•n« 

H Bi 

!9 a* 
tt* aaaa. Ik* tttftiM* 
to aall haadradi af mi- 
lk* atoat aaaguiae guai« 
a( Ik* laauw will mt4 
• year. Hlaiut *• 

U ■nllrlpiliy by* MB a* palata tt Uw will ha** a 
kaarlag oa tha tocttca af ronUi 
attoraeys, ifcg gyaaiag vaafca ti 
trial will a«Mi • 
ckiaf a( Ika aatMrart Bialalaa af tka 

Departmeat of Juttir*. the rrporl 
hat pertitted that t/ia Aim torr^ .>tt 
would patiUaa tor a conaanl dacraa. 
Pwila l aa t aflacti ta tkia aad ha«w 
aa** aC 

lalaaick If aa| 

he aacurad aaa af tka da- 

fandanti to raleaaa hii ftlmi.' he 

M>aarc<l. but pointed out tha loaninc tm to » aj a a a 

of Clark CaMa far tha klaa. aad da- ■^■l* "Oyk MSVMI Up mandad. la 
ckMtoaar BB 
Hoil> wood. Jm 

'Sena:a Pace Boyi* replacad 

rt*** , Addaaii and Hull Houae' m tha trat Id flrst riui exhibition at lha ba<t 
thcatrrt. tha weakly paynocnt may 
he $5.W>I I $ ».•». and erao than the 
adiaiMioa pataa B aaiy Ik-Mr 

'What la Brii bMBMirt M m purely ttraiaiag trad*. B wava I 
from doiag wkat at* hare k 

»c would be a ntoaopoly aad re- 
>tra.n.nj trade. It that what tha 
Go\amment wants** Purrhate of 
(lory righta to ahow mmpatitMm 
tharc. waa paaa lata^ arllk tka citiag 
rafuaa to allow 
any other 

aforarrtantioned flrma on threat af 
not lariirinf ftlmt of itx«a majara. 
Tkia hai (orrrd n.m out of bu»ii 
Bg claimi 
Mast he rUuna that la ItH ha waa 

by In violatiaa of hia raalract. tt it 
rlaimad on Marah II. IMd. they lold 
the EahitMtort Poitrri ii Supply Co. ' 
to Advertttinc Arraiaoriaa. lac, i 
a ^ au t Mnt givityi hua a rtianra to | 
Aa apptica- ' 
■aBahp ■ilnlatratioa. TInI Bw iuatic* Da- 
partmeot ara* laiwUliag to arcapt 
aay proffer arhirh did no< ronta n a 
plaa af diaorcemant nf Ihanirr <-f- 
araliaaa (raaa producing and di*- 
t 

itor 

teg 

or orlginali at SM. 

Than the ititntt rounaal 
to ika^kaw m^Mmtgrn^ ^ ^ LOEWS MmiM TODAY 

Ixxw > direator* ar* achadulad to 
today •Wadnaadayl for artloa 
an lha common divideod. 

La<t aarningi (tatamcnt ravaated 
piofttt as lunning about the iimr who lutt ar- 

PIHure Corp. af 

Miami, hat returited to rtorida after 
two wrakt m N't « York lining up 
indie Aim and r^dio broodrattiag 
contacta. Hit MimIio wjII alto b* 
ri Mthrllia*. waa railatkliB 
1 WBkia Ika paat IM 

IIP tat 

■HNl af «w 

by Ik* De- 

of Commarca. artuig a* ya- ITMa B**»a Parley 
U May. IPM. Will H. Haya. praaW 
mt af Mattoa PicI|m« 
9i ' 
•f 

(bat aa* • <i trai n I ii 
th* actiaa) arraapad a •*at*.'«iM* at 
tk* Whito Hout« for a graup of Aim 
company pratidenti. It wa> >tau4 
at tk* cloae of that maat.ng. wtiick 
the fllinc of tha !.uit bp 
waaka. that Prcatdeat It* •rthrtty waa IS 
year* apa wkaa wNk Ik* Baay Bv- 
atj* <N. y I fnaiiipiainL M*'* haaa 
laactiva timet, altkaa^ BabkiiiV <■ 
Plorida realty Tha a*w atate ia ia 
Mrtar. mA tt far Mlf-raguUBw «f Bi art:t tirt. 
Any optimiam thpl PS S ftaolt af th* 
confereac* there wauM be any 
clunpa ia th* plant of th* anti trdtt 
divia.oa to tuapcad th* com pl am t 
waa aubaaquaetly ikpalliil BipSlI 
wukia tha ^tatr* far MStki IP 
Hi Tns Ikt Itt IIO4 Oby; 
iHMlliypMiUtoliM "*,!S!;i ?c!^!*^ TiTe Wife' a ITwiy ?wt at WHH, 

%'fttifmHCMll{ir Fal^ 
- - warai and mi < L*#r 'Cat ■. mm4 II UW. tii»rlH«H • I 'W«/ •( AN M«* < ru44 anrf ram. a fclrniag la iHa Jfca Mf y aw 
HtxIkW »ir<»t«<. w¥tt Ik* •■(air 
dLEICM-TAVUMt! 
INLKUJi iawwwii»a «• Vtt t-Ma at ■»» (MM dm* with 
i''^ ■•'•<: I > • oirf ta Um 

WlMfV lh« blMMMH la Ml 

■laatF a( 

<Ni «M*«i i ia m aa hara>. 
iMX rarara wtH ilww Uial wHm 
wariB «aalk*v pwu in a r*ll tud- la Va ItoraraiMa Da*, wliidi Wan gM 
I aoi— »<m«*i<n» wa< »»t fn ix l> f >o4 m41*<tmwk.y , a.l» >»„ cfw<._jU.a< lata tfca 

I'nrarit* Wif» 1 

l«» t tary Mat* mmmmm •■*!(> tUMC MMMKt 

_-|M>ir«tav • CIMMra*' <WB). Jaka 

IMapaa f aaiii fu M j Ma 
•. taialima tlMI* aai 
■lakM lanijlil •W*a >. wttk "BMaai. 

• M-C> Mirr aa ^ M M Sac- 
a>a* > naar la tsaai. ak 
_ UjHi: »^U> -nac. 

iM<Oi. Om m laaar <<raa ». 

ia War' t%tpt fmOwi 
lAMt want aajrllM^ 
ahniii war a* aturrd thry 
omtrr M.Mt In ah a aa 
Baiar- «Kr* Miaaai 

Uam Mart <WB> iralawal. 

Ptarn at thr b <• <wiIt aknu< 

I iiartu «• If a 

nmm far lmm» WaW. wfw 

■mni TufUf ana Vivi«a Latfli ia 
Wattrlnii B< 4(r ' and IK* ll>alla ■raaaaay aiaa waa 

ver* (ma. bwt oa mMttfay rt» a I J*' 
• <lt»ra 4ia arri»t*» Mali w«Tt a4l a 
' gm4 <i»iaar« ite ^^^^^ lair W; aMI-U> All 
iWB« fSa r«M> aaa 
T»ar Ga« M^>»<<' <WB> iM rtmt. 

Ni m-ir* lltM t« a 

hart tMM MlU la m I 1^ 

m prrr • istsiTJirmTSir-^, "c^i^ 

in A 11 1 kigk tar all Imm Na« Ml IM . "'^^ HL^ 

* , •arm »»«iHrr arr.vaa arlMa M ata. "Sr* *! .'Y " ^'. " Ml 

KaMwig ihMit< aawa trmm 9mmtm ^^^^mSm^ 

an. Mw Siaia MWMaMaMMv wmM S^™^BJ^.^!* 

MMbNTflk. Jiina «. I>av kaa a Mw raa w< lajpij i mm 

— .. kaalM. Havaa aas WBMBa a IMIa maJ^-m mam^ ^^aa 1 aiavwf la mm. haa Ha 
Hi|r «• far (»!•• vrar mmd tmty mt tw 
awrmf IW 
C aMlry. 
Mr . alaa araw larsa HMk* 
»▼ If) Naal M Maaaay iSi 
f'lrtMr aHaclaa Mta aaMial Uka aM4 
rr%ttT*my <Tuas > va* aaly atiahtly 
bnlar la laM 

Haaa. wiUi Ilia rMn tttow. inrlMa- 
l«a Jarry CataMta. Braaaa aM Ca- 
bNM •mi mm naaaaila. li (Mat a 
■taiw i iaaal k ^iiaMi al JkatMa, 
vkiili pvi 'feraaaaiay Mita^F as 
IMT ia Willi kim 
•III —'Way AH ria* iPari i 
•aa. Harry Jaaaa arrli ilatUa 
DmM. BPa Wata ana KWm 
lariair iITt^ I aOar a 
krrak-ia »l Ni-w^mmHi N.Y 

«>> ray- f-My Maair Mail 'M 

Tatof il* 
•a a t aar ilw>« Wtik 1 
P»aiaa aaJ crnrral Matai> 
ua. will it^ M M* ar Ml 
M. vary aiNxt H<>ta« a««r 
Irraa .KKO. ITMMl 

• ni. u«aM. aar U* olixh awlrd Skyrurkrtina 
tiM IraM iM«%iM iMak t^*aii«- ,._...>y iSwUMrl mtk 
■Piim'.h,.i •RKn> AHaratMM aaiaa 
ati m mam !»>a> u< houM and l<il>br 

tatw-a aiata iI-Mv 'ti •! \%- 
, a»^>— WalwhM Briatr' • M C • fna 
Vair V.tfU Laay' 'Call. NaMaa 
•■4 iMMtr MtM* a( »lc »kM Ik 
IQ I>raaara4 H illy. a Mjw. «» 

U.7%*r."".J^JSS«B: 

■IMI n^lmr rtr»# tltJM. LaM J ** o* ... 

»*rl> lll>rk>uw>r and Mill Brill'Mi «lar> »aa»riaa iLilHMt 'IJM 

' !>«>■• Taka Waaiaa' (M-<i». aa- il.ja-*a> - Tm rid ZaM' 'VS* (Sd 

MTjati. wk» p»c» Kaid.ai amjftmt 

AMMa iMUC-M-O) fl.lW: ra« ah* U.iaa alia* Ml M«n fa- 

•»-U-<U.:s>- KdiaM Mm' <M-Ci ..M.ndinf U.dM 

itnd »li • U>i>K> lar al laaal Utrrv KtaM« •r»<>nh A«mu*< 'lid* IS- 

Takmi Mjai i wrtM l ly lot- a».M. - My Wa«l <V t and tjtrmy 
La C« ^^^^^^^^ flttSB^ CT^^^^f tkffVd^tfk ^Bl^W^B^^ I - 

lag a Irv aicat af liU «a Hia M Mm ^HaTS^ MM M S!iL 

Mini m ( lut l<>r hr\ ■ hitiia^^ 

rral araaha' running NiHhm; tpn ■ rnd ■ 

laritlar. al laa t w. Ml >«■( m«ush avar. •7»."~a#lar wIMtli UmmII* 
and LilliM al i M al ar ara .nd th« .mixi da>* %im 

all daini aaUaCartarUy. laa. and 4e- fim la thr Xlal*. MM la •priari »«rk siryngly ai 
antr a am •< tM.«a 
>piir IM arMral rrlUral kiddint nf u, ,4 ti„ HaiL wIikIi aM| 

T>»k I talk M'a a w aagia f la mJM aM wiM MM MM. M 

'21 Dav< Tai l fc i r* al Ma A*»*a. _ ^ ||„,v and Strand ar* katk M 

Sunlrylwd II nalinj tl^aijiM <mi w««<u XwrU I 

■M' iMliii Q0tHM Tiiaay ITi. 
IMa lldSa » U Ti> •ruaaway 

l<><1> 'M<,i 'Id fan I and rxt 
H<''> llufv Jrri^ ruMaai. !""> iiu|>r Jrrir 
and CaMM. Ml a ill I 
and -W««itrn U—* iPari. IMi 

WVW , AauM (raa fair 

•Piv'Mi-eirnr 
I lUA*. Mr ItJM. ka*i> HMtwIau out ol Om 
tkit w<>vk Mf* >• (CMrallir 
vary rtaar Mliind E4dir TaMnr 1 

Slal* ka* rv«T dune in lU hto- 
lary Tmm Kudy VallM--|^kill< 
Mm IML m4 Kd 

lan. Laal wMk. 'h'a 
nyM MCm Ai M- 
ill Marii aM SMNy, 
ray-i. 

iMy 

a m iMit h: ^itit4 potlry and arlH 
Mam III 1 ■ kr\p nprtt during July 
aM Au(u.i wilk double icalurm. 
■« ■M«I FMt Wn Man»r»al Jun* 4 
CM0i* af IkMatMi mdn-airr 
...jaiii - Mai «raa« la MM rw- 
rMrty. ariill Laaw « mmmu iM 

I* Nkaly iWra. •aakt. Tv* awf 
artnMi h«d un 
ln( rilT u 
ri«k«. 
•■KO» I 
Tavania WtNT t 

•miO) i -Pavarila «M' *Vt «M «* *• ' 

liki> laii 
wcHi MUUND' TEARS' 01 

115^ w noomN aMr Bifljr lUi VaaMal 'CT> 'f M n-«»-l»-- 
My \Va)' lUi and Man Monirral PotnlHil i« lau MJaa. 
waok [>• Wi(« _ ^ iPay-Laawl U.«a»; »- 
M-Wi— Tlarria ZaM' IWBI and -Girl 
XT iMIii iM rMl. PMad for f^r- 
M turn La.1 
& r. IUA> and 
«M-Ci <M ntai. akay 

ray-. lUaiat (UM: 
^Mr ka SaraMda' iBmI M« Cm- 
tMCall- iKKOi HatM plajrs »rt- 
U vauda iiad* and Mft aay 
af iriutof MlraM away 
raMak' rrturn OmMm waak 
M a»i M . M>-aa Utm. LM 
"La CaMa NigMa* (U> aM PriHxi < iCul • r*Mal. Ma n * ntM l.a>i 

•Cal I aM *Fi« r 

lai. Mari 

Liam * -CT' -Ja-'lS^i- Edi».in 
M«ii •MC>' in Iwwn milk 

fair $t-)m. IM weak: UMiM Ma- 

' "iMaaaaa*" iCTi *tiSr. 
*Man WiM l-iv*- -Coll and 
•gi^Mia Mtoy' 'Col' H<>i'ilin$ to t«ii 

' 11.1 lm ****aBiHii?* S'c 
u.m» ^ ^ _ 

niMUM 'I'mI' •! Id*: V-IMt^ 

My ».in -UA' 'J'rt •*.«.__■*«» 

taaa* w rifM. aiwc . ly iWa*.) aMM Kaya 

•Mar Mair~iaBiray. lMk£ Ma Way af AM n a#,\.i M JMry CTw, 

aiauM $«.1Hi LaaliMak. aw* Mnm ir rM iii^ IjMli MD m H I taai n 

aM af -LilllM MaaaU* «MMii. m4w taa Warn aM Iw IkwM aa ala«a ttijaa 

MuNIl r ewiM"" Hatua kM Iwa prrlly ' Da^ falNM la Ml. 

iMa iLnrw't-UAl (IMt; tS-SS- ,aM wrrkf wilk Typnoon IM mvm ' 

Sai-TypMM' tPari Crlrki kM rawkaMj— ■< T<aa)i Ijglg. 

•rM day wrWac MM4 ravtaw* m CMrM 
ihi. nna ■aaarafaftaci fcalni la 

tM«i«al M ta puMIr aa aal tar Iran mt la«t mthl iTiia* i 
an umonaclBMilr kMarMu raMsdv Altn a »IiumI* niik It Dajn T»- 

ll«»uli will b« lllJM. LmI waak tctkci.' dta Ritod i. ria a i ad <i 

til II Man' iM-Gl. MfM« tISuMa. Prtday aiM O • Mm WrM 

BM *WBi IM*: »-M-Sa»-'WaM- manaak 

tea BrMta' <M-G>. I%>r4 waak .uddra wana aral ktr 

dawalawa. Hicka kavlM p u iMgly mt Maafara praMrt 

playM Pma aa4 Wamar. Sllll makaa a Itmyorary MMM > 

p at a al al (MM harr Lwt « rrk t,.sMa from a bininas* m^* 

'Salurday't ChiMran' <WB> -hi y^w. tl Day>' |ol IIKBH M Ar^ 

MMMravar traai tiMltj'. a.»it- |l Mk vaafc aM »iajak M 

kaMM (MnM lUM: » i ijB« tm awM rTuaa^ t. il l 

- Ul BiMaBr ifMhl. TkM wmm astra daya m m rlain. 
ffH Alir* Pay* Mrrer. whirh (ul in OMia aaawntrd Ihr 

lirtnighl at Alvin bHorr romint f -unta^ltnar Waii Spy.' I 

M-i* Ha l daa., jy.^J^.." J!!!' raUa aa. a BaaB.ka >at w^mfm, ^Ma in 14 » Mi- rarlk. 

.M -•••-f.DMjMd Man iCaH. « ... .,nl how^.ar and only ' •'STway^^r .M Ta.-, wSfr 

iRKOl aM -rMiaBrr- I-'irw » 
RcMi-ra Mf-i BrimkUn iunr I 

»n*1 <» r*^ with iM aM TraacB 
FabiM Faa. alaa akajr 'I. (luaa LM Na< murh rapli utiM " Bart car- ^ j„ I»-».ia» - Oai* Caai- 

( I* a ray af m-Mm far CT-^,i'mi''ZSlt 'Zr^ .'i?.' ' f^^J'"^ 

>pi>i wkirh Ma kdM BraMMt r«k ,„v«d ronAid^rabla rH^rtivt Mai- i zTLl Jin. aiTaaa 

boiiani lor waaki aaw. BeMy MaraB „,. „i i, ... r irc.m RKO. inrIM- , iJL .i«i« ' i 
*U(« oau c l illlM »M af crMil ,h, |>»u «.Ua nraaaart ..rr; .^"'•.fc . n.^. .laana 

AhoaMMr. laak* lika brttrr tb.i. w.th Ik., year . lUal-eky , * ' JJ* i, «,5lir* 

•i;.aM. very caM La.t w.rk III □,,,„ [ ^jl *^'* , 

MaUwra- irf^l aM Jaa Bavm orrh ■ ■ii—i m M TMa WaaB -.TV^^T^^J M • Pay I lUM: tt-Sft-W»— 
BH<Mr ilMil aM IM 
• Ui Loafes 
^ ^ lar .wrll MJI 
TWrrW Z.inr iWBi 
•Mtei trand MMB 

dial* <L-M-« 1 iltat M M Mt— 
'WjK,).,., y^a^ ' iM-C> aM <aBr^M»- 

Likrly tiJl 
_ .Ma •rraar*-PMi» ifj^t^ 
Ml— -CMi *•« B»*»»' M* TWM- 

rjrt' iNMiiliu« It MM lait Larf 
waM Ytnei L'.w.«> and L Hawr* S. M leal Sbps Mpk Dnm to Liwar Levels GOOD 
no I •« in Oic tra ' 
k*>-«l(K« lr«*l MMl III* I 
an* •< 

•I IlltlWI W — 
l«C «>r Palar* M a Larw Mmm aHM 
'** •%« ><«r> of Ufhtman aprratiM aatf KM C«4 n.lM and In pir- 

-i4ii.«a 

««• •TTV^ T"" IK* »..nor^ .nclud.n* 

pr« ay J II Vogvl. ErarsI t wirling, i 
I f « H o 

manaarr W A riMWjr. 
'Ilnitte^ Orrtikl' rar# fMtkaa |^-^ ^ 
I Wanwr't. C*< aalirfartorr ' A^ek'^ide y AltM 

oka* 1^ 

aHk • » Hh 

S» ingliina' unit. WiUt the tlM 
> i buaii |«a«^ Mat* •I>B*w> • 
•»-'Myl* Tram <M-Gi 
. la llMW pMla. i«aniil antf KM t <ti «|l On*' 'IMIi* aatf -SImmInc NM>' Orcktr « 
> <M will. WaaKlngtM. Jun* 4. ^WrM 

fCMt an^mtl Hfil rriT •— — lltMi. 1 1 III 1 I I I 

<Ui. tfMel •rK HMH-'tk* aiahial Mlinf MM I HSw MalM •UcktiMn) <1 

MtM II M* \nitrmir^ «*«ti ' i^oU btrt m>blln( Ut*«tr*« alw Ir 30.401 . TyflMMi'' iPar) L 

'Aac*l Trsa>' *n<1 Trat Cat , g«< aom* talu* out of Ihrir tti»tin» riiiliiii blaw t Tr>t| tut Uan Hkm tU, 

BteMa. .MMMl|lilM**sraM*r«,aM»to MjM. Lmi wMk 'Ate UBi njM. Ml » M. LMt 

Mcwn^niMl Ik* Aiaiiwiy AwaMl 
•iMn H« »■ <Mii. alM 
r (Mtf MJML ilJM; »- 

IIROl iM 
Thrr Ilk* thi> on* afMl wor4l- -.rf;^— ^•^-"•^•^^•Cl, .Ui^H. 

(SMkl. On Ikal kMtt. M*T toy* l« TItgM ' 
A*C*li' at Bm^I*. taud* a»-« >— UliiMi • Glll< «L tMT (UA > •kAMM* 
•ta fc lii la* iitta' 'Cnl 1. •MCNH <fa* llttit iM 

k*l». ar« U»* wiaat •rnM- ' 
tkM w««k. Water- • UcMiMn> «t 
Burk Bvnnjr' <Pari (In4 nal. 
AmilUm «^ Lk«r- tQali. 

I. WMk 
•tr» Date- <0) <; 

Ikraa #ayt; HtMian Monater' < <IMk» aiM va«tft. 
h'l an «■ to tka pic an4 rrtttep 'MwW T**m 


^M^BtB^^B IABV M^ht flt 

aa*. M aalMfUMkar*. LmI Wh. 
Wy i& (OAVOi Mil. MM. MflW fliBflS flMW, M bA( 

tw la«ili« toM wMk Mr |I»JM 

Tj. FINE 13C IN 
OKDiDPU. twai 

mm/% ndu» ujm: 

1r«i*' <IIICO> <ad »k ) 
■Ironc W.OM. Last orrk 

tW*ll i 

num. I 

<Par> nmt Bark on maliMMMi J^JILi!?! ^'f^S-^S^^^J^ 
after nic* wk STTSlSlii'^SJ: ^^'fI^M 

«if*' ia ctiiiMkt AIM ki Ma cWpa 
k La*«'« wttk - - - 
TORRID^ FORTE ©..^^ jun* « m^'tsmiSmSSr^ *■ 

^arfad auddocH »*aUi«r liiM^^ — ^ ^^^ .. - - 3S^' ZSSS^ 

Ow TSnkmnn and MMtend. wttk AlaJiki <Fo«> <I «M ' iViiyi ja?' - — ^ — ^ 

' T I' II I IT II I ilNai." — Arrow Bay' <UAi afur — ~ * ^^rT V ! ti^I - — 

raaMcUvaly. Or»k*i» k taradiv at Dmivm^. Fak SUHi Lm« iISTVSi imC. «32' IS ^ 'OUT, 

a( 

and MMtend. 
Tarrtd Zmm' and 'Waterloo 
raaaa tUnl y. Orpkti— k 
a tkM kUki l aa aill t y to aato Ika 
Ca rny ■ i ir Kaa-drfcwi a*ut aiatf 
k a paaalWUl* of koMowr. 
1te»« * a* w*n a* Mt 
I an ih* koUday <M) and 
of M 
Ih* RaMkCtoqr. CinrkHMll Jun* «. 
T%t tra4* I* frelmf g*n*ral Wa 
ar arar* Lacal aW> 
furtkar h a— Mlkr* 
Takaa a WUt' la _ 
Ikif waak wMk • 
■Vatorlaa Brktoa* la • 
L^n* k jaltiy ai •1: • RlCOt « 
II*' •Coll Vary 
Ullian * 
•IkjM. 
• ■KO) <t. 
Tkwite Wif*' •RKO> iM wk V 
Hald ev*r lor iirfd »*«k after Ik* teteM to (RKOt <1M*- l»-a>— 
' iPari and T*ar Gaa 
<WB>. mUi «Mk XTi 

ato»i mfxim «f « 

iPtel. Saadanal m 
taal «**k «IM) -On* BaauUfkr 

IM-O • and Kn«mT A(*ril' lU>. 

with 'Kmc Lianborlarka* 
I -JMit Uka Woman' trirk). 

• Likaant <IJ»: 
MuaaM* iWUii Mo\*nvrr 
of traaa A > aa la* atrand wrrk S«f 11 and Orr 
•MM. Ldal wark 'Mul* Tcoa' 
IM-O ) <M wk t. totr nJH 
LrH* *WO» <!.«••: a^v-'Aa- F »awki i . Jun, « 
>* Ikn ha MHiim 

OnMaa aa<% wktek aa* n>r» b.i ^ 
»Mk Ik O mU I Whit* I l^andak? 

f**— . ■•**»» Mill ihaiMj 
■1^ tWB) and T*t« •-Tbr. 
w -( atalrad* «( 

<RiCOl tljHk; IMM 
C>v*r' (RKOt and 1^ Vto 
aM. Bark a« rMwIar prlai^ 
avM toka fiTJW |3 
wwk 4M-M-4II. f raiiiili' andlZ 
t^t rwi WMa* tRKOi. »m IMlK 
ir*M) it.Mi: »-m^ 

Ntoa Uvaa' <C«I» and 
t4 Man' «Col). Bakm •^rtMa 
turn Laal woak. tl Dmyt 'CSTt 
mm4 Ma- (U). Mao* tMH. 

M. FNaate tF-WTt Oii ti WV. 
«M-0). Looks MtMa 
ViaiMllto aUU Datroil. Jun* C 
likteiat 
to 1* 
WNk too 
ka%toc (!«•• AlaMlB (Fox ) ( I 
*Hou«* Arroaa Bay' lUAi 
wmk at D*nv*r. Fak 
TIj Way- fUl. •jjJTVar^Caa By arTHi^ pay 

l aaa V il 
Vl*: -Watortoa I 
l*!* Lady* aCall. 
<M-0). mt fBKO) tt.lM: aft^»— 
<M-Gi Tranalarrad timm 
^^tor aaeond »*«k Stow «UMl 
I 4I.1W-. »-m— 

(Ul and -Bh* D*«il<' 
_ in anotKrf n*w Ml 
af Ik* ru*tom«ir 
i toaks for «oad M 9M. Laat 
wmm T Miaiid Man- iColt 
Mkw UvaC ICMI. avara 
(^■•MkMgMi* 41 

) (RM I hV 

four day*, to W« 
arkcn Four Sana' • 
%rJUetA»J. Jmmr S. Hit II fel Ufaii iMdr lUf 81111 
^ ViMrti »•<* «••.••• 

„i^.i fotivMm. a«MMtr 
!Z atHMiro U toll (MM^ 
^^MtMH to* r<iin ti "UlltMi llu<- 
" - (>>r4 t»rt. rkirflir ((rpi ruDi mrli 

w y . 

Ta«*l OrM* tMB* Ww« 

Tmt tl- IM jW 

<Bair4 •« W r.»ir« ITl IttMrrwit tNaMMMfCvwr- 

li> HHIr WMm tar 

ihix unf. anlM-i^iM llHIjr fTJH. 
La>l Rdi^m •M41» Mi4 t'ur- 

um Call -RKn-. m.tm. ntriv. 

UtoHjr ilMt: >l-3l-«S»— 

Takr* Wil« .r*li IM 
wm* Mat) • IJvM' 

I>"»«ii*.l Mm' 

<C«lt. m-m H tm 

Mwlr iH»mrwk f.v»T«i n i>> 

Rn-»-41»- MtMN M ia ilij-C > 
P Flft^ iR^tWtiMC 

vm lmi wMk. aMM? 

<l*i' ' a>i<l 'Honr«in<M»i IVfrrifir 
ofrki. krit gtxid tt.1 Typboi' Willi 'Racbester' Sweeps 
^mlkimVimmm 
n-4S-t7> the <np irowt hrr* MMs w*<rk 
laat making Irartia fwr a nrw aMaaa't 
4ari ix^ird 1>mIu Ilk* a rvrtain ImM- iMROi Mi 
<M nM« SI WTimOt tiM MMrd par JiMta 4 
Ml kh M aC^rtiv* till «r<U Wanwr* 'Alt •IM m mm, la. Hv ra««<i<* Wur ' 
. a« Br m i a fa. —»4 S •ml 

H I 

•IkhiI T-ik. . 0>rr .HKO> wit* I 
ttr.iM ui'il I'll t\*gr Will kit 

w#a% kvffv ta NBC MB « 

TM» M4 H>a»aw Tm.' aa rna<t at^Mr 
ka«M rrBlaruif <!«• iaiwilit kka ilual. •rrtk VMia. Ikraa 

•All! <wsi an*; «-«-»»•«■•- 

TarrM Kmc' «WBt wtm tTavahM* „^ 
•( AcwWm* Awarrfa' iWBI <M wk 
UtM ff*tr M with tIMM I 
•I.M.MI lw«. Op9»«r. trrMic 

ra« <W»« (t.«n; M^-W-M— an^ Kmm* tnM to Mixi'M |>l« pnlinr 
""*'-' • •»« Hi.' t.,i,. f .r (i ll wcfh at U- 

»i^«J»tM »^ »-UM ^aU I.- .fwlrf prrtod a»MTi k na4»' •Ami A 

_ iUM amw feMP Ml mXrZMkifi 

^MA^M aav^a In klrai^KI Ski* ■M^tow Tmii 9& 01 iBm* t«pliil« H ia Mat«i a< 
a OfMMMi-r-wri ttm*. 

U-nt-'KUmm Mm' «M-G> 

aMctlr TV*atol« pr»»«rt wltl tkc tlnla BrMiw- iMi NOi. 
Oawha m4 Orpltruoi ihMiHmWm. ' *V..* **J 

IM •v. Tm tap • taini N iAip ,\7?^ 
MiM pM !• MP fnw prf 
with Nv« r«MlV 
rf<i%\inn< of rifhl ttc. llMBi^ 9 
MP kttuaa. aajr lamp 

af TMa WMk t-kM 
wMh 

Aw tUmt ■ iMPi • < I M*. H«..i MJM 
TMarMp WMt' •MCO* lUA.r.wri 

WtMb M • ■* > «w riti <4> loUl M II »M4t«. Twritf CMmM atania krtocln> akaf t3tm. **** ** ••«»^ i*** 'C*!' «Mh n^M un«4 away liU weak 

XSl SSiJm '"SJLISI tTWiitatr.. .laM l»- •**' " IM >»-4«-M 7»» 

rZuy^^? -KZ^tT-SL \l • TiTl T— Ia»««*«i' mOi» and -Old !•».. 

*-jrfrf2!' '"•'JL' .j^y rjt .•:.:'*r. ^i;::!'" .J-* — 

r un "ri* "-L'-1L»1T. Laal ivMk. 
Durt' tIMlit awti 
• Trulatv 

Man afMi tw 
Itol' <M-C> atom MM 
Ttpkuuw iPaii a<M< 
Ml«M NIgMa' (Par* tfilki Tt>rrtd KaM' (WBl Mi 
Award* wMuwr <M VMkl. 
aiH>ihri H.SM afi haldiwrar after Ant 
»."k kiuufkl naat ItfM 

Orpk*** iWwuft turn »-4«-i6> 
- MtllMMauv PlaipMp' <BKOi mt4 
Carap* ParMM' iMCOl vUk 
taudr Very Uttto to aUrart kMr. 
»•! and alM 

Mmm*' tPwi 

I. 

I OJIt: M-M-Ml^ 

1." «C.illi. 
KK< > • ».«M i^r-My Way 

•lit and -Oouttla Atibi ilU. mui.hI 
•*«r »4Ma. fair 

**tk-Caalarp <Dip*3«-Baaili (j luu Lia»t »rrk t3.Mk. 
•MM: ■Pavarilp «4p' nt ift •HamrK*-Ev 

•MtOi aM "SaM Ovpr* tMCOl <M <IH» tt-n> n**rm' tUAt 

• «tiMli Clock atom IMMl aM HUi Du.l •Mhi ild nmi. f 

Will pmkakly hold fur tiMpi alatita. at mic UM» ijtt* wrck T iim i 

II I lit. piBiiliil HUM p«a 4Pm • and -SiiftMlr BIw MaMP •Na>mrMl-e«' 

JI'iU n TT »?i Kaiorilp WM«' M'J I • w»i»d. Ji»»» « 

4lh x'.'ki Iiirli.atMg k« *PliiUdrl|t«iia iil'«r> ' tM<> Kalhai i<i«' '^Jl^^^'f-, 

III «l«Mri i«*IU Jiiii^ IS a< 
ttr ( ilk •< I I rt t 'III MrUii. »it>i <> 

E 
IW Batliat Bverat« lUn. Piral SearM: iKc t<i|i (r-i^ m \twi 

Ml View ml wrm waa«h»r. annd •*.«•. UM aiaafc. 'Or. Crttmmf 

•(>•• • Mi -vtM Ckw Mir oSic 

Ukattr •Hamricfc-Bv«r<rr«n I it • (IMS 

mm. J»-3S-4ai TruiMMi' ip«<i -a I Mrd AHM« 'Parkert fl M*. M. 

-Couracrau Dr OtnUiMi iRKIti U M> -Walcrl<v> Bridc>- <M-G» 

Sk-wari u |Mtti«« HrtMn far II i«y« lor aaUalartary iM Aaari Tnaa* !«■• iM aAl a&Fnu'TiUlWorURmiiie 
Ihi Dnppd 21% Dk to the Wv. 

Mmi ^"ip Bb^^^ n« Etirnyw war an^ 
•lrM4y Itav* 

omI hr Ik* Mast Mililary ma- 
rMM. Actually, tacviffn rvvmu* ■• 
•« rf^ly mar* tliaa Ms .or M- . 
•4 Mm warM talal. Marina a»«rac* 
Kii FrrfMh Ittm* ar* in produrttaM 
Jac««r* r< TMa 

I kas«<- 

■r* t« OraM BrMata a( W-W- R<>i 
«4i Ikt adMr han4 Mithfr <lor> >i 

Hallafui N... 
ark uh^ir 
la MHrtii I* ba r*MMni»c 
Glarr. Ml(««tt BaitN. 
■aMd. Dalta. 
rnl»> Otbvr BlnM katMS ar« 'La 

Riiol* I. ftmnr*: ■« iaiMMi ilorT. pt- 
k>«Ml ky I 

Vvrnay. Otai B »> Ovty 

ILSkHMiCili mrimr nmTdiiHii 

ll««IUMMAUiiii(I4Sia PAR FORBGN »a*>ntt lha TV*. rmUl a^kMl 
Mr«i<. for -GaM Wilk lha Wimr \»m af a 

k«y cMM* 

•t.«M furtker nil 4a«ply mlo t>>i> 
MB*>ly pfoAUbW nurkrl Prr^rni 
Ma. I warry a< loman drparlinrou 
M Maw V«ll ii «Mt iMUai ka<i*Mw 
t •«Pa*M*r»» 

aaln. 4mm\ 
to h*v« MMk rtianrr a! aalag 
>. All iilwa 4MritHiiort hrf« 

C. Ttea plaM. p( 
Laiara Cartlrna* 
<<»ui>alan m« W» al Mwlr ^ » awrwattac tha tannaUaa af • FIIm »** pu ia rt laa. aMfcW 

a««t MuiUial rilM* of frattr* ra n..i »»P^« ^^aw""" »• *- HflhT pla. a» tflfwrlly pT^ 

maliiaa lor Ut* bmt boBoffir* En- \>om »Mk iO»»ri»wienl burvau ^•,4Meia» 

UaM •( Malir Mia lha mmM di,,^ ,ha imci.l trad* qufrtkm By , ^h. dirlnkutar* wmM b. *llow«4 

rofafinf th« fac<lil<rt o( t)t*«* full r.|h«« •« pii tliay »<Hit<l (Kim •f •awral b«T Para* 
NMwat ■•>•«« from l^ttn- Amri tran 
rountrtat in th« iwit !• da*f m ill kt 
aaa4 a* tha kaaia lac mla r wal 
Ma la Maw Vark arW 
Hlrii^ Jr^ ^a latalta 

cjfca.'iw iu IS'J m ' Tl' rlrtlSr <M • 
aM Ii llMIr totliv IB «M«Ml iw 

HI Mm L iw. l«ii ri 
i«rr IW anil Aawrl ta . ac'iva* 
fram HI* * jHMlra iwM • A U 

Pratrkatt. Me* tea manaarr. wKo »ar 
•I Par't \m Anarl»« rt««»» enl «m H 
cMMM m K. V Irom Ika Caavl 
ailirra aaa 
Ikaaa li 
rkr a «»rtM vMacy far Ik* a«a. 
Irik in H* tna Haai acainal tka ai. 
lark laiwic»a< aaatnal H ky ihr r»>*. 
•nalocrapk Ka klk W art A»p . Rm .ii 
ckktkaMiM. lar wkal Ika laUar ictaM 

Prvvtatona for Ihc booktn(> t»\\ l<4 
laim a( Ika tkaair** to play the ktm 
itimatltalaly, »ith o4har> t< < fmi 
«MH ti <Mrl«g Ika acBl la 

N T. ikartlj and « H 
Nicka kalaca ralitnitM tlvas aftac 
Irilidi Gmm Wtrkm 
Fb 7K Sihry B^it. 
WaiNl nmi 
Lnw4aw Ma* St. iKat tlMMa »>tk Ika Wh«4.' riNtnitia 
Kt thr«« knuari. ha* k*««i »itMi»»n 
liiim »h» mu. •m»ll-'»al#r. «i»» p«f- 
!*>« tMHnc aflar ll\* wark> PirliMC 
tutAmmm ki siitk al Rni»ir« 

*r NATltt ap^lM «W 
taal la lac« of apalky kp 
■art. Ml»» aa ki U. t. kay . 

arariai tac akcarf af pttsmm rrr«<«4> 
kiMf up ky thr«« lhir< Ihtatit* 
BMriNca* kasan (lip atiuu* 
••ck* as*. lyrkapa Ika 

part f>f tka conAict. aa H rwwcarrw 
Anwtxan dUtnbutora. i« th« brlirf 
•< aaaay lacalca ckiala Utat nocmal 

aarktf to partlnilarly 
Ik* |of:hriMnina 
alactiaM*. July 7 Tkara I* • | 

ptrtk^ M WMid k* kaal lac CCA 

Ic qwM Ik* argwnmuiita aM* la* a 
talk CaM* lather nullilM vHact 
< l a builrlin eihibitnr kody ha«i h- 
»«a4 pr*»laiH 4ay <lt> hi »Kh-k H 
I WMM Bmi fckwaa. M G. rtiial 
»»D(rtaM* ki 

Summary *( Ik* faral^a 
tM,i MtuaUea laUawa: 

Geaat Briuia, «•« af 
via MMaa • ***^ 

Mm 1«I a akalvtoc af tk* nina ', TW liiilga «liliBMiiii laMgk al 
Quato Act WMill Mtrk iMm aa Ik* ika MiiMi'f ta H wwto af ihclr tak*. 
aMernmeni can lake tiaM a«t to They aver thai they otily pel a 
■>»a II awe* l aai rt i nU am. to ' *• !!«>«« avt af Ik* Mi aftot •*!• 
N ka< kaaa wmmmK^ mM*c- iitn« vMk Ikatc kawa aMkaa. 

ar k^ toB*a. r»al. araa**. al*. 

»*rkli« af ' ki paHlralar 

I Ih* kannar wMa and atr.ka* H kand- 
K>m« of them vent the 

f eld a raa r«NU laat week— avve* at 
Ika lapHai ki tolcirt aMl 
M laMHi tia tol i war* to k* mataUkwd 
al ih* eaiaUna l*«*la ol laal year 

Mayer I cakia took the eipertrd 
atlitwde. that Metro »a< rwily di*. 
lilkuUiic Ik* pMaic* e« torm* iMd 
fcf Ml 

k*4: WaipirirHy froaa*. Mairh II wh** th* lonn*r quoto 

Australia and Nrw Zealand. II C. ripiird kut ronaUnt p<>«:ponin( 

t>f mark*!. MTfc Iraiaa rxreptinc >'■»' •ny »urh operation. Indica- 

fr»e>* w tiaaa are that at Icaat *la monthf 
ry. raaMi. i mMu l K ky 
LniN Drtpi Ih Oi 

'f Hi Hi Uflkia af r*<M«* kaa an «i 
Oi T iiiwa o rf' • 'LjMre an Ik* 
>ta«e hN ol l«M i/ i*\ rated akmf 

Kilh annoiint-rfneni b« Brilirh Na- 
llaaal Ca. thai N Iim punrhi.>«d aim 
* Ik* play. Jakn (.orkcld. mmi lafN altraillaaa. aa* 
praa K ai an aaanat aa «m Bckman aaUM th« 

•nally ky his rtatomenl he «a> will 
»•( to get iofethef »ith thr nt.il' raalily and a> une.pmed »» »«• 

a« a t*l*aho«* rail »i><1<»«-i. . . ui I.R ***** * rnmii* 
A Malar iBMil tor Ik* darlin* l> JJJjijpjJ'JJ^g^Jjy *" *^ **** 
r kp a 

af awior cwnpanie>: Italy, 
af market: Cacchoatovakia. 
14*1 ilkiaa majar s atiil nperalint 

I rmn M« af 
ftT-(: laMa. \%; 
CI':: Canlral Aatocka. I«n : Me«- 
I';: Central Europe CS'. : 
I'hilippinca. 1%; StraiU Settlement 
• S*;: YiMO-Slavakis. IJ*: : Bulcana. 

VklllNfllMlSS^' ^^^^^1^***"'*^*'* ** 

fwalvMi aaMi |*i hi 

Inc on Ikeae 
»ac and 

rall> foe eiira* and lin* ipaaken 
>iih loirifn appearance and accent. 
Praducan are Uklng on only Ik* 
Ik ilk Ik* rrault Bri laki ««w^ 

r raawrilaaanl wHk GakrItI 

Paacsl'i 'Ma>cM Bartaeta' iiiliialk 
ally rule* out >im h a \rnlur*. Mias 
HlUar kr«l r*mc into prumin*nc* 
role In the Mlfinal mn ; Aiwtralis 
Ikaan Biltlam. It';: Japan 
13*^: HallBBi. \%'%: arandinaMa 
ft. Italy. tXI: Cwrkaslavakia 
: PoUnA IJ%. Talal laai. S*'. 
FWwriair a«|ar aaMaan* av«rap* 
drapa to I 

native tank*. 

R*vi«« 

Maaiaa City. Jmm «. 

Ortrrmtned to k>pa Ik* atorikund 
rtap* Ihealie. Ik* ga tl imwent kar 
underuktn romplrla iaaaadNMatnc 

il» Ttatrii Hidalgi BMI^ 
Iheatr* t» IkM rAy. pkraa** wkara nnce rhetoric Mowed 
Manateri have rairU if »«rr 
'.sken prepared tpace in the pirw 
for klurblni lhair akawa: Ikey can't 
kwy U aaw na w s t to t knar draat c 
Mm Mm mm lart ImI Mwr*. 
!■ Mria BkM kaat MM Brlartty aMa*. 
skw* N ka* always kam a laasliMal 
uaar af Ike adtttons. wilk a ready> 
mada ad an ntablithed marhin*. 
Word of mouth dor* the rr.t _ 
lh*r* can b* no irea: talk aimi 
Uva (how*, held mum i* Ih <•< 
start tongue* «aKs n% 
i* doing a bit In rnliirn 
ki lagil. bwi then lt« an IIITAJN LIFTS CURFEW London Jiifw 4. 
Cuifew hour* that had been Mt 
la* all lar*i(B pcrfomtcrs hav* feaw 

Aaain. a friaa s ally karat- 
fa! *»hiisa kaa been left in Ih* anr 
after a krosdra^t m4 
rate and keen 
mike Irthnique ■iVi tM MMn % 

'tay out of lhair kaaMs k«liaak • 
P m afwi a a an. Ikaa* workkig ki 

iM^i-pruhibiUd areas had l<: (Main 
pr'miU Irom the local rhief <<i>- 
(labk. lailina that. Iheic wor a 
penally 

AcU kook«d into prokibilcd artar 
kad la CM aalry and 
Equity Cf unril ka* wwi t»s«* IIHs 
!«.. rhoriM v<.rher* and limilalion of 

i-t f<»mkr>c«< ki 11 »t«kl) 

Inrrrii-*.. I iri<.ii. |o 

t2l l««i a i.i . .ti.1 Mttk. i.tiixl.ng 
Ino rfi«i ri«i « N**Mi.r-..; », *u t> net 
M M »*ekl> i'rcvrfaM* arrsnr*- s«a IIHs New Stt. AMcft hva I 

M IMM aaw PU«< 
Mih Foi ah 
Miburba. 

They arr 5Ma l'< ir.l l< U r«.ni. 
pleted in O rt akii; VnnaMark. M*- 
iiM If to k* loo imtoMNgM* la* MMsa 

>• nsumption in Hs W*M Bnd knw a« 
the Uuke of York * thesirr l«>t Ti«- 
(lay niahl •Ml. 

M NccaM af« MMks^- It 
WHAT THE 
PUBUC WANTS! 
3WnKSNMrV0MC 
2 WBCS WASHMGTON 
2 WEBCS ATLANTA 
2 %VHKS miSMJiOH 
2 WBCS IMDGEPOftT 
2 WEEKS HARTFORD 
2 WBKS NEW HAMBI 
2 WBKS IMIWAUKEE 
2 WEBCS SAN FRANOSC 
2VMKSD0SAN0BB FkU, M«rij Outpcnskaya. C AiAtcy SWih • A 
Play by & N. Bchfm«n. Hans Rameau anJ Gcofsc Fnochd • Baied on the Hiy ' « at«rloo Brtdce' bT 1i 
I •• 

I — 

• .. itMirlt fl l<M pwll at ItM titkri » 

(M tU'nrd out 
r»t1»il I In *». WyrMltum 

Im. »— — ' <«.■.. I n( vn^ Nsumi Chilttrfi 
" ^« fM'^'rd ts» r»iil In ir\>r»inc the 
1, iliw. > •*•■ »«; trl»T t>< M rvyarU tr- 

witf Vmmt* ■ rrvirw al Ikt < 

_ tMwwl Ifvtur* thai fiw pwi- ! 

JMM I to* af br>M« aMa la liva up to *t- 

TTimt •••• martfinarr tiiilwB.' Ait t i, how- 

. MMa Aim bunk ° 

■•■w ioM.<>-. II ,M» M miiMrtM Ikafi mm Ik* 
mI'IT mUI- a^iMwIy. <ha *NiM« 

m^L h>ty ar* Ik* ak»Mtn>«. WM* Hh* 
af .yplllmpllBg 9m «■ | 
c«rr%inc a <fcaatMia_ • M-r. • CtoM 
pi xlitrlMfi « J<>»n ( "r*« (ati 
• 'Ht »'r<t«i.i M..'i>i li'<>il*4l 

pull ■• ahtaa. Iiy •uMfaita* a* m»M>r MlWr mi 
wraii<aria« 

1ilia« •( H n wra Ma*' 'CKlt 

IVlri l,<>ii<> M«>r* aCrr* rahik 
r«i>ti- ijiH.M •hanra 

a ■laa»r' •Ui. rmw*^ a< t>» vrarMinc »• fMura' la Ctiriy rrr4iUMa <lu* la 

iMt thrv pla« «• >< I***' «>rtly 4talac wilti II frtnmr* mntt i^. 

iiilli^ »ria <4a faUlwa l'la««l ot«yp»€ *«»«•» pnrH.|K.I ,.4 

iKLilt-I m»ll«c1 la mhmm » M «•« Pr»«l». aMpM amt fuaffH mrUrm 
JrMtalK l<l» MiU !!»• .••».• I ~ ••' lh« P«c. pa »• MtMC WMitK 
n W an aMWttic a« Km. The ***^r J^r»***^ »f"»*^r 
IrHMMll mm Wttam »»ri» 
tipMi all l>w r«~wau 

MmI r»wnnt\»nf lT«».a-»a«» tlati I «»'«al. 
ha«a a^ teTM. MmM IHM f . T« •ajr thai la wMrti ik* Mirhirf- 
wMk Oaky tbrtmf. hmwif 
SMiwkkkMwa aM Ika itrkv 
MMv^^Mmc ^^'Sit^t iWH fcw tew iwttii, 
•rmly >a UM Ii<i H hanwlf tn HMa 
mr Ska't Ika Daaaaa DtnlMti af 
rrmrh MiM wtf IMI|r»«aal mm- fWn vmtMi of RaHiH CwM MW* tkr*««ir lh» an>««« »v> Inntrr 
fliy. wUh Jt>an Crawford mi <Bt WW N> ulif-iapkl Hif w U aa •ill l>ni>i rt> 
(a M inor a p pial la adult ro<ni»f>i>li' 
laa aMdiaflMa. PMrana m iha hm- 
tnlMiii Mjr lakp aacvptxwi i* ika 
•MMmI piPWlPlHii a( Ood IkraMsk 

• fMw rtllviaM* wa w m nn 
F«p.'n.«n a( Ika pi >•■« a >'««i'' 

i»l'<-« ir«ult« In inrlu>i»n »( hkk > 

• ilikiMxit* niJitler thil •oul.l 

t« !■ >l bv lrimcnin< »( lra<l M n o 
ul>< tn Ik* piliiat rwaiMt lima 
Aflfi nwaMlliit MMll *m» I* 
itntiMv > k*r*rt*w •! MM aiart-**«'> 

I »l i f «ltOfn di«appaar irtrr ir-r 
^l^t lew raaU- pictur* »>i 

MNtdi al muM di<k>« 
l«<ia> n a|H- toMM tir*h(WM. Ih« trthn<ral *t4r uf 
i». hav-etar. lU pr»«i- 
Tkia I****** CM" • 

Tha I'M CTl TtMit nov«l x n w ain* 
a huKltaiNl »lM> hai bean >hot kjr a 
iMMar ••rrtkaart. naw Ik* wif* 

ha >iMw** Mit* «w actlMi •* a 
lh<~t and laNw M* way Ifcriil^ 1 
isr twUnra af Ik* M« witkaiH 
.IK in* >aamfl ar hrari«« hMi 
r«ivpi a rhMfrhman-akilaaoph r r 
■a«i*r. >ta>M« Mt* IMaf iptrM , 

*« WM««. • 
fif \ iir-f vpc Aim w iih raal* 
ii«nir«. Im>I« i>> pji«« muatrr. 

Vlaa Clatrat Paa»« taaaaaa* 
<ri<«riii. All-»«*«na« raat. <rMk 
•a>lr *r IK* play ing pmnad nn anathrr at on* 
putnl irlrr» lo h^marlf a< a 'dead 
man kavMM ky Mw ktrlM.' TkM'a 

xr*»ijir«t7J5L'! 

chaiartrr a* th* f»y wha «at« i 
Iwk Ikxk d*alh and movrt Iikr a * 
tdarablr an lit* ,tim*»v arraa* and tkraugk ait Ih* 

bet 

acta 1 1. r.>nlraal la |f, n*« ■•■lar'i k*al 
ytetttf* buiMa HP br far Mia* Ld*da at «rilar dtrarW a«i4 plavar*. 
iMit It irnlirr* il> purpaa* im\y a> 
far* lat ttte r«ltiMM l| y«MM. AAtll 

mmm ^wSt jkti i» tm mm0i •« 

fVVM k*flMrinC Ip *Mtf. aMrivB* II 

in tarying ritrama* a>f barctfaiN. 

and thiK (Hillinr il> riiliir* aa Ik* 
>kiiT>mr<t niilk •rrl>o« trf a dual pr*- GESTAPO 

. -MAMI 
LawdiiH. Maf M. nf a 
>^trr a 
lha wall tn 

in\ iftll la nal <iw 
M «tra«M«Hi«. a 
I* lkra»n »a«N«t 
wanlalHy l« la ba *an«wd r>n ■•tawri lAk««4 kn araund* tKat i( ii a war pi< i'i><| 

MafHiM. im»i i»it a* t*a«4 W>i < * laia PraM* kaiaa la lha m>ddlr t f a 

alia. Max ••Mi«.« » ' — *• "^^-^ HTt^ MUM L 

•MaaML 1*. ai>MM« «i «v-.t-<'>>r fesMw ttM MMlral «lk*aM-*mn* aw» 
M.« M-"-- inrludina unavrn 
iu-ti Ml M I* I ^Ma III Dvapit* mm'i h^>'<' 
lrm|>-' pii'til- »-»<•• >>>iii>' Th* atarr 4aali wMk a >m*<p 

Motnan haaiclad by Mm* RoMit Brtiv 
MackltW mmt Bmmam B ii n a u . wkn 
%-f i(la>n*d by trrlpMr AniU Iahm 
»kf atablialii 
tacMMMt^l 

Ik* atlglaai It « anta for na playar almigtk. I porttnc lialurt 
k» « at"* IVirr Uorr* • ability lo Ml HarrMk aktf I 
Ik* anaha into a rbararlarUalKNi ha* rfMa Hmm . 9aHi*d. MMpanaaful and 
ipll I d with hok -1. r 1(111 «hai* it 
kalpa. thi< nlm It a iiiru xirpi •» uH' 
tf*r Ih* produrtMMi cl«ara» ul Ma»iTtc* 

U. • kaakm mmf «kM* •! r±_ 
llnw. kMtM*mMtf*»NS and rtaaanl 
cwttmc and one* thai aMrpka »l»w»d •n*vHaklf 
away. Aim •hwtild mak* a awHI •up- >"*^ 

a*a m. Dv 

Ikrv an. 
KraMliv la lallar'* apari m w 
ai «rll Till* 
t* all Mtia *< antMB- 
iMIrhtlina Praalat nu»nr«i- 
t*n MMMt* •* that h*r Imtrr 
Hi*«k*v'a raal datukl ar « > l an« hati* 
Chit IMIW 

riawfard ludtaily fallawad tha 
CtririMta Lawrmc* tarhai^ua in th* 
l>tov Ml datlvaruig Ik* lidht* and !7 
la^-ar* tfialag m Mw aartr aa- ■« March. 
« i»n»r« \ri\ i**U*tW**\y 
Miaa H<tda«i a >* a^ p**!*!- | wim* Fair maka ■ hit that* 
• — .-r. — *y t- *— 'llndlivh tourult rau^t in Gvrmaajr 
■ " wkaa wa» kfaaki Ntr had annilar iWdialS' 4m I* ati'aVwuT'k t1»J* »• * m mii Ii i a> «a« Olrt.' 

Ntuma la kiaiM* a palirhtd and wkltk ravaivai a «m* play «rk*« 

^yan aftka kdWU- ralaa » *d mn* yaara aao Currant '* atraifhi 

kalUaa Hw*m^ v*r>>ui< ol th* Vina Drimar pi*cr n*<>i(* F. 

I ki kU haiMk* ' l**^ I*** avanlan*!!* and a^artil* »l Don Baddi- 

"~ * — — ana la kandtcappad trioar-ki 

McDonak a nmniaiil Mor* than har i^^^^«^A *V^^^^^^A L^^v * 

o. ►h* r«>tiit.iiir» a trim ^^ySti har^lSato katlW 

.'•"I — wa «— ■ vm Ramrlad kii***aM* lavaraMy! 

triS {■^■[^wBS^VllVa ^*'*' l***^ * diraalt** ■■ta u ina a Miai QM&MyTaa th* ymm 

will IdMly Kl.x.r kilihrn 
en* ol tha n«r r M *ac*n*fit. and will likdiy *V ■■■** wm^m dk*» t ian that navat McDonald, a 
k* twd by tha lUidMi on c«..ir« t »»r »• hold ol Ik* naul | CkarWa MlddWl* ^ 

lutur* aaMsnmoiU^ «ulh Hua-v i- P-n--* «t th* alary A. giMrd. tmfmUt 

_--M> mm tha aivi ■ - ,.,ih '*>ulL pictura atnarfas aa a ilew Ullmg af Ih* il Ty . 

Z7 JIU1^£m 2 MMTt ina unUlaroatint Uk •( rwnanc* ' Cnl didn't Mram p«na *■ 

ami ^ bM iZcM VMS '*«**■ t '"^ maniaca iriak ilaUcr M^acially Man ' and ila lunilaUaM tkauM Ml 
lTllll,r . t« r«auiramanu of ih. «w*arnin< tha aapacM kakf a*- . ka*p .1 li 
dfVlBl. 

^Oiarf* Cuko c'a d tracti 

SS!? ki. a^^MM ut oILilTn* Di>ro<intii>( th* antrrta 
nrVallnblrtrdirih. .low ,«c: ^ U^. a^rW *« *«klk 

In wkldl k* devolopad ih* .t.>ry U gikWfV** ■•'•••M aM •aacia* oa 

iHiMtf iWaaiiia aa a radwr m- 

noruaua and unintaraatlnc ttory of I ■ 

Ih* iu«nanr* of a firl arwl wi*mjii- 

hat*! lha.r br.*f marr^ kamiacaa. HALF A SINNER -HAMI 
Paru. Ma* tl 


• f^latv* TtaMi'l li.kf AfM*>r« |H» 

. It k<-**ii \>k-M>» m*t% l.w»a 

wixv -Ml i-ri* 4i»<»«wW: *M^o ravtaO 
\,m !■•>>• *i 
KaMlM <>v. ••* lil^a 

Im%« akawa rival!, ami la anly haM W0 fer MMr* tal* lha nraM aahoM lar lha *ludM> »->"'V«»i«. ••«-•*. li i aii m . m». ii^m. ,..„^„_ JL- aauallr »»ll lorB* 
r». ..... tK- *-'-•■«- ' »h»ch It Irnda iticif aaaily. Ik* - - w— ^ ■ - ■ 

*aTikWkrak&'^ IL 
EARTHBOUND lha av*«llul I 
rMral ml Ikair kral cktM. l'»>->n>l anrfw«M aw* rrto»» r.a- 

Sl*rlin( dxplax prntniaa a< a )uv*- 
.•».» a.iK. " ""'^ b»ti«r malarial Vir- " 

«•.•.. . i^i. »M»»a Oikaar* ikaa* Miklk a< dliacr 

■ ..■H IWrt 

l#t »rrr ntctti *ftr* •iluath 

>»c<n^>oi«t*d in picture ' »anto»*' ar Tur*«r» ..iJTltjy^ ^X/ ..'. r>. • |l«iOa« 

1.. i.it KIIM 
■ \*tm a^raaa 

Koax l>OM 
Mm<> I r>a4M 

•rabcai K i«.kbM 

r.lB ta* Uaaim War r r aaaa* 

up an 

\t-i> to UlMi«f ' 'Half ft Sinnei i> a romanttc pro- 
gr a aiM u r lor luo*'i -killH^ llll Soin( Uirk 2* 
halt lor (i>i- 
arth 

ki wkick Ik* 

lha' 

t« that th* titi* kaMt 

Thua neither Ik* aihihilor nor~lh* »••••• 
IMikiie n f aol*d. if lh*ir nmmttt* 
■a aa fbr kack ai lUt wkaa Mmm 
Coldwyn aMtf* th* ptctur* in Bil*«l >*<aa 
ft rtn. Audt from how 'Carlhbound* ' 
dMi at the bo. back in tha day* 
wkm ptctuia* AAl't talk. 11 ia an hi>.««i'°'. . 

•Fm Sc»f*-laM*r wa* Ika :^!::!."SLrr:"i.j:."." »»'« »"•»»" • n n rn th* 

intxiaa kf « fc.ri.- jL.. h<»u»e ni^iu>(ei ttixlicd Lv outraged 
r. ...ihiaax i> CM iH a n ra. la a tatird. M« MMBCit- 
• lor* i* ttaMjr and Mnr«»n\ ii n klfc 
ohil* produrtkm and dir*<lM-n aPP 

indWerairt. AU Ikra* at* iiii i il 

■fafc ki artkifciliniM m4 ■ g l irtakM ta tttm Im wMab Ik** toy 

AIM. Mini pact mmI MiMMklaa atf ikalr biat Hh ttaaa mm* wul m»- 
aaaM that -too many cMk> >puil lha doubladly hdp I* **w Ip 
baaOk' Meant nx.r* fm i^<li.< fan- but even al that M rfMH M MM 
IkM cinaaM anlkuaaaata. ii raaulta m among th* wiinag. 

" la b* a Miir* on *«tro)egy. 

being a lalir* <ai 
Tha Barnn af M a n- 
F*raand*l portray*, aa 
' a*«*n of hi* pro g ant- 

dM«. PariMll— paal- 

loc»l radia favarka*. Th* plat ii Man Firaaaiil ia ravaalad a* Ih* 
vary ttmnf a*d i* uaad prHwardv a* baron '1 UlagttiMal* aon and heir, and 
• vawrla la aaploil tha abundant ha baa till* aad fortun* veated on 
WMt: m ■biiMdaal that lk*r crowd biaL MiM Fapmu. an advenlitrea^ 
aack atkar aut m M nunula* of aotiga. and Jata* Bany, a phoary MtralagK 
gagi and riiiU. tkaa ga «a «ark on tfc* yoh*l Ik 

WrtM f* May da aaM* b<< in >iicli> aeparal* hka tr*M kM bankroll 
gMP * Ik* kwala raf*l> hi apeek ai Tk* pirbiagi ar* *aay ainrr Bei it 
Jkair fkMrllM hi Oia ta*. Tk* hM« cMivincc* th* alow-wiiMd Pnnanari 
UM *f Marauaa MMa* alMM mrm Ikal Mim Papcm la hia 'aaual aia- M a Urn, , m TMk MMi arl» a 

yoi M g man vlMt p»-e« »• a rrook ta 
^Ma* Galahad a prrliv (ir| oul 14 a Ian- 

gl* bilk jMikalrra. Maaa af tl Makas 

flS^ ' ka*P ilM M*aM at Maat'^NaCckkl 

ipaM wMh life Ihrfrtich inn>t of Ih* faal- 
_ i*e It • hi>rdly th* iMrraliv* 

"Srt ttmm •fwll to b* eaprrled Iiom Ik* 
ul Ik* kkatafMg aMit-arat 
af JakMV Oat Vaar Omil' 
and if any kana aaat** t* k*r M 
vMlad m kka aa «*ll G*c 

IM 

al ktvlBMa all hM , 
!■ heaven— aM 

Fans. May IS. 

rila I 1. an>- 
ttmU,. r. I 

ai«kMa. M.toMM I 

_ ■ iM-V MM* r,t^H. 

"■a n>l*» faaKl. nwl,a«. MkMtoM* Maarit titty ahow kM Ik* 
M« k*M ke MkaM, ba Uck* aMi 
*• MMa ami ntmm la Ma \ iWigi 
t>** I Hally w d. June 4 

f*tr?i S«»>^a itarrer. Dulc>.' I* 

r. — .i.. r.,. ^ traduced by Edgar Selvyn la* 
Mfiio. gue* into »nrk on IoMMM kl 

lJlr>a*giiiim,*"«L |lSMM|*tl Ariaaikaad Jm ' FOUR SONS' A nUUIiPH... UP-TO-THE MINUTE, DEEPLY 
MOVING...A LIVING THING! ITS SPLENDID HUMANESS, 
EXCEPTIOMAL FEBVOB, 
REMARKABLE TIMEUNESS 
. . . WILL SMACK AUDI FILM BOOKUSG CHART 
Drop o/TtucJOBilii^ U. • far • M% c*»ar«t on »\\ i>rkti> m'U 
^ ing b> f — M an^ ««r »i-<ikl t»%9 program 

tiM* >o»*'<n« •! Ill* rr*l-"C. M 
• nd M !• brli»^«4 M will— ' 

rurim mh»lhcf «« rnM IKratir* MW 
Hiargmt M 
IMtc 

l*t k<i* •« all lirk*<t. •r« now rttargwg mor* ••»»• 

Mr. • ridK-<il<ni>l« >m»ll prirvniag* 

la C««*>ii>'>''"i i»<1>«i«l» •»>•« Ihc »n- 
tfufiry w*f >«>rkin( irltrf un4cc th* 
U« MaluM Al Uwt II 
Hi omlj a very >n«aH 
to ^(urr« 
Nrw Ui procram if>i>iM*iin4 hi 
th» U wmm U«t i>t Hrr !>!•••*»• 
iM •( Martk (jtuiinii 4-'-<i • I. 

•Med amtMrmrnif > h '«| 
~ • y*mt far •«* <»»rs 
a« torttfy w i* m •»>» 

f>n tK« laW ol Ih|im>i 
tarKi^ing nigkl rluk» Im>i« l>, 
ii aarti. kail park* iim«>. tir. 
CiflMVt alaa » iw gterttng point tm a<lml>fkiw 
IP mt will Tl«M »»M*tM a 
«■ k« rltoll*n«r4 ft*!) 
I a( r aaultlng in abandoomt nt < t 
Uw Traaaurjr nrparlmrat tm.m- 
^ibbling mav ha«« lha 
■art al farcing a ttill ^iraMri l'iii> 
M ky bringing in all lirlirw «««r 

Mtat Ihrra a a* a t«a«a 
U«a ralrulallan* Im» 
4 Ih* av ma wvaiMa pvi^ 
Mm lawntaharr p«« ka« 

IK* IrthnHli-na 
vill ba mikmt to pro\ Mt« !.!•« 
teto tracing to aurft a oNMltoM-n 

la natural )im1»i'i( tutm 
aayartanra Binr* C'onvitia 
Um baaa p<ic« l< «•« in 
fMaral C*v«tnn«rnl ni««t 

**** Tlwla»«i» 
to 
al aprratian ka mawlaiM. Al thr 

limr. alw rmh a Ihrjilrr. n<>M 
al Mr. would fa* dr-i^ .omg ihr M-^lr 

Mll<* »ubK*<4>«« I.I fun ,.trf mimJ tiling 

Ik* lafUr Ulaar •b^i ikty an mtm 
pattHig. whirk ailgM ka w Ml 
ar rt^n 3kr 

KIhiuM t>« G«n r> ririi< til rrdurr Ih* 
tarmptmm lu Ikr Umii iI iiM^y U ih;it 
a far larpar >*4u«i> u. tlx t' s rMUSTIAN womw •tuo) f » 
k) « I. 

>■ til en I. B. r««*r*aa 

T BMIar-l <iMM 
A T « »lra»-C C*art« W Mvarf 
« H*n*a«l-K ■»aaa«> ■ L«*a<| 
n K*M«-J mmm s. Maata 
<L ■arkaat-W. Mff-C Vmm l «»l> f. bi«* Ikaw ptHvi 
• It, gal MMkr 

Wrr.i * «i« >.« a i>> |,i<rti-ii4w In 
' >ti-> 1 I !• > ,11 .n>u>*- 

«k<<.i>. IM t(.«^ jn U« laa cbUlMg Mir <M aiaaks l. Monday II<im riMtd 
9 ril of Ih* BartMrv Cua'l tiK-tH 
Circular bar mi lb* lortlioni 
ml tfw tariMlng. AaA Raa* 

li BMP vMMpUjr m 

af aakTMy fM Ml al Mm. Mt 

•P SM tlrad. kM Lp- 
Mpa ht «aMnt lto« caaMy. 
Iliat* ar* mm* at kua «rlM dMil 

■n brad, Lyman >lat*> and b« iMni 
b* mran<t Ihc landUird* «•! ««ttri 
hf>m*« «hirh rrwTt>l)*r» ol hi' I.imI 
.u »< ll a« h.mvrif t*aM<! Ii i ll« 
iuninar. Tbcjr had Agurrd mi a ntrc Oh Barkary CaaM't fitf lafc. L|rMa« t 
laaae on a koua* in OPiai NMk. U I- 
calls lor tIJM Iff piikatli ihtl 
Lymani landlord wouMn'l cpr* il fa* 
plajrrd in an alley. *a lonf m In* 
rrnt was on the lin* wkm dMt 
■aw is not drftml* mi any f.iiiiir 
plans for Ih* liiiii>..r« (i. i. 
H* Mjri kc'd Ilk* to pat S^IU k. ii4i. 

M Ik* OianMMMi lt<-i-«> 
as a dinar t tn m 

4f 

It is important to note that, 
with full exhihitor approbation, 
Warner Bros, will release 

ALL THIS.PNDHEPVENTOO 

for special engagements only in selected situations. 
FlMfedt M ik Nedj n Veer 1 hmHM^^ 

IknvKViliMlllfMiy Vhtr <«il« ttirr* 
1^ ttH Iht »l»rfn««ii 
ha r»IW«> U) Ui« Wa*h'nf1or June 4 

tion * u o woriixl. Th» Bwt 
^rtant point <>r\>lp» *ll fcy 

Ik* (UWfM«i. if to — I"*** li ka*wa to to 
Ml W«rt IM Ml « Mktt «Mk BilcM altow M 
«M Uw pripiiii law to • 
Mw SMr of Ite ImhM. 
After 10 4t9t •! toatii M pa tor «Mh 

•t MM krinr>'>K • T'^ >I 
Mii Ml • t l to l>— I actton ' 

Wkmm Tttm Hialary 
or Pfx Bb PVmi SteK 

M WOltaaM. a»wtoirt altorwy- 
Mrat. iracad «>• kMtofT af tot to* 
<lnr. h ari«inala4 ia th* MMTf al 
aa^. N. J. Mctoiarf WiUtoMiL «a|tM>to< br 
Oraf atoaiil toa 

tntrrvtK < f tr^-aral proNitoaal A»- | mary M a Uato raMar 
•orialton Hgum t hi>l>cal lr«>«l»- k«», m«« a mm4 Um ■ 
lor wanted to ktfmjtmm •fm^t^um*- - Jtoto Jatoto." 
thai mf »cr» ftmH C^INmg^mn^l ETi K. to CWtt War I aatf vara paato4 In IMS tkaat 
war* ahawt !• manufarlurvn a( Atak 
' to M Y loui in Chiraan aM M 
■y kkW4 «an I 

Plat pr»- thoat 

paal «M matt to toa* •*«*!:>> othrr 

•f tlw laaiMkava a* la aha'.rw, prndiM 
Utay wa^ ka mMiM to torsrt th« Tha IMI al 

ra« a( toa kiU M • Maaur* « «• ««• fMMM^ «4 

MMtf aMwrtof MMta to rajan a raytoMflM «t 4a Uiat ataat a( , iiaalliaa wltMi har | 

I atM ttota ar an «aar«rn > rli*a (rat aU a( 
w«a« rt iaa «Mk a I Mmkm *4 Caticmt urgtof i 
I circwH. th« votn m tht latan mmi BMk a tow. kxl toal M tfaaaa't rftirad «» a lMnM<^ itnt *j a4mM- 

M kr aaii^ aM Ikay tlUI »•■« uag that tolmt ofim raa r**war gg,, ,|- ho« 

St WMat Maaij kill aMftoi. trriplt brfera AarMiag whcthar la ' ,„4,^ ^ 

Ml Mt te- ukr p*rt» tmmwt m* waa kard ,b«»„, , Mot until nrai lh« rnd >.( (h» tkM A ««>- 1 Mtoto *t MB. riMMM «arlarad 
il af Haw J*r*rT | VMl a ptoiM n» iaaatto« trwral *• *Mr1 attock. 

caiMracU • wtth artoaa. 
It* riauaa. Mack- 1 vrflan mmt 4irartan> rallui« tor 
1 al Ika I fijMuM awar a »iha< of ooa to H Mli ml toa w^-Mmm*j tor T. rraito Fia a iaa^ 
aa* a( Par a a<a«i. Kuvka 
nil liitii klaai a« Um I at • Calk Synopaca aranl aaar 
MM. toa Par v. a 
■Md toito Mai wtU U grakM t ito i r productlaa aati at a«T try to art all toar k 

tor to* toito p»a- < ptrtum ar« afortlt.' ka 
a«k they hava ptoMy af but th* raiubiuir* alaa try ^ pay 
amt cMi Mm ay aay i a* imw a* puaaibtc ° QiMtltoa 
i li iia i atoi n ai Lfim Umrm «l • li tar rill am SWC 
ircioically ta 'gratol rtuvwd* and by quattot 4actoiaa to tot Taaaa a 
I fraa* Hutk Fian tlMl Bil«to aato CImMI ta kaa 4a 
•a Iran toa cortaat Mao4- ta4 Ciii«riM la await 
Tkaaa ata lU mm- ' ihc antl-tnal awM ka* 
a tofgt VMto al «■ aM u« tha iatna lr y. TliM rl«tit t<. .elMi 
Ma to lorrtil 
•f tot «». 
If they i»lay thaw to fMII. 
WUIIMM went <ifi ta m« ana 
thraM^ ktockbookinc aiany ltiM» 
kavt to ptajr pirturet they ha%« rx 
rare toa mt rtiiKi ant >«la( ■•lltated thealraa. i at ylr- WUIM «ry. MU MT, Umum bnew and WUUaM 
riaa. and ^ part played by eack. hi 
tot aaiiy day*, the be^ ttaw a pari 
to to yiaa*! and tntlaad. at- rtotf al M aarly partod to praaw 
tto*. mm4 aarly atolrto«Uaa waa \ -Wa i 
tol<a««h the lUle right inathat \ tamn 

M wai fell that di»lribulion ihould 
be wholly apart tram pradartla* 
aixl rmhibMion. and mtt Miaw M 
eaatrai or diilai t laa al tMlHt. T warh. Iha eaat waa to tan 
aa to tha dtHrtowtor mmd 
t. rtoato^al atora aadar aa»- »l. dartarad WaNaM, 
hxti rauld nM aaM to 
• iNa caakpeiiUve ay Mem 

OrcuMi of thaatraa were toraad 
tmt akH ware aaM tojhaiii at har- 

■LssTRffriiaMr Mm Mi rt 

- - J J. a Waitoaa aiid T L. 
IMtav. wklth wtmt lato pradurtiaa 
aa Ml awn Mmjt a( thaae eakikllaw 
ted been fuitaiaii af Tmmtmm Hay- 
ar^ and Zukar. atonMi al ttto to* al «t tov 

kv Eiaaik : 

tiajnjM to tha a«a to>t. 
kava keen relur- 
' aald WiUkano. 
to aMay of the>a 
ia why thay aia mm» tola the hatd. he btorhed 
fey a thaatra aw n e r buying ■M>ra 
praaMl Umb ha aeada ar erarltng tort aaoM net. ftoalty ka *et up a 
aaal with Paramount whareby that 
aaaipa«y ayaad to giva him ron> 
ttoMa am hmm. I.aia'a. ho»e\*r, 
•feiialalk feataaa>^ af iht pmaMniiy 
at tta Miik vkteh aa^ waa M-M Laah ft Cd. which 

pralcrl Ottwr | fuaad to Ik «f »•» ' af courae, have to I U (BhtoMar* toct af toa hk^™ L r i TJu i^'oh ir kiai ' i ' Sr; 
m yaart avw kia chararter, Naely aMtMHa-ahairia aal ha taken J l.uh« Grkw. WiHidiipkia: B. M. 

remiitded aa ruArluBl««. he «id. aaaailing the Smith Mi--H>n T*« Hu«k W. followed vuit. and the gve 
pr aau c ii eahibiton were the iiauh. 
Um atari af each coatpany waa aa^ 

1.1%. WarMn. MfTavMI•a■iMll• 
ro■. SIT or Ig4'. 
William de a c f ihr d the ai Hklto af a paar^ piagtam 
•Wkf H that T. Ha cither, and gnaMy the manacewxat ^Mi aaM oaiM ahaut aa a t c m ll 
af a atoap hy tha attorney giwetal 
to lagg Prtar to that tiaae aU coaa- 
ptojata had kaaa traatod m hilaiid af Omi which waa to the io> 
aMtoy Maait' aaid William* The 
Ihaary af Iht autt and the Sherman 
ail ia to aMtoal ftaa enterpri*e k»d 
VitoH are mtA a U after year* of analyii* an^ dr- 'rx parte autemeni' of Awulanl Bitan Wl..iii<i Sal O (' Laai. 
DHroil Willum f; fli|^le> l^<ng- actual aMi pralirllaa atarhine* are tkp 
What u ti\*m the puMIr la the right to «i.trh tha 
aim ' Here William* he>iUI*<l a 
TMlg ndh 
«mM to iSifii 

■ p..(MMi to to* - . ..^ 

•r pi o^MCltow. tncludlnx unfair f the B<xt<M Srmphony During 

unit wilH lli»ir< to Irndini •{ lk» ■«•! »««k of Uw Ail«uU CM- 
•( toilnMiion un. 

londitrlor , wvtt au IIM mttttttnt plajrad an to 
•I k« Mv «agtoMiM br AaMrtMB 
•nil alM to 

haieStrf-Pictecs All «Ka 

^ I tW rmmtuittmm't kmting al •( I arlw 
at •««ry toMtot 
aai aaMlrnitod kf tlw_av« ■ka)ari 

■CO mt4f n»4 m 
cmm to wtock Mil ar •■ a( ^ a«i "'''^ rarv«v«4 tnul ■ranto «< «aMr a 
«L« tM> IM Urmt< in all AaMi tfOTtog ' M aBttM 
. . 1 ** P»r1 i n« M for BKO. toatv't (mm «WMtkM« wfvKlvrr K« omM 

•no»« H HipeJ f,,, „ u„,i„ lh« ragMtoUara o( tha Scram Artm. (iinld < .nli.cl »a»i Ik* 

SAO after Thurmjn Arn lU tt udw^ Act«r-«C«*irar-4ira(«ar mM ka ini^fwl. makm( Heart »ith Mm 
MMrtant U H (Uuriwir ""CtoalMl fe* MBMaaa^ toal HHMMr. Bwl thai would mivuIv* prohibi- 

Otal aac«i p>w » ii'a» , ?**^'*'toT « hMt to aMton a 4raaUc 

l"-"";* / -r-r— .tor., 

ha pnM tor tol Mm toHn>i»in< tto«a And if pradwrtlan b . I • « !■■«< fraa pat* • . If vM itotod M tha amhtoH 
map wM P»apnri< by ^ I IM an Iba <ala af nurk to Roland 

^ ini *' (hai-r* of ttark al Om»- mm ■ w i 

wtoJfll* EJl HUlZartt? I ** 'o' to* Mt. an4 a laaa af UlamM triMlifrii M NallrwMd "'^ ^'ILT? 

""r"^ I lito-IU an lb« ala »( la^ riMraa whaf — al af n n a t tattaw< r«c«ntly J""™ 

M^TZZm ■! Jo'^rr Club MMk ba»« haan b— ^ ■anaca an* Mftnny I 

T If ■ I Jni ■■! ' *• ! B**-* ^ ^ ptrtura will not b* for tFiiliif 1 

B-l c^mm w^Mar lAv i m 1 . 1 1 ^n^wwa MV MM to* Mnging star will dmi arttb Waraar* ar BKO, 
tbaehai^* iar a^ iZT wiabhir «< f?*-?** ' ** ^" tor tba Mm >w ntaka . a««r Itwn 

m^mMmm^mmmm M^a^ ^^1^ ■- ' i. < M top IM^41 pTPffPM. Aipprta aip toPi CiPThir bpmad whan U ^ I Mia Rlvvf '. 

■r ■••«« Croahr'* 

W. — U ( ally rati Inr »IM4W tor I Ihpl the Opvprwnant «Pt«n4 ' rharja,* with bav 

mm af tha praprtoty •( »^ ^ toipnetal Iran* 

Jitdpa Goddard to »it on tha ca*r — 
CHrajpondmr* wat plarad In th« ptWifcMT •< n rrrd ihM tha piap^ U an which ,*<*"*% ha a Mm 

MMltaatMMMN^alUMMMVh. Ma 
ptoMl h — ■< >r MHl Olitoir* Irhtui* m aeCMaad al 

iMiMr. DtottowN al m» totl. to- pUUnd »OTtonr i 

arttar nrHh tor pMHtoMl li to fiiir haii<h l ilath al 

tim thai i • Trant ma tl w a mprt- at tl»-tMto a 

ai»r of th« thaatra. ia a proaprrtiv* l.OM «>iarM tor 

Oavarnmrnt witneaa. wu knewn lrad«r iiaid Him in raJi it it handlad by Prad I^Man. 

af It ra m Cirtaoniau' . fca_«,«_n-- ^ — . 
OuiM for a baair acramwnt vawar* j ^* ""jf^y — . H*** ' 
ing rmployat of Matro ran*in JJJ pjjj^gjj^jyjjji^ ** ' will ha CfNA» to • BHtoy hatwaan an MUTa Maying Ptrtura Palntari Laral Ml 
and William Linlr)ohn. ICG praajr. 
Hanry Grara ha« brm ■ lac<*d \ toraa an toa cnrran t aaaaan fV-MI an whteli < 
raaidit af thr Sori^y <A Mutian Manlianing aavaral UnH on which 
•avrral »rrki axo to rowurl and Utjl B«>«r r<>^•l^<^d the l.OM rftaraa ' P**tota tolarior DM->Ma«ar* far a laU^ to* haM afTtca. Ito^nrl h*. an 
■Mttor waa Viiciay ''■P^;^^^ , hut ita^l m ra<A Prrjury u alaa ' to r* J * * tor t Olhar oflieara arrj to> H larlia and III •tnrk purcitaaad bjr 
af iho C ip l to w l a l Can O*. 
Om MMklk* CMmV* hS SngaM j Mramgad Mar an intant n( tha 
in it« appliraiiofl lo tha Aim indut- 
try. Amald'i lagal philaaapby ii 
waM known through hi« wrMlngi aa 
«Mi. aa M I af Lahorari and tAillty | f ^f ^ | 
Laeal TIT of the Intama- ' |^ 
tianal Albanea af Thaalrteal tiaga change and vwc MBaa^nanuy 

- - ' J. O. ,,cvrit»aa KmclMnge ruled that the new RKO li 

July I 

* Bacava* tons tor BKO has ntadc no indicaiian 

(Ml. ManB* a^nai Mnanaatano In Ikn mwi in.i M t» im al ll^ Had it not been for the beginning 
nwtlinad tha caa*. Na waa nal par- i ^ anii-iruit miiI Monday 

mittad U ga tar 'akald In hit Htoa- «»'. »he Naaty bdl haarmga ~ 
tiattont and raference* Judga GaA> j 

dard inlarruptad whan Am aid tortoraC <* ^ 

•lartad to «Ma«« tram to antan Grif- 1 M» Big m m 
B^ mam Um AMtoa aMNan aad|to<^ ■* ' 

jg^l VlHHHi ll SHMhHk dfeM I **— ■* ***** raar'a 
TiCsMtotol tmHtCtSBStt BiM I Itoar than laal yaar 
M |p ratowH^Mll fli^MMIlW I '**^ dKtrilMJtian rirrlaa that there | 
liulary af inaSllll CHMHk V I *"* hurrr la tail hut all were 
piunded by Ar«aM. mtt to* caaa ha- •'><•'>"* to cet the ronvanliana tliem- 
f ... tt,« curt. Otharwiaa. Arnold aot of tha way 

p« ac aada J apaor wito aanataal togal While it U aayane't 
■anItoUaiTo txi^eaa tlM^ >l«aah-| what turn. «eUing may 
^g^lBl^gu and mdtk, wMi toi* I to* war and at h ar 

••toktoaUoni and prto* Baing* are now. wMh MM tolura to uneartain. la 

k*r*ai tha rapar af Ik* antl-lrwat thai thara U plenty of tinM to s*t 

l«w« , mt j the heav y aelling. wNh "It^Al 

With rather deft humor Williamt (M-odurt iiot Uarling la ga M rp- 
Mtnmed at GovernrT>«Tit •(>ukr«in*ii '* » to* 

•*to to* ratnarh thai ha had been <••«• •»< "•»•• ■««»»«•». to* 

h« <••'» 
■■ j 1 . 1 I' ■ H* toUTJaii'to to! La«^ IFiwrAwurf I 

MBtluaian. ha laid, that the «nicli- ■•"•^ I 

Ml and moat illumutattng plan wa> |__KBMtoMlrt ton* fiV *^^^J 

to Mart at the very b e g i nning and ^ - w,„ n^-,g ^ 

Ml the atary tram the atart. X jt'Ti •'. j " --^^'-^ 

Which ia what he did. baginnuu Bamel at the IHramaunt In apM* 

•Ito Thocnaa A Ed;aon'i kuwtoacop^ ^ th* tawirabie weather and Ih* rlamoring that tha at athar arganiaa- 
tlan remove leader t rharged »ilh 
racketeering and other aflonae« 
Variuut unu>n> m tS« ATL *rr 
t and democratically run 
Graan 
Bat ra t a ry- 

il't ra- 

pan waa timed far today wbala tka 
d and raaatoUaiu 

MNifin 

TUIINI 

*«*«a«a«to*«a 

■ «<i n t mfm. M tm» aMx i 

MTORsns PARAMOUNT 
a l iniitog torangh thottaauda »ho were al the fair. haB | braadened charge* a«am>l 
hi nrhich toa Ctiirnmanl't 
agautal the Mth-Poa Itead iwrtu. rare*, etc . the niatina*_hMtl 
I Mat ana ni 
W til jCMMmB toMi ■ I paraan< nw «ei 
•urrnr ut practical ■>■!>* to tar the 
»r <M natian al riiaiaaity dranM on a 

The Studio Theatre aacaat al ■ half niB- 
Inad total af Uljm 
«even dauMe-haaden la 

r ntiM. An all-time record 
tor baartMll may ha»e 
IKJ4 the Pitt*tMiri(h-St 
WTJi* Keidn ttrw raion 
**to* ' I 1 ... .1 1. tuto race* if * Ml 
.^f aau li<N>« racmg. at uacha 

an cxcitad buu tmnag lite 
SdMttck atamioM. hit 
In • BaaB waa ■ 
I fipili.' hnt tha Oav- j 

'a thraalanag ' 

m indiiitry ' 
rtiim Bmtf > ••21 DAYS 
TOGETHER Bchaal a( Bu t lala waa given $Xi 
tor to* iit iliiiiiiiii al Mt act 
mt itt achool and 
on hii arrival in Liui«- 
y fur a riotnd xaaewttva 
aaiaiun. came to tie dcfenac 
at Stall and Nirk C'lrcell^ aliai 
Uaan. taka alto hat a Cbi ca ga pali cf 
ih*r*Mt«aaa «l . , ^ 

III* for attaull to rumm<t inu'1»< 
, , „ _ and lo r,»i) In IWI h» ,..|i-i~l 

Iiutituta of^T^Ml^^^H^to*^ V.. ^m.i Brwe cl^ ■_BmI to, lor haldup of a bank mc-ciiger. Inti 
** !.•»% fivm tMM* for reaearch »t.r in two ptcturaa tor 0<—hto , th* to** W* « — f ^ 5**' ! 

to to e -ontr .i ot '.ound and light for wiihut tlie ne«t y aar. I "***• T** ?*. ' ' 

toiBuii, puipoaei Si<>rie«. util wNHML ■• li fltolB**' iMto* ton. My GnA^tot , 

P— nd at u n alaa p-aniad IMuHi to < arrOM^ «tfL * WmMm vara atoM M fMra «B»-' ' 
EOW. fi. ROIMSM 

"WOTMEii oaciiiir JIMMY DORSET fiSr MUnC HALL f I. mt AMbvSMiMiiMnUfar 
Fk; EdMie FommI Mutt 
n^rkfWC W V« . Jiirw « 

wm r<iin Uw M i iwinfi h rto 
■Mvk* C« Iter lU GraiHl 

1 hr kr* a littto a 
•Mr MO mni iww rr^auK. 
TItr public «rr» ir# rwiwpaiiy harf 

«Hnil 10 insUl an atr-«<Mi4>IH^ 
■lanl A Mite-«<Mitrartar M 
MM on tha rwl 4<>in« mejl w«a» 
at thr lima Ihr Ar* broka out. thraMgh 
acci^t. Tha blaaa »|M«a4 
^iricklT' ViUUa Mi ItMW ika aM«- 
icw CORPOMIE STOCK I c;:^ r;:;;;.rriMrss 

. ! 4B?-a«rf-*>a m iha NalL K to mm 
G>««n>boro. N C Jun« 4 ix,riiMll, .rl t^at lha •!« wiU pIV 
^MBl !• Mm rhartar of { u^n aui at u»>a< aJiato- Jmm 14. a«<i ■Iran4. Hartfor< Juoa 
' M. 

•|lr»»a. • hiMl b»»n M>M to tha Mu- 
»p< lla'l rr«-i drr.'icn o» WB la 
..rtiallj . 

I lha Hall «rlT. tout at 
*ian<, <l > <a><l. 

P'ao p» to I Haavan" ia IW 
Hall «< a *V ) II iimiim matinaa aa4 
•I.M r%anMic#. Tim M tiM MM Clax B irrwri- 
B A. r. 

All— llr City. Juwa 4. p«n«iaii 

wikan « raop«« June » i »" ' ^ '^A'^ 

NtrWn U C i»Ur.. » B miin- , I <■( fw »ar vah t* »»W «< y 

■ ni«Ml Kalian j an« rontral flwk. Il»f*»rt F. ratwY TVtff^on p-r«an| 

Vir( nia. rl<-\xlr<4 lo laaMBH OT 
an Board* aUi 

Marvata aixi Vanlnor 
rhatnt lo rtert ron- 
iuM III alMr fimk- , 
tell. I 
MPMkAppeiiPHillip' 
AklMahOrariiOaeTMn WmVSEEOfKtS 
ONSTMEHTRSK June 4 

iaraph P L w iga fram Lna» * B»«- 
Inn Utaatra* barama na«r wuMtrny > 
4ir«nor for rtirwN'* f lur Cla\alnil ' 
bawM lad waak. B«»lac a d Mill • 
Marrt*. wtm «uil M iotm Jack Bann> OHIO FULL OF 
FREE PK FOR III ktr 'CliM 
Nat U Lasta« wMl a «anrc BurVm. O, 
CiutaM pietm*t bava 

*unM<' 

■aratf feir MM i ipa i l lj «r 
MMn and bar A>«i« 
at Uw vting Brrt 
M a rcbanU cUla IW »t> 

bring m businaM from tha DMrto itMm. tM MB «• • M>> 

la lb* atMlag. 
MHrt d w Miit * la c — tbli plBm. 

If tha ^M-« of m a rc bandtaun 
'Haa«a«' abwic linn tat My by War- 
■ar» H Mcrcoful. lha raaiipanj will 
«• lha —mt en other ^.cturaa, kav- 
lag mxt m MM 

la a rt>HM»al. Or«4 Bear* Myc 
Y>nl|i bt gHiac mmIi WHitoal pir- 
lurrt at 'All Thia aiid Naa^an. Taa' 
thr H)rfi»{ iraalinaM that tbatr ^jMl- 
itin da*ar%« aaa a tMr nw be 

Ui 

tha 

turr« ti Mw 
(lalura 

lo*» of the farricn Market* hara- 
lolor* a«»iUbta a* an tmpnil— > 
toi ir< a it try rnur ' 
la wttina u9 ivackal M planninc M 
•an kdvf iiii.ng II. la 
tha (M Ma aifaa«y ipaat la i rural Par. ( leva. 
Pittaburih. Juna C y«aff% baa Ium 

t af CWwIand branrh. Mt aitrc««<lk Duke CUifk. uho nv>\ea 
ja^l<M j^ay >ea aCica ai lui i la r dwUaa at anca. Elma only w»- 
*\7 haraaw a mrmber of fm't 

■««Il%«f Arcadia. O June 4 
FMt aMtian pictiMW talU ba 
TJ» a > 
RKOS 13 INDIE 
PROD. UNITS 

MB HiUl af ■ banner line 
T\ap lit Hniaty.' 
ktulaininc copy CMrtrt flM M* 
Ww.nf rtal t M t at: 
i (hall i^aak fraaklir! 'Aha L n. 

Mta M *'*'*2|''J^2i«tSSaiMr 
la pwMrt MtfM bMbm ki ll!»> 

iba lU I 
. It* aaaaiMigly 
■ar tha may it 
yaa aagnliad la wawd r aut a«i*rtam> 
paaalMM 
af 

Ttmm. li 

af tha raatvry. The publir i« de> 
giving Itarlf of xhr rr«n(1r>t cnlti- 

taiMneat ever ronrei\rd on l>ia 

What paiiu aw ma**, t-ia 

aa4 ihlUfia af tha 
lha layi and tha ad- 
ml tha aaa man *ba bird 
«l ali Tha OfMl 

I shall (how 'Aba 
niiama' a« lha IMiya k B 
no taul hav. M... . c It. M pi*. \^X^SlZ!liV!r*t*^>mi^ 
lar U 

a« BXO * achedula. lha pra- 
hick atark. A»d there arc at 
thaaa mara pimturetf for tha 
n than for I 

BKd-t will 
af Mayor Ktlly ha< mada a bM la kava I '.'ZT i.^.. \^I'JL-. . ^ 

K trat ihawn in that city, not *a» JL^TS^S 
fr«M South Bend t Nolra Dama. n I m 
If NaU M. Y. laa 
the outlay and palentUI loa 

r. n ' « hila gi« mg lha coniaany a 
1 Koodly tupyly lo kaap lu dwlribu- 
tkMi tyttcfn fiinctkonina •! the lo»e«t 
M Ma awa Harry Saflal. ml PaMlly. re»lacii« 
HeixWrimn Henry MUler ntovM 
tir«M Baachvkaw to PbMUy. aad Joha 
r Mar Ha, aaa at rraak J. Narvto. 
Imb^ #f cwraH. (MS ffWM PsIsm to Mtnii Lwifti N.T. City 
AM r«r Iii«t Pk C«. 

UMavrkk Jr. 
Jaty M tn BaWlMara lar ttUi-roa-t 
-Marylaad.- pictura la play 4ay-and. 
data al Hrm aad Caatra there Na- 
ttamal reiraw of plclwra U July It. 
A laaal aspMlaUaa eaanpalga will 
Ani«tt awtharn 
Monday i J i 
and eastern ules 
caaus Oatra Prince, raiigaad. 

Owen has been ii rharaa af tha 
Balias branch for UA. Hia hesd- 
•aartert ss southe r n mrnaaer ikill 
ia m AUaoU. his hooie lo«.n. lad, ta wail m w%- 
adMT southern Indiana tawwr, 

I house will be virtually 
lor tha top product ab- Matty ki Maw 
aodataa. bw. PA, baadad by PatU 
Greene, former Americaa rap far Iba 
Briluh BruaitcaM.ng Corp 
six partacn. l a rt udiag 

a p s i n ataga basta— it's 

fo< IIKO. «>'. I 
p tad u c i r— otheri are sided in 
laanrlng by U«e distributing caaa- 
Ut 
taia Greene and Hen»ar Radakia- < wict. another f>r the partners, la 
Making Iba autdt > •r<.| ptriure. It's 
a MaaMMaalary on Negra eduratiaM 
bp Mm ■ackafcUar Peuada It Is tk iUing to lac s pa certain 

af a distrib's ordinary prrrocative I i 
favor of tha banks, ohirh tarililale* 
B Maws Part 

S.C proatol 
Nvald' l-JeuraaL hra Jun^ IS. lo head 

S Ci Caay. tt-bicb 
dcttlopaianla apanad a 
•viBar Iba 4 

C. Kaaa^ Baa Diepo 
rhoaman. baa taken over-La Pslonns 
III Encmitas. Trying iincie Imturr ta a 

Mavrb. pris <4 Haw Yark't CMy 
Council He «a> 
saaa L»«ia in lha RiklMI s Sn Sa p bacTomwig Banks aie allaaaM 
fat all af Ibeir aaM out brsl. HaraM Uayd. aba b «a ■ 
Thraa Girli and a Gob.' «hlrb 
originally on the pir>«nt \r;ir 
Maiiraaa OHara nai be started, 
ad Gi 

Uia baaaar af VW 

I Mi Par, 

Gletu Pall*, 
I, lap wilb plaaly of shjru antl 
haaWi waably. Various mem- 
af Baab* ^**VY/y ** I Ji.tV. I. 
bull.' It 
mard G. Alleratiaaa arf la pracrrss 
Kaatucfcy. SwUaw Bras, dat s -alonn 
Hollywoad. June 4 

. > vid )«in. The Se» l>a*e turned in 

ii>e ■•ciit pu~ture on Ed- 

llobin>«a's schedule, lol- 
Blat.oa af To* Alealt's tamaus book. asMl 
Meet a Man' Toane aad 
promised four far IU»^ but wlM 

I'lv -<i«i>s Paaaily same policy prrt aOs. ' Bl 
Thr Strand. Hudson Palb: Rialto. daa 
I Paramount here, all hat-a 
r Iba suprrv ition af MH-'ik. 
rity rrurtaptr. M 
' of the R.alto. raaaMfUM 

wmilla. Juoa 4 

on the tMtn af'dcd lo Iba 

lory. Hi • ~ ■ 

luent which s Jl add a bakany 

Daw rest rooms to lha house, as 

«all as aa alaborale marquee, under Iba new regbsie 

m tha city. _ Hou>e Kai bean | A ia i j a "*y^J[ '|*tniad' 'Mountic'b' CBaa<lB 

Holly A J .nt 4 
Cc, I B. (kMillc li preeming bia 
Paramount pir'.jre, '.\or;h 
Mounts PoiM*.' id Ouaaa. 

Fits • H a week lalar 

•Irica't ibck Laaiaaan 

Hall) i'ud J ana 4. Torn BruHn's 

■l Ftaaklia. a If so. then Ihia 
ttctf i« mell )us- 
I iMBt M iiacarely, ba ca uaa I 
hala la aaa aaa*har city abniB 
at a alarp 
J 

af.tadaan asid the fac t IBg l 
'cballenge' prompted rdiMMil MM*> 
awat aad news atorica. 

ia (bipllcathig 
bl aMMr ciUga at 
Wa llj a aa d . Juna 4. 
riTM Mlfa««arial )ab far OUa yaslrrdqr <l| 
ftaM acript bp Wm 
Beau Oariias. lha 
Stephen- I jnc PmdaHlaas. which 
romplelrd it« M hedule of Ibft* Itr. 
Chriftian' nim« foi l»M-4a. wM Ba 
another trio for neit vear. 

Corp 
; a Ha n af ab> 
tabal Muif 
lo slap isito an actor role ta 
Aolnst tha Shy' at RKO. 

to dlraclM^ Mm RKOMFarLtMv* 

Hollywaad. Juna 4 
Laria •:afM wark taday 
> aa ■ 

M 

TttM nam: wbb Marsam tbBl. 
ch at bl M w tmmt Mai. 

tura. Til Ak 
comic strip. 

Fraak Kaai, la axaocialion aiih 
Manaaa Kraaaa. »ill prodiH-e 'T^e 
Oitrtt amt Mba Jaaaa.' a Kra They've ncxsi pruduced 
one Colman ita iiM . pir. la 

Voca Prod.Ktiaaa tJark VMion ' B iaad l . %ai lara au( ttfo Charles 
and Sam Coktowt are n.aliinf Boyer starrers, 'Jriaaa Pretends' aad 
'Oreanuag Out U««i; lUrring Lum The Pirsu ' la addi t ios i . unscheduled but worth 
m Mat t ag aa ara March of Time'a 
Wa Walcb.' a Walt Db- SI ONE SOWH AME RICAN IDEA 

Oaii Immb hm Tm Sib ||||j|T y||8 (ITf forewarned is araied 

ISSiMCTIiyf.^ 
•« • pmJMky •( tkr Vnittd Stair* l»rt-u«Miiig inv<«Iv<4 
E f p w war. la ronnrctioa wHIi tkat pMMkf, 
*»c»«lljr fanrtat^MH lh« hert available (»Mit naittrallf 
) ao«rre» in \Va»hiii|{io«. Sumc <>« lhr*m 
•m iIm •••rn are in tUe Army ; aoMe arr in Irfal pnrtHt •pcriaficMHI nm 
Haw Y«fc CMimI ftUka* n^io Mttera mi4 ■■■alfy c(MMi4rrr4 kiik fiifn%lM<4 Mi4 

lliMf ra4in a»l(rd ll«r«r \Va*liiwft>Miian4 l»r 
\ tatrrv rMNTMii W%mt aiicht haitprn. what omM lta|»|trn. 
I what prabaUr woaM kapfirn ui ihr rxnit th^ I niirH Siair* 
II' f* into thr war. To in n <>f ilir c|iir.ihHi«. tU.t*r who «trre 
i-Lcd >ai<1 ilirv KMiM not aiioHrr hrt au^r <»( ilirir <>aih« la 

Kiu on a Ita^ o( what ihr> <lid know. 4M hcKe^-e ami mf, 
\ \*r t\ prrf rH • aianr la pass iIm* verv iMpurlwit M«nM> 
' Ml Mw ti— i i Mlfa t tnrfr (Majr lf». 

Aa a re*«Ul of llu* limcK warninf la the hnM4ra«(cra. rvto* 
liMM b«t*r<wlk» litdbMry ay ihr Anw y are iio w •v^'^^M New twrmjt tm4 hr >h»>r own m«- 

^ . a*!'*!!' >• »B anfww to Mulrr 

MuH»lini. and all of it atm> in wm 

«B|jai "l'"'^ JT!^ ' ' ' WCBO aad WCEA. S<hrnr,t,d,. 

t. W uraftcal lf«ttey-UlM lMak-u# witii i W tMlltm. wliicli waa 
tMti^r Ihaa Uw Mllnci whicll 
^*% til«4 lor Mar. IM. Tkia May'* 
Sr<M« l<*r CMS roprtMnU tka aacM4 
WMart Ma/ lar ihal nMwwk. MBC* JOHN BUCKMASUR Al tLt 
COCS COLD 
Jamca D. thouaa. vii-r |»r<'M.|riii ah.i i^riM-ral maiu^rr .»! 
\\ I.W , ( •iKiiinaii. alwaya • Iea4cr vi Ni4«i*<ry iImh^In. wniM 
\ \ai» T\ . in pan. Mmts: 

ilV aff Imft mm 4m mm «^djf «r f'dW M if 

i*MM «MW Mkr Mrfb MmI^ wmI rMeae Ml it^tf rtmit 
i>f imtmf4imlt r— ^ er»»i > w arifA /A/ i'uiit4 Irmv It' I.W 

util r.TlefWv fxfrfl l» fhr # fromimml f^H itt th/- u-ork nf kff^' 
•r,i II f i/r>/i<iH marmlf. I thimk \ i \ Imi ilnnf lU.- r,i</i,« tnittitlrf 

■ 1 1,,- hin.kt limit thf mcci ft tfl »f mi tmtnifmttmf 0m4 kt9f0 frf» 
f0fimjf 0mrst4trs fm tmtiilmu Iktl i.ar um m U m*kfr im.' If iherc'a no war. i:mt(-'» in> |»rol>l< mi 1 lir ili-iaiU ,J M .Ue 
Hill ilim rrniain a M-rrrl. and Mith ii tlir r^tnit. (hr clurartrr 
..r ll»r iininr<iia< V oi pni^prt li\ r W ar I >r|>artnirnl ronlrol. 
Mraiitiinr 'l>uMne«a as ttkual' during war »<€ alNMnnal 
iK'wr niran*. an4 never ran mean, wliai 'lHi»ii 
nif-an* m noriHal liaieft. CM ro«ir*r ihr i 
to rivilun morale wiM Mfersle. Iluw 
\^ , erale iheM. wkm mU mkm tktfU 
an *a remiiif wMck • ctrtafal lack of 

tm a r«r Hm« May N« 
M» tl.tl«.»«a antf 
WU1M1 Cnmpaf* 
Mar Um i*^ u M» t3% 
Mm 

Om tht am avo 
r«ar C olMifc n M 
NK aa a 
■MaaitM%. Mm rail Malt 4>- 
ml th« Awi»rl t aa Ttetetco ('<> 

llM NBC-Miie. ••<•■ 

tiM pr«VMM<* *~ Ilua 

•wo, Una OM (ar Buanet A>r*«. Hii* 
mt» lor Mcxtco. *tr 1^ Uoiirr' 
rkM bo oiaiiallr liftrd Irani om* 
pnth lo aallirr and 
ll * »U ««rr 
pr«a>i«r«. 

a MMIi in a iMrry.' k Hiav ho A apekaaman for ilir N'jtioiul .\«^<Miaiion of Br<ka4lca*tera 
><t Monday: 'I don'i 9ue»tiun llirre «a« plenty of fimmlilioM 
d ir o^.mrd I . .r I lir aHwy.' Mraninf ihe ohgiiial aioTy in Vabiktv. Ilaaiti 
»..r - .t... Major r.eneral AraalTa maiarlM to Smalor I.o%a mmm^ that 

however, wa de la aaa lar. hoi tmmi 0t, | IMM bt tlla U i !• Iht IM MM MlMaHlHMMi ia ia Hm 
i .Ml mM| oa tta piMi. I «M» pMk «f MV PMMt aUMl and tho IM el 
of ■» iha 
ay Sc^*s T«w«li Off Air 
Uall NfH lata 
laurdi 

Tltit i« ol 
a> h*n«cladr 
Mjaa-waltrr. a« OM. lI liii'MaaW 
■aaa- wmmm aoa > wMi ail aim aft 

• i I TiMlfal all lh» rad>« a««rr al 
ll w r i 1 lit tongaravo 
kr 
a< NATIONAL BISCUIT 

iuii5 sroT USE^:: 

SAMBALTERCON 


TM 


US 
mm 


m 


um SvS' - — - RAMOHMIFIII ( 

■art mm • aaaltr wdo ml fMpaa •Ml flMB ' S aw* a«#f«-« u •.»rk 
Ml aoot ri National BiaruU Co la ignrimt an 
4au<( tamt tpo* advertisiac ia tlia I 
M>adl* Wr<i lor lU rrackcr divi- I 
•ion in thr immrdtal* lutur«. While 

Mit try* of yragram haanl baan de- , 

^ - - - 

Ii wiMi lawrt 
And Ifoquency 
Imm If anolhrr activity 

All lit* uaiumiuton ripri imrnlt. 
laun a«d tactical aooraiMMi i* 
baraaO. al nm m . Mm r- 
Ma aC Mm aar- 
■» an It 

^•tton4 in bHMlf M the bread di- 
viMon. Tlv* rrnrwal lakaa Ute r«m- 
^••<« up lo th« uddla al Avcust J« 
Kef* 

inechri >ra- 
■AdvMlura* of ShribiHi 
lur Gro«« » aitMno-Quiiua* 
to nm ovrr lh» .N'ML'-Btu« »cti *Uii- 

Cold runiu<n>«<l « ill Ka%« a M- 
mrrk ^ lir^iilr m «iaiioni rtnMiuta 
ri. )i Sunday al *.Ja a- 

I*i >».;f Bill af 
Ml llir ftM't. 

Virk OtrmM-al Co !»•< alroodr W- 
giMi to rvn»idrr a br<»adra«l<tig i ftm- 
paifn lor lit* tail and wmlar al IkM 
yaar. MMao InlaraaUanal, ll 

iru ** 
piontii 
ok'* 
G. E « MM nx 

to peUUanara wIm orao^ 
a a adalation oooraima !•• 

^tlrr mill havr I', f. 

rrcripl i>l Umir Smi'i 
4 Kyaa Wascc ^•^ta^jannM^h^^ vortlMat 

L.a«t aaa»4Mi th# ac^ •>ijfit oYnftn^ 
Ma*U to mm. vnk Mm <• da. Alka-Sdtzcrinff Pridajs iantot T. MilM iiiiMaii a( WELI. 
la near ^n^uieni of New Havaa Ad* 

vrrtKMif Club Prcir-eletl l>as 
brni *t'Mr III rlub lor last f<>u' 
Oi(«ni>al><>ii Itiltrhroiu arr 
C4iri«| .«rkly by ttatioa 
Inwtcaing anale .a thai New ku 
daUr »rai. Janm al-Conriae i ko 
ddMnt caery WlUiaa ■arry 

Dtlioil. Jim* « 

Rm-uvrteJ li.Mii .jpriaitim p»r 
r.<4ii«4 pji 1 I'l M<> H*rr« Hril 
I, una WXV7. . ^MiUs.Iri rrliir 
tvi ut^i« »^»tcid«v *S* lo 
ku yUy-lty-^ya of OMraM Tiorr brian opnilr la ••I lltrm' 
arlvet «0 Irom rvrrybody rUr in 
»nrld Mor* rrcrnlly th» Frrnrii 
\»n%u»tr proframt haw al> • b««« 
lixwMiatMd by C B. Iiom lacfc al •la*. 
June 

— — Srt ii.r.Mj;!' '.'<» Wjl- ariOl 

HollrwdOd. Juiif « NBC-rod. deal calU l«( I* vocba «0 
Kd(*r Brf««« Ml anir a*** an S oiMMMi 

«M-w#«b .lay«a. bm lakaa Mm ■ h ■ ■ ( 
lilt br Ikrard 

•M II TS^Md t Mikr I. 
dw-Ok Ifft Cue « Fa i 
tU9 ml rMlto 
ltd* mtth fMMir tntvrMi li 
art lor Thur*4»T >•• CW«r-o< 
■Ht u prM»fi*«4 ta tlM MM tl 
tor A !■ Vm Bm Om^ 

W> IM 
M* Ka* I» t-f \ht 

tor wtucti tM »owM art nun. 

Motm* ••km tor iitx— l 4»r« - U. CmwWOR, N.Y. Ms 

TiM. WOI k« 
bultotiM. 
AwMMtU to atfrvty • Mto* •«« ^^^^^^^ 

I f 

f > •■•r «M m n 6 » r 

mtK*t M Uw raltog iM 

a alww a* tm CM 
«• Mt r to. 
MM7. M* 

*m4 ^nM-ii ■f>4 tlto to»Mr- 

lug romh'r»»tK»n <-f rrvMTCk 
•rilhine«M'. I" «>«• c** 
)o4iKt Um cab ra 

•II ED EAST ■MM with IK* 

am fh* NK' 'Ml 

Tha totol r»lin«« tor Uw C«Imm- 
kto «u>nto« <f— MJl «Mlt IM 
A%r«omr on IKc rv4 
to ^ ON AM DEAL l^t-T'^il FOR NBC BUS • WEB TO 
HAVE OWN NBC I* gltorNMHlg 
ta« •( a i i pi nu 
mi at paltciM far Um Miw natw«>r%. 

Wliat llMM aCMKT MM MiM««t w 

thmt m Uma mm* ml tha rulaa 
whtck hava baati Mrtrtlr antorcarf mm 
Um tm4 —tlM* wtU rmi i nmM tocManto Om» t< ttia tkmimg 
ml TlM Fo« o' CoM' lr<Mn IM rr« «• 
Mm Mim and tha eUtrr Ka> u> do 
Bm tolTf-Tf ralaialton ol lha rula 
•gtoMt iMwcMMv tomabva 
lknM«li Um MMBlMHi tt 
MO M Um ftat m BH 'AataBi at ANk to tiM NicM- mutt 
Bm Clllf 1 aBira of CaMral Amiua- 

Moat Ca»» haiidltoc tha tfaal cm a 

ttoa aM • •ritian tpitttmm. Tka ' pafkaga haato. Prk« m IMM par 
■Kh ordara4 mi Mgw rn t M iMU-bour prafffMR. P*0 »W 1^ HOUR SPAN 

Vrmi»-Hm<mm. harlMr •! TW Fat 

» ill bill analhar half-hour 

i« thai ahow. Tl m r i ity niaht |mi Mm 
Mm iMk. B MK »HI m- glflBttB Bm Mm a( 3 It pm. WMIa mo 
ion of laialtva M maM 
to Um Malay • MO ropy •< m aa*y to 
aaaiMM that li«ianar« won t miM out 
I Um to iwaral mI mm- roc 

mm4 (tkfc* to M* prior nO- 
la tact, tha retulatoti ara »U 
Utol Brvati-Moara wtU «• to 
tiM to aaa what Um I 8S7a MtaB Bm« Uia aMH 
W mttmm m mm OanimMi Ma 

uMmU. aMtaa* aAmittadiy thi tuml to ■tfmittadly tha i«- 
I Ml* of lha WPAY HIAB AlBl TO WKATn . » irconttoM ttoT Bob 

^BmmmB MaM haa laA BMUwauB procaai oa tha air tor 
WLAP STAFF MEMBERS 
UiDMAUTOatASH itir Jun* 4 
Four prr«»>n« »rrr killr<1 »r»<l \mm 
wara ui)ur«C whan Ihrtt aotoMatoto 
Ntoliato a «M»a 

BlMT MB MM aa Cmrt 

•I *• 

•( BsBlMky atwUtoa aatf 
WLAP. LamM^ton: Mr* Datoraa 
Dragoe Connar. r«gi»tar*d nur«* mn4 
wito ml Cmmmmt: Chavlar Mariaa 
ml WlrlnlaiviHa Ky, mm. 
tt^WUAt. to M c«Mf 

SiijRj^irlUi WLAP. BMmv«I*» 
cor waa Noai LuM*. Lavtogtoa. and 

WUAP amptoT*. who Mill*r«4 ron- 
•MtoM ml Um brain aawara ihac h 
ruU aMi hraHM. toMldy M laat wi4a. 
aaw M iMt to ( WF1L PrBfTBIIBI Co Tb 

W8NJ. BfMgctom N. J. (Mi»plata4 a tiaiM 
iUl WINJ. Bridpatoo, N J . la 
•rMr to raarh thotiaandf of Phito- 
drlphiani who Uha tomporary f«at> 
la Sauth Jar a a y CWte la 

to to Ma4 to paliiical rMnpaigaa. 

Thu yaar WflL. will pump c»m- 
4. ; MMrciaU and ruiUintag tlM«a to UM 
BrMpatoa oullal. 
work aBUiatton* WJW,Aknm,MustPay$4,S40In Wages; 
Seven $1 -a -Week Sludent Spielers cvMHfiiftyM li raatfytoc a raanrdv »rfiaa 
Dannr K«v* It • to b« a 
half-hour orrklv xiup » ith Nat 
CMTtia aa4 EMia Formaa wnung tha 
la Um «n( tM^Ma^CMTby Um | !I!!^!!!!!jrvi!fk««^ I ZmmV 

hour divuioa ml tto tohor 4*- \ im. without rocMvtog aatra pay. WJW. mi4 by • 

par t MM t agaliut a radio italion. ' Savm itudaat aaaouacari rata t yad ! aad CWvalaad aparatori' oaly ra- il^ IM BMi ' K'vlara. Ft Lm. M. J. app a ara< 

^mmM ml MapftMN* awcr CM iMl 
Hollywood. Juaa 4. 
PraMlara of Harry Daiid FiaMa' 
THa American Panorcma' at NBC 
nichl • 1 1 draw m 
*y (*<Mly Moda • 6r»\ »ilh WiUtoM 
O'ltod. praaidant of tha General Ttra 
A MMbbar Co. tor tha Utter to pM- 
Pua Ml Ubm lUii* 

Kanaa* CMy. J«M 4. 
Pm Ml Car*. tPim-M. i 
II li 
Aiaoag Um ftrat to pal a WJW. which, with WAOC. ABm T. : !• WDZ. TuacoU. Ill . noMMly l« ai^ 
Suamoni' Columbia outlat. haa aouncaments to be run oB milhia • 
baaa prutming lha Uuiaaca of a moath at tha rate of ihiea a d«y. 

JoMa bald thai once radto »«*»« »'« monthi panaN lot a third Akron rUlioa to | 

•f* put M tha air lhay { Grace C GUKutt. regional dirrc- BarMrd M. Bark. Akroa Uwyar and | Maraaa Maadetaoa. of AM^ny 
lor ol the waga-bour diviaton of tha T li 'ijUlIi UuVLrtLiL!!^ ••"'Uy owning the B T B4.l*iU 

meat of lafeM. paMMMM IkM ^ . , . ^ _ , . "Cordia mm ADD 4TH t (RADIO) 

CLEVELAND'S Oil 
SIKTlPlilERS in r<4 r* •.in |^\rn.,>n told k m*rri(l >tali«nt. <nrrtcwlMm futiir* Mr <» rl«<i< W—i\1 fft \ikr tniiirr arrursry with«u( Im miM-n 

V«ui1l rrpiMiri S.>fiiri 'no « hwilt o( th« lUltM v«tM W k«t»M«ibl« I* hear «khal tK« kinf » ><rn )•« Irtail mak* •Mrti aniiMM* thoufht 

••»ariir<1 ( ..-.. r^. > R«dto without ntrti ai^ WTAM. WC.AR '''< t anaJa • m ok mg an4 la thr ^nl - (K» Ht <« 

•••l^ Ma aprii ItwduMi •lUM tUa«- WHK-WCl.t kava ma^a avail- I Op»ra«»otM •< *i«l>.>n I,. l» >..n ■*""'nf» *ImmiM challrnav Ih* 

^J ** Jj* ??*?-*?" ** .?*? labt« ta WBOE all MiatainiM pf»- ! MHa arttatfitla »f »...hj. ...bi*.'. i"».t •< Ifca lia»Mier 

.K^ Wa fV'IAn?^^^ raa»«-t,v. .t.i.on. «h,t,; l»ar<»»r«— H Hm ' 

Dar — lU Sck«*U 
l«r U«a a«r M •atl M 
Wumaraua MMhada Itava baati 

<-ira)#4 In makint •ludjr b<r r 
i'<*it h^:pf.>i M < in^kgrapttt 
•'nl ta wach«i( in advanr* o( 
(ram* wiUi aHflftaliaM to »i 
mani pragriwia. MatfaU. cl 

a««n alMaa M «(a4 to 

ia4>« IraMn* Twaftljr II 
•Ii4a< ara atailabl* m trlt la 
f«i lia-M>« wilh Waa4rMU. 

•I WKM li kava •ho«il4«r*d (o*i or lin* 
la pipt any HM'h pivframi 
•talMMi When irracram 

la aJiM-ation it irhni- far MM 

rurrimlar artivitiaa l«>rlM4inf talk* 
br noUMat viaitinfl riav*la»4. >>f*- 
ir Ulkt. aflar arhaol rliib * im- 
ti^t. att In aach rt— v>f •■( .l^i «M m MMaiiir.al ataiMNia WBOK .ub)aci( batag aira^ aM^>» 
M* pklg to M wOi lar MM Md ; Htiliaaa rm»arU la ip«Mi AM 
i>aai a( M 

• aiMNi a( Mmi. aa M 
. Mni^ it It tartaia ta 
miiial placa m a publir OaruMi la P*> 

•I Itbrarr af praHtcaNr •vvrrlMtlM Im fMiniia Tear»<#r« ar« 
it m'.'riiiuorary. far aa- ' fitMatf bf fallawin| irrhn |, 
MM. talMH - - • I bai lb« 4it T>>al audilorr loiacrrr It Pi.i«.»»i cd by tha aclvool ty »Uin ' 
|M«a It )r»ar« aga local atftM-al^t 
•ra M* naming ra4la a* Uia faitrlh 
■ alaiV wiUt Um( cartflMl U>* a( 
niT ' 'rMlN' m4 YMlMnadr fram 
• liMiiikIa bagmnlng Wi in*. wHirH 
Iiva4 «a an orcaiKinal grant •< IS 
mtmilaa hat* aa4 Ikara fi 
iMtrtal atoltaM M to I M a m. I 
to •» f>Mto wm i. avarr , 

atatnMilary )wiitar klgfi a^g ktflk , 
■t-ttakM iiuMil>rrmg ISl. ownt tha MC- 
aMarr rarvtvmg a^Mtpaaaal. I 
WarkiMa af Ika toni W«M i« to Mm M» fra- 
aati*. to iMni 
a«»artag u kriiic Ma hatof Mto gr- 

•ua in<WpriMlml rduraliM WMl 
th« lyi>* gavalapad hara 
C'laveia«4 am^iwaali to Mto^*<M- 

I • WM mwm^nL*^ 
I «C MmI fwr to* Baarg al B4. 
m alaM a eai«a»n»rtK>n par- 
MM IMM tot VCC and bagaii wurk 
an WaOC. TW IraMMUbag rawa 

m« to- to 

la to* toltor 

ara faitr a l wti n . eoatrol room. 

ptMMi •ludio. anginrm w»rk- 
giractar t aMca. aa^ riartcal 

Nmmm . bf W> «• 

L«k« Nrsl to i<tf ara aM 
gi*«afning ragta wark foe t' 
•rir. iMMior ang ragular high 
• — •* ! asacs la Dr •I Hm I ank* ot Uia Natlaaal Yaulh A4- 
■twiKtralioa. a govaraaaani pra>art 
l^v«<uan bark arou a d ItM arMto 
•Ng prMurad aorial atu4M •'ImIv) t Iha P. A. 
toa aniira achni- Lavmaim aMr 
g «all at cm la Naw York to 
practM-al poMl of view raraivad • 
<a««ar t grgraa » ilh th aa l i aa Traia- 
tog af IU«ia Prraoaarl * AmttfU' 
M AmtmHi ' Whaa WMB 

'*l?t|waktog 2 fito aa i n ito ■ 
(J^ IHE ^Bl HK) iiETMOHn THE LOUISVILLE AREA . . . 

Att bnperUmt Part of WLW-Laad 
'51 r K-^^ ^^^^ J^^ir^^^^"^ tW rlly LMibviUe, wMb •«ly • lltlU 

mwmr a kundrcJ miles from rinrinnalla b n*t 4«iMiMt«4 
W tiM NaltoM** SutiMk-* n** uilMto U WwMcmUm 

a.,! ir.ltitrrr r 1^ lUienm In UaliiWi. 

la the rf*-!" •urrounJIng trading arra tlir >ation*a SUIIm 

fart tbal moal Kenluck* >»h«lr««lm» and rrtailrrs r«Mi- 
Mdrr WI.W a %ilal farlor in ikr ■i»*wiM!til«f mcfrlwMldiaa 
fragn tkrtr warcbouMv mm4 ralaN RFW YOIK • CHICAM THE NATION'S 

most "Merchandise-Able" 

STATION rM rMlM r«<*hrlng MM IB MM 

•r* i m wi«< kir Mh II. Ik D*> 
I* MHwir frotn SrkfMdatfy. N Y 
On* Cn|lt>^ G. r 

Ik* Bjrri I « 
l*tWT, kwt, pc*s4Htaf 
tml«xnj to thai l»v« VrMsy bI^M to M*4>iBw* 

AM|%Wly li*l*fll of P*f»d • 

•Ml m O. I. r. n ^M rt . • M 

MHM MMMi Mtvlf* to C1tto»»» «4t»< r A'i»Ik- iflla^m MM*. 

^ .. ^ I ^ ,^71 

A South Am«rir»n DX •«»tM.n i-%>r'»tm h» t.o» man • tth l«o «j« Hmm- | da^flPv^VOVM MWWtt I 

M cMununtratiun. «ji MilvrriiyM an* tfajr •he* IhfJkCM^raMcr. (paak* I CaMMM^ IMM MM* H^^^J 

M m«in««r in th* IIMM mM; m • MIMM VMto I afeaM (M» _ 

— — Mw l<H Ikr trM tlM* bwa ««M 

M«ir C. C. Rmdto C«pm Clote 
wMk lh« pracraM 
«mM partlrularhr lik* «« John ■ Bhwltan. M 
aNF rarrM hr Owiial Cl«rtrir n i g plfwfnul WOV »nd Ml 

tova- r>.n><.CHi>W niL 

gianufiirn 11 * k>f ral r»fofml»oii i»oonc»r. MtaHMS. piCHtrtM MMMgW •! WGEA-WCKO K4 Kr«*r1a««> r<^- 
•rdinalr- il »i<h K<:ICI. Ma* y>MWh f ■ ^rt •( kta tamk t% «*■ nmlacl ttp. 
rr«nt*litr« of Smtlk aM4 Onlral Aawftcan intomU A lomx-i W<;Y 
and NM' anraHinrvr aMi pio(ikm tfirartot, Ka Mill dor* mmo* (; t »•,. iibottl m ato< to pro- 0«w|a UMa ■arrKt. m»»>» Mawtill 
■tatlv* yt u li, waa a« AkMty a<»> Set ibbMisli Bos In . 
' 2 (ObMd) Awricu SSTUim*. 

RACKnSWGY Nt«mil«.UneBifcttt bara In BrMtl of Ewgliih-Aaaartc a n paranUc* R4l<i Srhcnar'ad*. J»n« 4 llt«M MM* Iht »r«gr«Mi la lha tW*c 

Ika ptmtfm ku4cn. th* pr«(rain ' b«lwti fcy wIM** 
pnl.<-« |K« prutram pvfKMtnal ar« g^igi, Mmi> af Mm 

all maillf.> I't iinpor'.anr* to MMa- ' |^(, 

^ w . - aa a i a nl Pracrama ara Mm arajra 

Order. Daugtitm of th« Kmpir* _-.T!l - T.- 'TT'' J^m^^^ 
II ll_9aa>lM* lhal C*o#r»l r.Wc .era urged U> boycott th produ< t. T^JT" .Jl 
•to WMiaa- a( apanaar* a< radta na*i rvmmen- ^ 

'gggt**^'. J** "^.r*" d.»toaMltr 

M«v.,«rHM PWIMM i«n«a»al»n. 

> M MMWMlHrMllh * •* 

«a oih*r« vaaliaa af Mm tO.OC, ImM to Ml l.a<»laa. tradwato a( III* BraaHta* MllHarir rolWfl*. 
that laasuac*. alao S^nwh Firnrli and Inglwil. Otd P<>rlu«u*«* < 
Mg tor NBC Mar* laMMng G C H* oiito* and anmaunm I'lM-t laf ti*«* prv 

Praf. TtoatM Tava* Morn tn Spam. graAMte af Uni\rr>ltT nt Madrid 
id CaliMnbi^ Miiiii iiti(i.«l ouild Iravator. Miaa*lton««MM i4>iltr« ai C t. 
I litoii. Itoin HI Linta. PviiL af DMlMi-Frafirfc parrntac* M»Hi- 
Ma»itlaa arNa* to CMI*. Wrttaa Mid iMiidlf* Spanwh >»m«l 
AMa I* MiM MMrMi to MMnttoa ml IMM DX MMMMf» to li^iM i Tiaaaur* hiaad <GKKI> ui 
' rranrlKv bay and braminc pra- 
fiam* to th* Oi ••nt and 
CaaM 9t lavtli AMarica. 

MM ■■■ «l 

»f 

i^toa 

Write, WmeirMhme 

TOUR NEAREST 
OFFICE 

To Sfiterve Space in the 
1940-41 

RADIO 
DIRECTORY M W. 
Ha* rkarg* af Ik* todwitc a t «p*ralton« 
J a n a BHto. Born la Bia<il. (raduato of Wilaon Tr*rhvi> Collrc* W»>K- 
to gtoB. flit Ma irtMal i*a<h*i Wida* and aaae>Mc*i balli Portugiw** »t>d Ikaahan 

th*r* It no ba>M for Ih* 
Latin* Ilk* anijr toi 
riMMkaa. Any kind of foad wuaic I 
ta papular oiih tham. m C E. *>• 

pMitMY I 

PWI >pM*to« Aa t. A. Pav* 

Fkil SpNalny • all-girl Mckaat f p 
If ■ piim* faiorii* »ith Latin lirtad | 
m*. Tk* hour of Ckarm' haj baaa 
r»t«<^'*y iraiwai itad batow Mm 
a«ualer Fan Mall. Mcliidtog M>> 

rtol affilwttoa wMMl to 

carriad Irom th* NBC and MutaMl' 
aa t iaik*. Th* poiiry at Sckma* 
totfy to to tok* tkaM aC Um pMbmB 
•O. B. papa Mm 
AftMMi Mbl «• aw 
to Bndtoll M 

I Iraaatotod toto Mm a a U»« ttmn to m aM of tk* UaMad BMm wiMm ffOC 
licaaii and Itoto DapMlMMal Maaa- 
to» NBC ampkailaM aawf ao tiM 
kour rkr y huur CBS rarriM Maajr 
af 111 o»n nitnmamaU. WBUt« 
■■atoa. m Mranc aa kigk-braar tolha. 
O. C caa pickitp PtoMM mf Immf 
Uaa af IkaM 

pa aul av*r Ik* CBS DX _ 

'A tockniral ly €>f th* PCC againct 
I pajr Iwo r»<4M> >*r\ur< tairy.ng th* 
MM* program 
I TIM I Mmt •Mark 
, *p**d aad |r» « dam •ra €2^ 

MifS## :WlVfS to • TV* ,Ckl «MlllAlf 'Own hi ttB anlAi 9«M ^ 

MATIOMAt MfWUNlAflV« . . . WM UTI amMTV. I 
pr»nilii 1 UMMM drilM. 

uitial publ*rii'r otiU«u in tK« THurt- 
4«y Mtd rrtd«« moinina tnd night 
taMiM W lh« Bagl* Timr*. btit 

In a an 
Afirt Dr J»y C f 
•f %tm rCT. (MtlcMIr 
vlalMMi !• liatMl on IIm PCC 
WSVH-WSYU ■ lhr*wk«ck 

t wparalr at Syri 

«»t>ilv TtM tdo Xaliont h«v* 
•mr* b**fi rutnkMwrf. FCC li •Atrr ol N A B . Ulknl akoul 
■ •■wMiMM a«4 M il— ry ta MMitr. Inr. tn an »■•«•- 
li«t w ill Ml wayt to rrdur* IM 
KM <4 ASCAP mutx and weaken 
lha irfirwly. Whil« no i^ortal au- 
llHMMjr on fro^Monry NEVUE lUn NOT 
AinMUIUilT 4«*iflnatod tn runliarl*, tafa< 

litronl* l«i linn* »-»rt 
Uial at certain hourt 
• Um k«(ik a< Uh ato- •dvtntatng c«nr HMt atllipti !• 
Rail Sbliais Date to Bar Di 
Tai M loMig (AiialMi) haUen' BOMB FALLS 
NEAR NBC IN 
PANS 

MaKx ftrtnry RkIk* and ki« TM* movltng oymly 
(°<>n(ir» to <-<>••>• out a<ti»fly in la- 
tv< v! IK* Fivmrh and Briliali. 
A diayatrk from Louia%ill« M of a artwAuM 

from thai MHjrr* by t»e 
iMurt. NBC Win rowMn I fvt rmmIi 
Mormalion from il» f*»ci» kureait 
ratil ArckMMc4. aa M tiM ac- CiMnatem WBIG t(<fl »rr* K<"t> orrk «ion|l« li>Ud MilWi af CMi tka 
M Mw alto>i. bad aa mmHi to do vritk 
it aa wif* toSMM*. 

NBC alaa aiaun n d thai lh« bomb 
mwal kav-* kaon unramkirtably <)<j*« 
tawyai tha Aaaaciata^ 
» »ia<iad bw Mory twmm 111 
vuartar* Tha ^uofttn ara a( IS 
Naltainol 
latol ladta ptctHra vrry f<i 
tkhrn of Ik* yrtactpal aUtiow f»> 

fi> ' -rll th* Arrattaultral 

rhan>o uaiaa 
of 

KCCN. 
holf 

Kraillc radia aaor*. with thl* *«• 
tip<iaii. Mtd llMy vdM aliiidlw ky f«) TlMt mmmf ttmmt ml 

mm ka kayravad ky a rta- 
MMWM at diract riaaa- 
kMtmrttaa avaf tha rad.o 
<» TImC frantod that the radio 
la aaly a atarhaniral d*\ ><-• and 
Ml • MkaUUMa lar an a du c alional 
II b • 

m IM STmim'ttmm tl\.im 

maana af inp a rtiatan Btirh a tr*- 
■on It tha rvault at mart tim*. in- 
lalllarnr*. and ai 
and skill twHrfila lar ftt^iU ' !!Vf?L** 
■aUvtly and raar lan 1^ and Irnclh af Ihaa* iilanl 
tntarvalt vary »ilh IH« ••ihierli^ | 
and atoa wtthin a givan auhirri 
«•> Tka« tha radto ataUan m*^ ^.^^.^ - M 

~ ? ~ |»ho mlfhl tataHaa* ki 

— — — « • "* '*'•»'<••»• wanU carrtad aMi 

HmIm. tha 
abia W grant 
arhool lyitam 
aubjact to rhang* 

In arrord wMk tha 

• prtirlainalton. I^<i<l 
«M Bvt c aoiid 
iilia ■MBMifekM flt ■ I f irtMWnt wanu carnaa awi. 

IndlvMiMl atatlan la not With Saattia knaw m ana af th# 

int a gi»an koui to tha Mru njirt j^^* *^**" 

lam m.lhout making il •J P* IJ*? • *•"* i«f a I raaL 

KMOX 

ST. LOUIS 


50,000 WATTS 

CBS 

Mora listeraxs than all iivo olfa«r t 
/ THE VOICE OF ST. LOUIS 3mm» i. |9|§ lli|fciii(FiwiniJibaqpJ)| 
Wt uf f uu ki Faancial ResMm 

j M Mw IM* «fwrii n w ■>■«'»»»« « 
•n4 Cn Mill t*' fKanc«»< !<• pmritct- 
palMti ■'• • Ikraklxl Ml ■r4- 

iMi' »mm4 m Ik* aMlir w n nii»» t uiw 

M<wr i M n. fw a I an arttv* f«n m 
•It) r»miMi«" 
»• iu «aMM«C hi Uw 
•*<■• u<u« •( p*rmittin( 
I*. iM< M Ih* Bay tlal* 

pr«<ly «HtM<rl)r •<•< sf lb' ,>i. 

i«r« TMwa alacUMMar*- Onf J* R 
*. 

l«nMy Caiwral af MaMaHMMMa far 

frxrtf xvl 'ml>r#|Krar«*ali«H' l« 
ll«»i rU4<n< lt<>Min|ii itl |IM<*lt 

.-•ill W«la«. iMl ra* cwti«HaW4 
■■■lirtal fcttaiiaai •« Hta M«< ■ 
A«*«r CMr^ a ti aa<lii « t« |p »• ItrMaa fltiallr 
M<NWllT «r.im Ti 

.Ulii < "».Hijr tM »• 
iat4<« Wa* marri 
SpeakUpOrShtU^ 
^iliCFICSds 
TfMk •f l^«f K»— Mil r. aarllatl. 
iNtrnl al Brrar<i*« t'liit'Kilt i« tn xMirx lo ■ (roup ol aliMi^ 

Ha^M Maltoni aKouM rM>< l>» hrM tr«pwn-iM> trtr kf n*4. 
Itr'.tri ptMtiam* l>i«>i liainirrt ^tmtmt.' Barllr'l mkI IV >i'l« ^ 

.... toUar ra«M ^atiMM Utaa llwir i. U May 4m t 

bimhjI Ife 
WLW CREWS TOrr: 
aNfERimORE 
TOMS ^ I His MMiW parllrtpalMn uf Iii4m<»'< tn Ullmg bra*4Malat allil 

^ _^ . I Sf* liWrd •ii.l ■'■H \-r \rf» will br tha M|w ImIv 

N^akalnMiia! !•» ! *■ •Hfil*to*a« a< pr>i * w> •raM4« m !»»♦ MMluaUjr 

FCC MONOPOLY 
REPORT FDID C%mU» al Nw aaa — ^— 

>'•'< ''<••'•*" M>-.iiii »a>4 l>a 
hmt ««•<•« i.> III' oMM tuMM alirr at*- 
aval ■< i<««*«*M«« 

ra*a ilaiiaa l<w YMOT 

br McCawiaM Ow 

^rwMMd «a p*r WU^ 

al tM.M t t IN* «.«NMaM 

H waa ctkarf<^ MK'noi iirarl « 

la laltUy M< note with r> (|i«iriku«>M> ha< 

11 from an Invrnti-Mi Jtm'^ D Sttnu-* grwral 

ta tha p r apoa » < ftit4M§* al t'i<»l" (laiiuii* Kfvrral awMtttit 
a Maiflowar aypMcMiait. WI.W piai-arf mrrrhan^tatnc r«9- 
ia<Mitaii«M M C«l«Mnfe«a aa4 Day- 

Krad M«*ir NaN wiN ha 
•m^ Craabf far It waa^ Mim 
■lar. Ha lakaa tn* irMvaai »<iaiM< 
aflaf Aug • k<aa4ra*i TW . 

ha4 •rismally a-Hi^lil a 11 
Thai* I>a4 b<w" •iva.w.u upnn | lajoll _ m rta* 
Bit al ru4iiia btitadraatt 

fall a< «Mt«e-*>^ *•« •<<<>"•• am- 
•rtilitr* 

Ait IMM 4MitMa llta »aal wMtar nmn. 
«W i-M O . attrf 

II ti» hav aNttar 
MaCaaa «r Om^m ruutd mttaly th' 

rCC aaaaflatf |j„a ira««aa tm4 PlilwiaM^ 0.:l itM VMmm C: ara MlNi« 
Mia al flrwi r«<t Waim*. Matta. Amttrmm m4 \ Mai ka l QtMt ptacraai My 1. 
I« Ika ■TTW pM* pripiiii MUa Kokanta laa AihU«U Ky , aii4 ata M( baan with th» apanaar 
aMlMHidi tiM BoitoniaH waa laa rt t im H^i«C1«n W Va | Iwa r««r< an4 Itara iKa <<ar< bntli 

Ui« iMta-licht when WAAB. a i»hit Mward M Hal* an^ tVilltaa* Ma- , 4t4n't Hunk Ik* a**** *ai 

MaUau wai tmttr9t\ri m a |.>.ia will diraci tit* KrM wur% la Mia' llM p m pai pMt*ra. 

paUUcal i« r>K\ WarM ^Mtnct. ana m tm m* Haaaira rtaaai al Mm 
Caaka m4 Tmi r*\i\M «« to la 
•I Mar rar* track 
akiiiil wliKh ftanalor (l.ailft M 
T>ih*)r lawrd a rumiMii inintti* 
fur aubmiMKMi i.i ii.e ^xt' SDl W I'MH BILLINGS '** •^'^ l>vaau<au«« r^Ula. 

Ill mMf Ai£im« 

ka*a |riayli« bla Mira awiAp «Mia la am. 

riMw tiam Uw ■!••> al Mwaliaa Ca«> Iiommu aa4 raraiaii ulail — 

ltirau(lta«il lt«* f«««.lf». ta** la tha ara aai4 la hava kaaa r»vi»a4 %mm 
fWa in Billingt iMixil ' |.m a *ik- 
rW« i* lha aaMinc ay al ipi r lal wis- 
«a«ni tha MayBawar 4»w aii»»aya M Ih* rrmlrr bulMlag 
■r HI* kr wiUt M at Ih* N«w York Wt>rld« Fair Wm- 
iiMMl. I kw 4ar< XacilHlaa al 4->»a a«a la b* ol madamutic 
WAAB I. rC't' tantativalx aii^ovvi *i4n with naval lichtinf a«arU. Ar- 
riwaal al lic«Ma taMMUUkjiiMcti rimgimm^^ •Mftai via 

lie Corv ol AmarMa fiaa 
Barnaa Mir-»i|hl«ii and thaalia- 
hintaatl la Cattlarnaa iHaUl Uta aMary la Mactaa alkar avtd*f<c« !»• 
Ii'iducpd al thu h*aiin(' th« 0>>- 
araai a iit ra4ia tfnty >hiugg*d 
J. W. Cm aiipraiad on halMll al VtraN V. 
' sraa*. wiMi D. P. , al 

■rd M Rmaall rai>ra>rntiii< <>f 

rr Nrt»'.>lk !..< Hr • ivi.*^ nieinhri of ttata aMiaffl' tNMT-UVCO STMtf waak r«a mi-i ^*^^J^ jj'gjj M*i«v4*!a MalSaHMV 'ii'SS mm Md la vtalan r*#u«a4ly waa rauard ky laal- 
ma l^'i annaa ol tha lutMlM 

*••• an! iSmS ^ 

■alarday <l». Iu i 

Salula praaaaird l)>* r.\ Paaa Syn«- 
phony Orrha>lra uodar H Arthur 

Brawn l..au««ral p.Oj|rwn waaun. ha aniahad aaon a 1 

a»r lha dirortiaa al Bttaa Jafiiijliii. ^ ^ ukm ao loam ' 

aiiady Aftar aaiy thr**- ii.< ...>.•< 
fantwiaaianara >aa(. C'ratm and 
Payna. wh* ara aal an tha inaaalt- 

Canainrad Ihal 
•Ma pMMirity ba( 

lha air w-Mild ba laa roally. tha kaai 
al Maiicaii pulili. • ll>a Paily al Ih* 
MaatHM Rrtoluiiun. iMoka • rtrlka 
■Mt Ami Iu Iw* dallina itara, XBUX 

S aMi triSariLr wmt. 
n* i ay i »M ia< te alaUan Edward^ 

lar Praetor * Caiklr. 

Au( IT It wM ariald di« la tha battam M m.' 

atr al Mi ialwr«ay aifhu avar nmi-j matlar, r*aMn*»tw>d .n. 

IVBATl. Ua naw an at umiMial daUy* wh»ch h* atid 

avar WABC. M^aalM aarv ita^^ MM* Mm r«- 

Heat, aaiiej b) Colxiobia Pai lie iaia aarfa.ltfr ill of ill 
m miltf-tM mmitt. m ikt 'ct—m' w>w>gi,4«/ aai a^kb 
AMpvcapiMMwUt ia *• Al*9MMi*i 
•* . ■ .4m mmmf^il^ mmtm Ifaa a pMjr ■MR.CalaMWit-rKiCe 
7{«^laMH«HhiaiaA 'li««traa99«caamatb,ra.(ki(9«« 
a •«>(, -klrlt x-ptrate^M^IHan k)r day) af ikd «M, far Waucra tn- 
tt IMnMl) -<iM>«aiA« iT fM...c8jiM||iiWM^ghM*«|«a'l 

And C<il«abia'P*..i(c 4cli*cn it ti to icti it i. lo |<> ColitaUbCWi^At 
jraa M aar f fii ^ «. mtffU af la Waat't «Manf attwart. 

mmikPAc/mumn 

A BlViai** or THI coif MBIA BBfeA»CA»TI«« tVATIN 
Aapcaaaatadky BadaakaiorWaa VarkfCkitaf aiBciaotH Cfeartaai^ <k C . aa 
alarU « 

ly aartai Jaaa 11 haraNt 
avar WABT. Naw Vark. la piaid lha 
larlhraaimc daily aawapapar I'M 

ft will tallow Ih* ragalar Yai>k<««- 
r;iaiau baaafoali braadca»U •«■* 

al Om l^atwiul* liaM 
_ wiU ba 

a MBM af I 
CITBOlT 

CMicacc 
IflOlO STATIC^ Sincere tKaziks-^. to cdl my iriMids ond OMOciotos 
a Tenth Anniversary possible 
« I. Hl« WOOOmrS SOTH ANNI t ON SS U. i STATIONS : n^'M* KDKA PilUkurCh. an^ WB/. Bo«i<mi rftMi av^r fnMi Mw KBT- On ihi I im* « Ityr f ■» T»<» mM« pMl« la lk« 

Wl-.' It il>« <>->< iMiwork. • malar awnrv m ia<IM McmIs la ■n4 awl luc s . i-r tl »tjli<iii< »> wol.r mH ui* tut* bren prrman- 

H >« miati Ihr Ion n< thaa* hra ilaUaM a-tU MMM la Ha iMwt iMak- f>ri>xrani t<-'r>ijt'>: mvi It flilrd. M'Tvrdtf^ la iMto W. 

W|< T*< * <<<-\ Mv il i,.l< n.U lu MM li M fliMMm'a wMl iMSta aMMMari ai trr-arjr ul lU om nc tSr WtNvl. Ka xr pmaiam 

U (••• MHlitklujil ataiMM. mm al uia VarM Lit* ln<MiatMv Wandir W 
If Mw MM MIMM WH MT. MUM ROKA arr«Ml« Im tSM sm^ MHM tm « t pJB. 

l«v«HMk»«»MwUa«llialilMaaaM»«»«Mil*i« nTi* t fc W ilil Ml m« »». MM* at 
I af Mm M19 aMkto k W% al aarfc*^ a«il Lrla D* MnM. 

>i.t on procram manairi nMa4ltaM^>Wi 
P.ikup aill b* fratn *t><i ipat in 
•>>J room hrr* vh^r > » i^lir aa* 
• ■ «rt4ca kaif rvniury a^<> MarkH lort •^t ..I J MO homr* haa bMM aMflMaal h< WQXR Nr« York 

wHirh h»t i..u«^ thr mulls in a prHil*4 pamphlx K<ii<r< >Kv«t lli« 
r*l»iiv« klarxlinji of W kradlnf bt»i.<l. of 3 MM prnrtii, ia n, >■« h 
«artM M aalawakilaa. braa4, c aa n H vriMaMra. naaraw. - --iu — -rr 
TOCNCOUUff 
BOICE Um akacliva Tri 

a( vaak araa«.taimi ttiat i« r*. 
raaa<*in( RADIO TME FOR ^'^-^ -j,™.^,^^^ 

al wtmSCtr. I 'M.ic a«a riaaalf aimB. 

, I "*M arvaa brfm* any d««U <m ha 

"aTM— td 
Uaii l k<a Mrw plan Bu>.-» 

— -SSSi afVlaHaiM '* • 

•'.MiMla«M TiM 
aNwd ar«Mp a( ala 

kMl lM>p»«4>wtly 
Hmrv • Mr> I • l^ir' ixhio lakM« m T»«aa aai 
NauakiM fc irawf It »ith WTBO ^'a'*"^ likawia* all»«a. kal 

I i.m«>rrland M4 . »..d WTAM ('le«r ■w4>p>iiaa n Uy ■piiaM (lam TrMM> 

VMM 1 iiiaaw ■Ma«ar j " " H a n iial. Tha haair araitp 
WO«. M Y art Ml. bureau it bulldinc a pra«iam araHM^ Jkmav Waliar , 

aad •nu ( nmpion and will rail il Mr arxi M<i Walkrr al Itom* ' klUI 'f I^hI 

|ira«^»Mu». but Uir preieni Ml«a u lo ka%t Ika patr MwaaaMy al iMMt p#al 

WaaM ka arwf mmmentatnr ttulf I HARRY DAVID FIELDS T>ia ilaUaa'a aaljr ttaUmmMj la 
irai* MUala waa lhai 'In tkaae 
tiin«^« »« «aat,fael Uial tk* Cam 
HMMMt party ikaa K kava ika priv "THt AMERICAN 
PANORAMA 
it 
it 
it 
it Laa* Lavy, 
<S» 

,a( larl Ipkta. Jmm 4. 
pr»r or WCAU. 
Um kraaarart 
I Vmry mtt: <lto Ciiiii ilili aC 

ara tual a* MNCk a< • 
I la tka rountrr at Ika Naiia. Wa will 
na« permit lha uae a< amf af a«r 
kraa4ra>lin( fafililiM kp mf al 
Ikaaa Fiftk ColumnuiiV 

■raipalkf far lad«>4rir 

Waakington. lun* 4 
Um (urata avar Earl krowaar 
rrtday iSII 
i. AMMB lAlUtON 
KMOX UMMmnQ 
TRUE BOUDMAN 

C^WASf BAT 
rartp 

IpMpat k y (or tha aatwarfca mm4 

ttaiMn owaeri wai appaiml al tha 
Ctoitoi Senator Burton K Wheeler. 
ckawM* af tka UlMjtale COmmerra 
CanaMIn 4«Mcli kandlri radta 

ihtuwftt Tka MonUfta aoioa m- 
•Mat^ aiar u m t at with the idea that 
Ika law auckl ta be chanted 

•a tltimUi II— b' N'v'kiiSlnlir 
Alkg0l Tmp Milwaukee. June 4 

lac, a New 
_ a cImw 

af akrpia** 
try. haa laka« arUaa 
Hat tk Shirt Skap. lar, af Mlto cttjr. 
n in a trademark 
aMiU that for la yaart M 
lamed Adam hata 
VaMartna prueftckl kraaacaaU. Am4 
h aMaSH Mm M Haia ku alara kaa 
ky A^layMf 

plar aa Tha 

ra>t Sperul' ana 

aiteae4ljr tm aa 
vaataaa af ( Tm. IM mi larry 

All Chai 
poaMiaa that any 
and minkaaatiku 

if 
Il • a aaad 
■ae- 

Thuradai' ntahl aa 

•w lai 

-Blue nelowh and b« 
'wnd lt>e wacM "The 
I* whMh iteM kaar 
I •alial 
aie r 

Biviwder in Millar'i view. IMa ia 
the .land taken by tka w«k afBnala. 

•keMMeMaat kai krou rht into 
•^•'B iPlial OTVaral lmpi>rljtM ftn^le* 
as Mm aiaMriaa of ar«n«iMaa 
a VaaBMaM.' B 
HC PNOTOatAPKS '•a4aelion Undo* Sapat viaioa al i 

■AKHY DAVID HELOt etf * ^ W ClucMo tor > ii n mlBt 
S[ MMINy U art tlM iMrnific 

-.mmm ^tm A— m. 1Wc<Mr- r« ait^ the kcitdmMi 
lh«nu«lvc< ar« ttcaminf up • 

IlliW phon*y h*iHi-rla£pinc. !• 
roci the liitrnm that th»r**t 
murit tm N ta. CIr. 

cVr.' Ika* 4ai!y quarlrr-hour U In tx- 

curfion into ttic Ui h pa<tare« of 

Mrt. Dumkf to >ing wMli htm aMl 
Bro\ K(« 'hr t rian a<-cotnpanim*fit. 
■Ml in the miB-nar. H*m \t% ___ TWjr ttfjmm oM 

Z« uSi IwttaT and rlaxwr Ian- yj,^, 

ami Ihcy ar» r««»c«Tn*d «iUl 

iir-iMaiiiiiC o( lira- w thru ratft*- 
BlMli«><9t)r aart M wf. Thry 

^l,<rrific II nail ring. nwiirlM Kufnmettim* t« Cy-tuM 

^m t !.>'«■ and th* orsan pUyt aowl- w Wr a ito ol CuU l^rajr Ixart Kilirr | About Uia only > 

f^lH in th« »»a<-k«roufMJ foaa«t one* mero lh« taaca •! Jaefc »a w n Ih i oait la i 

All ihM ■»^ . ■*_:^^^I!'L.: I „„,,,, il of John Garl at th* «>rKan. > af rr.MM IfMi tht cvrrtM borrafla 

Mrai -airirt- 
Mrtrlly daytiaaa c«tt< 
kit has a v i waar «< 

auahMUcaUim wMck 

Mka m it a* a llNtf SL vtrataa aC 
^ , . ^ . , AmanSa o« jn i« MUl,- mm4 

ThL n. kto ""rh b».Kt« ..niln- toafk wlUell wm Ihr l.t«-ry hii|jfaiitrtf laval 

••r* - . a» i.7iran«a »r»<" ot4 favorila* to M«li. a< lha arr^l imttt Mi m ia l aa. If 

U<,,rt ,4 a rM*(Mv '^■^ "'• 1 — baua*. alio dort pari e( tha yMi ha\« a *tmr Bmm 

•"f » L^TJ^IrSl TSh D«« • Job m ihia neighbor Um mMtxm mm 

•TSatly WlnhWrMid mipradwrliaa ' >" ■ ••■> " <om- ^4 brariy in hi* traatinaat of tha 

dray Waklar hM baM arta^ , """.aU damr. U h« .wl »n tha mak. tor 

» hrakan Into by tha loral ttmtmmnr mmtL t k Mi f » i Hb Makaa tha bo* 

of \ia«. , »<th a rammfrri«l That* ttraaa tha ; of bar aMtflMaaat aa a hard ' ^'L'.SJTT. |H«Mr Mtoal- 1 " ■y " ' * of 'ohn Can at tha orcan. af rr.»M« tnm tl 
'■f *'*-r* *'.yagSC?\BJg. ' CWr kf».« en tha uiUr and Sam of .arMwa and 

22233' iZiZiM u im laiiin •« ">*> ! **'■ ■ 'y ■"•'»*»»■ »» 

^^Sml^r ' apawad and rtaaad.wMk m ap^ro- brr Tlia dial<>t 

- ^rtf la d.i.l.HM — lyiKiT *^ I irtl!ill i i» tfcd.tyt^rtn,,. and - 

ai a ■nMann-atmwm ^•t- 
and • wm with n« ilht- tkia raparianca. Bia turaa to m Ml 

IVaw a Braductlon point 
th.i r% MMMly • dlCiniM 
baiKiir (inea Mm tftalag la b ial n w m* 
rontinually by Ika t m gk^ O ^ diaraa- lact that tha ara dnrt May ba uaad 
« ai&l Wi ■» ba wad a< tha wa wto l lUto of th« rhar 
I— auncar doaa a k>rt af 
aaneUtMMi to tndtraU tha 
alraaaaa and tha dow of dtirliM 

„. af tha character* Such 

ttwoufhout tha prnfram Murray li 

ad to 
M. M 
■ wka amtmtitt aayw »Mla 

CaaUla mmwtm pmkm^ 
•date MlMT «M la *• Hft a« aw 
whoaa aaora calciilallM 
touch contprtition. 
O-Kaafa diracU tbla aa aiight to * Kwlw baak 'aa ovar tha way 
•aiMC p» daaa can-t hato but 
ba vtrartou* laddar tar any Hanrr 
AMrttb. Tlw chowa of titi* riMildnl 
lM%-« baa* tourh l««t apt Oder. imathrr and daugb- 
raal hrart-to-haart 
» aa tha daushlar waa 
andant laaviac 
IMm'm Ii%« m tha atraaaa city al 
CMaoa. Man* Maw YaHwra who MM »Mr Ctrl iinltba 
\ tarrat raala wadMdM* 

kto Alt <r ii\ ng' mtoa an NSC 

he remmdM CTIUCSI 

ihiit tha art df talac 
v\er tha radto la alM | 
matter of mm MB d' •■• 

hating a M an Ow hw W 

a lyaaferr aiMl •> a pcrtonality. Tha 
raicivoir U lh« hi;.h-iniodad, »-«U to 

tha labnrKMw raparimant c>( 
Cratk ch<>ru« liltrr mil»<. »U Nona 
of tha«a (lr\'icc*. h*»«%ar Mun. ran 
• hns^att » 

tiftlCSI 

darity force and pbWWMW f l- d 
gent »h" jual plMB VMB •» 

ttraight >p.cl ng 

inxUllMfrt af 
laM lalurdav night iBi on tha 
NKT-Mua <WJZ« brought to atten- 
tion a young mrMar. E ii f a V. Ad 
lar. mho »« iiwlllgid 
Clifford Odat*. Ha iOMW MMr to 
ga plare< The «cript NBT put on i 
ma« Utled Btal U.it the Drum ' It . 

Jarub Kuatf 

hi 

tairily turned into a aunaaafui btMi> I 
nei^cmaii Aaler hat a natural thill i 
lor yatiing to the core of a htHnaa | 
anr^otton and clearing a«ay aU tha 
Liamialial diu»« w that what ha' 
bring! to the Moiaca rwnclanr and 
true. Thrra'i MdMdf ntvad ma« utled Btal U.it the urum 
laid Mm atory of ana Jacub Ku 
•1W mmm* * **JI ^umanar k 
band b«l «rlMa At fata* and WHEW MtivtKt 

6 ff^wH^l r««MM whys 

I. l^nOI THl AU P HCl «f Mf MlHt HoLncs u»d other iipanidJ mnrcys.) t. Thi 
Nation's Bigcist Mabot. (IW 

r€f«iirMMiiM 

4. Radio's Outctandino Piooiams. 
(-Make Believe Btllrooa'* widi Mania 

I'iMMiM 

I— IT WNBW 

■oM goods— fasctM. 
TW«w*< WNEW 

NEW YORK 

SERVING NEW YORK AND 
NEW JERSEY 24 HOURS A DAY U BAMO mat&m um mmmkm ftm ik IVodKtioo Centres i' DUpoMboa to Exploit *Haai| 

It k Hflps^ 
M mw ion cm . . . 

ki ' 

th* g TH li H iBNntlr* IK* FTC rwM ^ Ndr/Nato' Karl •••mhi. Ulto jkjii la ' 
giv* to MMrMn dr%^ormrt.i .o..M , Octofcw . AWto •■ i|Tlj. Jr. 
ri wuil •< Hi* K»«4cu«^ Eir^t AiKhor* on Batfto' rclumii for BaUirdar Mrvtow •( LiI«*«Imm^jSS 
'•••••'<* won* » trt**!* »l»Mr. haa kou<hl a new r»r and • horn* at Baalyfi. L. I^^^^ ^ WriraMf Urwta U Sr^ritK^y las« wm« fnr Ma rirtiiuu, with 
. ara bkWy , iM* IMm aSMry M aaal ry— atone . Larry Ntion 

I MMI ^t' j i '^y.' *^!'* ^ **** " w-wici 

WBA aMi WBT un^MTttKMaWr Nnt.' IvMrtl 

_ Hik t.> rti*tr 9«n t«<-tiniqu« 

W^««~dta ! " '* i>M*r* tKaa Itkfty Utai allHTi. kar% to 

cmbarra''- •>"<*t><r (°>W. "My to>t kotk tlw »- hrr pffia. Dmah MHiHiWHikI 
M Uw ha«4« •( Um MaaMMi- ''•'*>• •n' l*-rra««a mi \%»*%. lo W p m on tlia Blur. V f^^^ww *^MUHBBBa • • •HHBIHBB BHBB ^Jima A^^^k 
CMn«a an4 VOV VtoMMHlM VlHMk l» M^^^SSa ml LmmM Pkilca prafca t ily wlU fa larward Softball 

Uytog to IW bMfi aMi af CMWMctmii C1MMraa-| AM ■artatr aaat ■«n4ar <•» at Aa 

nmm «l an %m ^ to ■aatli Wiraikl. Cann Grahata MrNainpr. Jamr. 

OTUatfcJafcB Kiarai^ Law Lahr. M Tfcwjiiiaa. Ca 

Mia 

to< rutaa. Or IW r*«wlaUaa( mar ' **** ** I'**** ■ rMwmc rantaM a< Itw WattT* I 
ba aiMMMNcad MMaltvaly and t»t« <« *ritrrt about • cxmteAj arrira— atiU 
a4 palMM aff wM ** <*akadr •« tit* Coamuh ha« , tactoiirtana Utaa lavtlad U nmaull lolfal* for mora yaari. ronlmuiriK in 'Wamaw a( Cauraav* 

Ma aaMaatvtol a»- a M <i' — »«*iic<r tkal wai- quiaUy. ShcIi a Mva an^uaMMnaMy ■r'nO' A M aiata y at WMTA U H>eali ..n War in Kumpr and lu ■■«« 

a« r I I yajM«^»tow^ Mwl^lfcaaa^i^jgfc. awiy ttw ■Mtoow iy aa^tor vaMMlT « fMitCTa^^ U-,,!7j 

I Mn MSni'llS All •( th« pnnnpal «prrat<>r> ara M J^'^SihS- | UA* VWHM^A^ 

about cwmnaatuic aa 

lit tkt mduatiy WHfT MiSS ;!f/v Hourm 
a a *a an Ma. Hormrl • It Hapt>rn«d In HaUnaaaT Imr a Nini at Uto { 

' '" "^y Iwr Dan Cilman back frat _ 

VMaat Kan Carpantrr malunc a fvt trip to vlail Um (aMu to Mwte 
Knfl M wa t c Hall braad<aaU Don Wilaun foai to Waaiilib la 
alaclriral pataaal Harrv KM-td. in New York to 

TK-an Panorama' 

, _ ^ - _ Mjrars Ir— »— Clans Sfl 

«rA or ■ "'^^-^'^j" *^; Haw Yart >y WafWa Wkt mammim 

Tjl • ■ Ati#f C U- .aK to »la* frtawla avar MmmhIi dI^' kaLto^'tlSST. 

WV WWVWIV M-Mpu and optKMM faraallan M lalurtfay wlUto ft— fh^ao «-« _ . _ _ ^ . taiur^ar wMto Oiarlcaa FM- 

araUM a( KadM ArtUta sane froUked to iu Iral i 
" " ••• will »ra(h«r th« 
^ TRHIMPHANT RETURN 10 ICW YOIK PiUIAMC^ 
Todar ^ Rounding out h«r tint yMr on Your Lucky Sink* HU Viclar ^ A dee p curtsey to the American Toboooo Co 

Loid 6 Tbomoi. Leonard Joy. Bob Weitman, Harry 
and all the other people who hove been Aarara. DL: O. 

MayiviUa. Ky : Ctofji A. 

Aein. Boiton: John t Haawatl. aad 
I** C Hittira rifvaUad; Oaboma 
lihannan Koernrr, "iikiatloii. D C : 
Karl A Kopataky. Ckicaco; t ornal.' 

W. Mciaaray. Sanu Maura. 
fjtH-i JMfe M. ral. Lijbbatk. 
W, ~ WBAL 

in'BaltuncU. '^IWk)se Bread. Noodles 
and Soup? UCIP9 
RADIO BOXOFFICE REPORTS (UmU CrmmB /or UU Wmek omd MM UN i«jn 
IMI UM !».«» «ith rrmltint flNt SHt MM ti m ii Mitf pointinc tl n - 

uf ofw-minuto r 
G«uic afWr (ummcrttaw 
>o»— . rtatton hM pu< IJM wmlkty. mm 
MmIIm Btm. Cm. I krm^ Kay. 
Rmm aflMwy, II 'For Wwwn kVMlidetriM e/ Mi* 

Oat aiia«l« •/ caatafrr^ 
<• ll«ar*4 at M* mmIL 
mm la m 


tun im 
mm UM* im 

fmrmm Markrt 
Af«K, U 

* Ca 
IM 

■1^ Taitr TVaat 
llHlfU Dri« 
iM Watiibrir. m 

■BCA 

CalMarnu Fiuii Crowvrt Ba 
H iaaf thrmifli I»r4 h TKoma*. M rntit Gr*w»n >Mim- 
.bM». Ikraw«ti Uord * Ttiiwat. ciMla 

p-min >pnl« 
Annour 4 Co . thrmmh Lar4 A 
oflaco WOM. WINSt On 

AOa. 
NaN CW« Ma«ef Co 

NalKMul Furl ( o 

l ai»w»i n a l Ca. UKison (■CRM. KCMQ, tan, 

WOAF. WMS) 
%.m Mjn 
-AJa «••■% M.Mt 
4 amk. hm. Vtm CMa apalM 

<bW MM 1.m 
iLM Mn T4n HLMI 

■Iw la aattanal ipal ai^ lacal wmttt 
*Nk !»• H aliaat rayartliv r, C«a iMlf-hour 
vaakljr l(>f ihraa 

Uiro«t«1i I. B. 

NEW Toii an 

<WMW. WMCA. WNrw wo* 
WQXJI I 

■I MaMsMl Tatal A BaM "- — Tg- 
M Unw Mxnak waaMy 
A^Btratioa Ctfrt far 
OiUr 

Ha A Clear Cat 

Ilk ttna^ «iMi« A iKABC KMAC. KONO. KTSA. 

WOAI t MB MM iM 

-*% 4Si MM IMN MM 

wSc A** 

Tlr0ala Dart Kiuart Co . thnm0t Maal al Om arlivHy tiwiri aay In 
laral ilaUan* to r ir— tall rofMrarla 
latliar than immadtata buatnro. »iUi 
MaUoiu b«ra An^iMf bmma— 
widi liHIa ?':^'?:Ufii«*iWiiiifett««iiif 

CaOuigB' Charse AiMt CBS 
DMry Ca.. Uiraucii Ball A 
M M wa>< a<i WLW. WSAI) 
M LaG«iar«ik «M UaMa Vi 
MM l«.1H| VaMa 

a.lM 4.TII 

MM Oil 

+•% 4 M» ••J** a( VNTC. 
lUTli Afiar a laM Brtia r Urr Grorary Co local dtaia. 
rin< network Brralifaat Club ' j 

■MfW M 'eaUuaton. iniirlmiii 
tha p»rx or Ma« Buayaa. CBS v p Maaleoi HaM fmm OwaMii 

Muin»>oLi l*»mak»r« and AMm4 i . A. A. mm ml awk w mm^tttd ta a Va— pliarf* «a mult fraa a*ar«Uaa at 

laka a%«r tkt •!• kc rhaaaal— aa WKYC iti cliaaMl-dww. l%t 

arktcli llta M iaaaipalM aUtmn Suu of Min«aaa«a. iha Maiiaa aa4 

VWI. j*VCCO» naar ■ auratlt CB.S look luu* »ith WNYC • roa- 

^T" " """"VL. '"'y— I ""Hy Ikat tto>»Mrlaraaer.«aarl 
Hatwarfe LaMi KaUaMl Talal -T?!***!^-.^**?'^***! J* J^jgy*^'*.* 

II W 407 MJ8S .n,^,,^ haiixir the a«i* OriciMi HMTfaa ml 
iKIBO. KOU KILSr BXA. St 4Jft *i» itl^ tlV ^-"^ " WCOO' »•» CM traaa- a^a vowa4 t»a wrak* aaa wlw wll—ia *a Aaa« at rif It Car. 

— »»» m.ilar ahrh »a< 4aarriba4 a< tha LaGuardia rUimad lhal CBS »at ratr* Jawatrjr Slora to ■ »-w«»k 
•<i«kl ur*ar4 tratid* Molad oaly rlaar^ckaitaalar -ambradag Iha rijrljr kalpuig a earuia crau# la aaMraci calUac for 1% houri MakU 

M uauig t«rt quarter -hour 
a mmHf mtt' HlUMMMimi iiillllMilliiii IMlillUUIIIII 1^ ■^••■■•••B*s«a 

iiilflllliiiiiii 
T« Dog and lUplibto Races 
tin( !• tht 

ttwn ha\-v baM to AkrM Mwir* 
t manacrrt Paul WhiUman'i 

I WM at th« Briin(Wld d.>c track 

Mmanal Day (Wt white Cvorga 
lha ■ Uia 
_ _ , r»eac*-braalili«f Bri^gvyart. Jima 4- «t MM CM-«*to (•*■ w i rt i t — li 

_ Laka H««Mic«n«. Haw 
m iglji l> w _ 

nn BATTLE OF 
THEONUMBli Larry Clinton* 
DrI Courln»»* 
I Jimmy Dorwy 

Tommjr ^ fltrl *a«4, pUn Om track Wa*»a»- W<mm4t M*rni»n , ». i a 

Sr ni«ht m>. T»< Lawu' *o« M l.rr ..J 1.^ a^lv.nfa and P,U*..ift. J..«* «. 

»pni< tha Laka MUton grvrltound || la it «» la. ad *— «* ba^ ■'■j* Wtvaaa H<->r •! tt 

track la«t W ito t rt ay »!»> »• k« »• Miar. m4 William 

l?S!?fl CEDAR POWT PARK 

rm-CVtrUnd h ihway. and Cki^ I IMR UP MAHK li 

pm pai k. in naarkjr IMlMkj^Wt | UNBV W ^^^W W . ^ ahWlto » 

ktjM C'lr\fljn«l. Jur>» 4. — --^ 

ay MM HMtoM tr < Cadar Po.ni rark. m htrh tried (taaralor. cu»t T1 ■w piaaa 

kand hi» Unal <•••* o* »if tiwa kaf* 
nmmiwdn. • ho •n«»h«d 
month* run at Chalt«*o« " 
< I • and had ftcurad MMa 
caaU ta »B|>totl • *atk •( tm. mt-$i* 

New Yorker <«■•; T>r-«l »• 4 

Park C rnlraMm. »«r-|l • 4 

.PmmylraMia tIM: Ttr-ft-M* • 

Aator «M9: T>r4l • • t 

.^..mmmtn am u-ttm* n 

u t 

COLLEGE RHYTHM 

Mf* danr* aiaate and daar« ka>d« 

TW trrilen. Maf mnnbrrt af |/'<t''"a''<''" mprrlur *• kooli. 

kar« bera aakad b» VaMn* la rra Ifca I W'f; >*« Wdat bady a* a CAPfTOL PAKI CASINO 

WCAB. »« W»cal«t an SIrt 

e( tha floor o( WilliaM Pmn i< u< ~ 
Mth a ; to ba«« bad arvaral di««ra«c« 

*" I taas ■ mm 
TM WraiM ta toWal mm. i«% 
barauia hw vacalial. Parry CaMi^ li 
a CIrvrUnd lad «>th a bi« foUaw- 
i in« hara Caert* Olam 
a^tmtm, ImI mimkc^m mIm tat ' '* aaathtr waak. foUa 

Vtocad Capitol Fat* CaatM m «^ | tJlT^ 5!flJl'i£SI!2. 
iMtaU liBL Braak i M »■ • mw. "JI^ 

nar«bill playad tta m* • JJSJJTJi |g7*«lMKEM3r ■rvaral houra r%»ry day. 

Arrordinf to »lori alaliaa 
_ lha holal BMMsaaianl to «a 
foUawad i thing II Mhad iMto. m* 
I aM dialng raaa 

I ^ft on thrm to 
iBi I lad JMa M to 
raM at tha Hatol 

Young Marka n ea t ly 
maitrr « dagraa in aaclL.-.. 
Calybia UMlvaraMjr m4 tB 
wmm"* *am. lha air haafc-«M fM* 
Clwttofkos wouU ba rattraUad Im- 

ladlatrly Whrn nothirt* saa daM. 
lhay wara. and o\f tiir mr*kmtA 
had baaa dona about Iht 
TED 

LEWIS OpailhnlnBikiMiatSaittiii G«l lUvw •k 10 UTSc J tha wHaa to fira mmttt mtm mti band toadrrt a 
vvH^ wnd^rgradaa t t i»li n a 4mtn mnmt and band*. 
^ „^ H «rWI ba bath tafarwaura aad laMrnrtira. For ti liat lha 
frw^ km ta aay abani daiM-r oiMair u drrmrd Iw^riani ra fK« 
fMi id • cMWwMto* or a <ri ciftMWd bf VaaKtv m IMIk DUIE V OarWaa > 

DMrttam. N C . Juna « 
Om al Mm aMat frHkal aiadlawcaa o( thi* thto« rallad -modern Amarkan 
mmke' la ya«r collage atudani Ntchi aflor night ha aita at hia daak. ana 
aya am tha book. l>oih rait clued tu i»>e radii Cnme* tha weekend and 

. . ^ M a »- - - h ■ ■ m^^mA ^ - - 
J rwtng haMa M flto ^analM (avnnte here Student* 

to for thia rattU-danW. btow-lhe-raal-o« trpa of )au. Wa UM «M 
Jive all right— and like nothing betirr Ihni l.i rut a law 
laaa to tha aubtte twins variety, tha kind that hat yawr - 
bala r a yaw k»ow what ii • all sbMrt. 
PM «MM 9t mm *»mm€ la ^ M t i iiii>iiii tm •! ptoto. M* MM 1 

•t lha twtoc-«ii«->ack-wtth- 

^ Iot is minulai m4 yai 

o( nauaaa. Sa miirh for Duka campw 
Ba e aed Fares 
tt all lha racard-ylayiM att a chm mU balai^iat to iag t»m 
ahatr al 
Wayna Oailard'a Idea. 

New ballroom aet-up ha* 
lUirwayi laadtof daana to twto 
PMa ilMdwil* ara talid to lina for aviac raeordi. 
tha haOar tha batlar. PavarMa* torlu4a Charlie Barnet * -Cberokce.' Artia 
'■ Tnatt Jtmk.' Clann Mdlar'a -Running Wild.* and 'U the 
f Oa*4aMa'« 'Hi ma ytuckla Roae- and Erakina Hawkln's Tui 
Tt» ItHfWi' *artla«n ara tha ntca 
Thuriday to Salurdar nperiing 
af 11 Carlo* Bwira 
Altom 
«■ J -a WMAL* aw 

P**'l DOIOUJ-IIJWK arrh af atain to atoM >■ 

frant of t>and Artt follow la uaual 
revue otdr: ( limb to balconjr it 
a long war to C*l oft itagt but light- 
ing and mutic ravara aflactivaly. 

Parialyla haadla 
•lytodH 

Tafk Pair, 
i* ar a p aa ia whHaa aMd 

eatoca. reaponding ta hghttog 
traatmentj with which itage i* aet 

Plan i> to operate Fridayt. Satur- 
days and Sundays aflaruig one abow 
per night, spotted WWMld MJi p-aa. 
AltbaMgh acu wack m 
ad tha Ma- 
UaM Bwaiiy aifht ware 
Novak and Pay. Dub Taylor. Carl 

and fortune. Lorraine Cirard. Lyna 
Sterling. Patio and L^e with Danay 
Back, m.r Joe Bim booked, with 
hla aan, Gaaa Bran, taking The One mmd Omiy LUNCEFORD ■IS NEW vomc tin HAROLD OXLEV 
1' Eaat 4*th St, N«« ro> 
iM*tiag W oatoa chanu mm balcony 
at tar and of ballraom. curtaia ba- 

Ing drawn to rrvral \ur»lttta 

Al'.ttif told It It-neefc pirfc-up 
from ballraam by KCB under 
•poetanMp mi ^ipairaU Deal, ca- 
hp Bm OaMaliy. at Mlfei< 

Waral taalitra af I 
la alwaya -Oh. Jahany ' Tito 
tog rather than make lha aBWt tm i 
Johnny* get* played o\er and met till 
breaka either the record ar lha victrola 

To tat down to braa* tack*, lha raal campu* headluiar. 
SeM hara a* wall aa vMMllr a^ary 

wiTu'wh^'tiifto GtoTuMd to'^MWlSlu!n!^r^!^^ 
axcuae for tha taatUy. Hai lh i f a8lM«a4rr. or rathar twn i 
ara lha Dorsey brother*. Jimmy and Taasmv Both theae band* were here 
tolt yaar and pla)rd trnsjtional dance* beforr \rry a:>prcruli\r audiciu-e*. 
Ite yaar the cacapu* btgwig* ara trying to get either one or the other f<ir 
1^ AmI fta-IM aHlH. BMh TMMny aNd Jimmy are twret-twinxolocula 


b»*Mpai|aMi« *» t 

on a Mb and * when touring band* titto mt i^apaicola Party 
ar* uaad Banda already ict include | Ballraam and antire 
Tony Paator <t>. PkM Ntotla (My, Beach amuaamrnt center, indnding 
M). John Scott TnHM^ PM VMto> I uaual ridet and ga<ne>. hai baan 
man and athara. | laaaed from city by Oaitard. famMT 

Da\-* Harsnw*** Pnwlrai fraaa , managing diraciar af tt» MpMHiM 
Hi(atm0iMjBMi^^4-fitoa^^ i/**" BiflMi 

Boy( had buay aaal i and. Caaplal- HaavUy prwnalad. apaninf brattght 

ifig Wednesday night datai. gang ftrat acriout antmnabito imn* In 

rharlrred bus fur IM-mil* Jaunt to tet^eral ye^r* to brartt. prami>ing 

San D rgo rrhrar/>ed all day with v.mr-h.r.j for ll-r llieatie> l-s think 

acts, played all avantng. climbed about. Am'jMmcnl d:«liiet U M 

back ia bw< for tva prar l ana l y miles from rctiter ut ti 

tap 
rrcaaing popularity ha* 

the Hotel Lincoln waa rMily wiMl pail htoi mm tha rand to MM MR 
fortune Biggest drawittg card with the band b Ban Bon. Negro vocaliai 
wh'i hat been with the band from the beginning a baa Savitt led the KYW 
tPhilari a lp h iat aUtion band Bon Bon ha* a alyto all hia own which he 
Litten to h;m ga on aurh nianhaii a* 'Paper Pitta*.' 
OaUy SUr' and 'Bancha Cranda' and yawH gM takr SavRfk M 
tta way u» tharai 

Thia year s band a rn aa t ten an cnmnaw waa Charito BarMt Wklla nal ytt 
a a al to awtda favorite. Barnet it well up on tha laddar mt 
d tl to rt Ka daaca awaic Ha really thnllt the rrow4 «|g| 
aalaa. Hi* baad ha* probably ntorc of that .Nrtro qu_ 
ha aartainly raptuiizet on the efted 
■■RM dances ran Uke a flying dive at the Chapel i»h«« 
Durham arnaory. About a*wa a aMnth big tor tolta wMi people Aag. Laidy 

•udienra |*mm t d to tha Rallary. _ _ „ 

toward thcie colored band* than toward any af tha Mg 
cain|>u> khiisdiga. 

Duka 

» II " : at tha atudaat 

b *h<>wn 
band* the) It br Ihi« t m^- 
•M hat an thr ii .1.1 ft It: 
tl f %t4mM4mj. 3mm* S, l»4» IS FfiOMUP N.A.B. 11P0FF 

Bmilcastm Briig In Ik Givt; HjWI. inWV f imiMiIiJ iiiM f— 
liKUpLiNirMilUiihadkes^ filvis lUS W files iUk 
T«.i: akout burins puMwhing ftim« now 


piMiAinc hmmm wmtm AMCAf mt- 
mH thai lh«r» hM kern 
vrmc oilH iKrm b« 

Kay*, cn laoyvr aiU Mil t mmI 
MW c — U > t l IwvfMMic |»rm fur 
Ih* broa4raalini tnAMtry loi 
•Umt w«tk. AaCAP huwd •! ita Tk« latter provumna vn* i*ft 

UMckMSrtl but lh« fiMin <•>• 
bM-k lo ASCAPi 

•rl ' . .■ I . ' .. , . .i „,, 

VmI«o On Rf« 

H«ll%Bu<>d J.m* 4 
Fii •< i>M>n lM^*« lor 
tl aocisTY mm nu AppliralHin of lk« Alwriraa ^ 
<>»i« o) CompcMrn. Author* Mitf 
Kcbli^Krrf to quMji a ■4it>p«aM 
•vrtvd M iU pmManl. Gamt Burli. 
U. a OipvtmMK of Jualir*. toiir a wt 

fjttriy K<i in<lal|«i<l a 
MIC tr\ Id iiji a<l)<Mn n( Bainka* 
and a4«*ni«*« tl cmi lha 

» h |i\r« i; a >.>ff>rTtrr- 

•flUlMiMi ol CaniNoiMiaiMl 
wNh Uw OMwtal 
A 

J MM k 

PrMU7 <]l> Ika aalir 

wat ika nrkant* of 
wiMa Charin Grwn h*a4 it ( 
•tfVMa4 IWi Rorkorll CM" 
flMt M waMU b* imp<w>itii« toi Ma 
t* IhnM^ •lUi Uta pr<ifM»NM« 

• tra 
•< acravMaM. 

'• 

• Mi 

tha rimMnMaiw«« itto ^1 •«wM 
h4v« to b* called off 
AUtaaca Ka4 cMn* aa r)<»*lT to 
a( aaMMMitalian ih»i t«. 

la CIIA f >«*■. 
'fit SSSSTto'k^ aflar Ika IMM PMml rourt 
M a »Mt»»oatia laaMatf bv Uta 

I of Ji»i.r« let AaCAr* 
»m4 rarotd- Ttif briaicaiHra. 
IIM Ira4« Umtri>. at* *t Hm 
Ikal llw; a Ul ta 
la Ika ana Ibat wa* aMat*a4 nat 
asa fraan ^UolrtHn trAmit 
La»y*rf m Uia aMiaic 
tka kfaatfcaatMa aw PU1CSF£WAS 
WARiUiSOitBS 
RADIO lUE 
Loiiu FiohlH-h app**rrd »n» 
AlCAP. Tba •lloraay. m hu ino«w>« 
' Mt to lha rourt that m th« 
•Mjaa ky Ika inatnawat i AUTVSFOR 
SUBURBS a( lha lattar't Ctavatairf a«M(a 
to ramata Bata ia a tkt wl- 

Uag at torim and tha l.m* >ii|>uUir4l 
flv ttM skgnaturing ut ri*«iir^« !• 

„ («r nama 

•Un4a ia lha >ubuib> »r Nrw Y«m« 
ha\a ii>rrra>Ml tu Im«xiI> f>l lata that 
■•any of lh« puWiihtna huu»ai hava 
~ " irrd aututnaMlaa Iw tha aaa af 

■C tha a atwarfca lha 

aa lha ratiill uf tK« 
ul m| •( dafrna*. 
toraiga broadcaau par- 
Tka tfaipair a< la Na >mali>itiaa af 
ralaliMw batwran ropyr.cht 
aad braadcaatart lha Cut - 

uiKlaubladli lun inta 


«aacailaltana hava 

touch ca tha buitnaaa af aong-plug- 
gin(. but hy • riirKMM ^uirk ahaat 
mutic lair- : -rvaral bad waahi. 
iiiiiiBly wmmx laia • apMrt Maadty 
leraMlMM by AKAP mtt 
Vn \ mg lha covaraaaml'i 
Um Naltoaal 

•hkil !■ aiiM y l— )alw t i • witttk la ihatr 
ly I aara )aNa^ Cmt w rov- 
by btaahal iit»uiaiM« m> Intig 
^ ^ . . _ _ Aral* 

T»a 

ataiM tha 

Uf ad \H»x no prav aC WK* MR M M bmIm MMM9 Mm c«4y 
bran •utMniltcd. Mc*aa. MaMMalMM* N J *l 

frahlirh tlarta4 aff Ika »r»iirr><n) that dxtaaea and lha l-^*: i .l... tni 
b* MMWM lha Mte 19 la tfala an Mm Gar«Ma m WaaUhoiar and aa lha 

•*a yaan by 

rauM «( tnalMlily to praaa Ha raaa 

SwMr th*i lima, lar a ^ied of « 
year. baUt aadai had iTIrnlif u> «ai 

trh THara ara Ihraa ra«ai>raia xiii^tf 
CKA. Ona i> rfmM.ii44»it<« 
fmt : anathar tt ( t^c 
lha Mima 

_ cmA km 

aMrat in Loa Aajilli mi laa f raaf 
It It to4tMa4 to NBC luc 
•WJM, arhicti MMy ba paid off ai iha 
ratoaf njMa yaar fur tha Miti l»a 
• yaar IhataafMr, 
n«i»ark 
•f Mm ^a«M ChnSMAilNMCafc 
Aftv 9 Fr•^l•r•AI 
t aa^avi4aMcy af raal 
<r* had aa M prartwaa par> 
ky applitante a«a llMlr 
ara fitUy aa •kick 
Ikraat af 

at prograaw Tha 

*»ra »o»n ikhan lha piarltr: wa« 
MMtatod af auJiinc »hu»iiic> of 
paM pracram aar^ ira 
Tommy Doraay may alay at lha 
Aitor HoKLbNcw Yar*. lar tha raal 

•( Om M M 
_ • criai. 
aal a«Mt. bacMW mmIi af «kal 

aouchi «otiM ba MWvaUaMa m a 

ri%il an K>n 

tn«uira4 IT Frohlirh 
that Mm Liivii« CkMt CU Tf 
a 
H. Y, 

Hop* lor tha aumjnrr J una tS 

Dorwv i> dr*irciu> of rktdinc him- 
■cll af Ik* muair rum^iany ha buuclit 
(rum Mri Milton H WaiL 
tt% mmm kaava aa Iwa M( 
ml rH U »wrt. Tha 

'vn ' but lha jMtfa* krtkaatorf thai 
lha DrpartmaM af JMltea ha« lha 

light tu biinc rl\il and rrimuial ar- 
iHMi* ai tl>« •ama lima 

tratilirhi Urat 
lha . 

mm 
Artkto. IM, m 

'• 

I ura to appear al lha ipal fTMay 

• II • foe a larrk I aiiaagrmml m Ik* 
■•n-a^mn Al Havu4. lacal MMMMk 

<>a> »ub4«MM al Mm iHl mimm by Ka»lar 
Savaral af lha •! 
to lha muair brine 
a l ud tn U caaw to I 
oUtmn and toa MM 
atficafv wafv t4>Hria4l 
M aid bf lha aiMl Ika aawiii l aaiaa r«-mlually 
MNifhl to pr*\ant tha »«ib and 
to Mibjaci lham !>■ dLM .plwM 
^BMularly parliav Mikmg to r<- 
* Ha t M i ni or impriitad 
fa* rsialing atolMMw 
■itr pfc rt MW NkM «f 

. «• H *arlin «C a 

^w<^ in tha r am iwa Wy aarf to ka 
'^rvrd and af availaM* romnar- 
•"••I rupporl TKt ir r pp»nrnt> 
'•tollaiad a Ul I ih,i Km rr 

y — »uch nrad. llhil faixH-c 
taa mimmf f«al«aw «a> a<ir- ■y 

draaral af ga to lagi U 
•M S riny of t'ompoivx Auilx'r* 
tm4 PuMialMif foUumng i'.< 
rhaaa of mutt taHMkam ky brutid- 
raatiBfi wlamiL Ckaapr*! i 

fulhilKf 

Th* rr ».< Ki'iiiiK lh»l lirt^i 
rarUng nIrrraU ai* M-rk.iig •aa not a»i 

•>w '>Lp*nw at psMiNt ........ 

• nd ifeal arpa tha aniliraltun 
"^•^ not ba (ranlad • .thutil 
cau'ing artmomK- iniiiiy tu 
tram lha br<wd<^>ur« ilvit p^rt 
•f *a 4ut»a» in adjn.nuUiioc lha 
•f ^mMi* intarait. 

iAarAP.*iikt« 

a* at tuna IhHm Tut r p<< 'I"!)'* 4a Mai 

ri..lizi tn..l Ihi piMorming ii^hta 
<rr pU.ntl «ith ASC'AP ty Iht 
«filrr» and rannot ba mihdraaa 
ky Iht paMMMh llw vrilict* af Ika taaap4i 
aa*Ml pra^rty arkkk aaaM nat ba 

ii>«4f brfvra a Grand fury. Tha 
juUaa huwrvrr (It-ridrd a;>in»t IhM. 
K«kl KiwhlM-h pi-inled out lh« lrnu> 
Ma thai lw« aiway* asMatf k a t n aaa 
MM fcrirty CMl Ika HJiM. fW 

•uil.' 
yaarr 

in t'un«n'ii to aUmtoato tha tXS» 
»lalului y d^majra rlauaa, and llwl 
iadiiilr> irMliKi |» trying t'l tkrm- 
lla- li< ' \ A B . un-iirrruful In (°Mi- 
gr*>>. |!mii iwiwa to the State* and 
to»»rd tkravrk HUiMtaa aaakud 
AarAP tkrrr. tkktai< rr^ltHi Malwa Iwa 

latlar, wha 
C'luh. <*hiraao 
raco Italic i ^lm'mSSltm^i»****»* On'' ■'•■M iiW M i waa 4mm Ip \ 

flatum, aur Ikal 

•I lha f u>< 
kito the ( 
H gmiif Ml Bt. l>Mii. Knplar aatd that 
laomad Wr<li>r<4>>« •!>• uf Mulu 
and krw to <'h< thr 
*y 
hi- 
U> 
h* 
at »*a. itiK k* 

after ranxtlMtoterf 
at. I^ii> ail MM 
han f<>r tha lhaaira h^ tat to Miiak Ml ter«M of 
■*«•* toatead €A Uti^laat 
"••il* ar»at and l»lrn*i> ' 
fc*MH Carrar. prr>^nl tl thr 
"Mara |>tii««ci.»a AtaociaUws 
nay k* 

but. if thai* I* any 
I kaata to tkcm. »a think that lU't 
iiilcrr>li >h>Mil<l ba f>n iiiim td 
l»>a »riUi>' fighln aixl if ihafi 
drlcxBuaalioa to ta totca llitak.' Apit>|jua BMI FfahlKh p-. nUil 

»iil I' T mr t bl It mil l«- 1 It* 

f..<b I. II.. ij.ii i, t<i iU<U <-<i AV' AI' 
klwU to M« It gat >1:ailr<< r >t 
»auhi altmiaate tha irw.n.'in.u 
rkai»-<-> bk^ioat ASCAI*. The *>••«; 

af AflCAP to BpaM gMw 

tMm I' thf irar thai suck 
iH.ii ii.il hi tall Ml to tha haafk af 
N A B in tha caaa of Bmnait 
aad t'.iri the Suctety. Jud«a t,>-ti 
tC>ailaMa< Tniwpi II* Ckarka KiMtak put 
•^^•nnt III- a Uaitd 
into ■rh<ai>j.l Monday ki 
York 111. hr>l oulM aplil up 
a HM^aiH.'i data at Buiiry 
Siji <.f Ita Ihum C 
ii^.<.it i.i,<i S|..v.k bad M 
••oma t'l Si. faul. ill 

Ma Mia tm hanM tud Lav- 
la* • wwtk at Ika ItoM u.c c 
at Ifep WaaM'c PMr. M. V 
Jump H Ma a «a«k at . 
Ptor. AdMite car. khaii<ibia|| 
ttay M. UM,kl blind pMif.Mt. 
AMIi Itaai ato 7ic Vxli-r ki.*! la 
■M aav He Cutuntb.* (;ia«n l*UI 
Mta ant ntonth. Ma I«|iiim rul> 
Nag aa CMCi la tark tUM« jMaa 
a. 

P.ama »ill ««Hpa«rMk*yinf«M.>.ic 
I^imI bat-kciuvafl aa wall a« m h*. MaMt Makwak'a ii*w ail ki* an ' 

uMilltd piui^aal »*«m| at WMu«<k. i Tuiai waaka kKura aa f aiany 
Dkfuy'a Ibna at Hi* 
tyhraaia. Maw Vai*, hi ««• 

rate laal waafc. Nit aaur* l«r m x ttal 
waafci araw was ai«a« *t »^SM5. 

Mr - I. »•§ AMAnUlCMftSMoWl WrhNABTyo/rj 
llirti«M<. , HI r«t*r*l C»»rt l«r ■ pir- : tBMllr tm W»rfii«it»«% D. r «n«^ 

■Mii>ii« injunctMa r«mlMn« onlv returned f « *••• MaT I 

iMMjn (ram liftMic awMbmlMt afi«r ««v«r»t raan kMfc Im 
cM^ 0««g I* Mart mtm m» mmt- . iMnutMc* fcmi — « «. N« vm «. 
tar Mr toMMl* tt«4 AM • ^itioa in m anw* trmm 
krMptry moath* ••• Im(miC Mi- fan* \hrr» in ramfsnr »H1t •« af' 
rlMH4 ■• an* •( 4a M aw ai r»- |^,,| tt,« Biiimor« h<tt*{. N 
•■H •! • ranlrarl — <» fcrt y— t* lislVfi t<> Rum Moraaa ar- 

c*liNif far a iMHMM**' I ciMaira m.>. <*n »ct n i>i ta < ta ••trial •pminc M 
•J?*^fl MowlM braak. Cadar Crova. N J . 

i«»(rriad fiatn lad mclil (T^ n adayt 

«« AacAF ta im. n::;: 7^ ^ 

ttmm \m to dilr and 
to w m ita r ^iii i . larma 
tiant^ fanM lattarv 9t 
I a^yti a—aiita. war* 

31 H • wa^ at tha Chica«a 
ImU III I CIMMt» <itar«**- 

I T^r'sti* «i«ik Mil flMM WM H 
Um CaMtrr Owk. I«ka 

Cai, Juna n Pinkf TntitlM 

■I* Mm ir« AMt. I aw a Vaa 

a piMM al hit 
Mr't a UcaMd piM. 

SONNY KENW 
■ ^ r ^^ * . %»mmf ( arlar. Coieman HaarkiM. ' Baaay Biirtoa ima MMrMM 
«ato at Otd Orchard. Ma . — I — — — ' tmmm mmm wr wm- — . w^tmmm ^ packad 

MP a«4 kaadad for tha not itaad 
•I a Parkarsburc W. V> . thcatra. 

17 «1 > U«hl 
■» W. Va 
OmM cowplatod tha 

dau with twa local m 

lor Hayc* and Lonbardl and Gaorar 
Htrai. voralut. batoning in placa o< 
TWrc will ba a« am ar awht waHu. i ai iimmj Jah—a«. pianist acnxnpa- 
iiM |.»r blun unccr Bauw Smith 
yaari a<o, broucht a new faaod ol 
M> awa inta Cafa Soaaty. Naw 
«T^ii< > f I. raplae- 
■arty Owaaa hai 
Hawati a apartal hulu gal Mm i* 
A«ta AuM. froaa tha lloyai Hawai- 
iaa Hoirl and trUI 4aMa vMh the 
orchactra duiiaf Mi 
. J ISBestSlHetMiflcSdkn MisicfiidMnVtte'NoDear I SUM ut Calilorn^ rul» mi Mi Hw Mb • • • •■••••••■•••••••••••••••a* 

»••• «•! •••••••••••• f infinf Hill* .AST 
■VC 

•ft* N « 
WMk**WM 

ShM OWB ( * ••■••••••••••«•••••! 

^Imf AflMrtcs ■ • - • • •>•••••*••••••••••••> 

•fglmr* Wm f* r-ni M« WvH A«»it.'» 

I I>'x» Y.'u Anrnw T 

Ap»ti BloMOM Mi CiMprI Brit* 

l^f^^f ft Ijirfirty ••••••••■••••••••••••••••••«• tti inrlM^ tl.MI Ml r*<h. 01m»n ASCAP ADMITS 
aNEWWRIURS 
Wilh Lk^ Sink Tm NetiiHkI1i«s.8AJLtolAX. 
•r*4 Atr< T^*ti|>lrl4*fi AnMirtc |S« 

II nrm • i rf m*fnb«i« l'>»t lh» di- 
r«ct*ral» •! iti* Ainri .t»tt tmrtif til 

rt.<l<.Mia« !• • MaliMli** rll« r««ib>>«4 rvrrral faaM M _____ 

MK >WKAt •n4 WJZ> mm4 VBM iM'ABCl r«»>«(»4 for iht wk f'*"*l'^w ^tlm in ■HiillH CW- 
MaaAiK IhrMifk Mumduy ' Ma« I7-7aia« Tvisl rryrMNit •< . xfrihlairrf Mww Mm •rtv •i>4 

^.M-MMM M >k« iv« «.«i»r •••^rk. »r,«. «... ,o 1 . m jymM • ri«»nr. • F. ic» D*« J. 

"""K^i*. •« iWr* «f« pop g„„.»^ c„„„ r....n. B«My 

»*•' »*• «**•• tKtImm hM MMiir «r#»U Mc »..< U0 IK •Mw^orta.,, AH.n K Kaufman. H*r»M 

Lcttremv I. Uotk Carl M 

ri •I.IIIHra *i»at lli»ll»». Jaaa« Mfrfm. MiHmi Pa*. 
M>ll#r . Ttf1« 
Ha*« •rlirv* I4mi4 <•> 

Pi« Iii>v«kir4 iS). •UllMfi lluMll 
V<'«M( U My Hrart Alona <t> . l^nd 94 
n, * Wondrcful World i*> 
My: Mjr! <t». . •Buck Bmny Ritfr* AKaio 

Imalaillaa tt> 

••I... •■nek BHMy Utdm Aa«M 

mtmt 

Dawn tk» aurs i !• • 

t WmI* <f). . .*TM W* Mm« A«ata 

May Om« «I> 

'^^8 ••a*a*aaaa«aa**aaa*a«« 

I 'Si.-.. ■-■••••••••a*aa***a«««a 

••••a«»*«««**««a*«a*««a 

j ^W^^Y ^Ii ^fly ^^ W^ ^S .••«aa*** w a ■ > a • • a • • » • 

Bli^fc ll(*(>aaaaa<a***>«a*a*aaaa**a>* *a> ••••• PVC* 

• fi-|TiiiMBtl«MMiMi«t»...^liMlMlr War »*n<i 

^ ^1 • aaaaaaaaaaaaaaaaaai 

I Nw WM Mitf Ika Bam m Yaw IMr «M» 

_ Mitts 4 l4 1. • . . . . ••(•aaaaaaaaaaeaaaaaai 

Da i Oa rraM Taw' >1> 

•MBwiHaKWay •«• . 'U 1 

rraw AiwUiar Wadj«M»...NMitow« a«v-> 

UtU aCuf ly Hair (11. ..«• Um ■MM raM 

^te^MSlM 4 - 'a a. <>aaaaaa,..a*aaaaaaaaaaaaaa flpnUir a ■ 

CmUt a( Drii— «M) . MraM ... 

Haw CaN I Bvar Ba Alana' il ». . .'Awarwaw jM>ll M .. C1 ii»ptll 

111 Nrvar Baiila Afa* <l> Son 

WNm VaM Wiah Upaai a Blar •t h wacrt n a 
VaM CaM i Map §•» 
■ipHHV Nrl MsMkara 

VBii tt> Car*' NtMfw 

'Ar« la Arw' Wm« 

Vartaw Da«a' Vmr^ttm-m 

Bny on liTavr MatNira 

LWi Johnn> Ok> 

A«r«ua' <ia> 

iMri Ml 
•WouiprrfcaT Knnc' . . 
Dutch C;«ril<ii ... 
I>\r> R.tiiib<i» . . . DikT 

Vk li I i~ . M, I ' ..I I" M4 I I «.<i • III 

••If i>i«h th« LMrky Mrik* NM r*> 
•ara 'Amar .ran Tobami O > Aa« 
Mc alien * kearrf of dirrrlm» ar 
«a«t4 tm^ «aak la paaalag «« a 

I M I 
S lAIZAl UUliM 

MB AT SI rlin . . . Uaaai a Bla 

Aflpri to EMtpniM 4IPI a •a*8l AM Cmw 1^MP*b«««»*«*»* 

MW MaMK# iPsC MflWttt 'a a a a ••••••••••••••••• a a a • a • • 

I r*«*t Mr»«»C You <2> .avaa*** Aptf ■ 

Oftfl Nickel (2). • aa««a«aaaaa»«a»«a««aaBaaa«aaaa* • Pfl^^"^ 

TWMtto JunctiM i$i •••••••••• L»wm 

81 Pa •8Pl a jaa a aa»« . 

AMilPtovatf tiM riMla •!• . 'If I MM Mr tMr 

Ma' H«'> Makina Era* at Ma 

TiniMvxa FiUt Fry ti>.. 
You Darlin' <13i... tl • 
11 
tl It 
It 
it 
It 

It 
IT 
M 
l» 
l« 
14 
14 
U 
U 
M 
U 
U 
:2S rt<« • •taAIr hM af Bw kaH rtmoi 
.alb!* YW kaarri Irli iliai ilw 
fii'iiT .iMMiM nc*4 •.•••ma atty ta- 
• l< •>«,»., I |» fi r Iha pn>(rain • n 
piVtim al btl luiw. rrm III 

araa .fi««rr Mtf H _ 
Ikal Bit l«Hir linmm raaiMlii a 
Ik'f p«fi »ai1f%-a ml Ika aMaak koai- 
iir** aarf 4i4 aal by aili Wailliit »• 
iMtnaiiaM rfamaaa Ilia bai i m ti at 
iMlKMMal paWlthar*. 

Rrinr bnant wiairbrr tnnk ik« 
. iKal lh« MPPA thOfU irfMa 

I) I < nil ibMla pa< t ol ihr il^la i»*<l m . . l.iMht Miilia't nimpiUlMMi if n ■ 4l •hatrvar tiaaa N «mM hi M> 
tin( Ml athrr Iftdutrlai <mi im u la 
kn4.»;*«fpt bf lha muMc Imix'm.* 
Tharr laaa alaa aaalunant aaaiwi 
raaarMas aavBilat bwl a miiiiani rh><»r«i JiMia 4. 

An4ia« Kaiia. pKMiaar <.f mut- | 
•ra Wfiaailiaat hallraaw apa ratlaa. I 

** ** ^tTTSSr^r^ial^ ! arar Uw kulMar Mtf laaa. 
tirailar •( IKa Arapaa aa4 
lha «>»>i knawa j 
1 ••••••a* M#rhi • . 

Saally .. II 
It 
M MJJIOIOOIE JOWS il I liavii« kwlH wiMi Kirkala* 

It Ihrourteoul Ctiiraan BtH ha lalar 
It di.pu^ of all b( hM lhaairt h a W | 
I* inc« »>td drvu4a4 liun.«ll «• lha Trl- ^ 

a»«. ana Ar.t<»i y»- pcavaM It «» P«P mu.ir induo. v 

*• **** — tt **^J^M^^ ^ _ praaMtatil bf ll« SPA da< lair4< Sal- 

'JJ' 1JSC^^?^^?«I_? y I** '"••«*»• 

ytMP— M^Wt »aal ||,^t, n y akay arMk lua af gaawaiMMi 
|n» thnr a«aar.a<la« l^oSl^^toBMlBiWBBi*aaalWHli 

E^brOlkd LMM ahirti for lha A>.««n airfl Triaaaa - " 

jj^^ Orlaaaa Juna 4 maan* W(IN. lha Chiraau Tii»M»na 
Tha Mu. r.a..f I-ocal UTOyaakad •hw* ««• H Hlf Mllrr* tram aiuatr >aM«rt aaa UmI 

M ka MFfA ky Mtlinc itaalf a« •« 

al 11* f-fflcal ik-arinf .fxirra fur tiM-h «4ala 

kM rvar anlaratf mto ky r..h^p> aalaW-k a 

wMlMI tfta mu»ic irt^u.lry A riHi- 

tract nMMMag 1» yaara vtmW ti . _ 

- - af Ika MPFA kaapt arar a 

M» * al aMalkiBi ikal VaHtr O. 

1^ ^Mnal iS ka> OawrUr. rhalrataa. ha4 h«M wMh 
^^^^ Am* I M an T->l>aoao naruiiva* Dnap- 

p raMW I MNlrarta katwaaa Ika l*'"*****^ l-"«*y 

arrilaff ha<'a 
la pa Tha a>lar><ia<l apraama^l 
only f-<#iitiniia tha pfr«r.>1 
iniifii.lrat Mtii 1/ 

rl^ ku. pio, ,4. f.., , 
m mmmU paiwrmota 

M H araa ra-aa. 
kitiining tka kaaaa (ar Ha awrvay antl 
awl I'f a ctari.ion lo rrvita Ih* irta- 
i>va «alur» al lha \ariaj» fartot* mi 
lha >wr«a* raair Uia 
aMkial kaal taliara IM 
MfTA. Harma 

Frrnrh QuaHer Club wMk tka piikltal n i ■ an aa aalaaalaa 

It a »ritar>° auapaaiwn that Ika 

inc tha ipot 
(>'Yk44a Had la vacala ar«aral Um-«I 
' a aia-liaiai waakly 
I'a 

•I 

I. 

Iiaaaal ka^ PB • tat* af 
»«i4 ctfcar aMMtMira arlll ahara kia 
^»c•k aatil tt'a «aeMa4 ^hatkar 
OTaala'* laava la parmaoai.t 
Wai MBBMaa aaw aaaai la tka aaiall itcMa. ^Mk »i 
ut AK'AP. Ui>4ar Iki* rw.- 
tha » 1 liar waa a>auf aa M ' . ' . tay Of la Wa«tl** 

Naw Orlaanv J >.a 4 H. T, rataatly. aal 
aa a laar al llaw 

Makila. Ala. Juaa 4. wiaVigklara. I* cmpoiaa U li'mtm ' al laroma from 'all aihar ri«l.u 
Bally Lkaltn aa4 kar arri»aatra kaa>4a Hutfaon and • tcxalirt H<mI. Tha Oamlaid unilMin r«ntra<l whirfi 
laai.i inio tha Raaa Roam at tha aaa Is ana-half ut U.a uM HudMi- »anl mla a«aet laM yaaf raMad !»•« 
Cavihurt hoial Jtina 1. fur an in- Oalianaa baiMi 

daHiiiia aia. >.M-raadiii« Roy Mc- , ^araaaoal. Wallar Buflaaan. Ray 
Do»rll ai>d h » band wha ^JiMlMqMOilPb aK-traaibuiii.i »itk aciaaa Makiia Jl»f la ^^^Aatarwy 
Mla n^^Srt. ^apmlaJlqMPrank' VaT piaat arahaMra. apaalB Ika Battia SoMy.AslnA 
Ma wpSy risel 

g^Hr^ IWantinsYou 

Jaa DrMacc*. 
Milt Fiald. aaaaa. puklak a r to 
BiUy Baaar. diuau: Mark Hyaaia. »mmU ri«kt> 
Hauaa Baal Gardaa aickl al Jiina I p;aaa: Maaay Biiu. ka**: Tawmy 
M> fitar rtiiTH wiU ba vaaA kara laiat ^ Mar g aa. fuitar; Papa) McCaK. \a- 4aa4Maad m tka ^9m^m9%% HAKHS, IK. Only This Really Great Song Could Possibly foMow Our Woodpecker Sony s ' Success ^ 

I'll mil OUI WIIH MM! liHI 

ROBBINS MUSIC CORPORATION 799 Sevefifh Avenue New York • MURRAY BAKER P-c* A'^j • itO TALENT - I. HH Night Club Revimm HUMUCANI, N. Y. 
trw%4r4 hrx.xMt lh« •riainal 

I ( ■( « hi^h Ihr* hav« 

!• cat* msitaCMnent in n«ri4a U«it ^antkr4. On* u4 lh« 

ralkrf than .rtiv* <««ci— I .HtMi t* pli«r fcw* aVMBy •! 
I. WW •( ih« k»l l«kM« , M nrm* mSmtmt. tmmt to HuiTlraM. in \hr ryrl* 
nakmc an 
mmIiI* mn4 
vrirrmn Ka m i M i **a 
4anrin( mMlmr wiM 
af liipai rt ww Uw bwaMcaa. nf U rrark ifwIruanmUlnto. 

P"- riittu«i»( IKrmc Iwn*. Cm ay Bad 
Mr*. a««4 Ih* ,„f,jr arranflvmnrt •! 
- a PMl ifiUpiiti, viM - ■jtMt<l«*U 

•1 i> 
^ - - -■ --- - . - - ■ . 'M rM»»m* roul-oult AIlM 

"Tz-TjUir fcTyrirrr^iTnT tiwrartariaaUwM afi4 H*nnr 

■■4 *<tmjr Hawaiian f*l-4*-r»l ••«« |^ Mtvwra ■mIimmi an4 

fur Ihir* >uppl*m*«<ar|r hi|i-Mri»- j- •f^kaac* Road ' 

art. Ill Mjppurl of Alma Rou Ih* JJ!, ^ITZvlS^ raa^M ••• •< «h» 

l< mar* ol lyaftohy ralhrr |i<aM !!z.^T.,vT!T.-iIT— Mi. k^l- 
*ltT. Mwa Maa. hy virtM at a 
iaara rwittwa l« Para- 
*< Pa(n Pa#a.' ka< a 
HUlr U MflMiahtr^ bv th*.r KpaniUi in 
IftvratatMMU and Uwy r<rapan4*4 to 
Bu4 Hu<t«M nffer^ • novrlty ari 
whM-h lakr« a «>hirl mlo I*crr4*- 
matn b*<<>r* —iUtmt <aa n Mto 
i f aTOMwaa b* a awito «f 
{ GMa ate* r*«unM. 

. . MPW ** J^ I cailKfcl op*ni»i« niBhl V<>««* waa 

Rnrtr MMtWMra <■■■■ I aaly »o-«w mn4 4rtt\ rry wilfcawt par • 

S?**"'* M*rr*ra UmtmnA. ta or ih* ram*, tork afifr 
iMto ■*«- 

It unX. • wmMf lip a r t ia l Criapiri Okv tar atmorplwririL ; ' PERSIAN ROOM. S. F. 
m rmANCi* m«kk> ■ «*• mm m 

il-naaa'i Claw Hal r.tnm 
IN Y 1. but IrHMuralljr Ihit marki hii 
Ot •■MtonI voir*. kifhlicht 
fanplt ml Hat l n wri b»<ur* 
ttaa af 4am<* mfic G.ay 
4o»< a* laalnMMnlai work attckloa 
lo ba«aa aa4 aawaaliK ahaw. wMch 
wouM h* liaa*an< a M If ka traaM 
l aa» * a ay a tnA* 
f>d May I*. 

kii ■ 

Mar cMpL M'a a «mN w nt tkal aiiw u ai U MM* • i 
tt Mm Wlgteal Mtt4^ MMMlk H'a «an* aa a twMic >ak. 
traaAaaa braak M MifMlm la itraAi R*v*ra* it ill War. •( a M r«i*i 
tempo, and utillao* • ilran< bra« amiofi lu |no4 HIaH. H, tai. atay, ^ 
" U« 
aMa iKowa ua Ih* irbtiiH Dorary group aa an aa lt MMTt 
bark tn •lr>^ Nr*l airangrmrnl la a bln>d of rtartoat 
)*a4 atyW. aatM ritvthm, fiank Suiaira vural and th* almt(titjr 1- iniliam 
Ihal'i «»cap » aiially attrartiv*. 11»*rr • a vhort tru mp H brook n^ai Hm ka arttk a 
mmt para^ aaac aMlarial m ba- iTTTl 

■ — 1- [ ninii- 1 1 *«^r' " **;^ °" '^''.I'Ll m »hiir 

• last hrrtc aad aUwr *-oUrrt*. rr«- «»**~^ J^^i* S — * atU whiir 

rowd a< tba fc« •« IMMr |aliir4a» Bia» iaiar aH bm way rnun 

_ll«f» iMt WaMt. t«Ml Hoard in «^''>*^ ^ 
*Vm QMk' li • J mil I alad of •I doror. la vtew of tha 

<ld iwitrli rnroroa 

•I walli numbrrt ar* 
a B actioa tunwu ^ ^ 7W i«*ar*«l approarb lo a molro- 
polilan ntMhl apnl is th* iirw Sap- 
l>hiir R'Miii III ih« Holrl Waabbigtoa 
>n Ih* main •toat. Ilaaaa to 
wi(b natova^atf 
ralhrr furiiitiirr 8i 
I'Miic l>crn kiiuMR for a Bamd Rememm MAMWUMA 
rMrtote Olfir a. mtmmwt m^_ lartartaHy !«•••,=: Z »mf4tr Tno i ^ T4 MaltMr Bo Bigbf an4 two to||ii I Placa.' 
I^atta 
cwrraot abow ar* nir* ball- 
T1l*y'v* txvn ar iiMi»4 
in lb* LaUa rluba. Thotr walti aatf 
roaUa* riick LalMa 
laa^waaa l raa ttw raUat 

lUoniarmTaUxa^ Ha * 
with aaliva 
Ctab. LMa 

_ ^ tmnt Ma^rlawara W mm 

■aturaay aicbl nut. otbor mchta M in baai aataa 

Iba vaak af« Ibta aa llta Uk*. with i -jy^ Pan-AaMCtoaa 

•vaa aateatftn* iWK te haa a ibowmanly Maa aa4 Iw la. •! a*«rawll Ta* Ivo acto wNb aavaa-piaco arcii 
at nto law ca w . 
Orrb ta akay far Ibta ipat liaatol- 

inj of Rtiilar V. drum and 
Ih* lunoa ba« for iaar a r a . in band, follow lag wall 
on rymbalt. W aaqr 
M-alura. 4aai akgf wtm I wMh aporiaMy by 
of lb* bny« in band, followii 
ktllor-dlltoi 
Kvana. a colaralura. 
Dam Hwi Oraaai' a 
BiuMt alta« at timm gaaa la 
aaa Bannrtt. danr*r« whn boaf ta 
*Pr«tud* in G klinor ' follow with a 
■II tag Hawaiian and U. Otagat Loatb a«g BaW Tacam. 
atoiags wtakm* far a(- t^ntit, BMM BThanaa. Marra 

iM glva larMi aa Twrni Lawbanaa <♦». Aft BaaMra 
Ofth «IV»; It < '•r li Town'f moot raaUy 

Tirrt BtgM Om ihow rill »rll ov»r P'»<Mnl laroul hu 

H ^^^^ ^ mn^^ bv HK-r*.* of wint*r ica 
Hi, iSonja H*ni* ang Baripaaa Ma 
Las Krvuri. plua u p t aiag al Ak -Bar-Baa 
, rac* atoal. Glagya Laa* aatf Btobe nambrr and Anlak in rub* ipaHaUy 

toJOtd Grar B-mnri" 

aaga aa aix. aa4 gaarf aaak* 


H. T 

*r iaga*d 'Uabnal 
ba BNIatf aa Bm laat. rommg mio hi* own. oa Iba *v«nly iplHUag K _botwo»n ail i iag 
cmt of lh« ran rnl l^tia vogue Jual and workiag wMh 'tba o(h*r Ihr**. 
Itha Fatlack, Bag Wicaato. Iba l^voa aMay aapa r lanitiaa for aM(- 
ttm/mOtt BBh Baaatfc al al. vara ; ligbm^ aiaa troai a«ba* aaetoja^ af tba awing appartyaltlaa that aranl waHat: 

in Madfi(u*ra'> ih*f*'i at laaat oa* airb brrak m 

I alyl* w«« for a iim* r>*Ty niualMr. 'Swort Caorait 

ra farwa r ly taago Brvwa.' talMa li w f wa aflor ctMra* hr that faaa far Xavtar Cagai aa4 Car> baaavar. Ma bM 

laa Molina, loo— lh*y ar* now >rmi lon(. In Singara Da l araa Brown anj Jtmmf 
al MitritaU aaMkM fatrty 1. and (till on In* aar*n>ion 
a Iballag gagraa. lar rattaia Ball 

•MlafaMat. IBara ara_ fcgpji J>» . rai^ valM kal 
DMlAraM. r aa O M^ r «a iB > CB^*|ar Mm type al laa 
Mto and tb* Uba - 
■tat iK* of nam* BMig vift iBalr aai *Babkar Dally 
ig i t lrt lallaw a ngiL - . 

, Mk^tigW'fc.fcy"**'- fraai tiM aa 

lag B «!». WiMa ha gaaa caaga- -Qwiiy 
fbi—ba. b* oateada hu baair band |^ ^jm 
a( II to 14 by awitrh of prr«Min*l 

BarMa Morrara. 
Mabili. Ato. Juna 4. { iaabirag vacattal. 
Chant* la Mai lar tba da art a(| 

** Ala*««a ^ ^ ^ •f n ka« Bark la boom dar< th* Cjaalrv 
aa Club of <°oral Gal>l<-i ^rvog a* 

M Miay'a 

-. , - *• 

at thif l.ida b<nd*r boya. how*»*r. tb* rlab ba« orrbratra t ra mg IVTS at tb* B*arh loralivn Hit tram rqiuillv liuu»«d at on* Ume or anothri 
r<m in. a t iiraaa Ikty aa; 
anaa l fa*. Aa M 1^ iMaU 
aats ara aaaaMa4 a n eovtt „ , , _. iBatlto Hmk* auditorium, whwb bai I^^Smc' wilbaut balag barg>^Mi« Mlatf. ghrb^ tbaai K far *«<>rt.'alaM 

^MvMa OUaMT* aag BMa Hrrrrra comir drunk and Murry Twini both a rai>aritir of TM p*r«Hu. Orrhratri rbytbaakally harih li t a amooOi ai far aa aoriM 4anr« band « ar* run- 

Ca ar^M Taapa. BaaMa aag Itaaica Xandard k-t rrvu* arts draw bi* rc- Cuaianl**d MM on anuimplton aggragatMa. aolid in rvriy drpart- r*rn*d. Miami u praktaMy »•« •n 

' " ' vMia<aa- moat muatcally aUrvod tUnU m 

tm mbm ^ s 

All thi^ baaaaar. U ba. fbrfira 
Otaaai. wtia ttaa yoari aga coat* 
Juaa iTi. parkad bit rraw af t«n 
yaaag fugilivaa from U trf Miami 

, , ^_ _ ayaiaboay. iak attll wr« oti um »•> 

tto ahaan. Ba mmcIi aa Ifwi MaaaaM MIm'I aaib aag' YaaMa. la awaiy **** **" bandi would b* Savav BaBraaM. M. hawsBaC ' Uto baajaliinl T)<>-)i > * 

a aaalakt aal la apaa M to th* pub- roal uaili^ and with gaag ligbtinc ("mlrarl*d t<K m ihr future until ha« tumaad rontHtrraMy la papu- ^**" • O l j*» 

be. aMbaa^ tha cabana golf rlub mak* off with th* abow Pcaturr >'lu<i • <• i hancrd larity during th* paal a*v«ral '^'^y <• taka ta Bw MMI JMV I *■** 

"****k*ra aii^M taaaat th* id*a that romantK- atufl. with Yocum at mdi* M<>)hI« hat xir union imbartik. i awialba. ar nara lb* laagar^a wntiac kanaar. 

fur a tS ar tl aaaat. aaykagy aaa vtxto Mita l^ib twirti to "Lady af laf ItaaBa iaactlaa' MlBMitfiC Toaamg off a imoolh br*n4 tf h>>r 

toy Bay a aaa- tbaEwaaing" Tbcy alao do aavcral | _ |ICtawaart •( twm Ifwa* """■« iroup r«gUt*r» fav >r»t)ljf_h »"« 

~ " * " kaaa^ faar truaipru inrtuding th* 2? .'""^ a-W aad la gnmim 

vaciakakM M k^m m^^^ ZS> P'^'t'to gaakiiag on Iwj pianaAt 
lar to tntStrtm b3^7«m^II ■"'**'* •tocti-irl. and 
ralet strong 

At thit ralrhirig ihr lyp* of lunr> 

I a(>iv* waa uaad ain^wi - 
y Thata'a aa attaaalai •* •* *" 

iB aacaal BHa^arvaMS nr^rr blaring On .-lu^h 

tm vacaU Arrangnaanta. all mTm' *» M-'"**^ 

ly panned, utilixr th<' Ak« >a« >*lup of awm- Aatiag hy Akky Cnrahtor Sratok 

fram William Hotd raccutiv* C*n* J^jlry. Morrto. MCA aag givwt aou rcaa . 
far a fljti ■ fUM talaat kudaH lar kappy ta kroak avaa. m giaatal kav* 
aag Majr ka art in dig lar , kaaa laaaBa af haltl mttmn hara. 
Juty-AuMl aridMiaun Pr*. ritat laar day* aiaka B kha|y haH 

wiOi a i'( paying for it. aaya hell ha r.*>r(« Hill. jMwa 
ta kroak avca. m giaatal bar* ' La fNirtr. Tn 

I Jark Tc^Karilm. J 

^ ball w**kv Raym w B 

mMrnng with auch art* ai Jan* b* happv * 
rickmi. Benny Fields. Don Bwdg* >>ut likri) to 
• •a aa ■■hikMlaa tiaiila touravyi. *ading July S 
aa abawa. 

g kaaMM abaw BggM HbwBUBB BIhB 

• aax-romrdian al- »»mwm a a— _ 

Jobany' porngy on IMWHk MMlMHb Ifc 94 
k JIlB lf. N^rty »t*»t«o aabto 

L.^ Club Ctoa Ova* Oitk, tMi. Bm €imn li • I. J*n-i BartaL Jua* M. W*al 
Military Acagamy. Waal Fatal. If. Y. 

Pr*«di* » labor, iuly t. 
Happy Hour Cbtb. Ml b aaa Churh rotter, iuly la. O. Hoary to aBsM th* heavy Mar* af tb* ■Maaatoai Mita 
•awtaSLCrSSaSte Hcttoa. Ar It rangawnwta ar* itraittnc t*». to- Park W..W. Sprmg. Ill | H.";;iu.^w;rt5-hi,-lS. 

M-fl f.ray Jun* M thr<« w**ki. ' Ktup could eatily mak* thing, un- «»^ IBrWMk art 

ll .i,>« f"iui» f^aivr.txi Tr« I rmai* ' ' — - aagta. _ 

Laoi M«l«tir*. Jun* U. L « .utout Ik* •f TA CaN f « SMmi Ikn Ok 
r*«uH hi • 

_ mt th» TA o«i T>»ur». 

AIM Cerclll. •■•ruli«« 
.rtrvtory •« MM TA. »UU. Ih«l h« 

Th* i>f>k>««» involv»4 •!» Um Amvr- 
tmn GutM of y»rmr AHM*. »atM««- Art 

M mtmt ron- 
•( H« mrm- 

I ii I* lapaar mm mmf kawAi |><<- 
rrw »tUMMl i^l l MI t aWf^ai ti 
thru tfprrihf wmimm, NcarMMi •! 

.htlhd TA okAjr* M ••(. 

Kisnrft* Wilheripoon. *«*r«rftv« 
Mtirtaiy •# AOMA. TA <««a. iMlaf M 
ArtOT* r%iti4 Mtd rel»r«« B«wNy. • 
rrlwf MHtt Lm«u« of N*w Ywk 
ThnltM ii alMMd • 
u«u»lly stew flv 

r 
umM •« litt Awrte— GmIM •! V»- 
riM* ArtlPl* •ill Uk« avvr th« diitjr 
ft puik-tn« Ih* to* II tor l iim tte 
Irom \h» Th**lt« Authority TIm sr- 

MMMMT aai aay to • 

MIS* OI W . June 4 
CsriM Molin* arHi ha* kMa Mt 
M* Mm totokan A KaU CkMco (ar 
111 la ahara Nllli^ anUi Car* Ii tm J«M M 
Mtovatf Jvda tl by 
kf Batty Orakk mm Vtlna mA 
BitMy KhM. Ttaiy Marttii la tai tar 
July 1 toll«»«4 thraa waaka a( 
ar ckaau at. Jan Saviii. Glaaa Millar 
OaM Kr«<pa. th« Ullar i^lNUag 
k«l»l^ with Frank Paik*r. 

AOMA win eatMkfwa la 
(U ayiii <>( TA • fiirxit Uba 
AOVA a«4 AFRA. iaal Uma a «»• 
I a aMipla tt 
■IIUMtar Mi NAYftE IlfiY 
WERE JUST 
TESTING tW Ma* «« AOVA. AOMA aMi 
Anu mwii aMffto In oUm« 
rkiyvi rirrWa It «aa MMaM l>«al 
M4IIC parrrnlac* of kaMMi My hv* 

U » holly luatOM. ktA tka r«M>H 
thai al rawltifl moaty lor pi«>(r* 
kii«tal rharltlff. juatlAad lh« Miiti- 
Mr> TA. loimrd tva yaart a(o 

TW iMlea waka H MM^alary ilwi 
a a«rtba al • 

Ikaalra kara bmtwa Uia mana«*- 
mafil •! th* hou*« oanUd th« right 
to aroy »*u4* during tha tu m m tt 
mnniM For naarljr lour leal k a Ika Ika OTaiMtar family aMi a< 
ly Mareir • 'Funiakra' thmm at 
th« Stanirt ii.i> ^tfk aixi WS iaM»> 
adamant i> biiir>r<l up v\*t tha 
■lal l ar nConm.rt |>*itirularly I 
aM OXToMMtr on ttranglh af Ma 
Ml ra* ka4 kaati kaavtly ktIM 
IMr iiMnlliii 4a«Ha4 tha imM a 
piaMy. MMa»> lawlly anrf altnatf tka art al 
an^ RayaMiitf aa a K9laaa~ 
nant lor tha Ptitakuryh iinafanal 
la maanlima Maroll »a< rnwuwl- 
eating »iih Harry Kalmina. lona 
manac*! t<>r Warners hrra, a'-d 
O ara kavlag Mir 

■iMiaii-lka llat- ' 
tha yect-mitfnighi rtoa- 
Mlg IM haa kam riamprd on t ght 
by M paliaa. and tha GarmaiM ba- \ 
it tkair karkarinc ^••Maai r I km 

MIrM 
ala 
WW. w.w,.jla tflatrki. ha« ^ "aw My raaltaa it ii a trHii 
ayaa aa far at nocturnal raality. O^ratort thrralanatf aiih 
rvMlry waa conc»rn«i li> niBki,*««" praaacn t iaii ara abafiwg M 
cMa a*4 Uvarnt got thair k^ Haf I J*?* *• l« 

" light whan othar 4aw»> ; UtMa nalF wm. RUIENOSES HIT 
Nja'S FRENCH 

mxxsk ml ahawM 

laur »hirh omd* 

h Unit rriumar again In O c ia 
»ith rntiit liiirr>i*ta tiMa hi 
I Taaa* booliad I .lly 
a MMl lor ai AO¥A. 

tKa«Utral CuiMa. Actar* Ttmi anrf 

••thai i^-sanitatkMta. Tha ak)a«iing 
iMiton* hava all arrrptad lh« nwtntt 
hi r'f>«i»rnr) rrlxf u^r »hi<-h l« 
Mia 

gianlMl 

TVm C»rm*n if lha WUTER (■»f ) WAIL 


Phill* « iih tauda Tha ray a ctaaaa 
two »**k» apa. Tha Barla haa baa* 
a« a MraigM yte paMay aM> lart 
' BkaiBibar, wfcaa N^dbjprt^ltopa 

M Mtwirian*' Union. 


MUY NSE 'FRttCt 
Chiraco. Jimm 4. 
FoHonmf wiwkafi al M JMr» 

HmtM r. VMallay. PMilHk 
TiMNa »iirili:ll. a y.: Oaaoa NN^ 
rr. Snd « p : Lyntka Caaa. Jr . aacra* 
Ury'trra>uiai. and Caarya Hillaaan. 
Jamat Thamyaan aa^ laa Aakirta 
a< triiNaaa 


Laicaatar >aaara 
LONDON. WCST tNO 


1 ^M.THEATRE 


• STARS 1 ■AX MAURICE DIES OF diauirt. aa tha Mt a*d M mtm 
man rownril haa acdar t d a tharatayll 
polir* invaatigalioa o( tha ylar*. fl> 
layad haayawt al Maai gyiyaihlMia. 
mm • vMw ly " " 

tt Mi < 

• 

a N> 

aanaa waa graatad him > •r«< 
•air (firr Ktd pro 
■lit mi more «iirh t * : 
IjOtx lo u<* h.' t'H'mt 

Kacts Rat ia A»»rlra 

Wiala fi kirtr i raildawt af M 

X -i.* . .. OfaAas Sattiaaiani 

QHartar— vivti MMrlaa ia Mmi^^^— 

Mida al llMaaa* who ha«« iLr^Sl 

viaHod thu hiitarlt aartloa— aia un- ' ' 

drr lira Calling allrfilion lo im- r^n^ MM^aavMa with a haya 

naral. akaoawua and d»«H«ttaf y«MMUy awtiay at which uklaa 

groanad undar tha load of tpan. 

harMM laUt. huchana. 


la aa a«ort ta Mka M I TIM 8M al 

aateta. tha grouy a«k> waichad aaaiiaa i y ky lyiriliii al 

ia kar* aod min >«- oiKrr nitariaa wkich katra yl iaa aaar 

ka kaina and that ha«wah»kl«rt ka kack roaaM and aida raaM M aataat 

gltM* M p"wri to pratant mora maatiaya al aatmaality graaya. for 

ban traai brmg »*toMi»h«d naar all wara 0«aa a aaliai vwaiiag by 

thair haawa MMy MA* lb • 

Tba grawy haa yrata a tad la M agMiM ■i.if 
IM 

H a< 

■ Maurira land Vinrantk. 
t. 4m4 rndby iSli hi a 
• iM al May » Ml i 
al Maaiar Jay Baa 'MirtW a igai. 
TWy wara In a vauda trouya boo k a d 
ky Laa« • (or a t»i« niirr al tha 
Glaba. Bridyryort. 

al M yaara hava aagad aa lai- 
•ueraailul Mht to tona down' tha 
Fraarh QuarUr. whara kright lighU 
rontinua lo draw than paUM* 
la dawa. aa ihay hava tar Maaricv waa M 

laat woafe aa • 
Bart Cairaira Ml CUFFORD 

MCK HVLTOirt tNOW 
fALLAOMM TMCAmt 

LOMDOW 

TVnmNTTELY yartnar. Vlaraat <i 
lUi. »ho waa drtvlag 
ia atill in Nor walk Cnnn . Caaar a l 
HoapiUl a> ai* NaUlw Boyle danrar 
and Paul GaiMMi. accwdi n aiat. tviM 
wara alae m tha ahow. Tbair aa»> 
*IM m mmd. A auMi ■mmMt af 

icr OM anariiad to hir formar 
Girlia. IhjI lh«> «rrc di- 
A IS yaai-old km U that PStt't Yick Oik PilotMiigh Jiina 4 
Flrtura «< Yacht Cluk. t^ia ol dowa- 
t laoal IhrKlaB ailariaa. a ia 
taaaM al aaM Iraai cMy aw- 
taMlMi a 

la 

al aa All ay b i ay ri%« 
•III ahartly laidarya ral a aaiaa 

prevawtrnlt. and it>itrl go al<*w 
U, llllal* f <'iirll chI'OO »ofk Powil 

that Ihria i ao duwal««wa ylaca 
on ciMar af M iwa Mg gtaan Ik 

aaiinab 

a 

VattN Oab li 

tanuag a yauM htf 

in a dacsdr. ilwiinir tthiril luac H 

ha* p.**>«(l llirii.th iiiiriilit-l <>f IT. n- 

aurmrntt. Curiial «<|itr«IMa hava 

HELD OVER 

TkinI f.afay^aartal 

CCX:OANUT GROVE 

AMBASSADOR HOTeL S. I9M nunc NALu N. Y. CjSS^-'^B^.^r;; ATOUAN. Y. 

I On* •!»• trh* >V Orrfc <L 
4«riia«». Crarvw 0*M*»«. ' 
N«r«« M#<r» l-«^rfc W«lf^ 
M N Cnrm$ 4* B*Ur^. i><^* ra»ii»>»t . 
MM. ht(^, 

■laar »!.•»»» I.I •»« 'Oa 
an Pi i<'Mm-i • %nt^t 
-Ot Mm M«a*. STANLEY, nri 
• lit. K*« mm4 Hay 
Wiraa r«MM. Br<r. « a«... 

the Mn-.tii» ••" «»»' *^ " • ■ 
.ta<« All Ml •11 il» • M P"- .,1^;- <• i.» mixii iti >.H«>r varal im- 

l««t.<«M than rnterumnwt n»«»»- „r,-,.. ^.,1 •,ti«rr> R-lam 

rMMWM ai the »•«» H»C>n< «■»"* l« *• ihwkI* bit ••» »»>♦• far hit ••••» "".^ ■ .<Mir> akraii • »»k> •»m. i.. , , "V. ,^ i • man vHo «>nt- ti< iTMUVt* M«^«i<«M Maw 

lltaa' •*» Immm and (••••> rtirtnfM Itw 

mMM attr* wii >•> Mti* t>MiM«>i 
•ir««l> M • Ha« »••••• «••■"• •< • 

rmt^* M 1 Hw»t a« UHa <»^«f r|K 

.Mm airan^Ml a> »««»U. wg and tHMi>« wai M lull rv«w ik« 
rvuldn I kn4 M-«L> Kaaaaa Cm*. I. atauci > rvulila I Sn4 »r«L> 

0«f«l A Ca . iiMMV •■rn— . r.kiikMUiMm M it. •■iMiwlalin a* I 

A rMk aiarik. ImMPT Ikv •wMlaal aHflgMMsM Ml atflMW- 

k Itaw* Cm. «•** *r Mi« )lMt MMi kM a M IM cmmm 

0»(4k.- 'l-A <^aMa MiAia' »>th CMMn aM J<4«n«».i ri . k Willi llw 
rar a waaft Slaiitrr ha, I. . I "CariauM rra** ri<W " ' 

lini luT arrtiMira i'" >■'- ' 

• tfTTtk* pal rtr»alo»MrN-. W»J^ 

b^... ana fifl«. il»«t fcartu i» liT^ • n« - fulWviM Ih* UMial »r««lh» rurUm ■•*«• * """" iHliiw ar Mi la Mm »a*k» a*a pmm*mt 
Uw lawn; traiara haaa bam loiia <l'>tanr« l< 
tttfr Altai kil arlian 

■.f'n ..n. a l»M nl rWllW I ...*cr,.M»r U« U.r». a laal 

!>..■ « M«c waira 
V<o« n>o«r> (ail al MMiMin rHalliwt* thai * . ._ 

nm parlirwlail* im t ataiidiaa <>»• aaaear part a( Mw riMw* airf 
kava pHiag ua n«M aM 

A ■•«'« (III ••ixri >• Irak lal al au4 "M^r ar» ifiiaa •» 
»iafM4<»( ar<>un4 walfhm* tH« ">•• 

aiam «aa«^ •^^^ 

ban<4 "''^ a Tiaiar i iarwti ^ 
IS al »• » artaalaa 

hwl at tha M«mh Or«fiai«. Ma» SI 

^ ^ •a*''. ffc» «tMl aW ai 

fl^^ tw aiaac C^"''i. ^fcil Swaia^a 

WttKil follow" • 

With Iha raaac (ry 
■ r haal ta <ia»aa thin a httia • wirtmi a«4 the Haiah « aiimlai %m ngmrrt Irtrti T*M alaa Map* a parr nw^Mro ivarti 
■I arro lufii UikoA* All t»* wilh thr litl* 'Mirarlaa ml IVM rnd* itag* ail4 
~ ' whirit Laalar Harrtnig Mlaar* i« hu 
Millri BxM a'l^ MMT B y iaaa a< 
a(«: lalW «aaa ^ , 

It laa Intel prvtalicMia in ic<«n4 |,^ 
Oaera la 
C.Atrgia C 
bam Haoia. ^ 
c«a>< r»tr*. Vafal aw* 
gaiaA. Ml wat ia i ai»ia >•"> <~'" MM lair. the 

Their tat* al nd. hu alaff satna a 

mrrefil pie^enlatiwi 
ohal with the varioui inter fu«ilMina 
la twma4 ovei l<i va' ' ' *«»»^- aM what* Ihia traM*. hm*t4 J^^.^!^' ^^l^JTt. pa»*ar iaaT a^ »M «ar«ln« 

aapeal 

Tarkar-t niherwiae 

nii4« bill there** tm 
(.al n BniarlW 
M thai Wm la a caMl rr » 
81a m*w iMal Ma* U the mntkt 

jjLurr ^ iB< Thia tywe «» 
aaarx IfWl* ll«l' ♦i<-ee<lin«tf 
la M aalifcMlaa al lha lM» a 
ra iti. Miraka. 
e< <l«i A4nmm 
'L>ll>«a Raaaeir iMU >eailir on the ruatnmen' j,.^ Starer Ray Ba iliir MiMaay 

wMcrana. ••>«xie<1 ihie* Kourt •ai- Spanier. Molk Hanm aii^ uSia *rl>^rt a aack al M 

>*"r» **!^ ^ MOIar. tha Mah fVaatoy arrtiealia Mine BiM aaa^. MA naw. aM 

taM MM lha MMaajFii liag caawi ihroucti wilh thai f n uadation eol or iii O lfcta t . everniH mmta 

OM liaa Mar liaia. -Oli A«*la TJaa.^ al aoiid aualily IMI aiake* avaa aaa^ »Ml «i<a aArtMM'a ttmm4. iltMtH SBiac la for anr(hi«« be- 
* >ni»d U«« ordinary lu eniemble hanl- 

W ih uH h mutM iani •« fill RuJin. mf but four o( them alap owl aarlf 

in iHi- thaw aa the »aat*c Baaiawa la 
al laal tMd Cowbaod 
Bi«hl lioesalt and Ha. I Hail' -awmg taaa raallaa Um Am awell >« alarajra a Uaat ne«al. m ...aiice H»^t ^ ^ ^ „^ hnt tt tm 

aacaf lakMCaCMiAaalaaBaMiitf Maiaaaa la plaaly high — 

MM quttiMf i< rmlau* U half the ror eolertainniaml il < the Pni^b. I plealy hl^ 

For enlrrtainniaml il't Ihe CryMbv with llie trm m t t rante up wilh a (real array traaipatiag 

I iilai aM *iaa. 

ndiiu la iiait uni- Wiaatka.' 
Ikniih »ilh Uiiee rto AiidicfMa C««l ia I aet-M la M iMMt P. A. I 

■ut with p,ndurtlM aMI M 
re.nuM- 
ara Ml 

I ara thit tuwe with •>> pei<h ariutoadr* Capcciallv Mtrk- rydaa 

* Iteat'i "** ' ' ' " M gL ii M* * 

with ha« (MM MMliaaal almla la aMar. wMk M"l<a«Ma« alaaaa amt Mataa iha ^c.^. mm,mm rr«uM- . . . . — ^ 

_ al WiOif and riT"- Horn - tThv ihe ha« In ataka her enlranca m hilanom ihariwhootinf liurle^ur .ncly She'i a ciBf* m aapraranre pr»vt*w arc l^y t. aMlwr m 

^4, IMir tarn, thaagh bote- d om the aiidienra la a aurtlion. how- with Mim Ritirr m r.i«.(irl r.r>tuni<- Twa ouliidc acta ara Sinrlair * Station H*«* 

k aal citaa the ever UmhicIi iI work, aul all ii«hl aa Mm laaa* Mmu m blarliuat aad SutatS m4 Maawa aa4 iMa wmtt- r<ondeiue lala ll-U aalMila pariil* 

»^*** "•^'^ *r "g" mmn am a t a>aaaaii aiM 

■•"My. rMMT la MM Ml m haptaaa arMk lhatr «anrm< minutes m ate 

and cirl >» while lare ImA yaMft mmi ai-raMtio l-ark di.tinrli.Mi tn.A 

<»l«<>l<-.<.iiir aii'i a<l ih.il oar |WV> 4a plrnly of atillini: l>r(i.ir t«v>iii< _ ilauimenl 

• waMr a ia Ma iMcttr MH^a *TT^ Wt** SanMrn had kctler atari 
Bii^rf rrei* provide* mo^^ol the ,f„^,^ ^ aaaw naw IwiaU aiid 

i^t* to hu iMka sylaptiaM raatine eiii.-i laiiimriit durinK the 71 mi 
fraM tlia Sirikei ai I»u Adrian hou>a orchaatra 

^•w raucM bul Bu«*e bn aad a>. aiilalandiacly. a« u^al 1 m IM I 
aatit.t It wai the nnU aaii< lhay StHiMaa tna al ner-md AatV 

' ra ara • ai<ir ••». riM lii»» »i'h 
(rttind bii law<h. Ill the 
m» Oa rtxttmht H, h.luna rn4a|r «Mt 
Mm In* al leaMi atn. aM « 

P*ii:cin( Ma air Aaar I>»** 

Ran -rr ' C'KC'K rIv« • liaiMll|i' 

ti'Mii th> control raaw ul the R'< 
Ih. iiir ju t before Ihe .cieeiiin: •* 
e*< h rhaptrr ol |M 'Baikal "•*■ 
«ei lal rrmifkding Bib MMi to J, immt S. 1^ STATE. R Y. >4a « r«MM, 

•H 

T*«jr alM 
bjr raa- 

» Ofi« 
with hu inlrrprrU- « »»r m M Ethtl 1 

f«HJI A ■ I tllM* for hi> parka«« 
», pliM ■ M M) »|il>l u( the graw 
•Mr MMMl TW «m* Mm* ImI 
flw lov« knd kiMTt III Ih* til 
* ~r*- . r*" ** plenty !• IHM VfetB MMgM 

m»r Mill«r BiM. trt* an^ * j-rt. 

Irnnr 
Yaden dmaal (hrer Phiposed . 
r»m« III 

('oU>ir<] trio tm off with a anoo^k BaraMar L^k*. Jun« 4 
UriN 
inHii^ ^ laaMMfeMiaiM^ 1 M*tnc mpimtaw a( « k • tn 

Hpw Tut Saaii^S^MntlMir! **** "** ^"**-'*- 

M af ap»re« inataH M maan !• ' 1^ *^ *• «« • 

•( aaMan fretn l*ol:il« 

•kpa 

■PHI ip iirKvii* PNi CMte w> PIM It Ppt. ISrti^SCirtiT^ • • 
ilpik Ota Iwa ra<ltt> •«<«<•«« nnt hrtna i Un ipArtMaal af Naai kiwklwp of *■ 
vary funny on ih* bo*irt> Th»v arc , taalatad i|»ata and Itoiptl a U iPai ad- ' 

>k aa i »Mi ail Ma PMlarial paaaa4 Ik* I 
^•Iplffci^rti r iaair i t. 
pn ttip Ckprry Mp* 

■jr MCkl unyrmMon ihait Uuch kii» W l l t ira4 craaa PMrtiincs even fUT"'' ilJ^J!? 
iM Thay ataa avMancp fPPkPtatii* aftar Um kiihin«>. »- 1 1*?;^ ! 

^ .Ail - -- ' ■ ' - - --■ I UCMW — n^^iMiiiil au4ia«c« af naarlv I BOO .aa| Hitaa Af^^ b ^^^^ 
^|*n hand in pronUa* nrarlr ..ir^ar. I »»»^ » w ^ ^^^ tj ni i ng U ta ri an4 ntme virtlna. ra alaa <mw » an laalaM taim- 
cUpa ravaal Um kpMC. TKa kokryly M«al 
Jpvvy O ala n i n nwaa a raMpla *f 
aaa«i In fair r n w u py fa«Man an4 ttia 
0p*44aakiiiC Mim IUa4a Pii^laya 
■ mM aiMcinc voira wiMi Immmam- 

rMI* Ppt . 

Major rontrdr Wt i> tha WM iliH. IpPrta ta kava acvnaa of pararttutiau 
an at4 burtrMiur and \*u4r b«L tn- c*«lur«d tn Balcium Nr«> of Day bafora tti* 
atidimrr 
larpal* af |«i»<iiila«. 

i I Cltaalar Mayliaw. aaHnpnaan 
tha oM BUr lh»atrr> of «arr«« 
Wast Wartan Msm got an 
htia akay rapotl and t> h«nrwpr4 nant tfcr n itf m* b Cahwrt pawa^ (• |»rtac«aid. Ma» 
ten! "h"'* mSv ^MlMSili I •••• laMWM mPi pa* Ml hall ilhMtana. ate. OO- 
t«n »• onatapa practicallr thrpiwli. 
' and mhaa ha Mat. la «awn 'iKt thp pM wMk an 
ntpva hjr tha Hit palkarmc kntfaa i* LaaMr Laka 
^ , kla PMrianat. King Kanf Jr 
,**• aPlM altdl an4 • rlick. 
' a imia Mua ~ ith 
111 
albati 
ta an 3 NaT. Wknm mi I'way 
Cm Um hidd Ftr 
WlHUUm Ul. Taiis 
It Omt. 

pr««i> 
vtca-ptaatdm^ 
and Joarph T Coltwri >arr*l*>y* 
ka Btown r>ciby Rm» 
Waal Ud SI and ihp 
CWfw a»*fplaf al th* Cmm 
Pi «ii(h plain and lubbrr balU in hat Wr rohorta, hintinc— and wKan imi I (,| Ctonnpira aa4 lalar Ipril MteP ^^^^^^^^^^Um Z^mm *'** a*MHanMnl tam n I la clad. mi4 

Phkr r vtaf< M aai u ii. Mha > alan pn( ha hialtaf— at what tha lamM wanld , aatfy Ml SJhp.' illtalag ite - > _ 1*P aSapad *Mt>riiiri>.< . i t>««« 

sjss^*:-??. sr- -^-iSilSSis jrjrsLpTiSy^^ c , 

BnMv Aaan waa ralM t>p from pUy to fare* an aarty panra-bul on a*^ awl a( tha ordinary ta • Lad» '<>'«»d hia r*tlra«MN MMI ««Bki aa ni^^ TT* 

Sw aa d ta nt a b« H«f>a ai thi« thx-<t. Nan tanat. Ha'i lnrlin«d in <i<.»ti Oodita act in which tha balraacd >>*'"" daalh. Mp WW MkPT S—^S^^ ^^.^^^l 

Pp4 PMiff a hillhtllT numtirr alxi any pro>ac1ad tnvaaton of Encland daawti ■ mpag ppl trm MlP 1M<I o< harha C«<<fy. -^^ .^^ j**^ 

■Mpg la a pluc far hia ro»i n p dale for th* pavaaal. pnrUewlarty ■■■>» H i aapp *■ a hapM. pMp ito ■ <■ **.^W* MM W 
^ • a««*«* 

waa rallad t>p front play to fart* aa aarty paara- bul on awl af tha'ordlaary ta • La*» '•*' 

b« Hnfta al thi« thx-<t. Nan tanat. Ha'i lnrlin«d in <i<.»ti Oodita act in which tha balraacd >>*'"" daalh. 
a hillhtlly numtirr alxi any protactad taivaaton of Encland daami M mMM Pal Paar ttw Marfu C«<Nry 

la a pluc far hia rn»i n p dale for th* pf«*aal. pnrUewlartv Mne* H | mmp *■ p feMik vMp Wm tmmt 
Itna KraataunI arroaa would l**«* liM fliinian Wfl Baafc tfHkPW paAfltoMM MPP. AIm 

to pnpcks fraai rraach li » appHPtf pap ANHt '3'aaa aad Jack 
_ aa lha tttmm antf tlt»r«ky , p i fhlpl dM bm*( 'aiM-ea lha limb laati***. patf Uait Preaton warble. 
fc ar l lng th* pir r in l a i ' ; ipp yn ta •vrlac hp* aC*r*d in wa«h» iPMriaiMl Pf* tw* niMabara lal* 

, OiMT MPMpppftPlalag la th* araa- la Hm i»mm. Hm Sr*. 'HMtor'a 
tl pm. brtnk. » llh aaa*ar aln«* «M Bppppppa ^nm^i iacluda Ian*, i Dppai.' ahow* anailmlukU U. I. 
P t rtn <Mlii lor II It. «r**. lor ^Mpr>alpp fcr hdp to tha Al- irMnaa HupllMi^ ikp Nasi cKlcl later 

liaa iFPrI, Mitart Hoovar t imaai- ■ a iHalinlnp hha wMi a bun-aaw 

— _ . - Ual ■pmmMpm «tf Ik* B**d lor 11 X TW act t>alu law «h*a Calvert car- 

fTa LOUIS, ST. La ; i n i u ii 4!*iMP t w pipipi ap r*. wp* , 'JZiSHU*"^* 

«< plMUc wii«i I* waad air- ' 1W MaM a aMl*. Tprad* ml Ha- 

Pi this rowMi* liaaa.' aa 
■«r - b* " 
-art. V 
ralit« 

- I "Fprl. 

F»*Mm BcrkMoa. Bahhp ; by tmrn 
_aad Stamps. Brm frW ' ' 

mmt '"H)) | PPP| ppp ar Iw jhp t apter a golf 
it ta 

tea. TiMr* ta a* 
liooad la f oaaa tl i u a with tha 
Darby ArraigMnani 
plac* Juna IP. acrardwic la 
U. 1. 
IMP war ta raralM be- b* ih* lia* aad wali-aa by Ik* ... ^ . _ _ i 

af Jap- «■•" » "late* "U prlnripWi of i»»u- kP«* •»» r«*^ and rtr klaji' 

Mm. Sam* <'•>'<« ohu-h it doa« in th* prccad- ! •whirh laalad Mt* ptrtormMica in 

— ^ boon>u»« 'Ovar L. A.». aatf Oarfc and 

and ^indiagPPlaMlPtttp Iha Shubm ItaPPlr*. pad A»art L 
Marhirr. pr aat dan t . oa rttaig** «ff 

tellura to pay UOW in Unca; tlW 
uranl Holdmi Cotp, 
•< Ik* B & B Nut Cluh. 
' Npwp af Day 

an ahew at Ih* Uaaap. 

w*at rnd niter y. lor atr**t 

pad a mchil* guralar au ytara . un J. a J VtU^Jt 

ptupram apon- ftr coaMdy rrtlaf. L*w Lakr «**» .IllOrWl lUCVMw lUMa 

fur M Pnt rat* wiOi tw* wibtprti. pap aa 

day*. Lou Holii roniiaaaa la picas* w«ifht-U(l*r« k»lar| !• Mp Baal wm. 

at Ik* IMP aeaur SI. Laaa. where Univcnal't bunt Mr MT play*. Ibll o w i ap aa Ik* 
.... _ » — autrraalul PlmMtp. 

When Hmm Mi m Her -»k t h.,>r, . 

^ caauaHirf laikrd 
Syd ChaplMi PIm 

af w^-aral 
iMkadtN: 
MImMU* 
Mnon* afvrpiabiT With a paind* on 

'Wi«hinr' and yi-n** n>«*rf *l4ifi*«, 
biUM aa • B<>iti«. P.itrburgh. for ladeftn.ic cn- 
gMncMns layliCiPg Jpck I>av« 4t Wt4m^f, Urn* S. Iflf Variety BiUs 

THIS WEEK (May 31) 
: (Am T) 21 fi2ifr** } «IH«i> Mara Cahtfil lib tn. Uiw M» 

■iimii OM 

t*l4M Ml* 
' ftmm, tkmf »tL«» VMM «tV« I 

• Il iM Ill1»r c* WW— M > • •••• : mimTZSmm SU. r JJl!i'" •i»«i««N« Or. ^ — Mat* I QmTSw tM.MU«M« «>i-^ r.im» SSm»77 BmIImS* am B. I I «n ' 

r • itm*» T«4 * J.>ls • («« « " I.* 

■ lW< •! IW I ar»I <1» l.^**"?*^."^ - ■ -^ ^y S V I 

W*ll'*« A »* P«aifc« l<#M> • ▼ ' . . ■ ^ ■ 

, i ► I I WH« «*•••••• I - - _ . 

to • >'■•'■ *•« r** ■— 

rn rMM mm ; i* uw »w>« cu •-••««.. <>.. 

m»mtft 111 I « ' n«>»<i> 

«l«..».>a»* « aMMja I SMk »MN« 

I 1.^ JAM Mat<ar i dfeiMM *«MM 

■ III IMa IM»» — - • - • ~-' ~ 

r»aa«*M i Um r«Mar Mi WEEK JUNE 7tli B K*M« im. MTC IAP TAITA 

Vmi MAIIK J. LtOOV K«4<a ll*4«ia 

ia*Ma «1a» 

*a4i kiik 

k Ik 
n» k » Ha''!* ■ 
T.a Ta» A Tqi 

*l>«a Dia« 
T««>aa> •••••• 

IMaa N-M«t 
MWM Tkaif* •••t.l>«k> Ja »li n iH»tn 
Ma'Caivl 

MaaH n ■ «» «« 

Hal l»«a«<ii» Ota 
M 'XtM aa III — >■ 
M.'f I'aaWf 
H ■•• baatol- 

t ai^rfaa ♦•■iMly 
Ka> »aHI 
W itakalll l*aw Ttgka waaar Sim** M« • iM'Ma rav 
J-«a ^riara 
Ite'ava A Va»c*a 

iaaai • !•>•<« Or< 
l>a>|l MWM Cm t >.a.aia N lit»<H •Ir'iraaM 
MMIaa « I Mw Im »a4«a tH- t'karlM M>aaa 
nrm > «- iaa n r>a4 fm4mmr r««»illi 
il>a>« arMata 
M- »«»fcta«« • A 
MN OalM <Ma 

r»>i i raMi Ak* I 
9^mm 9 Rvaaa 
TOM* ^aavaaa 
«H g »» ■! >««« 

■c y»y ** * Ill Ail Kw« •>•• |y>i»aii Naia Witiiia A WMM 

— • faai A r^m 
■aamai Naa«laa4 A •B«>«a In f»tmm r»illii Ka>a(at4 
Ma* 

jMa TMraa ^aa A ra«r 

• »ar« ar 
IMlta Na>.. y-^mm 
' T«4 niaka 
• ba'k. Wataa 

kb.a iwaaaa •*< Maaiaa il>A»l« IMlta AMall p .^ .ta fc.. ■«,« 

■ alk PkiMtva j Ja>« «» k .aaa IVa la,... • la<w« 

ll.«4a A l a _ » ■ ■' » —' ■ «»ak r««*. «• .. WMI itaa* Uta Orr • «4.<i-...a m»'SS!C5wZm 

Hliaika R ag ^m^mm .iw lMa.4 Ki^ 

a X.«»a 
MaHklw*fe 

rtlw- l'«rraa Ifera 
■ •■ •Mi Maaa 

uaiw A Mawr M»» al«-r An > .•»*a t*«a . (i 

K44-. I •...r4 

IIKW VMS im , NaMV T>M(Ma latia. KliMi«a 

Mw*. Mas m ' Trtal* r.i ! » ■■»■. 

«*ai4 • •!'•> -a , « ri—M ! H.il.a4 |Mi«« 

».M>< rami (Oaa M •■• ^rm* IjaisWut 

MMM LaM* ■IBHW ' "•^ 

• AHax SmA I mSrSSt !«Aa Bn. 

K^xh. ,. . l»a«aa 

r«M «a MM l7r^J?t^T ••all.a 

•^bS^.u"'* , A I— r44«a *aak tka 

TlMl.Tl > irt r OTBUI *" *■ aoaaa •-.^<i. Oi • u4a Lara. Or. Mic«.al Trati. tx* I'.'^x 

C%|k I Biaaaar tiWM K.M.. ■ 

Aaaa l.aaM< I ' — r.aa* a^.a I 

raMmi Maa^aiaa* O l aal— l aa CatfM Mai MaM* 

MtM Mai l»»aa» *aMa«»a ■ Wr«w llaMa* Mr. l—lli «WM| 

Jaa « • . • aMaa <1ak I • Haialu ■>« N MMMtoaaa 

*T K..a. Ma *' • ^ ** " ^ • 

or »»» BaAAa WbMa iw..i.. >;>.ki'i ia-k.. t<.«i... 

1 larrp Maa* tiAf^aM ' I*' *'•**. 4 

»^ak Pi»i" , Ik..!. I»a> i.t 

• -.IMaa »'M.«>r.t4 , ?' *"*• f' ' MIHa i IIH^a 

, »••"• - , MAMA naMiM 

M.k. Ja«r.. ' * M ntl III T*^" _ 

uaa «*»a Maaa* aMMAll M*Wa Vaaaa 

I N^ala. a . aa:ka 2r*V ^ ^^""^ 

raia. ki>a Wa*^ Ai*aaA.f «r« 

I Al raa> I IhM. •«a4« •>>• ti.ak K .i .la 

' Jala OAa : HaaaAaM M'^* ••aa<riii 
»ia<* Ma« 
akav « MaaM ■ a..>>Mia« O • Mia I 

•^a.* Il«rl«aa Nktlt 
JiaMn ttmt»»m 111. 

I Mar* raaia Xaatar l aaat (h* 
■aal A IC>a Moaa 
m aagia A Jala* 4«.<J ■■»■>■» T*.. <°a I Iknia. 4.1 *.4 
' I'.-li-M. 
! toartia A ' a.*#a 
t'aHna a.Uaar J I. M • • »■ k 
A« M»a % .Ml 
r.a. »• A liala m I . iW A ■ 

■ •4.« 4 A I 

AraaiU. A I^a4a ,j,,„ - 
M.xlH Mar.ar 

tr%« i««*.aia 

r IU..a< AoAaa 

i rarka. l-a 

* M^MMaa 

• mf k4ui 

AH alal 111 
■ ii'k-* Ta'k.r •m VaAk I ▼«A«* rmmtm Ora Ma<aaa< MatH 
itrtalal Ai ■■! 
■ •-..rtk. Warat 

• <la l-MIMMA 

>-.a Batla. 
%»a MaAIM rw WhMaaa 

X>rs I IM A ■ n ail Maiaaa ' •■«.>• a-wato 

, Val Aa*. ni.a. Ifl I'laaraa •'^AiflA 

I Nataa AaraaMa ra k>.ll >.>ai« AmAAA ~ 

I lOaa •• AM : *"<• A<»«a . - - - 

I I laa. M...h ^^^^^m 

rraak M'-i >.«t.A *ai tMMa 

••I.ia Aafrf .laaMa t ai kilia •• Jaa Stati n.« 

Marka a iMraa 

Aa. I I « . . - . • la ^^**m^ A ifcai j~ • a i.i» 
I t«^if Jaa... 

I'laakta Ak aarAaaa AMaA 
' l>a>a A < pif I «r|a«M 
, l«.MA MaMaa I M.r.r Nl«t- 
ka« a-aiiax • M«f alia r>.a K. k>-r Or. 
Il|<a4 H r k«'aA M>l Maavaa Oa« <«aa ^•'•kaA 
•r.aa r.t.* : Mm fa^trla 

\..ra Mufca.4M I MMif t'a><>la 
■Aaar'a %9m Ta(A MaW'*' r.MaA 
• HA M.N WMt.a ■> ia 
Man ••.•■( Mat. y MMABA 
• VAtAA «l«Ah* 
IMAA MaripCr 

l.arllA A Aikaar • aaaai wm 
CanAa A AkaiaA I >>arMa. IM. 
H>aa. «Ma | J.a>». l.-^af A. 

1.MI Itvaaaa Ora tuatu riai.l^ «aa>a« Waiaa A Ka 

4a4r Harraii ! * raa.«i* Mm 
IMiT M>»4aa IVpaa Tr>. 

• an Wril n % ra ' Ja.% Ma«'M« 
^ a • AaaaaA 

kar %k—»t 

XaaAiaii MiAia 
•*•>■»>• I AA 

Mara irimi na 
Traa. Ma la MMAAA^SiAAi jSSi*^ 

• Ma La Mm tira j*,,. i^Sar Jaaaria Aaaawta «M T> KA4 a Oa> a Ora AlW't M«i»4i.a 

M>i'*-« i < ' - 

Aa<k-,l.a4 ».ba ; {jT ^ 
I *«M«« VMAA iSmj MaM 14m J» ..I. <■ 

l.«ffT Mrr lira > .a. -a. H.a«at> - ^ 

it^..!... a AnMto vtJUI 

MM « t-iaw 

naraM fW JMrlaa A ilaAfM 
•aaAa WAAiia «m Smm • MM 

•-•Mahaa Ika _ 

I T«» Naii*<< I 

H.i*-n. M,.4 A I. ,. 

BiMMA#>fMM i-u 

...... ••■■.4ata ' ' -• 

i M«. .>«4a • * ••' ' 

MAH MiliiAiia * * ■" 'aaaa 

. •'-T' T-4 »r«aa..r aa* •.aw .'l-waa 
iiaraara A Maa/la 
M..a>a AAlaa 
l...««.a l.aimaA 
«•» M il Aa l r.i.. Mar 

I- llf AaMS 
Ka-k UraikaA 
i'aaaa IMI 
■—rrr M>aA ,1. a ... 

*9mm^mm k.. Aii-a 

i ria.'«.> ik fc..b»| II ««•■ . a M..a>ia 
, .( I « . « M - J'ifi T.M.a. 

■ »'lar.a. * M.. a 

M..-a I Jmm«> Mava 

Al *amA UN I rat M n «lA M« M»a<»i« I'a^iiiaa O PaU MaMaaa 
• aarbaia Maik i-kaAi* 

la*H a. M.i-a II .. ii^ , I ' T* "** 

l»a»o I.MA<A ' a i-.«-, UT^__ _ 

HakM.. ak.it.. 1^ MM Uaa 

K.'i.. luajur rairA r.ttttmm Ika.a ak. 
I kM.a Aaaka 
LaMMbA4M^aAMAr< 

■> MA Mj aa Traa AM4M u. < 
Ja4r Mla.k aamar A alktaa Mr 
!kaa MMIM IM 
«a< VaMaM 
k>aa AM I'M Uaa rAHiill 1 •»»« M.. . k-. I • a Mi.<a Ora A -i^ K. a »k.akAa iSklaiJjJJ,, 

► I MaaJSAAAM 

■ u * Ua-a.» Ha-kar* i.aa« 
a Mr»-.«i.a ■ M>k<a>M 
<a< MakMa l«aav •'..li.r 
' Pal M>.. •r M'aMA I rraak n laia 

I Tan ft (Mkfaa Valaaa 
„ 
l-aa Mv. ■AaM I V«« rta •«« «m< 
," ■ " ' r.aA^ rvraa 
MaN <«.« I' A Man 

• 'kr..'.ka r JaA If < I J n i l I 

• arMaa Ma> . r^mm ^mmAM Bk^^Z^fc ' 

••<-••■• K'aaM rraaa Uaa , 

r«»a<. 4->a«a a .i ratiaw • 

<aAM> I II ..M Aa r'aaaa ktmtm 

'ym MitUa «.i Tak.»<HN ''•kia T 

l^>4 Marl ■.«■ T aa M»a Wi >*" ttnmm | MaOaMM A Mr.- .TTT. ,T T~ _ . " » 

«i • .*pAa« Kaayaa • r.aia*. """^ • r^iiaw la ^aaaA IMv 

•M... IV. ..I M Mara.aaai.. *!M* faa i:ii a 0.a 

M.<.k4 «• ..4a I AMMi t-ft, ■ 
•1 <4> Maik It Ma- aa abaraalAf 
Aaalai l.aM 
I A., ra' 

' .'a 
I • .. • I 

Ma. - a > 4.11 l.traa 

Aa. 1 J Marl . O. .. 
*».a la Ma> 
•••'•» S.aasMa 
A k . « k« fiaai. 
Sy-J. - Mr., A • '•.r% «Aa 
I Mata. 

V I - a kka 4 *a4.a A ftawaa »l MlaM. fSLAaa. ^ 

•S^£i«M •55S;..a5Tdl l*lAaM«< T> A«t^ k »«ak • n« 

'iSa? jSa 
' JAMfAAAa Ml 

•latMA III* 
>. K*a« 

• b.. t tt.ta 
Uaa.. Kaak Ura ink Ta.rr 
«'»aw ar tUm «4> S. 194« m N. Y. IM, MORE 6. 0. ShrasiillBMI •LadiM In Mir 
-Lite WMii ratkar' 
'beuisiaiia WIM Cmm la 

-Itorgta tmr' 
Mjr Owr 
-■kjrlart- 
-SlfWU •( PIMM' 
fWfV Mall Bt m 
X-aM a( Ya 

Vhrntartaa Ew" 
Tartn of ThrM 
-rorrlgMnr 

"T> ii i ia» r Mark' 
T»o oa aa U 
Uacanaucrad* 
■Vaiyilat' 

■Vanr Vana lar May* iijsii'u-as or. tW «yalMy af 

lion tliirint th» wa*a« )ttM~ tannl 
nalrti «■< iluliiirtly abm* that of 
pravhH't wa«oi-t Out of a total of 
T4 Mw thuwt. M «er» in th« hit 
awa oUtm raud moderate 
a atlrarttoM ta TiUlJrwvL(fjt(MMik4Y( 

HMa 
fWatarljr ika 
around ana out a< 
Up to Saturday • I i. m ith 
prodiiriMn to coma, iher* 
At lh» 'ran"<'% 
littrtiaa waa far •a VMfiTT'a 
IVttel BruMlwar 

ptaytac wMtoi llUajM 

Total Broa.Iirar > raii « >. mt-lt 'IMI pteyta« wwto) IS.7SIJM 

Totel Broaowajr {:rn--»t. lUT lt tV¥t playing w«»lu» . . . II.MIjaa 
TMal Broadwajr tracro*. l*M-r: mumkar wka. Mat availaMa). UJMJM 
^"^^ar pradn^liHa ^tti^^ 1999-49 ••••••>■••••■•••••>■•■•••■■•,. Ct 

^a^9 

■•••••••••»•««•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•«« IB 

'■■ ••• ••• •••••••••••••••••••••••••••• M 

^^adaratc * w^^a'a^ 9 

ratkurt g| 

Moaal Ore 23. 3*. » .Ik Mai MB al tMJN ifelM it ilMM 

nauiinc. I*re\ mm »«'a««>«. 1%^ SHI MM W (M^fM 

from U iImwi iiHtama. 

3 ITwaj FlUees Heiflj ■ Red: 
<koir« af Ma 

f»M«l |iai^ Who Caaia la •Aba LInfala la IIUmm' 
'Aatrriraa War' 
'■ar* Proa* Cirranaa* 
YtMlly PMtraM' 
1 MmI Law in tVABV 

UtUa Fasaa' 
'No Tlma (or C< 
TKitward 
Pttitadelphla 
Wkat a Ul^. ff«VAU 
aa*««*a««»«««» 
aa*aa«a«aaa««« 
• ••aoaaaaaaa** 
•o»«aaaaa*««»« 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••a ••••»••••••••«•••••• 

(I 14 
t 
»l 
M 
N 
• SUf tag U. S. 1lMNi{iit oa European 
State Aicds Certaii ITway Pbjs Hia : Tka Mate Animar 

• Wanirrti 

Taa tUmf Cut* 

<MU>» 

«a •••aa •••••«• I 

MtMic' 

•Laaw-Lawiat 
Y»o On A 
•MOI 
la Datrail after a Uiraa-««afe 
*naacrm«nt. trtorm and 

play pra-autuma data* in tha htda- 
awaxi. TaalaUva kaaklNgi lar ili 

ka%-a 

„ _ a 

mmm 

. teUura l« 

Lawraa t i Olhrtor and VKIa« 
te (top at tiia SI4 
<War«ara Holly woad) ihia 
Huaibrr ona khow rontlnua* at tha 
VlH-raal. N Y, and la aapactad la 
piajr throuah aummar iaia tiM Mw 

■<p<wi a/ akMra i 
■a IM-M aad piralaai Tlta Ffciladalpkia Mary' 

• MaUci ti 

•ararad bp Ytir LiMa Paaat* 

•Gt.ldwynl . 

TlM Bnvi From Sjra- 
ruM' 
<Jul«t L<»««yt . . lMpca%ad and 
wail a\«r A 
taaa aamad. uat« tlta i 
caate vary littte te 
Xmk prteH aaa law B'WAY suras 

WITH EACH 
NAOWIN 

latlinal *a l l w r rMiUitMid ta Now Yarfe. 

Uadaralaad 
OMvtar ar« M-M m 'iaitai' aa 
MM laaa ka 
FIPOPPOSISH 
TOO STRONG Juna 4 

Nard-kaartedaaaa af tha H»«r« 
■>aatM tbal Senate friendi »f artora 
Mtd HafhaiMto are uaUkaly te awfca 
n a rteua afforu to elii 
IMl rallaf bai llw 

•« 
Ona al lha rounUaaa minor rapar- 
ruftiona of the European aar liaa 
been the eflert on \ariau« lr(it play* 
atthar rurraal or pootibilittei (or ra- 
vi««L la aoate caaaa the pU>t ha\a ' otil ttatemenit in the pUy and it it 
j ra«ardad a* ava« la r a aurrHic Utan • Matrai . 
The Pr mica 

•■KOi 

T>ve OClock OMT 

• Matrai 
i bMa!arai mat aaay an Day SIMM On the other hand. "So Time (or 
Comedy.' »hicl> la alated lor irtival 
S2"»i5?' alkari ««rl^ ravtateai ara appar 
ently nr r da d to ada^ tha tkoai t* 

altered rondiUow. 
0( tha current play*. 'Marcin for 
r.* at tha Majestir. N Y . .s leem- 
■adc more forceful by tha 
•broad. A \ 
•Ldater Cm ritk tt 
aca to tha 

aaem remote. 

philo<ophie atutuda may appear 

raltout. Con\eriely The Fifth 
Coluann.' a luck racanlly c kia rd but : 

** it' Mkaaatf bacaaw it •Mrpi . •«••• 

In omI.Immi C'f'liimb;a t<-ufht 
The I ft I' to 'B'.'n Your Ht.oM*' 
: . pr' tcit .;» 'Mr S.T..lh Gi*< Ui 
Wa'.hin«*''in.' A numbar of an* 
p r idwt i d play* mvaa alM 
9uii«d by *a va ri p M i Day •»> 

that ht't am • , • 

oaa rtratdbt ihow d.ui>pttl 4ar>MC laa. aflar kaannf Last-ditrh 

la Inclined to regard 
ai futile 
Oa amral aura laai Ifca 
Ob 
•ttrae- 

tiaai pat tha play awl at nicht 
nearly a!l text tK^aolScti 'weic 
kaavily wicked 

Broad«ay now repre ent« » hit i* 
Un o( le^it khow bu> iie>< Not 
coyaiiad tka lawar Madu ak«il May ta. »kan a 

r.ea(rnu« cliorua of 'no' killed ttio 
. rr,< i,<:inent of ltepmenUti\e Emoi<- 
uel letter of New York. vkiHi 
peopte la 

. Lake a year Ma, 

waa Ute waopen that turned 

•ma:i (fertu.n tympathrlic to iMBiti^ 
r*«»al b( tha Federal Theatre Pr«.). 
art. RcpreM-DUtjvc Everett Dirkien 
a« lllMMW lanshad tka CeUer g/« aid la Um play, ■aean* audianca* 
luva a ai aat d te And tka sImw atara 
piiialkia than aarUer aaas did. 

Bn ba rt B. Sharwood'i There Shall 
Ba Na Micht.' at the AKin. NY. i< 
induunent of the Naiis 
Sa\iet invation of FinUrvd. 

Belfium arxi the 
iMcnUy baar* la af 

in 'Tonight at 
ly no loacar be accepUble 
beeauaa of tti fpoo&nf uf the Royal 
Na\r. Similarly •Cavalcade." »hifh 
mai coniulered lor ftrawkat pradut* 
iioci. aai droppad baaaaaa af 
vialaatljr Tlwra ara 19 iaam< an tha 

pB<«a _ _ a ay lafit La, indiid.ri a re\i«al 

iwa wmM aaaJy tha MS nafk. t-r to*»." HjdM^I ».aud 

Tha* aapectalioa aai baa*« «a vm ^ 

presumed -ettlemcnt of tKe arcumenl ' In eppotition to Broad»ay a-e the 
b*t»ren ll<.ll)»('<<d and Br<<adway maior ati.artioiu at ih« Wui.a> 
B.I*. the rh*n:e< .n <hc lka«tr cootract Fair— 'Amer can J.ibilee.' A^uduadc. | 
were n. t w-i (:.ctoi'y to tha ptetiOT i 'Staaatt of Pari*.' 'Ka Iroada aa Fa> j 
end. aMi. »iute tha faalM« ba«ta«M , la^a' aad tka -Cay New 
Vaaaliac 

raar-4>td ban 
tuaaa la lifted . 

Tha Equity delefalkm racelvad • 
polite bearin« thu week, but net 
• \«n the aKwt lympatbrtie co.noiit- 
" lely to propoao u.f 
Actor* «iii bate la rawkat prod«w- lend. aMi. »iute tha faatiaf batwaaa.iada aad tha 'Cay 
Mcaaaa af IMjlha Oi gl. •■9^ y 9» mgmf^ <»»l^|yjg^jlw> jfca »a> 
■M— raAlo (M*a) 

AMIKL (Sun) 

t lwgt 

• ■•• • 

>> 
7« 
•I U It 

n 14 —own (rM«» 
M 

n It 
n w 

It 

M 
t 

U o. 

I 
• 

I 
I 
• 

I 
I an Ml U I 
• 1 I. 71 « 

II 
t I 
t draiM cric*. pMka kM qM* ~ 
■I «( Um 
T«finMn«rHg[An«U3MI 
wt r—'* 
Vmivtt > l.>rl 
|«r IM*-» wtlh M*. KM yMT lUvrfibvnijfihSiMyi _ 

tm 
MM t« ItM 
■FnvaW UvM.' vMh 

m. a< ANrfMm. Maa: G«lllw«. 
CiMin: Wiiltiri. Maa*. *•<! DMT 
Lak*. Pa Mm aumMr. will 4a M 
ar« tkal Vtm MW plar* vrl »n^ln 1»<1 plajr at 

paBi tt af tiia to* 4aMy par- 

CHiigi tw Ika MrM tima in llva 
II naluratlf ha aMM 
ate«l Uta >MWiri 
arasict<l MH ^api hia 

' — and ' ri^t CMat^ iMPI •••••••• 

■*lr«w«a af Pacta* «m» ■ 

• 5aka^««r«llv la » ra 4 a«4 «a mmm St VnM> fWr to Mk 
'Man Wka Cania U DtoMr* iSWr* 
. (Alaa 

*YtflMl BM|r* tWi • a ••••• •••••«*a a •••• a««* a 

•••aa»>a*aaaa>>«>aaa>a**aaa>aa«aaa**** » <«■••• 

'Marftn far Briar' lMt>* 

'Mala AnMaar <IT1>* 

'No ^ma far CaaM^^ 

Vajt* tCS I • ....•••••••«••••••••••••■• 

^ VHV Vtf (MS^a««**« •••••••*•••"•******** * 
••••••••a**«aaa«aaa»aa 

PP #»«««.aa«»»«»»a*a*aa ■La4iaa tm* Oa m la»aa' <■ 

T^cca Maar Ultl* 

( O rwa* 4 IMr 

Taw tor to* Hmw* IIMt 

(AVI •>••«••••■«•••• ••••••••• TMUi CataM' t«l» .. 
'Uadtaa la ■a U i i n a T 

'iMva It to Ma' IMI 

•L^ly in Waitinc' (TTl* . 

TWr* Shall Ba Na ««»* ■ 

Itmu (>•> an Utoat* <Mt 

*V«ry Wana tor Mla^ M> 
TAG 

lKilii«f».lM 
hMliljfll or Wtf aaaaaa— H haa iaw a aa tar tm* 
Maaamlit* trm*^> 

0»ra>m SaiX 23. IM. Ika wmmt^ 
fflto-ravua 4raw pawaiaai IraM Mtol 
•( Mm crMMa tto aaMMB arMi Tto 
kM» ■awC^itJgJi Mgfc aj^ 

«aMly apa rtrt to top MMy ■! tt» 
Mdi airaai aai wm awaai to to* 

torgar Wialar Car^aa. ItotaaUjr ka< 
toll PmMi 4ua hack today 
(Wadnaadayi tram v«*il la key ntiaa 
atontiKi natlanal < 
TWa titall m» Ma 

Tka Carl Pitoa r i 
an4 Waltar Wacaara to 
laal two waaki to Jaaa. IW iMaraarat 
month al FUnar plara, WiHaa. Caaa. 

Krnaa Haarlry. maaagar a( toa 
aaral EDDIE 
GARR aa aan aaaaaa 

Maf lartotoi Tto i7 CirU' 'Man 

Lif* oith PaHMT.' -Ptoto- Atotoa la puttii^ aaar toa atoto- 
■rtoa draaialic alarti thaatrr 'T>\rj 
la ba aakail (a put tha influ- 
hiliii > 4 Uta pra- toMa toa Ant boiafAca Jallar. which ^ tlia UMalN. kaaa aiaoa iaiip>a4 I aWta ba4iia4 i 

■to** — — a facar4 hichmicHi „ rafiuad U paraUi thau aaiat to ■J*^'*' ■ 

^to« tototoa*. > aaw ippaan la* uaai any loac^r _ ^ 

toa* to* Mrikan (Oimsi KaatoMa Whata TAC ifciaiai tha taaaciac • PtoBt «■ tor ■ r^r^aM IMa Hjitowi,'^ 

waak wlto atoy ba to« 
"TMIrto to>aafca^ Pt«H to 
I tototoiit^r 
Harry Gaats ptoa 
ft» tor apaatof af Way.' praaaatoi ^ L^lar iWpal Opa ra 
raa two araaki. 

AUrad Lual aa4 Lyaa 
■■■ra aa aarty toll tear arito 
mm Ba Na Mi^' avaa it il'i aMI 
toaaruu haavily al to* 
tlM« ^rabably na 
af lha Skararaaa 

Uatf Briduaa wara raaular toM. 
tia aa4 auM caal at 
MMdar tl). toM 
that drrur^ HP to 
tha Coad t«a 
Kai I Kwaa Karaai waa to* 

|*to>< at W tototo Itorrto .Mw ar cto**i to* li^to vara awna4 <ti 'h- <tar. | actrrmtnad. altaw hatnf raparMy wha kaa uppaarad aa Braadway. aa 
Katoarto* Maphara. ai.l Philip ..n*» /.petin.f CMTrn «n» in«J» f >i " ' r iri< pMjII 
t ^SlM t'^iJSuXitn Tf •T?Vi ?r **• — *^ " ''jTjhaeM tola*." hot the m»n»««n,Mi W S AUnrh. tarmerly «f th» 

W W ' P^ I^^'il iP ^ ^ifc ' ha^^yad ia toa ItraWT JJJJJ^JjJJJi * ^^"*f ft^OTTia'aJr^ * jtoJaBator Mto *"* **^*''^"'' ' I**"** rrpartarjr thrairr i~ A xrr\ " tr toa ri(hu xitl k* 
ai^ proteWy mora at a 
Firai araa Uw 

tottojn 
a toaak ia ahoara i 

DraaiatuU Guild cantract, kp 
ItrcWI'.abIa Btpaais al lha full 
lUmln' and Richard 11 »rra toa- 
itcd a n ji f aaa i al a . aatli^ aiadarala 
raniHa. 

•( to* •ary- lantlon al 
for tototoi* L««l vaar * lu 

awnaa •»» 'h' <tar. I actrrmmad. altaw hatnf capacity wMk guaat i ■tolii Offarlnci would aHar- 
apaainca I>ct«r4«n Miit na apalia 
SL Paul, playina four daya la 
city, and than Ukinc la tha 

IC 

a( toa itoir* 
Th* lacal caaamunity ti havinf Ha 
Aral luaMaar rapartory icason of thr 
rtraartMttor typ* with tha o pr aaig 
a( to* OM Lag toaatra on th* 
I. Hit My Bk^ About S^ySbws 2»*or«Mt turn H Till imiKHI 
Ml P»rk > wKk Ant Iw^ 

_ ^ piMiaUUiii niM Aurto— Way' 

at tm f **** " taraiital* a* ilUaM m iKry art Uta 
•f Watt maftagan 
to tar a* aaltrt m 
M« lar tto ItaiiM p»ttm4 
rurraat air •( uMrarlaiaiy «a* 
»< WarMI War I 
laf a Ai ttva. la Mi inl lacal miirara la 
faU-laagUi *av. la piaylaa rota a« 
Mania OmMmt. wUck rra^rlc 
MarHi arlglaaM la M. Y. Nanaa 
tWrrli p)mft Mra. OaatMr 

SrMSaTwSaCiiSvMlM um mm 

WHEMfi AMUULJOIS 
RAHO Ito Mali Aahaai* Oiii K. T, 
gata a« ik* air rpanaorlaC a 
af SalMrtfay aappar ii i imMi 
lac Ifcli apvak <•) avw WABC. 
talllat lat a nara a: 
•aafely p'tfttm tkaa 
MM« to a la0t 

Sip Apiia Iv Hmk 

liMiMi' tTilM Mm I^i 

wmTaib'siiisi; 

^^MBiB 

fMM tIfSM ■ &Fa mmTmSSSiX^Stmym 

w r MtoM). i tkt Carraa, tort aMar a 

af UgM apara. laavai (to 
•Mil Ito »ola ta«it aMar 
Maarira Ktan*. In IUHk> 
B.' alaaaa Ma 

a 

ai nn la». TATHEE'. 14^ 
NOW ALONE 
MClfl Chttm0m. Juna 4. \7 faOavta* 
at •» Mawrtal lar 
to auaichi ■<»v>finiic 
ftm a laaaarf af ani-i, <i f n iitMi Itotol Caal lilMipv 
tov Ii M 
UDOrNFIY 

SiJIIIIINU al lha Pkiatar- UMM ayara aa« 

MK «iim1> up end ft thi> «**k, 
taara a aata lagM Uia Hally >r» tKat tita 

. . tx Iba racalar llrtot aanar. «^« 
atij. ••< rlw ara rfWaMraalaa la aay 
laias »i>*i>l >ato Amnm Um athar iliiaa Mlaf 1^ 

Out af ararly UM* aiihtn «Mali- , *^ attvrttiama a Hm r a W Maaaa^' 
M la «•*», aaly «a M la. Ttora i M aaiAaia. ruMa aa lha air 

tHatera is 4ar1i itntil mtd. 
f af July, and CI Capstan prob^toij Opara Ml. Burli «a«a* 
il Urkat kaa avaf wapawanai tt ara fc gallap. aai iiaa ^^tmt < 

k2£1^7Jbs^SI/v^Sr aS Si**^ 

Martin Kaya la -Natf Oa«a Yaar xm Wm Hal*- at th« Craa4. Jwljr T Wk^oSTltSl. Maw an J!2m 
M lawn, wilk Mm ' aalitmn • mtrlawal ralkar thaa aa 

" - , ^. — - ^UHto 9tosMa* fldwvv fflil^thMl 
«Mk> (IJM*-. pnTupaa^l m »^ 

•mJwKi^la 
■^Hi WW vasv M 
|i.MI. Ww (to I Una: aMaasM to toMM ikaaiM 
mSmUSw J*** >»af*«« waJ^ 

- W IAMM ^4 I ^BiB Bj^M tfkSM a>^ Mkte UeStrf-Uiit tor** 
Had «w awl-«*-la«« «««a CoMra lliaa«ra ilhutort) 

lar Laat Waak baaa aaywtota up la aaratat. (ha fiool. MrlurfMt IKaaa lar Twa (ar 

.• Phtlharmotor <l - aiarcia »ouM *a»iMl aM hava toaa arm aarf Wkylark.' aU 
I. Quila a litlla laiaraat la mwcli at •tan. 

^BHft tta Vtoala** PlaytotMa Hal" 

ban* il.lM^tlM* iMnd aaikl. 
■avaa mor* than hoktina itf mwm 
tm4 partiaa aa4 tolitfajr italpatf tm Mmw.- My Drar CtM- 
AMmrwr aataaan l»>a Plymmjlli 
la tto Ma«(M« •SHubrrti alM 

I Mto •( Ml m-JOHNSON KX 
tivrly 

aaaa. Ihar* aas a aptrilad 4.>put8 |^ ^ 

(I Sto: $!«• •atfc-anal Wtaa«. n.Uip 1^ l.a<».. tha 

C^lrUln ru«( 4ewn aftrr lauly tut- mUitaalv tnd Winilrrd U»t..f>a^ ^ 
" »*w fc*' ' Ttora am ar aa 

• Mlaa tMib MwpMpMi I 

- - .■■aMati ' OraMa in fhtftarry.' Buth 
Mto Ctakia • lU aaprtr la 
Mrl»a •C-ljMC MM) UaMifl «ari- 
aaa typn af ria>ar< urfcat* an4 

H^^^M ^^^^^^^^ ^^^M^^^MM ^ 

■■■■■^SSs ^Hl^na^nkESi m 

S» MM* A^ai* Oatt •Mil 1 
> «C-«M. mmt. LMIr rliMwa | 
paaa, tot aitll aaklac awnry ^m4 I I.' AM* AlMr Uaa* at a ■ Hiaa Laattoa'i raaaa 

• 'lrrap»(>(.ir. tUlarf raid tKat it »a« brrauta al tta ra4i 
al Iht C'mirr N Y. lally mindari Ttoatra Arta 
•m ipaaaarvliip oi uiMn »nd U* lai ^ *a to j W/tt MM 
a, ara M tto toadi al attat- ' mAttm, wMck 

aMM toaf BwMCi aa tto Ttxairiral Maaaaan 

If Ml 1^ carnaal aHli 

la kaear "to "MM 

Sto ar.! •< Traaaurrt« uriutn «&f r>i»l dir#rtU r«*n- 

M la Um aaaliat al ttoaa naiaiit al 
V ii la tto nMir MMM MB k artaa- 
• Mlatt B Y.. aata «jlavr* 

^ , I tlaan mt m mmt Laa* ar jaaai ^.^ ... ^ ^ ^ ^—^ ^ ^..^^ ^.^^ ^ . 

_l I ■tost layally vaa la B«uMy. or lo tnothri l«e aaatii Caplalaai MWt • feMBar, aM MM M 
f ^ taaia altor araaai i a tW ia. 'Ptal riM »,th ir.« man««*n>mt. Ii 
artivitiaa M caaaril and ytt^M-. k>Mi (-'■^•>t'>> loaarr 

«trn>M la tto raprctatkan lluil Lii>tf.<-«> r«ttk.|M<l U •Mk tMlM^«IMJWT;|tJi>. Bli^t tto 

^^^M 

> tc-t^ ^ Tw ia».^^ i 

"Wis 
Bitolair CaSto?* awai^M »*••• art*»itiaa la caaaril a^xl ^*im*: k>Mi t^^.*!) 

lacMr, lapraMto ilial aai af ito «aw«ii»ari ^JUJ^jJ^^JjJJJ^"' t>.ji»««r«c i 

Ottan alaM iTto iaMtaatari la- jj^ t^jLjlL*>iii 7 li t >MBP»B. ' _^ 

atato iack Partia«laa aa« B»4 mH. aaanMaa MftaMnr. aiM VUlM «i;*"f' V. 
WindMM •ISIa« ^ BntUMiMai 

iack Partiatlaa mt B»4 mH. 

Lattar oprraWa Das- Uraaia M* aaaii 
laa t (oaturor pUni N Y. ahila tto Uytrll aaalJy Irrauaalad Mt ar- 

IS toad of rwMlKa A Marro guataat b« <ayiac that tlia fMt to 

Aral IS not ui i n trr F<r«>n| K^t liaan ••flrrrd a> rvfrranr* rpofca It »aa particlpala mi tto praAl* M Itol |2aaMM * f|"a^ ii>t It '<l'»\ Farm' prodnrrd ky lr\int I'uoprt «l>>r». ita'-*r .i i»m thaw kp. 

K V ivalurdajr )l) alter laitr aMatfra »aak>, m mmi »<ata brta ItaaMa 

|.y lha oila af Owar BaaaMa. Matoaari pla.aar. Sw k tto fUM. 
itai ci liij a aa Mayar. Miwa toatf at B« VMaral Batar^a Mat Hi Ollvir la la« toiap kOMi ir to tef lUaM aa larttor lasiafat artar Mai a. aa AioLi ^" aa« VMaaTuaiiSi ii^ratii 

' to Enclaaa. MMH. vat » aicp. kul 
aaaaa. na aator BMP Hvs N Bhndway N. T. IMCD atE fEW 
IMl GvMi aArfi 

C'ouncil «>f th« AMrirsa 
I > rt • ■> arr the M in thr Im* TlWf 
'■ arr IS b>i*». makinc it • INMI AM* 
•riHi* lin»Mp in Ula< rr^art. MMIS 

«ilh Uw t».> -pcriaUv quarlM* „jj^ 
liM^ri* Rwk nd t i>ook i. r>rh and uMlft — raAten. aalf It ^^^^ ___ _ 

II lta«wMi mmTS. P T?'*/- ^ y f^Y- tnSSSl ir^ur*" m-mt^ IH»r* ^ j.i put 

|M«**««» M.w w. la j ritT^ J.* * *•" ■"""Jl^ JJv^JJjJlz: Wmwi ratnplaintK h*»» ••rrn h*ar4 1 j K^^y Ow Naanl 

TT. 'rl^r iTf, C5n?lirTTrr 1r n^ir^'l WUlnms .hirt. Mp«IM« I , ,„.^ ^ AMO 

J. - ^- ,. •( t rati - t»uiii*» kMv«ry m «>»■« »«« ■»••" T.*"***' ■•rga'"*"* ""h Hr«r.« on • h* 

f * •• ■.■.■■".■.■T^*.*- »i. < UttMk.' MiW •WMjni "^"wi may «w|4^|r^«kl W* |m«bI taaia i i m l H * trw* • tmt Literati Ttm mmm ru wM act 
forth by IUr»> y 
latwr c-ouMi to 
Ralph R.»«« »rl munc.wtirdy 
ilanwr. It tk* ktol* wMwrMljr Am* 

r»f"l ^ar* Mil AtlnKTaiMV haa kOM ao r-^L'C:..^ vr.%*jr: 5w.TdH R«l>m. ^ K.«.a««u. IW^ lary '"at |h» _ 11^4 ». fi,it> > ar» othrr rtol pro«nm»*»l» »or1iinfl Ihrw rfayt 

.. rww*" 1^ T ».» •Pi.rrh»>»' li • aort o( Hollywood arllora rwaiM IS |l»r M|r« Wi 
Mjt*» rapatrulion rollakoralion Drfljriva tm lla|» ■«*«>• rapatrulion rollakoralion OvSylva tm (MIlHi fW <Mr- 

•suss >lia>4y marM ki*. of r.MirM oMi* | i^^m «• 

2K EE! tor tkia avown vidi hii Mh*r rurrMlJ^J^ "^i!^ I^mM ^ 

Ji*"ak&aa A. ThKL.nd?'*cV<Vi™V«lff yrara haro kaoa m hmmi Om imiIuH la • avrlw a« • L>brrtl.it M^rir Rrikind I kr- man waa caMCM 4 t »pla< knU tka 
wt>0 kaa kaM w i MMif fraia r i mi aa ^ ,Mii < i «wa n al jMwri waa «ta> 

z!lrt^£!'alJ«''l*lLnS aa iuSSPl"*** 
raturaarf to ^Mturaa. this aiaflUM 
«■•«•« to'MM ait «MMi Wim fc gr^ .a rcaw< ■ roadway 
fiacit IK t oiaaf y aa4 aaUrt caa WMfcal H'a all to araa««rv'ajato^ UaM ami «Ami mm ka mw4 hf a 
port aritk Haaral on a aa tt aail kwia, 
tm4 that li wouM Ira4 to aattaaal 
IMcta wHh otker aawi^apar rhaina 
aatf wif« aa nk a a . 

AiM^ Mw pMfWaali »Ml fartk ky 
KaOr tea 
br brtuhod it a phonomoaal l— a y-wiakar, la ka> 

\n£ a4optr4 by noat of tho pyka for 

af MfMtaTiXMOMtat? Itaklac tka 
lalimrtion mm4 
ara alaa aamkt 

ky Rooraa Kaaraay. »<»llalwT a( 

L.r<lcer L mWr A. Marr. traaauiar 
of tho ■ccarrf. and Oiarloa A Tf- 
Irr. tanaral manacrr of tka 
girl art flakltokH la 
and to aa>tai aioatkly 

Mf rily. monthly Uk 
btmc UWi and aoaalp of Noiir Yarli. 
Harry Barontan Is rdilor. with Hrati 
CAm caat la tka lato a< Ika faa> 
uraot owner 
ctiarartar n a t lai^ 
tw ml m 
b a 
m 

Prrtupa th« boat tuna, a tipt<ifi ciaik 
rtgrttoa aaa^ tlM_titta auakor, u 

la cafaa and »aitda» IH a. wi rrtdar dl) m tka M. Y. totfKal court 
a aouplo of minor Icalt opportaaMaa. I ^ ^ ^ ^ w Ma m iidiiii; BUly ■t aaitt. witk 

Inriadinc a road ^Scaadala.' Tlua * T I Ma anlnoo paraoaality. alaa cant ka 

marki kor lacM dabut of Importanco nritliar AAvry Par* aar MaatM* ovorlooked Phyllu Monkaaan. wka 

~ ' ' I ac- I ducsn'i appear until the aaeand aatt. 
MM. I* adauraMy ttitod wiik a aaM hM 
tka aMck *a MpMiMi wm tm Im> 
It tt ' awaia. 1km Miin'j Qmai Oaa. an an 

Kirr. Batty Warm and VyMa VaEaa. aH ' proAU aMi 

CUT- of ' ^♦xxn ar* hifh t>lfi(Mi aa- f** dafendaaU who 

calt. j m kaar to WatoM. Inf riniin< on two and iht bocomca a atuaical CQmidy Potnt. tho procram aolaa tka* ac- , ducsn l appear until the . . 

•alart kanealartli a« HiaMlli at kar , tlon takes nlaco In Lnadia. MM. I* adaUraMy ttltod wiik a «ai« hM 

' — ^ I BvarytktM M dMarani aacapt tka whtok *a MpMali wm hm tif 
convaraatton. Aa f or tko dlatofr ' ' ~ ' ^ 

dirks agala lalar_ «ik MUkar splcjr to aaata. loaded with ontondrr, 

a«d sUgMy awr 
ia< 

.iWMaaaa mbImI^ 'wtm to 
to Cato ^wtor tkg^m and 

at Thai I L«va You': wttk Moara Mw ' ramo richi out and apoko 

■ m IMS It i. a Foi PuklicatuMt*. Inr. Bird auit sod Hally 
rhythm aiimkrr. 1 
FiEcd Up My SouL' 

p r a m mat throutkawl li 
tna. With Castaa ika doaa 'Ot obvious than kandtes -Yourt Loaaljr aad Fa lUuchty words 
Umrly.' two Arsl-act sand atandouti. taaM arMk Mm aii4i 
bcstdas alairty aC ptoaUcToa worli to MM HMi 
tho ftoaW Martacla. 

of tha Mai th* Oman al tht Mardt Graa to tkf ft la difflcuM to toiMtoa "Laaa Ih 
Quaan af tkaJTrsotea^ twa dMtocUva U>v«- *vtr waa pranaJid wrth mmm 

^ allure to Us t uaiaii a ' playcri. Or, l,thetr lervtce* l« Eng- 
Mtodly ware advised by CaKton. she has aaother balU4. gavrr ipiril than Buhkj CMl gtvoa ' **" *■* *MMaa Is aal lar 

TjuU Pall in I^vc.' thence thr lo'ihe pari Erase trmm *a anipt Saturday <■•. U ilt idi aa ttckat I'a latoiy r al a iiva coa- y jung-old 
eril. 

Anothar 

Ai>fil Amei, with Nirk Lonx. Jr, long 'La»a tor 

makes much of You Cant Brush Ma tmrr 
mmt «aUer bayond Ikal «ato arlil 

imm to la.ooa. Prior to d*«| ««. 
pro- j vance sale was tUMt 
••■•I *Buaatoa Bank.' ahirh slipfird al who ara ckirgad wMk 
of the platoura ^PtointHTs angifinei are Mystery 
ttm OaatolMd The Blue Beetle. 

ailikli jlw M—B . AiIhCiS mL jj. 

Mystery Comica. Tka allegad plag- 
iarism consuls a( cap|rii« atany af 
the pUuitifTs aiaflHlM 
of the aforcmrallMi 

arc comic strips. Mau ghtoa MiffUn will bring out 
paatfcuRMusly 'Jaooby's Corner*.' by 
Italiaa capital 
Paulwa Bobertaoa. 

J. C. Sells. Jr.. bocomes editor of 
the C»ilia»li iN. C.I Journal All- 
tog paM toft vacant by daalk U bis 
; i. C SalK toUaarli« 
<M> to M. T. 
■aO Synitoa 

laevdy. Jotol 
M( al Mi I 
Mm Oltora. tor crack ka 
made about the mag in a recant New 

Vorli Timrs intcrMrw. 

John Cunthrr Iravr* for the Euro- 
pean war tone shortly to do pieces 
an Ika aaafbct for the NANA m«m- 
W. Vmttt. ant tell. lUU wm . »fo la •«* Mai.n nc trfl II. IM 

H—rru MilWfl IM Htm n^\t^ tmWl Ovte li 

r»r»r. <tlr»*i«»f of 
tbMtrf. >tr«»h*ilrr ti,- Yark > <m C«nM _ at 
Omt to 
iM July a. 
Mm raw h 

ni : M C 

dor* taiiwii. Olix: Si I 1 1 - *?" Many fam katft frwa hw u m n irly Hw. ra. 

McOuirr. Millon Holy. r^vta.' Oaaa twka aa« Jarrr 
ra«t far Uta BrMa Hw Sun mtan* 

Ob. la ba prawaM by T»» n »a»art "T?^ lr%in( K^hrr. 4ua 
pt< lur< > tor Mrl'O. 
la pttttnl rutMlllMa*. caa AfM Mnr«M M 

ambulanr* 4ri%rr TIm Ii 
ar<le*l hT blond Ara MMV 

baatf ar*w4 akraad i< a far rty 
Wm arallMltr jnaka-k*l«a« • 
ra* SaM Katt awvvd from Ih* h<>«f4« 
lal bl bto horn* a> rrruftrrai* 

Craawtif I m fni«n M*»> > ArtMa. ta» l ta> Car^a 
aa (ia mtmlha ° »irk laa«a. rn4 Fiahar <««a«ji^ li m aii In 

Wf lia^r b«iritMf In 
atmcnl hiil h« irm«in> i*n 
ling 'AitM I Iran JiiIm1««' at Milly GaMm. arlia MaflM 
Alta Ram*, tai taa 
«M »Mk r u a i b Am DmM» mt mm IM fir •» 
Hmmmm i*aar liTiH Mi 

•m Ate. I'M Vaaag ««4 la AaHa Mi 
•Mb M« Jmh M Mr n waiba 

Ihr Titvli HatMM, <lartwlli 

I T<-n< W«IU. A» la at imp" >•> 

ihfaiir Biiabna. >a ^riiiattwK lot 
Mtiitv' >iMidc«lr (Utrkm III 
< lUiry MiMTay, aC Mt vaada laaia 
1 Marray mM MMMr. b 
y«ar aM aa* M hMm M 

JHfrtT Brmrrd aaat p aaaj 
l<i Nr« Vi'fk diir to |>rr--iM« aif 
«tork Bui acAnrtaiy gaiag m felSSi M Ma ¥ahata*a la • Ian . _ . Km Nyinaa. ra paa a af 
Mi trapit Eakibikira' AmhMH 
lat law of Hyant* 
after ttitwit tlln 

Waller Mvrraft arhe ha4 « 
■rtUag Iraiti^ My lar arst AMa> 
rwM artlMli Ma^ TtacaMltf 
All Pari* •how<«*r> o«.l.c»<l Ic *y**S r^ .y ^jPfj* ■ **** 

l3 **-*»|-V»"»<^'« <Tn«a«i>h . lin ..-I ..»nrrt of r^ti 

lajsT^i *■ -*^-H* yyrti •***"• *^ 

■Mty Maclair. a« iba frllM affUXTMraHM. )*T\ww M(«la* af MMMMmmM 

tg'^ '"^" I.''^ vSri ■itaMw Oaarf I Mrial rtorf al Nattanal brrvtra A«a. baa bM* 

aar h«««aa«, O— T?!!* a ■nvaat graa^ r»r»i\«»i ih« ciwm lurmrd unOti iha riMiraianaltia o< 
■WJttj* ■■•ariar. Thayl MaM Mr gmm^ MaaiOaarral Ocotaaa. E«-rl»i» Lay* la » ra»t< « aaat a rto loi 
Ma Ohm. — ^ m.-,^, MUk.tw« i^cmmi aaval rftur* uailr 
_M<b M iri i a . >w**<Ury^ trn^ Laa ^ ,7^^ -ff iT V' ' wll*laVaa»> ^ aw<i >^l>r a » ^ l M i <_la^ Tb« UWte 

■riac Aa 
I la* ata 

brat lua*. taia Malra gM; 

>!yMb?ats;CTa 

[b. ^^Ha ara ■MiBAaiiBiv . iaaltiii phMitM' -a4«-rrt 
hrad far Uni«rfi>* 
■aaMaptr tm4 •}! 
M M. V: Mr U. tUr* man* **ar«. J 

Nala^v*. Ml rtiait* <•! acadtiniaa 1 . _*^?'_'*"^*'T'_*J 
aaLaaS&a'^jaMr^KKO^'laal t^aali? '^•'^ I a « aa i rt»i aii w ai i aa- 

ilh Juliaa T Abilr* Allorn«)r John Wikihrif. »Ik> ha« with ircaana by Jaaa • 
" MIriaia. At«b 

III* Comrr' arwl 'Marftiamt 

Wallri H«< km Atnrriraf H* taM hlr 

foint to thr (I S to 
ai>mr < -f K • |>la\ « 

l>aM4a HI bic MaartiwMt'i 
'Near Fac«* Wt all bia Nrw YtHli Irfil and |Mc 
Mat pMm Marina tht pari vMitrf 
Jbf I. Mbai, «i 4tatag by Y\m 

■Mm Mir<aa iIm pari vMiarf | Maart Varaa CMwa Lata daal lar ^jV ■ Ji. ■M'oiii 
mtm. la labiM an ani^* inla*. laMtr'a iniiwn bi a CaMrw a* ,77^ ■ , , \ jju^ 

■ ' « »'! "" V * CWr»' ' •* f^Mf ramlly Sirtla^^ Dan 

mL ■er?'".Jii**s2:;:i*TirL;^ w-b 

M Dm Narria. a«n*r u4 Uw Jean Cabin an4 Mlrtwl* Morgan, ZSt mS^^ ^^Sm ^ 

L IM«tMr4. M aalf tUokca a«arta4 brfur* Uw mar. r t^^Wm^ — — — » - 
Narria. 

M aalf 
III. NarrM aaaii a: by dliartor 
Blva Rayar ~ 
araa hurt ui an 

bark frxMB 

aaterUiuKi uooaa. m aut a( iMira<ui 
Caarga BmllrT. «tl Um4imi( acrnl. 
Mfk M atiar bamf mM a a w al 

MM I AMa SM^vMM^ m ra*ral 

Hairy 

rr— h* wvmM hava iaa t puM>- 
lar llt*«r naw aiMfal. 'Prr»nt 
■B- - At«a«'-bari la «aM law 4a9» afwr 
IT*** at * *ata» B lab. m ba araa falM up 

al alaR ka«* „, .,.1, gfliMra' raarr»* 

. ^ . ^ M*» rabir baa baaa ud bankroll - — 

a>ai wnl» . Cam- ^ , NaUa*.' labM Mm WBm^ vSiaa* «aa« 
>a« Walthrr an4 La- u^m KMnpf' Shoatbw fUrt* al i^Mav raaa Urutenaal 

w a^..!-!^ ltra\< l) injurrd Drnham >lu<iiaa uiOi Hiomai Mitrh 

*: "M"»arr r waaM 'f^ rt wa- , j^j, A>tor ha» brcwn aorh an ,u aiclMrcd lor aM al 

•ubUe Plrturr» rirhana*. rttrlrtl Ic ,wj »p, jim^. PatrawU* Btonriw- ^ 
M. Laula RoUty tiak. , White Patrol'l aa4 -^b4on 4 Ca*- 

Guy Randall b ntar prrt of rulian' rCaOT^ion Sauad'i hirth b* 
rUma Caaarll at M Ifc^ Guy Raadall b nt« prrt of ration- rCiM^ian Sauad'i h.4h b»- t^fTf jSrtMH?lten*i bawl. Ql r adrd «. .•». * * «** •••^ 

MMr rUaM Ciaaiil at M Lmh> dirertrd by Christian fhambo- .^,Hi u. Ij«iii« in a pruiulMted arr« "-"^ •••• • t*» ''•*•*• 

mddy KraaKi. 14 li»aw Iwlia. fcalM» di Ml M llll . Cant .ai diMaiaaad alter a d .11., ^^tP^. iT, !:!:?.•!;."•. 

CMeafB a«ic«. \i»ilin« M. LMMa- i . km «btn it waa diaclarrd he had ^aM* i«>.teii 

Mnw Mdvaaik Mr brtt ibM MM U«n htrt >>w« IMI and waa b*- , , _ 

M f. MaidiM. wba 
Fin* All" Prliiir 
irtuma «■ a tak-maa 
wMar Marry H yar*. 

a7«5S&r3'rimMl1i*7* B >tMr »«« •» 
ap«ratMi> Ml<iif MrfiM-n i-i l4«n htrt 
rt'intna i..«1uimI 

Fiimh hi* L«na.' al CrMarian. 
riMad. Alaa Oiiy»ui. iUrria> at M. 
b><a» Jarb Wallri > wuncaJiia lb ai nl 
Anir -ir»n Urea. Tri^ MMMb rra.' 
• hir^ i> btiMi falM*4 ^RMto M* 
fat > Ao . .t ° Othrr li iwaw InM dM 
. _ . , , V«iniii Ain*«d fixl RinalMpr. Wll- 
V ui.e K RubM^n^^ r A Zji(l>i |^„, H4.lli« n |.i • «iu. iri» 

Cnua. aalH* b.*l»t noa . * — 
toh wMi Iht R V MM* ftMMM Mafy. 

■aritette*. abh .h.*a .k* ! UaH IMMb; Mrfa.-» Frtin Prr 
alaca Nmrrrlo ' lairrr Canuval tti tnriMir alUi 

ini<'.i«r .( lyndt- amlrnnd hrir 

K«ii*l Mm I «ha*n«« t aiai r r Ihrair* lr> i..f 

laadyHw U» tiM M OMI- \ ywMar jtaaaa M WaiUiin«ten lull 
rrauaa of hrahh i immk t Dayle dirartM*. 

Mn. Ctoiate r. M..1.I. » ilr «4 Omndolyn Lr.ui'r Jirfinw^ l-r- 
M-G capbMtrrr and a M-'idm lhtr , dWr rrcrrUiy I- th. L.!r Fli.wl t. l'- 
■I 41. 4piaiM|iiad la* a pri%iite |nIU°* 
M Mr a alaN 
ktand al Balaban Ar K«tr quartei* 
Mon S'nc<r turk m M.r • .■ 1 for 
at Maal a inaaM't an. iif m Maa i t Milt ShaiMr. naUan'r Ne I l ur- 
Irvru* a(*-nt. U» tbr l oa-i («.r lii-l 
1 M a MPMI4 

m mm mmm m ««mi m mmv ai A*a«P |*'-Mda«* 

U i lUl I . 11- . • «''>« 

• aaitOT M-4»i 

I «aa ItaMI •y Ida I 
Harry Barm, prrr < f lATSC Lr> 
ral Mo. I«S, Wiliiam ii«ii<ri>«4i v p 
paM pn t, M Art Ka^n 
daacc prBat n t t i*. ara |LI>> F.'<i<r ¥ Ilh PicnMi lh<«li« 
t. It U.I »«i Cnica(< JuMr_8. 

I^a^r •! M.iri- Mc-oratan, 
ii:ii.m b>K.kt:. p;..--4d away at 
i>« M.nn 

lUn.ld Kaplan wiana»»r and piti 
piaitiiiid cKiMi al Iht St l>4t» Park, a piintd 
A^\—» (III ai.d hit brtC 

Atundaaca at iparU' C . -- , 

Kiterr a«ll fc» tlMMMa badM aC aad diMa I 

CntrriMM nrrk at C*- b(.«t>nc alltyt 
J<*nny AMMn'a band <:<rrr'>M«i 
AUrrlMi hotel dac raiamf Mr 
fwd dardtn n*at «ia*k. 

tlaad* Hoaclan< »ha brab* t« 
h«> baad r tct nll y . now la ni i-ng 
Odl HauM. Ba«M Bay. N Y 

Abby LabAwa. pa f»r HoUrrxIrii a 

St'l^tr MMfPi!^ td dMrtlMlCM 

Jun* S 

Maynaid Saauaa 
r%mms Ptoycrt and 
•rTipt> for ktranhtft ica 

• trfi <o > 

Irc^rric McOuMteH'* Flay H a aid Wdar <;f>M»« Graa'lri^a. TaM CMy M- ,tnm 

. aabMiHa. M w a d MB Mdk aidb baa «>m*« . . Rda 

Jl»* IwiOr > »»««— ■> 

a»> «>a-»«« , %>*te rm. 
OBITUAKIES i-sr7£^ 

■ ' a tinl«r A«ur 
Mix Andrrion. wbMt Utoat 
•«MK«4 MirK wH*m wat aaljr I*. 
Iwr ttat* 

•I MMwIqr'a 
la th* Vn>**4 
IhtMta at an rarlit agr 
laaular Afur* alone ftrua 4 
yla7«i >■ 'Blarli VrU«i wl»»i« laal mm* »>« An 
fa •ana. i« MMitrd bv hit 
, r.yrirn • fMiW dawcrr. 
•mt iM-MlMrv • MaHT aatf ki* par 
•Ma. 


b«T prn(*t- 
Witfow a i I inm. 

tnmw c. rmonAL* 

Hrn.y Coatoj FiUGrraM. Ml/*' 
,11. J 

«. toliMr •( Jack 
rl. ra4i* mt ■ 
AM Mar It at Wt 
y«f». ^^^^ 01 TJ •Hmal ivtait at Macautor'i on Jan njl Jittm TiNor ^arlrt in lh« 'Maa •I II7«. Having th« UU* rate m Vha .nJ t 
•M >lan4ard tra(*4]r. "AM^M* Sir»« 

" A al 

W. T. mmtm wMK ptayai tka part af <atl««r WapM' <M aNa 
ttm U»*fH*r* tm a N«« Orlran* pro- , |a 'Havana, r.arl an4 Mw OtfT aatf 
jMCtton of "Gyy MaMt*rin« ' Hrr j r^ ival uf Tlomdnra ' 
UMtmpti wai aurtl that th<>uvan<1> <>r Rrtirmg fi»m lh« «la(« afl*r 
hunt traiM tor cama<« on tha narryiac William Jaco^. mt BalU- 

' aMra. aa art 
far a Uaw waa a 

tiMMHiajt N. 
XMlwII'i I^r Mactootli ta 
k^h >nd Hoaaliaa la A* Vaa Uka 
li 

Mum Albert ■ FuidUr. M. faraiav 
\aw4avilla arlo< and >tark burlai^uf 
producor. aird MxManly oa May 14 
ai kto hoaia in BaMwin. U I, a( a 
iMl wNh tka M a aaabar fc -Wallac* 
•anaw ""^ actra.«. atH la ' . . 

Itew Tar* May » al»»i • Jwl III- I Ju* brfora ha auffrrrd a dnAt 1_ |_, 
JJ^ I priar to hi« doolh. ha plannad I* to- [ ' " .f!* 

Sli» apprai-d aa aaa of tha arici- , «ta pakUrrty wort al tha N. V. K. 

VI, tha aakMlar mm4 
af Uta Stroac Itoaira Ikara. 
4kt4 at hit •wrilacloa honta Mar M 
a/Wr a brtat illnaaa. 

Aflar makia« a aurroti of th<- 
•i«ou Uiaalra. Bariatftaa. Hulrhm- 
•M aaa ««M Mai Ja«aa R. l^rk- 
OUa. I&. wko wilh Iha 
drpar tntrni of 
frolartiva Aa- af AhfaM H. Vaa 

(•ffiro ail 

RKO > Albany aac 
waak al Ma Albawi I 


araaiatiaiaa kla aaaat 

ml Allah - whidl 
war pftxturtHia la Ull. 
af larai tiaa al bh baaMti. 

riaaiar ka4 baoa ol IK* laam of 
lla and riaMar whan vaaaa- 
aaalMiaM^ Sanrtvatf Nr 

: a 
m MM 

af M y aa ri af 

a( Marry B. laritk. • 
Mm moM proirfk libretUaU 
arar livrd l>od Junt 1 al bar auai- 
la Allaabural. N. t, M> 

a aarta* at Yatk turn I. la Laa Aniatoa 
aaacar; to'i a prau 
RI«anoi MorrU to 
Mar n. in Uoa Angatea. 

daiicrr. h« • tha Aim romadiaa 
M amalir. Tha 
Matlrwoodiaa gala arrvad d 
braaklaal ara likair to coma diraH 
troia tha ranch of tha alar yaa aaw 
Tha hM 

• HI 
•var a pratty 
Tha n la aa aacral thai Saa 
ia«a Vallar. HolapM la Ucal 
aalalr. grew with aim aaaaar. 
awank and aipaaaa af 
laak Ilka kiaary. I 
ih* %»mr haririMlat lh« 
la praity »ulMtaniial m valiw aa 
Tba aw-liar gtmUr caa Aad Ma 

af 

It haa 

la of iha Magar tartunm baa 
aackaf laU ipartamlar 
Oa «aila and r>ld minaa baraal aaarkat ar a 
a roar ago by bar aacaad h«M- 
H Wallac* CaldivalU Cook 
ty. III. contmiuimar Inlawing aialial. 

arlUch taroad bar raUraaaaat 

A Vtaaaaaahy 
to tba U. S. aa a hay. Alwapi 
of horaaa. ha vafhatf arMh a 

>tark (arm and 
liac circua aa ■wad Baaa.* XXM 

with Law rMda: 
WarM* aad icaroa a( other muiical 
pradacttoaa. Har buahand whu diad 
Jaa. 1. IML wraU Iba Irruri (or Um 
arlgiaal TaMiaa^' Anna Hrld • mm- 

^■M ** * 
'Shadow' Ka g a r i. M, whoaa real 
aaaM wm l>om-«ll Q. PotWy. aad 
arha waa ampic>>ri by Uta Bingiiac 
aa a thia 

capariUat far lacMbaato rtmd 

Miu Irwin, a liar at tha tm at 
th« rrntury. wai naaruig tha 

•I ttti rarer r »hrn tUfaldl 
whom ha Harh i. Parhar. ■. Alhana (O I. 
■Ml abUa luparviaing iha old Putt- caiMMy lair aactalMjr «id artiva for 
Chtk araaad iba lara yoara hi tha tinlliii of tha an - 
at Ma aataar an al wy , dIad May M al hu homa 

IffU whaa to catararrpai^rar ** """''^ * 

Praaa Ch* la toMr af Khi« A»8ft Mary BUtahath Baad to JaMaa 
Mariaa MarsMa, la Aucuala. Oa, 
May n. BrMa It aa ato« of WROW. 

Aaguata. he % in procram depi 
Paigy Eaatail to Dick M aarar. Ih 
I. •rt4e li WIm- 
ha's ps. tt 
OUaW to Harry 1 
Oajilii. Jaaa 1. 
hall CM aaglaiirh^ 
Marjory Mannari to 
Klin* in Lat Vagu Nrv, Jaaa 1 
Ha coaditcta 'Keeping Pit' 
baa Angclet 
T. «M*al U 
aaa at Maary Mapl at tta 
Ctaaagla flayhiaik, T, 
<IbH.T. Ta*,, 
■■A.»^plliM<<t tta — „_ — , iptp wMa to calaraa a aartp al Ite i ' 

"ul* laiJ^'^LllrrS IW Ch* la ha«r af AM MIkTmHI ... 

MM ' ■^'^ retlnua Al m» ' MMn HaaaMr. «t aaMMatod «Mi 
~** deaih. RirhnMad waa tha CaMahdatod RaJto ArlMa bMid Mr and Mn. 
"g^yg^y^g**"*^*'" i^award at Kenny»uod Park. agpl, dlad May M ia W^A^toa. daughter ia ■) 

^^^^^^^r^^^^^F^Zl D- C. Pathrr II >n BIRTHS I aa a ha 

_ ara a 
mt0i r^rWj. a I 

MaHwrs. Punaral aanricai ware „ f^^^. M I 
ImM m Walartowa. H. T, lalarday _ " ^ ' 

■ara ia Craac a . to raaw to AaMr- 
ka in IMI and want into tto Uw- 
atr* buune&i and lalar into ball- ia Dane* tactioa. 

■AX MAVMCS 
Ml ra 


Pathrr It >■ 
department 

Mr. and Mrt Bud 
May SI. Hollyw,>.Ml Patbar la i 
at Republic 
af daaca raotiM^ 4tod Jmm I hi 
SI HoipMai M. T, 
•ftrr a Ihyrotd oparatioa. 

H* i>erf.>rin*d la vauda for aevcral I JfMMr M»»K^ 

yaara Mamaig with Nick Caatl*. now JaaM* iJimmr> Rnaen. U. midgat 
a ddnea diractar far Mlh-Poi Mora patf^nner wh-t hat appaarad la Carl 
aaa a aHahar at . awMiral naiadiaa aad pKiara^ • _ 1.4 . ^ .-^ of the Ula aaa. May M. to 

m. building iha Trianon in IKJ Uarim Uoyd. muaickall star uf re.tcr diierti short* al 

Aragun in ItM. bolh of y^, „ h<jo>e i.f Ut% Mr and Mrs Del Sharhatt. aaa. la 

daugklar Roata in Ban>irad Eng- Mew \ork_ June t Molkar Is the 
ay IS Ha was a n<in-pro (••rmar Mary Bell, actrcaa and 

CBS. 

U Orcaaionally a star will 
a mmet. bul not l» the eatani wtora 
It burta. Mara than aa ata MlMara 
■vary aaaa la 

at I 

Craahy. Pawl Whitrmaa aad a law 
atbcrs took slicat of ana af tto to- 
rsi going radio staliosia. Ha llf aaa4 
Park. Uw nawral racalrack to " 

parts, lor laataa ra . H _ ____ 

■a li 
la aMaHHaa Om af ito l aad i ag 
ghar a ctar artara u a dirartor to aaa 
af Uia big chain banking huuaaa aa 
•to Coast. Another haa heavy tm- 
is avra aaca of asM of Iha 

surceaaful dog and rat kn ap H i l g 

the»e parl> 
raparU af baary e UtU o ns armg 
JaaMa C PatrUlo. haad of tto 
local, who u a member of 
Iha APM's asacutiva coauaittoa aa4 
vara all «a Ito •m«ar. to's aa aaaouaoar wil a«o Poltor is Phllly r«a tor 

thorMy 

la. wiivw <«f Mr snd M/^ 
of tha isiu.M' in ll'>lly afiiO^ >i> oa a 

going an to IndiaaapalU he will 
make a stop this week in Cinrinaali. 
Por many years Waber ha* been tha 
outstanding perionallly ammg the 
a m iis am ant crafts Ha is a member 
af Iha Aaaarican ridarallaa af La- 
1. MIt Friflco Fair SI|ows .^RYJair'slrtWealfcerlbakBriv 

'• troll t^itla^tiial nm\^ntUam. ' 
t9\ IHf 

■ IM Iftc o 
> III* lion • 

w TW 
I in* im Tti* aftmnaMi Mt Mm Amrri- 
CM ll*«oli>l«n it 4ttm»%im4 m lK« 
Tiarf* Barrirtf > H » M w lh« B(alr»' 

c«ftrIZr •* Onm WagUlfgim, mm* Ttn Hmm' hcmt • ••«» •< Ki AttoMfaace; Eateries Can^ .Short Wallrf Oar* WaM. Itor«« ••-•«• 
Hm UmS- MM* and MmI H * Wffc* -*tor liMncM BMMWf : 1lw M«i- 

•Nty •! Mm IVnawa Maaaarm. T*a Dwvnm.' MM: '■HMMbar tita 
■ ai< it INn Mm M- V. VMr , AiaMs,- mm. tWvvnMwM CMw* %m M an* la*. 

lha tlpara •allrt.' iit •Mtll lyrt pratfMrllan*. Alone ihaM linr* 
Olaria 0>Mm1 < aa« a »|» nniag ^ari ««««^utiv#« m .1 \her aauM •!>«<« 
lhal lia* M^.lha P'aiMilinpf. raaclian ol th* baanlAra 1<» «'mI- 

rtgM war laalitrH kvHif 
rurrMMIir to iiiirm^ If Mw piMt 
mm. a^M lit* Nwlh«««i - IMS Tba U»t<1 TV. K Aoir M it-»Ur» in IM 
IM>. With K-thc'r »art»rn itrodiH 
William*. iKr i<« >liM 
• I I Oiw 'OoMm Afa nl Cattla Tri 

Turn ul tiM Canlitry.' IMS. 

adiaff ara Itea fiiS tAui^f icaaa*. 
tn a »hM-ti mrliMto th* ntrrvmtvr uf 
ly 4ii »Uy ( ornsallii Ih* raliaiMM mtolaranr* 
<•! Ih* f^llll»n• th* Blamy Art RwU. 
Waimr < !)>• buDW of Lrmngtan. Ik* kalU* 
Vkacaat Travrra' mu- td lha Alaina. Ih* wi**l i na af M* la«wl m twWr lr**-»lyl« cfcamfMHi T»fi 
tt*«a La* Ai«rtat. Mm iwa »*i<aii 
la feaaalifMl caar^laatlaw a«4 llM- tmt iulirr Aral 
rail* tmr a >-i tttmt *«*a. . 

oxa ••»>« M l l faaal 
WarlTl rMr 
rtial IM «• lapaiHIew It 'tn ' Waall 
ending lalar<ay ni|h( ' I > t,.t»t»4 
;MJI1. wMk l.iajM mrludin* 
tfkV'* C>m4 a( fMlNi, aktrk waa 
• I 

la I 

ta Wm 

la Mliaw iHal ligklar far* m 4»- 
»iml public ■niii%a •lifAriral d*"** 
autright »ar mairt lai « * ii#«i»- 

i»a<.tr<«U for «h« MrU Um» thf 
aiMl rtiirt »krr» trar. !>■« rkp<»itMin •>llmalr« !•* • 
m rt^iljr •ltrndanr« n>r«»- 

H*»*fl, c«H*aM 
■Iw li Ik* anfia thai pMiitr* BuaAV'* wa* a 

n *• mn^t If a< <>l liafegl ^Hf, ■! Ml aa 

il *• ••••• pol liral ta\">iiii«'i 1 i< ifi* gill-* 

a k* uaaiii **' aaaalliig • im m. Orfru-* |Ha- 
• i« li* «a IM walar ip*cuilli*< »ilk ratia a«4 rrnr* at tM tura a< IM cri%.a « a.. ^ 3^% •iik«.tw. ^wfaiv |o MMlMlHinH 

IM "r- Ji! .JT '^JT ^;'!!-rL^"r!.!r?.- --r: ,rr.. what I'uWk wai Hmv OnHwaaiaaa aUalUaC rawlMW TW Uaa. H* haa a rirk and dramalH i^m. . 1.^ 1 

• ■H «4 M« nrlatHMT* rail* alla«lHm v«mc« Man* uf lha minor rvrni* rw* k > >. m. -i 

t. IM aka*ac* a< a carua. tim. I. f _ fTTTilT* .r- ^' SyTiutTZZ' ^ST^ -^-i*^' 'r:: "-.L"-* 

b4wti car* *( bf rtiaaMiii ««tp ■■■■f**''" ar* aMtiaa una paat- ^„ »,.,^„„ 

< haa trfl Ih* fcarbilni w rMan a( tiaa lar tMir plar* an IM pracaa* ^..a « i^w yv^^vOTi- MMt**a II 

■a«l Inralea wMMt laa arcaaawa ama bttw^ti rmm cuimm* a »al*r cwr- 

Ck* rink kaatk*. '<"•• *.t»«-i>ng iW full l*n«lh of IM Wilk ^ly U mm , ^ ^ 

||<o«-f .fiiaaianitilp aarf lha alaa* »laa*. gga j ti m ly ai a rt i IM ^a«a»*; ttmm am Ik* Craoi WkM* Way Iki* Pr*«""ja la la*^ l»J» 

riitrlim *( Jokii Murrar Aa<*n iiw MaalB «l «• Ma> aaaaaa. Bawaril Maw rl ar^ waaly *— T*^' tan Ji 

iM Ml Ih* grarvlullv raacalarf nm- li«M» al aMNy haa* taatf «a waWr m. a a*i<i< up Ui* arlaan tar tm , • • mmlm la M ,j 

lirw* of Ih* wakr kallrU anal Ih* ruilam aixl aiM la Ih* baauty af U«* Railrtiad. f.n fhiratf* Ihia mr !!*• | Maw4 aatf praparll** la b* pui - Bm} 

Pall i.t wtlrhrul aatlma a k w*. 
' arkrn IMIri • bliWIiii^g brian al- 
l^aM a monih ar«i *«tiI*<I t«>i-i tiw>»c 
aia|«*r ftturixi r«rt« rr«|M*f>»ibl* it*f 
tuturr pindwiimi |>Uitr ha* aav 
pratr « aa i < I* IM nail Mtnawwajr 

i-rmml Mm* 

Tkia aka 
»nH Ik* RWtcra Urtpalm* ar* 

(Mli*r ap*«-ialli*« racing m aa 
ru-ni* and ability aia the hijih div*r>. 
Ika Mjrla af Ihmi* and color al IM >iaa* ahoo* rHeii >ull it a brtin iho« than in ItM. ckaaatf gi aa raaliwually 

VMk llw aa aajMaa al Di»wn*> » . '*aa|i af th* roaluM^ar* * »p*I; yk*a il aaa laMatfaalkt aiaal ' Ma)ar prabWai m »h*«h*r IM 

*oaa» aai Ika laaMlaff •*« Ik* a aaa . . J^^'^f*'' •"^Wft? ** *** ' «r*at Amu iran rualoaaar »anU 

.*%a* li balM ai«Mtf a ctorful ar- ^JJP JjTlS* . ^ war. pur* iMWk.. para drama ar 

«M af aa llljlliliuitji •tia*mbl*d l>n* aglaal r*«ic. of aarlyaw (MMMM atan Up la IV » ith onU a »pririli- . ' - . ■ ^2a»"a 

laaai h girto aa4 akoul a< la^njr ' aaa laak* th*ir aaMM* M Wi M img af r»»*r\rd tx>«rii at vv ■- — ^^wi. » - - • 

a aia«l«« aaiM al Ika a*"' Maaa^. lu,* atlk Imvcraa aiinnaa p 

afl^UZ^&S .^1* •*^.**f- at «w aapaaMtaa. Il»ka«a«|p r*>«al» a • 

Ml* kit*. MMWtklac atfljr Urkmg la 
Capactty cr*«*4t al Ih* Am*ii- 
ibiK*. A^uacada. Nrw Oivlaiit 
Itoll of Mimic var* Ika ral* mi 
Drforallaa day and awg* al MM yaal wHk k*v BNHak 

crawl Til* Hapliin< T» in» 
a*« (palltchlcd (trokinc m grarvful I*"*' 
I la a aai tt. 1>* ctaan div*r*. i fn aia n d la tadi- niinlinii ki 

th* caltr* cart a Cavalcad* of iron hor*** aram I* i . 

IwKd a> a oh al* aw d tnchidfa a l*w aponaorrd b« ir>* I^.Wrn Railrnad iMy af« IM wrong numbar al ihir 

• hick aar* mmmtImI »m Prvaidanu ( oal*r*nc « . ra««prutn« luactwr* Cornvdv app*ar« an th* UXiWU 

Haa DM. Kdaa t l aar j *. Arthur xh» h»a* R 

modialrU *d|a i »nl lo G*n*ral Mo- ' T^^^ MMt^aMa 9M4M «■ 

U>r* Klabocal* <an<*p« and >p* c ial '^^^^J^J AAia a alialck al 

daatgaauoa* aiali* th* rniram* imvt , * **awa > W a««a HHa M flHaH^ 
laai HoMin Shoar 1 aWft m 
Ikan tIMJ on tM r> wMh Waller Dar* Wahl 

Th« maMMf-iicM of tN« ^iodu4tt*m 

M4MaaWjr nridaacad la 
■NMH aw aaMM «■! M ft»-W-M*t 
tan ^faartaro. Jaa* I. rkfar4 C. fMHM* a—iaw la TKi v«ttr> tf iwyrlaiki pfiatfvr* 

•a.*' CakT:;;* A.dl M Ha ^ a.'Warkflr flrtr Jj?! "-r^"^llIIrL 'S ST 

f..l- Uabia Sipaor Wear**. W.#r* ■rolll- ** 

lM»«d by bmairi af IM aUI**. On ,t», mmrm Ctlkcri, Th* araaau <»•. — "j *- ■' 'y***a 

«• a« rfiH Mm Malp glaa ck* add* — — 

• af a BHam tK*r Tk*r*' 
Il krlng* out IM ptara and ilr 
fc^olaH by **v*ral of hii <horu«. Hal aia. »am* cerM 
iiig paniica TakiM Sliacar OmI Z J::,. ^ ay r u iaar a a U wata caupht 

«Mt >aUoui*<1 by IM b<c M t aiartal Doy 

•») cr«»d of IIT41I. Maay af lha 

»pot< ran aal af laad aariy, pho !«• vlM i« a a Iilllp 
I iauM -gcltci ail-«r< 

! Cavalcaia Of 

A NaUoii 

n-9tt wk aa IM niRMd r Piarhvr ■*! a par* for *"22*T^ 
lor an *p- limiwlf h*r» la«t y»ar »ilh hw . .f^. — * 
Full** a*»a*r* ■ gi« ing Ih* ruatom- 

w. > iMla of Ml Id aul- "aaon, ^»«» h*m Mtapprd up and 

SirH-JTSSJJy^ aUTItr' rr- /IT":":! IT"":: 

»*ar h. > bark in U* **n« old Maad ^'V. ^ ViT^ "^iLt "i, *^ 

»ith a r»» .ho« p*tl*rr.«d along Ik* g ^^g)****^. _*": "**. " 

aaa« iMwa Whil* IM bo ka« ka*a at gioal Uxiniillv** ana Ira 
JMa.yk.aRky nka t« atalcd for 
rclraa* through United Aitirta. PidMr* ralla Jum T. aOh a arhtd. 
1.1* railing fair day and Bight ahifta 
In li w ara aarty Mlaaa^ R 
ai • Ilk RM OOTRM RMRPllMI d( I aaa riaa i l a ia, iaa* t. 
^eaeoled kv OlMlii Oal* laier- thing 
miwving M.r.niMil Crpna^fMM Produced bv ^ a t»piral \aude\ill* ikow. 

^•l<><|K f V'ollmaaa; aalhor axJ a>- |^| ano««k U> keep IM aMaraal ' 
♦•»«*"i p ra d a w r. A, C. L««Jil*«ier. ||,ya4. but itoi »p**dy aa*ning dat ''** rlnM>t thing lo a >lrip turn- Maal li 

.a. .^allhingr it. J","^""^ »" ""^"''"-LSri aagi*. t 

kad ki aak Ma. far *m J**"*^ * J*^'/ .f * 5 j?* ' ' cap*.' Charlea Chapiin • T 

a apn ar Iram ivaad i« JBL****?^?? ^?^ tor.' and Waller tVangar . 

TM> uraMa hH» more IM l!J!7»!r:_ _ '^^^ " r Ma^al ' RRart al 
kao-e^er 

'oiM anttaue I<m 
railoa* eauiprnml ara *ai- I pMiure* oilh »ar Tell * curr 

no* in work are Melru > C»- >iiptr\.|.*a al 

The Dirta- publK. 

Fuir.gn JoTin Wayn*. Sigrid Curia 

BRart al IM Milt- Ckaiie« Cukurn kip IM caal. 
flpp*ial pond 

•vary app*araaca al autkanlicity. laarc king 

Then loiloapt IM taaadiwt al 
Jaaa il e»a in Itttt: the Pilgrun* al legimriit edert 

_ af Rm 

PWatouth," r<M: thc~ PiiVit^n. anH Sirtw r Weti.T« a < er illllaaMiM 

i«Ti(iou> inloleranre. IIUS \e»i . .m.b .r. junirl 1 « «HR IH* » IM Ifaia Art RiaU «f I'tS' throwing He rf 

f ^lili^ HaaryV toaiaai tSi%'a Ma RaaHiv. draiMi^ aaa kaad «iih a iknr deft >iaaint I 'in »« di>"< ir 

tikart i ar oAa M* IMaiV H>e^ la aaa a* Ika k*ad. TKn b» kranal ^h..m ran m m.i.uir- 

th* midtiight r.d* of Pai.l firvcra. a^ialpMUling »•» thumb and lli»l m nh pr< M>rrr 1 n-J be 

Th»t« cpiMxio arc lolloped i.» lha Rapr* he • abl* u, rieal* tha illuMi-ri t«in.m«.l 6»» ir If » i.uir- 

Itr-nflTn IJTS; Ucnrai Ikal IM au«.ii.> a i.pa ar* PrtuitUy Al l»t II. » 1^ r—ly 11* Uiy af Urn* Weill. mu..r t.^- Ih* «••» • ■SL^"*!^'' "'^7^ 
li vaSrTaRon. plu. a r^Minle ,4 h..W 1 •Wl. L— • Ma- » I A- All 
»• ov»r ncnitii-i' tl«il«» AUn Ouiet an IM We^iera Piont -L' 

utrr- and CilbrtT II K> > • Uti'-r Ih* • reiaaue • . and -TonloaaaMi al a Nail »m.«ci tt.em a gbC Mrl a t plenty ad 
own iFcki.ical <tirr< i< .1* krndt fi r spy' 'WR rtiaauei. tifcle> » ilh on*. 'EalM Caprcaa ' p*l« Abo aeol with >py and kaf aul>)*<-la 
vhM-k wer* more or le-« fai.U-ii* 
ha-. !>*> were made. He*>y i>1m*- a RrM-MR kir raa-«**l Coo^ 
•■ftaw fnday Here's still onaHier big booiis 
for Blue Network Advertisers 4' 
ciljr... What 

fMMM^w lf»unrr J. Tobia of Boirfoo aity tm Bwtaa's WTiiiarM U 
— Illw* m^^U M4mB^U 

I ll ^-ti-* *^ rral Mkiiafcr, "Boaton la |>ro«i<l <>/ it* tuprr powrr itWt 

WW. PkMkB. 
On Mr. D. Gm4- 
i4ifTrior.Jali«F. M'- 
MaU Mr. Botw: **W« mmM 

iNr—«fc»drliiiiH I Iiiii>4.y 

Mid jfiV do • kad oOr^ "-Tri ii tk« 
way lW«iiniM*| 
tiamriWvlMlll 

food Uif wWa ticjr at* oa«. W« i Ml tW Bhw-at •lt4iaM> tow rwt: 

<Hir <if IttMUw'a IfiiiQj i^Mrim fcU 
Mr I><>w4t**li»lHMMi4«OT«^«r 
WBZ ugrrol wwa. Frank TTi* ■tat 'ioa 
Uaa aJwajrt 4mm • graad job for Mr . . . and you don't nood a 
mUMofi bucks to do a now offon you oxtro 
covorogo in this groat Now B I I.I K \KTWOKk a«iv<>rtiamucgriMain»( 
mom iN>M4i|>- lluia rvrr UMat.Agra. Fur tkna. Tlii* I \mr, it'ccnrtmmvOTiOth tlip rirli 
Mrlropolilan B«mIimi arps— ^ MItfIro raif.' 

To cover NVw KiigUnd'a rirlMl mHcH m 
ll Ims aevcr beni cowrad hrfow Iqr 

on Boaloa llarhor. Ttim' tbe ommI 
10,000 watt tranauiit t iiif fartlitirs wrrr ImiiII . 
Aa4 wilk Uwai. <luaiiiuiiil oovcrafr Iwa bmi 

TUt k mmiIImt of llir nuinjr estni cowr^ 
•fe bonii^ro that ihr Kliir NVtwork \ul» lirm 
pgrmaMdMf for ad^-cTtiarrs ia the pMt clevca 
AW iy» fa MM NMM wiv tlM Mm Otbrr muMNiA why 70% «»f I lie Bloe'a I W« 
•dvcrtiam mewed for 1 030-40 MMlbroi^l 

ITi ~ " 

1. «fllto rcMioealraleil ia Ike plMW «|nTO 7<% of 

A !-^»^ ,g„^Hy , h igi j m pgpn h Iw lllll 

At all-time low coat you cu lake new peofiU 
out of your tMjMnesx hy diamvering that !taK«« 
bcfia wbei« the Blue begins -furon^ OS^OOO* 

NatiaMi ■wAadhi (*«mpmv. A 
Corporaiiaa af A«nira Smai NBC BLUE SCREEN BANDS STAGE 
miETY •I IM If. im, at «lw r^t fMtoa •! Rsf «n Bit VI VOL. lit NO. 1 NKW YOKK. WBDN18DAY. JUN« IX INI RADIO RESISTING BIGOTRY 1« 


1 • . Protects Martinei 
k Al-Nitin Met Open (MnI Fnlir of Italy tnlo tK« war will 
■rikaWjr mtill ta Um grralMl niM«- 

U iniir M Wwy War niT 

•UrtiM Diriwtif I. 
kMw altacM la Hm n i» Hr yrinU l«r I 
Ht MM^iorr* raaUng •< Italian and 
tx9mM tiprrai. a«4 Ka4 Intvntfrd to 
f«ritlr tbu far IM»4I by Um m 
B H W— t al aMM af IMir'a a f a H at 
atara. 

A MMkar •! tkM* 'l>H't hoM har avar for tfca 
nail war ' 
CURBS ON [MB Borsdit & Soar Cream Bdt Spendag «ri<li Uta aB(«»«io« aT aa laotaM law 
wara ywafcia la aacura paaaport* It 
ha-l >>•««• maaMiirail that thit raar 
!»>•■•« a<n«art wayli hav* licrn par- 
lNi(ta4 U «• Iha Caiaa aaaaaa 
«Uftii« la AnfiMl ia Bmnm Alraa. 
•M Nwy Im4 ptaaaad to tmmm U tka 
auto* M Mm nmIhIm af Mm aM- aAwiala la N Y. MW yractolni tka< 
tt will acita ka canralM 
BMMM lha Mat. wkMl haa baaa 
tC«aUaiaa4 aa wmm «• » NielCiinrfs 

'Cankaie', IMI 
Version, for N.Y. Waimi' Spicv Sib 

AfMl Pa^ 
Ca«rar4 
"Cavalca^a' far a 
pra4ucliow la tha tiN. 
Carroll wouM ba sUrra^ in tha part 
rraala4 by Dtaita WynyarA. Play 
haa navar baaa 4ona profaaatoaaBy 
ta Mw U. S, iUfcaa^ tka ptetar* VCKTOaJCATB to I IL Utarall ka aa Markout 
I MM* rf IM at NBC ■awaia* to Mm 
aalM U 
It's (I ta who r«viM 
• panguin. 
ricarata. M>untaiiM win 
waann July 4 wMk 
r«l>rntlilurrf 
tvn raraad. 
|Mr;y budcata. 

YiHJ ran taka M from John Pra<i 
(kr ana Al lic k maw. who ara k 
partnarriil# t»r ttia purpn>r of kaa^ 
inc tacaltoMf* trmm a«n«•^ mi tea glafarly Mrivaa ta botlla up bigatry 
an tha ana hand aitd aaarnaa 
■tfupMluua lairnaaa in d*alin« wMk 
tCaatiaaatf on iMca M, HaUywaaA. Jitna II. 

■ant apllaai. art vagaa ta 

NMIywood »<aca tka Bav. ■ An- 
tfarwn Jar4uaa ilaha^ aut kta ana- 
■lan Churrh Around tha Cornar 
within I baaaball throw of Hully- 
WM>d Blvd and Viaa alrart Al 
laa«t. 11 U no farther than Ja Oi- 
Magaiv can Utraw troai ^aap rcatar 
maala w»f ka ta 
at Aral 

wuuM arouw audianra i i wat u n t 

br<au>a ol lU pi o British llavor. but 
11 1 now taurrd thai puWtc aaaU- 
mrnt in tba U S WOMEN OWN, 
RUN CAPE GOD 
STAHON YanMMB^MaM^JlMaa II. Ma a Tha Bav. ^avdlaa, taka acktaaatf 

lalarnatiunal nata leaping from 
hi« rural paMarala in England ta 
ti« tha waMiM kaat tor tha Duka 
anl Pucka aa a< Windaor in franra. 
I« ioM>( • gaad ipUctac bMalnaaa 
ia lha Mai roloay, argid aa kr , 
aa na a i and a Back. 

Wilkaal Bw Bar* arttl tati 

y«M Utal Ifca Bav. JarBtaa. wka ra- 
rantly c«Wtorata4 fcto awn Stth wad- 
4in< annivanary. hat parfor n wd Tat ' 
niarnaca raramoaia*. not ona of 
which hat ever wound up in a 
M|Mi (lion or a divarra. When ha 
iMdka '««. tbay stay kaakad. whirti 
■My ar not kt aa aMet la Hally- war wilhawl 

ralU I 

Afirr a coupir uf monthf' visit in 
tha U. B. Mm pUywrigbt ChpparaB , 

tSltoj aarty ta Jaiy. Ii will 
watta pawar. with un- 
lia»itad lima on tha a-r will broad- : 
cast on IIIO kr anil Mill ro^ri tha 
Capa tod. Naiitui'tirl and M«ctha'< 
Vinryard araat | 
Haiaa V. Mart«IUn and Harriett PhiT«i«fii[ 
NHKiUiFir 
ReJCmtFH^ HallywMd. Juna II. 
PiixtiK-ria are ronwdaring a pro- 
paaal to aand aavaral tag aaa>a Malta 

to 

h 

Ii to 8*( kitte«t namet In the 
•n( ( hailea Chaplin. 

Crato Gafka^ Eddia Caaiar. Jaaa 
CrawlatB. Mwar4 C. BaklBna aa4 

aroraa af othefa wtioaa Mlowtaf ta 

the theatm run> inia millMMU Set- 
rral dllTerrnI units would be foi nted 
and sent uul the trniloijr bring di- 
vidad MP aa tMI a a a paiata unit They 

rirru 
kpotk 

the 
proltBr boTMtii 
it kaabars. kavln« about t> 
and wMh tliair sttowv they aay. 

ilart ran virluallr 
a w aaBirful Itaw.* 

Ilka B m»m k* mmTi ■cHtal aall 

M tpaadmc ba t waa w ITMM 
^tortolaa t Ikla year. A | 
BrilM'tlWipiFrffe ky Bia A 

able to 

•n-minciv 
are l> ndw 

They're ruaainc afain 
The ar aatai 

rurraally 
I particiitarl y I 
a major ibctor fcl 
Mtrh w<ir^ aa tt 
Anrf what is mora important the 
• iMlierw-r^ i*hirh brforr wrrr a^h^^l 
at tkcir u«aa*. Iiaaa bow ran>e la 
Mm Brittofc liiiianitt. Mtoi 
ranaB waa aa tka laaM ptona, taB 
ky My Ul NY 11181 EIB^HK 
Ei4n. Jick Wldta^ 
Bfaiy Tw SbivlMli H»lly»uud June II. 
M.>ir lau<h. and leu Irasedy u the 
current trend M Holly woad 
produrtiiia Kkaduin ara , imm II 
Afi^r cimplatiat "Sa Van Waal 
Talk .( Cakaakw ta tolB-Jaly. 

K Bri>w II a ill orfaaiaa a troupe f<ir 
a l>Mii af eastern strawlialtcfs in 
'Elmei the Great' Lii teK-Mrs Jorlii 
B^itt<e> . sorialilc. may play thr 
femme lead » ith the remainder of 
the rail racruited in tha eau 
Opaa* at Dtaak^ Maia, July Sl- ' aad li^Mar BrMMt akaaB aliha 
tarkars. SluBw aaan ka«« 

that tha publw i< Brprr<«aB by Baily 

war new 4 and pirfr « 1 > be amusod 
lalhei thjii >«ddri>rd b> motton pir- 
luie> 

Idea it tt trx lauxh-makari tato 
aarly cirfulatiaa to lat iva Itaa. kaviag ra ca inaB tkair 

mart than a yaar asa fraai Bm fOC 

Mu> Alleman is general managir. 
SroCt Kilgour. furmerly with World 
Wide Bruad<.-a>:ing and WMCA. New 
York, will be advertising dirartnr 
Ckarta* J. Higgina. ^ils aa riuat 
at " " 

B 

Bica. leaves WMK. Naw Brttata.1 
la bacaaaa rkiaf angmeer. Balpb 
i Lawtaa. ranrert p.ani>t. will ka 
aiaitral director 

) 

'Largesl TkcAtrc' OpCM 

Maaka CMy. Jaaa II. 
Inaugura: lun of tka Ciaa CatoataL 
' TJM-aeat theatre bv Ovar and 
Samuel Cranat oprraloi > of a local 
, rbain of c i>eniaj>. briiit< \n 1% the 
number at art.kr p.c hou%e« in thu 
,eity 

Coioaial i> claintad to ba tha larg- 
.art ta Bm wartB la« cfcackii« kl« ackadula to 
w kaa ka can apara tuna to 
unit inia thr Paramount, all pruraads 
X > go 1 1 thr RfH Cij.. Plant f<M 
b«c-name unit* atlll u ta ptatiauaary 
ati«a. but ia MpnlaB IB I 
to rumplattaa ta aaal law waaka. a( B lusl atting aa tka tock Bbaw'a a«- 

pl^MlatKMi uf what the commnn litlla 
girl ran kay. given Ute ritanca I'Pyg* 
malwtn't. titan provided tha vaaBi Wl « CHALLENGE TO 

rurraaea, wkaa airMM ipgai BVB 

wutwiuirfu 
mIIm Wot laj Tmv 
Waraar Broa. kas cabled tkat aav- 
ematanl it will donate the entire 

rereipt> of t'oiifrv^iuii. r>( a Nan 
St<y' la the Bad CrxMa U Bratil • 
ren>ar will paas tha Bba rtka ha. Mbu'im mimm It 

There U a 
W.-.) « ill return to lagB Ihn aulii 

i.k.n( over the Ethel Meiaaa 
rov ,1, UuBarry Waa a Ladv' 

M ■■ Merman r«portedl> i< aill 
on aayutg ^taia to TMm» B%uare. 

a iBiw to Bw BWriHL Lofthy Wv Chiles hto New 
Phyer CiNriracts; RIG'S F«n 
ijfkm Epity Tni iMi Jjlpi 
l«aftliy war 
I* pltftt 

in 

•I Om 

M*lM M* tiM (Mfltrt. oi 
lurtMr falling aC a( larai^ graaar* 
ri*ui«« art baing Iaaar1i< la all 
Among Ikaatia oyarating pta> 
m 1rau » a 4 lima* rallmg 
fi-r MHi>« quirk nMifrranca*. waa 
ia«*iaii n a g Para- 
M. T, IB HrilMMMl •( lara M. a«4 ika 

N T . Ka« thm quaint Mk af 
•ay, Hallyaoarf. R*4.a Cily. Ma4»- 
Gat** 
AtriiM 

Ihara wara na raporlrr» ar pkatag- 
la m#»l hi'Ti Ha mn-i ha»a 
and ritatkad uy a cra4>l ta 
M« MMtfia far kaa^ing Ihtnai «itM 
•I faiaackMit'kSi«rik ttwm NK karauaa N rawtaina< iha war4 
•MV li 'BlackMi' HaM Ma Tigtit'. Thama 
tmt Mm 'MaHMut' rafaraftra ta ■ynotiymaua wNk Ha i 
TW rim a n at NK' atfvM Bala M that tlw w«r4 ^UHMmC Miaa an tea —urti af a mtlWr y aHai^ ra nra lar Ikam to nxa iIm n-ng 
IM Mi catolM 

S. Wiapiia->aTi»«l»iw kaa rt f iwad him parntlaalaa |B taRMT Mmw 

lar hia UUa. aa BDia«4'* aong nmy* «4I NBC. 

•alflMB ■>■■>• Ma* Aaaa^Ma 

af Balgiiim iracNrd acroM tha taa laal waak an4 |>i<'m|.i»<< 
CalMMlMa Mr<w<1i ••Iim| and Miiliwl nalworka la kan a Ium i ii* 
kf JiMMMjr LMw u laai. C'Mr r a l ly m ilw aii ftttn IHara Km kaan 
l^ailiaa la tha ■ll-tnelMlMMM •( 
Ik* rlawa* Irwm atlornart far 9*»r- 
ara, kal aklartiona hava ayparrnily 
!«•« !• M atwii ■ka 4t4n1 »aMl MHnbar t ar t. 

br<-ftu»r kha « ftiprrvtitHHJt Lii^ Wire Rcatted Tka AA pMMK-ttjr ^ryartatarH 
' •aal a «tin«ii«fl v ira katk aUmg tl«a 
trail la U A. 
> liaa Shubrrt »npUna<l for 1l«a 
roaat \ n Amaix-aa %»xtiid*f. 

Maia llf»«nbln<Mn Haw in tiom tm9 Mi Hkri>«. 

At Mm itaM N <rai wrMlan. aavaral yaari aaa. Mm mmmlbm waa MiMI> 
ralad ta Mm Ma( Cluk af Malfium LiMwafid kaa aiaMa laaar a l trfp* 
la Bura^ far aariM of i-aMirrtti atMl anijr lart fall ka4 atM ramnWaJ g| 
tt«a laal iftMMHa 4ur t<> ()>• >t<i i u( txxlilil ir«. Ml (MMM MNn AMn fMMM. I _ . , f l*vr C'oa't !<•« tha T>iui«t«T mla ^^^^^^^^^ ^ ^^^^ 

fMli mar ahkk It kaa }url«4i(tiofi { il CMlflHpl AcIHI| MMllM^Lar'arMliMnMa'l^'M 

Oa iha otkar kaa4. atlampla kr , , " 

"^""sSuEi ^JT-L. SHIRLEY TEMPLE 
w'm^- Lm- Mlwad M* Mm c« l»Mic a«a«y «iaa.a la lu .U»4- *• *«^'~ roun,.i», 
canUart aatf Iv-laara cavart anjr h« ad|u4gad in cfnlrmpl al Iksaa for Ika pri\ilaga «f 
Amartran rill>an«hip. it Iha ka>M for 

• n rnlii« 4 tuplei in a kcMik an «'i\ir» 
batng ^riaaiad fur Um Naar Yark 
•rd at likitaUan 
AIR DEAL UP|£~rru£^ 

MMal N V TlMir tatMMtaa al PM Mtlrlar 

radw 4Mli. aWNf flawral TaaMi ar 

(*Artm\alt Fr^iili OrMlti h^r ftaani 
I* kiMWUng <>n both piufxoiti 'fo m 
Maw York IhM »aak N V llMIr 
MMjr taugM Mtli 
De-Spafkrthznic SiiicrtGmuny 

W MnUU it LiW ■! M mm i-uiwwr J.,^ 1 J a. l'.-««h ak - |iCi • WlT Elkf .^iTt? fa 

t^nMV_ IHBM Uataaraal haa kaaa MiaraMad. k*M i j^lC piva 
•ha awikaaaM 
tiratt a 
to aM Mm AMita 

l>aara«l la a 

York paprri Iiaw 4a y •!•> 
ro^ M lo appaar in Iha 4ailiat t-f 
r\ary larga rily in tha n„m\ty. 
. , , _. _ - RSrroorirf a»«uw»a4 prr^nal tt-'ptm- 

LmmMm t rmm Rah ••kilMjr lar Um InMlal iu>t of Iha in. 

■•^"•^ • ■ -I mi 1 1 aal>»il < a,«,„4i 174 «aa. 

ta tmtp pmr Im Ika H'i fUN k Iha MMi »ta«a rtglM naw. 

lEED'S (rU) FU OF _ Jaaa II ^^^^^m ky Mm CarwmiitM i<> Ha* 

Virrf - 1 uliT- 1,^ ^ •. • • *^ Ainarica ky Aidn ^ ii » Alliaa. 
rirK affaal m H.llr»o.4 H tUtr * ^ ,Kirk Willlaai Allan Wh.i, rrtrt.^ 
»»r 4arlarali<M «w ■ iwitrli kt Ika af Iha rmporia <Ka* • r.atrlir la 
lUlian nalimtality af tha rturactar I *^*tM*n At Iha rprnmitlaa 1 N»«r 

»tojra4 ky Charlaa Laughian In a £1*. ST**" ' 

— • o iM..^ Mayaa. TalktUk Bairfiha^ aai rllad. Dm GulaniMul 
(•■•t al Mm prograai. ka4 arn y alltr !«>• 
waaka m Na* Yark ikal ka kad kaa« ! 
Iha Wilk Ika rllilM a( Taa Many I cat» f akkiiig >Hh I) S Army affiriaU y T 

al »aak» I •t'^' Pwiura mhich f^^^^ ^^^M. T»»ay Knaw wh.t } o|,«a.'fNrr^' Z'TTr, TT 

r^a««all^*ail InvS^W Problam af aMp/Wktm^S^uS 
a * i «Ak * I takatkar ka ramam* -«rilt«k or auaia ' ■ - * 1. . ^- 
GiiU on Mriiadwar ■a^*l 
^ a«a. Caorga AkkaU rtvMi4 ar«iMl ; ^ J*** 

al rtia Tn S M iiiy^^'Mw I 

twa a^awkiri af Mm 

MmI Daraala ka4 Abbott prnrfurar of kolk Ika 

• «aN artaMWMd rate aalary a'<4 Brua<i.«< »nd flim >ri-K>». had Traaintatil af Ika Mary, wkirii wa« 
Ik»l ka tBHaH fMag la ka** M •< I f apiag Um akaw opan m »tillm Ihrra >aar« ago kv U "* 

gummrd H^iy gagilMNiMHMkll J 2***^ 1^ 'a- Ba>n>« of ih« Air Corp* ir Kngar^ 

ihm^. i »• ea* fey tahaig aetvatf Um akay and Raad aaid ha ••'»«• tot 

It Mlara M Waakmglaa ui I 

> agpraial al Mm 

■rripl Par M 

lai ta taka ^ •! la a 4aya »ct» .aiM ta 

."T^* •*» ««<»-mWM iKal 

BKO praay. In Na. gaggg. „^ ^a rn.olla,! In 

Iha ntatropniitan arra alona 
I Aw^auarrg lhal NIghl' mill ka »»nl 
H Agr> jaa law In ■ rgiiwife n . wuk iha Lwntt 

af a«- 
SdMKk ad NMbwitz 
Tiiv (M) 

rootpiaia IM fraa* Braarfway la 

Hull) wood includat Daal Araai. 
UdM Mraakan. Hal I^Ro*. Uy 
•••<•. Bytaa Ikoraa. Mildrad I.a<k in Ika 
TmbK AaMriUa Marria. ;i 

lagra- l« addiUaa, 

Haw Yark. »»m rkaral • III ta arralgnad today (Wad • la Wkyta. Iha Maft 

N Y fr<wral rvurt feafara Judgt ■■* *> aa Ika p«r 

II. »i»o nmf.bbrd ».tii ri,ff..td Tr_ 

~ C aldiMdk. atohor »l iha Aldinh lal Mm, •■^ Mim. MMlgMMfsr M Wky t* «r"aaae. Wkila aa>t Raad *-m glw 

ta'ttng a number bf ^ 
ait lui paiu in th« gba 

Mr*. Miriam Coapar Wabk 

•■ Mm arripc loi iha 

itk 

' TTS^ I "* ' aaMlatBanl m 

^ ilta diaorcarf kiai ta |g»7. 
• Aerordiag to Hta cmrl 

S rM^nl C^^k H^UL** ; **'^ Um iplH 

ry ' v^l «I ^^Hf WaBn |»«re»d u> uk* • rui n tlirrtony fram 

arlgaul gMg t« »3SS a waak 
' ilMti lhal If ha avar 
■atad mora than MMH af M» rayat- 
liaa frnm NighC In varloti* rharttia*, 
tnrliMlinf Iha Ameiiran H»<1 Crtoa, 
tha I'liintrh Naliaf Fund and tha 
Polish Ralwf Pund Savaral lh<.i>- 
dollara af kM rayaMMa Irvta L. A. to N. Y. 7 ragarding a laaa Baddanly Bok jMHfgtf |g Mg 

la WUIiam ■»«. »a«tarn 'aat aad latd' I ran I alaad It Taa 

>tpra«mtB«iva of tha lntrrnaii<>«al ("< lo in M>ma«kinc ' 'Ha 

AlUaw* ar . - - 

tM»Wk. 
ni« about drtvkig a* 
*a bulk tma^t M « 

•dra ' 

Mr* M<i«lgomary 
Loa Angalaa. Juaa II. ! 
rar Iha larond linta in h.* raraar aigg 
Barrymari u uniWr Ananrial 
•«Um Padaral bank- 1 
MilMPilgkM daku I Tangia af Joa 

1i>iy-F«a haod. wha 
Ji'nr I rai rhargr* of tol fraud. 
•|iijx> and mi'rrprearnution. ac- 
«utrad anetkar kaat Friday iT> 

Ml wraiNga. aarapi gl .Mt a waak. wMM 

hi* rraditor* ara •attaflad. 
Dabtf ara l»t*d a« tIt.TII in Slal* 
tha formrr Fadrral incrnna tasaa. tUg tm 

"«*«h AUtii. Mid «ha •«Mld a* '" V"*. tItJM .n allor. 

■■■1% <» Mm C— I » |g|» IMT I— **aa and olhar oMigati«.. to-: ^\ 

Caurt 
VMi Hanry C CfM. 
Harry P«M* 
Mally Foa 

Harkart. 
Ilaavaa I^rwanlhaL 
John P Milr* 
Uawga Raft 
N. Y. to L. A. 

Allan FliitMiil 
Juna n 
af Chu-ago wa> 
hy a Padaral lury i Howard OMa. 

. ARRIVALS ..-rX*SX 

Ir»M Mark» A 8koura>. Mrr guaf* of honor al a 
*'/y_^j***- ** Maaaari. Mr« braimg hi. llVt bnthd^y Mr* rimar 

J'.^ — * _^«t«'"'f Arm.nK i>>, I,, ni.k,r. vara Calif Tha» «ara 

Sy ^'ffS'y^' 9***? ^tf**; t onnd n* HotMH Buaworth. I haaru Tha Mrtia aaacwUva kaa 

y y ^yj*^^ % IMM MWI. I WImwi FarniMti. Monto Blua. Sid , baaa maniad i»ir« briara. in intrritalg 

M-ntanoad to Iwa tanaa af a yaar 

and a day aark. la run ronriirrantly 
a> raault af hu pan m a tSggggggg 
Mm Mill Bagart Mamorial loltary 
candurtrd on a n^- 
MMil Gotarnmant in- 
M ap. 

^ _ • •» Mm aar- 
M. w Mm aMp aM at « MMi. 
MMMi ta plaad nat gaUiy Mitf ft ma 
hIa ra n law l i o n during tha MM MMI 
ha had balirxad Iha k>(la» |» feg 
MM aart al caalaM. 
Port land 

Arthur 
JaMt Lavift, 
MMd w d Law. 
MynM Lay. 

Johnny 
AmariUa ' 
OtUi L PiiMkmii. 
Anna Maa Trwia. 
Makal Tudd. 
Uaa Tracy 
Cawad Valdt. SAIUNCS 

iuM 1 iNav Vigfc u REELS' MTL DEFENSE (MP 
r ^ Umtm • tmtmmm Im Willy mm iltM • 

Haw Y«fk iMl W«*Madar <»>. in t*>i %m roar^tnat* all HlorX At thm 
^tmtmt^ af Mm aacand mvrtmg, th« following fUlemeirt wai usurd 

XMHilala •< Ik* Mai Im4mtrj mm at Uta Uaioa LMgua Ciuk Tfator< 
«ay <»t wMk NpraMaMlMi«C( 
HE Winar tint Rh liAirlry 
AfUKt Eienies Fdha; Ada Aid P Pim IClMstaieUIitfereittolkalKt' 
||fj|0£l||||F||K7 Abdiis, Denaiidi Biggest Hal 
Nawwarl vaacutiw* an4 rhiW 
•ulanU huMM laal waak at Um 
Cm* to ■ H i r laii sm La*' 1% 

HUlrwood. Juna II. 
Buf^luf of ipr*n< >nto I'M a^ 
fa n am of Joa Public'i ctrafcnw 
tea lawi MIL 

Ua-Amartc— 
rid and C 

Maalad br Harry M. Wafwar to 
MnnlmiU i<iriM to MM ■iiakill f, 
ml Om ptctHra Imtmmj aaiiwl i l rt en j Um imm II. 
to yteUiraa. to O wlyartoi tm mm 
tha yrlwripal parto to >rrj?,^l?toj^ Britttk Gtf't Exoifts al Justir* anTona altaaapt- 
*l kabotag* or di>>'>)rallr 
to n* Amartcaa •«« BMnvortiiWl { 
Um WariMf appaal by toa 
[cr In ■ Rh FkM of an »«l*nsia« of avamptlora froai 
111* militaiy draM iix lu'lm kvy mm 
In picture-ntakinc Mova 
raaHH af awaal hf Um af cra««. to 

4lCtatoralupk Wannr mmm. | ^^yi^ nato VWU MW «flMI Cf 

■II u tiriM lhat w« «ra» rarial and wHaipriai niln In ttm ftoM. Aftor 
rrligioui twrjiidic* and uniU fur Um inoking ov*r Um ntyatian a( ■iWlili 
Wfllbamg and aacurity al aU U\M , pradurUon whan Um a»d af Um iMl 
AmrricMM. It la a«ly tHMB pafMM , ronMlrt caHM. Um Mmiatry 
«r« ara factog l « <a y . 
Vkorrirt hava baam BMally 
but lha (itualloa today m 
facta aur toancial 
varr liva^ nc aa a w t tmd 
hm\» rallfd you tagillur 
«ra caa 4* to 

ttin kii ■ ry. 
aaiy af- tirb4as ra- NaUbiy abami fro 

ai« artoii. which 
aaam Um governnMni la ra 
thar* HMMl ba ptanty of Umm i 
M «l-9wr W0» M 
toUiUry datana*. 
Ila>ar4ty of th* rt«U alraady Iwva 
bacun cart y in ( itrmt ! > toma alton 
liaa as the immediair iMOd far • 
Military prrparrdtMia M Mil* 
. fmm aawaraaU hava 

«l , mm toa CwKar City 
tot li MMkto< an Hm ttiird ailb- 
toil mt Mi aarm. 'What'i Yaitr 
\j^T CMumbia annowncva a 
MM gM af ahortt naimad 'How'i 

TawL^r It 
m Im • Mpli 

to lA-T 
him by tha arrount and not traai 
loral Ihaatra* or otlMr tpoti Into 
wMck Um baad ha« ranrurr«nt dataa. 

If alia 
r ada r all.a ml 

and Mr*. Dwight Morrow, 
af Mra. Charlaa A. Lindbarch. car> 
rtod •mchialvaly by ParaMOwnt nawa- 

■ Mi W% ir. Spncw Tiacf 
llfv; lipti Cilifi 

af Doctor of Dr— at>* Arta al 
lllpon rollaga Monday (l«i tha 
kiboah waa put upon tha fantarr al 
Um IIUi Mmt ky balli MaUa aad JaiHenlNk 
SecblGRaise 

A D D^^^^ ' praiactod tonMl la r ap t l aa Imi 
at Um actar'a atoM 
malar, ao kla b i M ai agraad to mA- 
padal Ihingi a* murli ai 
Narway. OMUMlk, Fraaca 
and Cncland, wiMa 
tha Idea of i n a m ta 
drri. h« declaratf: 

'I have not worried loni^t about 
tort from without 
kul rather about flMM ViN 
Within our ahora*. 

'I am not aakamad af baiag a 
ka aaid. -l a 'laid ba aabaaaad. Wl Tmt Sbw't 
SmJ to Bi% ill Pk Holly woad. Juna II. 
AitK Shatk'i new band, faatuaad 
in lha Naltortal Plctwraa (Borii 
Morroa • production, lacond Chorut ' 
•rUl ka kaakad ky tha PariaieiMii 
lar a toi» ml 'Dr Chi Lilian' aerial may nM ba 
raturaad to CM thii fall by Chaaa- 
kara (Vaaalina Praductti and tha 
FDUSONSHIP SriTli; lAd ROM WAI ZONE Umtt of tka laraaal aadMartaai to Mm 

i awwlty Um advartiaer Mitraa 
that H kaldi a prktr contract on Mil* 
lar mmrmrnf and what happen* to tha 
af Ika tbaat re men ar 
wka hava Millar 

M 

If thara ara aay kaaiMi It 

ka ■Bined fron* MUtor'a toara CkiN 
iCanlinued on paga 4S» 

KATE SMITH TiyaM 
Kato Smith and Tad CaOtoa w« 
Crapa NmU «rtM gat iM 
aftor Jaly I kHtoi* ml 
I Salt. Calamat kaktoi 
Saraaadowa Aour. othar Can ai M 
whlck hava baaa ad- !•( far fUm. FarrcHUi 
Lard aald Tiat l a« aarlh' to all man 

aad not to thoaa of any race or creed 
Lat a cat tngathar— I. Um Jew. and 
you. tha Chriatian. and fat together 
that wa aUy aava ourMlva* and our Kaaaaa City. Naw Ortoaw 
aad Provld a w ca . 
Sh3w if mutical dirartor tmi ar- 

r»nierr f -r the pictura. 
i» the |>rtn<-ipal lead. 

Priwy Laae Calk Off 
WllllWi 
Um tX Manhattan on 
<MI kfaai^ la a number ml 
mmi itoca OirlaUaa' kaa durtof tha Pupli m mmt lU I. m 
paal aaaaoa gatkarad a aubataatial "'•^ >aM»ac»ad aa cat* to tha 
CAB rating the aim actor Agurad 
that ha waa antitlad ta a likawiM| 
raiaa. Ma ta r a aatai to, 
Um^wmm^^ mt^arti, AIW, 

at al . handling faratga playi, play- 
ara and authori. 

Mr* Jarry FMld. aiater to Laudy 
l.<wranca. Metro'* European baad. 

'aSTtaVawTtoMakTMa. Mnl^ak 
la -Sap- Scklaaa aMd da««hlar alaa arrtoaA 
H. V, Sckleo. Wamar Broa' Europaaa 

manager rama over ahead of them I 
t«<a aiiki aga to r apai t aa tha lor aflkaftaarto 
_ tiMidf Mm- 

Farrall Utal UMra't alaa a >ulcy ^ aaane kaa*. aa dM B M. 

part to It (or her. DaNkUul If Mu* hand af aMk-ros a 
Farrall will laava 'Room.' howavrr virtuaBy kai k 

Actraaa I* alio mulling a roupla of i^y baraHt Mi 

aflars to da • P a w aal Appaaraaca' p.,||iic*. 
rtxnumo mt mtmm a'l.' 

_aaamr^ « 

IM ««l ( I II. 

rrta- ak|r ka prvrenlad ky tha . 

nm af 'Hooan*'. Co*nad i aa na '< Metnrea 

Hollywood. June II 
NatMMial defenae ii tha theme u( a 
P MW* Of feature* in praparation at aad (MMa 4m 
HMoa for Tkraa.' alatod to pa 

into production in two week*. 

Mt^« l.jne h^sl tKt-n under *uf- 
pen>aua ain c a her rcfuaal to appaar , . _ . ^ N. IT. Ptfr ftr Air 

yaar-old *o«. Tatiuny. ha* |u<t caai- 

plete^ prep acHonl and will »hirtly Ahknit aad Costell > are quiting 

loM kar la New Vark. Ha waaU to '&iravta of Paria.' pUyutg tha Hall 

ka mttm. >^ Muur at tka New York WarU * 

■ Fair. Um ram i r a a rv mg MAa T^dd 
N 
M • •mmm mm •••••• aa«# New Act* ... ... 

NiCht Club. 

Night Club RevMw, 

Obituai y . . . . . . 

Outdoor* «E£CH HTO THEATU V ? * ^ — T^^J*^ 11 . 41 
Prptidvnl B no aaa aH . 
laria* la being to 

> M Wi to ■! Paramount theatre here, m an m 
nav al w . cut Into President R joa e 
Um ai»nouiit«nMiit to the 
llMt It »ould hear tha to tka PNd 
l^at aver NBC Bad. Tlin 
to ialy. altor Um Kato Sautti i w ta a t ll'a>l»>i I l> K I aaaaaUit IS. 194« OOMSENT MY HBRACE VARIOUS PAST 
PKOPQULS FOR BITS SELF-REGDUTION 

DMbutof E.iiibhor RcUikw* Lik«iy vk Ariiirs- 1 HAOB AND lAY GOER 

PtaOiCMif mwi) "•••"TLl- St Pad, Bic CadHic 

A Sm^^ 

ii miii iNnm 

, M Paul. Jun* 11 

Thi* kwrt-« CalHttlw •trnngSt.Xt 

I M Lmi Golilm. RKO 
STALL SEUJNG 0«v«f fNnvnl • Mrti'tiii-i toil m 
Wluto VMM Htr««l> Km Mrtr'- 
f|l§ Oc«%rrnm#n* 
uHMMtoljr rmbrart m oM w»> •» 
(MHWMi. tK« (>rp*rtf»rnl of Cm 
t4 " 

tkMw c4 MotKm P>rt.ir« Tht^tn —> "Cmmlmiim* ot » 
)•«■ to WcM. In ■» ni it>n wWt K. j 
lUy G^rit they l\ pto4*tr* TW i 
Happy Day*.' Tr***^ 4rMna »imptr4 
kjF Zm AkiM. Plv *M apHi ki 

York III Ort»k»r. 

Raymonrf Haktm mi4 IKal kl> 
though hia Atm ha> irltn^tohatf Ha 

piar In vtitrk Hvtm Hayaa 
0af w\cral Mnti€ka f#cawlly 
iMi af anMhrr pirliira k alan 
rilg Contomplalvrf. ILi> mnn4 laM 
Vmt of ih« fitr broihrr* A 
tvratrtly arnvvd in Ih* Stair*. 
tm Um mIt* tfrparUnml. • tfrkik. A 

pirtliM« a ^Mk ki k« tM«. A 
li»tal pkr>iriaii va* ralM an4 
Ika Mwi nrt* arra fcaniapa*. 
/U ha malkfrf aut » th kta 
»aim^. Kriaprr rrarkatf Jui^ 11 

Ca«kwiMlC rlaun* a»a brmf n>k<ia 
a to Ik* yrafrrvt of (ha r>*a mII- 
ry. Whiia 
I •f alat fwrtrart antl catwpul 
■Pry arMlraUan. GaMan toun4 mo-t pri.i«-.i 

Up to yti% n 4ay tTtf > H «•« hadn I Mm lha pw. but to-mni-m 
anTb<Ml)'> gHMa )u>t what fi>rm f>l had »a>4 il uflrnny* ta lha 

M pM»MPk k« al-.C^UMUc r«llt«m hrlMM Ckriat. (Wrilff SlacUnr FIIm 
Willi 
Ik* tmttptmtmU »n4 that iu> l 
ttatt mr MtttI Ik* 4i«trikwtor> ^.r». 
"ar* ««fi>Marat>< 
M s Ik 
«afl kba kk<ary. •rr(>r«li<.f |p 
A>hr 

Nonhwavt Allia«l l« ur|in( k|| aa> 
hibitoi> to 'rfctnand' a IS I.-', rwt 
in ranUU »n4 to ra<uaa to makt kny 

alx M 
ifciuli^ i ***** ** I* tfi a 

to raarti acaw^ imi a c u waawt 
it tosMlkp 

•I al 

that iM Brvan. a Catkalkr. af 
at any ka<w for •attlemani Hayi afkra. ha4 found nothinf ot>- 
tka atitwi rorwIilUMv*) upr<n jx-Lonabla about Cjrco' Yrl MX>rr- 
tkal tok ^ aa i w ul4 mif kt ol rallart daviantfad lha pit tura ba 
<l»a m flNMrtkM Inai mwaM auL Ona Irmmt mU unlaaa 
Ikatr ikaalfM. jOaMaa nm a Ml 

rrtiay <1l *a Braak Taaa i 

^ ' Aati m k—*wii af »aaplt to May 
Tka prapaa«4 kuyari' argawlaa 

IkMi and way* a«d iwa a i x t.f °t*««. 

Vmm. raHi akMd J»l» I to ba tol- kig* lha d.itribulor. i.. ,«»a 
Tkrrv'a Al».?i Jirfitl.- d*m««li ... ( .... k, u„ ba>«d on lha Jattn Van OnMA^ptoy 

and OiMo ('•> ' fmn A 
naatoa. Pkr't Jm CoHen TmI 

, laa. Mm Saalty it raamliw d bar 4a- 
maii^i to tmallar > p acT. bul I 
wtkfactory farm af "•"•'•^ * V^^y bi»d«#l 
aa a i»it»tiiiii'i for ir>- P»"»>'' »"'' »"<'> "» 

al ilM anil in Ihf Ona ralhr (ul »p laful, 
r*MB«tM« Ikia Matmc. and _C«M«-n i.anK^ »i>d hung t.p 

raa prrrrnUga af lha 
, M M a8«M i ksatora riiin^id CMdaa tkat «. Hmy kod th« G.O.P. 

Win May>. bark ,n Swm Voik .•«! 
vaak aflar a t»il lu Washington, 
plant rrinaintog >n lha aaf I unlil aftor 
«««liaa M rktl*. 

Ii • 
Jow^ph ('..lirn. 
kl OiM-ago in 

JmM. At 
) r — tWa aacratary »ill bp 
lha ralcM In lha 
<•! praild a wt W A Mrffa*. « lM>>a 
Hkw« kaa laiiatd ku raltrrnwnl L 
^■L. raaaia*. UiUwalar. Minn h ac lha Coaal IruM Ck*> 
by wav af IViaa. at- 
lha •raafcrixl Ha 
kaa laala pandmg tor Iwa elhar Mm- 
dMa. Laak lalvkury »al ll>a drub 
On arrkral to UM/wmA. CuIm* 
Aa aarly pra4url dr<l !••« RKO 
wMk rrad DvMa 

a told bv roun*al loa tha major 
I rompan.r> that lhay wara »a>t 
H • 
r«la4 ikat kartkn kM 

houM miaht throw M ainptoyaa*— 
many ol lharn i.f lha Calholir fa th 
(Mil €.f Kork 'Oh. lhal a old fluff.* 
«a« tha h..«t«r*' rcpiy to Ihir Sub- 
■a^ucatly Uoldrn ka4 to toka tha 
kaa IV DliiiviiSeeiliiiFihllMi _ 
Aid TnBt-Bittcrs Ef ea ai Accinl^"*'^ ■toHp to Amly ■aiUk, nawly praw«at»< talto 
manacar of KKO, acted t«f Ika fw* " ~ a( 
alt ptantoui l y aut- 
Imad i«a> cunatituto Ika body of id- 
tkatoal piipiwli. Ika kUn rampaa- 
laa aapact to kato Ikata krat aiaat* fair play Co (dan Imitad tka kkk- 
rrt to rcma in and aaa Ika pictara 
kafora ragittoring a romplaml: all 
af IhoM ohai lofik h m up on it wen', 
aaray tkaaktoa kiai aad tolttag kiai 

tka 

tuaaaa CarpaC 
M »aa tfayt. aa 
tolUad to paa tha major rumpaniai li not r«n>Ml- 
Ctrd hrra •» daftnila a»*tiianca IKal 
a caaaaat darraa i 
AnaMtra 

to Haw Yatk Ikaa M 

tolka Ma to Ikt Caatrnai t nt auit 
today <Wrd i or lain on, 
on how lar <.flK lal WarS- 
li arllltot to to obviato 
•f mm aatt-traat 

n k mim.t» ka L«*w'k Regular Dtwy 

Lorw •, Inr. dirartor* \<>tr<1 thr 
uaual auarlrrly dnidrad af Mr. Lwl 
Wa*i i idiy «»». a* kad kata aaiirU 
aa Ika 
aaa 
Yliara ara aa away pelilicat ramii- 
calwna that an amirabia >vlutK>n-- 
al Wait at Ihi* point in Ika procaad- 
lag i laa k i knprokakla. All tka 
pra«(i*i af tka Juatica 
u at Mkt tolkpMtoda _ 

a raligtaaa crawda. and all 
^uarlar* agraa lhal tha prira A<- 
aistant Altomry Grnrral Arnold will 
demand tor rullinc off hi« hotindi ti 
klfkar thaa tka datradaali aiU pay a rnp tobla. arroidii^ to ak 
Ga^arnmant aourra* 

r< 

di 


aaaa. Fart tkat aar 4hM» mtmtt Jaal ll•c€^raa'• wMk*»«al 
aflar tha I) 1. ftoiM «flWkig Mi Mm cm( af 'ArMa My Lava* al Para- 
atrWanra aauld a n toilaWv aid Inda- ateunl. on lha ptea of a iinkii 
M a k ing tnpla dantaga* un- lauiad a prnaral khuffling 
k a( Ika Clay Ian Art kM and produruon ackadula*. 
Ml mm klMM. ArwM kto anM | Bkjr Milland awwatf toto MrCraa'a 

tk# Oavaaatoaal to i^ra* to t^g^ \ Tkli imw Ml a aacaacy to tog awt 

lion* for a racaaa and naw parlav* of 'Virftola.' wkick arlll ba klkd if 
Evan ihot.ght HipulaiHMw in rl»a«t Prad M a c M aar ay . carrtnlly »o k.ng 
»«uld ba a plaa ol nolo i«nlindar* n -|Unccr« af rartuna ' Tha dtl*y 
tha rara» hrra i« .n 'Virginia' ataana lhal r«»nf'M4 
rt* Taaa will aol ba availabla al atoft* 
af 

aiicfct ra»«dl Tkay'ra ftpS- , 

ing »ilk lha Naaly bill to *aa M tka ga 

Nrw York ulk< o-ma to anjithing. iwa waaka. Likrly i-n 
eyaa tkaagk it m \.nually a«ra«d ihat job u Caorgc Brn.t 

be lUnais of Alica Fayr *.hI Ct^^ 
ktll. KiMBera atoppad wark an tw<. 2aiH> 
~ Ika Wi*i»<44 aa i n d ak ni to 
pay tattWaiant aitk Ika f#a«rmnia«t i 

ta no! going lo ba una of thva thing*, 
although addrd lhat no ona ran tail 
lahal future (Hi\ernmrrit aitmini^tra' 
Immm Migkl do on lha other hand, 
a. Ika 
toOl 

«w U. a MM. tkaiM H k* 

to flka tor* ml toakllky to agraa aa a 
iiiaaaal dtcraa. Tkat la rontinutag 
today and tomorrow artd Ilia nait 

d<iy. regardle?* ' a leading mun<elor 
ptolcd. Howaier ai pointed cut. it 
■n ok\MMM that, with a *di <4i 
iraaw, naw 
Other News PertaiuBg to Pktves 
9mmm»9m^mm9»»* ••• aaaa UAIi 

V.M.9tf 
Oianga NBC 
Edward C I 

DrMilla'r Hva yagaa aa Lm Pa«* a 

Srraan Cuild'i rsMP 4takar Faga n 

ASCAP d«Uy I age » 

Bob Hopa'i unit > tour Pagt XI 

Maar acta: Man* Roaanbkiom Page 41 

Mad MaaMMaa-MarMi Mank'a r>i*«a Baps aidaahow faga «7 to Ika 

vato al tki* Ikaa. 

Mtara tkapltaal 

No ronHnanl «a« forthrominr 
r^TT ' fruta Abram f. Uf*n. grneral 

' ~' '' ■ ' ckamaaa of Allied 

ka klad 
tk*aka ago 
•vartura* a " 
ptpaonhokied a> 
»aid Monday <l*l that 'k 
p ra aiatura to r n waaant aalii I aaa 
pr n p n a a d. Right now it 
una In va« if I m 
Tka Allied It 
IS 
M 

n 
M toMtry «R«< 
w ^pa rt la g I 

paria4. 

Mm Paya. tialad to (tarl in Di<an 
Argentine Way,' under wrn! a k i jor 
operation day before liia pMluia 
was ila'.rd to roll Romero, koMing 

tka laad rate ia takaat af tka Cwaa la kolk caaaa rwts kad ba«a aa> 

< rned and will ba forred lo idle un« 
I.I the «tar< ara able to M i.ma 
work. Harry Jaa Braan. aaMv^to 
produear af 'AigtoflM^* Ii aka *• 

the tick liat. M far ka haa not lean Ika tovt 
any prot»oir d taltlamrnl pUn 

Wkila a deeraa • ph>»rally po«- 
•iMa. ao immediate de\elopmept n 
AraaW aaa la Ckka*a 
if «• WMk I I0PU18' MIS. CAITES 

Hollywood. Jun« II 
Miriam Hopkaia wM M WMaat 
Broa.' Lady Wllk 
11. INt tmr ENDING IL i SUIT Mary Pkhfod Rbmes Just Ph' With »itKout lh« 
ittt Amcrtran Blni 
kMM4 H tae* th« 
cUmI 
to 

••If mu«t kasr Uw prlarlpal 
•f bUm* l»r (Udinc gil MH . 
Ml« nckf«r4 wu Mil tar a 

** "*'!«' «M* SmZ • 
1] r*tm>*» Coa«t from th*r« 
^tor* hM bam too 
runinatm^ now 
■MMdle-craA* pirturM «rUl m 
|»«tr 4o. TWr kav* tat tk* puMIc 
Ml •( Uh ImMI •! •rUActel MM M 

I. gt««aw*)r« 
whicii hav« 

Hm tun* hM ti n . MlM Ptcktori 
••M. shMi H»ll j i ■ BO< BIUM 
Ml Niv Mhi- ■ • 

rrMk Or- plana rscvpt ■ th f < w— th vacatioa. 
PtafNtPhi DHraM. Jmm 11. 
LaW«( »r«»0Ml •« th« r«4M«l 

C«v*riuMnl l« rr^irt C«n«dlaiu to 
hoM pauyortt fur mtnr Into Um 
Unitrd SU«n It brtncin« • waightjr Gini'T uyiiic 
UPEttEMOIfE 
to mU Um 
U. S. OMOTwaaat't anti-truil •uil 
•Satnal *l<ht ma)or ■Im rompaalM 
by • content <l«cr«« »hich »iU h«v» 
lh« •ffact of ■ pmnMMBt l a J w rtt M 

■tftoMii MMvalMUa yratllc«t 

«| MW MM. Traant Oficm' Raid w ffway Par 
FilmSinilarDii?en.42dSL 

hav* hM« In ■rl n ol mH 9t 9m 

atr*. trrvvd tu liramatiM a 
mmt livmc |u^|vhich hM b«Mi v«>tac 

houM a MiM l i' i for yrari Thtj 
tar a > h»»^»B M It Ml rrMay (1«> 
laataMial 


a( toMl bwlMM Ml a ttow 
tradhn «M aMMM- 

Ina to mlllKNti •( dolUrt annuatly 
Wh.t* Drtroilrrt untrg* rrtilMtory 
leCislatMMi «u produced m Ci 
prahablj wouM roall lb and aba 

lawyvra that an aarly 

acravfiMnt I* In proaparl. Judat 
ItonfT Warran CoMard. to ttw 
radn^al court N«« Yatk. mmmM 
iht irtol laal fMiv aai a^alB 
plclura^ ika 
b« •lUniaalod m a 

In 

Mlia Pk-kford pradirtad frw riit< 
hi tha quanUty of product fur IMO 
41, but heavy alirinf on ilataa for 
IMl-43 aitd iharaaAer. TMor and Datroitera rau<ht thani In 
WiBdaor Wmdaoritw repaid tha 
romptiRMnt by turvmg out fur 
-Canada at War*, bannad Ir. Ontaria. 
« hm It playtd hara la fact. flM court nai'iaii thb tWadnraday> 
■tornins. 

Thara la In »i<ht. tharafora. • 
tormlnatton of on* of tha Uaporlaal 
Oa««rwM«l aaU-tnal^arUai^ 

aiT^awM. Tito wt> 

U 8 a(«nta hava baao gat h artoi 

evidrnca to pro\a tha c^Kitention 
thai m c o opoly asiata In dafama. 
Um fttai raanpwiMa likawiM hava 
9aM liharallir to gUiiriM ^ata. TndkSwsPar 
Tc Srt Alii 21 

ga a P 

uliQiBffimWL itehaU to 
Par licofMa may ha auipfniid bf 

cloatnf do»n tha huca Tunaa 
houM Indeflnltrly fur tha ln> 
fractton. allhouch a much mora 
bhaljr acUaa will ba a ttMittac. So. 

aa tolarastlnc battta 
ant oktrh ha It now 
aflort to art atida an 
at mada to im. At 
Traadia aito Mm Kuaaky <M at 

-rafatod- to Um MWM 
to aach caM hava «M 
Muttitnc mora actrar* flHB 
lal-U'lMwan-acain.' 

all a;ir« thai bar> 
M I 
asM to Mjr dMy at* aaar IC V ttaw 
daat took too ywiMW Ift dUTicwH tar 
tha caAtor to dl^uto tham. Tharvli 
alao tha method of aattinf aoma on* 
older to buy their ttckeU and walk- 
with lhat Mraaa. Aa to lha 

01 m ' aim buitoaM wtmm • ttt mlto kMi an to tha IkaMra. 

radiut of DaUolt for M yaars. >«• aa Bawdy m Batara 

Now Trcndle »anli ta get back AHhoMgh belief la aoma quartata 

Into tha butmr» Mr it trported ^ a«d girto are Mt a 


to )iMl aa 
ml MMa taa- 
tat tow -UA owwar. 
■a m u e l Cotdwym. Bm kaartUy a»- 

dorsed tha poll on duals which Gold- 
«xn intpiird Dr. Gcorca Gallup to 
make, but tald It wouldn't help 'un- | 
to« rxhibiior* hava tha eeuraga to ' 

ra«M«r1 experae and bother wa uH 
ba enough to end thia patronage 
croaatng the rivrr In proutting tha 
rule. lUrvry Camptiell. terreUry ot 
tha Board of C 
latograiiM to 
M 
A. X I4UIAII HAS 

A. J. Bilabaa. wka iMa been rr- 
tired for acme tune. hM a new thea- 
tra pratentatMMi Idea mhtrh. he nov 
taato. can waM iMtuI tha 
Ma QpHiltllY.NikSMi 
fm Bittir 

The Bi«-ar Theatre Corp . operator 
M tha CaMtal (iM aaato). raarl 
Bhwr. N. T, tM a 
<U IB Mr. Mm! ta numhaaM BMT a 
Settirwat al *a caaa win 

Mva both aldet huga maa.-y outlayi. 
M It mat antiripatrd that the actual 
taking of trtt.mony mould retire a 
year of the rourt'i liine. with an 
evoa loaaar parted tor kltof aad aria- 
iaalrab l a type a< 
of the to build fuur theatm to 

Detroit. In oppoaitioo to 

UMtod Oatroit ilL ^ 

Broadway 
b Ika rtiiati tt mmr 

o( tha alatua ml Mw aMi> 
■aat decree oegotlationi. tha trade la 
MX-ulating on tprc<(tr termt of 
agreement to mhirh both 
taaUlively but with 
to warraat a the traodaM to aa ahaad to MMa ml 

the IV2> agrvemrnt 

At that tune, whea tha Kiiaahy 
circuit WM takm over by Par, the 
TU ilMiaa ml tha 
Laaw*! Btoto. and Z«b 
a»rr of the Strand, all agree that tha 
Mt tha trouble they 
Ami BMlr admiialona 
II li 

ft li iiiipaniinn of tha 
ItoviM that thara araa 
tor g raa t toj tha raa ut tt of couhmL 
It araa ha wIm tnt drew tram the 
to aua a tw w i.ng 
O. WiUtoMa. who la 

«f H. KMC (I 
Kuiuky) then entered the radio 
iMiaineia, but about Ave yeari ago 
TrandW made a management epar- 
a ting deal with Par over the United 

Art- 
to With tha Olaen and J^jhnton 
%et-i\'-'i'f K now M-t for thr Ccn- 
B alaban w b4diag hu taaa until 
BB « • a 
with 
li witk- Hubbanl'* Firat Try 

MuUywood. June 11. 
Lucieo Hulabard. nrw auori^tr 
at aath-l'oK trtidi hu Br>t 

'YoMih Wai ba Ser\«d. 
tury-Pos. UCOl Warwr 
mount Uni\-mal. Bif-U. 
la . Corp, a«d VMaffaph 
a 

ha la 

aM a« 

a, aratod tha Central for fuur year*, 
under what it tormt 'intolerable con- 
d:tion> « ith rotrirtne riautn.' 
whu'h h^d bc^n promi>rd by the dc- 
frndaiiti to be eliminated kith each 
luccecding year's contract. 
lt« coMplatot I* di r a c tod against 
tka rl^ a< Ika ahn 
tt mmm md apa ra t r reruta theatres 
for the eshibitMin of film* of their 
o»n n^^aking With Ihit tUtement 
tha racord. Important brcauae the 
Mka to dn-orce theoire 
achool principals about 
which tod to tha Ud St I 
raids. hM been taken mt ■ 
hf Ika Board ml ■dacatlaa ikat 
• Maatoi aaaad M 
lOw a«« kaa kaaa aat op. B 
a* ~ MUSiy 

What 
Al 

pUjr hookey to 
daa aslimatrd 

mith !• truant 
tCooUnucd on last Thuradajr IICl Slad aaH ta M. V. 
frdrral court agatoat ParaMouat aad 
King iKunsfcyi. seeking to aet asMa 
the lan ag r e em e n t on the ground 
that It wai unfair and impoiet an 
iinreatonable restraint of trade If 
he asks that the court HOLT. DARIOUK SPUT: Another Important legal factor 
arlUck haatened the decuioo tu >u>- 
paa4 trial aad aeck settlement by 
k.lha pMvMaa to tha Clay- el losttoMay to 

•a initiated. daf< 
liable for private damaaa suits ta 
cate the ult.maU dcoion of the 
court u againtt th^m Although the ] 

urt iit for four dj)« U>t mrt-k. the 
timo nM roniuaiail b^ 

Washington. Juno II 
ir ragistratiun on the 
ml ad- 

pnmer ml the SkourM chain.' M is 
• uted. It is forced to play kirns SI- 
71 davf tx^md the N'tatk making: 
the Crtitrjl a junk tu>^ r 0\rr tSak 
«-eekly u bong ia>t it Is altosad. Gm-cmmeiit. Ko Iritimony kM ymt 
ttem taken. 

In sub>'.ance. the trrrr> nf ?he con- 
sent decree n <w br.n^ draf'.ed for 
the CHi.'-t mill incur- p>rcentaais 

Oarmour it aiminf h.i I 
gram at Um Amcncaa w M»^4l pro- Haft 'iM'MiilbWim aatkaCarV ' 

Tha coMpaay wants the Go\-rm- 
■MBt to ■ppriin darkrting of tTS3.- 
Ua shares of lisurd II par anJ »3 - 
SSS.OaO unisiua^ tharci. al<>ii( Hi<h 

12a.l7f of liaa par value d'. pre- . . . 

Umri mri'..^ R*nbmm9tm — wmm 
'rata to Aniua.' Ann r ^:lt Again.' c>ne of kia BBaa 
l>. ><1urlio«>. yritrrday 'Jlaa.1 al 
W.4inc't< Mranwhile he It 
inr -p-r 1^ 'V With Rrd Hair* 
Titr p,«,r Nuf f jc early It. I«M WiK. aid liner MkL Iniies Meet 
Tt EInute Dnk; View Hit 

AiliwliGrtCMli.Up(Nily 
r M > iiic « w >n 

Friday i7> of r.rrtmn •( Ui* ItMT 
IB • «ar4 of lh« Jrrwy CtXy M«41cal 
CmiIN. Ma »a« M. M alrvody la Milwaukf* Juna II. 
■HafeHlton of 4oub>« traiuraa. Ml 
•nljr la Mrfi rity bul throt«ho«t( Wl»> 

krougbi PM M ari to a head, and ■ 
mm tltMnp ruakMnar Iraffu- at- »n»na*i«« 
U war ulk la 
wMck vUl W O. VM 

•MWr OnWr. wlOeli fontroli | 

•n ml Radto Citr Nalaaa BaHi Ha Uac 

la prr-><ttnt 
In imyorlafit 

direct .onf. VaS 


of Uw <lta * < f «a •( BKO. 
Krtt* mm4 -atMriu; In IM 
MtT. viih Fnia Keen m HaM Im 
pmmV im IWT. and «i«h CUra Bm 
la -Dm run • In .n im H« WM 
Ml UN •UanI nulla «f •t a wiiUiNi Mfday iit> of tka In- 
tfrpM»d««t THmU-* PrMarU^a Aiao- 
I IB TO SELL 5l3?5i?.t 
SKOALS UiM Ui*y »*ra sow raody ta )ata 
•tin Mw Miaa In tha *<mum<I«i a( 
' hava rvgardvd a* a \ irtMallr broka Na m a* a*Mii 
ih* Urtry City h».ptUi May M tf*m 
a nearby roufm.iti Hauaa. wtea»» M 

bad br«n lit^nc mith hta wifa 
play inc a onall J. C Ua4rr a Mlaa pmUry *t >< 
that » ill ka ti^tmmi tm • IrM* la H. V. 
I fallaariat 
' I aiada only a law ■laia 
I IK) rofnpWialy in im >n aa 
Ta AiefiNat1CNT.ii(liJM!M 
^ In a44Mtaa tm tlnmt»a • 
•ar a (Mitekla arMlraUan »yMr. 
MMklag-MM aa«Mic 
ta avr* Maat of Lafl Caa4y 
!• Ma aatlvily la tha candy ^ a< ■aaHAry Auta- 

Caatfy Ca. 

M CIrvanAaM. PkltoMpMa ^ 
arkd ir th« Sim kMitaMi ttMta* ta^^ 
praaidani of Ualt 
•« tha U I MiM. 
tnal ana aaMMI ma)on 1>iM M 
faarad aa Mm fia u adi that AlHad, 
lone a faa af aftliatad tliaairaa. mti PAR'S 32 n 44:.srv-3irSr 
laiwlaliea la 
for arvrrtl «»«r«, aa4 
y bHtar o<ar M Al/V WQ* ripial «( Mm Nanii Dakou d>*afr«. fra- 
a« • mini ' ntd M' Pvrtewiti -Ca- 
htbtten all raalua it and thay ara 
•II 119 aialaal tha mmr thirc >ani wm»m «w U. a I 
wllUiWwaa •( llw 
iMra malarial and paltarnlni il> m paftaM I IllllliilHi «fc1> ipiWMW 
ram in lh« A diM-ion. dMtrtbwIan M vMmI^ Wlito l» 
I Mill Ba« aHar aiara than , ^trm4 by Alllad. 
M ptrtaraa a( Hi aw a, ta fea aada An apprai«al of dr%ri<-i>n<#tit 

fcy mmm. ya^ Si T (jSwlii* **" |^!!^J!i*S^y ** * 

ta Om lra«t M Mmw iMaM ka « lw« ac* «|» npirtH la N 

raguUr laatwraa far Itm-tl aa amra |y <liiiiMi<. wMi • paaka 

1 tkaa lit* n under il> ova tnanrina mt llta wttoto hiilary of Hta igM M 

from Boru Morrn* with data 
kackinc. ara al pr*>mt ravar ArbMraMoa 

dadaita Thara will ka ftB •«f*rri». y^,,^ „ , mh»t«. ..hI rM>tobto 

r May«r>. barhad by Cal a van aa «w at tt ma ta 
Vfll k* radurad malarlally by 
la itacia laature* Not only that. kMl 
■lany I tm mr patrnn* »Im> now Ml^ 
I.' to b» pmdurad by Fraidl I taa of B<lly iSwada t Hall, vi 

4 RotM'! Ni^kin. with Gary v.lla romir Ha ran a»ay from 
and H^rKiira Slanwrrk in a louring troup* ar>d got hia 

atarrad. and Mjii Wh<< Camo to Uin fti.i fob on Biuai1«a> •! II M • 
■■r.' Cavrsi S. Kmitmmm aad Maaa ihukan aiMatcal. Ha 
Mp> la aaly « 
rataa tha liad rv^artad tka Ireda pcartliva aatfi^ 
• •f whirh BfMratioN wa« a part- 
Driubla faaturaa. lha tai aitaatta^ 
di>itil<ular prarttraa canaraily ••4 
*fj^*i??*^y_? '^** ^ di>tril,ijlor prarttm tanoraily —i -M wa , 

I Mf H wUI ka an acrtdaal ' ^ aaM^an « ■! I 
MWla la UmI mm Par altarallM . hMM •< M 

MM •< *• Ba aa • taraar pro- ^awa aa a aada. on vkiHi an ayaa 

forum wilk di>Uibutori «aa hatd. 
* IwA pM«m- , Unlihaly thai Al ItaBaa. larrafMl aaA 
■■PHV ^^^JJJ^I*"*'**^ laatfar ki Mw AINad 1 •««M««*»l •Tl 

ky iadia Mwaad A. Caacrr. wha. la 
aa aplatna. darUrad of Davidaon PTMMIac al tka tkraa d a y aaaat draaia adrtor nt iba N Y to: >Mlt> Ttia only qwaalMm shirh rrm<in> i< .wdiiil up at PMakvrgk lmi«M ard Walt* Jr. now dramatic rrNtc 
wtmtm ar art tka rafaraa vaa ncbl ,wad > alw ouiUaad aaw aallMiC of tha M. Y. ■rilmg 

pUaa Ui tba raatarn-Caaadlaa dla> 
If Ida aiaaacarv I »• ^vl^mBtmmmMmmim ctm mi wU aim mmi tka CM- Hrrald Tribune Mark 
now af lha AP. and WilUrd 
pia|rarr«ki aad pMklirtH Ttm 
CMo awatlag Juaa IT- 1* wMla. ta 

Utrrj a rroabrrg. trualaa of addilKm la Sean, tltoae on hand for Imgerirtg Ulnax forsad Cakaa. ir. 

Grand M a t iaaal Pxturaa. lar. had bn«h merlinfa will he hofnM>lTtce'> to take to tha Verawat iiinaiilalai 

aought to aual Davidaon. rlaiatlnc that Major Albert Warner. J.>v|i*i Hern >nr a ractiyaraliva period 1>iu wai 
taaa ■ tartar aa tp lnyt i kard. Carl Laaarmaa, Joa HuBMnal. . Jayaa kad Mnd aal Ma ak- ' Aftkar tarkaiaw Al 
and had alaa aa i rru la d Ike Sunley Halrii. »d 

that certain claim* had Blumbrrr. MitciMM Mi 
alhmad to rata for Prom- Golden and other*, 
rualaa la thi* caaa. alw the Spartal >crc«ainci of 
judge upkeld lha referee. tmt Haawaa Taa' aad ' ■1 kt llB 

1^ ' (icning lit* 
■Mk Ol IX'' !<' tab* up n»w 

li Mwtaad kjr kte 

All Thif. Mas. jrr .^! to Btd Not Tm 
thara will ka lawar prtaa krat fc at* anily iwiiparallll^ 
wadar tha wla* larma to rover the S^le< maaacin af tka ina)ae Ma 

pkiurat Ihitead of four or t\t rutnpaniaa Iwaa kaan MtvMad ta at- 

krackata. dapandli^ aa tha larrilort tend thit yaarli AMMd aaaaanlta^ 

alM«i Mm* liMra wtU be and H i* prahaklg Ikal mmm mm pal 

ptetufaa aaii^ Into tha diacard rada aad mmi W>mtr ku m ad at Mia- 

Salaa paltry a ta be •eiibie and iieapola akaa Allied turned il daaa 

due to tha great variance oxer thr m rominiUaa rather than pui 11 la a 

aa aallM^ ■ can- %«*a al lha MMkanlMp^ la aoMag M «r« «p-| 

»• 

ptwcraai. Par Jark Kiracfc. kaad af tka AMad 
arttl pridaii fawar pwturaa lhaa Tkaalrra af llllaaa. ia plana lag ta 

•ay af tha athar*. m ith a \ lew u »et off plenty of dynamNa at lha 
eaa c iatrating mMy on A tuna. Allied rvational meet to be held hara 

lalar Ihia aMtalh. lUa akitckad a 
•f I 

aceounti for IMa-41. tent r aa U kav> 
•ay aaaat In tka hialory af lha tadw tng been ukm in a rapraaantativ* eshibHor argarUtalmn 
BUBber of inatarxwt priar la Mia I Of partacalar pomt i* the ripened 

kaldi it g af tha <a* itaa |t««alt(Uaa tm • return of tha arbl- 

I Iratlaa qralMa. Though arbttratiaa WBl Stnm B*« Exil 

TMir<« pata tka dirartor Wh la :)ie >hjrta prndurt will nof lleelertian of prewrt alata af af- 

at oa XittW Mally K«lly. b* ofArially ■aaiMamf ta the trade A<<r> » ill be the principal 

the Judy Garland musical to ha pra- aalU aca; araak. M It rip irt a d the to come bafora tka 

duced by Arthur Frord at MaUai Maw nuathar aa Mada Una yaar i l*- hi.lder>° aMtUag «l 
Ptetuie If aiatad for a Jvly IS alMt Mi arij|kapfa<a « l < «ilalal al M. 

j l«ai«Ml Mm ' af pMkaM 

WAlUV BW miKE ' A prawailaa aaaaaaaad at the will be akad al tha iiMlaii Wall . 

WaWy wood. June II ."nvtntloa M U M CWlai *irh. S'.ieel praaaally a looking for at'kal 

John Wayna report* July I at Rr- Bjff:i: 1 br;inrti aianaprr. to the lea*1 Mr per common iharc In tha ' Par will, 

publir lor the ti>p ri>le la 'Big Bi>- fiwre imp Ttunt rxrtiance at Cle\<e- quarter rrMtuig al the rioaa of June very iiiipkalitallj 

kit kill )ob for IMP-41 trhcl- land Ted Me n d a h aaka. w ka kaa or around II lor the trst half of the { Par 1* ruttuig jU prtigraM tkk a aa al^~af~|he~dMrTb«Jlor and 

I Bh kana hK baan in charga M OaaalMA ariB ha current yaar Excellent .h<.wln«» yenr and hat remmed ito B pc»- therefor* thcta must be t»o india Althouch roaapaaiaa in lha 

have often announced that thara tioii ig a Nal and vital aaad la tha 
taould be no more B • BarT>ey Bala- liiniiliM aad tkat aa arbitration tet- 
Muuoua U> imprru that Para- | up i* lha best means of iillHag Bw 
tm MM II a going to be a run-of-the-miU Mjuabblet BM PMBP 

'''■irto'SiiiH^irtaMfeM j '^ikMisr''BM 

ta M dawa mm Bm toS'dMM XHSr'wm ^Mto^Uaa. 

ad carefully mNBm Bm 'l»^t ia aaw igg<|li^ la laad a Martk 

plan* and policy of hia company back to Bon-«aurt aHtlamant a< 

d*tailirt< the lineup in miuh the exhibitor -dutribulor »rangles 

Ha Kirach Inland* to bate hi* pra- 

■•lag af Mi wm la Ba lh« arbitratlun reaolution tha uaual 

la Ow kvanaaa kaatd. and divides ha board 

"* ^ WtoiiKO aa BMnbuior. oaa aM> 

a esaactad la mv ' li * lliii aad aae aaa Ua l. wMh KIracli 
li lliapi U Mg^teaaa MiofMs Maigard int tk m »■*._■■». , «» U»faWaa pl us „»»d, l aka aajduci ng tau t at tha iludM^ kal alU e.hibnor, on tha bo^-.d ta r r-'T 

f ■^•a ^^^'^ . ^Jjjjjli^' • dBWaM 1 22|^gpjg||j2|^fgpalSBk'^'^ I ^SaJTafiSSlSlSl " Wi^-I•. tlir economic leaniiic- of BM BMMB It. nm VOTE SINGLES, BUY DUAl^ OUIBS IN 1» 
SPUIS PQUED >Owa«r 
•(•ralbOffWkM 
PA' HAYSTfESWARY 
tf iHYBCllA 

SOEENSi. 
hr M Mm raniH •€ cMI 

iKal Uwr rani *o witlMiwI 
lb, at laaal m laag m their 

$m VMWrv af OTkft* hm m 
■Mm. ■urwy WM n 4 r tu romii- 
MMNi Mitf gK* ■ prarttral ctoni to 
• full by V'lirrr u( tiMMir* patroto 

•« la tk^MMta cMti^ rantiu 

■ra^ on nantly ''^pLal flM tvtaa. 
Kahtb* wvtv ^ M «rtt< ta Warn if wital 
lohn ftnd Maty AiMrira uy Uxjr 
•••I JibM ikith what Ut*y drmon- 
•Mvla th*y want It docwi't 
Albart Cilbarv oparatnr al Um 
Ava« aM Mvtara MMaMw 
H. V, mmmm* M h» «M4 War I In fart . tht . 
TMt ln ia atiti j i^li i ri la roost at 
warM to4»y proatiaai l« ka ttm § 
ripal factor in tha drt«« §lg | 

lilirrality on tka arram. 

Alrndr ll»> trvnd towards ■ 
rcnltam «a ^adurtjan u buiai 
la ^ aw ay a ad »' art m at atUla 
HUIA' m M M Olaria Carrwlhar^ pra fc aa u itally 

<•> «l • IN 

W. fel • I OmU Moll y aaed. Juno II 
Warii M Wamor'i r^utna 

iwo ti p o U oam thoir oat< thka 
wrrk in Tliimidtihrodi ' a two- ■m ^inliir di4 aiKc aad In aa 
a nrw pamt of law Motro 
Vmm't tarsal ato praducind outflt. 
HrH?:^SL^ NICI, WESTON 

INDICTED IN 'VIIRIETY' SURVEY 
VS. TWIN FIX tlrMflli — Aafti- Craw* portrajr bar aa a drunk 
■Mar Waaaorroarl. m N Y 
caurt. whorr xhr »uit «a< 
t drfida i llMl Loaw't had no 
rl^ ta nao tho flat 
fir pyyk 

•I LOWM. JuiM II. ST.UNIS 
JdlM P MHk, 
aa4 Orda A Waoinn h.> 
aido. wora ladirtod by a U S 
tun IMT* today iTuiid ay ) «M- 
' der tkt Pcdn^al anu-rarki 
I act md n ai>iracy ta vi liuna»l( Bial, and ^ roc***o.rln« roaaaurr li.t«l antf trtrt. ta 

Nick. Om latlar parmanaady owalad 
aa iMad af UTSS. Local Na IM. 
«i a ilMrai af arily Iboy ara 
Hayilaaa Arat 

Oa«M8 aa avMant dsmand .m tlM 
part af WMMmta aalHkitor* fat ad- 
aUhan A K..>i thvra waa mwcti rtoam watarlal «■ 
'Wo aia un. tr>* arroon already wtiiW atltara araa 
Ikat duaU air hmtrd tboy frit that natMnal ar tm- 
Ixd rrooaod aUlo f aaaatililp waa naadad. 
*ta ; Ona naliaaal aalaa at tha haarn^ 
wttk twta Mte' 
tataa By M% 
Vaa Noy naagir o4 tho 

Andrrxm. lad., drclarod 
traction 
»iara ta a dauh U f aatuta tl 
part of the wook. awcloa 
Inqtiii >rt rtMne froia 
aot the il^tral b«l 
an piaylaft. bat l atad oalawt ar y lan a ar diip 
hallad ail aurh rritlcai tpuraiMl «l 
arrom morals. roa>ortt]r af 
tars apprarrd to ba caavlaea4 that 
H wai mtpussibl* to Wfiilala a 
agfc and iur(-o>afuny laipt— It 
«w wbola pubUc. whathav thay UhA 
M «r ML l««ta« hi R. H SlMets LMCt 
11^^ S«t fi Fix 

Waihingtna. Jwaa II. 
nav-dr«onu of Bahart H. oao rharsr of connxracy ««> violata 
the anU-u^sl •< t 
It la altaaad m osm count thai la ttad la the boioffirr. howwar. was 
slniultonoouUy diarovrrod In a aur* 
*ry of aahibitori in thr aam* in«i- 

ropuiMs and haarfalA Inl NMMi ml 
•rhich may to iNMt lb Ml SfliiB* 

tag column 
Actual iiiifiaUaia In thr laWal 
n% asamat duali la 

tm pialatUaalaU Wttnaaaaa at tha 
Mil af Nick. a«am«t i>h.Mn tha caaa 

by tha >ut«. ta^iAad thaatra U 
NIfk il9M4 a workmc adraamartt | Othor eounU ambraco chargas 
M ■» tey I atada la lha raaaal cItM wH la 
I M* at Nick. Ha waa mmmi M 
Or. 

He OpMHa a 
a pralhnlnary pall on tha MM i 
Uaa vhldi waa Inarirsd by 
Reckcb priYiVMi* tar' !l ! 'I b Tr ^ba!r arm 
ways p rapaadii aiilly la lavor aff 
ilaclaa. was torcod to switch it Plaal 
roaults n( hit poll, h« hoftaa. wilt 
liww aat ao much what pooyla aay 
ttd|r PNIM. but what they patraaiaa. 
Oaa thiac «ulikly 
w< n i l ii by tha quualac is that kMi 
'M and under I air oppuuta in 
taalaa ta atfult* un iha frali ^ 
tMh. WlMla tha pr«»H«iaa af la UaaiavMla. Imw II. | baa thu to aay: TWra^ mi activa "ff^ *^ 
■ilnoMiy con.taatly a MM tint praa- ; ^fj*^? A JM**^* Pj*^***^* 
aura for aiaclaa. But Mt know II | Tj^PBSj^y^-*!?—?!?! 
ii ■ MhMritjr. b a rm ii mat y tha* wa [ T * ^^^^fft. *?* 

kM« a iii«|a. bii laiii 4nfa way *J»»wa< J^ 

<— • > Ji «nijy »lpiii III j*^ lacal s damaad fw hosaa-rula lika a 
wall .<H led tahk. lha InlernatMMl 
Alliance of Tliaa lr lcal Slace Em- 
playes raelected As aCeerv while- 
Wilba ~ 
aMi BMiMit la* Mawiaf nearly three nwiaths of 
M. M atawa I ■■'taMny on Sheets' riaiia to paraal 
Iwa laatMraa are betlerMMh ' *** **** 1*"*'^*'* novel and 
I. aad aaawtinxi thraa iaatarw fitUir*. JuMkw J. 
better than two ' 

N Y LeaMr 

^ Laew a! ataMA *l *** **** MkM «t Bw 

______ -4- ^ aaaartM^to pictura. Morrla agM • 

1^ _|k ^^v^H ^^Za^MB f**'*' 'bowing of lha Sim. hi 

- ^^I^J^^^f^gl dilion lo reviewing the tentMMagr. 

j^^jJ^JJJ^TJ^ befoir dendiag that SMh-Pna wm 

triad t^"" ' '" as^rtionj that 
m aM picture aad Its eanvention here la«l 
«•» a full day ahead of 

T^irty-flfth !i i-nni^l jrl- 
of I.MO 1<-lrijle> had 
opeaed the preMOWs Monday <!• 
Oaty irpriM M • lyp«al aeatty- al 

af a w ap y iaa a 

an old pandering charge t»uli a good 
bit nf lime lhr.ju(h<Hj| th< 
Oaat wham U. S. lacuoie taa 
ara 

««Bi« taB^ 

hare iMca 

by un<eupulou« ml 
t exert erery 

IntemalMMial ' { 

-Our bralher has been attacked la 
sn unfair maaacr bif press aad radio. 

'! I 
far yeui 

are plenty of adults in the gruuf^ 
luo. however la the Moppot 
Howard WMta. BaBMa. M. Y. to arracB aar N Y. atudaM: 1 Mka AouMat 
cau«e usually thay are ptcturaa 1 
nii>.»rd in the Aral run Wbaa I i 

twu (raturesi. it 
aM cattjag nM>re for aty i ta «••• MM • 

thew own daatiay. Firal 

they intrued a roolve to ci\a loraN 
aurhinery to terminate ' i MiiM n iy' 
aUius declarrd by the lA prat Their 

ll WM 

MMlaa at \ 

dSy f^SJS mmBm mSSt 5p 

that a union m • ><a<e of 
M iftro<npctcnl !•> e>er- 


by tha Holly R a*a4 a 

api whtrh ability aad bianan uaderttanding be 
ha< gained the affection and respect 
>if all who have the piesfure of know- 
ing hiM And whereat if he had not 
drafted to carry aa under the 

H i Hj a ii t tm wmM ba trHli aa to- 
day, ba M I 
want lea Baa 
lief M tha baaaaty aad tatofrtty of 
Brolhar tVMiaM BtaB ' 

Copy of lha ante af tewidaaM wa< 
(hipped to Bloff in his Chicapn cell 
VarMMJs APL and IA laptfan haB 
prevtouUy voiced a|pMMBl df BW 
(ormer Coast rep 

In 'h» uffirial l»mil» G<->rcr E 
Brwwaa wm uaa n i ai oui l y rc-«lectad ■a often Far 

Herbert Holti. allaraay. Orrhari 
Park. N Y I (Mrfrr douMc leatuTM 
berauic «r go lo the theatre only 
half a doren bates a year Golag aa Uha My 

Juhn H Tu 
Buffalo. N Y i *mt pa to Bw | 
luic, regularly — one ooce every 
11 thioa Months. Sa aliaa I | 
Ilka to 0M my aiuoey'a 
tha prlBM aaMa af tha « Ed HiH 

N Y -Give aw twa toaturac 
I d'Mi i I.ke iJtort traA I caa ba 
M-.-riXAii^ even by a bad aec«n4 
iaaiure m>4 I IMa a M af *aw lap It. HM At»c:AKnieU.S.AW23c 
tiwt* «r«r* r«*aru IM Ut« 
- tMrtktr to 
«nll al tti 

Km. ih« tfur* rvmauM at ! 
Thrr* w»t "n nf«Ilent c 

llM tai wouM b* th« tMM M 
lh« last World War wh«n 

• Mto it It- ffinMUIlTOII 

VAmriN no ffois Wamrr fl*M npleiUtiMi 
nlM in'o M. Y. *iruic th* 
«OTk to huMIt wMk 
ranrhon * Mare* C«t». wk* li 4 
fMt • Inrhr* toll, and OMjr* WaM. 

r * M Mto IHI Mit 
, UaKwiMjr CHt. Ma, 

■KO 

of U-ISc MtotaMM matlMM. II It 
wotitoc*- 

RKO (roup tn<-lud«4 Mort Singer. 
Tom C;orm»n. Chicago di»i»K»ii m»n- 
a«rr. Dwk Merm aauUMra flvMaa of ooulhMii fihibitort ac- 
^uaintMl «i(h Srfkator HarriMMi and 
Dan<M. n «fc lf l< wHk tiMNi M 
la««lli aa 

ikrrtaen It l«e. 

M would ylaaa 
M th* puMte. 
chairman of Um 
Commiltoo, tha tollowtoi haro 
lor th« film oa th* 
_ il *i«»crawnl baste: Ma)«a(ir 
r n KldiiMf. Jufia ». Orphaum. Kan- ORSATmAH 
PHOWmSiON 

noDisn ffaWi'tTtmdbM' 
ArtWffliLNki« •Id Edi>/>n iludkoa kl 
N. Y . and anofi tUrli 
minute band and mutical Aorti for 
mm nirkal-ln-tlM-ilat 
«UI k« DXUkFKe&T^Siktitaite 

tha 

under 
•f tha di«trtrt 
Par h o authorNy 
win W Bok Oll lk ai 
WaAlngton. J,.i,« )|. 
raca wvkig tanaula thai m*r ap. 

il aahibitora 
though pattk^ 
r a« tk* i^ot. U bring aa^A 
ky tha Houaa InUratata Cammar(« 
Cotnmllta ai tubatlluto for th« \°»*|> 
Akal Mto M a< blackkanking •n4 
> It. 
Harrit 

Co. and aUtioa KDKA 

nly terminated lati »eek. 

• ith no announcement from either 
bektnd To gat the rata off their borfct. ih« 
Houa* group votod Wrdne«<1ay <}) 
to turn tha w attor over t.> « xxA- 
— ■■■aMf wk k k wia toid m a4N«t 

MMM dHMMMM prKMiaMk 
Mm k I* Mm ptwkMar-dMrib 
MMiMMi •! Mtotr rallini | 

ktaOk akawt tka |» m 
Ma dMt drawa kra Iw agggl nm 
•r NUgtoMa 
lawmakara wauld hi to a 
tha lloua* 
ka abto to briwH off tha Hvtr, aduMttonal. aorial and 
parents groupa that have been keep. 

k*ck to tkrir 
I a atortlkig angW an 
ara kgurca which 
Ikat th* average ada al aataa tor 

th* rnlire country M only afwad 

A hM ' 
K tka Ul* kfMk la wwkad aut tt 
wUI appaar Aufaal IC il«iiltan*ou» 
w.tk th* ralaaaa a( tka pictur*. 
Eaquire. on tka HBa 4ata, will 

Uaaa a( Ike 11 
ky ttaali 
Aft m 
Ira craaiii parlara. torara*. ate, 
will b* laa*; danc* rarordingi an 
lo that Ihey-U b* aMa to larp 
■d at tk Ing and mat prlcva. pita kid acalaa. 
A Sar. houi>e would a%erace about 
Ur, N t* aaltoM«iil Accardmg to 

af tka 

fei Hay 

«• WikMi a> 
as* up to • pm. 

•anM mjllJII TMd 

Exporti dnubt that a lOr ceiling er 
an ta< '"T all amLL>«menU but wMk 

Mm »a»t matanty a< tha toad car- «tta 
It la alaa 
this morh would be 
ceiling w*ra towarad to Ml: 

ThaaUct war* knt tosad ttartlag 
Itov. Ml 1*11. n«ai Ital di 

Ma wM%ktaSf TmSV 
Ik* laltor dato mrtS Jaty 1. MM. tk* 
iaam»l>aa wa* Mc, tea to alher 

words (tortiag at lie. rran July I. 
1R4. until March ». I«M. th* r«- 
vaa raiaad to Me, aad 
an la Jwh H, 
■» la 

Far tka 

June >l 

than U wer* 8ub)*ct to tax. 
On Jun* 21 al tka Amaelatad AaMrlcan Artiste 
gallary in New Yorh Wangrr fa\e 
Lawenthal about »1 000. out of 

which the dealer paid th* artiate „„„ tkra* ~minut*s in l*ngth 
varyiM laaa, taking th* r*gular 
%"% » on 
aMitlon. W 
a( akaut |IM8 par 

aftist 

Both th* original palntingi and 
reproduction r.ghU belong to Wang- 
Btortuig M N*w Yatk AaffHt 1^ 

OiSpMUMif IS United Artiste kaa set n n* of Ik* 
permanent kald asploiut.on >ta> af 
It wktck It te iliBBkig Most af tka 

tin. the public 

Sax »ill Aaat kl 
shorts sill ha raducad to la-nun. (or 
th* Ptiono set'. A commercial setup, 
(ar adwrtdifig parposet. will (oltow 
A. C M Napoh. Jr, of ERPL la w>w 
af ihi* awtM. 

li 
•Mtl 

uto aa. 

KDKA kad kaaa glvkv Ahrhi 
lagnlar Wadaaaday aft ara aan spat to 
air tovMad awdianca reaction to pre- 
Tiava af rating atlrartiaaa in Har- 
ris pralactiaa room. In return far 
wkick thaatra aaad tratlara ptoigiag 

af Mlaa Pay* and Amold. Si State* 
hauaer. radio ed of Pittsburgh PraML 
added fuel to KDKA'i burn when ha 
detwtad his ent.re column to the 
■ana pradNead wkan Aim stars 
MM M MMR^^OMfSM Mnt with 

TW a wa* a dawapavr a( 

praam, w.th UaMc Uad ap lar 
blocks, and John H. Harris, head af 
company mhir>) sponaored prwm. 
told ne»tpaper gang It waa all kk 
fault ilnce h* faUad to g*t AraaM 
aad Mil* Pay* H a f <a4 la 


l«JI. th* exemption «-T>.ca«< 
iwa to Mc, Um ^«a> ff.*; 
Jaaa II 
Callapa* af Jaaa MondeU . 

day < Monday) resulted in th* 
pu/iem«nl untJ neat Monday <I7) of 
the opening of 'Goodbje to Lov*,' 
which «ai to preem at the G 
kar* Uat aigkt (Maiiday). act as 

Crrenthal UA esptortaliaa 

Other appomiae* are Art Catlia. 
O.cago Charles Parry. Pkflailslpkii 
Id 
•f It the least proble m . 

for the moment, until production and 
micht neceaaiute an es- 
iwvohing credit. Factories 
etc, axe ui M«w Yark. 
Gaff 

I II. Jimmy 
Orleans aad 
pmnrsl manager 
f KKO ea- AimT 

Mini I. J 
■e«-erstaig "rolling down to Bto' 
spiel, aimite Lew Ayres winged lato 
Miami Wednesday ■}) from Hollywood. Jun* II. 
■ D Hertt. Jr. contracted two 
adirartkiag arcouwto tar kia durtions. First KaaM Kk k HW 
Thief of Bagdad ' 

Priar to his departure from New 
Tafk. Hart* mbiIbU< iaka Want- It kaaded ky Ckatf^ 
maa Clarence P. Lea af Cal i le w kL 
« ho has b*en regard*d as th* matorr 
prirtcipal friend. Rest of th* roster 
Is Reprcsenutives Lyto Boren e( 
Oklahoma. Martin J. Kennedy of NrV 
York. Jaaaa P. McOraaary af A. 

O. 
Carl 
iK-anf >. 

What will happen If such a WM* 
•tilule roe« through th* Ho«M It 
hichl> ' iral. Judging fram Ma 
al I 

MttI 

ivsiVttlii 
Mew Tafk I 

af an< 

ta remedy ky leglslattnsi. The Haiwa 
Sanate conference probably 
kifakiM gilt gtl MiM k a 

Aa kag aa they ar* 
comprttod to sign Bp lar tlms stilt 
unmad*. exhibitors ar* aiMlllcd to an hpaa 

M 

aufferiag 
axhauat.**.* 

Play «as to k* Ml*! Motidairs Irtt 
legil in 10 )ears. It's being produced 
^ A. a Waada kp MnHMMMt wWi j B •110 AV FAUf D 

Hollywood. June 11. 
Bdarard Cargan tupplantcd Andy 
I>e\ ma ki Ike cait at 
the Ayres gallantly 
blam* Rio nit* life, and brightly 
quipped, 'it just happened some- 
arker* down tk*r«, so why aok aver to kk «■ 

laag enough to greet acrika* 

hibit empty 

»ai richly r< 

a. m. khcel<. 
Fact that h* waa aa way to HaOy- 
to kar ki ■ fa a a w a d Sol Ralprin as 
af tka proc*sa department. 
OUlF Laakr drew a player coo- 

M Panmaaht 
Waraart kaaMtf ■ Ikair'd 

any picture* which drew rrilirism 
from th* bluenoaes. if the letter 
gave advance wamif\g they didnt 
relish th* Idea of seeiitg this or that 
particular BIm. Most of them. hoW> 
apparently weiild fc* caMaal to buy ta grniipa. 
The rommittaa aaaaH kaund to iwa 

the New York suH aa a nay out af 
a highly embarraasing utualion. One 
of the argumente ta favor of ah*lv> 
■ng the ijanpik 
Be WaV kM 

at Calumkia. 
Paramount renewed I 
kead of th* art i 
Fra 

caateact I^alamkla algMi 
tettk tk* Justic* 

■wdifytag present dis- 
pradices. th* la«B»*k*r» 

r 

rephrasing % arsVmeiLe«iiWe(k;'WatalM' 
OI$lMlll'21Dijs'-Si|AieSlMr 'WHIi Livw* (CMV Ylvten Letch k m Umw 

i' MM* <rM» «tra; »^»— 
•f "Goiw > ArroM ■•*' lUA •. AfUr a 
ArUaU ••rh th* DMvW m4 

iM«M». Ctkmr 
"Hmd Ml Wa*; lUt. alMr 

•■4 BaMM lar Bala' tOltl. 

irinyFrairtRiiM:Bestk$4(UIN 
F«r tMif-J. Dmey-RKcoyooii; 

'4 Sm' filMllfaa Ma' SMN ^^^J^ '. FAB IN DUi 
~ • <MKt turn mm-m— , 

)UA • bn4 Amt Car- ' lar 

Iirwi4a on iita(# ui Conca' 

M ri..i „f (n> b II OMur- 
r. Mt » » taMan* rurrmUjr a< 

k.tM Lart oMk. II iir atmt «w 

Cannia BaawaM mm H^. Ml «• 
otiav. aflar bMM-«B aUn niAt. 

rater* X^irl in JII' <Mlhl 
ParaMMl--Way «« All rWA' 
<Par> <M wkt 
■Ml»— "fta^art la AlaaUai' 

'fall tm, ^ 

II 

l--Br«Miw Orrki4 «WB) 
Waak a« Bi 

If t« ■atUn* 
WM* BMiiawi ta 
aa b».^da4 whukay at • WjCT.U. 

|W«itrU«n< ai la I at Wa ilraa4. Brvtltrr Orrhid 
Hh jNMRjr Dartay mmi 
I a« Ika (Ufa. U 
ivw a( Hill 
•til «a 

•n RM<Mtar-«ip t« 'Mjr VararMa Wife', 
tn Na MMltf <Bwlt waali at 
Maa>« 
r aaily av. anar mmg-tm 
<B*K» «M»; iT: Kara anar 

Ani»«< Juat >• Man iM-Gt. ViMMad 
>u44«« iratik Ml M Um 

an N 

Warm walhar laat waa fc and u# 
ta aaily Sunday rvantnc <ti. 
I M Martarf la ntn. MlaaMitf by iTi aftrr playing °fl Day* 
•Cal) IwA weHK an4 

mmttt u'lfiil ^iMMUIiaLr' Thaa""* 
wtll praMMy raapan arkan naw aaa- 
aan'f prad m i i* availaWr »rmm4 
Aim I. 

Baar <MM: 
■ana' tMMll mmi mm 

appatitty tkay 

iMraa: f««Mka af Ifli kit. tn iimI* ml 
; kna wal H aa. tailmf ta dra* a«4 
uwm^m^My na mafa Umm (SkjMB wiN 
ka riackad N« haMi 
waafc. Ikird far " 

<Wlh> n4.aM. w* ^ 

rifht fur a Iktrd aUma. . ... 
TakM Wilc iCali oMMa in trt^ <TWa 1. 

••ainjtt (roaars. itw boy« ktltax . M 
xOTiatk'nX alar iM gumrt prfWMaril 
la ka Mara HMar at an. 

mi 'rdi«nn !»«• Man.' 
Bath Ihr^ pirturaa mn 
wkM Ikay <I4) 

Mala a.Uk: M-U-m 
<UAl «ad rtmi and vaaid* wppn ar 
Irymd Caaaar SUfla kM praaHkM 
na dra««M. kut antacinatad tkal 
'Rak* an N> nnm. wa«l<i Ix i1 ><n( 
katlar: laati aniy tW.dM. iri^c'ir ImI 
•var. 4*aaaaaM«i«. I^u araak Bak 
■hp Pii< - i iM<p> i Matadr* «M-0> 
tMfiMii Mm In tt»* mvMitima. kank t#ll*rt ran 
it It In a hurry. (IV inc a »ii(hi 
In L«a»'i »Nk liiaan and Gad' 
«t4 mutt Han WMk MM* Umm,' 
<JaMa) fUW: »-«Mtt *^ IMlane wHI 
- II Da,». iColi and vaudr »opli.« X»val<-ada o» An 
Turh^i haadlininf on ataar and »c- W t»im»t— far 

rounlinc far larflt PPTt *( MM* CIrrIa <Kal(-IMI«> itJM. 
bwi 4<<n*ral IPH p^S^H fwai «•»— TavarMa Wita' illKOt and 
wrMnl and ImMEwHP ipM S '•••nt Tkkat 0%ar' lilKOi. Okay !».• 
fmjm. ilitMiak Lad waak. Irana' «t- .tBBpa. Hiwir j _ . 

• BKOt anJ^ Bak Craaby kand. pat iMh*. alaa Mar«« BMT tHm 9^1 IMrt 
pway la a amirkuic paca. kwl aapaad , S*^i^. . . « ^ I 

*ttk Mm Inap ta nMwavk I* knS ' '■•M y 'KaU-DalWI •! !«•: » »■ ' ^ ^ 
««k MT.IwTMd .«>~Tarrid Zona iWBi and -Caval- 

mtwm «l*Kt (IJPP MMdS 'Ot- * — ' "" ■ ^ DET. SUPS OFF; 
HOPEMFTY and Mm« 

maann II ran't rrtnam under tha) 

riiol a vn-oiMl larrk Up at thr ('jpi 

M. 'B«iaa«' la lika^iaa _ ^ hapai nf a pMiup wttli Haavy dta- 
advrrtiainc beiiu takm. 

I Ma krat a( law 
m •Wm ml AM 
a tlaae *aw Sil klfM 

<T\tet I. doind anly rioaa tu 

ilangrriMji ahoal* In paraon ahow u 

ml mm " 
•atmnal ku>ii>e<> and ariaid kaal 
thralir r\rr d<M>» K<^ oi d o< tM.JBd 
mighl have Umi iwpifad kut far 
tkr laalkrr 

BraWtar Or.h»,i iWa/and J i n— y 
O araa y . plii> Mjair Hiii iiaiaaw. 
Taara a bir»t imm^ir irtirr. ara«Mi4 
MkMB. and thai • ki| undat praaani 
randitMHu Hotd> uvrr L^tt naa k , 
tktrd lor Tarrid Zona' <VBt and 

~ ly Kay*, naar In tMuMl n* 

m viaw ml %wm A funM-al wrratk M kaing nrder^d 
fur thr Slatr b^auaa «f the wajr Rr t4ad ky InrMc 
Bak nam* did 
Oi. OdttMia r«- 
•ra«lak( 
Laal » »-di»'ad auddrnjy kl 
"_ re»l af ii>»n aa4 MMMMMC IP 
■>lrt. diaappointing. I 
Waad» I fc ai an»» t MJW: TMI Ik- . 
|IM>-G<M«- iM-C) (SMk waaki idir iM- llanry ««_aa>-i.on« »m<it (JRIk waak I 
O^JtMaTifflriBn') Mwaa naka 
at it»» outlvmr 
••Sna'^'klal **' -***^'**' *■ ^wtUnd. Ora.. i«na IL 
AlntMl all 
akonra In pratly §mm4 taka. alter knld- 
ml Faatival ml 
PnTTOiWGGANS 
'ORCHID-KAYE 

mm II. 

Naal'a an IHarally and Icitrativaly. 

Climbing n>rrmry addad la inrraaa- 
tnc war ti>>lrcia and irawinf radta- 
. M djpraaiiag^raaaaa 
with Ika pataaMl 
" ki a craw ml 

Mlafa alivr rxpartatMMu PuWw'a 
Ml In the ntoud to br mtwt ine<t ta 
Mm way moat ml tha knyt ara | 
M> IHiarakIa dkawMM af 
riiliMliin af a Il9 Bk 
ia nravinp war atwll la awl. 

Conibo of 'Brother Orrhtd* anj 
Sammy Ka>r'i kand al i i Ian la y U mK 
hat allar laat atari, km likaly 
la pick up dawn aUal ck . arkMa af Maf^taru and Junior 
Contmerrr orr* rnlialad. llM*Cytnc 

ki af a Maak laWraM ami tJkum bim^- A. _ 'M ai a ivaM mbhmi pm l a a inp aaiar ■ ijaw: Ta aa pi.mmm mw rnt ^"S-a ' ' 
took i«olr 

far Tkia Waak 

ilakani <l 70a. Sa M> l«rit Upi Xi^ Nfhu 

Ti Fat {KM, l>«fcr ii^bTpali .nd Gad* at rarkar*! UA. lalart' al 
i»« Ukarty and 'BraMiar OiclMr al 

iway. Rain* 

folk* HI Drover. June II. ly iParkari iLMP. »-»- a* waM aa da«arr«n« rani GIva AayMMnp 
latnt la amua ti ii n it Piillmy t<tnd Wi " 
all Ar^-ruiu with Torrid 7^>nt iWBi and "Cavat tap kiM tM** toi. jy , *<ifa^^ 

Mk La^ waak, i naoMP^ likely deriaion will be rearhed in a 
few dayi ro<M-ernii>( a rlo>iii| datr 
Nona lenlaltv* diatuaaed aitaatinia 
At tTJHi aaMe prakt. 
Lillian Ruaaall' tlPlh I and 'Paaaaort f apMal U4» S-4P-M-n4l M- 
Akalrai' iColi rormer ntota4 in 11 »>-'Edi«an ■ M G ■ Heavily ad- 
Widai fay <Si after l« daya at fkc vartiaad and well enploited but not ' ' 

r*a ■-■ MtaTiiMllT (MMc M-dk- (|>ww'<-U 

Mi-'Pour BmTiSmiI Mtf tranga cnurtoa -IMI 4a M- (;an(< - - 

NigMa' lUl Tliia pair apewad Chirapa' iRep) a|>ra* her* today 

WaMaaday Maad of Fi iday to clear • Wad i. 'Flarjan' <M-<; » wa« tTJdk. 

way fcr alapa appaaranr* af Rarh- ">*<»•*" Bekind tkal Waman m 

• Wed » txofcina 'Bepi. Ie*a than (MM 

Laal week Lillian Olaka 'l.Tm. tS-»-U> -'Doomed 

t>B Own' iMIki. Mm' iCall A 

nil. wMB Vmt BmC iVMit 

lin( under way day ahead of 

■lie s 't h iiK>r* than MM 

far am akkravialad rM. an4 

(txew't-UAi <]M*; nSS- 
Ml Torrid /.4<n«- iWBi I'jJ- 
l.<lkin( mmedy more on tk* order af 
what tkey want m lhaaa ItoMa mmt 
• heading far vary f aaarakia 
IMPaa Laal waak. Typkaaa' iParl, 
under flUPk. ag 

tWB* 11 
«UA». iMr 3k-U-4ai _. 

ly <ras) fijgp: ».as.«ti and Ancel rrom Teiia< < **Mrylalr . Parker- Evergr.«i. . I S«. " .III';^ a«2"i"J^lL"' ** 7L''jf ^/»-*" C^^JH^ 

Waterloo bT^' .u^o. VxL:;::'r. I s-n.S'x.'Trn'SS-S: S. Inn. but lhare are na lakari 

worat bit thit amall-arater kaa ' 
autre it awArliad from . 
krat-rua OoukUal af 
II Ma awfuL Lai aak. 1 
)•>.> Bridie )M-<;i, in IMrd 

r lien I u.aaa 

• Harriai 11 ace n.Ma 

^Pari and La<l weak. i: 
• Ik 
AH iM l. > and TiktU^ShdiMM tuny 

Law pioduniM II. ••»"' <M.C» and *BiU ml Di- Irom U.\ avera 

•wr^Mi tBKOt. Aflar a weak Bork 

SEP^mi^ akar. «UMi Laat Muiaka 

•a*. 'TkMrNa Wilt' tBKOI and at tUH. 

"Saint Tikr< Over' <RKO>. fair tZ.gM Oipkiaa 'Orpkium Ca > <l M. 

afi -< lo . week, at tha Oroheurri ia-1S-4P> Sun al Mavy' i Mono • plu> 

*— ^ « iCackriHl U.lSp; Caum Barnt Virt'a 

Mt TypkPM' ita). riM IMH. ckM' alasr mM. ftfaal fl. 

M«t week Tkaaa DanC iPkri. rmry waak Mt-SMfti ~ 

»^ *3kM •Rei>> and Ikwbap' iMaMi. plu> 

•anver iFuo I.SSS. tS-»-4Pi ^ . a>ii<- (air tMH 

"La Cuiiga NigkU' lUl and aUM- raraaaaad i H air Mk • B w r g ra a nt 
••mo Big kKjHB Uil WPPk. "Lit- ' turn »-Sym*—Xmtmm BmhT I 

iian RunwM* «Sbi> pp« t^Mna iSMki and -SainI Tkkaa Otar* iBKOi Iwa naw 

Murdei C'iuii«' iMHll. Mod M MO ' 3<< oerk ' Slill *rorin( good k4.Mk m Pleecint.' bjlh fetd mtn work un 

•rpkiaa iRKOl ttJH: 26 3& 40 > 1 t «< k to jun der kupervi>«m u( Edgar Selwyn S 

— Waterloo BnMT IIMll aM "One VnMad Ar«i*aa iParkeri il.gpp. M- s» h m Simon d.recu 'IMcy 

lB4>l a^ -ManMer ia Air' iWB* Getttng gnnd ^ rieea^ini 
U MP U.^ week Walertoa fer^ 
>M-r.' ai.l Aiucl fr xn Te«a»' <WBi _T^' 

• rMt tSJMc S»-M»— (laaed >«.-oMd week U M^iacra •«.• CiMvarCitr Anal week I Starta mnrludin{ tlania 
luday «Wad I. Fir<l week ending 
laat aigM iTlMl. lual tMMt. vary 
Laat 
Bill iM D<\ TMy Maal* MaHil 

Mil Tavorile Wife' iBKOl 
and itace thaw <ld-knal waa k t. 
H'tidinr it< own fairl* well in view 
nt e\er%thinf. VMjHt 
aver l^>t w><ek ilgiL WV I 

paM Our Tb* n' 4«A» pfppp ' 
morrow illiurt. • 
BiaHn rm: <»•«•-»•- "Craakad 
.JL Road' iRepi Oparted Mundav ilPi 
*~ and away IitMIv mavbe Uaaa on 
Ik" Ih* w^ek 'l^ C'o4i(a Nirhl. ilJ' 
laenl %t% dav« !i iml* tl Ppp. w not 
Bm many pe<t(»le »»m if 

'imt. I»-U-TV«»-M»— 

rri* IM 

with war alulf i* out af line Y>iia 
ntte wiMi'i get l'> Arit baae and 4*ta 
the kuok after wa day> 
tl.lkk Laat week. "LM 
iSMk i. movad here after i 
AlVM. |u>l under tS.PM 

•y iWBi ii.im. tt ucai- 
OrafcMl' iWBi and 
' a lair 

fad up nn ba>«d mu*i€. 
ImHi to >traight ata ip gl 
Around flTJMi laPM 
«MtO> ^mij r mmtt r 

Neacle. a pleatam w»pr M at i 
ly belter Ihin III.O 

Warner iWBi 
rii^lit Antel> iWBi and 'Phanlom 
W.<itrr> •U-li> Saliaiarlriy bill 
and nir* UJH MMMM ratwR. UmI^ 
betlei than laal «wak*a BUM WMb 
Rdi-w Man' iM-C* k« fMM It 7, 3mm* 12. I^tt MIUlPhlhkellpkETaiDilkr 
1||SoQ.'$aSIICn4riGlBQlklliil f^^ •nd 'Bl< ndi« 
Hour* Bay' tUA» *C«II. k*. My Sm' <UA>. 
fmttt <rraM»-rij IMe Rabr-Oirii Td« SlINt i||KO> H>*<* •'**> ^ 
<Cnli »n4 Pali 
«•>. li«M tIM. 
I ^r — > — < •Cmmff * 

th* prvwnl k>« *t bo U 
1^ am: MaU ••frific Atain' orro^yin* 
Hmm •! tht thrm. k«w tota CaU- tRKOt play to talrMi SSZTv? VTMSnbr tha „ , , 

fliafciiwi TMNI alar* tmt to 'Til i^liy iratft. kwt pnwni'T 'Utorf 

lha 1^ battar <h*n >vrf<>' t "><•■ T>er« 
fnr lhaf« many 
W built around Lou 
t€K M tn rra*9*^ 1 Xllli 

Hi «M iMr <Ut. awa 

^Mto «Ct«> tiiw: 

•Out IVnrn' <UA) 
• Col) Ju«« na ga and 
^ »aU aM -la* OwMty' 

ilJM: Brtlifti 
Mc«' <W»j aad -ChiM BafN 
SaMi aaiiic. «.«M. witk 1. -Sa^-Sif^^S a BALTO MELTING; %25i?f::i:^ -^P^Iim^s 

mum toiia' <Par>. dual Mrtl run*, tplit with OaM* ami Thr«« • Part 

Oman IrMi' «WB». atM 4kuI Ant- 
MM. MIM fl.«H Micatad La«l 
«ark. 'On 0»ft' iSMkl and -Staa*- 
Ina Hirh' <10ibi dual im-rwa. 
i^it with 'l«tond D r i n d !••<•' tCall 
•ftd -Ski PatraT «Ul. alM tfaal tral- 

• I.7W 

ry iPar-llayrt laterl' iParl mi TImi 3.. 

I Par I Bl< hou»« during aarwaM 
•■atarancn •< •tar* hrlpad n»wir. 
llMH«li dra»a« waa Mara n oUcraMt km from Stala cra»d«d H awl. 
for llfM nJM. LaM waak. 
HiIS? 
t waak. 
I «^ 

«S9C <Ciltana«» tm Ki- 
ln War* <■■»). Wall a*- 
■4aMad. with aalira fraai ol *p*<-ial 
irat-ot^ ayan TORRID' HE MaHMa. wNk »ic Mia MMBg K a« 

Uw riilN aM a n — i. 

Only aalicaaMa aate la Mug mr- 
MTCtf feV *■«■•« and Gad* at Uaaw'i 
OMiwir. MMNka to aaira baa*y day- 
Umm tmfm—- Th« Biioiil Cator.' 
la ipNt al ftront arlltog rampaif*. 
la )yal atiMini alanc at KaMk't. $11 ■air ara c« ■MM aMatour *tt»m. Laal waak. mntng to ip 
■Aliaa Draron- <Ui and - ft nir i ia iy antolaaa Ikat 
l^uad* <Paf ' ■'■Ml tXJd*. at Stoto and i^ll 
Oar 
avanM Ullton Rua. ■ Paramount-Caaaart (|JM; 
-irana- <RKO». Pia>l<li ^ 
at - 

IhM yaar. Hip^ raapacl.vaty. iWM <nU» (MM: m-»^u\^ 
"TWrtd SaM' <WB). Brttrr likMl mi War« Valf Lady' <CalV 
v#ry nice at (hi 
'Daik C4»mmjim1' r» «l 

May (at tUM. very nm at Ihit pri<-» l^>t —'Son Ht'of < 

~ I' « Itrp I na I " ' " " 

wMk AratWmy •Norl nift, |i fiid waHi. fa* ~ M I Jl 

to I and 

r4 OaM* iPari: AH r««t»l Inr a M iLo*»°> UAI <MM: U- 

lan ar..: OW «M-Ot. 

lha local parada wNk akay 
ckMbr an atrmctk ol 4^ 
MM play. Laat waak. Tmw 
akinf (UAi, pat no pUc* at all •! ■liiilriwi iRapaapert) lUM: 
MI»^«»-U-«i - il Dayt* tCall 
Mid vauda. Hit by Ika haat and \mmk. -Man mm Uwa- .Can iM 

1 rwnt md'Onmim Town" iltovi. wf. 
1/ • a c I ; Irfartory IplJIP tor Inur «tay« 

Vanmijr SunMiy |lj|J|^'"'Esi.?jJ5!.*c^;2(K 

^MMMhMBfeMMi^^^BJ|lllg HMnM a( amalaitotion tlma 

, , ^ . aaanay p u atad Into M. th» only ra- 

win 

9s Wa t^fl waak 
IM-GI. MMO. (air priaaa lar a ai 

waakt lat*r fmt ( 

thOM f.'f hair tha 
aaickixMhoMl houaa * 

And than lha mrra tiina-wa<4rr« 
Mary I. Ward. PvrtUnd <M« •. WPA , rla-a-4lap rmntolU 

Into H. th« only ra- 
planation (or aalld lntrrr«i n tK«t 
town * pi W tod lad up on bu>«raptitaa. 
•IIN paad at II M M. and thirtovaa |p 

TmU laaa* «WBl. MJM. fair. 
jSmm «nCO> tUW: W-MMt-M- 
«lr1« ■randwai' iM-T.). wMh 
■aanat nofinw Bakar and Orr n Tiirkrr • 
rrh an <taga Top bU. aftrr »«\rti.| to 

• »!• - 

and Iwd Ca* ikaari ptonnad tlr«t day. 

to four RaiMxi il to 
■at M<rka«l toaaalisalar: I atland ptrtwraa maraly ky rain, hwwtai mg to Ata ■m ad ay . 

topwa UW ^;^^*^'|^"""^ ; ' ' V^Hj'^ ^^"^""V&iii flM a( U Hak.: If I 

■•ed pirtura I (o to a (IniW: M Mt 
to wafto tim* a'Xi I )u>« »anl aanat- H* 
Iway' <M-G>. Poor Uhm to do I m not po luwr ' 
Ikkd al ■Lillian 

»«•— I vartallon of thia ii »h« arfumrnl 
IM-GI. UnnaMal 
to artelnal I 
Craarfaad'a fana to raay total al ULIM aaUcrtad for al Ddon A Woodrry St Louit par- 

IS-»-»-dP- 
«M WMkl. appral. ya< Craw f aa d '» It 
Ilka bar IlkJM worth, aal 
' a U 
'M-OI. to 

Inr I 
■ridpa' flKO) <1J 
I Gad* <M.C> fair |l«.- 
Dactor Wila' tCall. air $!•.• HMM t» •PMPg Milk Il 

llrltr brindnp in aanta rudain a ia. i Itoclor Wifr' 
Travrl'ni at mild rl.p and will hava from Albaa for 
to alratrh hard to raarb mild MJM. 

RiMair tIMll. ■ Call. Tianitaria d „ Laal waak. 'Favarito WMa 

iBKOMM wki.ntoaMJM Ptc bad md rvl riark I prafar double* 
I kgura that tf aniy ana ptctvaa li 

yanr avMUng la H 
M« • M ywr aawMiW to pkP PM. 
M M IMI «M « to MM I* m 
IMM. paar. alna-^av BrM Aawtof at Atoaa. 

Vmmm <Pkr> «I.1M: »-SSV- ' PbmI^ «MU» iIJM: IV»>- I '■ikiiM' «UAI MiM vMk 
I (BKO). nm aiKkkirkiii 
r km. >■ ranto to fair tIJM 'lrrn«' 
d aho» - 
to fair tl JM Lart 

iCull Kplit with 

I UAI, arm. ■■t#>iHi. PMI and t^lrt•ta «^ ^ ^ 
• •aa^s ^™ •a 
Woman 

Call- iBKOl. MM wMl -Man Nina 
Liva^ lOall and Hi-Ya SiKar' H»-Unian Rwaair (Mlhi 
Nira M MI h laapl. Okay IIJM Samr ia*t 
d waakanVwaaiawn' (Par land Tmt 
Gm amU <W»>. *tr«M t»Mi 
OMMtoMT ««M) mi XJ^ «« 
W aa H r a Btort' <Par) 

KaMh-k iLibaont 1 1 SM U O) — 
IMnrday'i ChiMran' <WB) Stow 

WL Lwt waak. Xjlllan Bi 
I (M runl. Mild lUM. 
Lyrto iBKOl H.Mk; M-4S 
Tavorito Wila* <BKOi. 
^ ^ lllfaink two pirturva 

— .S^ir : tkifa "»ad whan I apn 

AilaMto CMp — 

aanU lha BUn'a dla c rlml— ttop 
■lara intollartual ritantola. 
•imply. 'I prafar ai 
I Will not go to 
a doubla Iralur* ' 

W. Earl Hall. manafin( r<iil' r if !»<■ a( 
tha Maarm City. la.. Cloba-tiawlir to (rt Il ntakaa my I ritantola. Sh* aaya j ^ pSSSik I Mi4 BV wMk IB 5b Mrr Om*** 

k^Btaiaa^haeJI^M^bMMrn^^ Mya: 'I Uka dowMaa. hnt and end War. kSurrd out 
tha annul aixt 
Elian Frank M-<trtar.T, SmiHiaii. iMH II. I rttuSr'tini '■S5 SuMTTMi para rrallv tlarkanrd 
I givlni mam P 
daaa u( what'* la 
raat nf tha m 
' at ktajcatir 
rd C, Hobinx^in ran uaually al- 
Imt at thii fuod though toka will 
■a aaioaa tha laadrrt. "Our YWarn.' 
Pt Laaw^i SUte. and* hoiMa dali^ 
to lane Ikna. Taka 
M WiMid. wBara -Safari' I 
Mpad p l a nt y by tar«-day 
ml Lynn Ov-arman. MurM 
•nd J. Carroll Natah. 

ptetMfaa iM-O). wBara -Safari' ia playtod. 

paraoBila waak 

lukewarm MJM 

■knkaat <BKOt 
•WiHitoi ■fMpt' tM^I. iXTi* »-S»-MI — 
•RKOl and -Saint Ovat' il 
avanUrfllMHL LaM 
baund* iMMl an4 
tMlhl «idat tUJM. 
ram ^l^^i— TlicJ^^JU^ iBapl 

Taar** iPari <M wkt. fair tlUMT Hat 1IJI8: »-SS-Mi 
<1IM: l»-4l>— Carpa- <M-«> aiM 

«Ui. - 

LaawX wMck Mn Uka nlea radto lima, alraat parada and 
vaeaption at rity hall Among lha ■w akilaiilhi imii f4.IM: »-»-M>— nrW- 
and -On Own' tMlh). 
' y <4I and 1 
with latlafactory tlTJM for lha atari af lha picMra I arant ta 

like Im m adlatoly anarward*.* 

Then there ara lha ahnpaara lika 
to «MantMy 

Jana Harpotd. Anderaon. Ind 
to Ika 

?*i1pi " ** A mating nianhar at 
>enied a compartlvaly nat-al raaaaa 
!»»• ' lor not aotoyinc dimit Bokrrt C. 
*aap««a Lamm, aiaaaimiaiin of Andaraan. 

It up Bala' <CnM and 'Gaurtm Seranade' 
<Rep> Weak MJM Laat week. 
PUr $3,7W ill Uanfai 

Nak, Jiwa IL 
M a Ikay haw a Iwta 
Frank rioriana. BuMap 
Doubla fealurea ara 
much bad entartainmanL* 

Ruth Grrana. Ifl. baakkaapar Port- 
land. Me ; If tha aacond feature were wilb a 

tlan.' 

Morria GUIar. druygUt ol Minna* aav gaad a weuMat ba on the pro- apoila. axplatoad it: 'If there are l»o 

ml pat the full en|»% - 
af all bar. One olTaeK tha J^Mjl babiri who were bom June • opening day 

Ml 

O) CapMal <CT) two I. 

iJ.TM. IS 4!i SM itaa far TMa Weak -Qpaaad Miataka' tPart and -Safari 

<BKO) «aJM: tS-3».Mt— 1 ilCr». j 
WMr' <RKOt and iPtol nvaT 
<BKO> iM wki. HoMinit raal' M lhantra-a akuttoring data HI* and 
iwaU i|%r». aiftotkM paart* HjM 
a«ak. tif^tf <U> and Umi 

real' lUi, ntadiorra MJM oactad to brody. itancd and aaais 
taMai a Mia. 

haa m a pt d tha 

with etKlrir fi <Pay-Loa«) M MP: 
M>— -Walartao Bridge- <M-Gi and 
IMvorctaaanl- iRKOi ild run) Laaw-a iCTl <IJM; M-40 W 1 ~ 
laat nina -Walartoo Bridge' iM-<:i. Loafer (or 
■laa tIjMO Latt week, Ediaon Man' 
tM-Ol. off at $S.aM 

iCTi ilM*: »-J4-M>- a'y*.— J***!!? is dmappointment ol the 

j^WMi aJ£ n »r«k. and by tame token. Irene - ex- Laava M to a aaHigP fear M iMn a 

naat phra>e for that fraal group that 
I Rati weai.ed ol mind aitd body by 
urge, with electric fan. .ndll^ .**'"' Andrew C E<rkdi.hl. of 
tha baorhe* netting the nUy. Capi- 
ach, amuacraant park, ta run- 
' af a yaar aaa. 
'TM; ia-ISi--Monlarey 
Mutir Heart- iColl. Lexington. Ky quip* Two feature* 
two }awn> |t.r the pixe ol one.' 

.\nd Robert Burrill. S> rartMe 
^ 'Doublet are luu^h on Itn t^ui of 
<Monroa-Nobla-Fe<trrer) your pant- ' variety and daaani 

become lirad ol the rhararter* - And 
there are a lot of (olk» » h.i ftj.uie in 
the method af David Abramv Pro\ i> 
<'*M« Bartol. wka rawarka: H ona 
Ml^lfeata't alwa>a lha 
• Rep» 

lit with fov and 19 akcty daaptto .waaikar j^ nart' iWBk Vaap Anrel Tasaa' tWBl and Tear Cii< cred Wagtm Da>i- ) Rapt and Break- <lri>rr. Drtii.il. r*iiir mragn 

girt, laaka at «aab Imm tha 

•tandpoint 1 Mink that eahMitatt 
buit themaaHaa.' aha drrlartd. Xf 

Cl»:t MtDerma'tl rrr*rn«T\ trmk '"""mg duali. ainca d«<>Mr !• i-lnt«* ma ka tRKOJi ti iUpt and Break - 
mka MMl Imt- thia thought; '1 pel uoaMy aiiung , iiwat as a * de-glamariiing T.t\ 1 1 pir- It. nm u Heat. War. NviitBlSlQiKkPHy: \^^f^£^ 

IhtM OK ISa 'Star Dust' 11& 4G iT^ 

- — < — ISl^'H'*^ iM^Maw. MigMkMrhail 

■Mr bMT Htl* w«ti. 'WaMTto* 
■rwM*' M r>« Mt' D«wl.' at 

fciilf- Wtmrr n rartng ntratf 4»- 
mM pMMir't ■«p*rM( lata* •( | 
Si «M • war t h a n . i 
AI4i«<«. M««Ml attowraM far Vn;M4 

m^r alMiilai aC Wa ia Aaam* ifcwT ^rfiw ^H^W^^^a •I. 111.] «. r > r»**aaaaaa HVF.VERYSAIK 

tKCIilD'N.&jiG W. m (My Biiht Spit 
hDnbLA.;'NaiiSpy'Tmlle 
SMUin'IMfllNI EE* f'siris* I EwSWr - YAuUb 

GOODCINI »-r<li«<wi Man' IM-Gi <>r<l ru«i> 
Wm( n' w*t>lr witk lawlhan tS.M* 

t^>^ln>aT¥«< rxHw w ari ^lioniting 
aMMtfy ta tuna af fairly ataa 

SCmMt **** • In JuM II 
Jrtlarjr lacal ■•anaarmrau art 
frnli au< a( alibis la 4»*rrib« rur- 
r*nt r'tnrfittatx Whal't left of bs 
artitity raa b« tfaarnbcd a* 4wka- 
rraM M «ami to aarfMl. 

waak. 4unn4^*!riSSi aanta 4arMatfly 

new *ha<t*< of 4«ep red wrr* dia- 
II. CairfaaaMM M a Nan Smt' sMWi • 
ariaa laa a«4 wa« puiMT ■! t«« 
hMM^br ita 4ur» far Taiiirtwy aa It ifc«a>r«a) 'ORCHID,' VM ■rill a<raa mi Ulk 

Na Iwa 
what ia caaaiag bti to 
in ll«a lawar rvgiators. THa war 
thiM kavMig kaa* warn pratty tttm. 
lhay ra I " <ws> <im: n-4S-«T 

^arri4 r.'m* iWBl wtl* Tavi 

latny Awarda* «WSl «M wk*. 
itM aM. M aUII pnMaMi 
•w ata af IkM Im 
MM af 
Vl) <l 
_-|raM- )RKO> <M 
DMal Mali af ato»aaai 
bMtator aaarf M.Mt. 

•ISIi-a^wivTTm; M-«f r «•> 

TMlwaa' iPart iM r«ai No ballar 

!■ «M II > I . f^yj*^ ""fld 

Ma*' «ii<Ol. ■Mm «VS 

mSm "anil aaatf .•j:.^^*'!'" .aSr^^TClf* •■^ZST^ I ••»• 0»r»* M il.W: M-4I-WV- ^ «wa> tUI*; IKi^ Aaarte- •«••. (atr HUM 

tumf «uoi «u 

•traMT iMU>» «M wkt. 

Mil taatlto. Juna II I 
Only toMT al Um la m»yw thaalraa 

an7 war «a<n mm fcprlto* b<i 

N«» *>MMMi H Orpheum. Para- 
l4 Winlar Car- aa«n»< day 

MMwaal hauaa*. waafc ». WiM 1^ afl Nataig rwi « U* 

(III lar a raatfakaar alaM 

fOraaaaaa-r WC* (UM; 
n>— laMi aii4 Oar <M-0» 
a' <M-Oi. Tra4lto« Ma 
. mmmtma Mta (atowi. kMl 

' trMtfway' «M-Ci. •IIJH 
•!»— ^Naal (WBi mnd Wmtf' (WBl afMl An Aif 
fnaa' tWSt TarrH lAl Laal waak. Tar* lUA-r-wci <« 

«UA> tllMl WE TEUL' $8201. 

nil MMA JUns i^^^s^i^^^Sil^^ ^ r«sHr:^«LV^ 

•^^^^^^^^^ ^( Walanaa BrMKL*M4l «i ^bi»- HaMM <G * S» H.\m » i»-U. roMriaa 
■mm an4 Gatf* a( Para- 
i« tK« ttandaiK. "Satiirday a 

lonki n«i<r a4 PalonMi Ulaairtr* 

• MU>» < 
«N| KSTMLlflUi SwlMwVila' iCal • iM » hlMaaafa «■»•« »a MagcbM rate. , ■** 
nliripalinc paoi M.M La« waak. CaUaalaalar tMa Waak ' ^ • and tUrW 
aay )M-Ci> Ntr« IM 
-BdiMM Man' •M-C> 
•■•uUful (M-C* 

■faaMa 'Mart a«naar • <l.: 
l*-»-»-4* ^'Pa varlto Wrfa' <IIKOi 
<M wk> 1 
for iX.\». 

• Paraiant ^ 
baod on Mat* <Mwjr njM. Laal wMk. la Cagu (Braadwayi <I.>«; Ik- 
Navy' <Mon<ii M»l 
I af CMcMaT laayi DMal Ml 
rMrpSH m a 

~ ■yjkay- (RKOI 
IKKO). M IM 
«Pa«i (Ult. i»-4a ui - 
«CiU Mtf -AIM* Dn< 
II. a( k*. I 

ilM ar« takinf 'am atrf of 

krtKtt and. *ah twim 
and baMtoall hiUuid ^v^WM PAI£ 
{IZMWHIB I^aaw'a-Paurth A»awua> -Watarlaa •n4ia' Browa ' I 

, «IJIk: l»-l* 
•^aa« «|MI> m4 tiaiM V«M Uady 
' ' MTiiiir I — a«4 wiU ba 

lucky to art latr H-Mk f 
lUa Ruaaair iMkt 
Aniiripa 
kid >4.«M 

Haalr Um% •HamiirkCvarcri 
IkM. Tl-3n-n> Muto 
•M-C* and -Oponad b: 
lM<Gi H-itdmrr* frani 
nMMVrala $I.IHl 
Man lM-G» «M 
OjIM. fa<r 

iHamrirk • Evar a raf* 
I7-J7 «► T»o Cwf« mm 
■•rur' iM-O) and 
• M-Gt taparta* 
w«^ K.idanraaMiWBCH^*! 

•1.1 BryoNtf lilMnMr «■»». 
•«Jkk. fair 

" ■ ll fl. 

l»-1Miw«ay-« CMM(M' iWVt. 

plu« vautW See «low SS.M* 
wtwfc. Torrid Zo«>#' iWB' »i><1 
»«Mda. Itiraa dayi. tlJM. bi« 

fftMMMMl 4|lanirick-Evrr(rrm > 
fUM: n-ST-4t>- So^n and O'ld 
<IMZ> and t'an'l r<«>l Wilr iRKU> 

QalHat nta|or ballyhon •niii-i[Mir l.ady 

aaatf {s.Ma l^-l wrrk. » Muir av-rr 

Taam° •M-G> and -Opanad by Mu- Mary Aa4ti n a •T.i>>«<>«> <l 

takr' tPar I <lrd waaki. Ml M.Mt IS-Jk-4«i~ Torr>d /.<>«r -WB) 

■aaaavaM <Slrrlin«> <Ma. tl-»- ravalcada af ArartaOTy A 

fit— Tarrut Zana' iWB) Movad •«■• ild wki 

from PahMiar tor ra l aw da rt nan aflri fair pnouch 

l« diy. tKrrr. okay tZ.lH La<i » •-•-k -jti.f»rtor> n.Mk 

vaak. 'Dale <U> and 'Uncoli. kuii* ■ K 'urth A»mu«> <J.Mk. IJ- 

tlliaair (UCOl iM wwmt. aiUd MJM. )»-4k»-'lraM' )MCO> and Tant 

WiMar Om«m iMartawi <Mc M- PM VMur tHH>*. 

»»— HicMIr Maaar ak W «UA» aatf tow* «Ma waak. witk 

'•roadway MelcMly' iM Ci ild rimt lirip an op w i m d Fridav <1i. wkaw 

*««•» lljn La.l Kr«k Blark Anna Naac>* and HrtDrii Wilcoa 
iTrtatotoai t\.tm. Ik-tt 
ilwr4ay'a CMMraw' <WBi and 
Taar Gaa CMd- aWBi llaadii to- 
ww4 atow ITJM. Laal waak. 'My 
■aa* lUAl imA Xilrl lir iMllii. 
•aatf $ia.NB 
Tawa lOaMbaral fIJM: M-IBJI» 

«• T u mb l awia d a' iColi. "Sky' B»<> <m Sill** 1 1 

lU' <Muf>oi and Half a Sinn»r' |iri>r i> luinin^ in Ihv i>p>I lakr 
aplil with Happriiad Out nf Iba lawn tiua waak. wiWi a bold- 
Wact' (Cap) IK DaU iU> and „var af tPkMlaa BrMgi^ diMI 
-Granny Gun < WBl Around 12 OM iiiuai* M Mto twa Laaw iMMk 
Laal wwk MidnKhi Ud* «liMa>, «kNa 11 Day« T.i«a*M'_b 
IMafWaaa- <UAi and -MMli iMla;^!^ nlraalnt allrnl 
fOall, aplii with TurtattoM Cirr I OrckVii rather p.i*' 
«Mm^ Callinc Vaiic' I WBl and 
<P»r» fUH: 

7>»-Tlrakiia' tPar) aM alMa Am 
iM wk V Jwt akaul kaW af wkal 
waa ararad aa Ika Bra waak and olT 
w«k Ika raal af Ika town at li«fcl 
•IMM Laal waak, >iiaiia« tMjM. 

•BO iRKOl tijIR: l»-«S^>- 
II Oayt' «Cal» mi 'AMm Omtmf 

wa »k ■ mt. Laal SS: Hy «i7 

I U I and 'Oaaaaad Man' iCol •. raturm a btUa. 
■ r« for fa>r II Im* 
Pinocrh.o >RKO'. «ood II.Mk 

iLaaw ai tlMB. II- 

Mtf QaC iM-Gi ami 

Ifiaa Uaa*" tCali. CrfckJ 

didn't fall all o\rr xhrmtrtvr* on 
thi« pair and pai-T rather tluw 
All m all. dn^rt* Ur. IQ . help on 
MowAy aiaM>. mdiraliaM ara far 
madiuM mIm. Laal waak. jVktor- 

'-ly^tBViS'rfSiTa and -(;ho»t Home' iM-Ci Mar rpa<-h 
11. IM Laal waak. Blue Bird' ilMki 
and 'Dale' lU). a«aN with 'Uaaala' 
«B KO> 'J aaar JaiM* ilMhi. pirk«4 

'*aSS^&Sber( I •••• la ik tSi 

'Primroor Patli' 'HK'i' <i>-1 -Caraa' 
• M-Gi M>til »>•'' I "t Sunadmn' 
iRKOt t;kaal Humr iM-Gj aad 
• UAl. 
DaW lU* 

•UAI 
«nU>i aatf day I. m 

I Mato iLaaw-P-WCi il.4l4 la-ta. 
M-Wi-'Suiaa and Cod' IM-Gi and 
Tlanaa' <M-C Na« puilind laa 
far TM. Weak ' **M»_>y ^ i-^ 

Baalaa iBKOi il.JM. i v-»a.M-aai ffffj ^"^.ff* ' — * ' 

-II Day. .Call and r-naa t^STAJkhM t'UA-P-WC, i| 

••da aua la hefty news>aper ad ram xjirla Bi • 

pai(n and rurreni MlereU in CNiviar ^ 

and Letili La>l waak. 'Sainl Ovar' IJIIU. 

iBKOi. wi* Hanca Haidl um( aa vh«, PrntJUZ' iMfc. PJM 

^--.^ .SlZr..^. «. ^ ^ ^. WMikIrt <r WCi <tJM; »■«•-»• 

Paaway « — P ' * I j"*- P 'M _ M » i Maa' iM-Gi aad 'CirH 

<M<4ll. — - Mai 
- Lillian Ruaaeir iMlfci and Bawud 

Rarter •I'ari iiialh M run). Okay mtvtmm'tgmimL''^ 

far abuut M.IM Laal waak. y ia m k lajn iJaTlw^f 

Trar.' iPari and •Dafk C aai n af ,|Hk. a>.d 'O^ 

I Rep I duuWa pallid MjM. baMlMu n IkB 
■eMk Meaorial iRKOi iltoT t\. 
tt-40.S'ii Irrfx-' iRKCii iihI Kaith 
baund iMlhi. Hradtd for tary 
•lAMI mi 
waak. *My way 
iWkl. Htitfartary III 

■llia>illlii iMAPi itShT ti r^ 
M4I»— 'BrvUter (ttrhid -WBi and 
l> iWBi t>Mna aa-ao 
lllaM l-aM week 
lour pirtwre4 in rh» TM-rid Znme' iWBi and 'Pu4it>vr 
I. becianin« lomii ■■•<• 'h'Ik' iWBi. akay HIM 
Tut- KH a Dim. " " 

■•rr. w*uern 14 1 — 'Wator loo <M-Gi and L-m 

iu-T i!;; Everrb-y . Happy ^^^t^T' 'C-» 'U wki B..I. • 
rallMiB Jaaa II. "OklAaiia OwUaara.' , Kfl^ ■ {Hits 'PIMM 

Jaaa It traZ!^ necl ak 
• Wad I wMk PrMay' «U» 

Mifealal lUi ■aB -KkK al ruii Rai4rr' (Pari (balk M ma^ 
iU> and "Cwi lir W'tl lake about M.IM aatiafacUap- 

l.a-l 'Uark C irrirr'ar i' iBap* 

■ '1 rrertih Tear»' %S im 

McaNay iMAPi iXjM r>-A*-M-lBt 
Hell a Anaala' (UAi irainaua* mi 
nark Canuaaad' (Bapi iraatinua4 
run from Par and Prnwayi Si-«a 
OMt indicaird La*! week Ty. 
,,Kftn' iPari and "0|»et>el Mi>lak^ 
I'll I ilMitli 2d runi. R Ma 

•iUle lUvwi ■!.«• :S-»-«k-SS>— 
W4ieilnn BridBr' <M-C> a* 
w.ir l.ady' (Coll IM wkl. 
<i adr^uato IMUMIl Laa waMb ■My Initial riain* t?4 <«» 
iMAPi il.Tai. U » M- It 

ILS. 

OriMiAhwbctefMrDnte: 
2Mi Seci J(w« Iktaro Wask4)p 
Mb •» M vw^ *iraito*i 

■Mm tm Offirul nottrr 

tfwl N hm nitwit* all pcodurmi 

•ti lh» BritMti UIm lor Um »mrnl rt»l<>«narv pobr« fitarit* ■( tttt 
Cin* *»■* ■ Innl mk«. I«U la>l 

ha taiiitf Mi 
•I. UA to 
al SmMi Aaww* Paprr* AM fey 
T If ■rtwni " ctMl T R WilliaM^ Erin FrediRbto fir (LSlFIk 
tliii I f firiii iutm OpnitiiM Sltfla 
Skw Bo WesteniflM lA*ntU<n. Jun« 11. 


B^Md of Iho war la 9»rM 
ml rianr* ka« wip*4 owl Ih* Mitt* 
Msriwt lor U. B. 4MnkwlcK> in llw4 
fMMMty. w r O wg to word t»r«n»4 
to H. Y. AIM, Mmtc h hwtliM 
mimm rrorfwrttoo HkM to Or«at BrtUlo m< 
Ih* Mmr boot Mtol fc r tinli l Corli 
Mnofltrtelly 
1k»l roanpony't 
tot Um IMM 

BMt H. 1 
tmm tm mU 

In liondom' Hi Bi^lMltf tm KKO b* 

l(>r* r«luinlna to U. 8, pi tota ll y , k"*. 
In New Yo»li. but •* ' r WWII i'... 

lllli li la>H la nxkn I y 
tr« racnrthrn lhal th< Nk.k 
ho«v taken over IKe film hii«if>«k» 
Burt and rtoaad up opaiolM-n* t4 
o( IM Horn. OHir. MaMaB rutura | Norwajr. toH U « Mm" 

U« MOW be.M* en(ur<-e<l Tne<l*uw Cu 1 f^l 1 TC D A Vl\ I MtttoMW raa bt empecte.1 ..r 
•iaaa Bto mm of »•«.,• aaaie.^lac L 1 ALU A I L 1 AHU | '*^|^ 1 t iriiT T T'?* * Moakro CH; J»ne II ■ catwiBifd to b« r>4i;rwtou< or { 
BeperU are lhal Ihe »..»rinmenl. ,„ cooaoto loMWorahl*. ai«rr'pecl lo ' 
lUini 6*nt>nt tv aid IK« maritHand Ihea- ite« Impanal lamiljr or l>>e nfmoiy 
lie in Meiiro OMd boom Amrriroa national haraa* Orimaa ■KO ro. Hi al rtaa Alii «l mmm aaukd well be M biglM 
H to Bgured thai there ar« a( 
■b. MM peupic here wlto know : 
Bra- ||»|| well aMMBh to a«to«d mile* troM Pari* and aa aarly *«ete 

actor., pro- , ^ 

bad Mt B#- I lunii 

to Uw NaM OJlaa. to ae- Parli afltoaa 

wMb *• laar. MtltoB I umkm*f at MM tt-W tbramb via PtUamo. After a toUl of t 
durera and caiwira — •B kB MM wby Ibay iliaMld ka aClrtoNy 
partoilted to pun— tbaif i r tdBi 
Uana. the Homm 0«kr» pal toa at> 
(alrt bureau Mimm<>nr<1 a MMtoBar 
a( iiBratoaUtioe* of the Wi bb atow. 

rludMM. M well OiIbImM> h* ao (be Ihl* w«ek to N Y tor further , , ,,,, | 
ln«t'urttona Now he u ■otnf ahe»d y^ |^ 
• lUi Bmc* aa Hot Ftosars.' with 
EllMtHb aMPM; MMil Maaltod 
«c biMa Maa JmI hav Imw m «Ml and Ndwa Mw- fUOS SZEDLfS 
HirOODFUmiT Ha prarticabililjr 
Bro\'od to dtatrlbutora. 
Wkat toraicn department rhiet» f4 
Tto* 

to MHadlm ^rameunt. Metro and 
HUt-l*^. whirh ro«tiniie<1 f far k* 
paealble In lhi« larrMary. hatt 
abW In Ret •maS aM «| 

C«c< h market 

Coto Doltor ValoMi 
RenMnral of bloefcad lMn<l«. 
KtekriT. Hunaa'ian p«o- 
aucvr, who ir^roOy rame to New «wlr«d ptawM l y IM4ar Marl OTone- 
Yorfc 'troai Kurupe. wil T^."'" ; /- '^j^ MMTl, nVAID PU 

■tlna baa \ig\m aa HaMar * ^^UU ^ ^|^J|yj, — iiu.- Varii troai Kurupe. wiH taava tor , torjr rata. at) caatlna 

Caatle.' nwel by Dr. A. J, 
whirh b to be prodMMi M 
l»idor UoldMnith 

M-«^ -HoMiMao- ria 
rwnpleted 
for BriUak 4Moto ■Kali bancalortb ba 

allarhed to women 

retarded In be an a(len«.te wealorn- j^"^ 

lUtion Al»o. namea ^Vj* | liMiIj i prT' ir" ' '" »« 

anj bear.ng aa paace MaB M M> ^ >nant< il b» munHKH>e«-r Fiil/ r to Itta load. Babul forry a roator of Mar 
aialc alar of 'Buaman > ilftwg Ilu4>ert Mortey. Emlyn Wll- 
^ iioHM. Miclwei nadfrava la toatothraly btlod Tha 
Laei HNnoeir 

ley vehM-le to 
the lile t<t 

rMa M alfaadf M 
.•ZZ^t. atONTS KIT.WK be tnanced by 

Hody Lamar I • former hua 
Btebely and Mandl ar« rtaac mm* 
trtoaM. Hi 

b to . 

I la. brinc> ohml 
ivaMMb a« tha affinal lato 

m^tood of Mr. on (he dolUi iffll- 
lal rmrhange rate t 
American ofllriala ar« bapefwl that 
itol «M 

aiMl Siehely la 

tHiriied *l Till *• w«ll a> Het^l. Ikg- 
urtn( Ihe diatnbuling rompony wa« VunOt-n Juna 11. 
IM ha. been cl««1 hrr. tor *• | ^ 
market a\allable M ('te<-hn> 
atovakia and Germany i* utotomtd 
by recent refnillancea ie(<n«ed l<f •toitoa in BrtUin vl Dr A J 
■ aaval. Itonara CaaUa. 
nd aae other Cronw nwvel. 
"Tk* Stort Lioofe Down' Latter i ^ Jar* lliilhiri Ctel* prrar n lly awaNing U S. rrteaw ihey are 

i'rntolZvaJMjL^ I "CtoUa- mm ba Made al Iha War- ddllcidty 
■ apr. u— or lowr ■at. , ^ ^ ^ ^ 
lialely before Ihe war aad 
after the tend let waa to 
Americaa tyncliranlta with BnclMli di 
m Vwnna and he li 
■ ■H to B thorn aaC Mka.O^ •« 
OiMt HritoM. kal UA'a tor< 
4p depart n al hM raMl«ad aa Im> 
Mr word about thil to dato. 
Oaiumbu likely wouM fuUow K* 
paUcy *< toqrtog pMarM al •t Ha Weal 
y mchi it I a) Ihe Cr itrcion 
ara a irl i laB aa pat' 
tMcn B«y' CHcfc In of Laaom' 
even before the 
wbo» |ur'«ntly ..n , |,„ 
week, at Icodina thca'iraa 
<>|Mlal al altfhily i»ciri«*ed 
aad aaala vara hard to pet. tn« Ihia will ha 
(lie* with 
ftany't managing d lia t tol to Eng- 
toad. aha arttoad to H. Y. Ihia waak. 

■agraw All Nil a hum Ma m Takcf 

AN b Fifkl v.. 5Ui 

SMvwi't LMitm Rciiini 
AotM r«r RKO PMb. 

. JiMW II Yheat iaa^ a 

Turkrv. l>iough ar«M Ml la 

wa. ei.Mctad Already the Iw 

run i and Ihr Lortdra. hate . 
lhal lal. rarr>ina Allied or (trictly uti€n\Hm ol .hullrnnt 

Bmi*b neulial paMporta would not fall un 
A lour of the atlci d.ik »poU thai 
laltiarli^ the deadbne U lur> , latter ara 
to Japan 

TTte Kduralion and H 
Irm save •ITicwl apprt^^*! ic. IH» 
WIN •iiiwalt rM»* 

Other tog Aawrmn money -nuifc- 
pwa raeaally rrlaa.rd are Kutxn 
tWHi, Tarian Find. Sun 

BntMh SalM 

Dot Id Giiirilh*' appatalMiM lu be- 
rime ceneral Mile* manar*! t<-r 
I'm .ntuiinl in Ureal Britoin rttt- 
krmod laat waafc by the heinruBtr. 

C. G. Dmkermm. wha o biggeat one*. Mah- 1 " ~ ^ Britota riha 
■ntnto await lha ralata af 

Vfllliam S.>:rom from U. S 

Dial a Mid to include u<i« picture iiAcatc piuting they d .tudied at a thcM >pol> 
JariMoleai. May » 

mtoaa with H« 
a from Daajelto Oamatia uadcr pro- «on«cr%-Bto( y of irnuir 

Mch. rladid practically imbody Thai 

Not only I 
•rIMa airiidy hara acat 
«• top aa* to! 

aar antonaineri «»o* putting on ewt.rtainmtnt far the 

la triaar af Hw torxf troop, m the auuiy rontpa datliag 
gartter. from Holy Laitd D«flicullM> in brii^- 

eaprctrd that rtprrKncrd lru(iprr> In.m Cap- 

land right now to liven up the hmg 

it Mn- 
M>methin( will have to be dune . 

There »err na Aaiarieana appear- 
ing w Turkey M Ih* liaw af tha MUfl $12,000 

MHbourne. M«y la 
Frank Nril. managing ilimU-r of 
aal «>i ■KO BrilMh pwdaHlia a: 
aWhai^ atirh a daal ia not eaanly I Mb cotoma and 
new, una of Ihem hating alirady i. b e hi n d the ban laajarity af lha bar girt* arc 
activMIci ' lag for iraa. 
all the I VMH ia« IP «f»«. 
PREPAREDNESSI 
On every Film Row of the 
Nation •vwybody'i utfkigi * 
^M-G-M to the rescue again I 
Ten nuNion doHofs in 9 Biq 
M-G-M attractions right now 
and all summer long I Look! SPENCER TRACY 
"fOISOli THi MAN" JOAN CRAWFORD 
FREDRIC MARCH 
"SUSAN AND OOir MARGARET SULLAVAN 

JAMES STEWART 
RafoffcV "THE MOtTAL STOtM" 
* 

CLAUC OARLC 

cuiiiiiiiti*oouHtr 
VIVIEN LEIGH 
ROBERT TAYLOR 

"WATiRU>0. MiDer' 
* 

JEANnn BUeDOHALD "ANDY HAtDY MEETS DEMITANTE" 
L«fri« Sknm • Mickey Rooncy • Judy Csriand 

GREER GARSON 
LAURENCE OLIVIER 
"ftlOi AND fifJINNCi 
* 

KneiiT TATUNl! WliM lliDy tcUk obout next yMr 
ask them what aboMt right now! 
tVk't^il •> hrii Mi» I>»\ II intrr 
Iwr Ainvf «*« rlwa ml rnwn» wowm 
~ li MM aHM •! her Iracx 

IH* iMUtiwM Mlt» Dr«- 

w ir«M«u nulwarrf cmn- 

real iMlinf*. Iie^rr com{>laMll 
h w artmc *• rwtni i MM Ml MMt tlwn a Itiird of l)vr 
f««tefl« BiiiH lor touclwt. Vkwt 
BrfS«r«* ktta • rifivr pM HgM at . Jmm 12. I9M 

war *• "■•ny a laiia t i. Maria Rh*t. 
K<«. bruMt tmtttr. an4 Th«irft«« 
Hall. itrtMitv*. k»y tala th« ilnrv. 

aalfoat rr«4 K»l. 
tapi itHlMiM tuppnr^tttt raM i* 1 

.. llMla^B ttf tnrrtt |>U>ri* Wall 

•^•■••••f^^l a »l»e»<»<>iii •• Paa^yi* 

■^^dS^^IUi lAnr r«alll.* 

"°°MaiBM~u irf M.inhj) BrWtiai 

^«a Ua^f aap«kr ni\ mt»t» a »*mtr ar* Nalan 

jJ^ -TT** Wr>t>>v M»ri» Oa««nfart. Naary ' 

mTVwSmm Danirli H^Hgt Cowtaun* antf JaiWt < 
Bavrh an *speri- 
ller Mamprtrn i« 
i*r. and M«mi««y 
Uw W—r part 

MMr Oaarw MarAall tunMug ta 
AH «f lha W<t pilolinc )afei tt a 
~ Maa Ml a lana lim*. 
la a BAUES FOR SALE CtM* 

• hi An> 
o4h«t In Uw Janai Family m 
and up lu ftandaid. ok^i fix 
nrifthb**! hiwid dii«t* 

a ta«|r' 

•Call. ranM mvoKarf mi a mui^r 
Gaddard Mvr« h<in friim lha p allw. 
and ha hi Kar trunk In a 

Am feaMtf lar OAa. PMr fM ra- 
iiMiU* «i raata. mm4 mtmm *• girl 
I 4«aaa'M' I ni» noi al m HIrti 

a4 lha country haal wtl iag liat> 
an Maifarrt MitrttaU'i T.<>nr 
I Ik Itia Wind ' throuch nhavr ti Mak STr<iiai'< mu»ir«l art-tirr^pani- i 

i> tktH cla w . TW Moi M aa- j 

At tr*! 'Ml' » <^iira nf 

AH T>i». ■nd H«n 
Ton' intlaalM* al a 

i>> IMW d an dualar* 
m«Ma- 111 I 

kirnntil •t*iii>i( Huch 
S|ii<ii\ I ti.>«l- 
•nm f:'aahad »and- lilap' A diM-kMaa tar wiHartUnra af a 

Klafid *im1 ranlla. Miipa 

ria all 

afWi w i m m0ttf. •<«>• • 

giant ina^ Mil« thr 

rfxakinx <l<K»rv fliikrtini Tita* »il lit H Mi*r<l 1. 
ft if >|i»«ll t%at4a .aa •■••1% »<• lll.a* Al i|>.aa M<'.«i-a. •>l 

hadim «. MM Tali.i< 
• Ixaa Ikaak.i iiia»iaa|i a«c. In aii dr Uf K t«a-^i 1^ Ika aDcrt >o nartlatMBff, la laan wMn tfeaw ^^i^ 

mimwSl wm Rarhal P<M>r^lnf rni Ika mgf m rmnantw tratadr la l ll l id. 
and Haavan Toa.' TW 
Ml lix malar altanlian can 
na« and lha faltar warti 
■rraan. 1 la Wamar 

ail «aal patanllal hA wiaaar 
■ta' f»ap« thraarti lha IrM 
lha lata wiiiir mi • liiipw i h 4aa>a-lia»»» fMaaMtan aad la- 

man I » a l >»»aa. ialMa 

HmI««i ti nma, ftaaa Miaaaa . 

f*ai»«-* H. l-fi «!• fe n.HiMa OiaattlW. 

I n a< li *• --I Um.tM iK«*i-*«k^a«» IH- 

M H 4g l»*lr.l » . I r<Ma IkH**! 

j/^^ff^gf% **** • l*-«N* • l*««>|' 'I l»V 

adt#t tha >an«a akhiMUaa paUrjr. Maa.M !..•>. 

»«Mva«a>ul m tha MMic riiaw- «'ihi>« tii aii*. aaM>* mmm \»t 
a al iHa Hatmck >rc<w«i«a. » fmmrt^^ ^mm. »■ t 

till ha aflarad at aealM al 

aatf IW la $l.Ml ««ai- 

1 aC Mm aaairafla alia «M fno >••• 
ON THCm OWN 

• i«a r*<^M^ «|.«k«a MtiaatM* k«« 
NmHI •U.ta* r^f-M tm— 
.<■• Mil'i 

\ml Miiwia. ariainal aaart 

Tha MaCnr Mi 1 
kalow avrraaa naa l arn. tha andinc ol INa dory providaa lU 
aMal BMti n l »allap. Hcio and hrfo- •»',•,> 
Mm fiaa a daastraua a«rapr ovrr 
i4 and wacuardrd It-n- 
tha Aui«rlaa Al|w THn ^ 
pird but not ranliirad A 
1 rlipa tha harai m aa4 
•ht diaa aa lha aaMla mi 
tria*dl7 hactfar. TteMT ii 
■abirt Par SaW 

nathuis MMMa than ■ 

A« nM'h il will nil tha'M-^iWKl fr^- 

lura tlol iMi a dual bill aixl |<i<.\r 

iH.^wrf faiil«h antartemmant kttiry ahuul 
r rmc mmtt a aU««B Miw 

I faalura 

. _ liacaalhu. a m.i)a>r iW- 

«waar I ac m x j r w lha atirfly uiil..i<ii»« a<i •our Ual>.a 

I .1* lltolNIMa 
• ■kMlr* iiitila I 
• 1M.« fbaaaiw 
rtm 99^09 Malrv> 

Il ' ' rina la iiwtica Utara i« an mmar 
rni ilrii'r lo r ntuir ••( ibr pi«» 
lura lu Kailtrlta HiMlaan. IhaiMh MM 

' m thai hrtr >h* > ii« 
tHi arha 
Tha rarhat ahnut whirh ihi* Him 
I* fawfarntd aparalaa »ith a tht- 
lar h t ading a MaiaciMljf "«a>ority al la lha rawr M aaaa ladlatf *r *" *^ ''•Ma rawMr' 

imlial »h« rrfu«*> ta (i>iii lha Nati •arlaa. wm pracranitna. » a lifht- , 

Cly. aitd Ntibrri Y.Kini ii lha h«l divaitina utapla for lh« lo -icn a«ny 

»y. Frank Margan draws a Una ^ • l"«rr dartiar. lanu TMi 

Ayran ' •! ihould uphold lU ihara o< innc ' ~ - - - I III it>€ i»o ftarrins rola» ar« I» a Mm bomb » htch i> abaut Ma Dav'v a> lha y |t!rtaa, and Charlai 
: una al hia ha 
■« da Prwtta. 
■Ir bna affair, which 
franch •<> 'aplada in Aaaaican thaattaa 
wiih >urh farta aa la 4hpai pMhlte 
_ a^uanmiit* ill. ta laal. aar aaMil 
at'tawardi Uw vi ia a* tlMly m lha Ihr miirilvr of lha Durham da broadradi frani tiirnpaaii capital*. Irana aich 

•a malhai of ih« unhappy family, 
Miaa Sulla\<n tha romanllt 

In ta»«i rolaa. 
'a. Oana Rayn 
lU Cr 
iMMrtaal •Mtemnanli 
nrtariaMy. lha hlni w a la ilMa laiMnant and ramndanulU 
family. I ***.>'>• .*•"*■ avraaa II 

• han lhay a>lin iBart>afa UNril). tha (ui- and rvan mora aariliac. 
Matra atudla. whia' 
af II Ctat Pram tha « al tha pMC 

¥mtm tLrSniimritntM Ammi- ' aaawa'a vHrM Miaa' af fm mSlit- 
1 thaelactral >tu<iat Hanry ' tiaa which Ml* ahaul what hap- 

irtin Tiakl iJrlTr»|r Lynn' ~ "* 
tM iK-h and 1 
' nt. It K *t 
Ucala p*y' 

I* hMl hi , 

thw^ la to do about fo«>lprinlin« 
■ Mni-r ttiik Anally bi 
lawau* Or. BaakMl la 

■aria*, hi* 
writlan out ol 
awy »ia a haart attach aid hauaa and |o la California. raportar to auhmarpad hi tha ram. 
blinc iiory and Milai Mandar. •■ 
lha irhaMHM u d m . to hadly ■iraanliid m Amrr.tan thaatraa. I C* " »*nal«f lum 

TlMca will ha avMawk*. Than, aaain. ' Thaca lh«y aniuira a bunga- 

- - famil*a »ith rhildran flwaa Um lailar part. , 

tha h o na rt phy>irian l««br| 
II It diaaifrd in a minor ihai- 
Malta* a* ■■a t h a t 'home' m^ 
Waar. 
it M aal tha •rial al lha 
Mail pMwaa. h«l M la lha riandina*. : lal a lilarlan Maa. a •h««lnc MidiH- 1 TM 

■yKahiaaaa In tha MrtpUNg aiaM af tha pallticaland auc.al 
lead lha y n in t naa* al lha mm- , thaaria* advancad hy Hiilar In ' 
and ruitomi of Paria. in !•«•. thaaa »artian* af tha aaunlry »har« ir 
)tf MKcardad admirably in rrUui- ararld avantf ara viawad from 
I halh apirit and charactar* o( tha aliaUa 
vai MvMa Hw Mfawty far ■kurh 
and 

ly alap dawn tha naat^^aar I 
Mrnar. wha uia* la 

wllk a c«>url actian. 

Yam nkvKMM. hokrv and vx 
all* MirrAra for lha family If 
lilualiana ara aanuMia LA CONGA NIGHTi 

iWtm MMOSI 

rMvKaal wuwaa a* «l 11 n 
doMM man Maa* M>rt.ti 

•^■MaK* M a 11^ IMaata ti km*. 

■aaia llaiMa*. r«>ik« •«....- Ibiatit 
I UMariaa la l^m 'fi^ 

•aal atarv by 4ar (••••m. m.m, ilMk. 
Ja<« aank. arnpa, tr„ 
, I'Wilr* Ptatmt lha ptenya wai ha aa- Si '"^J^tS T* ?' whala pradurtion 
'al turning Aaalal Lit- 'Miaa af 

k'l dirartian la 
i uufhoul baar* lha aMrh al aarn 
and axpart Pilm any avant. ti i* a rinimf challanga 
lo lha dogma that tha aola function fat I 

lurtion u a proAciant lah 
^ » ama aid H^wglMls 

SS^ 1 Wr <MH. ^4l! :^*Jl%ytT^ 
aaadted. ».ih Spring 
particular, lumina ui 
hit al rank and Ma af gla^irii. thai 

'<ol>at iiaalf larcaly ta lha aMa- 

«.l ihow maniiiip whtah la pid by Philii* Boti 
attrarttaa 
■^-^^^ ^m.a Mk. - ' "*»»"^ hit af irouiMM aa ' JST ^ ' UMi i-- 

- " mo4haT Jana* lnc>danUllv7Plaranc« '^^^ 

•f^w i.awnam. Bi* Ha^Mtm. -« 1 ^ "T^T S^ja^* •'■•an. 

■•fT !■>■«■* .^oiMi. tM4.>4 . -rT^ "- ~"a Pfapa grwMai^ gigg tmn MMaaar.... 

'■■« MtAipMa*^. iu.ka>i i^.i^ "m wwmHttf mU Mkii S*a^ MMw... «~inpa 
*i»Ma 
Jaa |i««^«. if. akia w t rwka* • -< 

...%i inta a (cript al rara ccaflp. 1 
hy Clauduta Waal. Aa •'a^ H aiai 1 "aa Blu and Caaraa Praaachal. Tha 

•Wiion and llrtia OavM B*ai nar lacala v Garmany. lU] al lha thna 

jiv and pi. ivibility. bplMU- »han tha pap* r hangar eaUM4 can- 

*?W*gML/^I a >■* I S f** 
af a ilfi7lllU pralaaaar tl ^'£B ^ w«if MMto • i^y'hintLk"sr':';x:'i^:'£S: 

y t i'la lalwaa af l|.iak r.*a a^a.^ • ■"~y PM«« af 

taafa iM. rMiara ».nM wiiitoai ia.a ilaclu up aa a MM 

*~" I J . a . |ai tinpha>i> on the twa alar par 
•ill aitiata tha naUnI 
'a tiad* uhara kaaM a nl hu ai aM M it 

rr>>ai> lu whip up public iMltiail aaiaad ca«< 

nuaMgh lha ' 
f lha family 

rv«'*alad tha *oul-rru>hing allart of 
Naxi ragimanlal.oM Soni lum from , ••••••••• I I MM i Mwr. Mrte Mtoi*. 

^Ila Man. t»«,.riaa w 

, Ma l.a>kia WaMa baa' yfe*hatrdH|'i«!l la 2a*»ith • "harality al malarUI rr- cloaTrnenJ and protartor "^^h lha ghn waa 1 Utilirinc litlla mora than Hit harir ' *|1 iai . laiiii. Jl*an >i 
idea I tha uiiginal play by f^^lAMC^k^ 4} tfaia n y. 
DK-kay and Charlaa Gaddar< wtMl \^ *^ 
7" S^fi"^ aMt a* a Wat- 1 

laa. Tha Chnat ■raakati' ha* haa 

>>yp<>*d wiih plenty al atadarnua. a.»i.k 
OvaraH raaMN la a 
pro>art Heibart'i unyitma. Haa 

- »«haunca and fr» .olid Uugh*. 

I awa j-«Mi ' •"haugh gigsla* ara blaMllHL M'a 

— — - — ^ -^-1. a K-rawy UtMtg baaad aM ■ laMito 

- . — ■ origmal rtory gllag wMk ti. 

Wai.- m„mm t^_*'»r»«ard for tha pUu.ible Sl.r 
*e* na lea* than ti« rolr«. blay- 
kiHMall. lauc sMtac* aaa hia "aSTtSjlH*^ Md M* ai«pMhig*'!SfM 
Tw«^ tfao Maaauvarad into ara pamrully »inw. 
*L"r' .."^•"P P»H>toer*phy K. ha*. 

nKflMt country's tooring om The datei an ro\\\nq fn hi the 
WotdiUit ■road, Columbuit Locw^f. 
Akrons Loew*!, Bridgeport! 
Palace, Springfield^ Loew'f, 
Wilmington; Wamer't Holly- 
wood Hollywood. Califomiai 
Downtown, Lot Angeleii 
Midland. Kantat Qtys Loew'f 
Palace, Indianapolifi Warner* 
MMwaukeei Loew'f Valentinik 
Taliiai H i mtr 'a Stanlty* Atlanta! LMw'f Century, 

Baltimore! Buffalo, Bufhiloi 
Wamcr'»Aldine;Pliiladeiphia. 

N£W YORK nUEMIERE 
SOON AT THE ROXYf HAL ROACH 


LMU 
s 
BAR 
William GARGAN VerreeKASDALE MaryASTOR 

DonalfI'MEEK Franklin PANGBORN Joyce COMPTON 

A d d , t . • J D . J ? J e D ^ R I A N J A V E S 
IS, MM Film Reviews LA CONGA mOHTS rnvthrf ^.rtMr» to r»lc»i po»>>bl« Mark 'ory Hr » • ti m»B 
|Bt>« h» K»mn>»f < f >>'• <• 
■wM ...rr -h.4 MM- 

giliiti Mm vsIh* al the »M^uf« 

effort" rf I bonr+l hM 
mm l<. krrp a mitiin( ntn\pmi>J 
ttmnn*tm^ a ririi or* \r>n 

Tl 
I ■■Trifiaa#¥ nanaiafl aM Ymmi a«4 IWf«m. 

7 Mi Hi " •i'fcf 
• «»ali fcaari mpKmm PAfffOR HALL M n«h«twu« ^ V 

rratft ha »rt*a al f^W .„ b.^„« 

ha%r twrn • ll»pMI »tll»u« aama«« ,„ , 5,,,^ brnkrrx* Ra«M* 

• M.M Hoot* i» ••«•«•< «***^ .H» pic*' up U»i «lrnrr Mrrbrfl a* 

IwM l ai hM datMlMer mtm <• *«aaar<i *" 

M akav tM*it— ■•■•i tfca Mai ^ ^ „ lava with ■■Mhci. •ml ^.m. M«k. . ^ , « .fc. 

^ - ' — — Mil augti ih* ttMh iin«a» ■«» m*»». 

VaMM aiuMtat il>tiHic>> «• laarry h.i> 
Ma «aii»t H »r «a llta ri^ im m- 
rtia ••III hto lallMr: mi piMM (i* , 
iiat* It. 
LmI DarwwWf I. '»>••«• 

fllMk Ca9>t*i •■*>>fc <apiiirr<l 
f, — ]• »( |h« tmir* aim Iratrr- 

b» aiWfi>pl'"« 
Tuaw of OfM ladM > ><<« 
ky a«»T>ifl !• pay «« mmmm'* 
If M ka* " 

«( at 

ratfia rf>«« aadi «a«k an' 

tymg abawt »l»*1kaf «»»• " 
wmM hil him. h* r<«iii«<i*^ 

Aa a pragram-bMcM*. Ika 

•1 " ^ 
HAL MELNIIER 
HEADS com 
CASmiG 

MKNnrm 

IHEAIKESOKN af alltrt mulirra 

•II Intvrt iro » > <><4 

■la<i«lM-< p»fiii ( 

to ^ualMeaUana aiMi r*>ninc <( 
tatraa. 

N««a(lattaiM batwrrn i»vr pr<4i.K->r< 
>iUr< GiMl<l cri 
• r«.n- 
mtnm ara Alfratf WrIffM. Ho.i^r 
MMrKrII awl C««raa Caltati Ti.« 

8WG r>»(i>ttaUag r a n il W i n t> 

poavd ol attoTMy Ijmmar* • JaraJ- 
•ky. IkarMan Oiknar. Oiarlia 
. lHatg^ ■a rt l — . Dm* 
B»i. - mmmrf Mm wmM Ibllaw Iha Imai 

llSMHa«Ma,' ""^ STrMtor Mall. lha Grmm* Ma- 

' _ , . - MaltM »Mata aakMatTilaMl mm m purvty and aim^jr a 

^^^^^^^ to ^ ^^^^^^fej^SSSf* *********** * _ NaiMM A» 

, M li lnw iwdimly affac tiva and 
ka valMaMa 

la kMa« aa varMM tort* Arcaf«- 
, Clai cmaraa* aa a 
mt ttm Naw 
_ . li^iy la la 

3!3rJ.«r, .«k)ert. hM. to black- bo, .kick ara a pan I ..ck , rt-*! 

!«■ ^ I iimi e( carrriiu «i't Ray Taylor, wke 4if«(to Ikaaa air- PS^^i^I^" 
M . , .„ .. -robably nwkM twa at a Uaw ' KMUUklli Tliaaa Jnkway Mack 
li, auiKk .1 rirk *Ml u »»»ry wa aala^-a a l 
IM, Hto naa*- a anaaa . quaBUjr MM mf*. "nmf vary MOa 

1^ ^tato «ad for tha >•*• ol ^ aioat »l Larw * . 

Thu 

;k mailer 


Iaa4 to c 


•onvictKMi Circ»im- r"-'"^ T-' .TT , bMraaOy kaatfa J 

I Ta kirtiMi Mi pan aa dramatic 
' J** 2* — * tofUi— >iC akMl IjMt (»H 
^ ^"a b« lapp«4 aC wfcara u*it .» 1ftp*«*a, 
and AaaialMrta Laaal 
wai aubmiMa^ to • ram 
af produrrra «ka 
af Onlral ('«.>IMig 1m I73WII a T«r A|t{ ^ ^ dpr af Nick Ramaro. than a tornmi hroUvrr wka't aaaa kM 
of tka Mkla* on U>m* AfUf Ullar 1 ka » miaUkaa Ikr tka UalaankI aat 

mn% ar . 

•rat ill menika af ttm )ii i i<la t Maiarttjr af 

fttcal parMMl. J. ClMa\ar CawAa. Utol mlglM ka 

ckairatan al tka kaartf. aa n aua n d -f tharaiara a^laa yau tkal 

Uat waak Nrt fnr (.a-mnnth priN>d « ill not katm coUacUva kargaininf 

and.af latt Apnl Ti latolad llJil.- nrpMiatkma with your unton unl4 

atamat ITS* la aaa^wnMt LmI Uaiaa »1W arai aktoMM Iroai 
fa* kaal paL Hamy Wilcomon wka 
wMkn ly BMaaaa Int . th* mu hit (ii 
BOt giv* an 

KrtoratoiM* Oth»r> in tha aam mw 
ul ri«, Arthur Urfi CUira Carte- 
ton and Oiarln Lane Thay pam 
in carry tn( out n>\n ol a iittW town af paarelul u „ uttorad 

krtoit Hitlar pot titara. propa- 

wi^ndoA fts fff ^^T!!*^^^.t^ inf a» af tka Waal raaaaa af T— r knurti a 1 

tty aM tban Ik ait kardrMdan i,ttla *illapa arkkk » tathrrrd* by „_ 

• k« iiiira Ihr 
Wkaa ka pak- hanai <aa cowboy or a ia taia a i rvcr 
•a kard aa a bcnavoltnl 
•ock wilk k l^^gator wk« mlra ihr 
Laral Witt 

W rrp- 

^uartor two raaaatt a iw)ai Hy ol lh« rnipla-Ma 
Iwuanca ol rrport r m playad witkm »u<h apf>ifi«>i >.m 
rikauod ol t l po it> lor 

rod atvairi and f.n$ by Daatoad* of Ika aaiaw lor a rk*r4 
common iKarca Miap^ wllk a MrialnaM ai^t •< M 

Cawdin alaa aUlad a aat tkal iWrt hat t" 
» af $IJH.m ^ »mUm* Xmmma , M. »«tl Ma>toM. «M a*M. 4i*a Hrr. I ' »~ w ™» 

• rt CWawUMa M H i to Mar aiiaaii. atoo n ila maaatk para4 « »»ifa< kp Ika ••- 
pan CanlraatMl wMk tka paak aa 

Dac U. 1 

tim.>!t. bank loam now ijun* li 
toUl IIOMOOO 

H« rrlrrrrd to IKr rrrap.taluation 
plani fill) b«in( 'ron«idrr*d by tka 
aiaaapaaMnt^ aa ka^np caaiplicatad 

"Con* Witk Wtotf* •! 

roadnhow rt CWaaUaaa tea 1 
a a na a Lxa (iumh lavkw: aailii.—. traaaai 
inaaltoa llala b rJ-f Httt^mt* H TmM. iara 

I- M<Miil»' Jr J«o> V M liaMlaa uma. MIka 

iMrk rwwa Tn»».r TMB Haad Tia tor,, .nm in Im 

P.cluaa pteyad M 
MoiM , '*»ay Ciacla la 

Hal Mary rWW. iiiiaa rMM. 
■ Kao I al Cm 
ttwmm 

Taunf and Huck " ' 
rarrvinf Ika kurdaa 
Ifcraufk*-. .h . . n. «a«.to „ ,, ^ ^ 

JmsI F«i'« RKO SiU 

af tka laat af tka 

af tkal 

to ad«««turaui 

How«v«r. ha grtt a lihia tha- it) m a aai pirtara daal wttk BKO. 
Pirlur* war atrical at time* and after a lafhion gtttH vpaar to ly^t Otkrr Man.' 

tl. amu toW* Ik a WU Imm ». H a lt man - caraon Kaniii. wholl direct, it im- 
' I ST' |53 ZT^^C^UBa Smiul '**r*'oo<> 'o have rrqueOcd Ika 
iTark^^^^^ ^^^"^^ atudK) to otou^ MiM Faau 

McCoy * ireate»l handicap, Ja4pad | ^^y**^ " a •*•«• al 
•y TiaMiat Crwatfct/ la Ika mm- ^ 

M aa Itokl eon»rd» drama that wUI art T**^' * *^ 

irada9uatoly a auppeniac «aa- I»" *^ *« "TL^?^ we»lem« ' 
5ra totka rc«uUr ruaa It hat tatr- 1 <ar M.ir., iMt« *aa la >rar> afu^ 
oral atow laoU dartaa tka ItoMMBL >» youncMar ki« ka hto *"'>*^ 

to allr mfi 
ttm fMaralion 

ky J W B.uat«L 
WiUto Bto* M JONES FAUIY NOVDIG 

mvamm Mli 

rtol reaarva lav amort iia'ion 
aatountinf to WMi ateeklv xari- 
i»a with the trat ^a'rtor of the pret- 

ent taral year. World mart de- Pfaaty. Pa JaMB ki Mto arrit^ 

vatopmenU have compl.ca.cd and had bent teitdtos •«'«••« 

'"^rtaat TTrt^ ^itoptiiinil' ni*! ^ lamUy l.-d 

aaraa to ttttt par weak ffalaaaaliva| 

to the ttort of the ••cal year T1iit| 

r«-prr.*iit« tXtOUL for the BrM M Wa^fc's ^wl^ 
weeks which trunj net eaminp* lor • JCM^B >C^* 

the tr^t (IB month* < ( the current Ge«rpt C. Walth. loimti prt^Kfant 
kaiar* redaral latawi af tka tParanaal) IMea ckaw m II. 

Lat Aajriat. Jwm 
Lta Marman't tl.Mt roaai 
tait asakiBt Sam Moore. tmI.o wrilar. ; t'toa. 

it ol rou. He i< tntereated In the K\f nxa- 

damamk ' IP'; af Irri compriatnc tha Yonkcr* Y I 

'"b mm toaakly tolary lor a ' BKO paal and for the pir**»t la 

kia tiato to Ikoae pe«<f«rl«t. 
If PHDNDVISIDN 


\ i^ii 


1 

. . 1 

. 1 

r 

1 

^^^^ 


WORLD'S PUBUC PREVIEW 

SHOWlNfioFTHisNEW 

SENSATIONAL MOHEY-miUMfi 

il7 JACK OBMPaBY'8 
BBOADWAT mAM 

ry ^ FKW DAYS 

A TREMENDOUS NEW 

INDUSTRY IS BEINS BOBN! 

.*.AU FKSUmWAItY TESTS HAVE AiMEADY EEEN 


^9l&nnUIM&$^HJnONAL AtinUUtSEUt SIC 

HAVE AMMEADl VIEWED THE DEMONSnUTION AT 
THE SHEEEY-NETHERLAND, WHERE FHONOVISIOS 
is m DiSPLAY, AND fSMXaMM/MJC IT FEMFECTI 


rHONO\lSION— Sm h— llrar il ! roMplrtrli 
KiIm BMrliiM la b*Milif«l, MrrsMliard raUa 
y«Ni •«« mm! krar aay •! riKkl 1*11 il— ra 


H. Whh ■ <lr*p •! • 
fralMrr* rrlraar*! earli 


1 WB'j?F mm(^ /?isr/ \ READY FOR PRODUCTION^-DELiVERIES WIIHIN 90 DAYS / 

A. C. DeNapoli, Jr., 9t EUebrktd Rmmk Pfwimh Nm Ckkf Enghimr 9f 

PhonovUion 

Edison Studio Starts Production in 2 Weeks Under Direction of Samuel Sax... 
FwtksPwtlO Years Producer ^AU Warner Bros. Great Short Stdjects THOUSANDS Of UTTOtS FROM ISTEKESTtD FMHS TUKOHMMT THE H ORUt HAVf. BEE.V RECEHED 

...Jim mmtormttK commrm wiu ommum mjuhhust of tuuutohus jn a nw luvs 

IF THERE IS ANY PHASE OF THIS NEW INDVSTRY THAT YOU 
BELONG IN— WRITE, PHONE, OR CALL TO SEE US AT ONCE PHONO VISION CORPORATION of AMERICA 

SH€RRy /^ir^£RL/i/^I? HOTEL • f^FTH /tl/€/)f(/£ AT Sffth STT^EiT • /^£^ /ORK FILM BOOKING CHART May Embrace Self-Reg 
rfiMUT T>» !►«••. ••••r lh» mrni may yrop m . 
MM! »/§ 

4 IT n-TO MLvn 

VIVA CIM-O RIO (M«kl u Anyj-_ » wi | iii n u 

A. Bimi^. Mia T, 
W-Ta MHrar U r»»Hi-U 
C. BMara-J. ■■pari It n 
w 

M 

n 

w 
•f 17? 

CM 
CM 
»/l 
«/M 
• I 

4 IT 

5 • 
ll/tS 

4 M 
t • 
I • 
Ct JOI 

R«Pt AT tS* (t°A> 
LHEMV AGKMT ll> MCTOB TAKKH A WirC <ralt 
rOBTV I.ITTI.t MUlltlBN <M <il 
■mcmMVK MB. BLLMB <HaMl 

»irr *«*•■ iratt 

WiMMN MATH <M*»I 
MMXmMO mON iMikI 
AM AHBBI. raOM fUAS ««B) ■ tawat O. 
J «'r*<B«rll-a. 

M. 

k.-«Mrv-J.I 
•J. A Mayaaa 
J. Wayaa-W IN 
M 

Ml I HMI 

A Marr-A l»«a>lM <i WjltIM 

J. " ' 

ft. auauy T>» mm 
Vtal a( Um U. A (mA ha 
6»y%, Uw DifA 
la tw>ac MVM 

a iMaaiHtMl virlary. 
Im4 apvaaM lo Wachingla* aaly 
laMT Aayi priar m iKt atari •! Ika 
trial 1mm S. frrrrf for Wa«« ii«HI mttk • llMviM 
had brrn hrM m '■ilMlltHlS 

m vhich iha pubHr nhlMitai ^ ^ 
ka haM. 

N« fXrorct wMu t. Rut 

M . I ; l»» "n ila ra l aa ^ an Uiara ^ I* 

af trtwt buRlifi«. ta krUrtrrf ; ka no tlivuKimat, n«Hnrniu> 
Uta Orpt of rommrrr* iriMla MIHtaa krariag oti^ the rpriaiH^ «( 
aa a baala tot ralocma in aaair- *~ 
af U«r Go%arwm>wt auil. tart 
t aiM n rli r rtrrlaa. 

li a ra«4llla« at 

praMat provartM* mair ba a ( 

that an rstMInc paoU b* U,^ 
H waa poinlMl out b> It i* aatinaM that about isa lha. 
a( aMtharMy thai ihr po.- alraa aiw laaaHadi in |>.>ol>n« ar. 
<tir aia t i Ihnlari ara iwl mahtnc rsNgaaMatiL Thaa* tnrU^r u..\ <.ni^ 
•iV pnpai^tlalta D. af i^hwl "M , ^1^"^^}^ lai r piiidi t , 

aTHTia ff b'«H1 mJTmt ' 

laft H aal wMi ikaM.* Bifcr u ^ to Intiir* »m p 

ttnr^- t'"i i^aaa. at < 

Iratir antctril Aa 

it< <•( bjr a ihratra ipoltaaaMa la Iha far! 

aahlWta n aapraaaa^ thaaiaaKr* aa that rrrlaln Mlaa ara piilii wiih 

hkinc but that Iha Dayl ol i\nitr* maKV rhaMia far lhair own Mtwiiat > 
AS MvoM» toa 
• It rac CBOOAC* 

t/l I »AB AM A»«-| 

rAvam. ai 1^ WJ^TAVMNL 
• IS 

• I 
»/l 
•/U 

%'% 

• » tALC tlalt 
ON HU>A»«At i; 
WATULOO BMMK iM-0» 
TTPBOOM lPar» 
MT PAVWHtm WB t IVAI 

tSAAH* or •OOMID MKM tCaB 

%m raoM bamta rw ii~ I 
n aAAIMA AV (aaCAAA M TSXAB STAOCCOAI M 
ON TM tr<»T iMaaa) 

TMB Bucurr KAtn irart 

T«« CAITT 

AocKT HovirrAai 

LUXIAM AUBSUA 

15. 
LO«B WOLF KCm LA»T iCaB 
TSK PBAMTOM AAIMBS <ll-«| 
•AtS <rar» LA OMMA MMUm It'l 
BAB HAH rBOM BAB BI TTK (0) 
AM (WBI VB ALCAVBAB «Ca« 
ABB BOB IM-Ol 
• Pari 
C 

w 
J^r*aa«a*«.r. l£r!h-B Bar 
■ >ara B Waoa 

c. - ■ B. IM •AVABI trart 
CtBABB OLB l>rBV iBapl 
CABBOM cm BIB «BaM 
fBM BBOWM-* BC B OBfc BAWB 
>/» rOOB BOMB ltBlh» 

BAMBV M A LABV tVI 

roBmvB nM»M Ji' 

rBABHB LAW iBBOl 
M l^arraH-B Palrhaaka ir 
«aa<rt Braa.-Klirlry I. Kan.^ 
A Baaa>a-C. Bayaa-B. glula 
J. Lr2aa-r. BartMaaarw 
B. AatatAa-M. A Baghaa-A. 

-N. Gray • IS !■> CAPTAIN IB A LAOT |M-G» 
BOBBM OF TIU TIBOM <Maaa) 
TBB OaOBT BBBABCBS (Pari 
TBOVBAMB BOLLAB MBBBIABB I CAMY onrB TOV 

LOVB. BABT IVI 
OAMBUMO ON MOB SCAB 

BLOMBB 
• M 

•/ta 
BBW MOBM (1 
BOBSM t>r TBB 
AVmi OP WIMBT 
LOCBT CIBCO BIB <M»I 

AND HFAVCN' TOO (1 
f/Mi BB 

C • IS 
-M. BMy-M. 
•»-W. Baar;-J C'acary 
A liMrlr>-J EUtaM P. Baaalaa 
r. Ba»«ra-M. A BagBw t, Vart 
B. Batta>< . Bayaa-J. IflBB WAT BT AU. PUMi irarl 
IIT1AM 
LABT ra 
rAlB AfTAM IB) ^^^SmAbS SriBIBBB A ralUaa»-B. Paiiiaaa 
T. BMar-L Gant 
A T»a»iraA-C. Gaar(* «. Baary 
J BarahaM-C Braaa4y-B.r 
M- BaHy-J. BaB-J. Baate 
-B,l 
». BayAA. Baytfaia-A Waari 
U tMiy-I. Bun T Va MaMaa M>a«L GM al Iha attMaaa wrUara aatf ptlB iU iii. ThtMi 

Mm b<mb tiaar^ tlNM ^AailBaaBia lapMaaaMMt 

l i altiva plana atnbrarlnc a faaiiit Ihrir lhaatra latata rta . MajionTat^ 

Bwraa auy b« >ubmill«d tah* profiound olhrr ^aartiaaa m Iha 

all luaMaar bafura all htnha ara r^fnt ol raslrirttena. larh aa »hat la 

awl. mortiBraltoaia aia^a. ttr^ la happen whrn a thaatra bm>mr« 

A U ha 4aaa whaa 90 thai aaBa. aa4 af 
Bm Dipt, af Caaaaarca raraaMaaada* > aa4 

Uaaa a IHIIa aMtra than • aiaa l h ■«« thifl. ia a aiajar gaiiHl la I 
ara aapartad t« Bcur* Up«t>o« ol nvr up In aaa aactiaa ot 
parlayt may ba that Ihr induatry a ill >m>va «# ■■athli with Iha traBr* 

to Irama aiM.tbrr rod* »ilh Tha Dipl. a( Caaiawr u la ra» 

Iha HtdHalrya 
a whwh «*nt 

BMrlbulor raiaiB l at an tha < that «a^ aal < 

llBht ba drafted for tha fram- aihibMar «M %&nm4 la M. BM 
hn af aaathar Irada prartwa* plan prapoaala ^rrt^ baliavad to ba Ifca 
that aa far ha Kaa no idaa brat oMainabIa at tha lima, aarapl 
it baan l<>i tSa on* unpurtaiil dcfrtt »hlHl 
'• Mtlai prarluda d artutration aca""! 'ha aa« 

WMh aoma dilTrranraa tha ca4a ' 
■brae ad ■ ponton of ih* ra o iwi aaa avhib «abMt aaalhar. a* aall 
■•a4allaii> mad* b> th» Drpaitmrni », againal dialributof* or \tc* \araa. 
af Jurttc*. pluf a mu<h rriuir piaa af tha D •( C ralla liir a 

ama •rbMratH>r ,y^ttm paaal af tvpraatatataly IB arhiirao 

GuMV Sdlii* in BIbtIu ^ ^T^y TT'-j^'^ 
or Phrc Pix at ■ Tme " b » ^Mm u m m 

, raaa vMh a aaaBBl aMabar. Aa 

■a^ortaal pr<>poaal>. undri Ih* appeal* boarti la MUad iBr. f«a> 
* Py*- »*— ■ •^«*» • -l.ng al thi«* ataa appaiaMd by 

•Baaaat, Baal wBh aiim- xtt, court Caati af arburalivn. 
af bHai mBIma ia«u<rMc yaBar Iha D. af C proi«.»»i., aia 
aflat . la ba BaarBai apaMtat either pariy 
I 9>*- ar aBpBBttBBaB aaMag Iba partiaa. aa 
Bl a tlaw. bmm ~ 
WbUa MUlag Mai ki Btaap. af ««, 

i«« mmr ««rli oal aatiafarloriU Iroai ol It^ali 

a BMrlbutor't point (/( \ i*« ih« ma- abMa by tha i 

tarabtacUoa. ai pointed oui i, that bitralioa BMCbiaary Haalf wauM ba 
aartiaf MUiag »i>uld be multiplml ntel out of a furtd mailr up ol a 
* *** <a aaBarthia form of aaUiaB- Maall prrcentaaa a( «ro.. rervipta 
MBI B BB a B—BWW af II j )BBBiA[Bl Mb di>tributor and a aaa i iaa l 
f** * IBBbIB waaa >W ^ ao- 'aaai. furh ai } or IBr prr pirlBra 
tjr* rounlry wmM hav* to ba *oM lr»M-H to be paid b, It.. . h la«. 
rompletely IS BBMaal thne* 

AaBgat a takaa tha via» thai the O**^ Pra*laaa aa Kalea 

mmttHtf af ruatomen would prub- Olhrr feature* of Ihr D of C. 
Bbly •aal ta buy laor* than &«e al l-'an laclud* aalrt netotialtaaia aa 
a Ubh. laklBg M ar It at a riip pirturat wMkla iba aar 
B M I lilB g «w pl rtM iBi aaa biimI i ii b. ohera lhav 
VMBar ar aat tta lBiWH«B b« Bm VaUatlBA Bt | 

'Aall not offer morB Bwi •«« al a l"B a partlnilar nat bat a raa at 

liaw.' la another quertiea Mxna %kmt; BB 

Tlial't a bridge a* II ha«* lo rra»> (ordat bC 
to It. B aa Ba.- aa- , tfaitatB. II. 
lir WaNar Cuat- 
eaaBB aclar. aba IS 
wBl 

' roaai<lrrBUaa.~ 

Ed Kuyhendall. prr^ulrnt of tha «M» mmmlm hi BL 
Xavlar Churrb A aati«« af CMb> 
aaH. C aaaaily »aa aa aluaaM* af 
Xaaiar Uahrersay 

Bl« ariBaw iMsBte MwrBwlsa) 
BBB their dtei • »l>»ti€jn Picture Theairr Uwaara 

■^^ia America. aMke* the folio* tag BMl 
la Ibla caaaactiaa: 
12. 1^ If 'Consent 'Ending U.S. Suit at 
majr rr- »hm aArf granttnf ■ pinty 
tliMlm. but M th« trial l.> Indi) i WmI ) ht r. 
raatricttoni miiked t<i Strphm IXiylr. i^ial 
Mai<l«n( W tiM Mmrmr aaMral wW IhMI fc—rili wittrti will b« rm- (^,1 
y ttti by !»»• «■•«'« •<> P»*' I.. 

ilainU embcacinf ■ l«r«« t . • ^, ,,»(^ 
ir»d» prBr1i*«» ii>rl»»dinr| >, . , , 
Fine ctr»r»i>re« and compr 1 1 1 . » r 
»i (;i><l'<aid admiltad 
hr •r.mld protaMir ai4 at*m km •I 4MHi« MpmMjr »tlb 
UMv«rMl Mtf UMM An 
Mt. wH* p w jiitly M« MMna the 

4»lrnlarilt The lh»alir owning 

iMru. 
tH» Ini- 
•( Ikt <«rTa> ar* 

i« tMrlw4f Ih* followinc 

I ■larbbnafcim and Mmd arllifi(. 
•« ntrrmlly prar<M«4 la U»«»t«4u«- tlw trial auMH prataa< 

In Ihv mraalnn*. th« 
»r jM.tirr takinf na rhaaenk, kai 
i>«ii-<1 <ubpi>ri>«> to levrral wM- 
iit*«^'> railing mi th^tn to 
and l<atiry an kkiadajr. UT> 

ar« JalHi I. OalH. with all 
iilHw «• Mm C< 

~& UMlMai prMlact af c a aw l U- 
In •( mmf Mm to whtrti therr i> 

I caikrarr cvrtaia leatum a( th« ft >Miir la. aaMl K. 

PtiillIlM A Ca.. Itorvta * Oa^ «i« 
J<>n*«. Millar A Ca, af Willaiilpllla. 
aith ir^rrmcr lit the aania thaa t r* 

Atv<4 .r >r(>- Whaiion Pfpprr. t u ii m i 
U S %<ii<l'M ai>d now WamM- Brm 
FNii x-l in tVnntjrlvania. »hn •• 
■ikcd I't apprar in rrlrramr* ta tha 
Of#al NavUMiii^ Rtvali, 

Nia«« Miiiitio, COMPLAIN Monro*. Mk4« . J-tm. I 
Trmyararjr in)unni<M wm law 
Salurdar <ti bv Cirruit J td^ Cl<* 
at Maaraa. Mtdi. i.> 
Uan pirturaa In aaarby 
MIrii. Tha rawplilwt waa MM br 
BiMtond Varw* Crnaal i. Htmtnmki. 
Bwaard Moon and Oaarpa C. Waa4. 
rafraaatttini a numbar of raki<lMit4 
wtta allaard tha rmmkm ptriurr 
" " a ai 
WAR'S EFFECT 
ON THEATRE 
SEATS 

aaalia l« divarr* produrtion an4 4ia- 
tiibulHin fnxn thaaU-r owtamhip 

rratt<>ii C" 
«ate tWir ihratra MaraaMk bwl avanr I trf Iha day on TlNiraday (•» «Hm« 
J«(d«* Goddard dMWd tha anplica- 
Mnn mad* by l>nj» FrohlK-h to 41a- 
mi%< iH« Mill a* asainal Columbia. 
Ki-ptiblir waa ritad ai an a 
to 

VMM •< Mm 

Inrliidrd hrrrin ar« radrtr- 
af ririuil nlmuons <lh« likriv I • b aci M wa aurrr.sr 
lirraufa Uw\ 
(Wianrmg whrir u 
BarW Wad 1 
John W Uavi. (Hckad 
fanaa Wvdnaaday ili. M 
lioni 

A<i\ ir» I 1 hiin » j< thai 'h<» lr«tit ■ 
indaalnr hat barn nuliftod by 
h« H «llw U. %.» 

H watii an IlUa aub>ar< «a 
pMva th* pt « a «i»t la<ii <>f c-innactw 
batiaa n tha companiaa Tha da»caa- 
aiaM aad roi Film Carp'* Sank- 
niptejr wara daarribaA aa waa Ik* 
haakniHnr ** VM Tl mtf OwpL. 

nar Kant and Oarryl 
tha formation af tha 
Cantury-Toi Tilm Corp. wrra all 
riplainrd It »a< darlarad thai N* 
tiamal Thaatxri Corp waa a aaparala 
aMtty and that Mlh-raa actnallf 
aamad only on* thaalra. tha Bacjr, 
In N Y 4 Nalianwida cjri 
Uom whtrh will ha 
hgr tlw 
a 

Mtral baard af apfwala ettmUUmf af 
ttiraa mambm who will paaa aa Mr> 
lalM tjrpaa af local dac ta iona 

%. WMh ma^iicatiWM M lom* par. 
MniM balMM* af tha darra* 

mm kt 

to IW itMUra 
by tha DmrtaiBt af Coaa- ito on* waa bor*d 

[)«\ i« oulliiiri lha hiatory of 
Ij***. %. acquisition of Mrlru and 
Irriibl* pK-turaa' In IMO. th* aaa 
aMPaai of Vilawtlai. tha imnit a( 
BMP0a. fallavtofl canfarancaf with '. 
Mm afTicMli tai vtotar 

BtMtive as to lU Salen 
AipKto Pratably ScpA. 1 Mia world ' In ItM tha avaraga caal 
par Aim »aa IIMOM. h* taid. rom- 
parad to tM5 0M in l»W. Naturally 
laliMt tha bad Alma, ha adfail. aH- 

hi StM m Privilc UtiffM('« 

'In thia. aa la aay othar liii4ation 
la whtcti lha U. S te Involvad. tha 
li MMMtotf to tha 
attoraay i aa to whan tha trrma af 
tha ronamt (tarre* may b acotna af- 
lartiva Industry ka pra a antly in tha 
yawiy ryria af MltllMg ftbn arlluig 
arpllva aa . 

«*r to rrliava Mm J . 

Mm prauura of iiidtpandaat Miaa tu 
"unti whirh have mouniM' 
tly ainra tha alart af tha anti 
h la balMvad 
•f Mm 

I to ■rartiraa may bMMM aflartiva on 
•*p< I wlirrraa MM War* n>in|>ti 
ratad fratuira of lha auit. with ir- 
H>an to theatr* aarruit «wr«*rkhip- 
■Mr ba put MM aMact M a later tfai* 

that lha art had bran dormant far M 
yaara umiiI Arnntd. a 'kni«ht in Caaa- 
had (alloprd to tha raa- 
awakmrd ii Surh aUte- 
m*.° ■wanad Davia dra- 
aa 1 Ma at Mm MMMa 

E Harria. i t priM nU m 
Mlh-P»i thm t.>ik up th* cudpila 
In till o>n>|uiiv Mr al>o tracad the 
r>ui>f uf th* c'tfnpany'a aHatra. ba- 
^iriniii< with Itii whan WUlMM Faa 
formad tha raanpany after M y aa ra 
that ha raawat aarwa amMMita« af 
Ma pradurt to Irat-rtM matmpoll- 
ton lhaatm. will ba ahown to ba 

th* man » ho rannol produra a pie- 
tur* »hirh rr>*rita rahibtli'Mi thrra* 
Whan Harria had r<>nrli»l*d. Col. 
Dunovan r^M* to d*rlar* that tha 
aiturn*>> p:rcpdin( him had aa waM 
lakaa cara af what ha Im4 to top. 
LaMla rtaMlch Mm« ^aka 1m C*. 
Mmb i a. the Ural af lha defradairta 
with no thcairaa. Ha Uatad lh« hia- 
tary of th* rompaay from it> atari 
in ItM. and arouaad (atoa >f lauah 
af how Columbia 
tolu ram* abaut d 
4ay i7i. »h*n th* trul 
ballad at th* rrqurai of iaiM F 
Clacatl. ip*rtal ai-i>tant to th* at- 
toraay pmaral. for purpoae «f 
tog a* MlpiitoiMwi and othar 
Ito «i« at Mm rto« « to Mi 
aian pracrM* af tha Pas 
from IMI until Oar a. MM. waa 
■ana into at (rral lanfth and *m- 
plainad a< Ih* amUilion of on* man. 
William Fi>(. (m pooirr Dramatl- 
ralW Harri. ihouird that T.m. an 
uiiknuKii clothtcr in IWt. raaa to 
th* poaitiun of th* MMat pawartlil 
and prcamled for taurt a|>- 
b*fur* July I 
Judc* Goddard hunirif indiratrd. 
*x»»*v*r that nothir>4 rauld b* c»n- ' 
oartato to lha Oariiaiiani i tadpa o*h*r than tha nanMl 

Lalrr Judf* C«4dard. amiawhit 

puuird turnad to Williaaaa. Govern- 
m*nt proaarutor. and aakrd 't>> v xi 
want pradur*r> to hav* no n<hi t> 
pnaent their own aimt in Ihriirca 
«f MMtr a a rn y TTIHian haalencd to 

a view 
Quito a a c r aMb I a 

ria tuuchcd m F'x Film Corp'i ar- 
(((i.ulion if 6tfn MO >ha(*> of Lorw > ^ 
la int r M- t7S.aM.M0 Judc* God- ! 
<laiJ. ikX und«i>Undind. d*ctarad h*^ tor a pw ^ u t w to 
th aa t r a a in which ha ran eahihM 
nathinc but hia own ptrtur ^ Tha 
minul* h* takei other im i lun S* 
CTcalri a iii->iiop-<I> It i, ih.- 
I* malic rachaiin* >jf |K tJucl 'jf- 
twaan th* prixlurrrt. b«f'M* .>th*f> a pr*f*r*nlial i r« » M». I 
in*^ua.>ty af opwar- ^ 
tunily in vioUlH>i< >( ih* Sh*tman 
la» ' Goddaid m aa »i*i.n<*1 «rith 
thia eaplanalMMi. and tdward F , 
■aflary than ipaka lr«l I 
Mi and than far UaMad VILMA 
mi 


BUDDY 

EBSEN 

PARAMOUNT STAGE SHOW 

VilM* mmd Hmddy ¥kitm, IhAt InuuUbto 

pair, wImm 4mm wttk iMpM !■ Ank 

and twinkle in the eye. head the stage rfmf 
•t Um ParMnounl Tlmtr» this week. . . . that has not been said before. Let it sufRce 
UuU their fiflMnHninu !• stint is tli* UvcliMt Haw Tarti MMUL* ^ IM» Oiractioft:— WM.TCII ■ATONILOft W94 Axm. I- Bukms Sales Shk Willi OU GN 

Ph; Odw TlMalre-Excluage News H^:^^;^ 1. M. . aM Mlr< man- i fortrrr rMrf barker af Um ImI *rtar **l ^rrk on * roun^ of •«< 
«a«l »n4l mKl»r«t 1o di 
■rarfiirt. SaW af tH« MIfM . 

Mcawtty a( rtearina titiaa. 

■rrliMMi'* pafinrr la Mahavh It 
• A Utli* Pair vara >apM> l i* 

fcafirhif* KoMars la Albaa* 
Buffalo ixi I Rap Innk avrr iha 
itwif Pollow •» rrMB*«*a* PilUbiirfh bring rrcocni»a< toj 
to a^vaocammt. Mm 
Citr la • raal laaL 

U 
pattty ttmm 

FranH Ptt»r» plan, to noan tha Iv*"^, Tr»»lt.r l.«i» tnm VA t>ffKV into • tfMrirt aMftacmhip. Jotw i. M i l Miy «maa4 «Mk 
Matra an4 Harry Coktatoln wHli Par. Baa KalaMaaaa alaa iraat fram « 
WB rsrhanga poet into a top paaitioa alth caaapaajr, aflar • briaf datour 
into the ihMtra drpartmmt 
ntra. mn4 Marry Mtrhalaon •mkiMlar*. 

rprwiag MuBa bawllac allryf ia 
Poltowmc ISa rtr- : B (Mthamtoa an4 UUra. 
Bm. Biili !■ aatl UwnnMi. N Y. oparaM far 

IMMra* BmMW IP lha paM a^a yaar* by Otto Ocplaar. 

Bm I (pM !• P M. Blaalay. B. Bratf. Pm^ 
aha toak p m a a ailaa itaw 1. 
Lm Aatala*. Juna V 
JaflkiM. aprralor ot «s- bu It naw fuyaf 
ar<<onc(-runnrr. 

J W Wri»». frrnn 
tha ValUy. n VaUrv Neb 
C r B»ai». rraia ^ l W 4 < a«4 ra- 
mimf* ft aa Mm Oml 

Qaarn O. MaM«a. awaaa amprraa, 
Baaraay. Bab. t« about «t«aa. p>»n» 
J<rrT Sh. nahjn upi-^l 'o a»«.«Ui»« 
•nactr .f It.r Siuari, a>..»linf rbiPWi M OallM pail A tl iala. t lm i 

• HA mm tL wrmmSSrim *• 

4ialriMlaN at pMN faB BMala 

vrtirrTvi *n4 (our all-Negro lratt«ret 
lar 11 M-u-hern I'^itet 

Laaa Claaarr. larawr aBPralar a( 
Bw Lm hava. 
i»n iMatra. a« 
Va:u>h>«. •p Bw » pmp<. • Mai H*^ bepa that lanU CIPM MB WM nawlna for 

a( tha Prdaral C ii iirwaaal^ MMrtMbKM Aim i 

unitir Iha *tnt <^ Offtra of Uucatlon In 
tngtoa Not aniy la there n« money fur them, but Iha IMI raltef bill now 
c<n It! *sy thrtHigh Iha llvupa of BaptaaeatPthf a a th a laal r hai w r la it- B.n Mav aa 
a« pirauh n.llrr« that a ill ba aaiBty mt 

t>rv.i..Tb.2irp'^:HfrgiSvr:^^ 5S3! 

MuH^b^T^ lorrilT^^ pie- ' attefapt prabaMy «HB J» BB<» IB if Mi IB gW f1 » ITb ^W BBT 

Imt* HaacaMaia Pallt on Parage' at<KifHl lie OBIgB «t MmMW M pflMMB MiBV MP MBBIB tm 

Hmu*»9 •»» Uwir •••'"•^ iaba by July I. 

r Iraia Ua w liiiiii' af *a prj- , It. ST*. 

biUvw U tori I''* l"C ftfPft. •rg •era MMMi Jarbiboro. IVxa*. Juna II 

Mr« Triiana Jack hat purrhated Ikio i f iHr Coll nwaia. Milleri , _ 

mud now aperatiag tha aaw Palara Bethell reptacad by Jaa SchaaBer. — ** * ■ _ „ 
Brra Howi«. ra c aat l y bMlH by H-4II8 ; Columbia rrp la Hairlibarg tarrt- , f^*? ** J^Tik. P^ 
ia*«i of Me mph to . apaaa4 W baa I loo; SrhaaBrr i ptoaa lahaa by i« , S^ilW?;,'^.?!? 
with Roy Di Vmney ai hoaaa mm- tmmt. lanaar Uaivarwl aalaHaa* STiST^ (u^m*. 
a^r. arxl « at operated by Um laltarAliaa*. _ i ril^i.. . .r m I> 

Mil tha aala af Iha bouaa IP Mr*. *t ifcw. Ibnaarty af Oia Crt- I l**" «■^^ TJ! " 
Jack. Ilertoa. yaarafaw. H. J. taken o^er '•"'^ ' „ !^ 

Mr*, lack h Iha awMkar a( Piatf tha Car^ta. TMUaa. 

Mama Pi 
ml - B. 

. from h.» home 
Pita depaMmefiii 
vapa Pie<lurtiow «a>hup of Waller Waagri't Torricn Corrtapowi l rnt' rr^raWd 
more estra* and terhnioani on the pirtura than any ether on Cnilrit 

Ani»U UA tn l« year*. PpjrraU at aap tiaw i it rm M lagkaMaaa. wImIp 
•va of tha aiutfpli 

Ml af Iha i- ^ 

^lilMMpMlB.nillBj 
«va«k at 
TW OraaB, 

Klanlnn. won a en a ifmUo talber-bwriaak policy fraai M IP IS «aaB& 
ic Ciljr at firii |i..r liie [a-t texrral oerki. hat thur- ^ whaa va 

aaauBl • !*ra4 ia r t.« ayka «b'ta a.r -eoa4i. „ ^ ^^l' i„ « aparptor la BaBhlp m4 K.- 

nSiVi JiBliiaBlPJ aiii kitai I *■ Miacaea Palla agara rallt. N. Y . mw aa aa ad%an< 

raM thovinc af -ImtM B C- ma«ia ptwa4 laipmHraL awarding ' H*;b u. Georca M MafKenna. laga la duali that they g va (h« 
r M Smith Jr. lakei ovrr tftrti- to S»t» Reider. raaMM BMMfar !«* manager of tmo houte* in Niagara | aalub Imo thoU at the piib.K fu.in II. 

Eronomy Poatar PwrbaaBa. aaer . 

by Prank WyckaB mmi Jack (mwi of Iha M.ltoa thaatr*. UiMaa. the W«l«-rt.r«a Amm. Ca, Datruil 
for tha pMl alfht year*. DrI. i vbirh apened tha bataa laat talL 

* by AdvartiaiM Araewo- Ailea Coodkia. ataMaai *< Bw| Whaa tha ragular 
lac. Oiklaliia aM WyckaB AMiae. mhirb clatad lalaMiiay Bm batM ««t tto 
paatiaua wMk aaw mm^tmf. hiroam rharpa d'aBalra* at tkia B-W 

11m Baipraaa. Baekaalar. eloaed A*tnr. «vhea il raapana aaat waafc 
Wadaeaday m4 lliunday aigku i Tha Lorraine, ta Iha been of the 
Buriag tha ■ M aiai ar ._ _ , cily '§ trd loa-c«al batiiing fro)«ct. Falla. Iha vivwpetnt of appeal. On a dou- 
program you have 
Wettman. 
Jacab Uvaaa af tha , Iha hatM rut tu ilaBt ■iti IP H ^^^^ HaOyv-ood Mt Carmel Pa will take 
pvrr liland Park. nr«r Sunbury 
Mary Burna, duet anpartraii at New Yoric Theatre* lPi>MB 

Tha UalvaraMy. apkMrkaa bavaa la °', 'f~ 
Wrtt Unlvetwiy atei*. b«MM m-pral ^ 
yaort ago by A P. Lackia pad lalpr h^'* p 
aold to Hupa Pla% ha* kai^ M^aa , iaaiMriai wp 
o^-er agaia by " 
Liirkie baa a Ben r MrKlnney. ■aaaaw. Ma bin la lawa aiiBftC 
B I^Mka! hgr ... . 

m r MrKhMiey. PHPpaw. Ma bin 
Cibai-n. United AlBMl Ikp houM 

It had beea taaaad publi 
-paaed Complata. 

x prK« ,»p5^ ;t mSSr "•«« >in la lawa thayll g.va that I 

their buauiaaa. I kaow— 1 wa* I 4 

'ublK* rhampiaa fur a while. I ' 

It got motiotoaout walthirg the ^^^^^ Albany. N. Y, Jaaa IL 
Mel Conhatm to new aiaiiagif af 
the RiU. Waraer Bra*, trtt-rua 
(ii>«nto«n theatre here. He 
from i w t at f a BtSMM. Bhalra. la 
Ulira 

prior la atriuning rnamii 
the B<U la Jaa LaBata. ataaair af Bm 
««tt theatre. Detroit. lelU af aa at* 
k aip t lo end dualt there by rily- 
MBer* them "Bop houtet' fai 
•Irablea aftd a place where ktd* auy 
•airk any number of dl t aaae^ 
BtBhty-ihrre tchoolboji aad gulp Madkaon and Strand. Alfaaoy. . , . 

grmeat of agreement on werkrmli only |^ 

a fMHlaB ycart ago: 'We had doublet ,01^ ^ 

JPJIj aa (art aa nn could bring the 5, uieatrap 

aHh ki< brMa of a few aiaalhii. ; n Ire B 'aen<tork it now a*i>itt«al 1 
^r at Bus. thifiaB.lraw I^AW I 

the Par 

Thry drplo)cd outside fur a while, 
• aictuag Iha kid* sa ml Then. ia« 
frying into the Aaieriraa wUderaeat 

p fcr a return lo i.nglet are aol going 

jr, iuae II. unaniweied Fred Wrhrenberg prei anyone wha looked wnder i«e. 

After Pi gg ing and biadtag lour of Motion P.rture Theatre 0»nert the namea of the children 

&fSlI*!S&r* *^ ""^ Southern taken. Bm Para«ouat lefuaded BMir 

Miller, matiaprr a thiig robbed the iii„k,„ aad pawr af a circuit af II — -'r-lini af Ma aaa ««litioa and Miller, manaatr. a thiig robbed the 

tafe of tha fo*. Sterling. Coi, aad _ W -TT : " V ^ — ""7 "~ " — ~ 

T mif «Mh MB ItolMhhiip aa* |||b2b waSi 'uSSLl^ ** PARAMOUNT 
ar nunc HALL 
A %rm Wi .•alrt. bouaa* a*B af Ikp 
rr. N. M. 

Charlea 
CibraMer 
J B Mehon owner of the two Vic- My 
lory Iheatrn here h..t returned from ptafar aiM paad pirturt la a paw af , by hii 

crowv Last week I waa pl*yii« wBa were II. ae\ea vha wer* K 
'Brbecca' tutgle hi My hoaiea M> B wha were IS. 21 «ha were IC SS 
ill apetal* bhatelf. lowing Loew't. which dualled it. aad •IM were IT. tia who were !• aad 
Gibrphte Baliiiii i 1 1 ha* rioted Ibere were ao compU nu ' aaa who wat I*. Children all ha4 

thrre h e a aei and w ill alao rlo>* mure I W lk n akii gV HlpM^ Warry ! t* apBaar «Mk Ihalr parenU Iha fol* 
unlet* bu'inea lMp n ii,-a*- Thoaa I P iBpgakii g. lacidcatally. brings lawlaB <iP. H 
clued indegniitly aaa the Ota. ' M ^MBite ate •Whmt mt ■ that mmm ^ 

5^»^-"f • J!f^L.^js ^ *>ast . ZmmS SiSm ttSmmm; IM ~ « 

pre « ldewt of ^^ay*** " * ■* ■ •' 

who hat been aB Bm t 

aa ea*pUa« Jp C aW n 111,1* . where^ | Aad Will Singer, maaager af the 

mSlXii'SSmff m V» SSSkTtJSi Omaha -the city where 

Hewry LeClair of the State ha* ______ 

f **'**' . ■''^ p.rture* better M.ji, . tt^tmtt^ ep»! wUJ be held 

R n ff^^ "-^^' ^^ *' *'**^ "> Regina training cenur of thp 

tn^XebST^ ir'-IrT^.lir"-!!^' C-tadian Moual^l Pol«e. 

Tbrnphia*. Colorado T* M^ J*» •f^T !• Ortober 
lira Btan. retiiraad 'N. W. Moontcd Police* 
WiM iViMiifi fa e:: Milt O^ernian. quoted abo»^. lay, World praiiilera Itarthl^ 
be carM lA» « thout doubles and Muunted Polite' «Pa»». Cecil B. da 

lie t u 

Regina training 

lian Mouatad 
Manage* af 
CHAN(£ M HIGH CQUMAND Stwit Up far 
TBIUyni UP ; WOL. Wasiiingtoii. Sues WaU. Blow 

FffiUkfeilSlailrfaBFndi 

,.« » r«n»»i»l»«" of th» NaMMMl A«- 
»>ri««>Mi af BrMdruteriw AiiC l-T. 
«M rt«M to • «wUMn villMr way 
ii to mml mm Wm TEMIY TO KLZ •< KLZ. Ommmt. 
pnHlrfun x ^Mtrt* H la ItM. 
talilM AltM i ptor* at KLZ. Th« 
varanrr Uiu* tr—t»4 im MM KVOB 
■|ir«n< im W»»h.nfW>i«. p,,^ h<Mi»» u b*in< 

Tw« ^umlion mark* »bi*I In tk« ' Dudlry Tuhnwr, Mu to if KVOB 
af ik« tra4« MMciatMn ••»« iiiiB«Bir — < hfta* Jfcil. • pMMf «f putlUlf Ml Mrtl ■ AmT — , NBC Mm mmd MmdWmBu 

PiiiiMi TW FrMk 
woe WMltinclM. «M (wM MM- 
Mr < Ml to Mm H. V. to«ml mmH 4mmmm tor alWaarf MHi>«« 

cay y rH M . An inittnctMn 
Ik* pracram Tika II Or 

It &<ind<> <. CMT ds ai ii 

pjn. U alaa 

- It 
B4waH O 
lawMg v««a4 1 t* I tor • 
aw aM -B4C -nfwnV to 
Mwapapar rruaading Fik 
i araafca Uw K m — pragraa k 
lUal^ «raM«UMMw «C 

NatKm.1 ■r....ir..tmt C o h«> ru*< a q RoMamk Bn4 prmrt- 1 a* ««mtraM Ca* 

numbei af • *t*Mj(^* both In NBC pot' p^jg *B«g T'>wn' arrir* for *inn»ri mfut Btr in* 

12L*5? " " l^ ' yi JJ** «••»• Mv« toM ,f^w*4 1.* lh# , Or HM Imm -» a« •■ 

^ —a ** >f • 1 fall rickupa lnrlu«« Oiia Muhmm Wmiam Mhi C'a* awar4a c« to 

ilvd to -|> 
•■Ira ^M Mt iaw. •f at •rti.MK If aom* *U»o cWvrr' er»ckt . ^^^^ 
aa( fparttd tock W to* pMtMa m- i mmmt wi 

RaiwyStagif 
Raii'sSalrie 
■ia«><*>wn< wtawpa n f Nilaa Traaa* 
p<M«tta« tt KVOR MMll will br<-um« trvt n«w preti 
Ul liipinillr lA mt aa lurii lh« Aral raakagr**** 

■toiarHaa 

#u*a * 
to NBC. Itita ttaw 
tato •( Vir«-prni4mt to Varft 

Nrw Yorft 
hftaa^utmc rtrc>« »\t IS* paal 
thai tltrra was >Uon< amU- 
vNhMi Uw Naltonal AMorialMa I Aa 

•rrur. but lawcaratai wkkti m can- 

armaiion i* p ca a awlly availabi*. i> ■ 

Tf fmU'£t£^?^-s'z Imam 
Ha t lii t an a i 
awjr »rr* 

mlr nw wwnl A 
WM «< HP wiUi RmmtI M Sr<Mt ■ ' 1 Om A«ra I. aw ptotolM alaa aa. 

Fadm Liait 
Th» Natiunal Aaaocialion ol Braa4- 
caatar* kaa r«toMw4 BtU 
mar NBC 

rvrad Uw Iratfa awrli to a aWMar 
piagfiw Maa mtilM Taka II Or 
l .aaaa ir tram Paul Conrad Itoailar 
wanitogi wara Uw« ami awl. Ot 
A»ra «. mm illwHi la atartaa 
WAaL'. Mto aa 

I. ~ Nar will apot laiativa* on Ika , 
bl»* network but tt will 4»v*n4 on > 'Saturday Night Party' 


• *Maf tt 
I M waak i 

a iiciaari»a ■I aai aa apUaa tor a jraar al 
waakly. tlw total aawwM U katog 
aaatf tor, aa M !• auartad th« it«'«l 
tf Ika pra- I tatt tmt to a* PMpto tatup. brromaa v p la rfcarga of the f„f, on tha Mua tlial tha ralaaing 
lag IP tfim toia MM to Red nalwuik. whila I. E 
of tha rul»« on laaativas tl-tmiX 
•n thai Ihay will ba acc«v«a4 m- 
uniaalaty. R. Wto, Aa put ky aa NBC aawriirr Mtduatry p uM iaw caararn- ^7^717^^^ |p to~to«atnil A««. S Later waa ta aaka. Bailto Iwarflag 
tog ar<w4caat Muaic. Inr. ConArma- ^^^^ff^iii |Ba Maw Tatfe. Mid uP **** activity ot tha Blua 

twn .tl tMa iPiaa MIIMmI fca afc - , ^^Sw kaa Bm tan Fl mm lata Ea- »it>> Kaith Kiggma to ba aalaa man- |^^|,.^ 

Uin^ fra«| MVtfMli to ' _|||^ h'a • Thank Uw Baiia U- agar ufxlrt him. Kut>ak will be Cotola ailarad to buy a hall 

togt-. 'duatry- propaaltton in whicb | "ti!!^^ 

On ih* othar Hand, aoma laading „r RwIw b« Imkad to Fraa- 

^a a* l artariay o< Pi cm ot asual 
r» a«l aMirti MBto ai toa nab. h«P»» ta hava 
_ I a MmM |Uoaa«aU and Uw •1a •latton aaraara aad aaaca to gat aa uavaMad aa Bw Maw Tat* Tttt ■ rapartad la Vaawrr. ^ 
far away frant ha w >a and Waahing- graundr DaaWliai jr. laM WkMawa. ' Boy C. Witawr, uadar tha n^w |t „ uadaralaod 
l«n It would laeni that il l a poorly would 
ortaiiifMl antrrpiiaa thai rani kaap •% 
lunc t ianing wh a a Uw baaaaa ara i^,, ' 

•war. AIM awl aaMr to aw nato An additp to aw IIJiM. apMtol:*! 

it BPlMl toMBtfi to IwaalMarMi iwaartoMtoawtomdlB. ^ ^ 

. toB-ia to il to Amp «f 

' af hit awa Mm to hava a T aaf n aa | n^aa wM ba aai 
'tt MaMa ArMala' atoarva Uw MUi'iIhw ka«M to aatoMId 

I a( Uw awal Ua- aanivaraary af lha braadrading in- ^|«, pramotlon dapannwntt far Uw _ 

Ilka athar pcwtoai aaltoaal ronvan- du>uy NAB. through Ed Ktrby. i.o linkt Km R Dyk« now haad* CSM wMmf 
ttona at tha NAB. Ihia ana will hava pouiiad out that H waa. alW c all, l ha dapartawnl lor lha two ^HM* 

^tof Utk* by rapraarnUtivrt of tha trada aaMriMwa *f Hw toaattey. ' m-arka. 

pwMie. auch aa apo h iwaaa lar labar. ai f iai Itoa toa U.AM. aartto a* to Aeraptonea a€ Uehr t raai^ialWn 
tlw radaral Caaa r M tl Cto— I— af iMa ■ptMft pHtMtMaM^ «nd lha naaamg ml Trammall to Uw 

CImM to » nri M. AMrtMB Ctoa ptaaidaary wiU laka plaea Mr W 

S?Sls5S^ HOWARD JOHES HEADS £rfSHSs25l,^«^a--.-.r 

arW ba a aaatoa aa facial r^aau | a J fmkCtl OFFICE <^"<*a* M>Mtwai at Scwaw aad , mIL ' Jha to Ma OA Ai«v 

wMk Aba Bchachtar of L « 1 UUwIvU VTrlVK la^Mlfy. •< wbtah ha a • ' Sw^il^ MM Ha U i»tptoclS- 

Paul Whita of CBS laad _ toU M «M •» 'atowto pMaram. T.iraday and Fri- 

day nicMa fraai Naw York, where hr By Ihii goodwill «r»lnr» R<ai g<M^ FIM HTjt T» flW 
I'hirago. June II. summits. raaatoarid by lha Irada a« rhaop 
M Mb iftoa araa Uw full day af an- 
to Maw Vart arWcb 

m I 

tl ' 

Tbay 

with braakfaU al U«« Cloud atab to 
lha Oiryiler buildinf and t h ara araa 
I a apr*dbi>ai r»lr \ i>ii« to tha rttanft 
II. homr oflti^ »i.l lar >rr plant and • 
ly>( of II, p ariH.i.d tiir Warldi Pair Ua> 
WVtf Itot work uMiai faalura of Kow a toMat • to 

halal and 
i. iu H»«aid Jof»e« Ol tnv L«avw w 

Thon^. raatara aBwa aawaa to tawa , JmCS' SktV 

thia waafc la tab* MP M MaM •! ; *ww«iw www of tha Lord a MUSICIANS CALL 5«:%=SS ^SfiU'j'.'L SSS^^ 
SWKtNISTP hat barn a roordlnaling aaa ni mm- « long way t'lward Karnrring tha aor^ 
dualrtal agraanwnla tolnaan •raw of toyally thai will awka aarh af 

llHaaii lwi.itoto a laag liaw wa« furmrrly in tha Oiiraga 
africa af Btocfcatt SampW-Hni a w a r l . 
It la aa^-lcd ih«t Jonrt »ill brine 
abaal • laaalwani i w radw activrty 
to a* totol U * T. tWaaaaa<ay» aa aa to^caatoti ta_tlw Clai HI. iaaa II. I Eaaa'a poliry i« nat aniy to pay 
to maka tha bcnod- Mmnaapoli* Juita 11 
Tha muuriani uiuon haa callad 
a aliik* atainkt radw itatran KBIP _ 
bacauM af auuaaa rafwwl to abMa QmbH OMt *• • "^l ■ 

^ utili'r work baaka» ta Uw toU toraugh • 
Ip aalMi a< tLOOO KuihraaB B Byaa. 
B awaHl. BMlV fiSfeMa. KSTP S-Im-Immi af a thow in bring hald 
■Maaaar, wiya hP vMlMi to braig m up unul ihr M OKini h 
awtaMa banda atraalnaally without * •P-x •■•il 
b«iM< roniprllrd to pay f>>r local 
nirn « li.Mii h« doean'l uar SlalMtn 
rwla ahaal ha«'tag a wlai 
af M italwna an tha rad 
Ona af Uw 
Prran.-i. btoMMB • tUr Da to Marry Maaa. Smith wh. gesfc fOT TttUf h N. 

lacantly toab ckarsa af lha WI.W 

to Tran«»n«»ric8n-* New York Teaaco may eitoaa H* Ml 

_ tioaa lato Naw BaMaa. Ma ni>l (nun 
NBC or Cult ^ ^ . ^ ^_ Durmg thr pa>i drrada Rixioiph f* ***^ a a«« artorj>aa ir toy** 

IJtoaa HM IH wmmm manaxed Ihr Cifw^ divi.inn ft€ aPWMa 

'^^^ ^^^^ tiir MrKro Mi-Rutobin. dru: r.mii in •JLII? P*?'? 

lor rrlrav o\rr CVT ImUi to Uwt 
a JtoJ Ir ' to aTwaTto J- T. Ma«»n Astwrt i> lining up avatlablr ala- 
Iwn* and liaw pr ri anina t y la awk- 
mg a Baal rr;i<m at thr i jtr u( thraa a 
ArrtMjnt let orrk arranged lor a 
J W. T MaMMi. » j« raprrt l.ir i ■ (iral h'fc.kiip ."i CBS lor Fred Al- 
tl« ft.ited Piaafc ta baw^ oBarcd Irti »hrn thr r «nic atari* uadrr ita 
iimiiMl tu ad aaauftas tor ■ tmt- k i an r r in the (ill Tha 
inriilal H .|»o4. will br It jm mxhu^ to I am 

Ray Luii'Mi'i aBwa baa Mavai aa THtoa*a 
> • maitagrtncut CMalraeC V«J>^7. Ju« It, Hit McCmickRevaiiVtWGNShMrt; 
Bl Bacher hto the Tip Bodi; 
NmI Cbmi m Uii ihii I Pftynl TnHc «. LMli.— Oianfr* •! KMO l«- 

11^ gabber by 0»f Ay^ry. 
WOW. Omaha, and Lm ~ 
tt •» Otian Art 
4iitm ml 
WON. Mm TrikMM ptamiTtj 
Wr« rr«m Hel)xw«o4 
«• tflMCt UwM •p«<'>al opvivttai aa4 
li tIayiM ** traiwlat* M<Car«itck'a 
mmntritont abaut WOM 
mmt» M« rMMjr. tiN MMMhv •< 
MattlMi't tnm al 
KrWB'<i0Mt*4 tlX» W>«m4 Uw 
H* Mm ■ W tiiia 

Mi ku autharity w lalt MVW i* 
Om kUtory ct the >'.atio«. 

Barker will aiMawr la Cal. Me- 
CmmM 4intOw mi hw wMlMrtty 

** "^M MMiS 7iim*JTw!m 
m tm a m rt\mm at WON aM M r*- 
■Mti Ow »mnaunt94 eaavMttaa af 
McCannkk that WGM muat ka. aatf 
ka* nol br*n. up with lha para4a. 

Artually Backer M lk« •rat 
■aatfanl pracTM* rktaf lar WOH, 
Wmm^ at aM Mm. U Natty. fM^ -Bill Maykrw »»iU^ 
WBEN Saturday <•» lo rvtyr^la 
rporu tpialing al WIS. CalwaMa. ARTIE SHAWsrS-"'*"^-" MCIE Minnaapoll*. Juna II. 
ArtW Sh«» > b«fvd waf •Icnad laM raNb-AMan re« Ml r a« WAIN kwa. 
«Ny -» wm ■ate.— Gaylord Avrry. WOW a«- 
lor ih« Bwraa aai AUaa pf- nawftcvr. hat takaa a riaea wiMi 
, which tn m^mtm • aa- Ikmox. »t La«4L Waa aw a a»- 

tvrilallaai tka paatr a i atnwtaia af ■SSkCS'SlI^SIwSt • ** * ^ **** 

WGNs auaUlniac iliawf alr«a4r. ^ IBM tfSSwHialMNil. t* I 

• C1»H*ta la a»a« a mm4 al Ika Pal- ' 

annltaa. •»ltl«r»wart." -Stttdral iI.-.— 
— ■ -M^MB — ' - -■ kaa floMW. 

rnaar aM ^^^w • | /^^olkar raplaraaaaal a« Nuntt aai 

Allan (how n Uial af Nui HteaUaa ' 

I. af .aval aM ara^Mte J^T*" . yr^? %> ^ ' " " 
krinciac ta Mirk waa aa I T^r T. . i^Ci a^^" 

• T MrCulchaoa. rartaontd af | 

Tribune, to praaant «par al ad 
■rt al paraonal raiwuiiaccwc**. ^■ta Bra* Aa li 
Q«la Rraa cwntiaua* a< rtallan 
■■■Mir, kaaillag latiaral raaiurt EqriiCMtlliiFhyki (Itter ii\*Ity «i»tii.( l^vlwrm two iaay manuCartuirr* U^< mrrk 
Ba«a at«a af lha kdWr knawn aiiiiiaa c iri Ika MMal haarl-fcraahtr^ 
«Bpartanca vl kla raiiar. Hia ptaaa ttia|^ha^kaHM^||rt «( hk^l^^ 

tSliTtmllStl^'nl^ iTuiw' 'iM VlltalriaTS 

«»iM"wwat barawM H arwiM r\9n ba doaa tn tha raaa of an a«k« bar. 

The M raaia lo Ik* anrM>»nrrr by long dUtanra Hu a'mnmawt 
»a« lo ba air lac a kaW k aMt »»a ar wWh aw ^l biUi— to any awa aW 

an Ika '^'•^^jjJjjjjJJJjJ'^JgJ^^JJJ^JJ^ mSmSb'n'iiiibM^ 

•M*af NW I|S^^MUi?IIm'^ iwaan k ^ ml thla^Satoiwial. r i lirtai. 'AN 
i«M. mN MSka N $I«H.' 

Tha ani»e»incar-air»ai»alil» iKrn diM-loiwd that ka wai liad i« by a 
rantrarl vhirh pruhibilad him dom Uking anoUiar aoap acrownt. Jtm 
•catM-y man wilk Ika a«ar pa ratala d anywajr mmt mrm * * a liy I* 
BTl a ralaaaa. aMIag Nwl Nw tttt* aMiiMjMM^ Ma< IS Ctirgt Icfiarrd b 
Tf^iliycMMii «Mh a vtaw to lining mp piag r ai 
Mm* but daal 1*11 ihroufh 

Part at Iba rampalgn to boaal 
WCN la all prafrani i l ra cO aaa li 
ml m Mw latpiM 

TOtk Naw Cbirttr' Brafraat. Gar- 
ana win ba la H tof B i at all tolani lor of tk* Oraattr Or 
•rhooi trilam. )aiat tha 
•Uff of WBIO. I 
Monday <I7>. 
MM raaaarck. Jjlarlitwi^hattijrin. ^^^'t dM Ca WON ikawi and w II bandW ulant 
MBMIaliaM Orwn lha »on of S wtll I 4ay. t-ML I Mataal wmmfml ttt BMMi lm 
0»mm h i l aito 

Nachar hm lined up ■ •arte* af 
Bcacram ideaa which »ill bring to 
WON and Mutual a btf-icala yra- 
graai pi«n staatfari Allen. After OrL t Nw aaaairf pari 
ml Ike ftrm i NBC red Ml haw (aa- 
■UUnent will ba ailed by -Mr. Dto- 
Irirt Altarwey.' 
TIM Kent, lor- 
ii ■MTiNNfk |».«eai-. 

_ 'riaa nana My » la ttwftMMNC 

ttab^ Todd, wile of romk Morry '*i apa* Satar^ay ai^la. TaMa4, 
wka landarti iMBb Xiatanar't Ptaykauae ' Regular 
1Mb' Ta n ii y al^ Mar ' M iip m , «u| ba Jakn l.a Tattrtia. 
«■ MM a< "•"I"* , lyrlcM af 'Ballad f«r Amariaaa^* 
i t Mllii y l *mm.\^ Al WNNmw and RanaM mm" 
Caaal la* ytctiwa week. Om^h^ fHfg gian, 

6ri Caeina hat baaa added ic tHr',|,^|||^ TiJw'tdsSaltona'mlfr'fca 
m ptoca al Tkny Bom.™, and ,f involve K>me ttntl 

I'a feaa4 mmm •mP*'** uaa of radio tarkniqu* In general, 
the Idea will ba to avoid ih* uwual 
aaMltc fata aM al lha aaoM tMa latWaiy aM 
aelll. MffH 
aigner. Ua 
radto »ant »r i. 

Minaellt will adapt a Xakl thorl 
atotjr^'Ttia^jMkBWMd.^^^ 

MkTaMSriSr Oia Mrtir* mrtS^ H 
liaa »i9i NNCi Mual yaUry. «M 
arrtMra. dIracMrt. and athara wiN 
Mkba givea air billiagi. 

1%» MJt Saturday nigM aM< W< 
Ing vacated on NBC red will ba 
lakM hr a Into tka alley, with Narktr raadying 
yta d ncttoa en a kig caavae which 
aalk for ttar ivame* from all i kaw 
hMiin«»t and all Aeldt of endeavara. 
•m BM it 

CNN N-M I la Nw M mm ha llaa place ri*** WHK-WCUC lion la tattle Mi* yiatter ita- added Ray McCoy, raranlly with the 
KBVN wMh aew aatup local kuraau af Ike U P . to keep up 
Ca(yb,|ariUi UO MmkhIci Gdi 14S^ Viki 
SImws IU4m to ba 

M _ ..^ ar.n ha 
yraia rt liai of Ike great 
kawa of tha pait and »ill be pro- 
STzi ia lha big WCN audiaaca ita- Htt FnT 
<to batata gMt* ml tha 
_ Otoas* tkaatoa af B 

SSnm* win Maia praduca d i r aa t A itraM N HMMceaaf ul rare wm | kaaw a by 
WMh Marion Claire abo Uatcd to re- rua by H. R. Crow. De* Moinet ' period af yaara wW 8*( a 
Mme aa fMnme lead. radio Bf«wa>ur fur the Republicaa volet on election day, but it doeta't 

Orcheitra will ba aandactai by nominatian lor yDvemor. N«wa- prove that a caadidatr » K<^ ha« 
lhary Wahar. gnaM 4NbMW t>r caaier far HatiM WHO, Oa* Malaa* m lha real aalato or e 
WOM, fklraya I Is* paM •«« yann, im daaa to One. June II. I NmI ira TCU ON LUX 
taB af th* yila waa Ma 

' — Hia only 
Pield 

Hollywood. Juaa II. | anc a. M>a only iMachaa Mia m tha toraMr U. S. N t Mla i Smith W. 
. Aulry had hi* option tahen air. Brookhart tor renomination in im 

M ky Wriglry and kerpt to the kilo- | At Bnl glanca M weiiM laah like m the Republican ps imarir* but kial 
ryclea through the (ummer. caadidalaa AmI aaad to Maha Nm to lha DaiMcratic itom nre, the late 

lanewaia hy '-^Hj^J^ laaMa af acNaal hawaa ami aaaik | LaiM Mwyhy, m tha faU eiectMia. n. biaaiiet given kera 
iMy ••■ for Id* in C Hill. 
rIcM Oirt newt kumaniaer. will 
Matoe'i radto caac* gfagyy tar 
llM. VIHI af Mlilif ara* ar- aalNa to* IMW laitriM n a««n DM* 
waa dubhed ttoto of Mama Day.' 

and Hill »rri\ed on train to bear 
hanaell taMi^ 'Maine'a atoM rayra- a NmM 

Patral a«i 
•clal touriM. 
handle all detoll*. Including radto 
arrangement* Air rightt lo (limatlc 
banq|> e t honor ii\g CNS-uting mala 
were Bnally grantod to local 
WCNN. which had 
«f Ni <«Mt> «a Nm S-M 
•tot, whila Nak CMip'a arehaatra 
will have tha iatahig half-hour at 
I*. Orcheatra ausUiner. 'Frank 
Hack P iaaaa to .' witk the NBC ayn». 
ykMy, wiU B»t the l«l»-ll pm. 
t Bm «at M Nm hi Nm 

will ka 1>m 

Hollywood, 
from Grant Park, 
CkttaBa. wiU yet the I M l« pott- ing held out for an earlualve. wai 

left ihivering on the veranda m C TADil DVmni 

IrrMwiar utuaUon a* it Snally de- MILf lUUl RIWBEII partod af kia Ike H 
ika Mawa*. Halal-ownad WCSH aent 
I craw tato tka ballraaa* af 
haatolry tor tha evanC 
af 
SCUENOU.'QQiDr Gulf Gaa will prtaanfly «*«U* ka. 
Iwaen Btfiia Actora Guild mmi 1ka 
Advantinas af niery Quean' aa Ihn 

tha company will tporunr In 
la dilTicull and 
* ■RMMBI aWMcy itaeir M 
IBI 
liaa af caatyalBn eflurli. but the ality in tha Kventh cnMnHianal 

greater yart af M *»* the rrtult o( di5trict for yean it Jamet Pearann. 

TUIM CTTT'S ADDED STAITEB daily reyelitiM of the ncwicatWr i who ran fur lite congrcastoaal nom- 

Hatfffn WLOL. new I OOO-wattrr at name, voice and thought over radw toalwn under vaiiout party 

MMMaBal.a-St. Paul, ^aymi ayara- ttattoa WHO lar a y«riad af Baa and^ alwayi M lha BcM. Datratt. June II. 
Billy Morell. lormer radio ptr- 
tormei here, wai kiiled laH week to 
aul o mohlle 


oM child to DrIroH. 

Until March of thM yenr. when he 
Irfl Detroit to become produrliun 
awnager lor the BmineM Film Prod- 
■cti Co, Cleveland. Morell had been 
led kith WJBK and WWJ 
ar cmiyto yaart. Hi 

• yHB IB V»A "Mak Naw. aeveral bleak morningi afl- < 'Diary Qmm' aa a goM blM IB 
MMMK Ika kaya aaa trytoy to «a- Mrw mt nH« aM iiyiiliiHi. hy Warwkk * I 

the Yautk at. Aaa" «Bla m IOC. 
The aoikitlM It wiNantaM tB 

new dwUa* at CNM-CNT. ItoaltaoL 
Will haMIe the Englivh new* la 
11. IfM WEBS RESIST WAR GLAUS CwraaMllliiJtSee$Gw<rMcrt| MI M/M Mwfa CeU Its Ltwiar Sd As 
Taketw if Ra4i« K Wv Cnks m AiieliWar Adfimy thai Tm6f wtU b« ■Mfc»t<»< 

t««urn If th* UalM «lk te a •n Ik* wrtal. warninc thai r«*« mar* 


Hm war. vMk WM 
rMl tita vatra. wa< an 4ack tar 
hM racwtar hour u»t< c-onMaar- 
rial Muliol Jf'^u.,'rr It I • m , •Imt* TWr Cm €••«•! 


TALENT CIAUSK Brvvfcl *'4\riti>in« agrarm arc 
I making •iruMg aMarts !• lira announcvd bv tha I'CC laat 
^a^k pifMfiiaarf trottbla f«>r akl^ 
I adio ittkaralots wS.> alxi-a thatr vrr. Paul Portar. ta aerta a* in (M* 
to a iiw n ikai af lit* National Drl«na« 
Atfviaary Cawmitaaion All of Mai LANGUAGE 
PRONIO FalWwmc tolr'a ( 
war lo4ar VHUa. 
■uiMn wmo wktck dait7 
ra«ta Italian an4 FraMrii 
■y ■ 4 > of a alalanani of polirr waa (hraa 
I alarm avar ra4la'a liT***" it m baliavad that iha lUtion took ' «*wa I aparU. la Ma Friday 

iMCMs4 toy B 
iitlarkltaw •! 
Mala* Itw 
M far ■atlr UiriM4 
r««u*ali an IK* ground Utal any 

frkirta LISTEN mUC;:^..^^ 
NEWDXTALKS 
AT 9 RM. 
C Datrta (a( tka ra4aral 

Pariar'a naw )ato involvat 
making with tha tVpartmanI al 

r I. iltura Uia Surplus CommodtU 
, Corp.. Ika Buraay a( W ((III titAtmM «MM b 
CfitK-iafn WkUa IM wm anoo irai 
by tka tara«MlUaa af ranpi m iti m y. 
ha a4«a4 'I am (raak to aar «•)•* I 
of C« 

*kyatoriral ra4iu omm m tklar i ' 
tig nt tmg ra4iu programa,' 
with adituiiali and protaal- 
mt amy CawgriiiHail 
yaaa goverMMMtal mrka. 
Wi U iaut maltowiag namr 
lha koal way aw« af a diflwuH 
al tka kaavr af Iteyar LaCuar4ia af Haw York 
City, urging all paraana of lUli— \ ^^ ^^ 
aatractMM to maiatoto itatilraiitr 4a- 
vMa Itoly'a aklry toto itm War. vara 
M. Y. attt- 
WMVC 
4M «M». taWMIfftiill 

mi to 
Al akrtam tknaa tkraughoul Ika 
4»f VBVD. WOV ilwK»i. WHOM 
•ttvical. WOlt. an4 WMC A rarrw4 
■m toMl. It ran !• mutuir* aiwt 
Ijp riaarad WNYC al I «S a 
•ftor P iaw n r Mua- mt radically raviaa tkair » 
ar mairhai<di»iic wiup Or*w raar— mmt Bak AlWn. 

in moM ra>r> piovuMma air w.^iagton rolumni.l taam will ratataaa wkick will ra^ylra 

I mad* for anuitabl* c ancalla U aw tvm- ^ ( ,, ii>am. t>ai tapitol aad thu rail ka>. 

■kaving riaam T»ia tiri«.,ik !■«« tora. ka— < aawa 4 n rm aa r y by yoM 

wrak oitKdrvw lU c»i.»ii.al uktfr- dira«»k«k Mfl M makmg al«a4| 
Uana to tka I to 


HTT. SME PUS^ CMS ^.TJ!!'ihl7^,J!f»tl!r^ *^ 

JfilH H I^KflHB Thoaa W* l»>tr' had b«wn 
" tl Braod. to Hm« ■^•« iiMMMT ar Ika Ca«*ral raa4a tJM p. «. a. Ika kiua. J^ly I. ^/^T* "TV 
kaaw c » a«i<i r iM linng y» airAaT -^TT^^ likrli > will -rrank G«ad« AaCAP mmtt afiar tka *■« of 
win. lor- gMklkMliaM kf Mito iSMWfSSL 
DXADVEHEER N Ik • CMcaaa aa- I 

krid aMM aaaalka a«a to N<-w York 
VarMMia gatn managrr» nl >taii mi. 
will |»in wilh marcantila inrn lo 
l>i li aiii r*!*! I adM p. m marly arMk CanUal N«w> af Amarira ^gwM Ml ka ki MlMll • mmMI 
j kk4 laral pkpara, for* mm a lull-tmw ^ hiI^H k* totaginad. Ymi will r»« 
* fyiy ' ^^T** T .TT ? 'T^'!* m l^ mawkar that during ih« gr^ d«f 
***' i Lyy- . ""'to Py*". — maaMN af l»3«. to »» iha AiiCAn 
"* ** pkai"l^a. cktalag wa* dropprd (i<>m Ik* nr kyl Anqf Ottctr Sbdi By at StaiiM B 

kam tU^r af M AB w.U •««^ | WMCA. H«w York. PUyt Active RoU m S^M^illf 
Recruiting Caipkigii 
Aalkr. H.V if ii uiiiii -w-Ji WtMCA.\u aftar itit tria«f ■ ill U 

.. Fkft WkJTkk. Ia4:. Jim* II 'Mew Taifc. ha karf hr . ^ • . . r .. 

tka aMact af Ma MMLI — - • -a ■kr».».i«k .. . ^ . rarruiling arra. i« to kava ckarga of Ian Anlunto Jwta II 

»rTriiVi«!«VjkL^5i«23iJr^^ * 

iy. and tka IS-««*fc laaliatl m^^SIw 4o i a tolrvtolon »u- ' '■•*^'"''"'« r""iMi<n M da- »,(| «><,ghi via Ih* hr>itic»*t. ( hildim.' r<in<i>tin( ul Tad Br'>wn. i 

hat Ml ft c<T<«t-ti»a ta4ay. Ual^llFkrt Wayita i» aniicipatad. »»I"P arn.> p<-i-.niirl 'i lull prarr- &•»>* IT ntl*r iixlir tuilcu m .>(•■>» •.liam.t M >rM-llr k^ali.1 Mwt 

JlKglf tllkllg. M. V, U akalkar fan««riitg annouorrmcnt b» lha frd- l""* •lirngOi Pi .^r s»k>IIi(M- V'.rk ara rairjring una mmuia rr- M'lyl Aadrrv aokouarar a» 4 narra * 

^ — - ' rr»l t iMnmunicationa Comniiv.ioo *i i"« l»lk. by »»ri..u. iiiililary a«irtol< riutlmg BPprali al th« in.ligaiMn uf tor. arM Mfek • MftH •( PMWrt 

^ WaJimglon 0»at it will prurcad al JjjJj|j„^J*'^y[*„JjJJ^* ^^^^'guuHm lUlJL Xj^TilruTjU'-J ^^ " " u m iu'CpMtto^MU 

* UHTcmwinr. ' ffW*ir f •«» pm ThkyHha'cM hr MaMat AMMMlt Maw' »hr Ihk HiiaMl Mha Mf 

hi Um Lmi- airarf k lihly. ' Yark't fSavarnor Lrkman. Oar>Mky will air tMk WFAA. 

nMlMt af fc art wiU ka ato- Thampaaa. Raymond Cram Jio'ng. KMtC, 

al lha alMdia ta kandia wka«- { Jakn Cunlkar. Bill Stork mt CM kr n < r ail a apacial 

•f StoUak]*var appiirali-Mi* jt ia<|u*<l> I'M m- I. • Magiu<lai haad *( Mm " ><* fxeaanlad Ut tha 

I WHW. WhvAiH jlHawlkM Ihal kM^ AMM to tfuriMS CwiM racrMMtot a<ac i 
Pcirciiiieunt'ft ''Th« Ohott >j 
irMk^rt" 49Hm record 'M 
br«olcin9 h*at wav« to 
br«ak k«»t« record ol 

four yoort standing in 
mmmIi world pt m io ro <rt 
Michigan Thootro, Dotroit* 
M Wrtmriitj, J— » If. iUmtMl AltKies Niw Pratect 
Sdves AfUBst Song Phv Swaps I f^W. IM» tiM aflvnrtM to tnafrl • riaua* 
In r<>nlf«rU wHk tmmt ian r i ksn4« 
whirh (ranU IK* f ii imii I i i mpl t l* 

cal malMial Puma 
yravi^Hw M to . WrMfCtlird Bi^ 
Gift nijr StabMt taw whm M paatf aff $1. 
Ma W«. KVR KMOX p»>* tm wjw to St. Laab ■r«NM ni l K M •»•'•• 

br Ht* Bu i* •( Ktodwn 
ri>mmiMinn#r< l.» »li«i»uUto r»«- 
Mrrind uf n«ll\r« ( f \hm 

Board af EMmiatr 
tMMMat < pa>i 

lM(-«m* ^ivr lo »<•• P*^ totortoc%- 

In* t»>l no* that Ihrv kn«« H • ■•- 
tM« i'> iM t<>.i«h (o( a I*a4ar to 0r( 

t««ram ymVrm »'* M» M hari la of Iha rvpartntont 4iir 

lilt tha touitcKtng o( lh« i>«» MMO 
ballt«aM» WMhindon IMI a«t«r- 
1 4*7 III. MaMt iMMU alMlw mUMi 
9f Piripai Cn U Unlil Ual •'^k •h'" <*»• 
•nard of r.»ltmai« iwariad lUaM. 

ohaUwr 11 wavM ba 1 

Mi tl »• BMttf al TaM ■ »r JalMt J CMliM. ; WOW Onahl^ 

at 4lr«nar 7for • i>«i i»'>^aar 

h If' ,'1'. (W 'h» 

Ut tiog •( 'hr IMIl 

CMl M MaM c^i^. 

^l«4ram 1 New Lever Siiow, 
Hortiner Meek, Uaar la 

^A. ■uaMi. Into Mm iral kail Iwur 
VM aa LMaWay'f nav riww. 
tlarttoMr Maah' 1 William BMy 
aaanrr > wfcila IHa >rrat<d Kalf will 
ba HIM U»M toll kr Bliiaa'a 'Big 

" " !• lar tlwir brAa^ratli 

But » hrii ih<)r inixri al tK* Navy 
Yard lltrT round I hat 14 ••• olhrr 
panpla had •hit* kadm A larca 

4atoil al ""'^U^g^^^Hi^*'* *** 

rioaa to Iha kull af Mia tM* la >4- 
diiMMi lha arrk ra«a vara I arta4 to 

*alk miH* than two mile< in IHa 
l>r<iiliii( tun » hrn tti« leatharnrcka 
rrfu>e<1 to allow Ihrm to bring than 
a', any rloaar lo tha lauorhmg 
Thay wara Ular taM IkM thcj al Mto 9mr* •! 

with lha 4ia«ifw( 
that ixi mora radio 
ba iHircllMai ^ MW 

Board ar aBHr «■ 

mant 


BUDDY BYRON^ ■hM al 1W«ad IMhi raaiuraa l«r 
MtMl Mw Taaaa SUM Natwwii. 

IM M. V. M»raMa aMMl wtaB BMI i ^^^^ giUMlla* awvMl Miai lyii 

r««Ma«ica^Jij^^vati BMI M«iM>n 

M that MTvIca waa Jj'JI*' jf'SJSS'' k-^T* f't^fr 
•mm to N Y •« Ja* M .hi Frank T*"!* - ^ g^*?** .T. 

B. FaMtaa. for mar aala< ».^»d «^ iiiiailifc^^BS^iSl ^SSf *** 
Vmmb Jia%waf%« wti^ kaaa^aa sag ka* | ^^a* 

«■ MAB to 

Ma 4a]rli«ki aav« 

•I M ^MMMMl ai^Mtf Matvll ■ f^^"* wW •( tha rownify 

im. wlMra^ Mm ptototM licanaari ^T^. ' «^'-^ 

Hto Traaa Halwarfc to kraaaraa« ra- **T.^*y ***** «etor in rr««raM 

al a pragrato a«tllM J f** **** 

-Callli« All Cara.* Iwira waakir t-t ' . 

MwMka. H la fum Mtol Mto 4a- *g' 

^ ^ rarl UmI 

^ m ritoi^ 

awilck to liM 
ckamtoa riraW witk Naval Mcwtgi 
ana atliar aMrtoU AIiImm^ tka 
broadraalj arani ovar Ika Mr aa par 
arhadula thai* wa< p lanty af 
utf among tha air bnya TOT 0* ONJr REACTION 
OmI al-town IrriMil will ba «itm a 
iljr kail kaiir aai laa batng 
laaMaa kr VMNaai Hawaa li ll ka 
" Ijr laar 
AI1ACUM1I0F22 n 


f, 1 < 
Btarla aady to Jwlir 
Brript I* by Philo Hi«l«y and Ar- 
I Buddy > Byrun it BUr wIM 
Arlkur By ran. %t . with Parkar 
\f paaHbly to ka laalMtai la to Mm laHar'a cumani 
■y a-BJa B-M. kut a<i 
tha loltowM« waafe H tvUI kava Uw 
gu aaaia ya hu* 
kava to da aana laal tolktoa wuh 

Fd« a' GaM aklftina to that 

J MM U. from tha raal al tha 
aira aliawhal al 
Show M rallad All tha Warli'a a 
Slaa*' and >■ irat 1 ibad •« an ad 
thfiiiai ai.ii.t lha iMMa af 

l^x • ' ■ Malna. 
who •*!» tha r«#Ma la to MM 

al waallMi la Mw IT aiatoirU Tlw 
arapaaaa aMawdmawl wauM Ri lha 
dMrlrt MUll^ Aatoa nal lalar than 
Jan II toaliaa al t» day* ba«.Ha 

al 

alttBt 

Ml M HM NattoMi l^bnr UMi 

toBi Laui. I. .k^dad ioaa»*'tlaaal BMaHiv w«m« Ika fcarltt 
a haarini » iihin lha na«i Itaa l a at m aa waaa kald m> cLiaa t.» lha 
waalu. Oil itir laiMaamUlMn <rf Ika b« ona OUiart ••aaiird n •omII 
8t. Lawia Chapter al IK* AnMfiraa,ba maaainataa* to «il u. ai iii* dia. 
r iaiiitlaa al lUaM ArtMa MmI M irici Maiiaaa tf thay waia halj bal 
kaa a aM>arMy al aiiBikiii mmmm ■ • law wailu priar to 
tha n arafMara. 
amptoraa at KXOK. 
l>Miit Btar-Tlma 
tiaiiuna tor a l awtract ara 
Laat aai k NallM Baath. aaar 
la Mm Baard wt Difattan 

ana l( M 

kara al NAB. artll rarrlv* rap m al Ika toral APHA «r<Mia aiad a batora July 4 ana to auHlrianl tima 
a t ltif wMk tka NLBB asaMtWar la ka pupaiaa la aa M at 
Klag Oaar. la wMak *a riaimad anaual 

MaftfaaaM- A^ «-«. 

af 
to ranaw T>» 
C wMck kaa kaan dotng 

a ft ■ b aaw la «M pmbm af ' 

af Mm 

Edward G Bokuaaona Mralaki la gMI af MM 
•Big Ta»« In, nasi aaaaaa ! totoaa Mm alair af TtaM to 

~ Ika raaw aaitar H* « lha Ikird amca NBC »arbiri Vara Holly wMI 

TRADE CBS STOCK ' '"'^ MctUnua lart i.> laka tka aaMa ramp out al T Mam Lodga tor tka 

' piiilliaw wMh PM I awmmar aeaann iiaar AllMny Priik- 

. ^^OMMTi^^Jkatk^ bHaparary. awf« aMy will ka kaokad iM M Millaa add WBC-WMAL laikiiigtun Junr 1 1 
al fHaaki al |Ua pmt Si^f^rSLTs! AFRA^iiKiry Hies Apart 
^ird iSa a.rival kara Jama. T a'*^^*.!.-.'-- 

-f r-iriM mif iiiilmi tapn Naa«M r.k«. « mo im la. . >«• Taa*. l.aa«ar NiU. Kam )^ 
— » — I u-tmt iterM HWaa*. arv*. <-aya U 
mCT 1 *~- il K«m«l,. btfri*. 

I mUSm ' '** I*""**. JJJL ' 

a Siarr' I'aaar Bladat ta awt. i ur'Uaiaad!"SFi*n. lam' 
<la«iral Mllla TM 't* j ^ * — ^^1*^ 

Cily. Juna II. " * * 

' " a r. w. B lora' avar ika far a 
M aawto. 

M MMh, 

I. rbiaB** K»'KI'. 
»«a«a WNil IM 

ara Kr>r <*aar>«n. WMT. Ilia Apill 
Twa Phlladrlpliia durrlur. ul tha 
«4«ain diveatad themx-Ur* al >tiK'k 
III tha l>im n( KifU la uiiiamtiArJ 
mdividuaU. In Ikraa aa^rato tran*- 1 
aa AmtH as. laaar a Lrvy | 
IM Actert UaiMi Hbb SinifgU mm lu lUi^y — PiMic H»itda H«r«a a 
•»a j aai' larm Arthur B Churrh 1**^ 
pr a ald i nt of KMBC control, ahow •« ~» '• '.'.Tl!!?: 

waa rl.iaad by I huirh ai..! Mii »,,.,^ ». i.™.,. raiw. •»> 

r. ol Btorkatl-Satnpte Hum- •«* * karto, «K». KtoM MM. waat> 
STaEBw' l>>a nalwwrkt. traiiacri|>l><Mi own. 1 public aanliibaiil a^am^l alcikaa oc 
iganctoa, kavM>< U>t | alka r a ct toa ky aithar Ubur or am- 
a Jaial aawMaiitaa to 1 jlarin taaMaiB m aMka Itto imtn al tka rtid al April 

(.III nf aua Jiarrs w i< hwlad l» 
&jmi.f-l Palax lra« inji him with 
laJHl .h.<rr. ..f CUa. A and SUaa 
Aarca uf Ctoa* & Twaaly Mtoiaa al 
ClM A ««M aM *r AMBht a M- 
■M. Maw Varti 
A»ra B. 
for racaratask. kava m lar aarMaatf I paWir U 
I't art a jaarikr aato to atart naga- araiw aa l 

tialiona Vanaua praaacar graupa aurh 1 vlUl iMu<trv as raato al a 
ara kalkiag al ' AFBA'a prapaa a d timr ■>< ad'muri rruiv aurh aa tha 
tormt and ara aaaMarlag varwti* i piaaani F>m that raaaon. AfBA 
t»a>< of baMag Mm aaiaa. 1'**^ hava to arcapl nm^iaarakly ra- 

Appamrtly Mm Willi i graMMiaaa ' fhm4 toraai than thoaa Milwaukaa. Juna II 
Ruth Da Yout^ KaMar— in piivato 
lifr Mrv HartMTt KaMar ol Kuhlar 
ipliawkiiig Myiwalyi. Via., ip f aid a 
af 


N to ka fi 

Thar* it w«M Mk Mwl tha am- 

pluyarn may raiart to injunrton 
pmc-rrdin(« to prrvfnt AFRA (ram 
rallina a atrik* 10 impoa* tha r >dr 
lurribly Oa Ih* >lhai hand AFRA 
■My permit tha iir(uiialitMt< lu stall 
wnlil AuguU. w Halt. AFRA *«*culiv*-arrr*- 
tory, raMaaalinc thr iian^rnbrr* to 
"rom* m and •ncn' Ih* cxla "which 
• Kir nirmtiai . hava na^olialad.' tha 
pruiMtaad tarmt ara na( ragargad aa 
Itnal. by aay atoaaa Traaacriptw 
Miraly it —In tka aag- !«*>« ar^aii 
kaeotng. 

rian. • W(-l»^r » IM cl 
•lid ctUB*a cutMitamlary, M uatoa to Mriha >aiatly 
tfaajcripltoaa aag aaalalaiag 

and tiMM IM up tka kraag- 

ra>(in( (iiitura ma<a romplalaly 

Moaavar. Ika ragigl y -w y i iaUtl ag whan Ika ragu- 1 praaafari awraiy a _ AFBA'a 

piapoiad aralai ar* via w ad a« tor 
out ol liiw. wkil* tka laag and cam- 
plicatad lial ol ragulatiaiu u «a*a 
at maraly an attempt t'> bui y tha 
a aapla y ara aaaat a awa* al varkiaBi. annual 

JlllM- U 

Mary Maaon. dtrarlur of women'* 
pii>t:><m (or WBC-WMAU »ill ba 
in rharE* of th* NBC boiih ii tha 
^ ... 1 '•Mivaatiaa. traaacnktag aaa»ri|M» 

WiMa Ika 

hichligkU tka N at iaaal Ung^nariter* ' 
ronvantMn kara Tiiaagay < 1 1 1. four 
WCCO aitiOa will rapitalicr on thnr 

Icaadinavian h<^iia«# R<>iIm> J ihii Jimmy Srrikaar'i on* inaa rfi-iw. 
aaa will aw i aa the ahuw. Ci^-n. B<>r Tha likMoa FaaMly.' returna to Ika 
Ih4 aaM Kai — Bi r a ag win wariiir air aaar MbBmI aasl Mawgay «IT* 
a taw taaA* Waiiy oiaon. altar a 

wrro mustc girctiur. wMi laag MmI waaMr MMa wBi Baa* a i 

arclaeatia IM 1 

Mawakari ol tit* MuHH^alte Mar-' 

rona Leikai 1 m< » .11 awMl aai mfkrt nMMT 
IS. IfM RADIO BOXOFFICE REPORTS 

(UmU Craue* for Ltut Week amd Frevioue Week) «S %m tm itAii 

SS MM 

4MM 4M« ^SJ'^ 

up mort M (lack ofT« CM* PMkhiC CHICAGO («B»M. WKNM. WGN. WIND. 
WMD, WLS. WMAQi 

Lm^ MaMMl Tatel | 
•■Ha Mat ValM I'l 

■an Miiii MK. Win. VMf 

WXYZ> 

I'aMa VaMa iMt VaMa Tatel 
VaMa Mi li •UUm apt aa yat. I 
Ur Afur« tnHui of «rar af4ar » ' 
mor* than ofTirt iiarmal 4rop 
• uio-plant amylojraMal aaat 
mofitKs. aai lMp9 la 
bit mtw* M niiwU 

Wllh taW •! H> Day ia 
■UUaa'a aMaal amrataal. la 

li «ny«H Mil «« «t Oailar relaiiM ta aaiillfrf /rata 
Ukra* rayarta. ta, iaa. ar« IM 
kraa fc iai r aa af 
IMM. Craa|M4l 
*■!»•(• fliMK 

Om wlwii af 
ti«M <• j ^>ar«< «• aaa aail. 
ThM a apaaaara^ haar la M 
aaMa. « kal/ haar M aaUa. aa4 
aa aa. 

Chainkrvakf. alaa a U. 

tiioi ••iiM>«iM-rM«Mit la pmrttct- HAnFOKD <WI 


MC. « 


THT. wnc) 


Matoarft 


Laaal 


WaMaaal Talal 


VaMa 


VaMa 


■patlMtta lalla 


t.xn 


l.ii4 


I.S44 liJM 
10T7 


1 «ai nan 
*• J'. 


jj% -ii'i 


1 
IS an 


«RCKM. 
X Km. Kmc. 
WDAF. WHBi 
Laaal 


Waiiiaal Tatai 
^"a 


25 


•Na Hm 


Bta IMI 


li aff 

btanwrf an romtnc af lummrr l^»>*ii. ata trtttd b<(un arverd Kr«kt 

LOSANCELES 

• KBCA. KTI. Knm KHJ. KMPQ 
KMX) VaMa VaMa Spa* VaM 

M.4U ll.ia IJM 

M.«M ii.«ia \jm 

KM tun 
«Mafiaa rafaNllnC pnaaibto 
aa Iha ttatton* itarltnc la*« •» 
ar aarljr l»«p>*n«brr but f<'r 
■ Om cwrrrnt aititiMW of ad- 
la to hold licht and aoait CMCMATI 

noK; «L«. wsAi) 

MM MM MM 
UM MM 

41* — M4 -I l.«% ■tUllto'a. 

Mill End IMH 
tKTtL. KLZ. KOA. KVOD) 

Tatol 

I VaMa V 

un 4.M* im lun Irlrh Sitv«nown S t o r * * 

•irouci) Shaar uffrntf. nrmrm 

■purli irtiaa 
Uiroufti 
M aaanala KTi. 
KTBL 

rniH ladiwIrWa Wia* of Califor 
»ia. iKrouch Brtaartwr. Da\ » •»»n<)r 
M rkaia braaki waakly. 11 »rak«. 

N«n* Hoarta Applianr* Co . thraugli 
Tan anaoufMvmrnti i 
Air rinw llaaUnC- 

/* I f irnitura Coi. 
KaMai-McUalar. 

:OiL Diy 

Dt«v«T Uataa Bu* TrrminaL 
IWn Franklin St»>r»« 
Duajr Moving <i Sloraf*. 
'"SPHERE 

of 

INRUBVCE" HUNTINGTON 

WMtMq^ 

•r WLW- 

•f WLW*s OTteee fai ty» 5K« (bMCMrir) mnoNii trptmirriTivR • TiiNSiMcticiN itoiDcmiHa iTcuvitiON THE NATION'S 

most "Merchandise-Able** 

STATION r WBAL BUREAU OF MISSING BUSINESS , t'n4rr tM« iMC**ir^**H: C***"- . 

>..Mir m.lii-ir« of liiir o< l>ii-in. -- u hH'h t>*r ot»e mwin or oil*<r u«uall« €irtrr« rrM»lam r \ > t .i l»«» Ktln .'alL^n In thr |M»I 
tiMtv lM\t Wm cofiwdemtion. ..i t^r .1. i'-«itin. m .t..ii-. ilir ^« 
.NoonJ ^•Hlll{• HjI|>|>t ll^nr* in tsmtt pi>lilH-sl Ulkt aver Tr««t 
» rh Mrl'to Bahmnk >fcrwn<i Martin 

Allen mmtttmtttm tm IMI wttk that r«r4 MotfK 

, r« cmM Mka IjM air»to«<-» p^i 
ir. Uw tin wanuiat iiirrr, and maiit <>iii<-r« ,ian<<ar<ii>r<i c >v 

Tke<ll»Wt •! itinC MImIMBwIm** WtiriM ha* hrVM to »<'■'*■■ rmmrm m«>tfi*liivl rl»min»l>-'« ■•><< 

j-.I— * »^t- a — ____ V . -V Laiiil I.HMU r.NKl thr<Mi«li 

Mirkrl COWdlllO— <r W W» fc—W* €t Wr I IWHiW gl^*- f »— <t Mwltfon Ti parlN .palxm. ... r«Hc«iW 

Hit l7""^BBdli^^* IS-w^ •»« canlrwfU. ^ »...o a^ I H<i — <Wy. ' a^ZTr ^ Radi'i aM>«rrr« Mai 4urHt( (u. ^ 

ANImmcIi |WrtM*f W aC 
tr« t IM Im4miC ailll l laWI * 

i»>4i.> th* fart that Onrrjl Ma- « Ra4M al** paMa OMl IMt „ iikrijr la to •marwtf 

tm* *ie. not M prrhapa U»» graat- m ip<la •< i»tifcaa M OM ta^MM ^, |^ 
aal ttacla cauw al ylii»ptar n la tM 

nnwAfti. G#«rral M H i n U a rttal^ ~r T r^.. «f««i al 
gag^ ,(,,kr prfHvt« ihr rWM mar u*^ off in anlaiiiatli' > »Ta<Mf1law. c« 

. i„ p.ialtl .h r-itlhrr «.H>d-»ill •«»• rl<>r<l« brrauM tifl'.tir. • ill b» nTJufta 

'* *^ ih« p«il>l>i . but tiM hat na* Man II huomin( .n (Mtrral an4 l«« ^aaMrc . i^^^j! 

> Ma- lhat « .« Ra4Mi alM aaMa OMl Ikat |,k,i, |« b« amartatf an MM* «nl* - -^^S 
1^ Pr.«l.callr K»C Of CM ^^^|,„ toaaHialtt- l«ira«- MrtlkalnllMMM 
M">d. .« - .K "«"MJ*?~ »ni .n.»nMl «l M«m< ra** alnctty |t» i, a kit wary «• !•> fVti ..it » iih acc 
grnrtu an4 4aU. _.. fcnTMW Art Bakar-a 

In. H-' >'i: ""a MMH i i> iilt uf tha Caiiaa BlitiliiM-(. p,|^ ng 

^ an4 lor 4aalrr a<M.4-«>ill. |Mit »iih m.>r* aa»pta y i» » rn> an4 OaMnl B 

2 a»ialaa in DatraM at lha mo- h>jh<-r »a:r> rrrtiin uniar iltr U. S.' || 

—I l» ifcl rfll la fciMM M » U- » Mvnaa pracraM N la 

nal ^^^^^1 
lara k In particular Ganaral Ma- •rill M« raMN I* mf iraaMy by Nw naw ra4M argumant that i«» «ui .ng iha roming modal .uMnativa a 4»aiHalwg avar atnna miHp M Mortar -iMwr broad- <• •w-mmuta rr. 

r«.<arata ».<ar mora panatralmg A» • ir-uM »d\ rrliung m*<Ji« during mming laaKM. With lac- cwla a< Tlw ram.ly OicUm ' ..'v'''*'" V ani 
ba* Wtl h IKi a argumint including radio, a bauld nat ba al- larm Wa* givan t.i prr^uring 1 1 CnmA Fnlrial Sjvim ; 
a haa a( rtalMlial aMtyaM i,, ad»aiMU « tU lmUam ^^' voluma »al«. timplv br.-auM- irf ot- ||,4>rit nmn.*. IM .i->t 

ulna a* la and U. iMi^ tnmu Ma all grpaa aw^ Ca. Ibrawct. KHAC- 

Tha Rarurd Shu*, daily qu.itrr. 

pamripatMMi ,hvm 

I 

ranawal a( an. 
in ■vanish 

SANHIANCBCO 

KR>. Mfoi 
Taial 
VnMa UaMa 
■lSM tJM 1410 I1.4M 
■JW a.iT« IJM UWT 
4 II J*— U.I % 

I Al— f Ob. (SSSl. 
AIIWMBi -Vaur TraM.' 
i ^ 4MrtW<bour> U 

I 

IVtdie thr.Higb R 
i«Kann 
IbroHcb Harry NEW YORK cmr IM Tl>nmn. 
Otarlr* Man-n A 

•liHr I Itirnuch I .a 
••r mara )u»l alxnn a yrar lair and thai ,,„j pulltxl Hi .how nfl Ihr air Rider Pwrra lhr.-» quartet h.mr vreklt 

In recent yrart Pard. Mud a bakar. Waahmgioniana acluallT meant IMI ,r.er«e4| the ii<ht to raiwel imme- ; U waa b a. 'Maba baUevr ■allroom 
Otryalri ha%r uaed Iba Ir lia^ mn t- modrli. an which looting vould oi ■ d.a.rlv in the ax ent nt an rniplnyra ' ^Htb A«bar AMna. tbrawgb Ba- 

. CatPm <aNr *m wbiMlai af Ir and raUMt OM bai dMMTtly 
Iba naal lew aUika at Iba raliac RiaM m Lat OfMrtIi 

newi ^m U (wticram I 
Ibaair* lar U waaba. 
NallaMal Fuitdmg Carp . ibroucb 
lg llilb * Bull. Ihrira-iraabljr Mawa- rfa waaiba. bM 'am and nead lor cnmplalr awitrbavar M atngar. had bam alrtn* fram Iba aU- 

Ixra 'em la nwtall praduction auiomui te fM-toriet to making air- tian't New Yarb World's Tair aUtdlaa ~' ^ 

Shwld a alriba amtr and can are plane> munit»ana. ^nb^ etc , m Iba Sunday and Tburaday. T M-« rm. 

ti»a event tba U. S. ibaMid ba dra«r« brta | 

•"- '^•^ i Yacaliii Canity Pin — — Wiaa Corp . through H C 
I aaaaia m —iiila waably. 
ic fUMi Wire Cmis .:r:ir..J!t YOUR NEABEST WK«t tmountt • rt>fnm4*rc»al W 
OFFICE . 

To Reserve Space in the 
194M1 I acpto.t the tot^n of Sharon Springa. 1 
Naw York will Hart an VMCA. < 
I M. Y . July 1 Baard at TVada ol Iba > 
viB ■XwrMi Mm aaal al 
«• BtP* lb 
|«l • taatf M B 
■« k 

via riaa «a a bH 
II JH n attily far Iwa waably b«M 
baur abati, Wadnaaday and Friday 
l*-l«M pm. 

rt to be lt>r I hamp a( 
at the dit- 
National Rndaa Awartatiaa. plarad 

direct. KV* 

Cambria DrvaloptaanI Co. tCam- 
bria Pines) tbnagb Allied Advei- 
Halag. Iwa waably alu4ia 

" - a« u. a SALT tin an 

Ta«al WHCA 

Warran b Arthur Smatlue. k < real 
I. ala «uarlar-bau(a weelily l.a«al 
VaMa 

tm urn 

•1% -t»% —ti% 

Haavy dray in laaal la * Ryan. 

SANANTOHO Birr* 
RADIO 
DIRECTORY 
IS4 W«al CHICAGO 

S4 W. Baadoiph St 
CacUrol 4401 HOLLYWOOD 
17M Mb. VhM St 

1141 
^ABC. KM AC. BONO. KTSA. 
WOAIt rbrsa. N. D, Juna II. 
»M awaai hr WBBT 
bar* waa racaaUy aaad la laha aa 
X-ray of a 1S-yaar-*M waaMn'a bf 
)<ired leg Vwtba Uvad an a farm M 
mila* from bara. wttb aa alacUirtty I* mm uaad ia tba 

ufMlei taking. 

Unit't genartlor swpplwd tba 
powir ftir the X-ray. which rrvralad 
the aalura al Iba waaian « inquiry Iba cbaae aad ca»tva a| a fagBlaa 

broadraata al traa and stmilar 

rvenla. including the *Mit af Cl 
Pnaca Olaf ot Norway last 
aaari h b n apita l . Rao vary la at a I 
rapid par* 

During tha interim Doroihr Mur- 
phtr al liidipaadsats. Mi. wiN 
bar daily ^uartar Iwur. | 
Ill mt WNEW.RT.nSES 
PHONE BOOIS aaifeH Na appMl Mrluaivetr to 

to • rMwM i i r ito a jft H» 

Stunt mak*« UM of trtrphon* 
•U nwiyHlM w Um • AffHit R ott un t FIfkU 
1702 Lee-Daniuy Suit 

W. T. Suprrm* Court Ju*tlr« Fvtrr 
SriMMH-k h«t t«iT»>4 dactatoa Ml 
aa apyttrsUM Walter U 

0». 

ffVMTT#4 Ml Ml M* 

to toM aut th« yUlatUrt 
claim 4*fm>*. 
Inl M«ki to brMk • turn- 
mkiT94 tnt« Jun* t. IM*. CMrt- 
in •< 

_ TW priaa I* MM IH 

«M tklM to Itw fMnlly c*lM Mli 
ItUMwl riiUd «•«• a awr- 
for hi borer iUM 

iiiiii.aipk'(aK 

cmf. Mr n. 

K»rl Kfl«r*«r fvto a naw past al 
KMBC. To htf titl* of Mr«-prr«id«nt 
•r tka MMUnd BroMk-uUnt Co. it 
aiMt^ thai af toaaagtog tfiractor 
Arlltur • Churrh. p r uK aat. award- 
Mi promotk.n on Kaatyar*! mtamt 
tmmni*n»rj with th« rompany. fol- 
laVB tha arrival o( Sam Brnn^tt aa 
mrm tfMrtor of aalaa (or KMBC. 

Kaaryar ia to H i Bj *— < *• attoad 

lia^tol^' Baiilrir n^lL^r^N^alMt 
■lUaiii Oto gua«( 4ato of aoiwi* 
RtoC KMBC gal uncrr. on A I 
PmwIaCMMiiMaMtalwar laal Frt- 

*v «n. not ha\t broti mtore^ into ha4 iwl 
Koarm i nt rrpr»«rnt»d that h« waa 
■agottating «ilh CBS for tha wr- 
iter* ol tha plaint iff t ai * r iters, and 
Uwy kN*wm ika« Ikay TSa 
la Uw St. L«uia. J«M* II. 
I BtndMjr a.m a»r»k< a 

nu pi' 

2 «C Ml 
TW ya<t ll ag aad kaata 

a hit with tha 
a hit with tha 
wha, miih no plac* to 
ae flrvnu 

far • ( 

ytaMMIi at 
MOktng IMJI 
riaiming that 
Cwnmift*ion*. ■uMa. Jun* II 
Was bixTnm U boomith at WCBR. 
• htrh h«« ttgnnt Striling Product!, 
inc. to M minulrt oach w«*kdar of 
pep rM>o«d-*|>inning an4 Blliolt 
1. Oftaaa Oft. 
Kaa laka* ala-woak atratrh af tvo 
and |ft>aimuto *hota totaling ona 
hour «S minutra mcvhljr. Placad 
dirvct. 

Paui J Davia akaaa la aa lar M m CATALOG 
EDUCATNNAL 
Bi&€S foluatbua. Juna II. 
Suit (f tV« rvahjatton of School 
Bfuadca'tv Ohio Slat* Utiixrrkity, la 
at work appraittng aducational r«- 
I aardti^a. Sadtoo ka pubiirfM to 
' catalog form thif tumm^ LittiagB, 
(Im.Ur to thoM of tKo Am«r;caa Aa- 
•ociation of School Film LilM-artoa. 
mill inr'ufW <1ata on b<>lh contaal 
aad yoaaitalUMa aa aducai leaal 

Wars Ii aB^ir mnttkm af i. a 
Milag «l «• M SML Seiafair Uks 1U Rraini Ten bflK 
T« Ad[ Ibt Happened to loMfdjrr jonsoN fumr m 
nwiMSEnimr Suit of WOR. Nrw York agalnat 
William Irving Hamilton. Inc. ami 
Ramadrll. far, lar alla g ad krrarii of 

biTtha I iiiial aaart. Acttaa 

aought t23J74 
Oa Aprd M. ii 

■I af ISMS aad jatlaaad thrr* 

aa laiua as to Ika aaaaatnmg 
tu rn as tha plaintiff was I 
aaljr vntitM l<> any part of thai I 
which could b« pro\cn at actual 
da mac*. 

Thia part af tha ramptatot was 
la a rafaraa la 

a a« 

aaiy 

tha oU 

for a full srvfti-raar ' 

Mrar^ng has bwn arranged al !•> 
qu«<t of Smalor Chartrt Tttkry af 
Nrw Hampthlra. SUII dl ^ l a aa a d by 
af p ratara to aaawrr hta 

•« a 

Mil kaa. Tht 
Tha Johaaaa ftaaBy' aver WOB. 
and th« mntrarl rnlWd Inr M worki 
ftorttna July >4. Its* On On U. 
tha drfandants sought to cancel, but WayHa, re»«al»d he's baaa made 

British nliirn L<rgitcr mad* hit 
Uwaaka. 

m at WEBB Inrtudea IS- 
from Larkin Drparlmaal 
alaaa far l»o IS-minuta ergaa ra> 
ritals weeklv. snd addition of a sac- 
I aad M-a»inwto wachday aiaaraal kf Ntw ArcfN Si Fartlaad. Ora.. Juaa II. 
A new rad^ ato t toa will 
at TW Oalle*. Or*., by Waatem Ba- 
dto Carp. SUIion w.ll operate al 
kr. with IM «atu nighu and 
• atta day power. 
KUtN, Craato Pa«a, Ora. ■d Bill tha 
lateli« to «w aad 
■uad Im Oto kalaara a( Uw aaatratt. 
Tha S14.SM rould ha sarurad only 
If «W pUlatUT could rhow that an 
alias I waa made to secure another 
i^oasarid program duiini the time 
thai lha pragram waa cancelled. If 
tjuas at the Ohtoan. ev*a 
veteran Commissioner, w-ho hat b*«a 
acting chairman of the chain-m«> 
nopoly group for the pa<t year. ha> 
laags to hit own p'litral party. 
Tabay ia said to r aasnt i jagli t* a aallal mm af 

FCC. Evea 
wwtld be buraad If a 

the New 11 
feeli there is 
ought to be < tnlHalad. 
iHins givea him tntto 
•cMsM. tri 

Ii a 

mystery. Over a waek aga, pradir- 
ttoaa ttolaat of many) wer* that tha 
itta* would turn over its turn- 
nary \m a few dayi' All lait week la 

lag on a fra^iiaw ty af IMS kllacytlaa 

With a power of I. MS watu full tiato. 
Heretofore was on days only on IS7S 
kilnryrtes with ISO watli puwrr. 
A ipactol «SHaiawto ton* ne 
Mitohell. vole* of tfotia* 
ws. now doing added ttual 
af th« 

Ii Philadelphia's mosl pop- 
ttlof •tatipii • • • Mgttlarlr 
hMsd in 33.9^ moM honiM 
than any oth«r stottoa 
WCAU 

PHILADELPHIA 50,000 WATTS CBS 

< A CLEAR CHANNEL TO SALES ImM •» Mil •mm •< Om I 

far fr«r that ■ntt»re<l Mara fcr— dc«t> •< tv« jrrart ato 
tpoit announcvfiv nt that omI ' 
Vwk aClM tor Um MtowMg < •RMk MuiMMr. t« trrtttn M 
An lira. Ova'l ■•*■( MV 
■tf rrMay iti In A Ami «wrw. wOm^ Drc H. im. acaM 
M under th« (rttlctMnt IKr <1«rr«» it 
WHMrawt Ha ri^ lor an accountmf of <Um*trt »« 
laa¥l«» }mM Um injunrttaa lUn Jina. 
■y Ktnc KMBC. Kaniat Citr un«rr <»mi I > H -llywood UsI 
I* )•<■ Al Pcarrr ahow a* lailial (un«rr vn4m a procraai 
!• to brint a potattlial radi* prraofwlity to Um ittam wmMf. 

€« Mr A«M(y. ■■i n Miv WJm^ «ms • »imm MpMv la B. c. 
tf(«t4uaU M rulU u|KMi oIlMr 

FalHrt CiMichlln'f mtrtm- concvnlratiun* ol clMWril#a«r« 
aCBHMl Um Jrw> wm* a raar m LuUMrana^ ChrMiaa SrientiBt^ 

Tka KMUMr«ar« Wlcfc f ur rraiUi BMdMwa'a r 
•■ a p*M liMkN» I 
«H Mat raaa M ratfto inAiairr )N- 1 art Ik* liitiri a( Um v« 
•wa la Mm p«<t (*w mnntM ha* baan vart-arakti^ at cwMMrrial ralM t« 
ifi Um tUla a( Kaaaaa. otiajr Tka BMClMnanito. havr ka^ 
lakarMrto lor radM imnartunUiev al. 

a ara aaMll «kMt AN 00RY-LESS^S«?Sjrs:3^^ 
PAWTUXnCP nua paraon •»»• baan avanir t1m7 mmr ka*a karrownl tkim inlrr. 

Ikat Mm OMiilrjr n«>rded e,| (ram Utah, whrra lh« Murm.w », 
••4 HmI Hillrr * «agM •( 
ra BitMka kaaa kaa* ae IU% Frank W al M w. paator ml ika 

M arurrlkMM liitrlud- r<K«ununil)r Prr-MyXrritm CHurrti <( 

rrarlit akuut nrarly Lakawond. CMim. ha* kaan a laadvr 

•( Mm RiMirvrll fam- •■( Um mlk-Mm of arllM^ Imm f<ir 
Mite Mi MM mmk, Mlawliic Um i »n«l. M Omm «3Siw « Hai 

IMto 4arMan «r« lanaa Mm Mmm la NK niaUMim« Jalla la atartlnc tor ,,| rram M «i i | kn I kaaatfcMl raMstovr pra«w « tton far kta 

a.tint ( . . p.-rn,.i (., 1 *ia. ^„ uik. TTm taUar m tor* aal naal tfar*! aatvtcaa Nrttjn Ha* laal. 
Man to te oiM^atpJ <>n IWI kr »ilh ,^ ava««H»M to tnUX ir*m tk* lattralty t**r> U>al l>rua«ra<(i»« 
~ ' ••»<*"»• ■»••• K-nrd tvalwtr* M M%* kalrrd-a^arn- rhiirrh aroira* un Soxday m»fniii( 

ing praarhnMnli %a (ar a> hi> air ins* di«r'>uracat a turnowl u( paruhtanar* 
1^ ' SBl TfeM f«4M pratraM* ara pr>- rafhrr than attMrwiaa. Il# kaMa thai 

ptonUag tt am •M tkna to m liwday n«M kroa4n«t hialary i» ot>trf\r a >ii waak 

raOMr ikan daaicMto a raflular hot wraUm aiiki l i t iaa jra y i w. | w«mM kava na iatiriH to ar 
rar Um *umnMr anothar C wiaral Faodt pra«raa^ "W*. Ikk WHt/tt,' wMI ; ^ii^ ^aw (<a«Mn 
to Mm k»l>ykaawg «< Daa Moinaa Bataaii of 

kraad<a*t hu tprarh 


MjMMiM 

iC m MM la , 

Mark to WaaMnglan. Naawar aAarad to 

WC>L and Uw Mutual watwark Mrart to M 

«< KMX Ow MaMiL tka Naala and a rfaa c ali aurflr* Tka 

Kan«a* kramtrailar Uirnk* ba Ka« 
Hiatory af Um ■(*•• <-l ^i.-ir-l bjr aatlMd ku kaitd* ol rv.pncwilMlttjr (ivan avar to < 

laland polilir* 'lair* ^ttk In Hy lKi> nMtKoil. t>wl IKr NAB (kir> NrlMHi rtmtfurtad a <^n)inar mm 
IM • aaw aatian ptoa waa nal afraa. It m racattod tkat aanM radiu aitd rHivan al Ihr rrcrttl !». VOC ki ml 

«». 

Tka radia 

•a* la tanira a dartima Uatwa an ' wara InaHanAvr. but th« 

kt with I kar lor \tiui»'i tmr ihrnweltri wrrr orgirt ut to (Mulr for gdafaUiii by Radi^ al aMir kla AMI 
A. Hav Taf*. Ha toal I 
•f WNM waa to *!«■ tka alatMa afl Um atr I M S ajn. Synday «» >. 

Jual tva- 
anrtounrinc r, •* %M am. a* a i WMCA 
Sartoly .- CMy ■■I li kata« lUtod In Um N Y Journal 
la reported pr^ad fulluwin( a tiff with an 
IM CalUM M aUaigMaainc tka aiattor aML FOR RADIO AND STAGE 

IRVING CAESAR 

ON HIE AIR SUNDAYS 

12:30 PJC • . - WOB • • • 24TH WEEK 

"tma A SONG or sAFErr pbogbam ON 

NOW AT LOEW^S STATE^NEW 
WHDE A TYPICAL AMEBCAN to • Witk Oury caavtetalr aul af 
ptrtur*. fadaral atr ^ 

nto al ■Mrty an engi n arr 
rrart r. Craak. NK and CBS kav« 

I Ibr Srt\ ict of the 
Preaby tartan Tribune 
, Multoii. ana a( Hto ai 
*■ * V** I wkMi Matoaa to watkkM to a ' 
iMu* kaai t Lacally ^ laMMlHri iHaiMI^^ 
American radto ato l ian I m gn aMaM 

n. ' iinpr*vt*a« a pal icy baaed an tocal ag^a to aaatoMat to faMataN* (aN4 
^ rondition*. lf_M'( pradanttoantly a aOmr at^MaUaaal • pra^tona. 11 

• la tiwualy n nil! ky ckarckaMa 

and braadraatera allka Ikal Ike tya*'- 
cal tocal pwkup af aarni c aa ar aar- ' TiMralay. tor- Catkalic ar 
with WiAK. and Iw* aM lai m%\ af 

rtack. An af Mm attlalandinfl atorii 
aaw la kald ky T^ontlay anj Craak 
and bank (talemanli aubmilted ka 
tka rarporalion >ho<r that tMjat to 
■M frat Uhm. kat pay tha Ito* 
ckarato (aaidan over (M a mantkl. 
Oa tka a kali, aiiay atott 
* aaa all 
ar t«a a < 

Umm to 

Um bkriikoad of furMMr i 
kalrad to I llacina. Saak June II. 
aallina radki «erial« are ka- 
naatk the avaaace (landar 1 >( Cana- 
ruKure arVd harmful t i t tunc 

ara called 

M al aUfffkV I dactrinea tbal 

to lure aaam- 1 kraad c a rt ar*' ftickl-aria* iuttar 
bar* from a tk rr rkurrkea On Um 
■ kali, aaoal ckurrkmen have been ' triutwortliy and are. to Dan Mulvey. aporta srilar wn tha 
■catoat tka I Near Havan i In Hm name a( the United Churrh 

of Canada »» rarrte«llv rm)ue>t tha alonf with tka 
Canadian Broadraatmc C irp. ta free Council a< 
Canadian radio i la llana frdm all pra- 

laval af 

mw wm&mm mm iavaa ^ Tka 

CBC far tk* tm» prntnn 
(ar Sundays in cooperation wrtk Ike 
National RaliCMMi* Advi*>rr Cwn- 
cil.' althauck di^aptmn'mmi mat 
at THEO'NEILLS WQXR RaiM 

Incre*** in rata* (ar 

York. New Y<>rk. toe« into Hfarl 
July IS Evening Oaae rat« mM 
frooi UM to $SM as 
daytime NOV* RADIOS »^OST POP'JlAR 
FAMILY BRINGS rOU MORE 
AUGHTER JeaRS '-o |-IeaRT 'mSO- Kaatoad a ck adul a. riplaftoj MmI 
1 . SO«T I* a 1 OUO GROUP TO 
ADDWAGATO 
STIMC »a4 arganM. c*llapM4 folium Mtg an 
'>r(an musical hraatfcaat owr itatMNi 
WI)C.Y fi"m Um MtanraaU thcalrr. 
Mi«an>i la. «■< ikarily afltt- 'JI'IIRANSRAHI^ CHAKES PUBUSHER BIAS 

" h'i ^ V ffMB ^ ffiP"f^ TOIiOYE NEiS 
^pa^w iha Pa^aral 

tK>n« ( OmmxtKin U> M- { Ap»ly July 1 r«r P( 
U All SutioM to 
to BroadcAflt Hmwt H li II. Im* availaMa la priva** tutiofw far 
ttw Caaadiaa ' ipamoratiip pi » n » w». Car*. aMMtiva July I 
no' i mx n a rily mt^lj' tha' 
nfa*ra<t< will ka bam«a4 i >nt Mw* my r1«IMi la 


■aw* la wan t naani 


of riHMag «i 


MM an tha llfUi^ a* 


•nw aS 


llHiili wka «a Mat 
lit— i— 
M ftMV WW i< 
■ li CHM4k. tm iH- 
MM « pariM «• 
■C aaw* Unr braadfiM- 


1 iiW pwyaaaa. 


Malion* hilhrrUi uvtng 


B U P. ara 


■Ull oklicarf. un4«r Uia 


trrmt of tlta 


nrw rr«ii:*'i<>n to Ma Tha advtca applicaUaa with ika CBC. hwl IMa 
•( 

(law fararrtir amatf by J 
Rlrtiar«M * BaM. U4.. crate 
• i« «i» Wiimlprg. hjr 

Communiralionn, l.intilad. 
aalta* ha* ^artiralljr GOTOONETOVNS^s^:^^ ■aglM. CiMii«n i n f« » anr at 
pahMa hava alw bavn mad« 
■ia4rrna»iti tha nil« thraushtHit. 
irfalmc rmnoMtta* ha«c aJaa 
I al^c««<l with all aavMC* It tha 

MMM»tnrr««. whtrti war* >UrV4 
w«»ral wavlu avn war* i|nor«<i aa 
anatlirr raw nl Ih* littia boy »|M 
rrird '»»ll' BmI Ibia liMa tha at> 
pwtteMF •a M Tratm-a^io traM 
a<t<V<i TP Ka4 at fMa mmy ha Aon* via an amandmrat with tha rulaa and raculatioaa art 
la Bh Cup)richt Art aftd irf>r*>*nt' | up by lh« Di— inion cowrnmant ami 

M I Mid tha war wa* luaplr balag mmt 
a> aa aasy way mM ta* tks IBM C wwily bImw an 
Mai ta wM» «» M iKantaatiaaM w ft trim radia »latta«a 
«<>iil<i ih*r. br nib)act to • rnilar al« 
Aapix-alKm* (or i«a aaw im-H by tha datUaa It U r*por1a4 

at Lm Vacaa. Nav . arava la*i that nawtpa^ BnUMart would b* Ulant Th.i laid haa lane b*** 

In thi( araa. hanca Nail- 

'■ planiiad dri»a. la lina wMh ' ^^V^^V^i^ 

a Italian ta ha 
with laa wa(«a nl thta kira a amaral ra-*huaiinf a( 
» I 

m MM riM« » MBM • ■ IB In %alHna af hla 
ataa atalad laaal hualaaw M 
raady ahewH aicaa mt fart lag II li At tha 

given Oorga Pmn roatar, Maawall 
KaWh and Calvart 
af ttm Prdaral C aila H la an aOtot 
W waMa days, ta baa tponanrrd nawaraatt antiraljr 
an akay waa ' anca and l»i all 

At lh« C'anad.an Praaa w n tiag ta 
ka hrld Jun« 24 tha »»aattan ml te- 
IF PEKES COILOTALK.:. 
» K IN IME Nfi Ultf a. ». n. Ctt. vinal aarli^r ilwar. la gMg aa 
• Mr af alt tawaa wWM a ra d l a a 
«« Ma aiilaa af Parga. gtanaa ra> 
••■lly canrhidad a aarias af M altawi 
•I tha Paraa lhaatra, laraaat taaal 
kaaaa. afMr Mm «*mmM mm «« 
n Jtm gB« «Ml iC ana, maad aingara. i hoi aa. 
roaboy kinfan. harmon.ra playar, 
wblallar, aarofdtan giayar. a aaw- 
a^ -Or. I C- act giWiraid aflar ttM Mm* pow*r int kr. Maw Ta*» CMy-Part af lha plana far WtM 

PMtval Waab: Paaaan PitagaraM, 

^BSTtaT* 

ii MAVk Vt Wayaa. Jmm II. waahly owr WOWO. 

Mm Brawn. WOWO-WCL miMl. 
Ml gt i a il oT. atartad naw 'C»naa> 
till, haard at • g.aa. 
■■MiaalSif''* 

la Shrina auditorium by MS-piaca aaivlM ». Ctavatoad l^>t >*ar Sid And»rn i4 WGAR iicaro up rftmal »litnl ta 
bunur faltw-r tui Fathrf » Day Andum arraM*d wNh h t ag Wa l* ktc lip-tifl 
whan an baby al tha day »a» bom. 
ta ba inlrrxwoad by Andara and 

t y«ar hahg waaM 
at 

Iww B. IMr MM la te a 
gBaaaaa. H 11 aaMi iM Maa aiMlgIg «• IS M aiayha nr bab* miu ba 
Mtk. M M Mi IS:lt to IS 3* and baby ■• bar* ahortlv aftrr mirfniiihi 
Mhi PWM kM aSM al MmM Mil aawrt aa avM wh*c* la gort 

Ai^MglMlAtdMrgMrVCCOg-JMiM-iMi. I 

Iggb ft over,* iImm rnfcaiir inf the p«fa* rllaT— al iia a l u f t)<i«M«ri goal— liar«*y Sliulhri* Ioiitmt 1° •( Mii.n*r< i« II 
furranily WOCO l>n« aal o niaa. haa baa* dratM by C 
Ad\aniain< atatx-y lu hurl lav Bi MM. Ai 
>UlK>n irrxKinf an acanry. 
rhfciiM^ ~|-'t Uaal|ri^j»^vaWran^ Bw ^ f laM • f t v f ta m. vmrr a wrri. Ii kaa a largi falawiagaf ^ffai 
CilyaBUaiw. Aa^lMycl ii^rii alair iajMaMaiawy dMi WCCO progri 
yMTi •( k«ewtn|!. ngrflauiMf, mmi IMgi vMl ikt 

ill* T«i in rilir* mai iW Vurtllw*««. IIMnSIK I gaJ wprralrJ b> llir CulMmbia Rr«>a<li aaliag SjMlL 
Rrftrrvntmf !•« RaJi« *^alr<> : V» Yi*l •Clii« ag«»« IVtroil W 
bL Lmi» • (iMikdlr, \.C* L<» Angrira • Sm FraMW* V 
11. in$ 
g-« — it- In l>wi<o«i thr«u(ti mmmI of th« war 
•nd ha* latvly voitt>il«*r»d dri\* 
la iMaMMC wiUi • t IM*. MM Mw«r •( Om 

•t h* >ii>f«>« an* of lh« .It- 
numrrabt* tuccrM.on of %h>i*t dr- | 
U vnterUui tk« to an p a. H« hjit houri fbr NBC In lit* BtriM ' M^W^, 
«IM ky Afdi OMm arc Mt WOAI. 
' bwl ravivala Toir« rmMAT 

I Orakaalra. VI 
«rari«u« th«atrtral paraonafM an4 In- 
Wrvie»in( aoTM back fiom Franc* 
riaa Matra t •rrxrd th« UU Cllmtl DraUr at tha 
old f>aUr« »a; back whan. Aa pra< 
•rnl«Hl in ratfta lacaa U araa aUadard 
da>li(M iMka BaMMa g l »— la abort 
ilorv fona aai M MiMllH Iaa <a a4 
of ii AlM> with tha aaay i^tal Mt ; -Drink 
<Lar4 4 T*a^i» 
lalaraaU of a arw product. tfiils«4 a littia br-ptay on hia aaa 

»jtprt\ V th husband Sonoia Hal* (Hit A rKrrrjr piinc* ml 
Virtu** ti r>*slrct*d on kla 
■iv*« an intacinary party !• hi* a^ 
•ant tanily. Th* butWr la tricM 
far hte Marty 
wha an4 roarl TMM to • 
i^r n d tn4 htmt* th* 
Traat' 

K*4Um rani 

'•V •(•rrih* aMhrorHa. 
Ma Oaly arilh Thin* Ev**.' 
hi4ai wHIi Xat'i Sa l to 
Ma 
aniik* 

I GrMla. how* »co«v>mic» *» 
r. MM haw ta aaa tha 
iMMmmM. Via- 
^^^^ D^A^^^^^M^^^^^^M 

fflMimHOTMHHI rv ?Vtr YORK CITY . . . 

OatrM SanMC HMit aCicar a< U«Ma «l 

ciwiiiM fiMMT Mfei iiM» mr 

paMtoa AuMtaM «<Jkt Air.* «• 
arUctaa aa tha naai M . . Matl W. ftliifcil 

•f Ika NBC lUdio-ltM^srdinc Dtvlaioa ta anwa>tr of th* *aal*ni tfWMl^ 
WUUa B. Paraoni »ho u>*d to da ln«tltutlanal promotion for tliii divMai^ 
bacaaMa aaalatani aaW« mana^rr .. Ltfakunr tLrvar Bro* 1 ha* fmaw*4 
Iha Caaadtaa varaion af 1>*» Family Maa' far MMBMr II w*vki. *(Trctit* 
h aakM tha Uurtf cytla tarlk* itmm...J, WaUar Th<>mi>vMi i* 

graAwta of tha riaaa a< "ML 

Sylvia KUrifvM. wha MM* ft* — rtligi lail Ml* Mm B TTiallai. 
Jr, New York bank rmploraa. wat trMh Lalxhtaa h Nalaaa. Irhiaatlady. 

Ii now with r.-ty m N Y working on 'Luftch«on° at th* Waliarf 

Jack Youni. af tha WarWa Fair radto drpartment. wUI §H aaathac 
honorary doctanM. OlMMB AtdMT. btefraphrr of RCA. arraMii 1« M hia 

Ualtraarilr Im ~ ' 
Inc pratt* BOa. I^aai piuadai tha 
•lufi laa haartlly at thu ainns. with 
ring «» a< Ua aur- 
"lay WW 
haM ml 
yalntlnc th*ir MaatHy 
around a long tim* 
to wh»r* you can 
Maa. 

. . . aabhad 

ta# rradR far a rIaaa rontbioation. 
aap rr aaind taalafuUy In a twi 
a( ilialir 
• waaMy. 'JM •'IMity 
B wtth tha Fhilhanaanir aynM>hony al Law lao ha atadlum. Juna 
B*rroviri hat takm a plar* at N*w Hop*, Pa. f<ir tlia 
Cart riM* haaaMM • I 
to Vara W< 

•MBMaftiM . 

inf In conMonc* and (ipry alyla 
Accordionist Emilio was standard 
rry must 
a' sine* ad waa 
procoadiafi. 
that was tha m€- Tha Charua Girls. 
vocalltiM <ar ■taiiwkari. attain th* 
al • la aa alraa«1y 

that th* klighlcst divi 
caus* a shock to tha 
thing It rtow cvt to 
pattrrn from waak M «wk. Oaiy 
th* titl*s of th* inagi ar* 4UNraal 
Last Tltursday nlcM i*) Dick Pvwall 
aad Mary Martia aaada their 

Maradith 
MM aaMa ruia yok*l 
mti tW FaanM Bri 

_ I a 

th* taaiUy haarlh Kudy Vail** • 
artd th* result waa aewral 
rtaasa 

WOAL 

fCaaHar-MaaUar-OniaafaaO 

fm4, an. tBM. M «v 
Maiw M* • <hB« mMb Mat with a aaft afgi 
th* tham* a( 
ml procrama aira4 

th* atudioa af WOAI Ita 

was to ri c r aa to tha haaagr 
I af rhlMhaai *iy«. nrai 
caaia Hayt Aadr* wMh ■ V«Hp of 
WifiM aaytnci wlilrh ka4 baaa ami 
ftl fir arawd parenU AU Ml pr*tty 
M. Thit was (ollowad by a land- 
<HMMd niiirrlil hy Aaiia al 
■Oar tr* B*va* (wHh Gaaarlaa* 
Bow*. Baatrica Kay. BUly M. Graait. 
rmm Clakaiia iul aa WABC. M. Y, 

•a«*c«aiaSbr^w( 4aaaa't'toka VtaaM 
aMiaualy and aa a raauH sum* up a* 
aa an> * y ah ly light aaaaion emW- an >* y ah lr light aaaaion emb*i- 
lad. aa atrlaghaard. wtth crack hjr Aa4i« atottog 
■Mrtii kr tka 
ara fttn amall win And a (itabi* 
la th* till wh*n th* kid 
W- Tm ttmm that tha 

remark used on 
rrrrivr a bank book 
craditad to th* BnMMd with' a po*m ooncaming 
Ih* haua* b.T th* aid* of the road? 
whKti iharawaa aaathar laa« 
hy Wafca^^, MMaa 
waaar araa BhI Immm hy 
th* silt* of th* road and a frland to 
all Throuch its Anancial aid and 
plans It make* tor ita cUrat* It m 
Mkiag atany drcama coaaa tnia: 

Orna rnusir backgrataM la hy 
Tad Brown, wha ta ot|v tet 
4aaMt make a coaMMnBL ■bhEi 
Ilia aMiiniarnt araB. 
Ptawa Mmmm la UttM Maa nilftoallj 
ul*d for a half hour, it wai mt thi* 
airing to allow fur another broad- 

Sat li^i'aiai toa AhSmb ^''^L^ 
5**lialw>i>i ? 'aLr thafYa'tSrCf^ 

IM of tnod. riean fun Doking polite 
fun al the cajr M t B*atric* Kay'* 
*in<ing of 'Dear Rob.n' mas In that 
froo%-*, not accenlad enough to ba 
romy >ut^nou«h to plant tha Wf to flodfrey 

What IS unusual it the T>res«nc* of 
a parson ralWd Reginald wha Cod' 
fray atolaa I* a aaa awa alatfia aait 
enc* and wha laaa^ M tiw mvIbbi 
of Oodfr*y. It u unrehearW. ar> 
cording to Cndfrrr. an.l ReglaaM 
laugh* at the slraivgest place*. 

OutaUndli^ nNMkwl bM al pf- 
gram caught waa Godfrey'* rendi- 
tion of th* ttory of th* WhIU Houa* 
Parrot 

CaaamarclaU art by Godfrey and 
Mmv atraaa th* teal thM If yaa aMa 
Wp Prtoad*. thay «rift tara aat to < M > HHH iti 
BCA- Sc. Maw York 

Tha racaa ara th* latest additloa 
M BCA-MBC (porU lelecaata. aad 
gBM Mm racani maatuig apaaad al 
ilteaaal th* mobiW apparataa hM 
ba*n spottad th*r* Saturday* and 
aomatim** at midw**k B*raua* of tha 
graator diataaca lavolvod avar that till. IN HOLLYWOOD . . . 

WMl apaning of It* public an national ronranUon Juna 14. J WaHar 
YiMtapaanltca ar* )itt*ry about having Lua program dMurbad that night 
Thay ara iag* r to keep Intact the record of th* aoap ahow, that af ii*v*r 
h arbn baaa ctM M aa ar t aa n llil atoea ISM far ipactol pragraaia. Prru. 
^mtMmp^itmijt^Jf* dMMM ^y^£wpMiB aMaag ataadmg that 

toak^Art PhilUpa' ptaM aa Al Pmmm aiMMg'il'at LalMf^laUuhta inr 
avar to Buma aad Allaa ...PMte MMIi tilateii tea aHMaar aaah af 

Woodbury PUyhouaa aa ruatadlaa al th* balaa. Jim Amaeha aad Gala 
Pag* Will b* back lo th*ir cua t— lary mid-year apot Coast aparu com- 
Utora arganlsad with Praak Bull a* preay Hal Medford and Boa 
dalag tha adap t a t iaai aa yam* being bought in th* open markal 
Clak* Trevac to partem aa tha OM Goto pracram partad to Atorla* Vaada at' Cahimbta 

Staafard haadlag thia way by aMnth s *nd 

OM musical •*rl*« aa narrator . Ken Dolan paaalf^ a 
partner, Jim Doane William N Robaon. new radto 1 
* MMchcU. brake bread » ith th* prM* aa the advent al I 

HIa new aid*. Herb Polesie, alaa praaaat. . . .Oaa Prtodla' 

I a t imady Maw a>htili waa pM aa wa a tea I 
a.«*-MaMp ^toiplw asB^iftiB tt fta MhMmm**»«Bbb 
ter a Sw tfMkTTjft » fWH il BMHisi Ml l» All 

n me timtm Mm... Ab tmm^ OMN) Mbi 

w catuco . . a 

la aal M atear. iM m the caaaara la 
aa Bw cIiMm«m raaf directly avar 
Om teUM Uaa, viateUily al the ct«- 
rial aMoiaata is mas . aatiafactary to 
raapacta than lor taaa actually 
aWMk. 41m Bmm at 

pr ag i amlaft 

race* rarefy do. 
Thrte *v'*nts covered Jun* 1 to 
tha twa daa cr lp tt aa af th* rare* was rtoar 

and •Xpert and theie »m n> mtrr- 
from crowd Buaday aIgM «tt -Ma CamplicatI . 

a boobv -hatch frtgaunt by Laui* 
Ste. a Cout writer never prevHMtaly • affects of a drug adminialcred by th* 
doc. According to th* intro spiel 
the IntetMioa wa* comady. but the 
~" ' Ihiag waa arat " ~ 
ipTiart IfcOl 
tram tha aMia bady af raM 

S i nd tog truck* were located aat 
far fram the paddack. Comaaaata 
on tha h e r aai bring paraded around 
tha Bidda rk rmg caaM from Mc- 
Carthy aad Jay Porraat Whea the 
rads were ready to ga 
track. Porraat taak arar, 
ascending to the raaC 
there to )*in Jo* McCarthy, n-tto an- 
nounced prior to the contasts and 
afterward*, date an th* pric* paid 
by tha Sntttaaa bati 
aaoat pertMaat. 

^rf reporter McCarthy beat the 
camera in warning thot* with acta 
that Damaged Good* wa* coming 
fast to brat out Rnaetown |ual_at the 
»ir* in th* principal race, 
waa *o far back that her 
Am .alher short BelaMaS 
*lim There araa a 
IB th* pre\-ious rac* and it 
hav* been a dead heat. A Khali 

Bonwlle Pay. who waa argaalil ter BanBlM* Id 

raanut on WBBM-Columbto ataff Gaaa Autry will 1 

iram frono Minnrapolu on July SI aad SS whil* dolag a ridai l 
....Jack Pranru Parii* added to WBBM-Columbia acribbUng gang . 
B*j M K im am ar recouping after aullering aerioua bruiae* In auto scrambia. 
... QlWB a gwter saMg to Peorta to become continuity Thief for WMBtX 

nSlTto ^M lda tr aaaT. f^aiMt^itgMl aM'Sfp^Btoir^M^^bMirS 
L4f*.- CarHoa Kadall and Chack Graal la WMp Kaaaa.' wkUa Xaaa JMi^ 
aey' ahow bullda arveral new rharactora hi^araatMlad by Pern V^tH^ 

Larkin. Hop* Summers. DeWitt McBrtda and Cleveland 
tram NBC OraMMMg fram NBC iaaaaB Mri ' claat ara Julaa Hack wha goaa to KSOC 
P gMl^ Pfc— i JMIM^ wtM )aMa WKZO. ffglgwain 
..???."'TfL*J"9-I"*** with Bto Jaa latrttt arakaatra ta Bw 
'■aBaBa laa al tha Hotel ■ iinaia. .. CaMite Caawdar and Jatry »aB— 
added to 'Story of Bud Btotaa'. . . .Bar Wl^m wrMtoa n ^m^Z 

to "Story of Bud Bartoa' Bap WBm* la aiMhM 

radto . . Doa McNeill. Jack Barker. Naary Martta and ~ 

TMedo for apectal WSPO aha a Dorothy M"!f 

WOR afflea to Chkaga. back fram wmiar )ab aa dwda iwkIi 8M. . . .Cat 
«. B- MeCaraM. editor aad publiahar af tha TiteiaM. tvlB ba aa Wri^ 
Jaator CaBaaa prama avar VGM. wlikk b cany^ a aariM al 

XMrt to -Ul Abaar* litortm 'Baltar' all^HalirT^dari etit al' 
.PMI Lord (not Phillip* H. Liat< tha aradiicarl 
- Griffa «ff the 'KiUy " 

to WkMe- Betty BMth 
_ . aad MarrUl Pagttaa 
Thunder Otrar fmntta^ hHB m 
Person*. Itenry . 

aaa. Hugh Rowland*. S id n ey niatrom. CTMord . _ 
Murphy. William Hodap aad Payette Knaa. Latlar !«• an 1 
»te» MaraalU - ' - 
^^\W SAN nUNUSCO KPWC coouBCnUtor. entered tha 
MaMaat'a )ob 10 Edward 
h Bck aal al tha TWatia Wythe Wl 
Wythe William*, new* analyal 
WOR New York. I x-allr Mon- j 
turn. Wad n aa d aya aad Fridays for 
Philc^ aaar saM aa Mutual the 
a a aus'.alner. 
H t BdB, t»l III aatf • 

Itslenen. a nearby rad<o commenta- 
tor speaking about it. La«t Saturday 
McCigky agto ahawai^ 
a 

— Harlan Oaaalat. villato al 1W 
KROW... Take Bead, former JIPBC m m 

the announcer** >ob for th* Langendorf show ' Bob 
HUng the KPRC apot Richard Brace, formerly wRh 
** ^ ElE^I^^^*^ tran»mitl*r. . . BUI Uw«_. , 

tehl aaaaaacar, with KYA — Radio voice* heard thia year 
aaa TM Ware al KBPO haadliag the Taathaea af War* 
ariator tor t:ii>ilMdi al ■■wlMf....TW 
Jack Maytoa. BMaap »aar a^ Late Jmm «( 

Tear 

Among th* atwHiaphera mattan 

mentioned bv McCarthy wa* tha 

aewa that th* aUaiiMawair ar Vattf- lika Jack Edward*. Bin 

KGO . . Mclba Rae Ta . 

Bill Pabst, on* of Sv* rhoaan to rtpraamt the G G. I. K. to Caart al baMsy 
at New Yoik Pair . . . Orpheum theatre originate* a weekly Hi a I Qail' 
iaatda^lU door* starting June It over KSPO After a Ave weeks' austatoing 
to HoUum Bread, but »ho* will continue iti broad- 
Oaaa Middua ' 
HMvliiUteaSaiiiU 
(kWbWviiliiivaKaiiSbw? II. 
TOIY PASTOR TO CM Rcsoiriioiis A»ed at Boolun 
DieffffakiUiiyiYi Buffalo Ju»* II 

■I WW in rut dowa hM«il]r Mi Umt 
Kr«»a • gate I>«t« <»» to IM IMNi 
!• a ■■■■iiiniiil tut f ct ImI ttmn. opvntns 4*lt «rcw Mly M*. m»> (ivrn • Irtal iriB 
I. «»lt* C.ilberl. 

p.. Hark c»«i»«»T»<' 
I.. drMm MP <l 
niil Itorrti br CMtMlMl»«*4 lladw AitKU ft>nr« 
totttg iMimd m IfM »<ih (-h»fl«. 
JM Mid »y Shnbm*n bM-kinc. lh« group 
>tth had bMW booked ky Gcmral Amiw* Sam Cnalow and 
tho 

•d vocalitt* Martha 
Bub 8*o««fu (tn<^i t.< f"r 
arlirto 

aarfca lib* Utw rodM> lisun- iMftl Cor*. lr» c MfTgaUy o^|l«^w«y '^j^pjpjy J^^Y^ 
OUbirt aad Ow- 

illoA « n lidy» 
tving lh« turn*. J«f>- 
arc fl>inc arourtd to 
vbiy a<i orrhmralKMt. not b]r 
B..IV c;ag> arc inl»r»p»"Od whilo 
Km lun«<m>thing pr<igr«aa«*. Im II 
■iMMitr> rut Sir xrna WM IwMitf • 

• 

. yiriMd Mtar TIIob 

ImvO (iv*n It tKr ton-il louth 
Program run* M minula*. 
«rHii all Ih* banlvt and p*r>dUg« 
■jrmg oroMiid wbilo Mm ■ |gi« ttmt tH ttt Ukulii Na«ol. 
Ntw Vdtt^ >ial»g|i^ WBt fan. Lm- 
Mte. OM of IIm Morka KrariMr 
Hofla. U • CltA rmrlutiv* Mid proB- 
»hty »»• tS* tlinrhvr In (be dwl 
• CEA. 
LUCKY STRIKE 
CHANGES HIT 

mm tittkf Mr** «a»g|«a to ka«-« Na 
htw ajrilMn (W MmabiHig iho rot- 

tt Mm rwrront tiii>»« on ■(• Hit 
Itflil «CWI to e«or( oround July 
I. Vmtm Mm iwM bwto • murk 

•f MiONg • 
•I vlHlaMlo ond rotall o«l- •mmmv Ray* orc<t«rtra AifW traai 
Mi t i n n t lOtMdbig (pa« on tbo 7*r 

Victor labrl to U S lUt-ordi »c 
VatMljr labfl nrat month Ht« r«n- 
• lib Victor oaptroa June » and 
Ir My I b« Will rwt lb* 
Varsity Latlor oul- 
m M tho ramgany I«h ma d by Bl 
Obantom follow tag hw ml 
VMM. Kay* taiM tMl tb* Aral M Moai- 
Indtanapolia 
N waa roportad that JoMph N. 
Wobar m.fht b» iii<«ur«d to rr- 
main on ih« >oO but *ith h « 
Ibrao aaa*alanu actually rwWMag 
Mw detatia a< ib* 

iianapoli* Jtif>« 11 

tk «»•• 
draw 
1 a( artK tly M 

Ol MMit> 

CMaf oaac 
brrabip. gatherad in «an»an t taw brro. 
, that h* will not bo a 
rr-«lrct < '< to the paM 
^j:j=rr:jLawE& local 

RATE HELPS aniy 

tBoru«i«v board mm*- gMoly aa UMt tha ronvrni^ 
4 look >n oo polirias and a, buainrM ( rtaliu. 

rtaril matlrr* (ton that a new rhirt KuuVd tw fitting 

Tkaro la atror»j wnllMtnl ,„ ^h,,, jo, i^, ,„ 

MMotnalional lar . quirfcly Uacod lb* atrip 

t* atrwggW* of tb* FidirHlaa. aad Hw* 

n m ma mM ifcat ba had ea«* la *a aw4 at 
oaantltv* board, 
n.n* mfmltora, 
alh of thr rnlir* mom- mm t||^ 
boribip of th« ATM Jark Ro- ttrata mt 

arnborg ly>«-al g«iJ pi»i » bouig tf^rUrad ha had born rof«»i<Wrin( iho 
UfKfd l » r lhi» b..ai<l p«iat. |^ p„, ,hi»r yrar^ bui li^l 

^^B***^™*™**^*^^"^^^* it naw waa balag forrvd ufwn lum. 

llbfTalbn. tm 
Mm alartlaa •« • I'a 
at M aldaa a 
yaar. bwl haH 
maka moro No gata a 

guarania* and a r"»»lly on aorh In- 
dividual irrurd >u)d Orx riauaa 
itipwUlo* Kav* It awurrd of lb* 
guManlaa an tha mmunum Igg 
* 
BRASKAArPEAL 
ME M FORTNCHT? II. Wabraaka'a app a al froni lowor U. S. 
dimtrirt murl ruling in tho mallor 
tt lb* aiaiaa mU-AtCAr tow taal 
kaon rrJIlS * 

Mallor ha* br^n in lha tra I 
•>ar rtnra Ihrra federal rourt 
—Gardiner. Donoboe and Mungrr— 
r ailed Iba tow, aa written, ambigu- Cig 

M«MC PuMMbora 

riatKMi to fiirniak H with a 
bevt arllvr liat tMit the ai 
board ol dirrvtwri luuk tha 
that the MPPA could not aflMtolly 
ally MaaU wMb an lali K a p iwta*t af 

Tburaday lUi. and 
lhaaa mention e d aa ftrat lina <a>id»- 
dalei arc Jame* C FVIri1l<i »»d Frtd 
Birnborh Prtrillo is \>ir%t<Un\ ol ii>« 
Chicago local and a member of lha 
llv* baard. Btm* 
toMntanr*(ih*l 
1 waa C apWal Bakch 
ttow to 

I Mini »Mk mtg,.^ H the target 
H aaMtaM crtticiam of publiatieri 
dIaMllaled with the raiingi gMa w id ^ Uieir lunei the tx--! Brandcort rights of the rrrioua mm- 
>w in the Booaey and Hawke* raU- 
logi have been f witched fifMn the 
Amei i> ai> S>-< >ri V <>( Compo*er>. Au- 
Pubiiaben to Aaaocwle* 
Bc. Tha «aBl li 
Manopolbgl* tawdanctoa to aaualc blx. 
thejr had anartad a mea>ure «htrti 
wo«i)^ icnM w e protctiion of rop>- 
rlgbl •aracrmhip al>o 

ThlB la an unu^iul aitualKin toe 
JMMaaik berauae he vt at a Manbar 
•f Mm WabrMha togwtoUir*. tb* Brat 
I Bw tow. at 
I la «a*a mm M. 
Mytog h* waa NOT aura ml Ha nw> 
aUlullonalily. Now. he. aa attanwy 
Bin ai al u duly btiund U> protort H 
and >ee that it get> it« full rliance 
IpauiMvr (XI IKe •(atiita b<>ok> 

000 SCOTT CLAUSES 

Lallcr e^ecially allorli one-nipM- 
ha** baa* HawhHM 

from a 

booking angW wnre M w^ formed 
Urt fall. »oon afler the aa« looter 
rrturned from a long »Uy m Eng- 
Und t)ul«l will aun a |g-w«afe 
fUnd at the Savap 
YMk. o« nod bp Mr C A ■•- 
carding contract li IB 

Or* «M 
M.V.»*ak J«nm4AII 

• fiV d* 

to Bw CMMtry will 

a 

aiwMM Haaktm •«« Will inri 
Tanwiy Dorrey. lrtKT>b..ne. Ilairy 
Jame* and Burmy Brngan. tmmpeu. 
Haskiiu Jimmv IX>r»e» and Charlie 
Barnet -*xc.. Toddy Wlbm. piano. 
Jabn Kuby, ba- and Cewa Kriipa. Mid Hawhaa cato l a gi are 
Nydn Waad and «. Cote 
lldgl Tl] 'i- and one of the Arm* 

Tf it Sir Ed»»rd 

Cl lETEAT W SAME WL XSSt^tSiS^J: 
dJOO FOI ftU f. **"*• ~" 

Birmingttam. Jiir>« 11 
Pla> ing Birmingham for li>e tec- 
o»d time in a week KHa »M<|erkld 
Mcheatra drew in 
lha Municipal 
TiMinday mbM *tt wblto lacal oulBts have MB 
chance to be heard aa the an hp> 

raute networki and ilaliont haaB 
dealu Kith the agrnciea for rrrrxitcik 
Tboy *"* "TIKm WMtOE HEAM 

MTFIT 

Mobile Jiirve 11 
Pull<>«ing the arreit of P 5 Senn. 
nuin^trl of t1>e (*ii»1hoin hotel. f<ir 
playmg mu>K IS muiute* paat mtd- 
nigbl Saturday nigM ill th* aBd*- 
atiNB af total «*to haaa totMgMatf • 
gaa from datog 
balb. The local 
enforce 
dire ling 

*an Ik* l«b^ PWUMt Hlfk SfkMol 
polM* dccMid to 9m^^ kl 

Ib MlMfanti Fh Udell'). ij June II. 

Tlie Stale Council of Aawrtren 
rodcratton at iH h<itel. 
iler'i Ten Acre« 
na». Monroe to a 

K>k by June 1( or forfeit the chance 
to handle the band Harry Mo»« 
and Charlet Miller of MCA workr.l 
M am WMb ScaM gad Harb Biirallial ilakwM 

■ lata 

»i MCA t naw hrcahto iBi*. the 

( >i<;tirt>o« at M HinaMa. M. J. 

Mon d ay < Ikl and hop* from there ' 
to Bn Tulem Pole Auburndale. I 
Maga. apening June 23 It then ' 
Scott i han- ' 
k* 

hand i* 
Saa* Patch a 

Jimmy Willit 
Hiiti^ ha» b at Bay Ka<tlMirn'» 
U. S Hich»a> gu 
tUnd at the Battir 

-n eilrrulcd by 12 «bt.ek« 

Mr.Ntll, 
Yopp. Unit ciwviatt abw of 
Ibey are bound to loae Ihcir Slntiir- 
djv ni(M trade to raa<lh<>ii-r> <nh< i 
riliei in Al^twina du iiot obnti 
tuch law. 

ind Her M«:m of up 

contact mJin l"i 
. recenthr -formed pobli»hm« firm ol 
iJ<*no» « Merrer * < B»idd» • Morrw. 
jn.l Bcn> C;i«nn. li.rriri 
I with Bobby Park* orrbcatra. 
banged up laM WW* to ■ *BV 
M. r MM 
MaipMa l li^lr I"- 
tl ggBVBriaan to lb* fore* of 

havc*tyniia?turtlc twice 

Car »a« one ol the r..nipar.>- 
owned nwrt<inn no* by Mmg- 1 Barry Jaaea goc* bMk inio \t,r 

pliigcrri to reach tuburbanMOTa Chatttibt.i. Mountain. . .V J , !• r 
band ttand« Pair had h aaw_ to ii,,,, June 2g. t.. i>«r 

MounUin Vl* W. JM. J. aL^SfiSf^ Itonc.ng C^impus New V»-ik W. rl.i - 
Cecil Colly'a MM « ■J""''": Pair lor luur »eek» open r>( Jiil> » 
aribTorMr. to the Chatt. . I. . 1... 

^ nil Waldarf- •"^ber atrelrb. Pteyt tacek June 

iMfiif:v,MBiMa ariM V 

akil 
•t fcWl whani U.'.d< in 
Willow Grme »mu*rmenl |Mrk The 

n ii Ki^n- unMMi fruup declared Ihit 
r-xu-c'I- III I** park iici h«:e i» in 
d;re<t r-mipetilHio » Ih commeiri*! 
bondt bv the tchool group* that ap- 
■PtoS 

at ane nme 

»r th* ic4 

cert* in 

that appeareM 

■h.lltp Souvii'a. 
Pr-rikr • and other« 

t; Ko» I. art'jv director t«f mu-ic 
of the Phiiadelpbia Board of Editca> 
tian. wiM Sgg aSBfB> •! 
Philly biM 
prarcd at 
that the 

iKe band appaaratice* a* pimtr 
pa d fur by the park 

But if oe And that lhe>e eteril> 
arc in d.rert r<>n>pet:i .on » ih moik- 
aiuairtaM we wUl probaOiy cell Agcnty ha* al r ea d y enUrged lb* 
wMlP U ji Ml 

1 a 

•p- bir4 I 
RrKin* Sa-k . Jiif.< 11. 
Appearance of Mart Ktfwwy »aM 
Mm Wratora Genllrmra al th* Mt4gl 

I 

jmg aiuair cm pla««, 
for a turnout of only 
!t »j< the lurKl't ttC' nd 
tula effort m Begiag M lea* thtM 
t«u ueek« and wag BBSW RtoajMB 
Club auspices. 

■mmI moved en to til dale* in AW 
h*rto h i i a n a wt O Ting Bona bp: i«a !i I MUSIC Willi lip. Im tti IMS On the Upbeat lar Calwabte Racarii' Mr pi'r»r, Eddw Btcfe 
• |r«ar. fim ittfM to 

Cawi. M NiHtolt CT»w G»« rhM»«rJ h i nana U 

« for C«»Mwifcta fa-r ««•.» BmaMt b«.4 nt t t mttf ■Mm at BMaw ^^^^ ^^^^ , I rraa fc li ■iliri «ata at Uta TMI 
IhlMklliikiAJililAl. rMlMrtnf U m lataHiartaa if flba 
vac <»Ciir a*4 a«4 CM <WA«C> 

Ifcra— » *aaii> (JaiM >••». TaM 

■atiawH U fvwM • AJa. to I ajn. aflar tht 

• WMK to Ota mmtm r a( tlw ' ^ 
waa «aro«Unua4 two yrari. tiTLC accwrra^ Mi im. 
TMMftSEY'S XfilGOVEBS 

niwi 
la teat •( i f H i 
tmtoan datta bjr tha baadi In Uw (•I... 
Mar Car* <l> 
Haw Cm I >««r •* A rarn*. ho»e. ro<M«. .n Ne. Yarti wiS^TK l oi fr«i T^^* *:::::: ' 

I Caal aaatal Ya« <St 

■Mka Dawa Ika Ston «ll> 

Witk Ika WmA aa4 m» Ma to Vaar 

Har Naaw Wm BaaMa Ol 

Tm i riik fvy <«>... f Ami 

OU Nickal Maa «l> 
galiiitot )•> . 

OM with Miigirir T< 
<ll»... 

(I7> haa haa* rathar r i iarka b t a . Ti 
Oaraar laal waak. far Uw 
to tiNiHr I wtoH Ojll 9^ m • 

toUnr 

l,tTt aavan, toQawa4 by 
mty at Ilia Lraincton wMk I 
Laltor (pot hai ■ «nall taai 
•aal of th» outaii »ltlt no 
M all. laavtoc M 

U> Kay«. Hal 
Ja«< SavitL WTAM. OavaUnd. will 
broodrast troia tka Cadar Point Saa Girt Ian. S*a Girt. N 
bMa until tapt 1} Opmt Jua 
Karl Mrltoa i kaad. out of Pitla- 
W«>^^^a n aid at Bawlli^JlaM^ 

li?'l«aacy' Cqr! fonaartjr wMh 
TED 

LEWIS MaCay rrarfcad Daactag 
Warldi Fair. N*w Yaitu 
a«a liMdijr wtU 
obvioa rt y da n gai i for 
rafav i« coavartuM tha titlar- 
utaaU at Iba Plar avar to 
wmmmm ara mt* » tmfnym mm, 
work of arraafor Larry faHh. third 
t Caal Lava Vaa Anr Mar* (•> Oliiiaii 

MaatMw aaa llaM VSr <•». ..•!( I Mad Mr iUntly 

^^^^^^ I ^' •••■■(•••aaaaaeoaaaaaaaaaaaaaoaaaoooa tlftl^A (III Jtoa MaaOatMi iMi...*] aad Oiapal Mia «l«>... 
I Da «l» 

ym VMi upM • mm ail RECORD REVlEiS 
raa d t. four 
S«yl« li tainliy 
a< '(armx aad away.' ar> 
bavinf aa 

*« 

Kara aad acjy braakt oa r ilaat. ptoaa and tr w aprc 

aiaod ol tha piort making tha stda a rimh It'i atrangtbaaad by tha aaa t ly 

^ L'VMMi5ShMMl*'» r 

*(~ltfl In tha aMttoa 

aumcroui i>«iiionos of tba WM#r Mmmm 1M Vaw SmM l«ntf M0a* (Mte I Mi M 

to liw Mrlai af arlclaali tor wMcli Manaaali baatf la i 
U a a al t dly Hayad turaawt. It bapa wMh aUaac warb fraaa al 
rllrba braabi aa Irumpai, piano and ua. loa n rrpaatrd. 
tat The muiic la aliv*. yet iwaat. i Tiaato li diUlaa. Claar bras* standing out It • flrst doubl«-(ar«d tuna to 

tha ptar>M aaattr brtdca* tha gap batwcan both tidaa. 
■to Mm taraaw Ml Maat Thit um a ptano tola with 
^ la hardtf 

■av Kraar 'Apr« rtayad Ftddla*— 'Mao* faa Half way' (TalaMblo MMV| 
ara likaabia ~***-f. arranaemanta being aunpta and fra* 
iartbliV bill wbal tiai toaMr calU tor; ■April' U aaaaoUily and 
JSSLi* ****** Tr*«ltoaa» a< 
VacaUr tha 
f ba l arad ara Mnar TbaMay La* <•!■• 
a aatoM aa lb* atocUir aattorl. 

Laany Martin froaa tha 
daparuaaat. aad dnaaator 
M iail t M Uia rraw'i 
a ua l ^a* 
tag bua to ting in thr** 
Ha t iaadi out. not oaly aa 
■ topanlcb bidabaatar. but at a nal- 
aral coaiadia n . la additina to tb* a( Mitodr-' • t» 

to aaibag tha lyncs. argaaM. hat ar' 
gaaltod a band and lakat over Spaa 

•I Hatol VaMto Mall. ' LLOT» mtXS OBCI 
playi aad tow 
atgbl itandt. Uoyd Wrllt lallaw • 
awittcal path tt> tlrict 
ralhar than catiloratiag to a tat 
la aato a( lhr«* tuaaa. ha i 
pra ctka a( ^vtog awt arMh aa 
pah, a twact. and a )ive 
avary wt hat lumathing for 
badr it tha c r awd li 
iV IMT •( y ' M i r Ow eaMMMhtt 

- - Ito PtU MdvSMNB 
Tr«ar li aa *iriplliilly good tob but H't coiylad to a dud. Piral 
M J (Ml cUp. pBtoitog MP tha HBaH atotMa 
li tha band's long tuit. W«Hi, 
aa tha tanagart, 
tah* to tuppott 
M ragular ilida 

Doa ~ rbrpMthig th* tuaa— M'l uaracagaisahto aar— T— "MMi' la aa akar labi 
It'* a (aal piaca iptN by tharp lolaa fraai a rlartoat. Haaptaa't vibaa aad 
I C a l taitB Hawfcina wa. TWt titia It a Maadard. awyba thh U aa orig- 

aither aray- ■avcrta u all Colamaa l?'*"* y.,*'^,' I C a l taitB Hawfcina wa. TWt tiUa It a 
"•■••"•"JV''- aial of lha waae tag. bar* to tall aitlM "HvfifnTPPnvmfff atlka (or tha rorala. 

Laadcrt brother Htrold W< 
iMi at drum with othar 
paat* being EUtwortk Walkar.'ato* brief lay-o««r 

to PMtaburgh a 

aaw trombone player. Greg Phillips. HtydeanCaaarth 

L>ale Musiocfc 

■aa BaMey. unger-taa player. | Whatever the typa af toiw. ar tk* 

back at Seventh Avenue Halai. PHta- arrangtaient. WelU alwaya MiMa H 

• Mai airti ikfiii^ with aa (TIctM t<4lil 

af SUuigtoa 
Forest Park Highlasidt. St Louli Jaery WaM^ archettra it playing 

First appearance o( band tincc Utt in lUinbo Baaa aad Cocktail Lounge have baea done without a vocal if it wat to ba 
winter whaa «■ MMMM MM *f New Kaaator* Hotel. Albaay j McCaU't a tt itapl to 
laal In Brc MIMlHPMflMilflBpiMaw sununer policy to allacl. witfc tktog bat attracthr*. 
^^IrMaa. ^aa aaaar aad aa ^mAm^^ I ai 

."!$}}:> fT'f .a, „,#fy^^^XTiUaU*aOa*»i**»..». "lore heavily taarard a Hartotatoad 0«aa* atoal Bar- 
latcty. It's a b a aa c ia g ptoc* patoMg ap M laaM't »■ 

break Ute. backed by druaM. itaadi aat 'Muet' tbould 

at all Mary Ana 

a aiv- ak< 12. 19M 15 BW Sheet MncSdcn «UHi»rMrlT Nalr to Mtck Oair • «• LHII* 
Wm I* t TU Wa MMt AflMM »., VJSTiSSV^r:!::::: 

UM t-SHk BMir KMm Awl 
) Mw WM Mi aw Bato to 
•Aiw^i Di tiilw I'M All Cmm Aaain'* 

■•to to Ymw Hair.. 
Al D«MllMt. JUM l«. 
CMMM. B I : It. BrMklyn ColW^r. 
Mm* Y«rt: 

Cmm ; II, hsiile Statf-Mnsic 
9^ rnnnslly't arrtval to M. Y ttmm t mmiim. h» 
0^ rh»*«C ■ **** t* **'■* Bupeitnr Miftr an >fMlW MtM wttk M 

jlfTAr ralmg. DmIi. who i« en Amritcan. k>ti( 4umHit«4 in KngUa^ 
part rrfnain m tH« U. S. tor lit* 4ur*lion. krtng unakte »« n »ar t 
|_ iM rrturn aHltMigli. m t itm to Ml L«n«Mi to* Ito Halw tkrw wrrki 
, «ta Omm. Iw M His TClMni pMM«t •tortf. Mt: Vt-U. Tmmi Mt. Am 

<!•. Man I 
r MacDansM. Jimw IS-JiiIt I* I 
r B. BaH LalM ril>. Jul* IT- 
n. Wa»»iiii«t<Mi Your»« Hotel ' 

' 

JyNt to 

W. C. 
Si^kf S, AkMi^tfafi. 
• ll Amavy, MaiMil W, Va. 

Caar a a Hall. Jun* la. Taylof • Inn. 
bateau. Otila M D Ranrro theait*. 

Vit'tuiia. T»> . M. La ll«n>*i B. Foil 
la; Juljr >-4. Ca»tla FaraM. B^mP Paris Rep, htcnMd 
Decile Hb Legi«i if Hwr 

Wa*4 toa to*< 
Can«Hlati al Bnarti U#«. 
I taitr mho »aa batfly to|Mfa< to • 
rar rrath in MaMarhu>«tu laa( vvak. 

i< much bvtlrt. IK<»ich h« m not 
out o( djnc*r H» •uflrrvd a frar- 
lur*d Kkull. brakra (ttowMar. arm. 
rik*. anrf kr mm 

Ina Sarlaty al 

and Publl*h*r« Mm 
il> Curofwan rrpr 
wMh toa^^uarter* »n Paiw. to* to»a 
ta(arM4 by tto rrmrti for the itu. 
raUM a« Um Mr aa a« altan. BijK Jmm 14. Mara Park. 
an4 matntonhip to a Ktcti FmM-li 
honorary group. ASCAP Aor' ittA 
ml«nd to a»<ign aama ana *■>• la 
Bryk t p.Mt foi tto Itow totog 
Ca, LM, af ••to «. O.: W-M. ■ ■■BMifcy. ; 
04 m. fMrylMtf Pwlu K. CMy. Ma., 
My II rra« Nop B. M 

July la. all 
Hatal. Colaratfa 
Ptnky Tomlin. Jun# M. 
Acraa B . Topato. KanM> 

y Wrakt. Jun* 72 

Yanraa Mout. »hi*%a 
OBERSTBN SUES!£r£i:e^-£s 
Al tSaMr*. Haw York 
iimo If 11. 

Pr<tKal. A<h»Mll«. M C: Bp M«rf la 

airtarad ky a iiaUva 

lo irtiiin U> Encl*n4. 
Cannoll*. « ho u making a parHMtx- > to AmriM-a lo kti* •<•«•■, a<c . I 
ttUtr^ to »ri up a U S. kraack wNk Da«k vparatMg itol an4. Him (Mraa I 

«p !•« affilwtrd Arma «■ MB kt IBp ^''■■l" -. •JJJ PakiM^tto lh».ii» Columkia. I C ; 

BWUUr ■ MkaMMkB at M w*9h. Hipp Itoatrv. Baltunara. 
WUI Bradley. July U, " 

al Ito «ra4a a ■»**»« wngwrttae* al Ito momenl i* Jlmany Va« wS^t^SSimJ^S^'mik^ 
wto rurrmtly toa ImaginatMxi l*olka Dul> and Mcwn Baam*' an4 I Lg^lnaM^jHW ML VWfe. OP* 
ka Do«n lh« Sura' ndtag. at w»ll a« thrra tun*, if, Billy R.m > Aq.w- I «tarti» Mliiiwapalli July » ' artlMi. •!»•** alWpa* laihira «a fa 

al i»»* K*w York Worlds r«ii The BiuMloay lapand w th.l , |gm^ Oallar PIrr. Atlanix Cily. i Uiro««k an •mplorntrnl ran- 
la nUm4 Ito d l plima U r rawrViy Ik 
Or Nudolf Niaato aatod to ki* ka* 
toll ky lh« Sortrly Dr Ki-«in. mto 
• aa th« la'! leneral manager at 
wkal kad kara ito Au>«rian per. Suit nl Ell K Oker.iein v p and <o • 

ai manaprt of ito U B Rarord Mtd 

Ca, far lanjW aaatoal a srayp Ikat >>* 
atorlad to kork ktoi tea 
l^ltaa aaakt. Kannymaad Park Iran, are nandy' Pkil K««l«l Frank 
I Caatella. «to often ha* bean men- 
y in Itol 
hf ABCAP 
•i vwki tm *» MlM • ipailal 

Mudy d perfaraMag r(#i« araanba* 

lioni in South Aaiirlra wMk a «iew 

lo ■olHJifyini rrlatlon* between ttom 

and ASt AP Pi Ni^kin a rrtxtgr^ 
V. B. 

II 

• «*a BilltfH it 

«• matolato riaaa aapervk 

Ito traveling al atona to 

atkar raunlrlea in lh» ronllnaal 

Wkil* ASIAP hai dropped Dr. 
MiMto fra« lU payroll it na 
mm to dana akawl to\infl kaa Ito 

»iU aaM aalB 
American *to I 
l<">tuage« tor Ulp 
toa Ito eapacMy H • mm wm 
tm. a* adaOaMraUta. ta 
aner before kaaa 

lor VM-lor to 
■H>bei but under Ma 
B ipaa a raund Ita. 

MaMa ara Tto Laat 1 
_) la Ta* 

SmI W IWriM IM flW MBW to Bia I ** Harry BermaM, 

vrNar. Jaa^B flMiSB OBtoi^ vto toa toaa aa Bib aUs Ito tta i*"""*^ *^ rata, a 

ftol l»a man 

Cilkeit, under the nam* o( Roy King alM ro-«role 'I'll Pray 

■Mkar cwrraat Lia«i a BM. adk Naal Oay. wto aa Mm* IMto ■ 

IBT— 

"" IB 

IbBW a ralrtal al 

"wMcIl kad , Dwpul* • lenuii\e book- ; certain anialr. and toeoaw Ito toatf 

11^' iiig ul Ih* ii.a Ra> Xultun baitd of a r«e« ly -formed rerord 

Ikaa tondled by CRA. I«r a one- 10 to called Itor. Inr Okeralein. 
aland run bp Mm Jawwk tto rotaplaml lUla*. wa* la racaive aala vara la put a* a 
tlMJM la aM Ito 

and arrange lor diatrlkution KACON. BAND LEADER. 
NAYREWARVICni 

• Nk General ANMnaaMal 
Carp, want la Waahingiaa laal aaak 

CBA J aw* and arrange lor diatrlkution Dracnn'r 

■Mrt By At the time lhal the deal bl*« up lot* ' » a> 

MawrMa rialartoaan. m waa raporlad Itol aume of Ito may dtatrid 

la lw«« ral «w mmm ap»raartod Otoratam an tto — 
Maa a« Realaa. 8a>4i . June II. 
PiktlOfTMer Arthur Henry Oaa. 

' r al Ito All-Canadia« 
ka Royal Air Forro. 
itoiaa to a ( 
rtmt*-^ M bli haaa to unavailable and Harold Stern • ' inaa t ad Itol iBaif 
group »a« aubatiiuled Stern played , IBa ailMH at Ito 
Ito data and a <lay or ao later JOE MIUiR REJOINS aaauaial rullrg* kxl. K.ih i>« 
Itol to la aaw catlap one SV 
^ a Mato. at <nii 
af 7k tMle,. 

li ' 

at Ito Bth mm* 
Near Haven Jun* 1! 
origiital Connecticut 
kee »ho l*ft Rudy Vallea U> 
hi* o«a baad. Baa wtmtt ^ Brirti 
M aaaki at NaM Ml to*B mt aa> ' paflag ito *ror« 
liiaad Vallaa. iatWan^ir. 

Millar arrtoaira awy 

If sail tatoa iatoV wm^^m* Bamralra tarlaa. rompo<«r-part> 

per III Rutitiinf Miuic. riul making kit 
inual togiia lo Italy tka June, par 
la toaw. Orpanixattaa 

hop «a« aaid l>v CRA to ha%-a Mar- 

r uh Hi b^i><1a and Kad , pp^ up BWBB^^MWto dW la CBl 

a\e'> (-w ii .Mriri >.fl He gut — g- rTTtTiHy la aiato W ki- Patu ' 

arkil* M." Hutloni price « .> |aiW plalleia. and didn t laka avaa aae 
Mi?kaa?Stoit^S^ Kiyaiatotladla aaUly CBA al tto regular (am Swnriaari' kraadnat 

5L -V,?^y -ffS *tolW<!ii d"*M m§ toa Itmamm Wilh liv Wirknar and Dun Allaa. — 

" T^^J^S!? ^ T*!^ aaaa gBIt »ka play kaa* and guiur for em. tto B^^^^ ■ V^m« 

CBA. N bad at Ito Maa PM tvtoa ihaw. MBtor ililltoto^aWaS ftoMaal HMi MM. lar M 
oMgaM BaaataM aaaa* Chirk Weak * tond pUyad tto Haw- CHy mtd tow back haaw toa imm I M^ltoBM^ mbM ii^tolli'a aa 
Kora Mt inia Baa ■safe' ard itoaire. U. C . and tto koidert aaaak^. Oaa at tfna aav 4kBi kl^MBwaMM Baai BMr itoMk BW 
al tto iiidgtotat atumpted la aiiark > 
bM paiaB aiiaty CRA kada'l avaa | YESTERDAY S HIT 
TODAY S REQUEST aad Baw back haaw to* Maa I 

as. Oaa at lliair aaV 4kBS !■! 
k Mto.' titair awa 
An, aifiiiaiai baa 1 

>lat* of nffitara. 
I Rori-o Vum it piri. Joe S^nlly, 

_ tWtoaatotol^to- Warr»n and Solly Cuhn. \t*. 

rmJlfSSS^mmm- I****- Irvine Taiu. troaaurei; Lam 
rke^er faat oaa- Brhnkail/, recoidmg aec: Maa Kth- C«A Cpm »a* d..mi..«l akaa H wm'.Pit* r««to. rke^er g«M oaa- r""'"- '^""ifJZ,!^' 

pro\c« ttot ih« tx-.k.ng. Ihot^ Ian- mg repla<^ b» \ al Ernie • »e\eo- knanrlal aae. Bob MilleT. eaeru. 

talively »el b* Sha* \ la Ulefram nighimg Kitiv l.»n* Inctdenully. Uva aiaaapar. Moa* (iumbia » ctoir- 

tfld nut tova Ito .ignatufa of b..ih iepl*red D0I..1M O Keill an varaM •! «*>• relief fund. Itol fuac- 

Giil rep of Ito Juntora kad la»l tteefc; latlei l.ad aiiaar a^k- U«a to tog Ito Rtajar 
b«l CBA hadaX aad Gua Kahn 
ctaBad tkiaa m»m l*r Wprtog Pa- 
al Uawaraat SMIaB sat 
iWk bat BV Flak.* ^Vktoriiv to 

Ito CkMMla' and -Wton April Bias* ' aroriag Matra'g 1 
a r Kins lynci for 'Bit- 
aad tla WaM' M MaUa. 
atolA la ato^te 
wiavv va waiwv ww^v 
S H m S toHCt Mlllll MUSIC, Int. 

BIN CILBIK T. . t 1«lf IrBwdwBy, Nbw York 

Hill HtlS. ^ .< KA. Wmr 12. I9M Bands at the Boxoff ice <PmMl«4 fcfrrwH(^, • ttrrMv ratniUlKtM. )• |Kr ttHmttti coif 
cfcar^ I urii kr<M0 4<>«r by m<ih>i> hmn4t rariM* Nrir ITprk kvlrU. 
Omaer t«»M «7-l« PM.i ••«< fte4 »1> T r i aflrr mm •! ImM fir* 

M 

«•*<«• «M 

.. • w un 

.. « l.m t4TS 
. S 1W l.«M 

.. • l.m iirrs 

1 J.*M a 7M 
.. M 

.. « l^lUery foUawmp 

GOLLEGE RHYTHM at pmtiitmitmm • PrtCmHaij* 

Jimmjr P>tNi ««»: 7lr-tl.M> . 
I «STS. Mr-«l • 
^MMMylvanla OM: TJc-tlJti.. 

Attof iMO 7 V-ll > 

«J«; |1-«IJ*»....... manner iii ohirh Ihrr i*t<ln I walk 

%»n4 tr^drri • rrMt. 
•»< kaa^ «r««k 
Far C/u6 Remeum Ma4» M« AM Vmir." 
I^vr You 
•tar* 
and 
•I- a iMgMir 
vwmI Miwry and a 

la aa wHk lha kaMa* 

af familiar* laka* a* aslra valMai 

through «pmalifvd xtng ulmmaM- 
Tuc lh« ptrrm >yr had MiMoti 
ftocla a mmm Mkad i rt aa a * . 

mm mi* Yttt mtm* ■IMItiliy. Siarti 
maiM kwlMi amtdal baaiudi mani- 
Iratn wartd war la 4a- 

Jiin* II 

Th* f'.'itthrf < h*v* itrlpH #NRi MMIT kHki ll WH lM^-r*li 
rarw^. T1«*y avoid ih»m mti «al(M]r aa Ma MbaraMlaN wlian ana akiw* 
My aa a 4anr« door Tba |iltar%tit la dylnc a«l kata kjr ■ pra c aa a a( i AtMiplMra H rapMIr 
kair tactar la Ckiraga nil* I 
Tram wurk < 

Mrtiran l.ttk 
■■aiki. waiu. 

Th« call all loakm drap a d In rrXxt ■ 
fjl r<>>(iin»r* r<*n>r mi im ■ hil- 
ariaua rawUaa Uial la aack. il * aUfad 

kr mtm r u m m. 

Llaa^i tMla la a* U a alraac 4aMapalMM aiiMM. 
an4 Iha aaaM«M rtMMnba un<l aaw 
■ivaa aid wMk aMik congaina kjr the 
Mfigftraa* and ana at th* kaitd bar*, 
in nativa Cukaa caaltMM. It nrallr (rem 'Draart 
IH* alK> amaattily 
lairar a« Ika aka« «aMa( lha liratiM <aa n a ala Mf f rtaaly. .low to Ika 
V ^J*- .5** rrayrf In raa 
Taaura i> rumiiMvly lo>t th« 
I Ban Mardan I Riviara <Kii«lawawd. 

_ . ara aWr N. i • m a H wari. laparUMy al tft«- 

(•r M handlad bjr N*ll iBunnri r-iwlatoali ; mt DaiMijr Kajra mmt Mary Maya 
•I*** b»r>. whil« Vinrani Rimu'i iim plaf and NaMi alana aaaw la ragiatar. 
■MP I* {t\r lullv m<»ll)f rhumba Um« Jarli Amaa and Arno. awallanl panto 
. Randall and Mrira Hraih vucal in team, wllk Ihrir Mkum arro- 
wHfc Hcrk Dwkrmv ! daw r iag. wktek •(Mr*, an papar. to Id U 
Ra a iMir-WckUaC mSm, awaa* acgrayaUan Mial la a 
cMk la ptapM Ika wina-k>«|rari hara. 
■avwaa kintlf wakaa a taa i aad kandlaa kImaaU amart 
It M all Ikma* Ha r«n«> up wNk 
•aal pipaa. luo 

Wnctly lor U«« ronga and rtiiaaha 
taMtote wita Sack i^j lh» ipol U tha 
aroMp kpaara a< Faalaua and kar 
Khuiakaliraa fanlaaia ii handy I 
wiUi a pair af aaari a wkick A* iiaaa . 
at • kali a. and Ika gr< 
Ml a aalM caliWa at V«CM ira. an nag 
•pol. alao 
for 
ta g lila c ta* 

rongartiumba band 
nala* and i« iiniqua m it« loft 
rtiytlMML whM-h la as It akaulil ha, 
mt nat Maatin« a* aaaaa at >MiL M 
Mm inal o n u ra can N In a 
rMM Ilka lh« Rivivra. a iaadkiHii» 
paPtlMd idrallr iMi thr Hudtun Rivrr 
nt, mm cMtla arrou ih* C^Mrg* WaAingti 
WW m»- ; krM«a. il Aaidd •« aln«<ia« any wha< 
'Tba Chartar Hata |lrl> ara un 
hare Hit* doaawt ntaan tKal Mia O u pkira kava aii44anly gona rluM ■ 
Minnraol* litrn riiiiip* and pivi lU piprra wall. ImiI Io Mmiif «i«a«a 
ra tkan lit* •■'■rKarina >lialna a4 a rurny ballad i>r tha caaO' 
Il manalraaWM l had lhaii day hatw kMl 
llr graova ntt ky athar «iaiii« oulMa. 

la Ika TWaa-^aartai Maa4 

Trrtainly lhar* ii a dWInita Inxlmt v in thi* area In mrtUr Utck aIi-t 
lh<>^ l>*r.4>iring da«> * K*n hot xnid^ wmt luiiiing atairKc^l r.illii • Tha 
camyaa at Ma kaa ki r iaii a hitkad ol walu riaaaaa Bach Monday afl«. 

!■ iMMMrtw Mm ^M^vT'' h a li ra at arMch lr*» In. 

liMlai ^ 

li m at lha lnl< 
lU. Ruaa Margan at lha Pa 

H o macamiwg Danra. and Bob C'hmtar at Mm vary aaWct lnlmmlW<la«a 
Charily Ball Mofgan > mu«K- in lUr Moigan mannrr »r<il war .t\ fi Ha 
and Cly«a MoCny btrthad lha moat Ian rluha hara. Bah ChaatM i« cimtb' 
_ ravuatia 
Murh i> romprnuad int.i thi< aong tram, i 
[wg lha iv^iy 
TWy cut lor It II thai tha mI ^ 

var y halrad auuar on har trat hotal wuf lUlarT a 'uiahtly 
•th «aU hara. haan^l bam abia to B»u«a haMT"* HMliilii j Ihiii i 
accwralaiy tha tampa or moad at Ihia c«nm4Im, la a aaa 

4anra laama. Sihrla 

(aija Bi Wf^J'^.J!'! T" ^ ■ I Albarlo and Lit*. ac- 
ac a kick ara mora at _ 

ardi tha rurfaw. whan rirai-niabl para 4 t «» 

— torrid tor avan this mtC* m 
aaM •« «W II mora rlul>(>y Thry ,1 MM mmm af • 

In follewing 
aiMiranra. rhangmg irprrtury and 
landing mora laucha. but not ^aMa 
rllckar ~|chia< voralia. 
'* I allrinale mala 
»nd Lmtt Wfag la tha 
M lar mmmttmt <% 

Aw IL Lnatf. Bab Bawitl. f<arv 

Lraa a»d Tat Mara Biiatrr Xharar ' 

M iih Olit>r. Grn'g* mm4 RirKard ' 
Mark Sr5"-i.MJrt.S liUaby • IBirSSl' "'*»^. Only an a wa r for 

la anticipilisa at tha C O P Con- 
Jack Liynrk la gatting to- 
a dww Ihal's topa m enter- 
In thaw parta. Hi> raat bsTlacking in kutillaty. nr ahowman- 
lor thu arrtur Smcrr > naina 
has had ataca Cmib Vaa. 

la 

mi! 

Val Voltana i> mora at ■ conaistant 
pivasrr »ith magic bar. turning 
water or milk inla al co holic satupa 
with a^aplaaaa. Tara " lA OMir bMWPBa a 
all Mm raat. but Wayna King and Omn Tarkar wara nal far behind, 
ot tha orrhealraa al loral nila apata atiU play loud and (aal. for Ih^r 
M« catermd to tha holdouts, but they ahuuld laka a look at tha handwriU 
lag an lha wall. Il would b* » i«a lor Ihem to watch attendance at th« 
Mg Minaasata pram s , for thai § ih* beat mtarioa at Um baatf'a pagMlarHr. 

rtm Twtm CMIa^ twa biueat 
CM* la Mm Halal Lawry. and lha 

tlM Immwf km haaa raaalag IM l^ai n taMB feli tkmlt V« 

"Ml 

bat JtaMay Jay. wha li B iw H Mai. aacHaa aniy apaOiy 

•L Paal'i Club Caaina has uaed Dirk Sheltan. the 'Southern SweH 
Kmg.' vary aucceaatully from the college trade standpoinl. and lha b-^ik' 
tatara ara growing al the l.«unga Plena, where Col. Manny Piagrr an<t hi« 
Cavslier< hold out. Dtck l»Mif . who ha> been at the Cuitit htitrl I<k ycai t. 

Iidly avatdad by Mm callaga kids watit n caaUy. wkaa lhay be«aa 
SmTR^SmmSkZivSvim hBaNTa^ from the Coast 
H amilton crew makaa its |it 
•( pravidinc dance music gMtf 
la IrtUa a«aa. MM^r"ul tai Joa K. Lewis aad 
le gis lerlng his usual Hick With a ' 
fresh line of palter and parndir« the 
J off al ahvw 

Is LawW 

I al a alagiag la lsgf mmial. 

ability in hoydenMl 
other addmc an 
Wanda pulchr 
BMl aa a 
at -BrMra Maatgaa' ba- 
fore gowif lalo their strolling art 
Sammy Walk ma' band la r losing in 
a tartalgM btat sUU Ufcad aaa^ to bringing 
is heavily 
aUing* and 
taii gi asplM 

r* .■S^ ^fL^ SKY-HY ROOF. K. C 

iM Lady la a tkaav' aad ...mmmm > T>»augh 

double ml 
af a Priaala I 
A 

Billy Hill and 
lurtil. and arii M 

fmiumt rhumbat tangas 

wikfkt in a i>«i^rlty tune 
Howard 
iilably. 
in Butler, 
air fra- 
by Dick 
Ha alM 
Cay Saa Kansas CNy. Jaae 
^^^v Cearge NamUlaa's Orrh iiHIh 

^MFTti^M^nM "asoerd Jarrard; L^sltae ^rler. 
■kiMrd BraZ^rrdT 9-«L R *»«'*»^ 

B the rtin-o(-(hi.'-nitne 
mtt. Midffrta are really 

I 4Mi\*watf aa Ikair , iwa gpai apaaa« m vaak as a urrav 

Rudy Adam« aixl 
die tntaapaia. am 

turn - » - 
Ri 

Rrhnborg pumna Immbnne Chartea 
RdM.tril» cl4«ulilr<. im pi. mo and 
celeale and Aul>rey KrttarM arlMi HMt waa voica ever Mm 
who began here, rame bark with mlhuaiaatic kida aralting for him. and 
Benny Goodman, ahowman that he i« M>rnt time on the canipua getting in 
aulid with the atudetila. Names like Hridt and Duchin are iivagH- heie- 
atMMita 

B ac ards arhlch hava tha grealeat sale at vanity was diapmaar tea era 

»• IrtB af May.' 'Wkaa Vd« 

Upaa a aiai 

liaactiaa.' -Ba 

baad ta raeari Mlaa al WaaaMta la I 

are on Um » M Mlw MMg ■• aaa* • 
Sinre (raternltira and aorartUaa hagM 
rhangeii the aal* ol platieia hai become a gaad erttirlaa of 

larity here But the >» mg lezdeit air listened to more than danead I*- 
There i> a hrsllh> .r>4irrt fur atomp atuff. but when the rug< aie rotlad Hamillan has group IraaiatfaaajWa ! aa Wayne Kmg and liuy Lombardo gri the twirl aput 
dub and offer, a vwal trip af iK ■ with Ottve and George doing 
dtiet. Shaver actonipanv .i>k Ihi'rn 
1 tha aiaaa. oa atadlcy ol uld>c Ual- 
4r iW paBah M a« wMh Baa 
«. iBani aad Mm Itay (al 
I da a gracatul walti winding up 
CMive doing aome diffirull 
Il briiwi aalvoa. Cute trick 
lg jBB u r g^ lii f ii i j i l li at a facM 

Cowtlnanl a l. 

new Rsanaaement past yr«i 
III was larawily Hotel 

I. Twaa ly^iwa alar ias pal n 
asast at dawalaam baiidmgj* 

and li mskev a cirat play on the 
strength of (tvil almoi«4>h«*rr | 
Operation i> on the baais ot a 

with muaw and makaa I aa» ta rustic mat if. 
aa.attart at bamg _* '*f*"y^ T'^ l^'a | lag la aa mawhat^ai^yMaai Students bring their lavorile records la llM Minnewta Union'a TwilMd 
dance to thana. Of lato Mm aaBi Baa records hava baaa laM 
paaialgnl at thaaa haur*. and Artie tbaali 'All Mm Things Yaa At*' aai 
Kay Kysar's 'lata af May* ara ralad lapa. 
A ward abaut gripaa. Oapkar g daat Uka hataAwMdata wha ra«y an 
Haady to krl^lia Mm paHM*. Iha^ Baa ■anata la aal aa i 

ai a baton ta keep his boys going, we'd pratar a ngflgf Craat a d a rer« 
l^iii amount of twiadl s dss ia nerr>aary to let us kaaw wiM la ptaymg. hoi 
not Iti the point of fumbling Manr of us would like Kay KvaaV BaMar 
il he could keep hi« mi>uth .hut Novrlty numbers are all flpH BBt dadd 
i n aing Ml papal! r ity hasa. kut toa aas ch aaaaMy caa kill H. 

Af^Sfefti:rBalCM<akiillY. jg^OHiM •< VartMy ArtiM* 
Moot Point rhilMM^l*. JuM II 
11tr*»l k'V Tum Kally. AGVA 
bti aarnl. |K«| mvfnWrt ci( tiM 
UIIM4I vciuld p-rhn vltt9* •< 
^MVd MM pmt nPEoirisr rcnoMnm H'l f Wj WiA Tft (k 

ObifwB BcKit Pticy; Teeves' or 
mitOUAFKAFaitolWllp 
J r ( MM wouM b* tarkrd <>n M 
' <^ ***** * ." i^^ h««t bem U«>kr(l kn«« tk« M«lfl 

>ni«<*r •< BIA p>i*r i to ttw , ».*Im* mm feM^ k« M by 

■rwly Immm* ArlMa lUpreMwto- ' ~ 
||«rt AfaorMiMi was »raa*d Alan. 
Ih< ACiVA (trmand of an arbttrary 

aiirnu fummiwKMi »<t »hm- , Althoa** fh»t« if no prawiiw U«a4 

lh« M«t run mun ttag* iliawi 

BHor* Um wa«k«ft4 ACVA , Mm llag a romrbarfc. WHh •iiaMlal 
barking from a Mrli««« Rorlu pin- 
ball machift* baron. Ih* ban4- 
l aadif aiMl boat t» rrbuiMing Ma 
8lnibM«lll« Ptka raai b auaa. •hM 

•I M whtrh ofwrato* Uw hour* 
! Th« tplil-«r««ll poliry a<>oplr4 
* latt No\*mbrr, purvly a* an rkp*r(> 
••«- iMM la 
t*n<«4 to l»u yeart in tKt «orb- 
houa* tor dugg n| a palrvn Whllt 
la )ail. »po( had bwn run l« growntf 
b)r •bMnlaa oprrator> and Prjrton 
began a tung gr.itd In rrbuild Aflri 
c aiipli •! yaan M waa 
'a OaaaaMtaaa ^aycvavatiag tbc Av- 

Arlon aral A rt i it i i rt 
America arxl lh« Th«alrr Authon1|r 
• III probably mrrt in Near York IB R.T. «f «w TA J <•>. ahlrit »a« ralM aa • 
a' on report* that Utre* t4 
A't ynioma aera aorfciac *t 
to Uw TA. Um «». 
1*1 Jaaa II. 
H<<p« aKt Kt> rtoat rw apany. k( r> ' lite 
tt My atMl Auguai 

Tht met Ka> been a MraigM Aim 
amre February. IMC aa4 ha4 a( AGVA 
ha*c been forbadtfen lo alffa 
lav aay fuU>re boobiat with an ua- 
lieenanl agent Odiraa of ageali , rua aUce >ho«r> iip to ttaat ttmm 
• rrt Uedded to be ptcbeM N 

Nilery operator* were diMnayed at 
«hc ibr i aMaad flrik*. MfMwUy M | 
\lrar af Mm Mid tor a llaM caaaid e red going to 
Calitarala tor a^aaw Mwt^^NB AC?A STRIKES 'gggffsgg Nealy-«( Pi«t>b<irgb June II 
itoad AaMTlcaa OatM Neither the Aaterlran GaUd af 
Variety Artntn. American fMae*> 
tion of Radio ArtlsU nor the Aaiart* 
ran Guild af Maeiral ArtlaU had aay Firry 
Talm li HT. Mr. 

nmmima Tmnm Ctab al Uw N. T. 
Wofld'i Fair, ia brla«ti« la Tlw 
Hartotaaa * I a r 1 1 a g MaMnaw 
ilWadayi. TWy claaai at 

PHiy-k Hntt Cwta la MhIm»- 
H 
«f 
by the 

•A aMtriali puintrd out that 
Um afbNrarjr caaaaMatoa araa. 
^ aa prrreatoM «ith »o.»d pr*wn Terrac Club, awklag hk dinner- 

ha «'»n pHliiit. Clh<i»t Breaker* ^ 

ruirently M giiarantoad IISJM and l«»»»P« »!• tPaL Tha 

a >plN e»\et HfUHB. Na raaatoad Haitman> »tl| MBHBlNit ■! 

* "* the Fair »p»l. 

Frrry, meanlirrte laiirtrhed aa- 
atlter nilery \enlure laat nigM al Lav 
Lacal m tor awe* 
AWbaa^ aa aatoa I 
pUylag P aaaari t tot a( TA 

AGMA't eaarwUva aacra- 
a >ear r><>« tory. Btonche Witheraponn. had pra> 
vllai li atotod tpeeitaally thai aa 
ri oouM haacatortli 
AOVA alep(x<i 

to. hewrver. and In laal few ii>eel>i> aerrMary af AOVA. aar Oanrpa 

rerniiteil all atailabie «aude laletil Heller. In ataaiar post at AFWA. 

to Uita diauirt tot tia roUa. Uadar- ba«« 

11 

. ^it 

feV AOVA 

«• t!A. bM* k 

Without »aming, union ollirtala 

went to New Pena Thuraday n%ht besktea a*ttla« 

• •I beliaeen ahawa aad refuaad tu fur the appotatawaU of raaHnH-.eea 

to wtMi to Bwat aa a aaar pottry. wa« a >otnt 

wMrh i totod thai the 
N.V.. Wt early Httm 
kam D>nib»« Jr. Par h r> eaeru- 
U\*. left hi DtIikH Thuraday alter- 
Moon ••• lor kirtil huddle*, going aa 
la ClMca^a aad Miaaaaf alw Iraai Iht paaMlaa mt torriag to bow to die- 
totoa of the New York AGVA oflic* 
AflVA 

BuBaltoa. mualrlaa. i^aiaal 

ChrMie. 'John Doe 

City. June 11. 
haa Mt the pirtura 
««r«toa af Caarsa WMto'a OM Mtm Vatlu waa 

a into the Pierre. 
Oliver b the band LMIef 
RoftFentoa Farma. near 
Park, in Waataaiaaea. N. J, 
the aiaatb when Me ya r Oavia re- 
■l J«gB.U«r«g 


Aaat ht r o u to n me of the meetinf 
Wt the appointment of a aeparato 
I ml Utm WMber. 
. ml m 
raUlaiL Ihia 
nwt aad full 
•J" Red Croaa I 

miich a* the 
rharpa Red ('ro«t lalliea do n*4 
tm TA mm 
■mkbard Roe.' rtpreaeatlag the aw a- iH^^^^J 
er aad lirenaee of Uw ia>ara< LMIta W^^^^W mm^^ IfM 

Ml TL 4A'« 
Taay MarUa 
Aag. %. aad 
be will ba 
af the OrriB 
aie Bakrr bi lar vaaii af lartaa al «W aalaaa. TAt tnmp 
to • Mkallbaad thai will ooaati af WaMar Vlacaat. ebak- 
IV S MMI 4ato awa: Brarii Pea*artan AiMgV 
Mk VMl BHI- ' Miller Antoinetu Parry aad Cafli( 

' the Uiiri iiilinf In ei-offtrio to rtola a taaaa of artioa -nia Whitehead, eaeruiive-aacre- 

danrer ami muairian. both of »hom tary al Uw *a l iMl i « Aawricaa Fatf- 
|>Wte term ptoyad Maaic HaM bH* arert peitoinunf at the mlrry <l«>n< .,atiaa «l Agtofl. bM a«\eral muniha ago at 9J top. toiurie* auReied through b uraa aa ^| ^^i^a aailBI 

Buuhinn i. flr>i of outalde unUa ' Jaa. al Ibg aiAaM MPM^ | ^^^^^^^ 

Umut haa ttaed tor the iiiaiaur Uw aUrpad eai rtm a w i •< *t i" ~ ^ i»Ht to 
la aa the d<> krt for Jtme II l .il rw.l «1 »<-l<r»e<l I 1) rw>w Th. THEATRE of th. STARS wlt-ad. Caw. wkirh grew aa( al 
ito t am a att Uaued by the Fawr A'f 
*»aruti«-ea at the lime of the lATSS 
batlla laal tuatawr aad after Iht 
AFA rliarter bad btaa ravabai by . 
Uw fmmt AX has hMB tigtlig] 

Aaaltwr libel arltoa. braa«b( by , 
Beraaed Mela, atiwaiatoal tor Uw Vbar 
A*, aaaiait StpMp TMAar. AT A j 

prea.< 
li BOOKING AGENCY UBNIiMS. ANNEX NELEN TERIIY 
ir Bkpt. Again 

Milwaukee. Juat II. 
Joe Budar. aat al Uw mael aidtly 
to UUi tor- 
lit 
to 

9IVJM: a>- 

tet<. ts wa 

fcirtai baa beea iavai«cd m iuate 
M yean. j fcaaara aigW MM ■•■Mb to UUi < 4iP sr. NMT TOIK 

al a J. H. LU B I N 
SIDNEY H. PtERMONT J, Jmm* IX. Abe LjM Yn Bly Rue PMpb A. C. NMu PaHwv 
F«r I.SJM Aiuiual LtV7 

Aclanlir f'ltr. JufW II. N Y lw<« II 
Summit h«« hit < •I'kMv wt< 

■ ttsnt Thr Imp m tK# il««(t» lii »p« STANLEY, nn. 

Mfl P PIMT 
Bitorj on Broad way wrmt baaknt^ 

itiw hMikriiptaiM. I 
■M va. L#a)M (t>. : I wall ta • MM »«rt>i auy tor. Tli»l ^ LjrMii • Unrngtrnt H w»f C»rl lUMMi. v«« ^f*** 

■Mia fraaa GfwM KilU. 


,1. 1, that ha * rtnlmXr akay Jark 


1 Mtrartt. mim nwlw >»<»>»aii Kara 
. mwmtmt whila m a v»- 
Irtiallw >••< itta<w«i mi4 
A-aMti« Mm U— T>i 
r bainc MaMiM. DM 
• wmk't »'f<i la ItaM* 
•1 alMB-Wiiih u Ut* IMag. 


0«ar«« Andrrann In f.K a aiaaa •( 
ei 'abrth ( laik tar 


Kotna and 


■rarfe in S<imntill«. Maac 


TiM WW 


■agar* lawn wMi M> iJimStSmwSS^^ " I ■'"«* *au4a far al laa<( Limda Wan aMl af a Jafe^ P^a lam^ tent a U!iwiaaial and furmM^lf a laMg-Uata 
ml ftm Jr. hara tor a aiiflM tl«ta af aaaa- 

iaa. Paul Daaa (imi th« haaafcaHart. 

Paiil Matoi. tmnrnMr ■( Mm ' Un TKa MrrMr Mat af Um McMm aad pipilllli lil> af NMiy haw Roam. M V 

waa llaat'i gvoaral man- u>ad lha nam* during ..- ^ , _^ 

ad*T al th» aama apa( Hair im- pfofrwKMtal carrw. dating back , *^ 

ily rHtirad Kay Paraaa. m.»r» than M »»»r« Ha alaa Hauna OlaWa MMra, **• 
mmm « aai Lartalaai and »hiia ha dnaa mtiM Jii^i .^. ' M 

Ik, la al- Kai>d Ui.fc^ Carl* raaUv at Mm Watn ' ^ ** "** ' ^^^^^^^^^^^ 

f tUiau Im kaa " "*'*'*a la r*MtnM warft. Mr& | Ww 
during hM aalira ^*f*'*' Malhaaraaa parUat a» |^ - hrr fi(h«r. aaaartarf aUwr SliH- 
i< ■ itf im aa aarvar. a e ardaa N la I •«m la ftia aaiaa. Haariag aa tka rr^unt tar an in- 

brlr Ual waaft. Ufaian aavi Roar (unrtiaa wiH ba haard tatfay ^a**- 
aM*r>^ hit) a tl.Mi aattliinil an iWrdnaaday) Wrtta *a far Iva jaara , 

irt a IwiCb Harrp SMfaM la ah raal | Mm raart ar4rr 'againit iha i.ip irf 
callah- har 4raB' ord^r »aa itmgtwi 

I «M la la kaaa Linda tir'a whila har lall»rr 
^ mnlinua* Kit ruatiidjr raaa. biiail 'la 
I Mm tort that ilM waa aupp i d ly 
kaa fraai tha alau wittMaM M« AND THE "CMiTiCS " SiNG 

. . «ra «M Ma Alira Dudlrv and Kan- dixcmg hun<>i > arml aaxtjr to Alica ■ • • JO DUDLEY St<in»y Howard saa «uad for al- 
|>iaglarMn on hia |>tar. TWy 
Knaar What Itmf Waa* 'latai ■lariad a awitrh afl 
band Id anolKar iMl ' 
Hag Uigi Rana fraai , 
aad Savill gratabail. Ja 

aiaea WhMa. Vi» MM la PrWin'a 
trumpM rtiair wMh rwid<. and wha 
Jamaa gau la plug up (h« <pn4 |af| QU/djrrY"wN LaicaaKr hauara 

LUNOUS )r^ I »T KNO BOSTOCK FRED SANBORN 
and IRENE Oa Mv WBjr to iIm aaMot— rxM.< aaia aBTiavg 
R aaaaaa I >aaf nn-s CARLOS MOLINA 

Aad Hi. MUSIC OF THE AMCMCAS Vari ety B Ulg 

THIS WEEK (J«M 7) 
NEXT WEEK (J«m 14) 

•>■<•« bill* b«l*«<r in4ic«<« Utw » «•*> 

<•«! 

III UN iark k 
iaM>« f 

Ma*k«t<M 

■ »»■■ K>K»k iklMI « Kaclwk I 
fekt*"* 

ATijkMm rrrr 

Mm! W%m i**mmt,\ 

U •• kll) 

ii«i.n««HiB 

Mk-lkl 
rAMMk « 

II4M) 

»•! •*• 
I'lafcr 

*l loaakw Ur« 

rn III I <!• aatll 
N«m»ti M>«<kiM (•••Ml 

lM«4(a itrvv I'm 

MMAimkT 

r««a Ma • Ta« 

*lraa4fl.«a l>rk<aa 
^11* J*i*k i«a ( • 

ii*a* i« am 

rraaa klaa4«l.« O* 
fr'a4r*ta i>r« Mra««k t^w 
r»»«« kaUita* 

• II * faicar Baaay ka«4ia i>r« 
«'ka«a« Urc 
^•<k Oato Oaaa Da« kiltla u* 
Aa«*ta Ore 
rM SlMiata* 
UaalM 
Mara Jka* MtMl 
TaMa 

Um * M*rta« 

IMI( t aara4a 

■■ra Mn 

Ckailaa Mrwklu 
• ••a WtrLa 
Kikal oiiaart 

••Ht l«rra>a« 
rraa Biakat 
■•4k« Marrma 
MaraM «illa'« 

Mir, . p , n.ll, 
ttv' " • > ■ k 
C l*«t^a rwa Hitaal Or* 
Mat la aal t'aroMt 
I* AB«f KM Or* 
llia i fc«ta Ora 

«kB • lai»-taaUaaat> 
laTT CMataa Or« 
MrtMa 
*Mrr4 

Xalka«_ «l»«rr 
IMNk 
Makit«i * rarlay 
flaaaarra Oa« •ailla faxl Ota 
MtMa«ar^ 
taraaa Or* 

luarralla Hra4tirl 
Kailla 

i l aa i ala * «-fcila>l— •Ira a-allrr <ir« 

l*r«<*arr» Or* 
^«»rlv » k*la*y 
l.>ikrlh Ma«k.r Carl lto*araa 
Oara * I'aikar 
yaaiaaia 
• La r.aiaa 
«i 

! IW4 » »'kt4a 
I Aaa l«aaa>4 

ri-i'<»a •. • 
tttml Itortia 

Haaa Marlaai Urc 
I'ala t'faaaiia 
>ftl*-a k Aaava 
Mat? I'rrli r 

■tikawia * I'araaa •tara««k» 

• aatay ImmM 

«'k mn nmT 

• JMMrkaak 
MStiaia WTl* 
I'kari** laara 

lr.*>l>< Ol iraara 
Jaa «r>a 
Jwr« • 

.XaUaa'a Mar«a allaa 
Uia<a i'aad 
»«-r 

•Virk * IWarllla 

•iaa«.r rtiau mi 
• •a U •!■ 

La • fe.lltteiaa 

^ •*» IVarM Ora IWfl Hk^a.rr 
¥tmm im a Ofay 
Maak l«44 
H4ala 

► <"l Krai 

B4«ar4 A(»'<ar n. 
Maaay ki a* *! • 

Urn all— bar^ra 

\T<1 * II Bar 
Kailk !«■*'•« 
Hak 4iw«a "(C ( karlia I • r 

Jaa Irlr-a 
Kalrir a 
M i n t V>ll 
iakaiy mark ©ra Ckar}l llarya 0«a 
l« Caasa 

Kra»>l* a 1 lia 
Ha l» \»'»<a 
l*«al N».aaa»-<r < 'i 

faiuia u taa toa •laaiaa A 
iaa* 

i-ainktia Bla« •aarsrua* MH'aar 
•ria 
•lata « Laa 
Ittil HaMaala 
• la Ira lUira 
Martay I'arkar 
feakaKa 4ila 
Ray taikat Ara 
Pki U li 
fa laa 
rar a k Lan* 
Hatiarkraaa A kwa 

NM-h nr.. l a liW 

1^ •• ttak ■ . ■Maa« Ta* 

Daar ' AaUa MalaMpal 
kliaa irw^.a« <M , IM Mru^^^lct- k Waiaa » kraaa 

I'mi m ata 
iaa Ura'l Ora 
Jaaa •IMaMaa 
Maiba A Iteaa 
••a<|l •rikaa Oaa <-■ •.«« 
Ma I'arlyta 
ItMtt <-ar«>la 
Mii4ia« »aa«aa 
• IW MaN 
kar«* fcriimi 
%a kar •laaay 
kiaakaaia kaiAaa 

• 'araira M^ai«>ia 
Mary WililaM^ 
Tra^r Ua 'la 

• a«>a •>iaa<a Ora kay «Mra 
■Maaia A kraat^a 
Mary MaMa 
4arrp Ta»aa 
ttk kkatka (V« rata Maatala 

••rik CkaHw 
Marirl NaiiMa* 
■aa A |-r»rar 
Hair* « ilaaa 
Hakkiaa MalkT 
K.rl<a Itraairr 
Hall I Plr>*a 
Halat Mrilaa 
kar lA.aa% 
Jk*^ a« Aati* Mr *al f-kia «i"iaaw fWa 

••ilara>aa Mlaa^la 
• *aaa« Tkraiaa A 
Naaiaa 
Ho- a *>»a 
arakar •••< ••aa • • «lra A rtaaaaa 
Mar •> l*ar 
a I Hiaak 
Koa M-Oaa 
V. kaa % araa a 
riu 

fi-a 
AAa kkarr 
■aarua lia<a>aa« 
m»*r laa Ora 
••II HI HI I • 

II 
»( 

iiwaar (Haka 
Markra Hakia a 
4aa iMW 
Wa>ia Itraik 
l^ai * Mara A «iMra 
Marlaala Kiasatr* 
Mtrkar^ 

iHaaii ar Ola I Ml 
Xall raa m aa Ora <V« Ijxa 

■ ■a«a Navaa«a 

Jlai Tka>«« 

K rarkiawr 

rtr^M k»rafrl4 

Ma ■ lia«« i»r 

Jiaa Tfcart* 4a-k • raaa Caaaa •** 
IM.iaa MMaaa Vltaiata laa 
Maataa IkrMt 
rtmr LaMaif 
•M Maia tirt 
•May Itarkla 
I !■ aa 

f raaai k <>«i 
Ba'l l>raBy lua 
■aa Cal Haaaia Mariwa Orr 
Ala>aaia liaaaa 
>ita XaraMa Hilly Maya Oaa 
l-aal Lya-k 
l«>ry Wila 

•••liy Laa 

H aala airaail 

» %<«ariiaa 

m* f^awtf Mat 
•m Aataa Ora 
ra.ik r»airaaa 
MiMaaA ■ n il* ••aa ar4 ItataaM* 
••aa r>arTy 
iMla WIUiaaM iaila < aaaa>ia«a 

Maaabaa a Akaall 

%alra iJaiMair 
t'kai»<kara ota 
iM rMlkaa* 
1^ Maa m» 
•kaaa t^mm 

Jaarra Li alirlll 
MIIMav ttay 
Iraa Taakaiaa 
La a l a larklaa 
•tol Ma«rr • UMki mm*a 

m*iHm l^a« 
••ak I'ararr 
Kra 

Karl lair lira 
k'lraa Ja>la 
luiir Btoaa 

LaU l^raM 
I'aaliaa « an 

raaaf raM Jiaa Watrk Or* 

«rr «lrr«aa 
•Ira irafclaa 
•Yia •1>Htaf 
Maaailarj Wmm Ora Laa ■anati Oa« 
I taaai n a nn 

till I T alA a 

iamy MrKaMa 
Mm rutm 

At itaiaaaa Ota 
•a* laiirr 

•Maria a « kiia 
•klifcay a l-aia 
raa^ A r>ii i 
kaarla !>• I'aln« 

kat mmmm 
ilea Markaaa* 
••arri Vi « laalt 
Ta4 ■•aka 
«ka ky Hayaa 
t— KMa 
Maaa Walaaa 
kk.a liraska Ora mf uaaakk 

laiiaa 
»« MMbr Maa •tarr« ■ 

iarkla 
|ia««a li 9!aak*?Mala 
IHka kaaJiaiia 
Wika^ii Man 
0*ar«a Waka* rirA^ I Ma Ml aa Btaa 
Maa't raifira tir« 
kMra A iaa m a 
U»r •'ar««a« ■ ra»i^«aa« 9n 

nnAuinu I i*aJi.la< <'*-ti>irilr 
• aril llai< 
II- '^•itM.wr* a A 
••tU Oataa Ur« MtaAaH Traaia ora 
Kraaar tikaM 
\laaa alarkna 
rirSa la-Mkaia 
l*^aa# >avi*f 

fl'karlia alaiaaa oia 
•iiNy •■r.k 

• a>««a Vaalrlla 
« Marf'liy »'a 
a I A rra^M 

ll.iiy l ; i •» 
>iaah t^Mll 
i^iaa ruaarraM 

• -*«» Mayra 
I" aaia-a Tria raal r ar aa a r 
luH Kaaraa MM at 
« 
■aaa *'a.aail 
Tava UmiA 
Mar* A Ma m a n laa 
•<aia«ia A *ia>ari8 
ray »ra» 
tiata lalaiaa l-rala I'laa Or* 
J,., lu^.aaaa l»mmt • alya* 

i*ai Hyaa 
AaWrilaa 

Itaar4 AAiHaa 

J. ■ ^ aiarla 
Mial— *H>a 
«ra<a>a ka-ir %>< Akka CMr ••askia MrO m il 
iaAaay Mr** 
I taa Mart 
KaA aw 
rrawaa Mr* 
ila Xaaaaa Or* 
Mar«ay * «l*« 
waatora Tr«a Ta4 A iai a 
Jaa* 'aMfc 
•rata l-»iri»- a 
•Cl««a- f^i-. I 
•lata k.!i-<>il jMaaay FMagaaaM 
Jaak Tarry 
rir-la La. iaa 
•(.auraar UlB lt$ 
• laak Taaiyt* 
1^ H aliara 

( aaAlaaa Taraaa 
I'.-k IterUaaA 
iwi a 

^•ai » a 
Xlkkl XlkalM 
MMir «iN>aa« 
f raak^ »■ alark 
«a<i*ir.i.t a Ota 

,_^,^_( MakU 

D iia aArara 
' I l>,.k Tfcaaaaa 

•atam I lUrwa •lakaiia 
; •laik rkiUiaa 
I Maaaa * Ca 
1 P^iaa^a 
J..., a ra.k 

• xr % -■••'« 
*>.a II. •..4 
Mi.)»r >rll.** 
, « lak %%—tm 

khtaa Maaa tiM tar«M C tak 

la-a*<a Atria 
\i<aii-< l^>nr 
Ta««*ir I - I 
* a*a.aa.aiia 

kaiia Oft tirrra.* Tt *a 
kaa l-i. 

Tara4> ^-aor'ttA 

•*Mra llrira 

• Ml i:>rifca>.l« 

K*t |Wi.-> a oia 

•Paar* A Mm.i* 
' VIrtMia Wariaa AMAaa ait« Ja* A Maa 

llailalsaia 
I ^ U . kk 
Uaaa-a ilrak* Mar Ma«Ma« <kn 
Clak 

■aMiMV***Ma<*M fka ar . A J«>aaa 

la-a |iar..a 
J'.aa I ... 

N *.>.<.' Maa k rva 

«k«Mr« mumt kM an Ih* Mis 

M M.", Jmmn 0*rKH-t>f Mr- <^t^ Irumpvta. four MmM. tw» p««Ma, 

— - - — ta •* M pp t " " »• •I'l' 

tiaMy li.LMiir IW7 aN hav* W»f« 
- 'mn»0A ttym: www* 
wril <iv«^IW ^ l ali rt ala- 
I rmiofl i> HRMih. 
aar point in titt 
^^C» kMMi to krin( • Httce avaliAn 
fiSa Mr luilirr- lit a aart •( 
•va«i«n thai •••^f irtlatry in^r*. 
Ttv »«rB»< o« Ihii unanuwm ai»< 
|<ii«<Kt o.it»»«r»« «» Marry Janw* • 
tium^lnC. a»« M aala •! at th<- 
c wwylHw ** aaartM trr.ut«r».i 
•( -faarMla far <^ 
Jmrm ha* l>p« ^ n i f Kl 
aM af iha bai>4 1 MterM 
af MM* prov^ hat »ar«Hi«c-up 

It » a •marl n»atrat< — _ 
iMi hMi aatf a^wypliy J ? 
MM* MP at ptaaaMnMt M am 4mnn 

MalU* McDanial ha* lha t»» 

PKttMV 

y: ipacial»«U af *• feMC P*«a Mia* r 
*^ Aw4»r i aw wita Ian4 affMiiva aah- „ 

(taiM-* lo IKa ha«4 affrrific Prrwwtint * •imilar pKiurr naluraU 
Hrim OCnnarll w><h Uaa fMrfl 

Darary^ band fhr'> a lawawt far aartaa af caaii nnt laally a luf«iy juy aa K aja. hii «l umt a«t aiavti THarr's rMn> Itia 
n'Mh l:ilk III li>r I but th« iitrdtry 
al aM Ma. pt«a Mm aafatjr 
HUak-a-Drink' Hoffman, n. MM a* tram the l^tr &lr««<. uf •H. all^amfc kU ur«aba<hr4 
a rartam brarwl nf whiikry 
■tobc 
Miat 

Ih* pvrfnrmanra caught riia had ta rtnlar va«i4a 
Haltrw«a4 In tw 

I per Ckrrla'i aitaaunra 

' itm hand i» alao larla kMplac up raaaiac ctet* 
l«r at i w c a iai** pup* ttiut roa- a iMMMti iM. PM UmpM* Mmm 0*«ft iM*( 
Uaavp al ««ai»4»r< arK 
OMENTAL, cm 

Jmmt a m htaMr a t t ap « ahli 
ilanaai 4 S tphif Torker Naaap II not up lo lh«t of 
mora pranonml nam* bands. 
I>ar« Li livrly tiaady and lataU 

rnlrrlaiitmml 

Shaw ronauu al hand aMmhara STANLKY. nrr I Um abyiamly da- 
alMi far tha ml. and hau 
tMMl hi* raray tmil W li a»ar f >. Jana T. 
Kdpa Orrft <l«i. 1 Maa « fr.Mi.. Tr,j„ (arrati pad f^t. aad Bai*^ » aihaM u l>- rhalaaia. Crtm Craar. Jtmmn Varaa Bmtk NaMa On*; « InpfcK Tuckar haa ha com i ■ ahaar mmm*u. 4uo tt aumhir* fram Iha Tamarp _ 

rasulai h<Mi«» linr »«d a >p»riaKy hy Data *tf 

Itaipn Taiun Jt ' r«ir» tha " * 

•r ai 
CIpd* ■artca. Paarai^ aMid up la Hrcw 

•kar OPcWtf* tVtl. and walhip dniau fur aUppg Id tiandby but rtili pood (•« 

iiiir Kawel and Mi>* Haim«1 inf rw cwm vna wvn iwimwai^ ^ ^ -J- ' , 

Mi« ta<r«hrr a novelty tune a bit laai M Umtn but a p pa iwH y ^ .tJ^Zt^ 

-nu Mairy Ma. Mr I^nmaa.' that'* pwt al Ika awlM'a SMaNl ZllJSimf 

than iiad inyi i • rhanpa aa hi ny iti Mid pprW ptos. I TCZZIg- MMraiMv I 

liiinr* airf 1ma«M>alwm' a< mk^ it workt both a< aatartaia- Mtt^Sia^ttiu iImm 

Mayad. arrtll Hartrv Crawfmit ment and boaoflur -iih th« ropaa ^^.^^TilT— JiV- 
(xr«onalit.r Kaaael and Mi>* Haime* mf 
' Yaunt- >vork mit 
and Will Y« 

. , In hia 

Ik nd< Ihry umaia )ual takaa Thry "Indian 

a part o( Youngman ara aM^ayad. •rrtk Hartry Crawfmd ment and boaoflur «iih th« 

' ~ itrapma daara fraai tha drum* t« up at tha braak of tha np a aing ahaw. 

ni«ke the latter Getaway " 

Ciaofurd » ith Kaaael and Ptaah ran way 

aealiil kitowlcdpa of atanalag rotne 
d> Hr ha.> neither color nor at/le 
CarroU ^ 

Ikair pood BMHtr Itaa'f beat item la 
kta itHapii«-|ac* btt but this 1* not 
Triaia la a nai iH y aa a pirl 
~ widi haMs 
ataa. llpifi a atfty the ahiftuK caaflM Alter a 

Kapa. ha awinji Ma 

>r tnale U Hath Harbarl Jaa Z. I 
aeasaa line Uou^ the aurvAre ropy af tha 

lag PP la 4pr1inaaa apauut liaklad buipa. Has — ^ — 

^raai, iMai appaar a ace of bein« bit lar 
mrnir. patf ' ' 
— xrnia ■ a aa^^ y a* a „, „ ^ mimbrr Xiur Needs a r.al ' ■ ^■'■s' "Tr"— S 

and Plata*. MalMi a ■rfty appaar- a.«l Mi>. Holme, ha. an '"^'Jt "JSjTl?* •JLiSST 

... amuaina blue* toae aa tha hardahipa » crac* hoofers^ one aa UV^***- Paur Praaka are staadard In vaaida 
and rroMia aailaMa (or almoal aay q, 
theatre llMir MHaat aaaat 14 tha 
••f a ainrt-r'i life: H'a reminiareni ■<( ol whirtwiiKl who apparaally |a Ba a 
board aorker>. thrv « uri( ful and 
aeiMationally m Mrm oi two and 
Ihrer-hich ihuuldri catrhcs A 
double •iimrivjiill i.i a threr-hizh 
Mm aa an^ the almu>l unbeltetaWe ritmaa- fact MmI 0/<ie Nelaon * 'Baiaa Waver* Blue«- ^ al la w of attnal Hakfrl M MrBiida ta pak- "^x'' "< • rttth faur hiirti 

1,1 thi. >l*nd Kavel i. ilirkmc i>jme p aaa lar Cnaa Cfa. p mmm i„ |r^| Larry Hi amt aaw "attcr. up tichlly Art prmred • 

rinaa to the .Jaatfard stapa kaad pr^ Waw* ■■gf„.W"' » '.* ymm tmf m ^ -a * t a » - - w-m>. ^'•"■il ipp a i hera la aartc •! 11, IfM max. M. Y. in VMnrrr. timt M. Fm«I H* iMMt I* that 1lMf« UMy 

wUI b« no invat.oti by armad tor< a»T r>" 
HTort 
«» with a 

to minimit.. ~- . — — 

ttx ul tiM Mi4lTl4Mal turna. But too laa. haaiyar. A* In* ««al- 
On* af bnt churklaa a* fngnm 
tt N(wi of Day pK-tur* of r«lri*vrr 
fcaiwa t ra t ur d la grak 4uclu. 
iprtiNray r»r« <Par), PaUia'i Intar- 
rolleiiat* track m««t, lusury ilfwr 
Amrrica aa laal nw tPart, Ma<>a- 
«Cir v. VMrli 

«U> and Jo* Ltfutt atd Arturo Go- 
training for lh*ir return match 
•Part. UMhrCTMl mtmt Glaria Jaaa 
Bimmp M 

firata Cm** <M-<;i. 

Armtronc^ ai t h a a toa iMm 

in a Loop tha- 
aaHl M • Miratjr al aoli4 
aad aMtartataMaat Cur- 
ia tM liM Witt MMt ira- 
cwrraalljr gtrtmt tha 

-o«y. far *• Mi» to I at th* Ko 

playti^ a return ^ 
waaks. Vuraliuni la 
Inj^rajnMM^ovvr tha 
UABCU or Tim 

itiim. Itiia Maw iBar^^ef T>ma 
■ubied. »ho»in( all branrhra o( tha 
C«\a r t>anf » aaa-naiag ana a( larv- 
k*. la a MlUk hat fra« «m 
a naw-foMa< caaite tar llM ilaaa. 
Ha a a 4aaa-4a«t>4aM muu. hut 
with a tea M«aa af tlminf tor Uucha 
mmt a ray ■• laia w r wvrld'i lifnt. 
iMBtrrwaicht boBiaf rhamy. with 
■to aBcwptioa of tha tailoring and n aM 

wlaii M* with a ^triatk t/pa taM^ 
"Whara Ilia BmI Hara.' Rn«y tiaa 
him till* a tot al pradtwtion wHli I tha Gaa 
. la a bM a frrp wo»» of YMMay Wa«4ar and 
Na«ina Gaa aad lha hari u alag af 
■dward Itotrhar tall thraa mto aad 
Haw Arta) ara Mpad 

gSaOaa aM ^ 

ha\r brm boohad •aparatrtr. iMt 
work togrthrr aftrr each hai tfor>« a 

~ ■ '-" — la krr, a grad* A vocalist, la 
hMadad la tha antaral 
I IM to a M> tm «hf My 

Ha comag Mtoaad MagniAcmlhr. 

with a anal- 
whKh la la — Broi and Ckarlaa Carrar. 
Ika t«o Gaudmiltha. witti 
^tl tar trio af 
PiaBrh 
|*T aad dafi 

Tw» n al i i providai a aaarching 
aai i« j > at Ika Navr'a praaa n t aUtu* 
and la toBI — *j aadar d w natlnn'i 

tha pmani taaCM trlvMUy tn tha 
fare w.lh r w aat elipa af Aght- 
Ing In the lawiaada cauntry. than tha 
W-vanr naval -hotMaT* afWr tha UA. 
had d K -i l npid Ita Navy la Ma graal- 
nt achlMMl alraacth hi WarM War 
I. Tkara'a ai«a a briaf raaaM af 
haw J^aa'i attadi 
ad a p 
h«C ta 

waatam front 

What II bv.ng daa 
rarruiti aihara. via 
Training CarM la aaHaaaa. at« looka brttar 
ha haa la yaan and romra iia 
a haag aa feaad aar mm in ad- feati and ilManiHy at i| I 
pM»aa himmb raMbia «l 
aa aadtanaa AiUally. 

Twa ilaHiMtf taraa wMk Ana- 
atrang ara vaealiat Sonny Waadi and 
tha fowwdy tram of Stump and 
Stump) Woods rmkrd rm «ith his 
warMM« and had la hag afl a* this 
Md^hMMa^^^ a* thj 1- 
y 

roiiM prarticalW 'tay on fom-rr al 
tha in«i«lmra of the audienrr Thry 
knoch thiwmlvaa mM with lhair 
haiiar la haid — 
laata tha a udlanra 

Kavalt/ M Sig Tuna Crl^ 
tooid aanrar « ha acaraa. Varha 
fair aad to a rmrh far tha fanrily 
liaw. Chatfy and Prppar at* girl* hi 
hajra' rlo(hli« who attampt anma 
Narlrm haoAng but misa the bual IT). brings tha yara ay ta da«a^^^Suh|a«|l 
CMCAGOkCNL r Mariinelli 

CasMiaura from paga I. lass 

llo«mt>loom haa nwft 
aral Sim hits, as wall m 

tha Coast, and ha't al 
aa a alag* Soma of tha 
illy tha hackling 
•rchaslra Aoor. ara rvmi* 
niacasM af Phil Bahar aad uthar acta, 
but. on tha wM^ ■HtoMaaai'a aM- 
larial Is 
(III. « So 
trum Making 
strong laughs. 

Ha also provag kto ta n a M IWy ky 
doing ana snag hi tha naachalaal 
Dwtght Piaha m aaa wr aad Vkm aa 

hnitatMia of Harrjr Rtrhmaa ainging 
'A Vaaahand Sai«.' Ha hid* him- 
salf. hto rtag caraar and hia acting 
Abova an. ha kM* his mtallii 
III tha rroaaSra hara with 
Di>rtcy. tha lattar a«kad 
blontn about hi* 

'DM you laka 

■No.' »o*aa bl i 
makas ma waakr 

If anybody doubt* bafora thi* that 
Slapaie Maiia la a mugg. that gag la 
tha clincher. Outalda af thi*. how- 
awT. kg malarial la prvtty riaaa. 

M IkMNNE OHWAI.D 
, WMh Adam OalMraak. Jaa Btslaaa, iliaai u *. 
JWmV - . to a 

cuU looker whaaa larwinf la a plaaa* 

ing additHin to Ihl* Boay prasanu- 

tunity la » 
laamad up 
athar from tha l 
Broadway show. 

laitial apaaa f a n la a aala af hMl 
• ca«**a ■ i BUi HI whMMta Oaa 
4aaa aa aadiitiagatohad raaUaa fei 
<af hat and ulls It * m Bw daa 
with Wonder that tha really aMlBa 
Tltay do roo(a and tap rawuaai la> 
gather which ara eireUgai aad ««■ 
poialad up 
by Ihcir 
nt appearance h 
for them to make a BHiUh Thespt I ylaaali^ aa Giacoana Lauri-Volpi. 
Alaaaandro Ziliani. Cuiseppe l>uge, 
ant nag Ma tenors. Maria Canilglia. 
MafahU Pa«cro. a* anpranos; Cut- 
Da Lara. Salvalara f cutting by Bm ai«lnear But H 
out. a coayla af tha boy* gave It 

H p •***^snr *to«ag • aBiito figM 

one nl^ll^ MBl mSfll flHB gB ■ 

stayed. 
Carrei^s )i«gllng abllltr I* (tiB aa- 
usual, speed* and aurprise-evokin^. 
Baaliaa laciadaa balaiartiig aa hta 

fiSL.* Ca laaatoc ""^MigUtoU Um * Kati haa UagB «S a 
w tor thu waili mmi 
acta to a 

rather )umblad aat af aalattaiaaaaat 
About tha paart 
d*»olad la the ara Olaaaaal MarthMfli 
aaw aa Aawrtcaa citlaan. and 
Ptaia. who hM MtoM aal Sfal pa- 
pers. Bath aCMSBMBSMfMllB* air. aad aUch« It hi ttaa wlBi fta 
toga^AtoaJNggw alj^ halto ^ 

wMk • 

agrragatien currently Molina 
Ingly nexrr rtiuld decide whether he 
la ptoy Aatihiaa ar trapteal 

Making her U S debut Ls-l Th-irs- "^l^-mmr Appeal 

day aighl «•>. al UM top. Marianne M glaa j i a Mttla caraar 

took a proprietary iaierast In the Men' raaclMtf tmm taH rftoaB af a proprietary in t eraat In the _ , 

proceedings and greeted her ellorts (he war Mai a 
with Irlaadty aaaaaragamaat. Thu hold that tha pUy^* ^ 

" theatregoer* lay in tha I 

lure wrsion of StaiahiiB^ yan^'aa- mhapaaa af tha AUieo* laalag Ight 
to riBMlars and tha aaam wiihdiawal 
Oaakifk to Baglaad riiaillhii 
■aak's program. Bntlra *haw 
haavily aa the Wectem Front 
I aad AaMrlca's prrpaicdneu 
Tbaatra haa had caaaciiy bu 
Aawt.. Aagtoaaa toi 
toa^ hi Hi IB aa M id « 

ipiBctaiiMCa vHo rMsnl#4 . 

tar AJUad troops, was loudly 'ai- 
vilad' aaltoda by his neighbor. 
~ Ualvartal. B. la 

through (oaw meanineleaa I 

number*, leader attempt* a sorrow | 
tui Unco session draeacd la ■oaWi 
aaaaky gaucho aaiBiaBa. I 

^*1Mto and Canaaa ara a Uialcal 
ballrootn dance team with little to 
offer. Are stilted and uninteresting 
in their delivery aad gHw aal 
arli^ la Mr. Bh part of Ih.s coin will go to bands, 
which get tl'i to tm per weak 
<^aa aU tha laa llwy caa aat) aa a 
nn laa b* tha cmlamfri at Chicago* 
rdony Ctub any day of the week 
B turns to 
r»me«. aad total flva to eight acts. 
Moat of them ara booked for thaaa 
day*— Friday through Sunday— aad 
Pransky A Backmaa frequently M 
cycle them between twa ar 
•yau ia ihr Maw to f i l tory. la Blaaaae. ito wa»ar. it emild not con- 

miJm^mmS^ ST'lbBwSiia **£ i? Prencn. although she oflered eaplaa- 
atory Mtraductlaaa aad aaw maa 

hair, an 'in ta racing* face ind a 
husky \oirc To supplemenf her 
agUi^^k<^ a Qmattm*» jiag^ ar chaakk 

(pactator I* left with the un aa t v Im- 
pression that even if he rould un- rathe, 

and Nc»s of Day caa 
la awrtial k-tocs, willi Sral- 
haviag edge on aaalMy aad 
New aaqucncoa of dw bat- 
lead into the awec^ 
evacuatloa ahots. There w a 
of Mazing Dunkirk la the 
taken from a tmp *hip. 
Is raawrkable for lU ptcUirial 
aualtty. 

Air raid la Mrto <Par) obviously 
to aa« the Natl bombing visit of last 
but to highly dramatic oevcr- 
Alaa depicts merry warfc 
by Bad Cwmt la tively. 

i Standard art is that of WlH aad 
Gladys Aherii. •till full of punch afid 
rotor in any variety house Gladys 

I Ahem still haa a ' - - — 
nwkes a great 
Ahr ra sforcs wk 

Carmen Mi ra nda i tgto tor* wNb | 

I this mob. working t toverl y . Tte 
odd attire is >lill pan of her sUnd- 
out showmanship, and her equaloc^l 
waling saWHaaaahM awfeat bar a class .. 
I Dorothy HUd line Is «n for two 
numbers and mako a vaii<f>m( p.c- 
with Bw» caaga parade w 
Vtoto an SatwBiv. Mii OabMe't Jay- 
ful Inn on Saaday. Hw payoB Is 

strictly the preb l ew af Pransky A 
Beckman. Ihry receix ing flat suaM 
from the resorts and then make the 
ban bargains they can m ith tha acta. 
IMr BtaBli. they claun. are aat cord Ian and harp, arcomp 

Poreign language dramaiirs are in 
rIMid la ha at best a specialised M-<!'* 

IMI* l« m B i m B tUto' 

iHnitaB WBto pkltltalirly aaallc- 
aMt hi the caae of Mis* Oswald, for 
har loo- infrequent efforts at comedy 
af aauatMlly-un- 
•B her 
dad of 
to too lourh 

for even Bm iMm Ml* S Kiienrei 

showing af 
here. A 

rharactor gtvaa N straighL Hitler- 
toaB to a 4mm 

the full-week baada. each resort has 
a permanent m r. bouked by Prsn>ky 
A Beckman The m r 's have the 
tough jobs— li t their dut.i tn ki'Cp 
the alenas and clerks frum voodrr- 
ing laar 4art a week why they tefl 
the ctty. nwy'i* the typical lile-af- 
bapg; an ha«« prap grhw 
a«Bw 

CaMe * daUvary af a waary 
in tkma WMh tiM ~ 
ng startla^ dum^ilrf 'bulCto^!!mi'«Md wuflw I ^ . I 

■•^ to that al^SaHarSTolv. I 

Ui^aarwl hM trwaad a Mwarb cavalcade af cNy Hit Mi Bl8iB> 
■tocy af U. B. prapanag fcr any taries. atadW aBMato aai BMNpaBV entertaining piapa hi themselves. 
They must alaa Iwva a fund i.f tags 
and games, plug a good memury «f ^ 
easy bits and blackouts in « hich the ■ re M Uw eaaaaaiaa 
htdaatrr. KewTef 
U. B Matral A«ad- . to that aa 
Ui^aarwl 
af U B 

war 

aa eachisiva aa 
htoaig uae af cara M'Uw 
af lha aiictafi 
Day iii u B mU i 
aaqr vaBaatioa a* H* 
Mr iwa a resume of 
toa pwprdtog the Eu 
arlBl William Green and Mr*. 
W. Marrow giving their Viet* 

Otam Swing tanw kto 
af today'* aews to aaUaaal 
. dahahig that tha Irat arob- 
I to to aXala aaval a*id air Vaae* 
U. B. caaato aa that aay m- 
cavalcade af cNy 
taries. atadW aBictoto 
tolk to Bipaa Monday nwmbig 
i While the colle;:e tuvn »a* pla- 
' carded »ith "Welcome Spencer.' a 
I parade that had been i '...iinrd was 
, called oB aad the stwdanu rcsualaad 
ii« af ' 
cera the college. Tracy made a couple of 
parina*! appearance* In the evening 
ia local theatres, aad this awmmg 
left »i:h his entourage lar Chkaga. 
Gov Juliu* P Hell 
a colonel ia the •aWJM per *(a*oa 
lar gait Ba*b-alr-birds-and-la*ecta 
emporiumt. ftaasfcy A Beckman for 
in.vtanre. have a number of the tup- 
budget place*. T^e*e include the 
f*re«ident. S«an Lalie N. Y ; New 
Concord. Biaawaha. N. Y.. Morwag- 

New Preapect. and Ambassador ho- 

Uls, Pallsburgh. N. V . Sham anga 
Lodge. H.gh View. N Y Ncvele 
Country Club Cllenv .lie NY Camp 
Milford. Kent Conn . ^.d T}.e Wyles. 
Wiagdale N Y. recently aul 
aad at are 
to a tara wBb 
He'* aba baaa 

around in theatres and mleriev 
Youthful aad ptaasmi m appe..r- 
ance. he's a capabto terper. but 
could brush ap at laaM aaa af Bw 
routines uaad la Ikto aagMMWat 
la sdditioa M twa aato nuaabers 
ishirh ni**li awtfaralaly. Wonder 
d'les a couple *ack* with Nadine 
r.se sL o fram Two far the Show.' 
but t^^^ked lato dw Baay leparatcly. 

Woadar's apaaar, escept for anme 
tfMtt, to apMiry. Hi* next i* with 
a twry lllitfca red-headed dummy 
idn af attaching the dummy to tha 
taag of hi* shoes is very old. but 
~ walL getoway. ihia um. U. S. Board of Tat Appeala fur a 
i ad * lei a iia»tion of asserted IttS and 
IMt lacama tag dehctaacies af 
EDWABB BBBCBKB MatoaaMdaTV^ ItaMarellwcla'*^^ , knowtodge af haw to use .t 

■l alaii n M i » »Bt<>»tiBW j » aartlpBMM Mw* Bni|> a c mi gaylj^tetf ja «MgL^ Si SliB Itoay. H.T. 

Umg kaaara la raBia through 
lengthy warbUag Mfi h a aa the Pick 
and Pat show. Ed Boecker 'Rosy 
formality apparently result* in ex- 
tctidMig the toUiag to Edward) is 
makiag kto hufiallfew Yarfc vaude 
appcaraaca after touring through- 
out the country. 
OfTer.ng a strong baritone xo^e 
a knowledge af haw to use it. 
ha - - - - af Internal Bevenue had cr- 
roaaoualy diaallowad a tm.llS toM 
on sales of *tork la the Compania 
Mexicana del Agua Caliento: plaead 
the proBt on *ale af lAM* ahares af 
af la 

lagiti 
a Mlary.' 

aad toar* aa a rschl 

toulird 
protested, 
were disallo«ed rn 
a Mm al tOllM aa tha Mto af iba 
x« 
nato 

rmyOfFalkriiHeiLWv: 
1Ui'i246:Ciillidv.MIP 
!• runnar-up paaMtM 
^rcttM* . I cm » » ■ < >— I 

•ftrr V inc 1 1 
wlin »m- 
N«nM Tw»^ Gl^» 
•■4 lokOTt Km* ta «m 
M Am W two-w««k liMM 

thMtrt Atm * 

thMtr* hT roTM* tat. SwiAh. <f >• 
with Uk« of •( 

MM« t»vml nuhU 
Cri« iMMd »••-. r.vn I<k Uw ) (IVM»: 
t at to Witt) 
intinc rslrd 
Ml' good n>oaf h iMit 

Milirr <nih 
fur- (••^ Man* Branraio ■n4 Kobrrt Shafw 
air pteytMUM AtrtaC i iwiw* MMMk 
•Maurk« 
CvMU> AudtUmmm Pmtlan4. 
Of* U«»; 
(it-U): 
U4-U*. 
(jMlCmcOpffa 
llMMiidttiy II 

T»w« la M ■ ^tm !««■( «M« thla 
with oatlr ih« rtarhowa* la 
Nailywaad licht#4 f or th« lna< nM 

cUcM •* LEOT REUEF •R»4 Mill.' a( th« Ptiilhamontc, 
*ni*hed off th« four wMk aariat 
with tnOM. but rouUtfi't lift th« 
quartet of ofMvrlta r*%ivaU out u( 
loaa rolunin Altlt<Mi«h tha laMf 
a graM al <a.1M; n n> Waal»u« ol th« laMT 
W Civir Li«ht Oprra Faalival 
Htta th« till S<HM 
_ Iku OM »laat th« 

Caaat 

PUrltoiMt. Hol- 

II. IS*. ~%imt >mtk wMki. Urt if New Phy TryMb h 

wW ha Irta4 aut' hava ]rat «a 
Mm IMlM, tela*, at* Sa lar. Om MM 
la M l iMiai: 

wij?* « •Srtif* « 

Pawlli«. M. Y . -Santa Call II 
aaaa.' at UN Cliayal thaatra. Gfaal 

Jim M TSra Waaka With Par.' 
TAIHER'SUNI 

^^^^^Hi^^^^^^vl^ ^^BBB IImbIn^ 'Oltais^ OsMi • IBmh ' July ■ Tafataria hjr L»rla 
Oaac gM . at Mta Caunir thaalra. 

N Y ; >0«r CtrU.' br Caa. 
lar, at SlarU«lit thaatra. 
H. V. MtlpMic.' hy Davi4 Carvr. at Ika 
Cammyaltjr lhaatra. Stamlor^. Cona. 

Jaljr B. 'L<ra of VirgtMia.' hy 
UwaH Baykin. at lha Barter ttiaa> 
at Um , tra. Va^ lalwH Ya II CWaaa U «a«r« i 

w«>i Mib tJk wm 

Mtf laate • ctMk far maair mora haata*. WkMateM. 11.11;'% Aar ta wiU ha Mm Al M- 
Manka Mm 
'Wha-Naa7 Othar NaaM.' hf Wartaa P 

rll. Jr^ at MrCartar 
I Priarataa. N J Tha Adam ramMf' 
, hjr Joiia Sand ai>d ranny Jaaadnv 
IW Walrw «i« «M Oiifilii/ hr 
Noal l atlay. at Kpw Bailk M. N.; 
YMAY hai what W calM a fadaral 'A Littia Knawla^.' hr Wallar 

Mauriro Bvaiu' rha't" »»<>ch IhmII< ita junadtction C'aaay and Murdork Pamharloii. a«4 

Tha Royal llooal.' by Rirhard DaFa»- 
11 !• 4a- far. at tha CanMnunlly Yha WPA bOM admitlrd that uncr OUara duiin, fraadtay I. (oininc Hiir. at. «*" hacauaa tha Aowt aaaanaU Mr ai^ Mr«L PM 
rathar than gotn^ into >n N Y bralaa <M houia mana«ar> I^r«ood ItiralrT. 

and prru aganU out-of-town, how- -Qa Barlh Aa It lb* ^ ItftfS 
rvar ittay ha wbiacl la rhangai. hMt I ClaMC at iMlV iMkM* 
that la up la IIm ■Haa^va. i^raa- ' Va ^^^v^ 
Anna JErAlna to ha aarratary ta | aMSt vtth 1^ IflMi «C MnvTark «, wotind up a yaar apa ha W •Wm WMhMaili.' ■arrjmtara <l.t ,~ j: • sri.. . TT - 
^tMikl «M-l.l»«: WJ«» Draw v. ... I"?*! *.." r!"- - _ TT^-*?: 
HHB, wMh haaUMW 4laaf|MiatMic ■■** haaa givaa aaaar qrfaa m 
I) iB-MI: %\m\ Ona 

Itnal workari uatoa ravua 
aray anar a 
in Hollywood, will iiira 

lara aaal aaaaoa A« a 
ha haa a wtl^tM racard. hut tha Hara dHlnita. h a waaar. aflar 4i 
tvk i of tha aaaMn'a lap wum- 
hto hiaaatigalian af iraU. DuBarry Wat a Lady 
ana Blaacfcar Hall Ara'i Sliaat. and th* rrrrntly 
haa aaaaiirad Ha plans Louuiana Purchai a.' I wpw**!- 
ch tha placa. howavar. iuat a« Purrhaja' u dw Wh Amt MiSM 
If iri"--r Mit on^Bre^aray^hy^^ b 

•f Mp OTB^li •■■^ ^,^1^ known a* Hold On to Ya«r 
Hals' Hit ant prcarnUtiun la IB* 
hr Chial nantinf hwM4iataly (all will ba Tht Uttia Brcakdeam.' 

diaeavarwc Iwa aaparau Bro it will ba followad hy a n t ti tlra l. 

ktmng lUBultanaoutly la tha hall. 'Lavar lar Ywa.' Baak a( tha laltar 

li cawlinuing ^^''wiS^uSmSllli. ^LlBW junn u iiara auiin^ urcpar 
hia Pal Joay' aariaa Ma « CaalalU had har tonaib an Tm Many GirU' 
•I WCO. Unpaid uff t • V i>il hi« » lit 
It N. O . whare tha't tuounar- 

iBg mil har family. YMAT ttartad a wMa 

dri«a in eihac nttri aftar tha rt Cri««ha lOtia Bchaa- urart jaiaad. ragardlaaa of tha luiaMp- 
■ MP Ma MMB. ' tion o( Ha chartar Driva alappad 
at lha ardar al Mw A. F. a< L. and wMk Iht 
that Ktritdictian wW al tha convonlian Gaarpa B. 
■rownr. haad of lha liiltiiialia—l 
Allianca of Thaatrical Slaga Bai- 
p la y a aa irtagahaadai. aa • 
a( ttw An. Waltar O-Kaati 
hat a mutical thaw whirh ha may 
trywl >a aavaral ttraarhala thia aimt- 
Caotra. lha radia 
iwair hi 


^ quiramaate hM TMAY ta- bcra aiay 
MhPM Cronyn. mr 
iMtdrnl rxxnpaiiy a( Ska 
aipai l« to br rallad for i 
Canadian army toon 

BaralL who want to tha Coaat 
aritk "Kay Largo.' i< ttaying thara lor 
paaaihli nirtura work 

Rohart B. Sharw>-Ml Gaorpa S 
Kaufman and Maaa Hart 

**- ,, t, J ' g*- ff** ?* I gaiiM* MadicttMr al Bm iVaaai'pi'iV «•«•'• o* aAinjooai ipou ara 

SnSstS'to paV^ iSr&r: <»>. ^ -—mam at », tanct«.ad by Equ.ty 

Laadua ilaflril Kaufman-Han al lha annual ntaatmg Monday lit) °y "** ^* tr»mm grU fully 

wwk on tha irripl for ihair drapputg all niaalliw al Ika bosaClea *f>^ ••I'- ■ ■ Mirtaa Hapkma wM raady al 
MJhM . . 

Ckarlaa B. Gajmor may atMl Jahp 
Maaika. Jr . and Prad Prnkrlhafla aa 
a rawrila ol lhair miuiral Tmgar ta 
lha Pia ° Inrtdantally. lha autkora al 
'■rather Rat' ara 
ipitt their rol 
Haar. aa^aurakM la Bevavly 
and talking with i name pte> 
alraaa lor ' thc-mla rata 

Mrt'ay'i 

Frank McCoy, who foraiarly >Hi*f- 
al afKcara noita of whom atad the M^lawnnil )N. J i thaalra 
inrhtdad Saul Abra- under • rtaA palk-y with O E Waa. 
G. NaftM. wW awfY pa • 

r. 
IB. nm 
X«v« Imt L»«*.' tr*t p*rlormanc« 
\ by lit* n«7*n Oak in ruur ycara, 
M • tMaci*! nil r>w 4urma It* 

N»«« wwk will — .on. N«w Y»rk. which Wrmmdrd 
■•■4 inof* MM M Mm«« ipmUagi Balunlajr <••. Takings for th« 4u\a 

•rt will— >■< im haw tappa4 $Mjn. In nr ^uarlrn ta tHa 4ray In a4- 
Mi Mw W«rM i Ik Binl 
rrMay )t» tt 
dw B Cl»H>ii thaalra 

li fn mn u t by TiMatr* Artt 
irm rvm mora aa That 

jr wha«i It tumarf rmt* mt* a«lantfanr« at mur*i 
m tlAM crtar lha ••ma flight Uta 
brfor* 

rl an-u^m r t am U mm u la bt 

fki uixtrr 
r ronvratKMUi. >Mrlu4lnc 
4ort«r« now in r««M-Uva 
Braadway r«uM not tuppoit 
inukiral* •« f**» «<<P •> t^>* 

Mxlratrd »b<n it »j» 
1.1 »ii>i>rad -Hi«Kar mm4 H^- 
• t. SaUM^ 
EQumrusiES 
yndrfv-aal furtbar 
tha mmum )urt CMiylatatf, MiMllf 
trK-rabl* t)>« tohrt (<m1«. tnd 

tttawnmn bvlia%a lh«t ttia prarXttn 
ikal haw in ara tniNiical ta 

•ally Artan Muity loMa4 a 
biait< atop at r.*oif« C Brown*. 
Wlllta MtttH »n4 other Iradrra a< 
ttm Iniri i.*i . '«l Allianca of Th^a- ATL, IH« CquH* r«Hinr<l 
Ha*M 'ael^ly bahind' Davtd Dubtn- 
tkf't rarrnt atarilion that 'rarka- 
laar* miMt ba •limia^lrd from Ut* 
rank* al union labor ' 

tb« arlglMl Uriah by MM. bath tfarlaraUaaa 
*fT* raca'dM M aMnad tfiracily at 
th* at4iaabMi4(' Wartrrt. »«v^r»l of 
ara wdar iiidi<-tnvrn< wrvinf 
larM ar bava albarwiaa baas 
PMMlrty 
twn waakt' Mlary 

#a nv>n^T. «h<rh « «i on da- 
nth R««)t>. tHit no furthaf ! ^ prtartpally In 
M baan put up Earh ra- ' ritory. A aMson af IS 

af aM a( 

ol tba LacMlMla IWatra Car^ 
ab k b appaan ta ba defunct aflat 
heavily In the rr<t 11«a iipa 
a( tba LTC iliiiinnalrata< 

Ion 

««um ibal Mr ti 
Mh lor legiler* and dalaa Uw 
»ump*H-t at ■ t me when tha MM* 
iit^-ttp •htnild h»\t many varatioa- 
i-i \i>itoi> Other H«* atUacUaM 
ara LawraiaM I raturna frani Iba bmhar*. with tba 
rvault that tirheu lor hiu ha\a 
mK0n4 lor »«ta on the pavement. I 
•ava by thoM a«mry pe<if>ta »ha 
atari la 'eat' the tirhria arid Uka a Uatfar Iba roda't regulaliana. tha- hairtag Mw prlnil— ■ ml 
wMMa a liana liwlt 
calWd 'ragwlar*.' have 

«hk-h f«rr«« tha 
agervrtr* Ici «<>ta<n riiio* Sixh lirk- 
ala are not raturnable earept at the 

aa that 

raally lanatHata bitya. arbicb UTM ta 
laal «aak »r«M • irMvtallc Maal at 
Willia* A. Omw lar the Uttara 
addraw mppirttng th* lATSB al tha 

Utter't ronventKMi 
Altbai«b tb* Scraaa Actan OaiU. 

SUUNySllAWHAT tb* Ml* of eilra* in the maaMlNM. 

Raviilt H that the lhaalrea and tttow 
»iRrr. larki rkM la par l or ma nre 
rontaiiiiiig nM>re lirfceta thaa 
al for fatored (howl. 

r Iba practira wa* aat fall •areup between the artar 
hatMl unions In the aa*t 
•etilement af tbair )urlailctlaMl 
^uarral laat auMMT. 

■ard J Baia raparl aa tba 
reo/panlaatlaa mt Iba pa- ap aa Naw YaHi Mala «m»- OmlM flgira Ikat t*a ar 

laa rlafa avaiast pra- ' wan will ba required befora iha 

dwf«rt of letil abawa with th* In en- plaa la bi caaplet* form. It beiaf 

twn af forctng payaianl. Quite a eipactatf tbat ultimately there wtB 

nuntber of attiactlam praaan W d In ba M taaak* af ptaybig ttaw. wMh 
Ihe pa<t three yvart tailed ta pay 
tba lavy 
an tba lalafli paid raati af 

Ibra* attrarlioni On* playad imM 
af tba iiaiiB •• B r aadw ay . tb* 
atbara batnc ia tba iap riaaa. 

laa ralrulaled to 
■MM the aallaaal detanM ea 
iraa. A W% IM aa aanara 

tlaM i* 4hr H aa<t N li 
eventually lacal 
paid la ftdl aad 
* * nwate wUI 

derwrHInc fuad. 
Def4>ite a dispute o\-er rummer 
«bl» to Tba Liltia roaet* 
M two 
iMimer •tarfc men malat tbey will 
u«e Fomet' iinle** en)<uard by court. 

Samtarl T f rrnch. «kho haitdlr* 
tba ilack and aMaWui risht«. eniarad 
«ith NaU LyccM M UeU Up 
HMfTicUaili 
N. Harrta. 
■ 

rt rayaNy and aa al|Mpt baa 
kaan aMd* la r*t«r« tb* caM. ar- 
a ardia g to the dua who aMd* th* 
deal* Brer*' cnntrarl with th* 
French aulAt aipulalc* July • u tha 
waah b* can um Hi* play. SUelel'« 

af I aH>ati wauM tab* aver th* Lyeauat. 
M Y . b* purrhaM (till not rom- 

* pleted at latent r»port«. prinrifMl 
rr^»'r brine that tit* title has ftot 
been riearad. It appaara that rity 
aut h a r m aa ar* baMiag back on that 
alock righU aa tba grauatf UM* 

original caat, ilairbn 
B a n k head, would |>robably play tar- 

iitory in pruiimity to Ihe rural ahow 
•hop* later Miaa Bankhead I* Mtd 
to have eapresaed the desire to limit 
m Toaaa' la batMlf 
a a aab laraatly di*- 
thal the h<M»e erH-rt-arhed 

the ( :« lir>r SolulK^n to that 
would be tl>r irnMi\tfl the fiunt 
arall. elaboralrly rarvrd (lay nvar- 
M*. Carton^atrti^*^to^aatMMted 

PHM vatoMVha BMmT Savilo 
"""^ **** "Syibaatfa call lot con- houM. fonnarty tb* WaaMa'i Club. 

Mi>t Bankhead will appaar In Ihe 
(oualry ptaybouac* In Um Serond 
Mra. T^^iuery': Grapa Gaorce mil 
bi 'TW Icbaol for 
wtH ap- Tile tr Ihe I.yretim i« »iippo«d to 
ha\r txrii . iiUinrd k>« (>tl» H Drthl 
who iiilendv to tuin the property 
ovrr III the Naii'< yroup Prira li 
• birb a rrsi'ided aa • Poat. himMll not eiactly a aaftla. 
Durjtf tha Moaon )u«t rioaad. Aa- 
4*raaa gave only li favorabia 
aacicet out 'of the ^t thomi he ra- 
Viened. fur a pricentape u( X7I. 
Brown wrote approvuig verdict* 
for a mere It o( the SI pioaenla- 
tion* he rv\ered fvr an atciagr af 

ns. 

c •f Uw Mlrtar. fawaaarf alH «( 
M ptadat tl iin b* m l*— t. •» %> 

percenug* of 171. while RiclMrd 
Wa:u Jr of inr Hriald Tribune, 
liked M of the M he >aw. lor a 
rating of JTT . Sidney B Whipple, 
af tba VarM-IMacraai. «a«a Iba Sun vnlhuMd M tirnr* in TS 9*- 
\ ew< lor a prrrenlace of 
Brooka Atk nM.n of n.t Time*, 
faxorrd 30 i.f Ihe 19 enlm- hr lov- 
ered foi an •xeraga of 4n. astd 
Burnt Mantle approval M a( lb* M 
»h.owt U caught, lar a tllag af 
SIC V Will i 

st«a la«a*«« M af N stated that IM daadi will be ri 
aa ria** A. wblrb will play ana ai) 
waakly. whila «• lawn* af cla« 
latiag wUI pat two 
li»g 
Iki* mana a r a alaadard «f ( 
Han ran ba HMlatetaad. 

For the trm tMaaa four 
ttaaa wiU ba af 
aaa Kairal aad twa i 
wMl ba aaM aa a awia* ba*^ wMi • 
la Mi<i >b»iii. Anna- 
af tiMir 

Their ralmgi *• right 
aad wrang guaaaar*. appearing in 
tba CntM' Boa 8coi» .n la>l week • 

VaaMT, ibiwad Uacb/ida* a* the 

Queiben 
BUghnrkt I of tha comparative 
laughit^t of the \arK>u* rritio 
Ibal a. their relative rrluctanre to 
giv* favarabia i «» i *a » — has alwayi 
at di*rua«ion and way ar hay t 

TheraH ba 
terma. bat laalaai df I 
each play-dal*. aaa caat r art i 
the route will k>e nia<te bet wean 
and guild boafciiNI *M 
play* will bava a U0 
n ». muaical aeal* beiiw $Ln. prte wi 
raating wrath at tb* 

of the 

aiawara Tbat uruaily follows a 
(tnag of un*ur«««*ful production*. 
Hoarever. the arrival of a lew hili 
aad th* reaulung raves invariably 
aad* lb* aiutlanafli. Tbaa aaly Ihe 

arrlglM* 
lb tba will ev idrii tty rxi 
bal of Coiumtiw Br<ia^ 
's artiatt hiireat^ 

rerls 

next leaaaa ariHi a route af a*^ 
nighters in virgia tarrit'iry. goal fe» 
mg a weeks. Aawrwan Thraira 1^ 
rie*)' i< also active in working up a 
I through 

U III Hollywood Head- 

lb* Mlmrt al- 
ia lib W.iichrlli revicarcr. 
id •M.co lu a HM'agi* niac 
af M >how he c>>trir<i (or a Agure 
ol IM. bal h* I ••■ iickicird m the 
above rompar.MM* lor •everal rea- 
rar mm W 
tbraaU agiin«1 the critlca 

Durmg MM of the prri«d« of » ide- 
spread anIi-mUc sentiment several 
yeart a(o. Loun Sobol. Juurnal- 
AaMricaa rnlaataiat. priaiad a *t«M- 
«K m I 

tor* 

wnb a 

tb* distinction. bsM coale*>iag that 
he owiM<1 a pa.r of galoahc* that 
used to lie on 
seat and aioaa 
riM* 
•tany bmuii 

ductiotw to review 
to get l>« rlafl ofl 
lavsaraU* at>'.jc** i 
af Bw 

arlM* 

and help Snanre showv of other 
durers Contend*^ lhal by coordl- 
nalion the bajards af produrlioa will 
la >t»w>. his un- vanc* In such r»e«. the retirwer* 
a»«r;. Ihcir wi\r« »!•> homr lr»v- 
tng Ibeai la carry aui their duU-lul HT, aM li a 

indie Aim rshibitnr. T 
McDniald Mac and Mrnr) Weisa: 
r.mil FrirdUnder. R>id Jf Adier an4 
M. > f>«>ly. all the lattrr tiring 
MumliAad wMb 44 SIXTH FLOOft It b Uirly ••U — i: -.-..-j. - ^ . 

T.44IIII UMMi* to «■ •» 5* "J'SS .TS?^ 

-- * th« l«Mlrr in h • hn •nnouMMd ] 

{■nail wii Ml «( • taak« bMlMM. imn in| " k <^ 

tiMf^in h« ••«•»» •»»~ *•»»• »' * ^* ""*'"!ilJl»!l*i!i 

la Mankattaa. ■ro«« and ■rooklin Bo-;..n .upiK.rtr<l YiMMh tMMMI, 
■wil naaon I •'• * 

Baiirallr. ho»rv«r. Y 144 Ilk 
4ramai aa4 munrala raiinot cm- 
Um raunaar 
I U WALK WITH MUSIC 

M Ika riM MMTTIMr* N 1 i«M 4 '«. 

Mat4«i>«« u«r iM'>Mi. L>«> *■« 

AIM Uv^-^l. I>r%r^ . 1 »■■» M h i m ; 
■aar, Nvar < •r» ka>' k* m N. 

mmmtn «•<•« t mm aai 

Wawa ^mii. t««i«vM wHM Oimm, 

Cm^'iSmo tima. Km? 
i««tar«. »mt* wnmmm. ax 

WiBlMaa. AM «if**««, 

• r*M lika Ta 
' m VraUMn Aahkraaxi' ««• 
Firit product tun bjr th« llully 
•r* Ikraa. 

lagil %mim m Utm4 a«mua 
«owBtowa »d4 mm YM«Mh vauda- I 
rUla Utaatra wHk a It-H MU. la» 


Srlw^rn and tha 
lliu khow la*t • 
Afiar Tkraa- with 
aM IwtltMUaM aiklnc 
diracUj. ttckaU art aenl 
al • cut withawl MBUaa •( 
atuactMw la to ha flv^ Vv* 
ti *M ai 

•« tta 

■rrlral a( tha Jawtik kolidari. 
IT »hirh th*rt U • hiatui and 
I Uoubtas al Uia maMCan pil* up I la that ratraariunant fol- 
Actort aaUrtaa ara cut 
caa aa 

continua 
that thara 
tthtnfl aarnad fur tha ac- for 'ratiiions Mlla. ItaTia, Man 
Brian artd Earl Oxiafid war* «raapai 

te- gJajy* Kjyrg _ >aaa»at. la tha atatartal 
iwdarilU book, aitd thu i« 
... — for any aaMuat of ~-' 
chaafat to ovrrraaM. llHra'a 
ctiaara tor thU bir4 to toal 
Juaa on Broadway 
Thankigiving. 

Thar* hai baaa on* athar caal 
rhant* m th* intarua katawa Mm 
hintarUndj and Tunaa B~«MnL Mm 
MkaUtutKM of tka MadaiailiM, 
malm wun*t farMrty with Paul 
yW iiM K far tka Marttoa. kat dUa 
•i aaW auaor Oa tka product km 
C *a kaak araa r«-ata«ad kr K. H 

Uw arlctoal la»L aai thaatr* Fault U rhiafly lack at 
ui*ni amuog Uig* <«t that clut- 
larad ap • waill tiac*. plut a (an> 
rruui MMMHl of cuMluaiaa aad 
aoiM thai Irtod to aa a a* actjoa u»- 
' NT tflracttaa. PUy itaatf. 
toarardi tha ark/ aid*, la 
kflie Shi-Uflt M • ■karrd tot af ara>c » alr WrtMBi* «HaaBlg 
iNar Winrh*n. Mirror, and Bakar t BaMlay. Maw Vatlwr. 
ht aavrr attacked th* rfiiio. th* proditrar Kguraa that If th* 
h»r* itoto • Battiralar iltaw M thaai da h with fay gmf mad Ml »Hh 
lackadaiateal dtaalaaal aad BaliMal bSMtaa. Vm Mml^ «M MMB 
kal I wm ainkiiy waaM p«l mMm Ib MmIt fMto*. 
WkM^tMa ^partMa^^ M hMfltat^ Tltm 

arUAwiA ttB ■hMMf df Maw TmB^ anMlMir wrtton. • . . I snA 

Mm mil I n at m paMM. «allna lai al aiaa I think R 1 

BMrtar MaUlaaac* aot to a p praclaU thla kaauUfui pUy ' I 
m Mm 'giaalaat ptay arlttaa ky aa Aawricaa In M y*an'. Alaa A Aaron* U out a( Hbld Oa to Yaur Hala.' 
aiuaical. Ut*%l lakal a( wkM la 'Wha-Haa'. 
wMk Vt many UtWd At 
a ka waa Ito WMMli laraEhptoal far ptoTa 
■MtlichtMid ml Mm y w hmm ckar' 
acton. Vacaacy acraM Mm kaU timm 
Uti^ wMk bar 
■ I .raMa w r 1 1 a r 
ky a gar t ntk a rto . 
Italy (taru a lavt 
trill tanaala. Mi runt toto a 
M* doc* a walkout after b«< 
maiden Iriat Mirid* and iM 
ap ky akarrymg a faithfal I MuaiMl 
t*M aattl Uw artolaal }a^ aai 
aad HarWrt Karaar 
•d lar Mm daacaa. tmr- l^ottad through tha dr 
co ro ady rharactart, aaty 
laro al whirk ar* aatcaaluUjr par 
trajrad. Btg Afaa aOlka ptoalr mt 
toi^lka aa a 

would-l>* aiti>t Ann 
wurkt in ><>n>r Uu<h> u aa 
of th* malri Rubin Utval la • 
dacoratlon 

Boat of th* ra>t It Ma 
JudMh Allen, of p.rtara^ wka car- 
rtoi plMly of ih* laad m Mw girl 
MM night ol lava tacaa iato 

Sw StmmmJSiimmfL^^^^ I aLakan !■• aa- _^ 
trmm] ^ ^ kaaa aiada 

»ith th* r*«uM that i 1W kiaiM ayatoM at app l lai to 
Ma al tka laaduig Yidduh 
li citod aa aa aaaaipla. Arouad tM.- 
BM kaaaftt tickata ara dupaaai at 
MB a aato 

M 
BMUMH M Iww that Wm waa M 
laiaad llHta la na rlaar tadtcatioo 
• «MI 11 

«8l at 

M«r wMi • Jmti* giv tmmr 

PtoM). had tha attracttaa kaaa pirn. 
aarhar to tha a aa i a n Bhaw 
at tka taM«ff«. k Broadway ■at Im to raal 
tockal^ua aad tola al 

totoat aaeda pteaty tt 

. . _ . .. ^ 
A krackura kaund to vrluaa aad ratatrai to M M 
to Maw YacB 

«l ' ml una WMk 
I Mm Maw York aad CMnaa aaaiM^tto. raapMHhraIr 
with Dorotky B t kk aay aad UtUan CiUi wMB 
ol that thara ara aaaao dupUcatlont kotk aa to 
carrtod wid photographa. Ctoranc* Day. upon whoao kaMacaMg 
kli tolkar tka play ky Maarard H adaay mm4 BaaMl^HBO 
•I *a iiBirtil. to 

, O I D» Byhra. kwt Inrtog Bartto. wka i iaipiiii 

Ml M Mw akow M-M Tha bankroll (or productkon waa 
Prlar to tha Mualcal • opening tn N Y. around IM.OM waa *■• 
but tha rftow'a out-of-town kua«MM araa tm willanaly Mraag tkal 

m operating proAt waa reglatorad. _ 

ml PlHrMtB Navar, hgd thB Bbmpb dirtrito bImb 
I gBMMBll*. MMlMftkHB 

prar; Jac* 
wafl friand. caa aaar* ■ nrh 
Art JarreU u th* 
la ' 

atdet giving tha beat riiifniiiiaaiai 
to th* Uww. th«y have koaa favarad 
> kaal BwlartoL WhMkw h MTwiMto 85*11 . 

HatoMck In tha vaudeviU* manaar 
Jwialt M fair enough aa th* ihi 
■ mto aa ir a arka cwit Mite m hi At Mw apcning. tha chorus firla 
id ban atng a little ditty Ulling 
m aaaia a ta U D<4 

to wacry toa ■ 
1. aar la Mi 
ralardtog factor la tha all 
toaraav of the book TkM« 
■I* aaly taro pickup* in th* paca, 
Ma ml OMai a daac* routiaa ky TM Tarb ara aaar alBaalary to tka cada. 
AcNW agaacy. which fought tha tlctut 
control syatem for tka paal tnra%aa- 
•on*, wat givra Uw aad to )ota up 
hgr tta baaN if Mm Uai«ua 

"""^ * . Umm W. T, m 

ml top kosoffka tbowa al inB-4 
bava kaaa aavanth oa tha Uat, w 
IL It li Mm 
■lal 

Latest publication rof«c«rning the ttige li 
wbirh u priatad to PaiMlr. M. J, kul kar 
lU tha inUidi it Mmmm irtMn aad k 

Strawkit Rcficw 
and tha 

awral hacking al aMwr lick*t aMn. 

al brakart aMofntod to 
taal tka laaaUty al th* MMchaB tow 
Marr '*rm» 

•* kr Wslin TaeoOT I HM 

rtrntmn M Ik* I 
a. i, Jaa* Ml an i<r ,, .mm>» at 

MMrl l'w« 

.riuvsr* «iaaa* 

. r.mmr%t »>il» i a 
aruuMB I 

i UltW to tta Haw Car. 
tol cb a rt - J a h aay Mirrir acara to to- 

dicat* much in tka way ol conuner- 
rial poaukililiaa. 'Ook. What You 
Craaa) aa th* 

. _. . . Hap- 

CTaa the dirty 
Se* M* m th* rant union, th* Auocialad Actan 
aad Aftlataa of Aparlra. wm ra- 
bf ttt 
Al th* ftrit n«w play to b* don* 
to^ karaa Ihaa laa inn^ ^Moan Over 

HM aMM?* AfCawal ^Tta 

poerly plana ad. poorly wntlcn and 
poorly played. In addition, it af- 
iacdi Duaa Barrrmor* th* unhap- 
If ml provini that act- 
aal aaoaaaarti SMv to aal aacaaaartly karadi- 
Ph. iltkaMb Jaha't dai^tar 
detogalad to draft a plan al laar- 
■Miiaation leveral monihi tjo after 
• )ata( to • 

rito I'TfiT £Mit bava th* 
ai jral aaaaattol to a iCWUhillt 
aa angageiBcnt ml mumrm Mmb 
two and ooa half yeart on Broadway 
at week, ara not deAnita athar 

aa touring the revue. New num- 

bara bava been laaartod to tha akaw 
itly, oaa aatog to ai 
OutBt hM • 

Unoit.- for yPHMMtoa II 
being mada ara Mttolactory. 

'Pina' haa played the Windsor. N Y , 
lor tha paal year imder a rental al 
$n.Md lor tha term, that money ha« 
to Mw aalato al Jaa La- 
activa. 
Nica for Me. 
brarad ky MIm 
Vhittog. N< 
inspirauonal. 

There »as st 
lag atokt that 
Mm «ai. ar Mw «•* at IkB CMk ITV; WmT Barrymora). Is a Aim starlet Her 
brother. Clifford (Will Mmryi is a 
dltappotolad the*pian temporarily 
'^"mm^ aaMwr. with a pendiant for , 
I ilranaa young atca to his 
•a coUakoratori oa stories 
toaiaknw never materialise ' 
I WHb two parisitic 'rollaborators' , 
a lr aad y established in the f cnwicke's 
Brverly HiUs home. Clifford picks ' 
I y^^^jattyy^^loaaa. a^^aaj lad , 

; CMO Ian al plali. H dt»ilapi* 

' aver, that i iuta a^ al stone*. Jnnei' 
kag actually contains the t2t).0O0 rr- rong e^ 
canam 
baa laal Ma adge. w 

of the cast now obviously 
pounding the rofnedjr. but Dbott 
Nuccnt. sUr and co-author, appear* 
to ha\e retained the ciupn«at ol kia 
I ptoying. to tta Brat Archia. a ttiilrlial a«aa(. 

ovetiiears the hoodlums threaten- 
ing Anthony, but decides it u all 

Krt ol aa act aad aCars to kook 
th rnibi Ma pMarai. TiM 
moaay Baifto to l a u aa ii ad fra« a 
light-Bngerad houaeguesl and. lova 
having bloomed for Gloria and 
Anthony, all ends happily— for UW 
cast al least 

Edith King steals the acting hon. 
ors as th* mother la a Mary Boiaa- 
dish rol*. and Juo* Havoc lands a 
light lift as Clifford's sireniik es- 
wif* Will Henry overacts the part 
of Clifford, and Gaorgia Harvey turns 
■"ai " Ihair car. 

Jones tries Ineffectually to 
pUta his discovery to Cloru. e»- 
bul 
suck la th* g aai ra l coafibtan at tha 
reawlckc's Owl Ih* aianey has dit- 
by th* time he 
to listen to hit talc Tlw arttmg. a t 
places all ol th* 
advanuga. as M 
doara a 
Ik* 
IB. nm W In Xjm4 Wlili«liMi»l. i^- 

«« ttntt at l>» n ii«'». Bydnry. 

(Mk« of the W» ri t tooflight nile 
a l«WMH. «MM t<>lr4 it 
lru«n hrrt l» 

Nm«M 

lOlm tn IWtrl here 
11 ■ 4Mlh !■ •« atito ■RMti whtle r«- 
Jimmy 0'M»ill. alter Nippiat mrninr from Mrlb>Mrn# Aubiry riuk CaiM 

>«aiaA. 

Granrf. 
dartirnr^ 

rarnwr Ma^ Hmmt W Kiti Y*r« 
I o( Miintripal Thaalra Ann 

It AMortalcrf Orr(«a«1ra> tf 
KDKA ala* gifM awraiaii Crvg- rdtiMurwir Bratrit ill 
kM MMl l«r tin Mr* 

ML i!l*?af ' "'»'"« '•^'"« I»u« 'Tiavh .c«K »ritc« lnr««. 

PMaWy ra»»»T ""n hMrtmc ron U nialala^ van** an4 k- halM miT«im««im « rar^a I 

W^H will auminM at t«i* Niw Ho^a. _j jj^yimi^ JJJJ MM %v •ajm^^jariarmaacai m l^asaa. j,"^^ 

!_rluto ■"" "ff??*- ■» Hip* Uw M. Lau.. CarilinaK »«>UM«r<< • TW Bwr« Hill Miwir Clyb will 
pon>«i a wri»> uf 14 »unwnrr im>- OWfM NMiIrr aiaklnr * m« *'< 
at aim* 

CKarIn ■w rfc l a y la Il*ft\*i •« 

Blim 
lla 

fraM ArtlMir tjFana. 

t'aaar Raatara UM up «iih An 
« bllt Viae* Kjd* »aiU 

arlattra m IW Wft kkrk 

Jk Ni»rr law Ann ^ _ _ 

Ntaar. Baatant* * Kriaa. lacai iImMm, C1w>aaiw< an4 row 

iwa >Mniar jwrtnan mMiwaaMli. far makinc «0J« 
PikitiM awilrhrrf la l^oulrvUW !• haiMtIa awi- 
mor ap« n tl 

Tfca JatM lllkMllM Wamw i 

tori kaak to H. T. mm • . ^_ 

•4 Havana rmiini Br Marry 

Natiaaal falliar^ Day <r.r«i Xun 

MHralf af l.ifr mac * La». 
»w tn Hatmlina tfalNg • 

"Ulinii Otroa alter a wrrfc ta ' ^^1 ^ 7"^^??' *"* 
tha Ma<».UI of J«.ni Di^.M^ f..|- g^-, gj^ ,fc.„ 

<1«|MVl- in( anla tha ytaUttrm and 

vmIiii ractlaL I aa ramfwiiin o Dav Jr <rf Stimmil N J a< Imki. Arthur HernMaw Jr atwl Mtma 

^_ D. Olian. who nr« niana«ai ( liHord UwM.nwth ► i^j bM-k from •aatern ^aralmn 

M taa fc taa D l iwi n atic namiMlMm What a Ufa »r»ic4ulr« |oi o^nuic raHlrtIc GotMard 

for tha Cirruit Court bmrh prudurttnn 

Swrll luinout for flr<t runrr-rt of Aana Laiati Sariatr af llw ! 

'•.•1 IrwM aaaan Cat Hf Qawar a l Mii» l lal 

Ual»a f »W y .~ WTrbart "WiySmfi, ' wripUaTMiLMlTS 

CtaHi rrfusa* rmdurlnr batntv#«l |« 
Jack L^ncrr ha> opmrd iiiirrt la 
SaU««ar jM#M,_l«Mday 
tsi't wama* Warfy Cyay Uw »4rt««r. , HMria, •T il*l ra- 
June 17 lor rmni.iyaa 
Iriy tlia ArM 4ala. 

M a twl- 
•Mrtary palilian of bankruptry. IM- 
|M< itu aw«t< aiMt nabiliii#« of MJN 
Lawto J. Allamaiut. W RJCO a 
rri 
ttk 
N aaya laarla a < 
aa kar paraawiili. 
l«ula la Cnaal 
daitaa th* racli^ 
llar w rtiaa Club 

Vmarftt Pr>ra. alajrlnf 
r.unthrr "» Th. AaNrrna Way. b.,,,,,^ 
rurrani at Muairi^l THaatoa A»« 
raraal Park tliaaUa. a.«d Narria **** 
MHgklaa, art dtrarlar lar awn . ^ . . 

■rtlinl apaakara at luachrwn *• MMM ■ PW «f 
iaaad by Plaraaan of 81 L4>utf . Inr lualan aa yaa'd a«ar waa* la *aa ar- 
iMli* Lavala. pm af UTSK. rurrad tita albar aflrtaaaa. Maya 
N»l^l. n iK a aaaMi n lll wi oiiwn. daufhl*r el OW. «a« at the 
I warkar*. ataa li atrvtiia ai itniud riankrd h* !►»« pirn Mrtroi ihorla dayartinMl 
firrlanr* writing. Waala g ra«idRa- 
tkm ml Thh Canavan. who laai r d ua . _ ..i. 
ali h., lima to lha Iroin Rnctond hf air wtth a M- , r. 
of nrwarvrl and faatatra ytrtura ' aUt»« 4lawa« Bayi Mary Brlaa wr«il u Naw Orteana Mawrvr 
WIN rantain lhara a law , ard. 
p aaal lar a »*iorl \iatl at < Itigiaw. Am KhM DavM tm- 

L^T!?^ » »«»»nfc mHi kar Tn tha baaa- i 

_ mafM of tha kaalalry, kaa aul m a 
part of Paria bairf M teaa ^^m^m 

La Sauaaf put la Ta<t •Bull i t«<att ^-^^aa^ 
aa Ika Baafl la l»l*T't La Vac .a aur ' -'"^ • 

i> SSaT* ""u.** •he »a( aailina lar Lala •urkttt* 
• kad 
a< Af 

^ ^ «a aMlSSna 

la Ha My> hall ba ranran- T»iaatra .4r'awlta««af. kM «Ml 'Haw Vark 

an iMa lraaf>t Vinrmt Vnnon JuIumi IdMMt ||a«« la Uw la tha aaaaa af aa 

aJT* ■'■•^T',' — ^7""* C^ r^a" "^rt J»fS annual fr.tlval from whk* Hrllia- 

M ika rparial t arriMaadiii li pa- Darathy l U inia y , Alaa Oma. taa 

latfa. wNk Margarat Bavrka-WhiU Cawdarv. Clwrtaa MaallL ftuUm 

and Waller Craakwir m akawt tha Gram. WilUaa Alvaa4. A. W. Saw- l"!^ " 

aaaw tima. Titan rama RirKartt >rr Mm IWd. Jr. and Jaaa ^ Om. Uaaian 
n' tdaa* grew Tha Q>M«n 
laikd la arriva an tha t O p m. >htp. 

af lac lor it. ram-r» Ihn M«m 
th« ri 

C Ikraugkaul I ha »n*t ft <'f iha lima >*tlara, TrI A«tv'» aparalora ara 

ataca and m f**^^ craam a( Ika laiaal ctap^ rM 

toUra -Kaat Ol *a OrM* caai 'I 

win kaap an Oia aand thn mrakrnd '"^ *y'- 

at Uda Baaril botal «iih a »(>rcial Anotltar effort at loral Aim |>ro 
Qiait 
..^ I. — ■ tka iraak alarm, and lika 
ItakkMi a a a tnd kaandr. away ihty 
want an Ika haela of airpart ofkriaU 

»ha kad grrelrd the Uoi-ernor 

Virfmla VavrtU kaa a ton dub W K Vandarb.lli It-paa m a f r and Mifca 
for car. 
Ataa '^Fbinalatan. klind alaatat. Oni^'nac SaHanMall and Cotlan 
' laklMt danck^ laaaMa. Q u aaa Lala ware krrfktp 

' A R Blllaa and John Shahen hat* ' Pravocalively veiled. Hi>dr«ar<le 
epa n ad a publw relation* oHicr Aew up to Hartlard ane aflernuon, 

Charlat Cattle back Ml Ilka Chaaa. at aL pVr^iw"luJ[ ^^u'^Urn'rl^mm. [ wSmT* *** racaiMlj^ SiiM^LSaSll\ll«Jr*aa ••■ISiiSB **** 'ttitiHHTiJl tSmtSk 

I Atrta MtaST {SMB T aalwali/aar. '•>}f^''''>'» ^ t^ llTSm ma mmWmm^ 

M. toarv all loraUy pr«iured It wat M Uw Ckyaaoa laipir. ^ » T. M*a Ja*aka l«P»atf airt ta I M 

the ,„ rar.caio.r l.rm a.Kl trar.rt !».* . ■'fP'— V" !«* lV}* l.rf^ .fl I DetraW. W. Heard Sr. and *. *«a 

2i *^ -r* *■*«; w « "niM^w 1 aui- ~p'::7'.:;^^::JM»? ■'•«^- ^ 

aM aavNMPMMHPn^ laayfneri to )oin HWi * P '"' ipeetalorf oha 
look ml lar a laathlaa*. 

old t<oy af Ike Ckiraaa 

alion empottiim wHk 
in* in Ea>t Si Louia. Guy, 
I't ana af a •I*. Pittikvfh Wadneaday 

Pittsburch and will *%of of! at 
BL Lmm Infant liiiushlf r of lUrold K.ipUn. 

la' and L<auia Path managei and it> part 
asalaitalien oaraaa. paavad away> 

lata aaini an la t arnad ever ...I npen- 

Wi, IBhBi aiiiara Ika waria ataaai nicht'i rerript< <-f 'Womin in 
wm ba IhM Ike end of Ji— , «" <"'«•' Benny Ideroff left town ailh a 
<a« >rplac«mmt, Vk Tbmet a lacal nrtlhinr 
raap I kaw 
Keen-eyed piM* 
ihipa in a-wakMjr aarljr ana allar> 

*a Aalaltm Tm- ^ MiMaa GaMtM, al Ika ■* wB •< (round Ikay a 

m a 

the MIM 
fiw PHWa tackled it a couple af * '^">* f'^" Faramejmt a«i(« WHIIaia 
iwaai WH^ kal aMiar Mm^^m nianaacr. d<v id>n« kia ftnd vi ca liaa ^zT^ kZZi TT I. B o kert Brnder leave* for lha 
**art Friday ilti on »*\rr^l biui- naa mattariL ana af aa keaia aaa- I 

i*ld tia a»liti|Wa»i»iSl?Cl I Ck^^^i^U ia Clilr^ and 

Antnii tkan Ma laet air the weekrad. 

the Ui«* Trank W<'a\rr hired Dm* J' <J 

Mindoni and aaa the r..»m»«|u:ii.. '^frh lio m Nrw Oi Iraru for h.- U 

d.kplavina Imperae It aa- a la-'inm JT"''". rk.ii > - 

Jrvina^GUIman. ^^^a thaalr. i";^. e^. - — -fc-^^jvj*-^ df^JlS^i tJS^ adi^^ ll.* 

ilJlf..^*** ■■aa*** Mlw h i g i n d'uia^iayaTt a'^rr h!!* *%>55* l^BanfaaarnM et*» lay- 

operation _. laal taaak. rraneia tt^mn. af Ika Mitofa ami kMed at AirlMMar** Fralic m ll.i«- 

Jack WilUanM has inined Billy Xailart CMl W beakltlaa kl' t aa a . IMl< n veOerdav 'Tueaday I 

Grry Wvil T»»«rn N Y Don HtMW bouchi nW A f Yarhl 

|>a ■•Mywaad Club 'Itc to bwild Naulicjil T>v*r% 

- Vrl«ren pro| ertio nt»t Jainr> I. Wiv wmijin we*laard l«-t •r«k » "'h 0»rn Kertlarwl at nuirvaa* ( 

Cllilaijl anIATBE memkrr |oi » ,^ lo L A . TWA. J^tl /tT^'i^^ ^."I 

'TTu "Sl.!^ tS;."*;;, «acaU.» "«»^ My> na fcy, b Md ket kaa- ;;SJ^i 

after aniahiaa her rata ki Mr'a >aaA AUBiw M aaa Mata. Jc^ y^*?** lar iMa am lav. 

Niahl at larl CartalTa.' MapBllli. wmmjM, w mm mi am m . ■ 

Dmrfky Statt a« tm MmMWIi V. Dartiac tka Kk« Paalaraa «fii«. I 
N J^ to aarva aa Wb Mi al Mf .aala ariirr. BataiiM aaM ka «aa 

lerkeld wania la be tn e<i ihrtn to a Carter llM-aiie fur maa— r . j^aaiag to bi nf hw lamii.t bark 

aaM WM Oa> aa't aritk kim •iwti.y 

l>u< hover 1 lor Madrle.aa Carroll. Frank Fahimko. niUiy r-p. 
anM■Iuu^ decree 

The prulilrm farinf Bbrbaia Bwh Kai 
Grnrral , boma'f ort h tu marry 
am being as husely altrndcd lir« lo.KtrU bclurc Gaynor't rrvuc at Green ttiUt l'U> flo«e.. loneeatrd in a bi<.»n-p*prr Laba Kai^a. 

M p- ' " the mtkr hbine U,i. Th;t« hu^ky. *a»*r ttpie-t Jiak Kcenry 

Garden Ballet alill boa- Che>teift<ld >« mdintiri.t tn the Allomey Jar^ua* LeVina puilinc handle;* hustled tha bua o\*r to «*•"■•■•■<. 
la Malkaiime lur Wil- animmr.y nt •h<>«mrn v> h.. alw^y 

■Tkit aritt paaatbtlily af aca- bellow when free ihowi arc pieaaaUd ""!"_. "^•^ at*wmm .w«^- up 'I yt MM lac BW OMal la M> kia vite. Amerwaa Airline* where il wa* *ent «a>k«< U/PtkB 

Id •J;?,,**^*" "»» f ^*<q» •••"•M li^ISr 

Wirth'.'>.r,.- ~i^^— .1^ ■-*, I * appo»itian to paid aaaa. .■BWMaB ' Harn* and Jimm» B-ln»rr T** *'^-^* ^Sf* j*'^ ****'^ ' Arthur Siman. gm af WPBN. ka4 

-•F a^^ k SSfTarT i?l n l i ■ f "*^'2a2i ' " "^R C fin* U fclahama City Jl^lJ G^T^TSia MftkTlW^ itS^ iTC^'l^MMllMt 

fl ^^ 2nMSBL'yi>t4r' **** l jSaa MwjSrirto '^t**g!*^'''l|li| ^ day a>4 m a« Bw CMwac fcawK iar , Taaa awmJ^JSaVSffim^»*mtl>^ [ a»ITUARlE8 
Ib •pparmi to*4 hmtltk. 

*Hm» •( a«M- to 
•( Ml ~ ' 

IbM^taC at hm hmm!^^^ "^ll 
■>1T O** WriBkt M. fM^it»rf I 
M«OT att tiaaiii ai War- 

Mr% «la4 J«W t toSM BarMT^tM, Litmrmti 
•kMk Brailator^ 
l> Ta«laa«. aM M'trhall 
WMI virtuallr takf thrir p(ac« when ' 
J. > Tartt Tl. v«t tK»alr« pratar- —or M— tht bomtw bectn to ratn. U 
Itonut. dt«4 Jui>« } in Um Ancal«a. vvMenI from riirrackeUnC boak 
Htpyn^ront* thaatra 
II kaiMi. Buff«lo. dirvrtad Buffalo Ma- 
laag rma BaiU an4 ^lotad Am^waa Ur at 
Mi MlMr La«MM aiMaic g riiipi ' ^ 

taw WHXIAM ■. KVABn 

Willkam N Bvarta. Tl. rHlra4 
_ Um advrnl ^•ra<-t*r actor, whaaa M yaart tn 

Ifca WarU. , . ^ _ ^ 

rateT* "iii •Wa*war< • « "i 
ra 

AntalcaMltan of tha appriil 
w laly M ■ H i l ly C*Um>1>c M»ars ka 
MM 11. piwaiMlly all of 
• atecW 

raUMlic 

fcf Tli M «in r. 

ratirag />. C. WalHmg 
■I n la TKa Oct a raaa.' 

1U- pra a aala< al Ilia aM Glob* thratra, 

n ■My,- Tha Ufa af Bntila Bodan Ha was w*ll known f.>r Mt 

CaU.' tiava Oa a B«4Maf aa4 Tha contadr part* and rharartrr rolaa. 

Staaa kaaaailag grand- Mora rarantir ha had baan arliva 
al tiM 
^ya« tlia rate la It 

anU-truil matirr 
will hava to ba cludiad by 
ladividuaU and inrtlaM ^ 
r K. curt 

RJward r CUva. «. Brituh tUg* 
•nd aba actar. «M iWM • bi Narth 
^ " J • 

fear* t^wSm. Cttwm vat • ai< 
ml Iha varlaaa dialacU of tha Bril 
|.h 1«W( and taarad Mtaaaivaty bi ! 

tha provincaa 
mus r. 

p. Waftar. M. I 

•n lor I alack. «M Jaaa f to < 
O. aflar a laag NtaaMi 

Sha waa a BMaabar •( 
MacLaaa icaa aAw MMig ■» • ttaga M<r« iva« |» 
Um i«i «l a. rw • IbM iMan. 

probabla hora that 
aakad tor tha raraaa 
ralitctanca PaaalWitr kai 

la kay ipaU for rspM- 
and grant thorn a 
af yrart la unload their 
bmiaaa and any 4o«n> 
I a iMart attack Juaa ■ al Imt 
bi Maw York. Sha had baon lU for ; aMtartaOr 

Oa Om alkir haad. lhara U raaaan 
U kalian thai AimU Mi Mm and wMl 
aa putUag Ma mm M Mm rar- 
■ a rtrcnii 
for tha 

11^ tha 1^ I voaM form a apartal wira •mriaa 
4mr ptrliC With tha war ■> progiaM *^ nationji nrw« MacManut it 
aaly taar aMatha Airing IgM. Fan- | taM to hava aM«a • 
guia wai alaa anablad to ari a now 
racari lar Mm jraar, Mlliag M 
Uag up Faagula wHh Ha rk Mpla otfl- ' rainpa4 at Camp Riplrr. Mbw, M* 
Uam. wa* In Now York for the paat summer. Aug 4-14. will be UaeaMi 
weak! and tailed fur CncUnd iNeb i Journal-Star and KrOR «ln 
J iTwiiiiy ) A member of (abber Barney OMMaM. who it tha 
Naval M MMti. hla ■mmIii wa< only »i»«iilil aiaaaa^ critic a( Mm 

• ret Wil kP I 
trta. Alaa. M. 

Lane doe* not attrfcwta tha tra> 
«( kaaki M AacM 
alM. M Jm. 

lB««l«IIWt«» 

li« up la M a 
rlw. OaaafMM 
patitor*. Richard Lane tatd. raeaatly 
lianpcd hit price to (even pence 
••ri. and there * tear Ml 
wUI laMaw iMtt. Prtea Ig 
ia tmm pmm (Icl. 

«« •( M 
in ctMnpleM 
•acati a(MM 
rraa IN to IIM a taiL 
cama from Norwajr aatf 
aMnI at the *Urt a( Mm war 
raliaalag it U 

Laaa taid that aa a 

* • liMwarirHla. Maaa Sha retirod 

Davia. «. ira* FitU- , xtu Har baal known rharartar. 

* ^J?*" I tion waa that of Honor* Marphf 
MM* m \ ,-Ut* Murphy * Second H 

which tha pteyad MM 
w ac m» Tn* uaita^ laal M raara. Darla. who » *r»ad to 
th* am World Wtr. had boon a 
laatfiag Sgura ia exhibitor 
ttaas tm laal couple of 
jMM^lM tw« yaara aa haai al aM 
JOtCrH LeBBAMDT 
Joaapb Norri*. pUywrighl aai 
actor. kitown profaaaioaaUy aa 

«M« Jaaa » at M* It ha* waa elctorta* la paralM at> 

tioni that are bound to ba haa4y. A 

to lavaimah after *everal 
lUnaaa. 

J. Harpkv. Ta. fo 
al tha Crtta*kiira «N. O 
» at 

al Mm I 
«ad Saiariay 
hamarrhaga 

Mlaa to tha VaHa4 Malaa He began hia 

ically are iiliiaMl k»- l'<^t- becoming that 

larg* diaUlbuUag caaa* > Papar • me. at the age of 11 Ha 
1* attiibula4. ' '"'Vtoatly uaod the by-line of 'J.>ha 

whtaB haa a 
Owrto^uSkBiaBespUtoiag the pwr- 
poaa ol tha aarlet u to -give U S 
I ntwi r aadai * a better undentanding 

tsJMa W Biley. "* thaary and pract.c. ol U S " th. •w.. 

k Mia to 4mS^ >toinMll«i.' ractog aack ad la cam- ' *"«»-»^ «»«•• »• 

" MBl Ml M - to Hghl 

MB gatf musical comedy, died May 
g« Bar heme in Puai^ 
r Mm paM thrr< 

y whtck 
m *. N Y in l! 
with Milton Abora't Opara to Jaa Dairla. to 
Jaaa IL BrMa it 
Jack Kapp. prei of Dacca RacarMa; 
Joe WiUon. vsude pri former, died bc't the miuK publuher. 
H. Y, J« Mrs. Balto Fotatk CBL Wk BIRTHS Mr and Mr*. Stanley 

FattMr U aa- foun s. roKM. 

John 8 Cohan. Jr, 41. fanner Sim ' to Detroit. May SI 
ly. Joaeph Shaehan * Opara <^>fc of tha New York Sua. died 
and wa* *ece to 'Baa- ' JtoM t M Atlaato aflar a long ill- 
ISU aha nurrlad rbrtl 
liar, 
of tha Cabkagt Patch' craator. to tfa* Varti, WattUagtoa. Chlca«a aa4 Da- 
Wait: to BdMor and PuMitBar: to> 
TtoM. Lila. Pertune and Architc«- ' 
taral Paruaa. aad in » college pa- Prank Carvaai. Collier't 
■ignrd With Doubleday-Duraa MP • 
BMidcala aa 'Hi^ Jtoka.' 
aad -Up to Mm CtoMMt*. 
aflar Ra ca rd waa nam* 
agar al Iha TtMgU. RKO U| 
lh aa lf a» 

Aftor IS yaara aa Prank aad Lawia Mumford have i*. 

aouacer at WWJ. Druoit. tigned from the weakly bacaiaa af hit iuinbiag. aa4 KbmC ia to bni^ 

Mr. aad Mir M. J. Werner »on dtucreement on policy n ilh the edl- ' out tha life of tha trribbler to 
JiMa C hi HacBaaaat*. N J Father t.>rt Brure Bl.vcn. Ma'.rolm C>*ley. August 

It JAM aagtoaar M WMEW. H*m , C aarga S aato aad Staik Yau af | Cloamg d*u of the Creyalona 
M - . . I *M**M BBSMBWM IB flkt Bookman Prue Novel Cmtaft. open 

Mr. aaa hib. rraa wMaa. jr, aaa, I camRI ksBit bwB FMak aai Mbm> to thtna la ite book tr^to. aa 
Juaa T. to Hallywootf. Pathar lallaH haUii« Mtot tha O. & AaMi'Sr^ 

gl«« Iwwii UM aM to to Hallywootf. 
writer. 

Mr. aad Mr* Robert E DuavUto. 
Juaa t. in Ciocmnatl PaMtor 
ia giai r al aatoa Mta^M al WLW. 
caalribbtog aditora alaa arl toi . la 

taka a ri* al what they dcclara to Uy al hia U. B.J 
^ «^ liberalitm- of the goe* iato the amy. 

_ ! Wilbur Porraat. auiitani eJitor .f 

l*a Haw lapublic wa* f aaafci, Um H. Y. Herald Tnbuaa. alactad 
D Croly la MM. praa al Mm New Yark 
al, It. 4T WHAT THEY THINK 

|,M IB«M Tt^t^ •nd UH l«u l»c ^ llwr* to b» » , fcum« him tor M U 

hf«M. Ml •* » In M» »►>• ••tow Um apM 

•M* twMMM ifi Mi^wyww Nmmv,, th« tort •« Mm Ndl HaMkM ad Maiiai Hanh Had 

"SUfe 91' Frim Eipi's Fix SiUmr p^M int. thM 

I- 
fraa mM torrttartos lr«M 
tWHi. wtttttt ft h» Irani 

I . .(IwU •«wal *•'. . •( Um 
U«inktn« M (MW P«tM4 In I*M ' 
•pMMti« ataht' AaMlwr rUuM wMrli ka* 
It I Mjpfl toe ptoj'vra IM to 

«•» ptf. mm Uw aUM^ Wry W9rtt It tlM» Th* rw^a- 
«». A* raaMN W wklrii tM »»^ •« »*• "l^^to* My vilmrf Ika 
•iMlrti ^aclN-ally 4t*4. Itowrvrr. "»rra«i tor« af thi* agraaMaal lar 
Mt («uclM ai>4 racaa Ota mtMtmn , Uw aaaantf partormanca aM thara- ^mm a%MHra to1 to aU ar a^ pwt 
I muH ■ raaaa to«l#M' ,afto* Ikaaaa and Jultal' ptoyatf m |*'J^ V***!^ 
llWirli r - ■— » «^-«-> W < H m H . — <lli iMWitoat ifcato>I H '*li» » 
I Maw — 

H, ftort • cawilf aaa aH away 
Aai* Car*. a«4 aal top ralmg ba- ««»la*y olJaa 1. LNTlil. II li Uto htontoal ifcatofc J 

ji r *^ mm . iitim^^^ 
I Uilar. Viiawii: "-^ P^H*—^*^ I iS<to Mfti to?" MMto* Jf%T 

•■W^* I SaratoflB tkM yaar Wkila Mitormatwn an ahKh thia 
I wa* fcx »a M dmibi »riginala<l 
I Ihw aflira. «• tnd lhal wa * 

a« tha maltor Ha arMI ar> iF. FmiO. 
FAUStfUN 

2DI anly wWi lha un4ar- 
Ma* Ika lanof o4 lh« fool- 
aca CMi't ka rttanparf in N Y a^- 
loiial o^Tkw Dndrrctonrf tkal Lito 

■M« kaa ka4 Ika mm tmtttMg awar Ia« rraartor*. iaaa H craw*. Tku* far. lha Naiia kava 
rrfwaad Ihn prrmiwion. ruling tkal WrtMra making n ii'i 
M an Ika m>um4 (laflaa to 

la Ika pi mi al Mra af Ihn aktiw. 
li aMradma a lair amnunl t>f 
•»» It Miliaa* a rrcwUliaa 
■tutfto wi. witk all tka ■iniiiiiwti 
rack aa ligtila, i n — < caMta M«a|> 
•ra i>tarT««| 
llJgtilMl rMrytkM^ m all rail* hH alar* a 
with lha Ika Ihajr akall ba Carman -mad* attblant ^ 

• •Ih lha propacanda anglr WtX in hj rotna Ika yaUi tor -^unr Mtowari 

■o«rrnmral dirantofi by Ml >MI.* UM** all vary waM. 

Naaia kava kaan akta to aar«ira •» fcrt Ikal m 
af Uialr aam- notaa pour* onto Ika m ttmm aast- VL"J'- T* - *^ Icalb from a aw aalMM ki 

■■■M O**— *to*"toi |ai^.niw« and ■ wHMIa 

Mi • aMlM pM«« Wtf Ml totorallanaoui mm* Mlat aatfMaty 
MmI kanlly a einc. fw Um Ulrartari' Imtrur- 
__ __ ^_ , _ fcr Ika auUiawa 

T^T~T^T, ,_. »• "a* katai laka* wrt> 

mmmtm mm mtm\am0f mmugtt ky Ika paapto wka par. 

' tor Iwi ni toto riMaw ' tMpato In il Ihera tm laa murk (niri Ion mu>h kMtfuHl 
I II 
■t 

Bnglivh Hala* that 
Ika plarrr mty brroma 
wkanavar rarripU » !lry trtoB wMk • VikaiTTT It waa a vary 
it\>«» and I think ha raufkl Uto 

«k*kkn«» of lha »how parfr^lr I j^^^^ baakkaaptof parto4 to II 
94 to thu <^"' ' ^^^^tuaMMtf taM IHt I^^^J 
ami FraKca arpi ^^""^ 
ILtfm AVL ami 

aal. to a ivaark an Wadnrnday <S> 

Ainol4j> ruling that II i» unlawful 
tor a uaiaa to aUifca to larca tka HAWAII 

lltol 

MuNalMra Naarattaa ttapa ra>«a. 

Mi yaSr"'PkriTS& 
■parr kr had la>l vaar 
kit Iktp a ng-Hawaii.n duplay. 
laan^ prrally im-rrovd Ika mm^ 
kar af Huta aMarUinar*. 
mmmd, kaaia mi . lka« Ika av War fr»% laa 
It m aciaad Ikal M tka praaawl 

Naw Tark. liaa'a aiMtoN p.rtiira8 
I<r.i, . v>»imr: toly drtarmM^. and that ii 

Ir irirni praM rrporta and ra- v tha inlrnlion af thr partirt hrir. 
(f Krvp Off tha Uiax' \ \r to ihal if »u« h mar i -in fnr. •• .- 
U nrrrj enU€ gtplaa Ikal au>l* rmiuth • th d Mnbuiion 
h mMM iMr HBtaal'Pr tka Iramfrr af tka raraipu af 
Idtck tf4>iri*ul a«« to tka UaiM^ 

Am I imponuTMl t>« thralrr* lo git a full ,,„^ „ , rrMj»a to a«pun«a front 
and romplrlr rh<.«ing. at r-ch per ,^ , rr^Mulion by mhirh lha 

't^^ V^ *"• W V Mrcata* uigad th. Coxr.n- 

€•••••■••■•• <a- mrnt to lirrp ua rlrar of an) 

mi apariAcaUy to pra- 

■ MM antrn Ika 

■ barik. Amitenn ttand* brkin4 
w k i t li i> r\rn prtUr^ 
Braaha. Tray. N V 
UMI mm SMnilar to a pari a( Mto 

p«i1« pl^1f4»rni rl#« tPi 4 ky Carman army i 
iMiit*. ika rt ty taW ba uffr itd lur OMr«M. IL Jo* E. Brown R^ck ttmlln % 

mmkWml^ tm WUft Jurt a Mattar ' tka *art'^ ar.d rompanMlton af tka *oming »n Ihi. rounli> r.lm- a>» *~ " ■»~« »• ri4r«. pruksMr nilrd lut 

to* M PMPPii arlMt . Mippf^cd to trpirMrM a am.i^-.r* H4>ll> »u>id. Junr 1 1 t.[ Urlruil thar1||r. A CMf •Miiufxa 

ill Mayrr |i „ a(rrr<1 tKrrrforr that t*^ rr- piclurr illurtiating lha might <.( ihr J<-r E Brf.»n> fti>.| puluir titxr »uuld pro\^ a cawipl iU ban •> th- 

— r» pl> tiar*fr .»(< i.r »ni<h ran La N*<i miliUi> m actual aailarr h« »a> injurrd in a nxMut arodrnl m tha n.y 

Tkaaira p rapr a ai maut. traaafrr'rn ir ii.a rorpi.ralMm in N«aa af Ika mat kurriMt k lafi in ' ■*««fal MMka apv lolM at Culum- Ta«n'» twu tig(a*l amu<wiM*t 

taw Y' lli (. rat Brito a n't ilaliU; aatf <to Itpapaatow « , fclp ariik MkkMI Iparba p r iiM i ii m ■ailu. Ea»i»iM^ and JaUaraaw ( 

Criar>rv l<-i a'.« if tha cprpata- ' » MiMt iMPt. . ^ aM BtPWi MivM Utraati*^ Mk Mrt^Mto i 

• tagWar PMbMrfikg 9MlM» «|t IMflfmMaUU taiOmthfth* fM/ li lAkYkl M|*ak' »< 
This business was built on "guts ". . . 
ideas. ..courage. ..the ability to find 
an angle in every piece of entertain- 
ment that has a story. . . a star or a 
chance! 

And that goes for most pictures. 

Smack your message across BIG . . . 
and BOLD. ..OS though you believed 
it yourself. 

Make your theatre a real SHOW 
PLACE. ..so that people come into 
your lobby... walk up to your box- 
office . . . wonder what the hell all 
the shoutin's about. 

llUse TRAILERS to give voice and ac- 
tion to your message ... tOBBV DIS- 
PLAYS to odd the spice of variety 
and color. ..SfANDAflD ACCfSSOR/fS 
to catch them while they re walking 
...when they're window-shopping. 

Don't let the grass grow under your 
feet. Your theatre i$ your show-win- 
dow. Fill it full of high-power. ..low- 
cost "come-hither" seat-sellers from iiniiiinni m ki hi st kv ili 

IIIIMIIIIHI MKfill (IIIM.MJKII S 

L_ 1 

...Best nckef-Se//er$ in the Business! 
STRONG STUFF! 

toAe a deep AneatA SCREEN RADIO STAGE 
miETY I •hmA>«M* mum IWvmbW tl. UMw M tk* rw Mn«« •< Tart. Mr.' 4 Ultw $490J 1iaidKir»Sbir;WiiklliiilMy. IfijiSl UyiiO 
AraidIi»alEi|(rts.ftrAreBtf TH H | TI|HIIH1f 4-ffEEK AIR SHOWS 

I _— "r ♦ >— 
IMM Tk* tMrtag to iM H will 
M mtliiary. mv«I antf artaUMi 
IMtU. airf M an 
U Hartfr far wM ba plarai ar 
WM Saar. TW 4ivar« 
■ia»d. Willi mikM Ia kanA a« 
III* jpott >( ttM map to which th«y 
ara rWarrmc in their aapUnatory 

acaltar 

laf raal 4urti^ Uia aral aiyaaiUa*, aad 
Ui« ludivmr* ■'■mM hava tha gia 

ti«phiral irr^* wivalvad polnta4 Mil 

W iL aM4 Um muMlraTa al Mm It Ncwnreck, F«c«ifFl«hti<fidiiliFib 

Pirod. to Canada Sea ■ ^Saiw HlOar'i bar* MirtMac 
WMatltnf ihiMWit in M««ir«l pn- 
tmmtmitm m ^ tmti m Mm* a ara Maaai 
•I AMn. IMi toM 
a( Ml 
ran 

war fhow wUI 
af lh« laim 
tai* aaxl anii-aircrafl ftm. B. F. La- 
ln& ain- f'lr Mm Anm 
iT'inti n uad an pafa %MHllWb APGONEirWOOD 
M PUSS 
dUMES? HathrwMd. JiMM It. 
LaMal taaiaulian U ta MaUjrwM^ 
t* dM Aaaariatatf Praac anra Mm 
acuta •! difiiitf Fdm* itaw as. Mm 
SMtiif Gilmcf 'K.0. 
Bmbi Wiik War Ftm A mam Itta 
•I •unun«r park^ 
*nd th« likr. rrata Canar Klan4 la 
Sania Montr*, ara th* k>'vtiii>( gal- 
larta* Targat praUra an4 marka- 
wttk Um riar What M/ ka Mm M 
'n-><i<Mi p k tii r a 
OrMi Sritain W 
in«nar« of th« war I* 
(ha4dwa4 by th« arrival I 
i NiMan rurranUir, wMA 
af a MMkW •( 
Arrival af Graria FlaMk 
l**4in( lh« para^ Uat waak 
HMtliChl on th* movaawnl' 
ky h«r kuaba«4. 
IH I* hara prlaMrMjr Maair 
to aa U4 arho > A. r 
■ a pi 

art la» WlliMC. ar ate 
Mm A. P. MHitnatuM. Jk 
had baan IHa 
aM Ml >ur nHag ki 

drparlmriii 

Th# r«-«il diplMnjiw rn >ra»ak l HNMlc to raur aaul to Uiii •'»«»^ ••^ l^-ualU Tunam mm 
»»»l»v*4 Rrpublir.' Irvinf Berlin »Urre4 In Ika UaMai AltMr k^i 
w*« maie a Doctor <A Muatc by | ^ "O " T» w«' M< l >> A. ^F. waa 
■■ikaaU Univartitjr. la tka iiiaaak I Mmm al Mw Mlaai m wm 
taMaa ana cMaUa* a( AaMrtnli Nai Mart*. praiia*at aT Mm 

f<il>«w« 

Ml Prauimi: I kaaa Mm Immmt 
t> praaam a* ■ fkiiai<ala for tha 
a( Daalar af "~'hOMES DREAD PALL OF PARENTS WIN; ili^- 
tiANGBOSIERS ri«. 
la Sunday ni^hf rmtinLi^l *a 
H > a nJin< ni^M ana arill h* t<Mnad latar kr Atoaaa- 
•tar Kar«a H« I* mmm»^ ^ tha 
•ritl*h Ooi' i raiaa l la wrMa lha 
*MMrta (ar a aMMfa la fea I 

imMiaMMvferr wrilar ana MCrii 

Ob 
u hara in 
chairman a( lha 
I »n him Ular. Wjr w«l i 
hara aacarai«« lb a* paft fTi atSmnc a( Calgala- 

Pilialiaa-Paat to drop Xlanc Baal- 
•r*.' Ilta pracram got ita kaal air- 
H%a lax kaluraar ■laht IU> 
C-P-P had GMMvLdOiApii ^ ^ 

Al SvitHi Ftr u Yr. iriy- ^iiJ^^i^rSrs Laka. N Y Jimm I«. 
A* • nw a r ial to William Marri*. 
philaalhrapiaa 414 awA la 
Laka a 

IMS vl 
JwM M H 

and athar ortaniialtont 1 1 
r «r « a»e ii i <i ttarting » jrk mi Mm aaar 
William Morri* Mamorial Park I 
T^r park k to ha bulll m th* tiw 
ul lha Saraaac t«ka Dmr MHraary. M H*f(, M Dpkit, 
iMaAim Mg with hi* 

SUKSreAREAN LEAD 1i,rSJ;r^\ M rapurtod to ba arfw^- An oddilr ol human ixiki>ii> rr- I gg ^ 
volt again*! c-MitiniMu». uiurmittiiic. ' ^^|| 
•'.iipcrying bad news wa« thr ir- 
(u*al qI maajr 
vinl 
an a Lang l*tand and tlraighl arason thf Jrraay ratraalt Tha radio newt hid- gMhIing lid will br Ofi at Saratig* l^lmt rrportiM* what wat happening 

a«r tha AaavM racMg maat. axcapt tj La Bell* Fijn<^ r»»i a pall every- 

**Jka tIMifc j"***^ ***** aa fl l i d where Hoo--'-- •< ■'■i i> Ajht thi* 

Mai* ■■'■b* kiiiiag maMmm. Agtm in aruwar to ih« ui>» *uu oi 

ti?!' ^"^^ ^ti'u Mu iiMy*^j«al««Y WWEW. Clllf Adniauon To 
Ci — the*e. and more, are today i 

>r»e« to l>Miu l.vtl Ml vet - 
nan actor -duriple ol the Bard iMraBM J AmMM^^VW 
on the drama, ^aandam ^ ^ ^^^^^^^■•j 

aim piajrar aadL ^gtaM yaara la ga Hapa a 
vaak f<>r himaaW and haa aaa* 

I threatrned to ^uil radio for a year 
I or imttt rather than go on wirking 
I lar hu pi r iant *alary. He al*a M t <l at Mm day* % fcr Ul Adam*. Julia Martova. lha Draw. ' ' 0«««»*arry. *un 

. la.A r r «. — -*wa-^^ ■aanrtaiM I »4h ■ i 4* ^BS I IMlrwaai. Jaaaj*^^ Law ilipp i d an injwartiiM aad 
<ka whaaU p n iag U y eemad. 

•I lha a»a «*a hava mmt- a hll-paga 
Mm K. V. TinvM rryinc 
ftiMe lo WNEW yea 
. . af ertiaf anr aa- raMM^aaaS. A4mi*- 
aian will ba rtMrgid to tha kraadr**! 

^fliyf and dialer* will be aikei It mikc 
I in- cootribuUoni Shan origin*lc< al 
In I Warners aound aUidta a4taapnl to 
KTWB. where iralli^ tar MM k 
bcmg arranged 
Harry MaixlMk. KPMrB aaaggir. and Ui« Barrvmore*. antong other*. 
.<itwtaiittalr hi> rlaim li ^career ol 
M yapr> on the itage Hit laat act- 
ing iob 'iif note' wai a* Pi 
Merry Wiwas af W ■nliah ■ radio «ta«M«i 

III h From a Minneapolii .1 rert < ■ Ai r<.mpjn, .of ihr marauU wiU ba 

iCaaliaMd aai gg> John Hardinc who raaa th* u mti m ratsMiann.' 
I and radia wlH ai 
■am Coal U tar •laa ba part af Show can 
I r en « tjnc*M* 0l 19. I44« • 


_1 1m«»» in , , t-tm^ » 1 11 1»m - 
• man ••«• r»m« lo A<n»« 
If 
■ffcvMv toy Mi 

I grit Htw U4 h«tf 
Ml. »n4 a Wv« (or ih0 
Tkreu«ti mistit «• anrf arou»d NY 
>Mn lh» Fair ' Thi* m ■ JWTiql imw^ m hi* 
1*<4 ft*r, when IM ffMt tfMB ' roiniroti pat 
m iwa* to hir« lK«n pmxwrtf imt 

r<><nbin«lMMi lrav«l hMklMMIk H^tMHi Mtf 

taraa. hatot. UN FWr. i»pirti w l l l«. . 

•^M*iM MWaMfek Mw ••(•- Miw b« niilii>MllW «• AMvrira 

^* — - - - - ,„ ,««*a»i»t l"C tKa aMMiwnitr ii AW I.»ma« Cl.iW 

0«»i» »••«••« art tri m> l»r and •»« iyiMiM«JIJL far Sidi Hi Cat. jMr>a It. SETIANDSrat 

PUOIiOViaONr: I frt a (aw paiM la muf aMt ««MHl atel MtMag mw Im a« rvKMIw 
«a« 4av< ■ antf wavrt to a m«Wm« wta asM I M4 to W <>f>rtiii»«< n »| 
ic« I (ii«-< go ma >n Itm* baraiw in a r<>upl« d«>> I ■>>•< >»>a 
bmi aU riflM. I avkrtl him if lha i nnl liii wmtM b« «wi«rriH« ha 
Id. *VMi aMI^ kdjr a dmifrimi* ayafaMM lav M I 

H «aa )uat a MMall apanUHk hK af ■ 
aitrwar. ta tlia Aral U»lt« I hnaw I «« kl all »M> lavlas ««. a 

laMa arMii a ganf wttiw raal* arouM4 ma Ikal laakatf Hha thay atoM*' 
McCoT^ and awl af ana of thm Warnar Braa Surgkal t9»m. IWy toak mv 

prawura luri« lr«(. blood rownl and avar jrthtng aad 1*14 I ic> t>irlM<i| 
I >oAd»n J una 18 ^ . # a ■ If 

WiMta BiMuh torraa aidlarad vaM Qb| M ItttlAll. 
laMW !• fWtw aii< na^a. Ihafa]*^"^ *^ Uw aahibMort lha dc or« raiild (hra a Iraaataalan W Mark Ink ar^l 
lha rii-t<>n>rii XMnr ib Utal »ould kaap tham awake ami riiaka Ik 
taar laadin ar« af Um 
|Mr>rrvmc lha mnrala 
I T maana of Mafa 
Wac o tary a< load 
Th ara ara M fully 
I M lha vaf M) •* mvtMO r 

CMM of All NatiaM 
Am* Mothar to AS. 

CkHitiC to raal 
Tka Mi a* 
pifl n rma ni aa hava baa* 

If Kntortaiawr w l 4t*i- 
If haadquaiiarad al lha Drury 
■ Iwra a aian u dw i f m Fm Orck kit Slrad 
lif, f^ff^ in rtou^ ' applaud. 1 kitow lb . may aound Mra«y to yao, bwl w haw ytMi pal 
aiia Id bar ■<4>».y baitd aa.tuia. raw ya. ataa liMla acravy Why lhay laM ttal I avM rHM •mm 
•a ala^uanily pfala al wainan i ] * *** aaMiawtUa waa back, abick ghrat ftm M MkB ■aw MM MlM 
aia aba aaa. »ha bad lha alaarardaia 
ami graoad na« rawaiag a r aMB< m 

mm. Uwmtmtatmtmmim. w ana tbb^ N't !• 
tha Mhoto ibMiflM MM* 
aai< 'It tou(hl ma a laa- If • paar tfartar ikal avlt mm • trnm.* I 
hkftf Mai to toft abawl my flpMMWi I iMl kl 
aa Busi Baar did » han ha fal aparala< an. 

■aa tt#xrr t(> ff> lo ilaap on a labia aa^ift ' 

•aal la tha gtrng and tall am I d ralhar ba bark toktng ruu fii'tn K*i«h. 
Cui Smr. Orpkaaai. Paalagaa Acbaraiaa * Han it aatd lha laM U tha «M GKAOE FIELDS' WAR -«.'?"^*- i'^'-^'^'^-!Jr> • « 

nCAIAHINfMl faaa*a» tm 

Mnail. 
ChtM a< AM ■aaa«M af ■ atiaar liff with tha 
TaraaMiait thaatra booking drpan- 
manl. Phil Spitalny i* going iiilo tha 
Broadway Strand al > ow>a»hal la««cr ' 
(aki Aug. • Ikaa wkal Pa* iMa4 ta 
a i iaaa Har. la ki 
caiaal-la taail ti«<r aa 
Nat y Laagua <4 Canada 
' Sha vill giva a >atir« nf r«nrartf 
kl Ika prkwigal cMm acraM Ika 0»- N. Ya to I. Aa Charialaars.' 
Nanaaa Carvi& «ia >.ngar »ka givaf faH 

ai I lhnt%\ 
H ka • mbl Kith mr. Fia 
) g i*>aia' . rhirpad Crarta 
•Coalmuad mi aaga IS> Nari 

GatHgt lUn 
n paara aga. al tka aatf aT VarW ILm^m 
M T War / Mato Iraa H iggl i aaia M W 
^arflvayaania lucciaaiM. and on W ikr* aad a* alwap*. f hapa' 
bacauaa ha frit Pari boohar. Haif« 'if hrm *af la mum- t-d 
Kalrkaiai. bada'i fulkUad a praviMf aai p«bluhi<g M la a waa* ar laaa. 
•arfanlaaMig aaial alhar ^taa. 
tfM Ika aiaail»i ml Ika aU-girl ar- 

Ika'llLinT' ***^ MM«r tm 

Spitolay. iacMaaUlly. to baiitg fgnkJa'a Wm^mrm VWSr 
«irkar*d lor a tlm by aavaral aul- " rWT 

gy. aa a af tkaw SMk-Faa t ia Jaa Qff OM !• WlT 

Jmm It. 
af lult'r intry htto lha 
oki Until MuMolMti 
Hiltrr >id* cf iKr fanca. Chaplin bald 
hark tha tlm ralhar lhaa ratna lha 
Unitad Sl«ln diploaulK rmbat- 
r<>r lha trrl tima tinra lU in- laaMatal. 
auguraiiati la IM7. tha Wantarn Pair. T***!"*' ^•■i"* v^M* HMtr and 
haM hara annuall.r m Saplanihav, 
wiU aal ha fcaM Ikw yaar. 1W LaAa to MLY. 

Jaka MMrray Aarfaggg^ 
Y. Fraafc Fiiiiaa^ 
DaaaM Frw^. 
Mat CU<l>lona. 
Caarga Hayak Kk«. 
Lavay. Jaaa Muk. 
Itaur*«« O'Sullivaib 
Haruld Shiimala 
Had <3rll..n 
Oaaaid ThornUirgk. «• al Ika raMa 

I un I'f hu Elhyl Caa »h<'« . T< "y 
Martin nill aaaiima laadrrrliif t-l lha 
Be 4} Zurka or<ha»lia !<« » >liir>« af 
ona-nighlara thiough JuK FiikI 
a*i Juma H. Zurka » l« 
ail k ig wMk aa arikriiig 
kl Km rl#M It*. •« 
• Ilk tha band to Kia laaal 
Mai Coupling » ta' k* kilM 
m Tbay MarUa and Bub Zurka tm* 

SAIUNGS mM aba 

.1 t-f 

aa 4talirMi fii.n, Wmk. 

dirari> Iba 
LaMar aganry kaadia* M*n>i> 
ii a l^tity fbrwion agaiiMl CaumunI Britirk liMif 

>i'rn Corp in lha ii^-ifict ruurt af 
Action dale* bark to IMC. 
• han tha Bagluh cmnpauy ronlrarl- 
•d Ika ai liaw lar twm ptrimn* al 

■| Jaaa IS 'S*» York to Barmudal 
■ Cart F.»har. Mai« MaMm. W*!ltr 
■k . Wagnar • Hoxrav r ll i. 

Juna 14 iNrm Vuik It BiwrMia 
Aua* I, Iraita Jr>>itri 't.'iu(us.> < 

Juna 11 'Lot Angalat lo Hoim'IuIuI. 
Adnlph Rani.rh Mr and Mr* La»i* 
Hrimau Btara iMalaaaM*. ARRIVALS 
WAR FILN ESCAPOLOGISTS ttcMlkdi Sable to Fram 
J 

■ till— t -—tthmi appMl t»f 
Mm* M*. • ftmA 

Mtk of nandvrt. tfelivvrW 

N« wM >vi>i*4 tfi ■ ftirthrr 

Sh* ti racMlly karli trwn Pari* 

Mm rrvwk i 

•I 
DM s M WHn KejfMtei 
Filer Dcfewk Hk AneriaMi 
iiAor finders PriHiBiilliUe 
ON COAST Lm Anc«t*«. Jun* It 

ai« b*ing ilrlutrd »ith rM 

pUtoW Irocn paUoiu about Mr r ar 
MMH kl MwarMU. By mail, 
•ra m ■atorr tor aMt afaaan. Mia | 
*nt lalary ti |2.«M a 
Wlivii mMk»4 haw aiurh nvra |m 
wantatf Om p a ifa mw i aairf II 
» <>mM Imm !• b* lUM. tat. •!> r mimrntator 

out Into tha ail 
I tmunfl lefti 
M4to tt Om 
rigku at 
Mratt. JuM U 
War raliaf tm iiartai la iom 
•iMtra ktuiMai la wajra thaa 

••a Mar*, a* avar/wkara, llMra ara 
laiaa iiiMii r iaBi « Ml Ml 

a»< iioni ptrtur* b«ain*M tell off S#*«. 
T*M iMdancy ta uaa ■— *y lar char- #ar«aaa. taa, MM^f «M atrwi- 
flanyadfilr 

ReveTs Passport 
••ar. Ja<li LOtm raw •WTT. Vif : fi 
aA ara w ka4li ^Vancti.* hap^y if ha tot only tl . M > 

Wri: ih« affocy aia* ra- 
)oi!>*<l, 'If you'r* 101114 ^ b« un- 
kappy, 14 ralhar ha«a yoa ta 
that aiaia ai and (lu- 

Aaa a!ao mi* (ctiiag nnaa fc i fi'>fn 
■paratMi-a. throMt't kaM man and 
craw*, plaaiiaa lor rvlial ti ai P. m Itm mMkng af hto raMM 
af aat«ain llollywaad 

Tha rurkui lUr^d whaa FMIar 

r^nsurvd lh« fluud of anti-Naii fllma 
and vamad produc«r« agalntt alir- 
rtac MP latrmatloaal hatrad Hia 
iaiMir te 

SckKk4kdwwilz May 
Sdtle Tu CiM Bcfwre UckaU If th* nawwwl 
la ImU a( war aUaariri ami if mt a>k ' 
ttina a cK adu It i ao thry ran avoid 
M«ii>4 tha atarchmg hoida*. »ractiod 
aliaa aad ptUlMl ^nawaa al rtitt fig Ebu lay Lni la 

ki IM Aiar k aa 
raar tWad i, ha aayi: 
a(«r I 

M 

af Mill CdMltVT' 

K Mo^witi. hit 
taprvaanutivr In N Y vrra (ran lad 
parmlaaion by Judca William Bandy 
la tha N Y fe<ler»l murt to irturn ta 
Calltornu Both had pi«^ir<1 'not 
gwHty* W>di iitiy lltlc to V S 
rtiarjii af lnca«a IM Wil au . fiaud. Mall/vaad. Juna It 
Oa fMcly<li^ Itia iiiiiH 
at CataliM Ulmt. I 
«• 

partad U taka a fawr-aMMIi lay**, 
turning ovar hia band t« Ztggj D- 
B«an tr«t trumpctar and vat with tha 
kand. »o that hia rrav wont auflar 
■aiarnlljr wkita ha't lafciag a rvfa. 


lawiarfcad that »\arya«a 
wai la b* traatrd alika In his c awrt, 

• nd drtpit* th« hich «fli<r« hrld bjT 
Ilia arrutcd mr%, ihrv would ka 
fullow r >^il.iif Mai D. 
for kihnirk. ro- 

r. Cams, drfal 
to Hw IT. S. altarwr. «aa 
arilMag la ■rani M day*. wMck was 
I Ika Anal lima art. but Judt* Baatfr 
j Indlratad thai If M-«* divt »-»ra ra> 
auirad h* «<mjI<I not h#>itatr to (rani 
A data af July » waa Ml 
■ ««r •« krIaL A Mkw. kK af nii^ifli to antor Ika UaMai 
•laiM If caavictad. tha Ba«ato 
*Mid faea • MBtoMB bmHt •( 

tCHNOZ MORTIFIEO 
Jiirimy Durantr. Broadway'i 
torul rpk- » *> r«>r«<lincl* a 
•ad U«l «rrV »hrn a Nrw Yark 

ikariC put tha ptnck aa kiai ka- Mpta. Vlawpatel 

Minnaapwlis. Juna It 

PmMk 
•«> I Mall/^aadl iiM U. bteSni^Ted 
Ctlliis' Lis Trd Collini' rarant dariaion n->t 
to do any mora haavy amottonal 
draa%atic plaraa aa tha Kata Smith 
riiday aifhi aarlaa kni^kl 
frirtion laH araak arMk IM 
luiy-Foi. mith whom ha 

10 do adaptatioru of iti 
mirraat ra laaiaa . Particular tmm 
Caorga J Schaafar tp^nt tha 
■ likia* In Madlcal ( aaUr ho^iial. 
M. Y, 'SMUiV a aaMpto dara ckack- 
«.aMtosM«H 
WW kMk ki 

kia affta* at MU> 
(ITItokaa 

Far aoana Uma Bckaafrr ka« baan 
aaMlaatly on tha po. mikmf Ihim 
to tha Coait luimc up aludio and 
praductac plans lor tha IMd-tl ara- 
artiviiy la Ika praia t kn llaa. 

Dirartar w ada a«tr ana pielurp. ' 
'Rafna*.' for Caldwra. Oa laanawl 
to Sol Laiarr. ha pilatad Xhtr Tawa' 
and IS pratantly haadliag 'Rancors 
af Fe n uaa' for Paramount. Both 
ara Mad a r- 
iMCAM lAWT FROUCS 
Tr*4a Mara aialmt 
IrorsiiKD BT aiMB MLTKaiiaia Saa)a Hania picttm until Ula 
Jummer T» o proapccts. 'Passp^ to 
l iaaa' and Im 

k IB «■ Mhdiiartar WiMiauud. Juna II 
• aaai IWl toal Tteaaday Oil, Tha rontampi Is now arhal Du- 
ram* hat plrnty of B* tha lima 
Srhnot got throuch with DrpulT 
Shri id CuldMrin hr « ^> almo»l at 
tha paint at rating tha Inliapa la 

II waa'all Ih* rrault mt a OUrd 
party ardrr arr«-rd an Ihirante last 
winlrr whra hr pta>rd thr Brandt 
vauddlmrrt in \ Y TW band with 
him wa< Jav Millt wno owed thr 
Krmp-Nu\»rk rinthing ftor* a kill 
lor thru Ms* rlaganc*. 
Sam Coldwyn mhn lr>n( had Mer- 
rill Hulburd. latr Satr\cpaat a»»- 
oditor. as onr of kia aMrama 
aay aaliat J. BryMi m to a Vai IM ••••••• Laa**« GtUmtm 

Hollywaad Juitr II 
rami lk« most r 
rountry. tha group upaat a kaa«y 

rfo«d at tha Aral show at Ike Apollo 
Ihrairr. N Y . In honor of ar* tmor 
lav ptayrr. Colemaa Hawkioa. Col 
arcd maestro wag 
al thu Harlam 
MmI avamac Maftkl 
Mitwa-BaUroaM 
an WNCW. N. Y, laianlarily ra- 
placing due*. 

Cumposad at tha ApoDo of T»mm* 
r>>r>«y. Bunny Brrigan. (^cn* K.'>i|>4. 
Jack Jntfiry. John Kirby, Koy t.td- 
r.d;r. P*t* Browa. Count Ba>-*. Jo* 
Malta la. Caraaan Maatr^n. tha out- It Vi 

Film Boohinc Ckart 

Film Rrvirara 

Houir Rrvirw*.. .«*,„>.,... 
iniidr — Lacit •«•»«•«•••••••• 

Intldr— MiMie ...A,., M 
14 
Muaic 

Nigkl Clubs. 

Night ( Iv 
Otiiluary 
Oiildoon 
r it itgai . a 

. n 

. M 
. « 

. €T 
. 4 Msur«*n 0°S«lli«aa 

*ara r*.ugaa4 to . , 

ra Ln iTB draw • 
U Kilray ctotklank 
■HM^ dMd ' Ouranta for 
: Tha tnal 

to«a(4i hm I Hotlrwood. Jmm It. 

Mrlro is krackrting JaasMttr Mai 
Donald. NrUon Eddy and dirrrtur 
V. S. Van Dyka for th*ir f..u'th 
■auaical togrthrr, N"*l C'tmsila 
Bitter SMifi ° I 

ViClM SavUle u prudui«r. 1 aseapt for tha akamca ml 
Manala. and Ma*trcn. 
p l aye d one untitled Jam bit f<>< a a-i- 
other full \i minuln aitd foll"ttr'l 
with Ikiaiii ^ wmm I r a d a r* and 
M..ktorM*MB«CM«-«l|^ •la a 

traMMMg la ii«ii<w*4 
■any VanMr. !■•« • Giii«1kM«hPerSclMM;Aiiy rS^J 
Keme. Dm to W«. Etc, It RY. ^ PraSurlten fulur* •< Hollrw«o4 I* 
•ntlfwty ia Um hand* tt N*w Ye<k 

rfr * MRY PA. Bia Li<»ii a«d »orial rluta kav* woi W id Mid rhana»4 slfiMMl My HMir MsllAlial 

liM. «avMHtM< MiUrXy on m., new IKillUlMU 

mimt— .' Mt fMulii thai ' ■JJ-^^^|^^J^"JJJ^;jJ^JJJJ^^-JJ^^J|^ 

''S21Il^^£ttllL^l«MriHl i 1 ^* a 1 r ■ i>» .Itr M fcte CMi4]r>-th« telanr* by mM- 

iirvn Tt\iM company h»» Piaparmf to e«<iibli»h ii« i>« n 

tha cmwtrjr. a*- nfaa hTS* IiSmSh Mm HMMMllI'Mi iSTuM?*! ii!!lrixj III Ciwiplilwti kava al« torn Mai wMk 

^tmmmm. ' 'tota af «• Mm»A wmlm%- gtrnm* •* «»»• p flwM aw 

IMf« amd mtk-rtm MiM fitiV ' la ta «M > al farmaUMi. h. «^ '«" •• "T. 

■WMwk wiU UM«r rurraa* mImMi. | antliya la Mart Att r a rt laa a . Inc, an a< lha M HMb tmmmm titaugti boUi tutdtm tova tod i li|n«i»l MalnkuUag Ina 
on thvir IU*-«<t catondaf wmt by Ctoriaa Enm. C-jn: KTMIT FlOnS IAN II ar IS ptr- la 

iMraa kv Am anl a( Mm yaar. IWr diatrifcMi 

win pa Ikraugk wHti annawncad ean- riaaatly 

t( nothii^ draaur to^ Uva t&r • MtMttrrwMa 
B. L. Mritvoy «to 
aa a lala* *>rru- 
■d Otofg* Jrlfm - ,n M M ^^MM ^ M^^m . . ■ . .1 a rejic af lha vaatltM ara aad 

-F — JV"* 1 , lto« MMatr* o« n»r* would loa* akoul 
ym- ' Th»y tov« baan 

ap*r» thru •«••( ay Mayor Idward MT- 
riaa wto arptd tto Ca—rtl la It tap • Irtr «• wffirfM Mm aflMSaiii Nv«ta «IMl 

&«lHl Mmv «MI to aMa «a m^. Mctoi«aa la hay »a«nW Tto c«n- 1 Hato *a« la* May m« Im 
tal ■MMHtlaa wM toaa la to f»«"" Maaacraai and advartiatac aall Wi MMtr mm aa a 

" la ttot It will aparala M* lra«ic aMtaa la wartd a«ain and Ilia aaa 
thai dw Oa»iiaaiaal atay dmra M 
a< Uw MdMrtry. vaaltty 
away fraaa ottiiM. 
to a MdHk-atton mt | 
t« cotna !■ Mi that In 
to tva Am 

Mtollhoad at thortafa of «ualMy 

which poaatbljr mi^M 
that hflll- 
lawMjr-ltgfcUd ■Mt^um itoal attan- 
(EUMilklnlhiiMi 

Di mttti t for RKO: Feet' SiMli •a Ma • iMly a aa 

I al ! 

f ra w ITST and 
UCLA ara dua «a »Uy totora 
Ito ta^araa la a yara 

what ftoH a 
Altaa Oar», 
at f— rgamaal l aa mt 
pradurUaa 
Una aaaw Uaia »rtar la Mka Clinf 
a< Ilia Oavammafit anlMr«M( a«il or Last Year. Ind aaaitaa a( tto raurt ky • 
thai to had aaOkhl W arsaalaa Iwa 

^^paraU rompanta*. faalmf tliat aa* h 
arai k tg ■a^ralalr, aciiid 
MMir aiariu Tto ra 
pirn waa dtaragardad waa Mial 
» MM rotild aal W M Ciad alana Ttoatraa 
rhould to fraa la ^rchaaa aWaa ra» 
' gardlaaa ml ttoir aNIltaliaa. Wkf 
•uii'.f thai dawwatic Ihraira t..M. ,lnald aaytody toy a ^ura 
Ma ul lha timpawy to aboiit 5% Mirail^ Ma aMfMi*' 

mt a yaar aaa. Barney •alaton. ■ TtoraMtto mt Ito Allaa praaidral 
ml Paratnaunl toM tto an- •'••••i • 1 
aaal alarll to ldafa ntaaiinc yesterday •I «H yaar. Balaton want Inia rami 
ml lha forrifn piliialion ai 
wW ad aa ky 
KlMaa C. Rtctoky. maiaii faa 
I company, u daland tto apylin 
I mt any. 
Harrli. Jaka D HarU. Jaka W 
Hkto. Jr^ AnaUa C. Kaatf^ Earl Ileal Mna Ullinfl wkiclt to Irh 
to radacad. and vhirh dia- L MiCNata^ MmIw Mawtaa, B. V. | '"y **- ,**^ yaiad a a adaal 
BtakliiS^M0BtB ^a ABi^fll I ksl taM vm awl Mmi ka wfli 

ttof wylf*^tC^^3S'1■W^Wl■ I — — aacard witt^UrTkM 
anada ky Ito nwpany. partkularty aa* 
In vkrw af .Hal lha ParanMunt *** «»• 

praatdrni called 'a arw Mi ml world P??*?*..?**^ **** 
aandttkwu ' Point alr aa aid ky Bala- | J5l^^5^HiJBll5? £S S^SmS 

'*'*'* *• toy lar«a IMa. RKO mim M 
ItwU kack la fciatraHty mm. 

JadBt Baady waa aal atyataally 
aia r h tiapraaaad with thia r-giimtat 
aad l adiy lad that it would to a 
Paramaunt-* yra^am m* daM ta- »— ' itoi»BUaUaa ttol aani tto 

^ aa Ito racto 
^p:^: throtest Slur on 42nd Street Theatres ^ aHaaWaa •aU-mial auit. and tto ra- 
«f Mm aw aii«hl raaull la aarl- 
C«nipl*<toa ml WaUar 
t»o picturrt. TaraifB Carraapond 
ents and Tha Long Veyaca Horn*.' 
Ikraw aMra lhaa IM lachniciaaa aad 
mt work at tto Bbm* 
■laiia, whara pradac- 
•I a rtaadaill ua- 
rtral la rwMMM riMaliad ••>«<<• ar pte laor lor th* wmI »ida « l mg tchool houn la Uka In a thaatra 
ttot tto Od (lr(«l tha- Hu»*\»r. prior to tha raid* Lut ProdurtMMM* "Pal a' Oald.' 
hiaualf. daaa aa 
BACK ■ ■. T. 

O Haary Bri»i. praaidral af 
ralto Lakaraloriaa. ol H Y . and 
Patto Lato mt California arrived 
kack ia N Y. Maaday >\'> Irom a 
*MI la Mm Caaat. 

k laCM-l 
lUi 

Mr *r«.| Oikr Nms Potaiiw It fictaM 
PatrMic j. 

O K aa h leaaa auit 

Radla review*. Sinclair ljt*.». J. B. ftttmttmj.. 

Ant eanvanlioa 

to ABCAP toldaMi U 
)■ 
>« 

n 

' M » 
Pace 41 
PkBi 41 ara rioaratHly tdTJM cooling piaal lw« kl- i^^^F* AppMiT Ba«ii»h. 

aUUad al tha Am.terdaai. and ttol 2? "Jf tto aad a» 

» ruiiipmant inio iKa l^"^-?*.^*^ aaraaattlic aa^ with tha na» i< » rvmpmanl iniu the 
to and Apolla. M 
Ikrae Itoatoaa. ' trmn wto 

Wallack-a inow .h ,t. BUrtett - * ."»« ihe- ' grama. 

^* ^.*** | _Ha kaa ippurad in a numkar af 

■aaNy Ce WaHack > waa Brtl ksBI 'tf ite amr to karf tnl^ ^ 

la IM al a coat ol MMH ky M»| ~ to aad loia rrwaM aa lata William B Harri>. tha 
manacar. »h«wr name »a« |an< "la 
until ItM Mhrn Mri, 
B. Marrla >old ii i<. H H. 
C ktoa luuk II mrr to 
« >a ttU It waa Inra dawa 4a 
The prewnl Harrp Ihriitr* tm 
Od Mraet of eaan* — ri* tmm 
H- Harrl». nn n AH SKATV 

Loa Aagelea. June 14 
ol klarihall G Mc- 
Paramouiil Nraa- 
'•Ircel t local a«ic«. rrwlml a H*.- 
MM ky kM wMew. EUiuljra M. B *? *-. — * Becmi death « 

"7, . Carro'L head or CONSENT NOT STALUNG EIZ ILiNnrRolnHV Trade? •Mrh If mM !• lMT« hf Um arrount af ■ ••■»- 
Om aim prMu wtm b a 
gHai^ pMMMni far IM M e r i t, wm ■rpagMiMi tMi 

**SuMWMiM^«"Mi li>lii II I i hi* Hw y alWr 9m hmOiic sm^ 
«hr«4 k* wmM U hi mU-UuM auU Mate** hi* MlMr ««lMi4«t.u 
1b Uw prndtfic actiM. 

*An4 t« IMk* N laCll' h« n(4.**M« th« Gov* rnmn t tnA •« ■ rt<*r(« 

M UnT r rwtraiiil of Irair 

PttSElil FlU 

Wilt B« Sm}^!!^!^bl!i!! U.S. Hopes Siraifb 10% Anns. Tai 

Wl Ilrii« h Nedy flNHUII: 
Inii QJb Ikii iriiiiii Akiri Cimi Hftm TapMiw Slatted 
IkflMr to Aplkvale Frive Treads 
I's Qwkie Eiit the bmin— ■ of Mlliac Um IM»-4I 
prudurt «iU b* pUcvd in a (talc ot 
te aaucipatif of • cm- 

brarif hrl ag Wl 
riaUofi, buytaft 

Whila Mrty aa U lawiii u of th* 

U aatMnial wiit u hupMI fur 
raniu W irlirtr 
cofUKlerMbIc l>hila<lrlphka. Ju 
Manafm of pictura I 
aniioui tu And Mil haW 
b« llwtr It. 

ran find out how murh randy 
• ai told at \hr\t rival'i huuor*. 
Comparing It »ilh th» amtunl 
Mid la ku awn llMatro. Uta i 
wmr SM • 

how MMCll kU II «Mck Witt 

Hit airti-lnMl iuM acalMl y Frank F m inaii win rrturn to 
malar ptetMN roncvma, ar* ; Um Coaat lha tttd t* tkla mrrk ««rr 
dilTirtiN Udi wilk aitcti imddlaa tn N«w Vark an ^roduriKm 

4iva fnaltrrs. 
(ITi In Umm far 
ttaali ITJW Mm WiM* «« k* 
tappa d to kalp pay lha caat a( I 
ln« Oia Umlad I 

dirUtortal Uir*«U tram 
MM In MVOI 

Charla* C. PMU>alM. 
rsMnaal of th« Mo(kni Ptrtura 
tfueara and Owlribulurj of Amrrlr% 
In prlar to U Um or4ar thai wJl rag- 
lhroa«h arbrtraUan. 
by lha Oa»atn 

il ai a I iinditlpa of tha 
r ai* aharp diMafvnraa af aptn- 
an tha proviaMaa arhlrh will 
lha butMmg af 
naat lha narwtai a 
iry M 

Fiiaam af tha 4arraa't 
and laalual itlflM <kMI ■« 
ha<M\ad whm Jud«a Henry W. 

rd siiapandad lha trial N. Y. 
■I (ourt haa baa a adjoumad 
JiMM M, ai 
af tha di 
rad on lha probabta affacU a( 
•a tron buiiftd rourt ordar undar 
Whirli lha lixluttrjr •ill live iitdrf- 
kiHaljr. One* tha aignalurn arc al- 
4ac > a a Ukaa Um 
la hava baan mmlm kf 
■UanMya In ihatr kaatfi ara 4ttm 

WkM h«»» Y>t*n romplM avar • 
Mabrr uf jf»»ri mdicatind tha 
af Um Um ladustrr through 
turprUing in- 
Iht traaan' 

I wauld ar««ura additlanal bouaaa 

W^nt ouiroma of tha aujt. Sim- 
Uar (tipuUtton wat mada by tha 
Cot-araaMnt and tha Urgrr inda- 
Ikaatra rlrcuiU. alio tuad 
•d Lattar In- 
WAR'S HRE&a 
EFFECT PAST 
2WEEKS Cappad br * mrvkrnd <ll !(' that 
la daacribad a* 'bniUl' throtighout 
tha antira cayntry. MM Aral Iwa ~i FnJN BITS WAR MUiFm 

HAIfSORfi. 
anothar )uat what if gamg to 
whathar Aim will hava to ba mar- 
katad dUlarrntly. r*-aold. rlr 

of trying to rrarh 
ar a aatiafartory aattW- 
ki Ika tewywa' handa. 

ta la Mm rtnan o( 
pMa a«tftt. kiilrilliai ara that 
a» ao far thM lm » li ctMP % » 
awar than lor lha MMHPHa* 
kM pattod a yaar afla. 
tke Mirtfc af May I* rapartii to 
aC > to l»%. tka *» ka- 
ta *al «k*« tha wMa 
li aia w ^ii i» karaaaa a< a 
taunt of rain, roollih wrathar 
and war hyatarla that «aa not quit* 
a* pronounrad aa it ha« been a.nra 
Juna I. though rauaing markad dn- 
liatiara ftowwar. ta May wklia 
tokaM 

aral lra« a waraa la««t 

mm tanaral aplnlan an rn ng 
ator*. rhain a> wril ai of pradirUaaa ara kainc 

irK-ludlng that thara may nal 
br • irttlamanl of tha U S auit be- 

rapMly la taaarally aat kal l ivad. 

Ramlndlng that 'il'i (till in tha al- 
tornryi' handa.' S R Kmt doaa not 
Ihmk that tha Induatry may look (or 
, «ulckly Ha haa not takan 
hi kudAaa 

' abtwa 
lifcaiy to ba 
rallad Into action. 

William T Rodgari. gmeral aataa 
af Matra wka ■MnhalM 
ki Mm iii>kit aC a 
Hut olTira dirrctora 
will tsk* up tha matlar af 
paalt at tha auarlarly 
tor* maatmg dlrac- Mr will u n na r. M a tiu kaa kaan In no graal 
hurry to nacetlato tM»-4l daali. but 
la BOW prnfiadlna with arlllnc. 
Badg a ri aa arall aa otkar dlatributor 

l>Matraa ara kaftaniag ta r1 
variout pait» of lha rouiiln. no- 
tably In Um warmer tUtoti and a^ 
aratar* aUta lha numbar 
may ka 1 

ncMa^mhUlCM RHTSHMOST. 
UMK-HPR la that tha caMM 
laft lor tha Hafa Lakaly thai aarfc company will ka 
a rrrtaM amount, each tiaii 
a< tka ai iagy 

•r SSL^SSmiv 
Ml aiMa a cattata aawtHi Mr aa« 
af tka war ivfuga* fuada. Uw Maya 

afrw to handl* ita dlatrikuttaa. 

Grorga J Srhaafar. )iHt namad 
rhairnan of tha tlm diviiian far tha 
New Yolk diivo af tha Qiwaa WU> 
halmuta Fund, 
Jto Mia^ fit! 

Whan tha bill rama up. RapukUran 
l^adar Charlai MrNary wondarad 
why tobacco tai Incraaac votrd by 
tha Hawaa wm drappad »h«n 
cMtvcB^^^y rwMHM bmbhw^ 
wkick tha Sanala hope* ta paaa ky 
ll»» night and alraa^r 
al. Impoaat Uaaa 
akova Ikr and la ai- 
lha yMU tram a«> 
!•% k ap a al wat alarto4 

tha vlcmity of |iaa ^ 

plan appiovad by tha Houa 
mg lha ttattk^ paint to 
rlaunad to ka a 
l anaf- - -waa 
aaurca for aa ad> 
tlon of 

partly diiarm rrltica. Y* 
k* avartad. lor nobody who' now prla 
UkPt to (oik ovrr to Uncia 
M ta tfcia 
and no lawirku af aealaa to 

tha Impoat 
'armula It under kr. no Wry; !• 
Ike. toa of Ir. Mr. Ui of Sr; SI to 
U;^a< at; M to dkc laa af dc; 

A 

• ilk a « taw to detarmmU^ kawjano '**^y »'>*P« *a« thai a* 
they. a> »cll ai the Picture Plunairi. ' Amaricant hate a rhaiica to go aa 
ran r ►.[>crair in letting up a grnaral aaaktaf money. Mil a>«ne romplauil 
Mlmt fund lor tha la^nrtry. It ka haard taatmuch aa lha lata* ara kfilding di 
« lew to determinlag rMtlJakn'*. 

ka declared wa«M ktkv to I 
•aa. the Hayt aranteaUaa 
prop o a e d a trhedule with a Ic laa a« 
a dm iationt (ram M to Wkt, • Si MB kUI h _ 

, ». . ■ w — _v M money thai wM 
pay the eipen>r of putting lha Araiy 
and Navy in »hap« to thai " 
■aUywoad. Juna II 
kar* that >KO home 
tka M. P. 

AMTA. af wkMi Leon Bamberger 
it prat id r n t . imb r aces publicity and 

I ad vert King men. while Film At'.o- 
riaiet takei m BIm taleaman in the 
New York eschaoaaa. Jack BUm. of 
RKO. K il< pratidMM. llHMn la 
baadad ky Jack Caka 
I rikB AtaaaiaMB h« • vary aub- 
*alaailal fiMitf aT Na Mm for the 
baneRt of Sim aalnmaa, FA alia 
' aid« rah bitort la diUraaa arka kav* 
daaU arOk Ika M. V. rerlain t<ibaera leviei. which 
iMUthern Onrtocrali protrtiad 
read> arc auHicicntly »teep. ladin Aver They Woald 
Bev Brunt of New Tu 

lle\'i>iun of the amutcmeni to* 
prupoaali to atari tha bile on tirketa 
at Ike. (oll'iwing rrrummrndat.on by P*** ^ look place to tha early 
the exhibiUon keld virtu- 
y raachad wturatkm by l«M la 
pa« 4acada lha population of 
lajMO.ooo rhiraco June 11 
Para I.oretil7 prudoctum of Tickl 
(or Life made lur tha U. S. rum 
ptawMciamfNia, la IM 
' lact a< pri— aanr. 

CatamkM Picture* d<itr b and the 
Chi CMI t Mr run I'n.on have tone 
Into aclton to oblam a relaaae 
, kam tUa ban rhicago reportedly 
'M»aaa|yaiUr ad Tartnari* have kam 
thaattag avar M dayt and tha end i> 
no< yet la tight. 

C«arga J. Scharfar tg aipaflad to 
malM a tait trip w«M Ik 
ttwir 
HaOywaod. Juna 11^ 
Ortoa Wallat gau IM day.' lee- 
way far tha Umk^ of tTitiaen Kine.' 
kit ■nt prwductiea al KKO It ii 

tha kmgett thooting tchcdule wi the 
lot iir.rr Gunga Dm ° 
In adfliiiun to kia produciM 

chorei. Wellet Cnib Ml fcf Itn 
Juna U. 

r'int'nited illneaa of Alice Faya 
bruu:hi Betty Grabla mto tha (emma 
li-ji o( Uiiwn Argentina Way' at 
la^h-FuY M k> Fa>e will rr^jn.ra a 
>n mm to rerupeiata (rom her recent 
operation. 

Harry Joa Brawn 
Iratag Caawningi dirccM Thit la pred'Caled on tSe angta 
IKiit thr thratm of tha m^jor i ha>iw 
are in tha upper admis>ion brarkett 
a vaat ma><irity of the ind aa 
iling al le>t than a dim* 
Wheti It »a> iep"':rd (ixn 
Wailllllgton that the rmnptiaM 
might be brwight l->«krr than SOc, 
|angiMlly ta tha taa ZDSUmiARYOF'VARIEnrPOU.ONMIALS •I SpiiMf IHIftli^lv N«ii: 
Ml •! Amu 
Plula4t%M*. Jwii* It. nticmtiT in itt» •nimalkm 
Onr* PtuUy WW Um Ual MrwiclMU at »«• i^w 
•4 »M«W Na if . bMl withM Ik* Imi low Imupm M)0ily a-l r>hit>iU>r( in M-«lt«r«4 
MrlKMM af I) S . ><»»iiy mil •*• mmM 
cttanc* Idi • tv**^y oir* of duatiB#. Wit niL 1411 rrrr rtTL^t:: - 

*' "•^'^ Ykt^Syinni W CK; 
NWAKedTt 
DOirTLIEE 

TmNnx Vamttt's pall o* tfoubW fMlxr** 
ptM>»« litll* rfiifl in ■vnlirix'i.i In m ilnc« it> iiK^tMMi In ini, kaa hmm 
■I n »»< to Mm pant •/ vKf-rhatrman 
•I Mwl haar4. Ha lucf u Ai Brig ■ 
■Mrtly M>un4* awl rwfMl MiauiM %uo«n< iKw »r« 
tiom av* Ui III 
■k MMMMUty. OMt ^»«tl^ 

Ik 14 oth^hhiIMbp 9sv9va4 m 
TypMytnf llM wMiawnl af prar- 
csMMIara iha DaWsalKMi of ■ iHMWy flf t^iy^tt ***** **''**^' attra^tac Um aattoMl lar. Ma4 rwH ' I an nalMn la CMraga will ••k na- 
I Uanal AUM MplM I* laka a lUnd 
la tevar a( kaaatag 4MMa foaium i 
I— lij. TIM atirk a p»ltrT todajr ° Ka a^ ' ■ 
H« lr*lt tKal tha rur* for ; af Mm WaacA 

j^lf Ig^ kaar4 af pavaraan 

1,^ ravoraWr racar4ad br prtvala 1^ m ta' Jack MarUa^ an a4var11ati^ tapyi 
T anymacVb ItefMMiaMi 
Caatrarjr la Um wntial lr«| 
MM s^vatltaa^ 
a kavaa. I *m> flp In ' Thl* hmvti^ 
to tit toa kwig alaa waa maalMUM^ 
k* WaMaM Balla. aaraaaM ml mm 
U. S. MwlM^Oirpa.^ Mip^ Ik Act. 1W an la 

M la k« MM**- tiia M. ItU. l>Ma«><>«aMl la- 
Cat^ mmt Par^ar Caa^ ZLr^rtXJ'^.'^ ALL B TOi AT lEP. 

AlUai kaa aa< Jyiy M' CM kaMar 

CMcaaa rax'bab that 
Oil IWaIr** ar« 
laaturr* wkNa 
IwwtiMa latrwtf kf 
(at or thaat 
cotrrrd uparikralto 
*aiHxi rf a B A fc paia In a '■iraaMW NgM agalaal M>rMiiti<Mi« ilarka rt Ta 

itaa* ptrturaa aad for lowar pca^nniun ' 
•aa I cMM^ Om all 

■HiiaO— ta Tlwy ara 

't ' I Um tai w null and \c>(d untet 
Um Canatilulion. mnra partHularly 

ittM ruik AwanJmaiil { 
1 Tka 4aclaf«« va l«M al ikt itaife 

,7 > ^ 

Ji.rk KiiMh |>m«tofit o< AUMd without 

Bute* of CluCT«a. da MM that market valua 
ml an aaWMats M CiMcaco prafar 1 Tbb w arbitrary and rap 
* K. aai. 4. Um <acl>iai *alMa ml ■Ml rrntali. Sarfriary Ban A»ha ' »a<i»al at Iha MMM Mtava *apaf1- 
iMA. U Um I Ma fc,,la« iaa Waw JTMfc MH r HMr iM t. ij an Gmm Alt- 

kaf« W arUtwaat; »nr » Jlata^r Kancti' .HI ba tripla 

pwlum. ta 
th* »<1(* en piudiMi ovar 
y»«i4r«il m baa^uaul run 

Litb^UM. man^ir ml Iba ^ THa In |p 

kkl II Mi Km U . & ■■WMM. Mli kani aj Al"*^ **" rkaaaa aa aaacutiva aar-' *^ ">.< or )<u formar 
iftaimi Iv Mb MMWar *<> activa ckarga ditrii^l «r«aaa wa^Ba iar ka* 

g,v^ MMVMH^^Bm abaan c a of pr w iaat W ^ | ^ IMIMB 

^ «aa, ' atM MaPMkk ar Ckartw Walwr. C|| SfnOM* I 

' lanaai MaMaraaa asrhanaa kaa4. ' ' Tm ta lavar af |mM aaa ptotapa.* 
Ba»ai a l iwpkaat a a Iha tiaa !•> 

SmIM MhbmL ** * ^'*> 

Bw'^aaa pi-od ptrlMpa.' Jmlm^T. 
Ba>a»a « . taiwMi lhaatra manaprr al 
Bvalatk. MkMi.. alalaa I pralar »>r>cia 
I Bam Itka la ivaa^ 
kill- 
1 aahl May awaka laa 
A M yaai a M MMBaal, 
Ktag. ml Fartlaaa. Ora . «aaaat 
Bm tlHM alaaMtM 'Yati pal i ^ wUI ba rkiiii asrhanga 

itrHr, h ii.talf la 

pafiaaaaally 


Halliwood JiMM Ik. 
Lavay plan ad aafi Wcrmd 0\tr Dick ^ '^rT"?^**^ •* •"■ £^\mm3tmim\mm mm tm wtm «(iMh 

hibitMt Bbn lHi)rHi( (roup undar during Uva nait HmW tMiki M aH ' HilMTOMML IHJTIL PMb 

>tp in Iha dolaa an arvt-runa. - - 
a kraaft T-|Iimi ■ 
otM waa paor. tha othar ailaM ba 
aauafytac Clyda Mahn. C anWai. 
aawipapar rorraapofidaiii Mid 11 
mmm l aalati la aal up la >«wr aa* 

mmum In San Franruro Chailaa 
rr. aiaai^i at United ArUsta, 
arauld (imply rtal 
atf aiikatituia 
rapa.' Klrarti prartahas' 'nararthalcw 

M Ii aalw la aflMt mm Baaaiv la ttot roa hoiatad Draa 

opoon I Mm full valua Mr BMli PMny. J. 

Phillip Dunnai wriMr ticket ra- Bay Myara. Jr, cigar uliiaiiii. a4 

aawad al IkUi rua. Caalon O (;iva ma otM .f^tb- 

^ diractar aa baU. kta- . ..U K^r yo«. y« thar ia-ritobly tJlTL"^ ' ' " » 

'Um rixht or vay to anaMa him to new dialributinn Production ikifl al BKO ptHhaa 
Kay Kyaar pictura. itill 
of Ptiotc Fin>»h ' 
B la aa balara Um 
M. 

Ii 

baad boohm^ ta BaplaM' "•*^*V"**" which yau anil hava al ■SS^L^ * ' ^ 

la fmnh' haa kaa* Ba> ' ** apaaale.' , ^^Zi^^rf a ^ 

erlpt treuhiea. Kkaih. aa ABM laaBar wka haaBa ^^!jZ """" " ■ ^ * worth Edward 
iMra. Paaa : tiKa NEELY OK ON ANY miEF' folhff'sDvT«fWilhJ.P.Hami 
Fete Hwirin Ifclwliifw Piter 
la* 0» *>im4mr 
la IMM »t •••'r 
BL. Can«Hl7. Cr*! 
tm 'Mar Harrta, 

4asai Mcmn'n««. shirli was 4lallife 
■Itrf timwj rauMlrjr AatUM Mli 
liM M«4 gal 
M 
«nW WHTT YOKE 
rlMT« ha rauM «• 
an rauta fram tha Umon 
MalHtM la •r%ail7 HJU IV- 
Iftva ■•«• ttmm • I tram Ika aaai Ifativa* 4Mal 
•awy tha t4aa a( tha pa »i r 
•Htlar Uiwa« Uw M> AS Lflifi IS mBIE WeMeii-KaiDanNaiffifZS 
rmmSgTBHril Sl Lmk Tenitay !■» Aisn 

uMMiMi ■■■ jy^i p^yi^ n« 
EipectNi Severe 
RohidiiK Ftr 
liHiS^SMkr 'raltar 
Ika puMi* 
bvtiar quality vtrrn aataftatam 
will ba 
M. ttrntf 
Ilia hallir-' 
vlrlMally mMmm MiMiNg < SMhcyMfk 

OillMMtCiii' 
Vail D to oay 
Mml U4. aM U>a RCA MfC- Ca.. 
ImI waak »K*ti N Y luprima cwrt 
|MIic« Pvtw Srhmurk 4i 

a( i 
WkiW Mm tiiwii rin H aa 
•■^ MMaUical 
l^oara araa an4 iw w whal barotU 
hava Mt baa«i Isa^. it u r»»arta4 aa 
lita Utat Braa4way wUI 
from tha har«h •ifla aa4 
raatrirtiotK pi<>po>^ i« tha 
rayiaait buildmi r<>tf« tor Uraatai 
N«w YiMk 

Dm to rama u# la* a vaU to- 
iTlMtra.1 

H* 

inMdinf that h« 
furmuU far 
plaint! an4 
• 
maanwlilla. 
war4 a 
liiiaatian JuaUca 

af liM 

CMr Ptannin* C iw i alaitia ara to 
•)Mla« »(ni af vatKXM kind* in ail 
parts of tha ritjr. with vanau* r*> 
MrictKMu •guriM. H li Mtovatf to 

tol 
adiuatinc 
rantal mrthodt. r 
in«. vir . hut aMc 
aaaMtanl aUaraajr 
AraaM to ataMi pra4urtta« < Mm CMy'l 
a< 

Cargo' and 'Prlawfaaa Path.' 
• Ia«« knowl tha ^,,„^ ,\\ pmiMll Marhtoaa. toa 
^jTicHir lalhart hara, 
** Ihaalia awnars. ara ft lmt 
Irawn an tha tmp a wdiin la 
itot^>*<Kin* piH 

I Pram utdmUaaa. 
INI aal 

•f paMctottokHl 

Oia Itkaty haavy 
toa eaunrtlman ara 
tau«li ahaut calaiaria picturaa. 

Praviaualy lhay Had 
th«l all ntatariali thai waat 
tiK'kH'in-tha-itat pirtura laaranca. prira-IlK' 
lati r*it«rat«d thai 
gmrral Thurman 
I aa tha divarca- 


hrr vot«* in any 
t( Tha tintar rlaimrd thai aha 
ao( ih >rou(hl^ rr»d tha vourh- 
a< tt^ry frtt pir»cnta4 to her 
to talpu far latary. la raterrlM aa aina-faot ma n uaaa. Mr, will 
■toad Bo<indai >#■ wiuaatod tor tha 
lhaatrical rona sia to la Mth alraaU 
and from Siilh to E<(hth •\ri>u»* 

I H. Pradrrirk Bnghl. min»»MH dt- 
rrctor ol th« BruwiKajr Aaaanatiaik 

I laala apUauMtr raacaiaiag Mm cmI- •IOm 
ha»<i il aai a d aarajr to I 
but barauaa tha tolka 
ward m Naw Y«fk 
aad Altamay 
J 
• r. ir ! cMjr tothara m« to • 
' M wMh lhair rruaadlac. 

Whila It i< nnt likriy that 
im x an th«)r rula 
^ »mu«amml dav 

ha tort M dart. ; "JTV"^ 
•rajtatnc for- I y|,"v7n^jg|^gjif jrt Wl I* 
hato AraaU I ^^^^^ |, hara awnod hr Frad Wrhrantorc 
praa al MPTDA uf »a*(rm Miaaawrl 

itharn IIUn<>i«. 

* rrtoar 
to tha to 

Co '( iranrhon A Ma«w> 
af aMhaa^uant -lun thaoUm 
Wahranbari *aid tha ramhtaad 
Cham will ha known aa tha Graatar 
ladapawdant CirruH and oaicai* will 
:M haddHi wMh 
aam i quartan lhi> it tol n nad to to- 
dleata tha aaw arganiulion wM ha 
to a paiMtoa to mmiit* »iih PAM. 
rattaratod hia 
I tripta faatura 
hy aama to. 
that patey 


fm Caaa 
of Modati AltjrhuWr. r«m- 
a«a>"*t Walt Dtoaay Bntar- 
lac, WaH Dtony PraAar- 
'Ui In M Y. 

toadanti i>rp« toutly had baaa nrfchu 
• diMtKui for „f proaarutton. 

AlUrhular MMicht tatja* dam- 
*1— ^ Iha allatrd placiartwn of hu 
Al 

Alltod 

aa aptlmiftir tr l « ■p e ta l whiW kaap 
mc hi< anarrt rrowad and w*< un 
will WOIK RNt FU EHIAS 

ni« •■IlfWI S llVWa WB« Ull- ^^^^ .AMM A A A ^ft^^^H AAA coifirs i-picniE 

HAL Nt IfN^ 

H*»llv«»ikd Jim* II 

RKO (M ijpuBilkMiinc Normaa 
Carwm. CBS wntar -dii artar. lar a 
daal to wor* aa Iha 
a( Two On an Utaad.* 
tha ravUtoB* 

Tha Braadway A«Mi. ha* 
artiva in ronnactioa wNh tt 
■wnti to tha buildiac 

u<>u>lv foufht fur 

M tha 'ataath* thi« yaar avvr a auallar pa- 
On Iha laciaiatlra front. H bioka^ rbtd In Itm Karnuic^ of day P>a7«n 
aa If tha Naaly divorrrtnant bill tZUMI off thar* 

dta in Iha lanate Jydirlaf7 Commit UtII frwrr pi 
tra irliicaralar, but a rhancr ir- C«ilr»l Cc^tinf 
KUnUNttO nm I t SbM lb 
^a«p>mmnml -nrani 
ral (Jill f „ ttudto, whirh par- 
•jjtod U work Iha 
" toy * <a)f mt » \ aralK 
■•tor h«tra aa a aii Nr» RKO lommaa 
>harr> ara arhadiilad to ba l>><«d fur 
tradmc on Iha N. Y. Storli Rarhanaa 
Uiday <Wrdnaa4ayl ailula tradinc m 
warrant! fiii tha roaMaon atarU at 
tha tmtne limr un tha N. Y. Curh. 
Nottca wa* givaa brakara Ihia 
* iliral. Utara k IMB !• OMj A. Ln SIMM XJuti fCT % 

laciaUlita utuaUoa |^ Anfrla*. Juaa 4 

With tha Sanato all amcitoi *l>>ut Bryar- Mar Arthur acanry ftlad ar 
drfmxr Nrrly con r ad a i it u improb- i^.^, «ith tha SUIa Labor C< 
•bl« hu duor tft iit BMaaura will .^^i tionii Andm* L Stona, 
art anywhaaa. Ha la to c ea tor with 4u,-rr- Jirniur at Paraiaouat, 

manJ.nt tI Ma •< lt% al 
ily aainiiid* »mk« Pik^ M> li *ia hara kp plH* •» 
md ml ma vwa to lwi«a ftmm 
rtwwa hi tha CM aaamar arlaa 

Piral will protMblr b» an oricinal 
whtch hall vrMa-diract tor Chailaa 
Cmn'tfiiMi 
tr ranta to toa Ca 
mi a toar wito Katoartna 
lo Tha PhilaMphta Story.' 
•oucM tor thai 
ararrantt la<l waak. a« 
actual trading 
uMU July I. I 
L nil ptafarratf ami 

iilai amt^ buildiag a racard at this ttoic AI>a 
ha induated ha awy ba wUling to 
>hrK* tha whole idc-a il thr Ju>tira 
Drpartmmt paoplr inlorm hiiii lht\ 
■aa aign* tba caadi t i n at atajr ba car- MhcaaMaMaa ifi^«» .^t, tun toak( to If I 
il Aaai aairthMig to I 
•larliiag aa variiu« 
■wb»l II utaa— without holding a f x 
■aal mcalmc and u due tu a>><-ni'il« 
• in ■ If-* day* t» ga tMrr tSr <li<-i ■■ 
• Mvaa partoctod by iadividual nam- turn i rwit aay tha dr a ar i ag ractot 

rrtitKMo. 'tr laaral ab)artiana. Naaty 
indicalad mlM ■ itop-gap li accapt- 
■t>|o ' > him •ii'l if Iha HoiM* ■hauM 
(i*>. i^.(i«l4iiMi •if Ihia aatara ha 
«rau14 tt.M KM ytA la 
a ttnr* inclwaiva in tha ftirth* 
Daatrich pictura. 
ta alai hi« I 
Kaaa^ lar BKO. Ha 
al VaMai* ahMri m al r aady baaa hia 
t to Bfower'a Youtk Pic 

Otta own gei* Ika 
'Y«wlh WiH m 
Iha torthromin« Jana 
tUrrar at Wlh-r>« 

Piata(« dcato w<th tha 
al tti i( 

< diraclar 7. }mm9 19. 2S Hmms Over Am of 200 MOes 
MkliQMhfriCCMMiCag 
Baa Di*a». Jun« It. 

WorM°< biUMt raih-club hookup, 
link rig M houaft ov*r an *rra of ■M Ml 

a 

ki ralrtary. Nak^ 
Par'i wind-rain »»**. 

krtdc* ptMo"-' '»'* 

carrtaa tacky MMkm la as* houc | Day brinn th« flitn • kirkaff ha 
la C«Wslc«. tw« l« B CMir*. M aat tha raal Umm. • 
■m DH«a. T m Laag ■hcH. t ki > pwM kf ■ * 
WOmtmetmi. I M M»m Mr* Mi« IlkMklMlfil 
nMtag •( aaapana (row 
laf to prayorUaaa af Miaiatura 

PmUI trv.T*. A«ar«la. tW T W»» •raa. b<rt *o far nary a wla* 
HV Ib IIm Valkr Slunt now batac 
hj htKi*M ,n Oranc* boN 

taletyp* dua to inakll< 

it Mlp piMM iiniim M U* I^TiiTai^ ImbliStLNii M. Lawia. Juna it. 


ltacin«. Wi«. Juna It. 
MMaa l^r \ < nrtun ' W( 
bl li allacaa la lM«a taiM la 

U 
m By Afkia. 

Jack K< 
«iatrtrl 

La Boda rharc* in hit mmpUiai 
■Mt ha hat 4uly rrguUrc4 at tlw 
ar Mi »arklr amird. aa4 
ArtUa la M«Ua tar W La 

aawplilmd W Dut Any RlrhaH O. 
Harvry. than rvtainad Laaaar4 
Baumblatt a* hli lagal rfP- Arkla 
<anm La Buda f cUim*. 

■MMabUtt rUlma la ha«« 
la taack wMh Ika kraa4 af b a. ky*a. 
IT, wai a rfiaa M 
dapt itora wliaa ha hM aa 
Ptn ftic U i^ Dirtfea 
CmIi WIMi 
by Mm Ualvaraal 

r4 Krwatar. wnnaair a( Vt 
mtttr*. kaa dnrMai IMa 
award Inio twa riMraa aatf li 
paUca wtta a( im 
uaui NaihaaM M. Oa l ii Mct . 
•3fr^ ALL OVEAWAYS . wM h* 
kMia a( paitMa. raaturaa wfl 
rradHad at tta point*. »hoft 
lacli tof, aaawaaM at aM 
M R. Clark. 
• «a JtNia It 
t bran<H 
am\a« July laiiliilM Mm Ma Carroll Paarork. 

^sxsuST' ''*"**«^ 

l>aa IBcfta, Parawtamtt -tlrr iiaa. 
waa itiinad froai Laa AnuWa la B| 
Laka City, auccaading (iordoa 

Among Mvaral 

Uon for mai KMi. M m 

MM* Mwf* wilt ha a u — 
I fraai Mm raaka Mtrli aiaaa 
Mm awar Mm C1a\aland oMKat. ■a w«al dirartly tkar* fiom tha 
nilaburgli cenvantioa of iha c««a« 
pany laM waak. 
Sa4a waa tka wiaaar. 

~ Mra Chaat' »a< laaM 
Vaaatlaa aflar tha d. 

'a 

a( kipiri to tha b a. 
WL Laui* riirrmlly with four 
la hia rradil tor tha ■! Laui* 
Ca, i»a f ali« by Fan- 

I ta Ckka«a wkara ka 
li aMk« aaadMr nrruit doal. AW 
ka hai pullad 
praami' G 
Mat a< 
■k^ikMMi apavallaa la diaaavafhid aat^ikar- 

doublm of tha big name* in 
aad radm When thaaa 
MRbling Ann Shati- 
kNUMT*. Maa Waal. Jaaa U. 

Krw »ula law anartad by 1M« 
KaiMurky tegwlatura ki t aaii aflac- 
Mva Wadnaaday (U). ta>l«C pk kf Jaliaa Laaan. dtaIrM wiaaM aT a( I 
Wm—t Broa. Utaalraa ta tha Ctava- 
Imi4 dMrid. ton racant Uickt 
Wtf davlcaa »h>rh hava \ irtlaataatf 
itora ara dawi ib«4 Ha Iwta Mw 
it itunli aa lolloa i. 
Rarkat No I - Icraaa 
Ha will ia4i 
'a aaiaa aa 

kf o»- 

aa thair daariac and aiikllag 
lalanL It thay poaaai ncitha* May 
wha will partitipaH la tha praam. 

Ika thaatra hopa up tha r«attl kf 
Miing Uailrri on tha acraan in whMl 

ara la privata rSam- 
. of rily court )udsa Anthony 
Da Stafaae ihartly aflar Jotrph 
Mtai IM ■ had lakaa tha ataad to 

EMIiMap aa hli daua ha won 
li • al^ *MNaf M 
tmmtm. mSwmlimm • 
PUiatlff allaaid la 
papart tlad la City Caurl thai h* 
woa tha money April II aad that 
when ha Uiad to roilact a wark la'.rr. 

at ratuaad to 
Vka 90 Bli alcht arrivaa 
»ka kara ianr i aad tha »aadin« out 
proceaa ara driven ui Uiiny auto*, 
alaa proaialad froan a daalrr. to tha 
Ifcaatri wkieh it dollad up with Law ippnaa to cku r c kaa. 
claka ar aay tcpaaliattna coaduct- 
inc rafriea. hii^. or any coalaat af 
la»al*kia aarardinc of priaaa. 
li mmmtt a^kMi tha wiaaar. 

taaponaihia 9tlf 
ra^ ak rad la yaar kaa a la dpi, thaa I 
with all tha 
Yaa BMtat inalntrl 
buy a urkat and will fiva yaa p I 
bilL On tha bill there wdl ka ■ 
and iidrrii wrillen. bat IB mm 

M« dl Mm aat la Mm 

tTjM% ml Mm 
lar Mm tk aa lw i t O rpkiwa. | Waikk* aa a B-M nrt wMh dr 
il. arcuad thai tha r«M« mt B-M with iadies C 
kif eaaeatial (or a loCery. namely, ia doiaf all richi (or himtrK. la 
conuderatiaa. i« niu>.n(. addition to the b o iplit. he rrreivrs 

Ta kriag tha thine to a te»t. Don »hat la loaMd into the eaterprua by 
MUm, mmam* •< tha Oaiaha. auk- tha aMfckaal^ Mm lap ranciac fraai 
■M Mwl B dfia at aa a laiiarf akarga. : BIB $B>, Al— B Mria 

wm ara aely di 

la laaM perioa deu«iiaicd by hii ilaeva thai ha ia readyiag (or 

vaBkpli • MMi af kaa Mvaral 
Law haa rauaad 

■ tia lthind en the part of theatre aad 
Dr. L <). ttaC. Ika caMi givaaway 
procraaa li aaw t a rr wM at Laaw'a 
SUM aa 
lar*. hMB «C 
lit M it Mm radio riww ia 
lha tihrer dadar giveaway. H will 
prakakly be decided that the ipun- 
lat lika la dWlurk Mm 
will alaa buy a Uckal aad fiva 
r at tha wladiar a $1 bML 
and »hen K« raackaa tha MaavaMa 
ha »ai gay that ka ws k* li 
lhaa gala angry aad 
Mm atanagtr. Whea tha 
aaaMa Mia tha ptrtura. tha 
wB aaf . "Wkf I i i Mawkir aaw. I 
kappMi la wrM* agr ka 

a'i partarr left 

rill then tell 
Mm aaial ha\a aMda a mistake VI, Bitklry awlaiad iaia • 
tl-yaar laMO with rab«n • rati 
Tkaal r aa. lar, aa July >4. laM. utt. 
der wktck the latler rnrpuriitM>n »aa 
M par BMB yaarly tenul ai 
aa tie hi Ik* 
CWtk'i aMira pra- 
vMai MmI hi (ha event of wilal or 
B% daatrwiion of Harmanua Baark» 
ar HaU kf Ira. lha awaer ra«M gla* 
ka 

B I 

a« 

kf 

■aalty Carp 
Mm traaafer of Will. am Ben< 
New York. Unurrul now 
aa tia loial ««•!?. 
• pair af Mk 

W a it JatTT Spandaii waa Jit W a 4 

from rVrt Moin«'< tn Albany a* aMM- 
ncO antfl laal year. Ij 
who had baaa UaMod Arlof Albany 
raoreaentative. a iM c aa< i t il him widk 
BKO Tha Miak*i» at UnKer«al kaa 
a( aa ABaaf 
manager of the Colmilal 
rlrruK SouM. haa rr>irnrd to rngafl* 
in llM*lra preaiolion artivitiaik 
Wimm IBB wka kaaitled thaatra* 

•f r he Will giva lha 
at la nM% a« Bi 
gMt Back a k ia i i wiU be re- 
la M0i a card, giving hii 
la pay tlB tax to the aBM. 
Tki offiriak ruled that tha a«il-a(- 
tomn winner of the biographical 
ifcetrh on the Or. L Q. 
would be exempt ■■!■§ ■ 
ot the Matt. IMi mbM li HHl 
■Bmt at Bp IB B B* tnRBf ruuoiAu 

Juno It Art lag t4 One Autry pix. 
Taber atakc* a (pwl to the kldi hi ■bBM IB H-IMi «B li 
aar ka d by a aiaa aad a 
woawn (aiata ta tha thaatra. aad a 
Biaa tilling near her will call Um 
uiher. When the uther arrive*, ha 
wdl paliMly iaiorai tha B kia raaii 

aaatury hi ■rgh. Juna !• 

for )rai> oAxa 

' la after auarter tt 
k«i. WiTk Bok 

VII ^ 
A Bw bBBh BMr. H 
tka tppirluaity praaaat M m It ym 
will knd out thai Ihii waa a itlck-ap 
ta get into your aMiaa aad aMka yaa 
apen your Mia. Under aa rimaa 
PM PMi^lacttc Nfaui 
LmH RMrer POM Ai 

Piitikurgk. Juaa lA 
wiB 

rhddren. 

ing tbry vgpp B tlM BBP BM BM 

of line. 

Catje R iL n manager of forrlcn- 
•ka aile. nhirh i* uyiag la haep 
Thai Cn of Erie. Ufd GkMt Scares 
(Mf M Ikpt Saaltle. Jia 
AI last minute sltait of 
Mraeniag af Bob Hope in "Gkad 
■raakar** iPari M a kaunted houV 
kM B VB Oaualiatt aad Bd BK-eta aff 
Cvargraaa adv. MaM. kad 
a IP- room vacant home ia 
West Seattle, and inlendrd to ha\a 
the preview there. But tim* Ma- 
yer* said It was dangeroua B 0* 
liirif-Walen$miliaiOb]r: 
life -Bwb JIG. W NG At II 

II WM , .., — ***** J*T' 

««( illlvnM u M« GWM M MM <M O M> Cmm 
It*- iU> Mtrslarf MJMl Mr. 
wMk. XJIUmi Ri 
«M wk *. sun. itov. 

MMli Bm flit ■l lipiM> 

<«•. >T-ST-«»— -aMM CM" iM<0> 
m4 X'mI TmiA WM»- iRKOl <M 

iUS*. mt4 wMk. 
Cot h Gmtk. IMinjr Bfad: Ihr Tm Best SniM; Hei* N» 

FMfUiZNllMifliSGai •r a fcita^ii^ 

Yttk i«n I iMilir (•■rn tKat'i la 
•t Um 

(BKOl <M ntai 
(SMIlt 4lfl run! • rtrr ptrsMM jar- 
prim, rfichtly ovrr taaaa 

(1jM4. tS M .U M.W>^ 
(Pari mmt itaar plall«r. M« 
'Our T*wn w •!•»••«< Mw MtuiM 
(M »k> 

WMk W Jm* tT 
Aa*w Cum WH* Mm WtnT 

(M-G I >mt, wk > 
rm pmat Um€ial tkunm' (M<0) 

(M wkt. m-a* <»> . 

Mmrntt HsN T«N Brawn'* 

Brho.. I. . . NK< ) I 

-talari' (Pari <M Halt tt u ra wh>W Ih* baUnr* ol th* slra** 
ilaa l aw* ptrliin Ow armm ■rtti hrt 
$7MM Utte M all M Ml as 

iMry a< M aiitM t%a\ r h«M t« attiar 

Ptrtur* ■» r»r lw« wi 10*4 at 
far Chi _ — ■— « <liaair«ak-B««rv«wl 

J JTTlto- lCal*MM 1^1 -*tuM' <M-0> 

'Piintroaa Pa^r*^^Rifoi aMi TMar* 
lakM -My Sm' lar a Iriali' <WBi 'Id ii>n< K» M C1 It.- 

■ Laat waak th-U-m. U being lurnall 
lh« aaraaMl-rwn SUI*. whar* Haraca 

_.Ti ipia « _i> t Ji ^ JBw r^'y 22 ««■«>. o mnn njmi amt «mm> I •*». ' wmk ^»iir a(«i ->4 i i m iw 

5^_5l*l!? ^L^SP Jl. 2 ^**' I* tMH*— W Vk* MM Vm ' nn^tntUr* Ot* *-t«alr a*4 Iw 

OriawlBl tar • _^9^^B.,Sr' JS. *»<ay'« OiMran' <W»i an4 vMtfii | ■WlPlflBltfHl i»»vrhar*« fto«B Stat* ■ la*- 

Tarri4 iMfc ^ pMr U Wa ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ b.>okit.( .ll t>r IIIMS thu 

Mial U mmmmm M • •Wp* ■ -ihim.«.> mma^ ua aaa iw te^war. ar« 

ArWM< ind t ilIlM Ri <1 

•liar lar fMi « Oar«M <l 

iraaai <M0 II n>— X^ra^a^ (I 
aia t2lMal Ha««a' tM-Ol «M 
M ' _ (MK) «.«M M U-n>— 
TarrxT < »B > an4 aUcr Umo tUtti 
Valara — - • 

«B «•• iMMraWa' iUA» 
Mrtodr' 'MOt. 
pwM Aayt. only if.MC. ^IDAYy-VABDEiS*:! 

ihaalra will ba I 

$8.2li TOPS 
NGMMS. 
latrkr ia aa< 
vary pamful. WMk rani al 9MM a 
a aa > mK tnr Iha (utmnar. 
wM braak avan Pirtura U 
CaW «Oa>ta Ctaw«at<i. al 

NaM'i aaaaM «aa >a n tied l» hapay 
■Mn Htr»n4M an ilaaa. 
Oa«t«ik iBAKi iMt: »-M-«-n> 
•Wkt U 
M aHUi 

I I Jon 

anM Wila- <£CO> m4 BtB 

t i« iSr UM^WMka. hJS 
I Una tMJM. Uil «|ik tl al iJona«> IIJW: M-U-MI ar^iMn 

Oari' ■(''>!> 

aUt*. I'wk akav tli 

Baaaa.m <B«K» •I.SM: M M 
tSt-'Mr San (UAt 
Takaa a WMi^ la 
ilanc alawly al Um Bm/. 
anly akowl (SS.Mt. btM wUI 
mm WINDY 
42aTWOIiUB 
SPOTS «MaU« way. Ifca raal al Um 

M M koMnvar* TWa^ laklM a 
rfMa Iran* a Aral waak a MtAM. M( 
m vMw al raMiUana baal al a paa- 
tnjm wiH ba .Bratbar OrcM' «■» uMa H7 jn wiN ba .Bratbar OrcM maacia- nraaw«n< ha« M BM paaraai 
■Martal t awaka MMlar ih aMBMaM mI- 
< wWB Marly ay 'JQ^'J^mMbS 

a^MM ' a( Ntrry* Jmmb mJu NSSalfi! r^^Mtf . 
■Mtrti. aa prava4 if 
a«ialM wim tia<y LattM 
la lamaa (ar baBM 
NaM* iMta a Mtta *m 
al Laaw'a caaMM 
lUitfara.' wkMB ta 

but ufca la h a law avaraaa a( Narry Ji 

( irria is alaa ui tha law a t DanM. Baa Watn and (ha I h ima 

hrackata with balan' an4 -ru«hl r;riiill Miy Oa aaa la>i iUt> 
AmmU' Bawaa mm al Lvrtc wBh ; and WJM an ihahaMovat^wn«- 

tHwataaMMT* M^MHfeaal a* M night iTMaa I rati BMI 
aMtWBMMiiT ^^^imMH a«Km raMarf tha iMMa IMI 

t^w i iiad in with Ptac Oar la waali. grabhi wg a fcicli a| kMi alif> 

ut>a<Mii« sttumtnt a alMrt haakay fraM MkaaL M BavM 

lag faiafci.- iM MallarM a< K*ra4 away a lal af aaiialaf m4 

sal a Bm BaaNl bMW and wialinaa Ira4a among Iha liltarM 

Ifcia IhM ml 4nm aaraa IMrtBar Mi BHaM Um banck. Ttu* aUa may ba affartwi 

_ f a c ar<a< kara ^ lUt- «a«Mn«V55S«<FwMn «B- <Ma waaka Strand an4 Suia bMi- 

M *Ml Mlla al «w Or- I ZiimSSUmuVmtmmmSm- "Mi aa na kat 

akawM m4 SUIa. LMka aa< lar aaar ' tng. Currant iMl waak al Edwon tha 

haliavar Other pia are tfauig mod- MMmmtm tar TMa Waak Man ' ii another an<wer lo what >• 

araU Ua4a. Inrludinc -Satan' al tha CtrHa iKaU-Oaltai itjn. St-M- baiikg cauaed by t»>a mar and ran- 

the hol4k>%*r af 'Irana' al «t>— Salan' ifkrt— < fUgBI Aatli' Uiktiiaf torlara. Pirtura aia* mii Ul Twins' band. Rad' SkH- 
n prws ladav iWad.t 
"Way a( All Plaah' ■ Pai • and Harry 
Mmm> Naltia M«Dan.el. Baa Wakk 
BkaaM fid waak I iMily tMJM. Ia«« 
aal hauaa h«< hit In nearU Mv* ; 
af Ma mrrrnl p<>li. > y.i>i 
$3k.na. alM kr'r divippaank 
BaMa my Mm«« Mall «| 

i a»> - Our Tawa' lUAi 
>w llaviNg a hard p«M 
randlttona bin will htt akawl 
prally anad and h«ld< wvar 
rand (ur Fav Mila WIM* 
IRKO*. tlCM* aUan« 

iTik: n-m-u^-i 

lOali. • 
la iMI.'feHlBi M-TJi 
Vlii' lOail and (taaa 
ala^ and getiini a 
but not much al 
a r ga-by aniy 117 
«a.4l«. »-M-T»> Str 
m-Ot m ran I and 
IB* — 4arR| af Bw 
ki 

. aBa'a artUng 11 
■ k rt i^ aaara than $M 

B ' * 
"SfAMPAIS' (HT 
1NK.C mrl 

ax at nna for knal arvM 4aya. 
a«a*a-l.ab» <B*K> <1 ~: 

mIT M 'allL' "^o^MMullMa aaaS ' - - r'.lZT ."ilim^l ' Tak^ 6va7'TRKOrT»d ^l. ^y awa» under hop*, al naar lo mtm. 

.^ZtntJmnSSSk,'* uS . h2!!:^ STy^TS^ '*T?.Jjlr- — ^ — . M- .C^ .w. -,^b....«e, M-r^l «.r-- 
Lauis Ariwa l raM . k*^. mam fralur* helard booai bii «a '•SBM 

• RKOi turn: » 
>— IraM' • 
and -Ba y and Tf arraw' iBKOl ilal 
wfci. dnubia koWmg fair gail. 
around |l I MB I.a<t araali. 'Irana' | 
and EartMMund' iMthi. dual, vary 
•aad lltJia 

<M*pi lur. n-sv 

• Par I ^i:^?;-^ tussBi' sua isc 
lapiii te a 
!4S-M»— -Salan 

Oa«>' iPari. On IBB Mia Ma. 
II1.MS lapa Laal Maak. 

BfothPr OrHud* iWB) aad -Pliaht 
An(rl> iWBi lltMS 

Biakiaw tLaawt lUM: n-U-m- 
Ul -Minal mrnm' ilMli aad 
Baliari' iM-Gi AfcaaM 
^ . Bllinr the houaa e*er» matinee and 

Ih* htfkacBaala. HoMar atandmr cm ua every mahi aimini 
•kawMg ll iaa m t a lacally am- 1 m urriAr S2«.aBa La« week Water - 
pwMm. UUad Xlaas ml INH' | |ga' iM-t; • and 'I«>ne Wolf l^<t« 
•kick givas tl iMaai. w groups af «Call ikaih h«*d..vrr. • »U Jaa •«■"* 
laur Mar t kiis. af Ike ».«• gr ^ ■a gradi al 
» aiM kigtuckoaU Oaridedly boa- 
• MAPi ilTC ZS IS- 
Tnriid' iWB' »"d ru«iii>«- 
iBBi ibath Sd iua>. Arauad I IfctMa iHaaaric k - B aai gm ni 
Sl-n-lti PavariM Wifr- 
wk • (;oad tSaM. Laat 
aim. vary ntea SUM 
('•MsaMB iHaairick ■ taaiaraaat 
tl «• - My Sm- «UaT aad 
• jka ianda iPari iM r>Mi 
la« lai lair U.«a8 Laa iMkl aad 

• kalk Id run I 

SaaMa* .MAHi <».»«•: »*-a»-«»-»l» 
- Rux^l "jath. sad Biarwil Ealar* Jf"" »'» 

• Pari it«»ih ojiil.nued iiin (lom Par » •'«" 
andren»s>i PatedalUM* La-t ' I' ' ' 
week HaBs AaiHla- tUAi •raiasuai 
ond Oa«ttOBaaBBr«a«**MMBl. • 

uaae 

•tola ilvoewt isaaa ts-M ta ssi BKO 

aad -Girl in UT M , iii jln akaad af iMlhi t7«M a little bailer than tk* 

all other driuaart m downtown area |ni«< 'U« .lanta laheti il wa« (TMB 

tkM stMU. Trailiag la raktaa Fna CMBal i«J«. »-«»-»-n-SI.M- 

wiBi Typkaaa- and " B l w ai l BMar^ tlJfW-MBaB* IIMI* IM 

Claaa bakiad Laav'a Mai wMfc SS »Mki. A faaBy Bm Mbl kiB BM 

Mule Tram' and 'M LIttI* M i l kr ra itttum'l are n i In rount an murk tkaar 

l:at<awt*s lar YMa Waak days. thi> week on hotduver leaa 

Albaa >lJt*; S-3S-M »— RaaMll tbaa SIMM. «er> dMpaouMmg afMr 

•MMii and tMrl MT OMBI- Tap- "iiH' I ■* Haar m S9MM Mm 

piag Ma n wttk krf#t 9MMS LaM fmmt praBt. tkauah lauck 

seek 'Irene' iRKOl and "Saint Otrr' «atde>ervcd Hartal Slar«' tM^Zl 

<RKO>. au>ri tl^nOO ira<>)e.lhe 

las itaaa tS-SS-Mi Typhoon raw iThur. • 

' Par I and Btaruit Ealar' ) Par I fair rrHavtoa • I MI tS-aa-U 
»••••• 'of Ck«a». •Rrp. .rll ml 
• tVB> and Women Nainr> iPai i. 
*lu«g»h 18 000 diRaraml ad apornarh on -f^anrs af 

,„ Tba. «^ I All TBk aad HaavM Tm' al a lu|» 

"•^•^ ••^ ' arica of 11 and for .n indeAn.ie lun 

«aar •lait :S.«S-|I l*-|l «t-tl»l PMK^y In f .Mow th. h.. „o« 
- (mo* iM-4;> irih weak) Itagat- Orpkiaai wa» cloas^ 

f»t tiraaanw aAin( wkrn lki« here mtmtu laal i 
ptrtu a will pull >lake< l^tt 
iS.«U. n-U-Mi- Mulc Team 
«M-Ci aad -UtU* Mal ka r s ' iM-Ci '.Mia* rpia w « 
» ina and 1 

-Sandy l^v' i U > In an Pridav and 
makinc liclii imprrwion with MdM 
indicalad lor runtbined hxu>e> l^aal 
waak. 'Bertkkound- <Mthi waa 
ruMMd la M Saturday and ala*a4 
ua Bays to tIJBB. low aaarkar. 
<Laew-si itiai la-U-IBI 
- Mnrtal Btorwi' iM-G) and -Wiaa 
torn Raidara iM-Gi Sukiart aaaar. 
anily not al ran na todav PatrHk 
taaak. -SttsM- iM-Gi aatf 
Latfp' iCali. aa-aattJM. 

. _ _ iParaaMMMi iISM: M* 

ar<mad MJBB r.m-idarsbly avar av- »-«0 • - Brother Orrhid- iWBi for « 
era«a mm ir*! » eek ending laM ni0d ">"<1 alone Takirr averaM 

tVaaa after okay aoMina CIX" 

-tSJST'i BBi ^rtaaad? 

run la<l 7><ur<dav aad k<niii.- anaa 
djii until June M wh'n All Thi< 
artd Heaven T>m iWRt i^miea in aa 
a raa di how 
Tower irna-Jofleai <Ilia 
Tiie. • and Will h oxer In ahaod. 
rioi itn iM-ti • %'• •am 

Blair • I.7M SS-S^-U • l»na W«U 
Maala LatfP* *C^» Omm t irll My 
mm. But oMiy WJn or bit avar had 
t^^t M 1.3 1 Ke»k Ditomed Men' iColi. 14.- ^ lUAi and Star Dual 
X IMl. aica 

4M6 u-m-m-^' 
Kl l*»ia<i|.im M (; • and 

ion rmn 

aaai -t I2C. XV J»-ia»-Tnr 
M and tki 
aBi tfaaantiaa ti 

Mti.rarlarv SITtaa Palaaa il ^at: <S-3»-Ui l^lMa Ui--Cm'I Gue Anrtkma' lUi 

Mraad i?!^ U SVIBi Na>iSp> Ru^U* laiki iM ruai aad ttel ia Geqra* RTIuIr • 'SraadiU' <m <t«aa 

• WRi and Taha TkM tMfc' tlad* JU' iMki Hd runt. A porlay that Hike m orir»-> indicatr 

14 pmytrt mt paarly. mi\> in<> ii tl - m advaix-eof u-ual take 
1. M Thtt aMy kt due m .,.<tr meat ItHnha LmmIw' iSRi 

lara l« fart -BaaaaB' kad ikrM waak* aal'a kaaB. aka» at %t oaM IWB I and ^aM TMa tMia ihwi 

|M» Mdd M aaa Lmi mrB. "BBMaa Balr 

BaiB 'Cal l and -GawiBB BhMM UBB*. pnMj kit W Fak $llSNl W Ditto Ki^.^ MMUkv' • •mi K 

toktMc IK* itMttcrt tM for tka CWv»- 
c w wic wha li wrapsMiC 119 • 
•tloMi tr«w lor Um Palac*. Om VMtr oa« of SaiHrtfay'* ■•««■ 
U'Tmmnnt »ri* hII-omU aatf • MCka 

•Mr Kay iiyw»r'» ta# •« Mm tnt Km» fat Ikr hin Is this xitm •! th* - - 

with Hi** mUktag III* lowm. •!! Ual 
•t 9wr kMH« art MMtrtag. M 
'alMMt«aar 
m^JmhMl bate of kMi ■■tea Im Ihr W— fl— ■ 

TtSmt Cawiiy varti*>i. 

wMk«a«aM OatUM «»r nJM. 

1 1—* ••Hi.^rtMi l*«al- 
<«il Mtf rMM li Bw*- 

I. JlTiiiliir *l>M aw aMM 
Mm 4a«. aHh laUl ol tl.«M. 
I ipar— M iMat-CoffarT » lUM: 
a^ !•!•• 'ij*! ■ MM M 

LmI 
'AV Hk»'«»rf«rf»<l poor tlOT. 
• Hillnn « Ih TurnakoaM 
_ lar MB mHtrli »h«uM »«n 

Smv |]L III LM In 
iMOU MMl «•» at*..*** •< KM •II 

rvllarltna ealy pMnuU 
ray* a( Palaca aad Marti n. haW pat iVf«Ma 

rlandi No I key wka ' 
— "CallafM 8»ina' aPar) 1 
|lat«k' «PWI irvkhralil. 
IB lliiiii !• cMat m. Laal arWIi Tl 
Ta i l— I 't 

•P»r> »m1 -Klna UMik . 

^W9^. mil *** *^ ^,y*? * 
■M n HI Vmi »««>> T*«arN* 

iNniiLsnur 

■tASH. 
MMTREM. STIAOY 
M«<««<r«at JuM I* 
A k>r»r« c r h < > and • ralh»i mura 'SAWTBERlf Avalaaaha at _ . 

fcara hnn •»«.««» 
i4 k» Miltuft ■*')* o-a- 
al *a aaMka Nip* reupM ic Tha 
fa* 

t >U»» » UA» • 

M»— 'Martal Stofm' iM-0>. AWtaa*- 

ViSi S^JSSTTart 

tM'O >. draw l*atfinc IMJW. 

I— -SaiMl TMaaOvar' ' iMBOl. A bantaaiwvtahtar iRxni <1.IM 

t— fUlnt Takr« Ovot* <MlO> 
«»ui>* aitrarttaa. Hwaa caM 
tkmad M •Maawft ta ktadla OM 
«aUy awka wkkk paiat toward • 
aapaik tMjMi ar a raaar^kraakuv 

LMlwaak titrta 
«Hh BoaaW 
«,n 'i:,rt w«nl •Imaflvr tliaa pra- 
di'Oi' tZSaaa. racallaat 

• Laa«i°»> i W W W) — 
•IMI. WSl Vm »aak tmmir (M-O). m-ax A raft t lor' >H-C t War rb Cd LiKdi N«k. Juaa It. 
Waf wa* 4>claml < n Aim row tkii araak. 11 Uairr ivaii PMa iiiii. 
iln«fiM alona ta kaM«« M M*- . 

■aik'k «lckawk « ra>t » •! «•• I*- 
m M 0»— •»alan' <0> No« atttiaa 

Ca»tM. I 
to Hy 

i| VMb ik wkk* I 
aiaan kaa all crMica. M rrt4tirtly M'a taa kaavy 
Una af yaar. -ni^iily N«m- 
Mm a lavarMa wHh um 
crMica aaal k—k Mm muM iaa 
■Hin< b«ial of U tha r*«M*4 

TonfrMiont of a Nan Spy ' ana 
yanka^ yaator^ay Moiiday arjtm Ual 

«»•!. pool 
iM> iLM* .CT) 'IJ 
Aliaa Daana' <U> 
Aa**!* <■•»• 

'Anaal TVaaa' 
•li irraara-Fibtit »ii HI— 1.'ar DaM la MoaUMa*' ami 
•itjaa. 

» ii" 

allar tw mMm 
alaaMa al Palaca, kut di»a | i |> iiila a ti>i kara wttk I IJM 

tM-Ct <ld rua». Ii( 
ri. u* vallaal 

inc 110 ar(_- 

H«» .Mirfcaairt ilJtl: l» »-»»- 
l>— -Paur Baaa* iMHil. fairtv 
(WBi « yaakad aftar n« Uirva «av» •* 
tkaa tlJia. 'Dark C 
mHnrNiFrY «aKO> <IJM: »-MV- 
Ta»atM a VMa' iRKOi Sorii ravMw* 
mml laaaaaay a( 'Aarfwl Trulk.' with fltit jMw> KM I. aTa mS itar* fVlil <§•> al (MJi* 

<SDSMr 9JN0 BEST ) was 
al karaiy 
TorrW Zoaa I) (M riMi. • Loaw) «1M>: Sft-Mv kata «w»aM 
wm arwa Via t«A Lowlavtlla. 

war (y«a ate* 
ariMi Laaw'a 
I* I* 

Mm aaclmtcm bl th« downlawa 
■a Mil aataral Mial ihrv deal at Larar*! •Ma v« laka Mm ka»l atoaa. kal- 
rtaratf k* Dr. L Caa Ma«aaT aHMM. 
Mm Mary Aa«iriaa arMk jatalkar 
'Mortal Slorai' iM-G). Diaap 

la viaw ■« la 

a andlSo^ a« Ik* Oataka atart- 
bruklv afMl kiaka lika a ntea 
or parHap* mat* a( ika 
Tawr taar' piua Tarto 
LMII* MatHrn* a< tka Orpkataa aril 

i* «ra«. kal waal U Hf 

DayT al *a liiiiiiti 
praai l aa af aM Maaa- 
and Knuaa a ralkai thka 
•nling all* «ith '(Jr>«rl r>r\ n>*in »lr«n rlovr^l for 

r ff I4 i>r V . • l«tM>l 

a«a atkar kaaia man 

tMk TkM 
af aaaaaMaa apa 

• 17) at ImaiiKli Aa«aM 
la War' «ylaa tu tratfa. 
M BMslly away fraai Twa OMa aa 
•raatfway' tmd XX Mka aad Maa' at 

fha a t k a i two t kaalr ii . War Mmm 
1> aal tan aooular kaaa. bat aalai la> 

4lral« that tlwrt'i mtt mBSA kl 
th* t>iriurr<. tvrn tf 
rkiarr mwi* ut amHna (a a lr«c« (rad- 
xutWy brina franwH to rovrr oorra- 
Uaaa bm^^jnMi^lMivi^kaMaju^^ 

fi^^Bvp paiaic kal kaat aaat lira* 
Id etmlah M Ma. 
rmm Wift.' 7G, BaMlw 
BhI fei ItaC 

Partlaad. Or*. Juna M. 
"My Favorit* Wif*.' at Pan 
la draarkM BMat a( Mi <Lcaai>-Paartk 
lljHk. lft-3»-«a »- Iraaa' 1 
traal Peal Wif*- iRKOI. 
Mlow tkreuah on aw m a aM r aa ak ito aara. kal iRw af Ml fMk.' ai 
^aa4 lUkartp. vaa liaBi aMar teat paar 
af a»- Mrf6 — tf ^ 

ta lallav* tka Wo. •Maa to tfiiva tka 
kciaatL 
•aakina waa wMk »»»r-» 1 1 1 iiaa 
by Um Alltr* In tka war. 
of all thia. Ikait'a tka 
Ik* iMwro*n*i» TT** Dor- 
a WM».' Orpkxim c^taima. 
G*a.' at tka ktoto. 

•at tka Tvm-al-< 

»•» Cklf " "Stnan an4 

too MiOllIf 
-Hi irar-Wwarl i«a»: l»-l»V— 
OaW <Par 1 and Xmm Wolf 
iCali. daal ftrat-runa. aalit 
ItHm h LaaMaa- iSMk) an4 

Law' iMCOi. Awl krM ru 
tl.a« iMJiralad. 
• 11 1 and ~ lPatl,*>al kri(-iiM«». 
aaa OaMT iPari m>4 
If^' IWBI. aOM •!' 
Iiaflv* 

lurdav • Cki 
l aaiwM aaaral hrra. a*d a kipa rn ar* dn n iptaa la 
Iki|- Hvwr\»c. will dc waM 
illi*''*wy»'. Itckl 
lOUtaaan* 
Way* *Vt iM wki. 
- ' W««-MkadL 
MM M prat 
War* iMaai ■at iPar-lliwr » <•••: MV— 
aa ■iniiin' «M-«i. rwr 
laaka akaal aH Uai waak. • Par-Maanl «l 
Dorlor WWt' iCalV 
aoina for a 
Mita aualtkatL 
ki a m p u l, taal m 

«nr lUTjkJa*. Mt. 

■■la i>ar-Maaat» «l 
«•)— tMaa' iM-O I. CrNW* ka4 1 
iar MUa aaa. kat M pr»'r'< < wr tka 
kaada af aMn* m tk* ■ ..-u tiMir an4 
a««aaaa Maawat j» anaa^. U|*i 
MjM laafiilai. Laat Mak, V|f 
laa' lOAl. aaa* atJM. 

Pptoaa iPar) •lit*: »-M) — 
liaaa' iRKO* >olil » ik '•ir.ny 
iPart. Piral a*i«kk>><hc«4 
L la raata ta aalld tUMi 
1' lUAI. >*IH wllk 
iBKOl. Arat n«iBkkoilwii4 iPar-SuMirr-Sla««*) ink 

II— 'aanair laaiki <m to boant akoul Li>*l wrrk. 1M 
mriay't rhildran' <WBi and Tiar 
Oaa kaaad* «WB) *k*d out a now t) tajM; l»- 
■tai' tlMIl aad 
iH Ol. CaiiaaHi 
takiaa Ik* kaat kii la tawii with hrip 
of Ol I Q Btil n't lai fiom tumpri 
kiL With Iwa aat p>e% on the maw 
■Ma. *«M»nl that puMir attt atowiy 
af wat alidl aew oa radw. aawMa- 
Ik* Ilka, aad akaat Ike arri- I IMM. frivolow and rowMdv pin 
waal ai* iwadcd to rclxv* Um 
Carrawl 
•ijaai Mr. 
iM^I aad 1 
r) 

I Watt* 

KMnn*l and tfaVi MkM Oaf 
iRKOi. •pill wilk TicM kir Ladr' 
iMlO) aiid X>a Ipat' iMoao). NC <l.- Ir*' •RKO). an 

I Pal anwMmt-Cooacr ) 1>m Maa' iM-C). k*M 
f< I tt 7U0. ckay 
wkarl lUp: 

, » lUM. !•-»- a»f-Haaaa ■ur' (UAI aail "aaady 

^mWm^ iWkl aad Partr 1 Laikr* iDl. <MW aknr tUM. UM 
ra- iM-G). »aaM raark | waak VMkar ONklT il^ aad 
wHfc aivt atart. kM M'l natk- j'AafMag k«l VmuT lU). wad •CWiL 

"r iHaaarlck - Evararaaal 
Way af TMk' 
) aad 'Adv*ntur*«B' 
lour dayt. tlj 
i' <Paf) an^ 
iBKOI. njn. fair 
_ ^> afkar-Ev«rtraaa I <l • 

<WBI aad -Salarl' <P»ii lU rum Caralcada af 

Satntactory •SJ««. Laai »«*k ^T^i* Jif 

JatarMifcrtdaa' iM-Ci aad 'Aaari * g» «?" '"«~!* » „^ 

tVillSMatf IkM aMMfct « A»«au.> <!«••: !»- 'Orpkciim To > ilJM; 
U^'Womm War' iRrpi aad 
BuAato Biir iftopi wilk t> •••• l*-«a-»>— 
City' iWBi aad "VaaM 
. iM-Ol MA wWk laH Qg 
ciMT* iM-OI and Haat AaaV iWll. 
la Ik ■ witk llM aanvral ronditmn* 
Laaka arauad •IJtl tj>ft wrrli. 
t>rpn' IM-Ol and -PrimraM Patk' 
<nOI, aM-arkk 'AWKiiij Vm- 
' ' r <HH>t. Ovar Maaa' lUAt 
t:ko4 HanM' iM-Ct. kmalp 

•ijaa 

aa <Rob«krry> >l»a lA-M-B) 
— -Youna Bxffalo B>li' illral. -Mar> 
dar N«w«' <Mono) and 'Mlaa Uaaa* 
•CM! apM wHk -Wkaaariaa »nltk 

-~ rtm mm' lOAl 

ntT* VWil. Araand 

tfft waak -Sk« BandMa' 
Van Tufnb<r«c«<t«' •Coll 
a S>narr' lUl. apW wHk I Graat $t 

<Vi nn4 tliMav &Sf tWBV I Ovaa* iBKOK daaad U-May 

la arm i far iiiiifcKnii turn. 

Aaaaaa • MBiar* ■ Madtr <CnM- OalM Aa«* iKtkarl «l« 
%t--yiTwtmlm\9 m 1— OaC *u-at 

7um 


anar waak at 0(n\ri, wa 

HJaa. 

iPaal •lj»««;l 

(■Mil and t)aa 
lU-O*. afM waak a* 
Pair t>.Mia La>( »*«k, 

n' (M-Cii »o<l Divctr- 

(■KOL alM aaak at Oi- Orakaaaa. 
Bdiaon Hi 

(MOK^M » fl.llB: : 
«l— "Pnvato WorMf' iPai » 
Wllk "Lnntaom* I'iim •Fai ■ Laal >— Tour Sana' iSMk I 
<% Murdrr Crula*' ilMkl. 
to lak* iiaaarlttaa 

1rrn<- iRKOI and tTaat WIU lit Ual aaak Vkal Wi**' •RKO) with kflo nf par- 
- »r Anna NaacI* and Hcrkart aa Navy* iManai wIMi 
VM'a XTaaiadlt Pra». iHaairlrli -Ell Hiatal 
(Ijak: ak->S-a*»— -Pavor.lr Wif«- 
• RKO> and Ton* Wolf Ladi' •Colt 
Will koU Ual watk A\-aniM) i| 
>- 'Sandy Uxls <V) aad 
Ni«h«>- lUi. PuiUaa 

frtnm** ■( 
trail* 

and lauplH Ic allaal a la 

war >lt<MilK-« 

iVkal nMk 
TarrM Eana' iWBi aad 
Lady' iColi. Pan UMm 

VkMa-a '■■Sir 

•ICMl 

Bipkiato iRROI iIIHI: SS 
— -SiMan God' iM-C. I and X'uitam 
CaU' I RKO I. Fair MjMt La*l 
waak. 'Watoitoa Biidat' iM-O) 
"Oiw ■aaiditar iM-Cl. 

raiawiaal iPaal iSJK »«t= 
Tir^Maar iMki rad tUrl la MT 
iMk). GattMW turn. Ml. Urt 
waak. TMaM Aaprb' iWBi and 
MkM Uaaa* iCall. nka HJM. _ 
■BMa <ra«l iCM: »-«•»- UMan 
(•Mil. altrr w««k at aark 
Alladdin and 'CaaaM 
(' III I I»«k. Iikr ftjMt. RMa. 
aaak. 'IMm Bay' lUAI. rMtr If. IfM War RMih M rUVf Bb: ^im9m \ ^ tmmSm WvnilWen«koiLA.;Sa4 U 1^ OiSII Iky StaB* tt[ IfiUfi 
MM "MK* fcJ Tj liiw. AM AM *W I'M AlttM. MlMtf a BHIa 0»vM l n » fc) ' mat • lira* ^ i«. JWM* I* 

Th* 'WivM* Ka«« M Main Slraat 
vaak -Mr ravwH* WiM* . 
• mmrtf pat* im • Mr^f raak . . ^.»U.tm 

•m m nnM, ITI thm- 
Vaw. 

n OMi M Braadway' ti mm 
VMI lat Um Ucal WariMt 

Om^' M Mm*, rfraw aMiiMi- 
I !■ praaiL a< «M aM 
K mm wmk. kM kMt- 
I <Lwa » (1 
«• ' - TawT Say- iMMi 
■awt iMaPHt^ IH^Mmm Oiaia <«••- 

LmI tvMk. traM* «nco> tUn. (Wantar> lUM. M^Mi 
wajr' <M-Gi Mwtcal I I (I tM-C*. 

•iH «Vf* 'US: «-«t-»T4i>- • WBl. aaMTMi tHt Ml* Mi fanrjr tWU: brl«kl l*JW far ila *V •( It I 
'•■'iti IMI7WM4 Ju«a it 
to Mi Hfc i r than • iM^m 
I fag aa ma ■m-nM lra«l Hmt- 
rvM-. H't an Mt • ( ' ' 
• >aaMM la ka laai 

wiMra ptrtwrai I 

"••aac of war ara -•CJrla 
•I 

•tJML 

<»>> ittm «airal 
<«■) (tiMaa «ar*i. MUM *l>r. WWa <Coi tkH'iwttC la • ta •war'fraHi 
II Tattr turn*' at Ota tlala-Oilnaw la itHM Ml 

AHarwata vaa^mHIa aaaiiM la I 

ma Inct 4uriiia II 
aMIia liara A 

litflatiM« \>>* rui ua w • 

jWW. SUaa atwwt liava 4l 
Iw l V lwii wMh Mia rwMH «MI Mm 
MmI arar ai4aT i hava 
Mm lawa'i MtahK M«tf< 'Om* «La*w) <JLaM. 

mm «f pSSLmm! 'g^^^ ' 
•«.1Mi la*M. All TkU Mtf Haavaa Ta^ waa a« 
to a MMsr atort vMk IMW >■ Mm ■t Mi WB Ml hmft ffii n iiriTT ItT^rrtrili^ 

<M> H am K nr MMr M nrif ah nam- imm ■2B fuT^jJr L.*^- t«rraal ^STlMks MvlM& aa ■! ma RKO a a( r»>. llMMl aiMl 

-M* Sm' i« 4oina fair <»iih U MO 
fourth wrrk al Unilrd Arti.i. r 
la a 

»ra4 on IKa »Jt KaMi far TMa Wook iaartlaa wMIt vau« 
lag karft IK* maior vaurfavtlla an4 

atrtwm for C»«a, tkan aaamc o« Ual araM^.Mm ml 
•Omm Witk Mm wmr uAt. ilM 
« ll' 

T'Nir Soni <Mlhi an4 Hiah IrHaal 
Tim ntn m aa mo> a4 a««r * < O la .IUCO> »S M. «OnaaMa-rt»Ct 

-Tawr Rant iMIkl 
• r A Ml M.«a> 
ton D*a<'<m' «U» aai Bolii. . 9mm <raa-mHii|Mii > 77 
M»— Uaaa WaW LjMt' •CuI> an4 ' ^ 
•iMa maw Lattar. kaaM i ^ r par far ■ 

_ U -Typlkoaa- at 
^laca. OllMr arai ara4wn On* BioUtar OrdiM' iWBi and T>u>-^ 4&K mf%J& 

<M-G». aA«v tiajH lar 

— »-Tyraa>iMf lUAl m 
Juatira' tWMt NaMaa caaaa aaM •( 
il« naaa^iva »tt4 p aat r d lijn. arMcH 

<ariU rail ft.r r<tia a^y Ijm* «aa^ 
'mt 4»T* ot Ntn ni>v iWM> aai 
'Aaarl froai Traaa' «wB*.J«Mt 
tfaaa la masMl ararial- 
SLOWINBUFE l|M>» «Mli M a«. M nait. akMT ^ '* M( 4my*. 4awa to witata I 
IHm to talk akaut M. U 

<Mvar) <ZJM »M^M» 
MiM Laait' tCa«» «a4 
•CaaragiiMi Or. Ckil^lia' II 
aa alaac. Slroac a^ • • ' M .k>. r. 
• a ilk ate af |.>j b<< • n( aitr matrrial 

Pr^am ah-wM ml ua »••>• nal« didal raU HMa 
IMrtlMk Lairf arrk -!i*fa<i' iPari;tka 

Hmm Wvc« Om»>' irari. 
two-lav auaaaiMira Laaaa Over- tltfrnr A J<lr4 Isthh. nat>idr 
ataa MuriH Aitartw* aii J. ChtoII ^ Im - .ic tear* partHularly if Ihi 
a.*A. mam. 'mtX, tttmm CWi mm hm* ttnUar «aS Mm itrr. kwi kar4l/ ipac t a i iiMr Laa 

■rark laaaair Umm katf '■mMmt famm aai MliafirfaM •*< 
OrHu^* tVBi ■a i mai Mraa« li «tl wica raaiMk LIMA Lai 

I t iM«i • r»ar b<iHi< man af tM.4ka 

MTaraar ) »• • <tM». l»-0 M> 
I Tmtk€ iWUk MnIM Aii»el«' I 
•M-(;> krtlar 
mu kara fi HJM Ikaa HmimiSSBb Fnice s Cifitaihtiii Jkm Conplete 
Bhcbrt d Empe f« E & Pit 
pvvAUbW markrl la 
4«Mt% of (ll l< 
U. %. 4MtrtkMl«ni. 
Only MMrty 
w« ML T. fm tm amti4 krMrk •( 

IWM IHI* n wiiw Materia 
A tonlrart wa* tigna^ kat« 
wMh Bn«UiMl pUiniiir •rxi Pivniwr Oac It. IMH 
MWi !•»»». pro»i<ii»t Caaaai 

- , i^tu t la mMM Mtf 

^"'^ MM Mm wMMt N !• 

Mr Mirii. H b aMwid MmI M 
Mar. im. Bro4w la<iiw« rrvmin 
lo brrsrh !>>• »»r»»m«nt end » »« 
kutla. mhc •rii««4 )■ N- T. 
Aawrlcaa ^wlurrri in 
N^OFttl 

.EwmnES 

HIRI^ 

T™ - .-^ M IK* dialribuCMi le htm. 'Dmm#m , *JU|Hm^AAJ 
"'mmmS *■»»• I j ^^^^ ilSllli way. fSnlatid. DtnMMrk 
Franc* •» Mollan<1 
liTini frr«iva<l rriularly t»«M !>§•• 
IVHwr # 

■SXm***'' " •# 

papa**. it% alaa traa a mmmlbut af 
A« arfiio'Ml •■•ir oi I t Malta. 4al- 
— r y ^ mmt La Sat*, •raaaata.} 
a<«M priaripal titaatra*. 
HM* NMakar inrlatfarf a Bilgiaa 
ny, • rtamlait 4faaiatlc 
aatf a yi»anal> va«Ma«illa 
I •! • rMtaV MMrtMlal lypa. hi M«tT«. »»: rai. 
»n4 ih» other ina|iv 
•iporlinf (Kara 
lliair milpui Foiiu- 
Ansnrtal 

vary frw lhaatraa •Nh«i ia 
Brlgtum or m Holland 

rraara haa ktrt tnrtttrM rtm. 
la n n i . loa. Tfca rampviiltm !*• 
tm m » Um Aiii w iaM^a< ruam pir> 

(ibW pradurtian. <aHla* ? i!!a)w^MW 
local ro«uiinp4ia«. A law ptrlam 
war* aapartad navrrilwlr** i< ib.utli 
Africa aiitf la Uia f)«iirii lmi>*« t>m * •ut Um antranc* ot Italy IM* iKa 
Mkaly «MI lor ra all raan totaa 

**** M laM i< «MH Mar- 
aaantokn kacaaM t* Uw BrMM 
blortia<W and catMitaf-Mac*a«BC by advanrr Inia Fraara, 

tha »ith<ti*»*l <>t around 
(oik <|>vi«iina Ml alioara I 
l.ix* All irrra i »alfar<a< 
afll FcmihAisae 

□ 
imkavaaMrti* 
M la «H 

matan wMrk alwayi liava 
Garntany alliararlM 
would be abl* U do baitaaaa. M !• 
fi arr<1. and rvon lor lhaia H arawM 
ba a baavy Maar la ■iiawl Ma M iba by «M A< ^ 

baa broucht tnrraaaad I ^i'^tfltr (M* a« Mm btr kr «H 

* rican ttirii ibu^n** ^^n^n^ CaHla* will aflar • mIM 
'"^J^Sti twmady ' »»»•• Ihto Friday «tl> aai 
lyiac up ■Milliail MrtrM , rrpral «.f iHf Johnny A| 

draawlir i aalaay 
1W laala of IK* Brlgian puMir 
•raa romparahia lo llval of Paniitam 
l« AprH af Ibi* yaar MmMcmtU aaa 

fliaiiab pari af BrlgbtM. »«4 M IM> 
laad. tK* Franrb Ihralra daa 
Mm laala of iba noddta and 
■Irate af ih» 
af pirlura 
ararM ia* Hp populatiaa antf 

•rblla Holland fullowad rioaaly. 
Aa lar a« prf>ct*m> art tonrrraari. 
I m laba ■ruMalt ut an raamplr 
Oa M adt*rti>*<l piocraaaa 
to April ol t»»i ytmr. 14 
pictttraa. 
Ii mm tb i ra vara *a«'«ral 
1lina ptriura* <« tba 
They i»»ra m<'«lly 
• Irw af ibaai ara la ba 
diratlar*. La ¥a 
Marrfc. had plannad to buy tha raa* 

II* originally (>»>w<1 l>y Rt.to«na in 
Iba vtctotly af ■raaatl* and tbara 
T1«* Baltian go>rinm««it < lh<i*la 

•-f Iba 

Thif ^rrk t »hc« will bring tw* 
laaau U rumtc*. Abbalt and Caa- 
lalle in tha ropaUr bM. ptaa WMIi* tm teaaral vountria* 

nta« h*\t b*«n 
aa Friaib and Bril- 


A. L. 

ba ranvA)*d kixl ukrn 
««i aa toduact roul* ^ ^ Naw York tram M«>ira 

'^-| «( «M Um ronaMMad In mak- p,,^ hoddl** »ilh John W Hick. 

Bi » foreign rhkcf. ri- 
hiauwK aa optimitttc ovar 
. ^ ^ . ^ _. to Maalra. TMa It batap 

part MaW Jaaa » OT jg^^^ - pan VaMrr Hwalta 
«d wbaa Iba Baraaf4 

p«c* »a» prtawad on "FarMM af 
Happ.naM' Sarmt >• dua to raUira 
•ia TuSMklM. 
Fli iidutry bp Araiaad Danit to lb* 
Mr Drnit and hi* 
trawird finm Bii.vf*i> 
to th* haorl of Adica in lair Im- 
by Iba Dadp* Co, t*HU(i|i*d 
HPtorlal by Iba 
, O aaaiil. Tbiy 
Ibalr ggpidlilf 
Ibraa aacailaaC pidMrra. aaa r^ 
niblcb. Oarfc ilaplurr.' wa all r*. 
ma m har. La Vaui rrcanll* mtnl 
to Haw Yarb and Hully«<«id mutt 
a* arpaai t iap. wNb fMI 
9mk af prtoto imlptU to t t p lia< 


Grade Fieldt I 

__l tnilaaia troai papa » ' b a to» bring tarantd t i l by aa anay band. 

Sbt »a« tfiakking of Harry Parr 

■laardtag lha propoaad of .'?'*|^ *^ ^ ***'^^ 

di>tributor prtiAl* brins | * ** "* 

baM wllbto Maiiro lor naliv* pro- 
. ^a b hatt Myi Ibal Iba prap 
I aaiy m tM • It tiarting a toar af CaMda. 
aanlinu* to AuaUalia, to eon- 
tba proca*d> tor tba Navy 
LMgua. and lor ditlrlbution of cam- 
Tba 
Karia* Drpaitfnrnl 

Film bii had brcn urtdrr III* tm' 
Ibay aouM ba ttaa af lha 
MaaMgriag H at aa aM>i« 
a lypa af Itvy plriarg bauMa 
Imp aarrlad to Mm torw af rtolton of th* famoua aaplorrr Man- 
Iry arxl King l^rofxikl II Ttit- | ic> 
Iwr* »aa to b* bnamad porliaMy 
by flto Balgian govrmniaal. PI 

« aba«l II 
TWa4ra 

WbMi aad If lb* Dutch and »rl- 
giaaa tori tba urpr tot miarUHa- 
■nral Ibry. drpriva < af Fri atl; and 

tura to Iba Ibl t i . UmI la wiv 
th* FVmiah Ihaatr*. toe inrlanr*. 

b* d*«elC[Hng All OMt«h |>«fi- 
pl* and half of th* pupulalion 
Brlgtum jprab the Mm* langtiapi 

batora diractly to btan bba. 
Uahri UriH at IS't 

BshibMort a*« than w alte* Mlarlad 
to laba Mm rap to lha aaw bapoai- I * *" * ta lMni.*ia 

wouW HMon an automatic incraat* to 
lh« tat* of anl*f latnmant la* ap- 
plying atoca lb* la liar i* 
by Mm 

toto aftort Jaly I 14K In lib ILSi Cm. 
arrrp waa a rantar of Mm FVmlrfl 

rullur* in Belgium and bad three 
*u«ll*nt Iheairo »hil* Brii*Ml> 
had l»<> The oM*ft of lh*fn a r<i»- duead play* tor MMir 
•gbtiag wMb lb* ANira. 
Ell i tb at b of Belgium waa parton- 
•lly inl*r*st«d in ihif ventuie. arul 
g tiiit< M all during m* Mjcceaaiul Ihcalre. arer* da lag «*ry It ia to br frarad that m>» Ih* 
G*r«MB pavarnnMnt «ili furl he i 
tbtt Ibaatriral movement 
, »ilh the hM«- 
arparattng Ft a tab tor palMaRl a«ri 
Mm Upm at * 
M* vary rimilar Ic 
ran b( ra»>ly rmployrd 
lb* GrriMnx idculoajr 
BtlgMtai and Holland mill U 
wHb OrrMta latdr piciar**. 

Let aa bapa that 

»iM b* laiart *r 

propaganda mlh their u*ual Mnar 
of cribciam. and »h<n the wai a 
•««r llwy mill btnaait a»*.n «m«I- 
a»*tA Ill ■ m 
TdJca it iiouk PflraauMuit vou con 
IN 1940*41 biq PARAMOUNT ••• 
i 

i HOPPYS". . . A Tbflfs the Roiramount proqram fsr the nfw 
SMfon. Tints our contribution to BIGGER ond BHTER BUSINESS! ALL AIOUT IT IN OUR PRODUa 
ANNOUNCEMENT IN JUNE 26th ISSUE 

1 14 1% I94« NEW MOON la. 

(,#MWt .... 
•••••••• rr..., .v: •Mir. . >Ml It Hmnt 
WlM(t»4 ••••••» Utt Kiling laniilv ol <h« CMMMMMt* ' 
mmt m wm*» a « x-tim •* Mm lac«l ! 

IMctl' iMtMl* It («»««IM«4 tn 
■WaMpt* !• <t»«top wnall Inwn 
rtKi T WriMtiww llwl t«>i 
art. Imm l*f »>irfMi*d rp.- 

p««aa •! ipglMri kMHia mi iK* 
. [tiail Iw •iwr niiitm •< tt>* >•«'- 
uHv Mia alMMt •< ■ Cia^rrvMa 

V«> TT- — ^ 

aa M»*. 

»««|t««**« . . 

tlm This k« attolhrr p rat»i»<to«i» a««l 
'•laly-MaiMiM aji mi a ••tk taff iMm Mar^uv* Mi a nglk a< IM 
ila, and Uw lalaal Mm «««- 
-Mf* M*M- 'MC> Mar- 
I ••< 

mSk 

t« gmarato >imi n « In tlm Iwim. 
r»r lh» dual tlWr* 

■famtprnti t% Alratraa* <Col>. 
J»rk Hnll Ihaarli a to H- 

IM U. & i i^ ' JJ f *** 

Ijr alap!^ 
•ha rx 

111- •JOtht Tipaatth 
*1rrainl.n^ RaffW IttrMWr. 
«iih Tiorrnr* Hi**. KM Tay- 
lat aMI Uwial AlwM 
« ^ta aite ^mt ««DCi. 
to WMrtii UW tTto a4 M. M,l 
lrtaii4 a* rmgl»«*rr a« MM I 

rraalli r««9t«»kl* tor h» 
4aMk. TX« unsilling \Kiim ut IIWl^^^_< 

■aart. alto 1* itM4 tatoilj !■ I ^ 
li C»«»f i«fw 1 BWi*^ < 

■ !• p W a«an« to l«oli •«. kul iiiiilMliHM^ 
lh« aloirmmt'otivil l»« >• b4rt<>r Ml 

tiari br Itia to 'paratM*.' 

: M K. 
I»a< im 
•ant. MatM l»r».l»< •••••.•J 
lUr 111 •Cri 
miM-h lir< t iijr Mt. 1 
th* pio« nr.al 4Mal«. 

Ktm Maynarri M •■•yl Tao «ifit- 
a( Wrath' tor 

«f Uw 

MarDwMM-IMr 

AMMti^ Hi 
HMto aMiataww to 

aarf dranto* tp nn t f »i* 
tared al (rv^uant tolrf\.l' 
~ yhtMM •! tha * Iwlr 
a«wl Ih* •xrallmca a< Mw Hiu'iral 
immbrri and Mm«i d r itvarad by Mm 
MacOanaki and Eddy, aa aatoa and 

iMiB, iMOxKt* r»« 9mm <to 
ly almoaph«r« at mrrmt 
Thu tartcK mtcht orr.r it 
far ahtna avarac* b.i 
PMa«« li tod toi«. and at laaM M Amih^ Jark Hall ptdur* J«M| 
thai And audiaw c ai alwaya 

• Hal to rapact tr*m Halt 

ha«a piaawmaMT daman- t«mim«# ■>> ..,. i.i >. i^.m ■> ikj h GIRL IN 313 «!»•»•<• r^warr^i, J»»* 4I>««I 1 m t. 

t I* |-t. Mst»« N»<«» \ 

M •« M«Mto>to« W HIM. 

I..** . . .. «•»«# 

'^'^ 1 

a^lr^.CSr: m iiiiii »» —la-d »» • 

IJr.'i.*'"^". •.■.■.■.■ ■.•■•5r%£tl M •rllMf rvMilU. than Ihr aoi^mit 
Miaat.. T.r.~. n..*^>w iiiat ha«-« ba*« aaM win ha\* t* l« 

r:"T:'..,- "ri: t»-aa»d and ^un. .n hh f 

nuttm *«-~».*f M.M^w MW« all Baa^nH UwatltfHiil !■* v. IL m H Ptrtu r afc It * an in- 
laraalinc runftonarratMn and rrr- 
toinly an amtolWHa ana— in allrmpt- 
tog to nfia t l latarti* Ihama* u4 tha 
l«ra wRhM ana Aim Wh«ra Th* 
Mmh* m riririiii. tha aartol 
m tr a* i Hinii* AjAMrlWi a^ 
tha pcahtoM tt flitfhff fvaHi Anarhlnaa ^ tnrm that Wa«l«»l t «.« r**l«**« trimtmm f 

. ' ntr.. T»tk>. IM»| ka<ka 

to •••• » iMa AU>«4a>' tH.».»wi H> <■•«• likaty Ma. i^tNM to MMto M'( what thry U aay 
part to Aitatfai ta 

drag M lU a n tid *ar« at lha hat- «y jto wy'tiHaai ^ »■* "g* - 
lom darlirr an dual h<ll> Incidatrt- J^* "•JJ^i !i5lt_I**ii tCI: 
ally lha ihawnia at lha RwMa^ ' '•'toW. mmmmm i-mmm. m naa^. 

K W lha pirtura la litlad. MTtura la litlad. T»aa- 
part to Mall itor na a n ai u n t raa- tMa 
• and HaM la toiaia^ from at.r •>< i«a 

tolling la ra-l 
Waiawhl 
diaU »ilh Malta •n which to lnt»rw»a»» lh# t>ac»»- 
aary ai>ng> No qiic>tt<ir> t.f ttr ri- 
aaManca and •uaMy af ih« \ural 
W daiivary and 
af Mta MarDanaM 
•nd Cddy Tunaa ara all tha tiiallMr 
•naa from lha oriainal ftparatU, 
no additMMta (or iMa Itoa li a typical Holt ha man 
UtrWar. Utara ara no nirpi i<o« This 
Itma tha itora tawad hara la a giito- 
>h«a 1 lidBjOa taMdtf a rif dt 
(oraian MaMin anflMM In aahaiaM* 
ing I' I. aipkMit* fartoi laa Ka- 
rapl fur Um i»r\ .Ubl* Haw ' >l ona 

_ ai mm a< tha aa' 

li ' 
ara romaithat inmhrrani m lhair 
aii»oriatK>«i 'T>ia Rrftigrv r«m»a- 
aurntlt. thotigh pnnx-Mnic lha Pf*- 
•Mttanal allributr* and rarMNnl 
eaal that ga ta mmk* a Mn* ftbn. 
toatora. Ihaugh lhara'a auAiriml tn- 
tflaalton af Ma haaa»tra pa..t«>.lii r> 
tor lha diiala M'l c*rtoml« not lot 
IS* lir>. t}rana« a< Wrath' haa dia- 
^.IMl'-'l all thai 
Wl.nf <triol 

to fuMMI hk pmwmm 
ipivirif « 'thin aa^aral nm rn to 
tallinc tbiiwt th« «irtinM «< tha duat 
hawL and their migratHHi lo Ih* 
I Caaat. orth Mann hath* a Mha 
partanr* to hia maar VMS ^feaut 
; rarial and pnlilical mf^immmtnm 
Naiilamt Rrpuhlir haa triad to rir- 
rumvri.i al I'lat Th* ll*(i>a««° 
MUi tita a hot* » h *ha»n M 7t mm- aa Mm ^041 pradurl diirlna lha 
pMl law mmM». Ihrr* H a irfx*- 

H-* mimbrr of i»ri»- 
fi.«i laat >r.'i »•«•! i»im 
rranrhiaat wrr* mad*, or lr«*» 
« MMM yaari nhata lhay raw 
ta 
Icy ai IMa yaar <IM»-48>. imiuitat 
tha aniaraad r a naallatM-n r''«<la«a tha anlar>ad 

»hK-h want Into » ilh tiM nir- 
Thi* ah* 
Iwa talai tawaaaUini na4 rmrludad 
mMiI lanIgM lW*d > Prn<4in« any 
drtnil* darialon on a ntt-n liaixtwinf 
plan, aaid* from p*tit'<ia(r« ana 
hrarhaliMi Orad haar*. WBt di^ an a dauhlr aatup. Aa «aiali«far- 
lary liafx »nd it lha Mai'i majoi 
■aw but *\*n Ihi* ta ll to icll»ii th* -Wantinf Yoa.' 
•trwrtara to 
aiaiL haa baan pia>idad wdh • n*w 
laaala hi Lanlaiana at tha tag *ttd or 
SThMI aaalary. Mtaa MarOonaM 
Ea alaatoMan awnar. wha a«au>a « 
Wm Wlaai a( • bondwnan aoM to 
arrvHud*. and afwr tallinc to lo\* 
wMh him. diarovrri h* la a franrh 
dull* with r»volulion«ry 
Loading a group ol b ond»m*a to r* 
volt. Ih* duh*. Iddy. puU to **a m 
a riHa. lialiirii a aaranMit harti al b**i III all laaMaaMy ahaoibing ^ Indmwuty inaurinaa 

If tilt lal. But tv t m thaa* drawn into la* ^ aaaanaa a< IMa eaaa-and- 
th» thaatra by a a plai t atton Iftac to i i^khaaa MM. " 
with i Miian t 'Ulh ealuam' MMMri I ~gMaianf« bjlnaia KaM Taylar a> 
will hardly taka H larioualy tha indrmnity arm • eparativ* and 

»ch 0( aavraa HaH aiva* a Mndard rior»ri<« Rir* tha woman kh*i lork 
-* I aartrayal a( Ma Jath Holt haro „ ,^1, aavatopad. laanM ta tha 
r*- Itaah Baary. Jr. la a Uiha ll«M- aramaiic ritoMi. Bal aSr gafh 
■T a il^ t Mr Ma part af tha daman favarahla avniutton. ha li baaaad afl Tha atitomaMla caravan 

dual bolt foltowing th* farm*r«' 
problatni in atlampting to iriigala 
thair land, ihoir fidil* pl*a In a t.o\ ■ 
which had riMi- 
ai hoprlcw th* 
migralnria* 

iMi I* af Wrath 

Jahn Wayaa. Mcrid Gurla 
Oarlaa Cabam hand th* An* 
with tha laltor 
preMixa a« th* r* 
ing to irhabil'UI* ra.i 

particularl* im- 
ig** ni*<iir«> tri- 
niir>*l( m th* M aa pa— af a r*, 
a Aipwracfe naa tfar****! th*m 

all an an Maad tm a communitv 
giW work Th* 

all 

th* arttng and. Miaa MacDon- 
aM awor rfnptia'KT* th* rovnaa* in 
har ritarartoiualton which could 
baltar ha«* baan alimmalad. Nalaon 
■ddy ara* idai auitahto manltoaaa to 
lha rat* af tha typwal ipiiilla har* 
•naaaHMg caal la aa*M tot 

"raa^v ttaan ta anathar aaantpla af 
th* inability nf aim vinlrrt and rfi- 
rocloii >•> ll*n>pu>« lugiral rti.ry 
into ntrlur* form from 
aMtorial. Pa^to tha _ a ramaatt* amia t ant. nrhtla by a pol,r* d«l*rtlv* iprobSSy 

and a , Baaanbtoom te raalialic aa a aaau- . conform » th th* Hayn.an 
ranarioua plat t a r and C. Haary Oar- whan tri* fUA m icaim lor a 
dan ftvaa ana af hia alwaya-con- mmut* moral ah.ft b* tha cr 
vmctng vlUata par l arman c aa Carilia inawranc* ap»rtfar whan 
Call*)*, hallyhanad aa a atudw And. tha tru* idmtily af hn anarlhaart. 
I* a part lnganMa and har racani- \ Inatoad. ona af thaa* n aidiii 'rrima 
immigrant part aacwaaa bar accent. ' ita\*r pa>i' •ndingt la Ja m mad 
but thara'i aaMMg M Indlcato har through 

atting ablBU. It aay Dirartton. Vah>rl* gtva* Miar Riea a i pl a ndid 
praductlaa aatf aa aa gga aN paaa- I M I " unity ta ahtna. and aha aal ' tura P«p Ahray* Pay* ■radurlton mauntlag. and tha 
il •arcllrnc* of Ih* iaaga. tha 
rvnth*tic tlory promiM of th* ep*r- 
atto attH tantaina. wNh all tha arU- 
•cMl MRRMagidIa PAmmc of Wiadj PorUn 

bho RWam •4 fW Jtoto m *■ «»-a- 

aa* JaR* iwi'i'frJl iSmI b> I. M. 't^T 
naawy* laiai la. f'taaH 

' I naWat. I imi. 

I«. «a. Hamm.mt laM. 
a bat 
wara naf kla^ 

Taylor i< auavo and con 

aa Ih* md*mnity uparaiu 
•arhtog in rahoot* with th* gam 
rt aa l tng ra^. L iaaal AlwiU la M 
ana* tha laiwM )a«ai daala 

MhamiM rhiaf of th* ring 
i'>r,»i'I< '"to Aldr dg* Icatui* billed ai 1* a*m k« I'WrWa anl* in a law M-q»«»r»a at Ih* 

and t»**tha*rt ol Ai»ilL ttm't a 
Md modal. 

Of tha tiippart. Mary Traan. «ail 
. . . iM ftru ' to an unpmtanl hotel maid. toaaM aa 
tiaaaia «rKa»«a a tttw fomedienn* And r*HMaai M gull' hotel 
th* y t* from th* lot * atocfe dual bowl with bM df««hlar, ptoyad 
Mr Mha Onria. 

Wayna. aa tha laadar af lha Mran- 
ara. pla«t hia ntually ramptofont 
rato aaaily and naturally Miaa 
Ourto It iinpreuiv* her metallic 
voir* and nifir laaka tuggealing a 
paaibia return to tha prAmiitettc* 
Aa antoyad Mwd* wl 
oaown ntv Bw^awo. 

DWacIMN by Bantard ^ _ 
kapl tha pic mo«ing briaklv. though 
ha ha* anipUtyad teveral tlara«t«ped 
trick* that ara much to ■ obt >out. 

Ucktniiiff Mkm WmI 

!• '» I'a-a ar Maa aad »r- 

i«.lla« narv Ka* 
• ■ ' I. la ll-.lia:w Hu^-i 
ik<*>« lMia>ia4 l« Ham wnm— «... raiaii aiwaaalii aa trada 

HaiVMI ...aaaaa K** M a r MB * 4 | ba wm a( Mha* 

tribwtora in th* *«•■( that a < 
itacraa Mrrea radwal i hawgii to aalU 
ing atMh at trada trraeninga. aalaa 
in gi nupi of Avo. ate That* i* lha 
aiM af trhat anwn. M anp. 

V to Ml MM mm MB 

««AI 

i* 

It la bl#riy iiabllal what dat^h 
menti will ba and In MM arhM awito 
iiei a content docia* AMP toht 
lha N««ly toglaialion 

AMtoaMiB a raeta* 

Belief la that a auitabi* ailnra« 
lion plan tor th* tettlen<efil <f dia* 
put** k i l wian di*tribulf»> *r.d »a- 
hibitora wiN ba aaughl a* an ir. i.al 
ttap antfar a lalUaaMni al th* Ga-v* 
M 

IMaa 

I rani aaaM af TVada rait IM M tl 
li acc a pted aa a M*agMM 

On* of th* a>i**tl(>na 
uppermoat In mdu-iry it. nut r<f»- 
rataa aaning and ctaaratir* lha 


M MihA 

U.rMig 
...l^ 'a Rv Witt 
Hown T*>it 

tliilMi n.i««a 
• kailaa kMW 

'. I>>k r>>. ktaaa« 
O a laa iliatii i« 

RlliMi 

himaaa iImU aaMl ton la a ana* 

. a add IK* M 

arbitration ma c hin e ry, turh maltara 
aa trada ahawingi af all p riurat ba« 
fora baing aflerad luc aal*: tellmfl 
Ava ar 

-Ihia I* a light bit of domottir Mat- 

fciotory that tendt loitardt Ih* ridir- 
uktua III a minur Aller for lha I TAKE THIS OATH Na baWar ar aa wnraa than Ken 
Maynard'- averaA*. TugMninA Miihe* 
Wett »ill And 
any bu w 
ap MttoUy. wMk family hauaa t what* romady can- "r**. '-^ Tl?*? . 'Ti^*n 

ira« m raMMrad to aBaat a MrM^ tLJ!nT,r"i.:rCS,-'T*r^U5: 

draaaa toMtag lha bill. i- . >-raa«i4ai. ua»*a tm^. 
Not murn a*« 
la til* ttory which l*.^^* 
r«ing> lo broad tlapalick in both ' TiaM laaa «l aiaaataa. SOtM 
m»tm J..* OraMaotib Re- 

laarf. itn>«lta ami, ABH U. 

Iinr> and titualiona. including many m H-waiaa imm. m Mlha. 
Bawhakarad fafa. Laalie Goodwint' aia.a ling action th* narrative hat a 
hard tin>* getting up any inviiieiiium 
ar davetoptng any ala«.i«4a« 
W |ise<-a 

aiaM lk'li«a> 

MataW Maa 4MMa 

ibkH liiiraa. 

taia aia«a» t Dull and uninlaraating. 'Anna af 
Vtndy Pu|>lar>' beloiiAt to th* pr*- aan—iiaa paga. taaaiie oooowint aiaia Mtaaiaaa 
Mactiaa camaa Ma 9<x^ w atong 

l^imtMmSfiSmrZ: 'srSlJR': 

Lion Brral refute* hit daughler't 
marriaga to Itonni* O Keef a until Maii) 
th* latter ran thow a bank balam* 
ol fl HNI. at »hu-h time th* pa will 
match the pot. Aa U«a boy • >atingt 
in th* motM on Ih* wrong >ida af ' 
th* la<a .t • lamieiahal ol a ahach to ' 
*** him caat ui thw ana aa tha 

m. 

R h r a a a t ai >aM'\* 
avarpUred your hand. |Mner ' go 
toic*. but twice or nuir* in repe- 
Thu raAan* an Martha ■Wtirial aid from either tcrtpt- 
an ar director Bett >l can get » ill 
B» Mwer-hracket Aller bookuigi 
to tha lubaaai wa ta and hiatarlandt. 
PMtirc. dacMadly toatd in o^er- 
MaUaa, fatli M catch any 
af liiljiwiMmy ' pBa aa^ »Ml MM a baamaw tlump AM MM ha* barn aaid 

«M MM M laiaa BM ataaey fur tha MMr.' A cop*-and-r« 

Tha carria* through tuf- iKat ■ being pamed aC _ 

laolage to pad out the yam nalel« a* rnlertainmaal ii tha 

Mr Bw narcaaary faatur* length «atiun b*hind Taka TMa Oalh.' aa 

Btory at baat waaM hava baaa bM- > Mdia MM thaM hflM raaaaa Mr 

tar to Iwa laaM. «««r ha«N« baan aaal MM atiMii 

Rrrol provide* alanty af alapttiiV tM Dirorticn taili to lift Ma irMa I Maytaard. who may hava 
I Itoaa and threw in a itocfc to cater. 

aa which thar* » <> r<.> r*-do. 
M ay n a rd. aflar a a nd u ^ a labbir 

iM iMkhaal WaBaaK la ' ' to f ifii. to try to gat him a«ato. 
Trail laadt hun lo rr«a* • iih Chart** btimpi and double lakrt a- tfir <tor> of a >on «ha Inina th* palica 
haraatad haad af lha hmiaa O Ka*i* |mc« to a%aMi Ma i' N M*4 ramble* alottg 
a atow par* without cettuig ant- < i tolli lha *>p*rienc*« af 
aa aMMMaai yawta lia r h r r who ar- 
HbM iBBiwal alayiat by 

lie M Mii M . whfc Mar- pa*: Arth« farBMr atakaa *9w 

)ori* Gal*M>n i* okay at th* »tfe %ain »kid though tha poor dirvcimn. 
oho gitrt her hiiabond a lengih.v particulai ly in paring, coupled with 
Waltat Callatt Um unbritrxaWa ailMMtoai. it • toc- 

't ■Ung. mambar af Walton t gong, wha 
pallad an aver-the-wall aaaial M ar- 
dar to ha«-a acre** to lha manay. hid- 
den by Walton. King, guardian of 
Bib i rt Tarry and the girl. Clan* 
Borhelto. bear* tha load of c«n- 
tritMilmc tha mannneta tr«ing tc 
aut-g n mi t i Wallan. All parfarm- 
•4, aa4 aabady oui- 
— which 
4'h 
prtoUaar: 
farcing: aeara rharg 
playing ItoM and availi 
turaa an aaaaa run 
Batacttoa aptwna mhtrh imw 
traai w han lh a fatt 

raivably ba aMMMi a atiaa l y to Ma 

e\«nl af any acraamani 

that picture* ar* to be told to i 
gioupa and txade-^hoitn Only 
rellation that might flg.ir* ii, 
an avant might be whet* an aahi^ 
wWto* M ra>ect on moral, rarml ad 
tol i g iaiia I 
aflar ha 
pMiure. 

The primary canditian af a aaMM* 
men! between tha ma>a*a and Md 
Department af Juttu-e relate* to 
agiaemenl that tha d.«iribui<..> » lU 
aal have to relin^uuh their tr«*ir« 
While underali^ Mat 
ara p r a c aading on an 

wiU paaaaiC *mM BMfa'ba'Ml 

about toca II la praaaitad aulhnrh 
UI vely tha aiaiar* will pto***<! witk 
IriaL Th>* Bight accur. alt*. If tlm 

I Oa««ra«ant att kt to lmpt«e *«<««a 
cdtoMiH atMa aum«Mii a rharatia* 
tt* MMHA BMribuicrt Adt 

'imnrnma «( Bw attit la Mtatil 
iuna at. 

I Faar* ara jiptaaMd M aama 

lert that a cwnaant deer** could an4 
up at another Munich' and i^'t moon 
lotting paaca but. rather paM 
way lor graalar aggieaaHi, li. 
luiuia agam at Ih* Maudxitoaa 
PREYICWI to 'Moctal Scorm' HANDOUT nLM WHOM 

STORY. DIRECTION AND 
ACTING LABEL IT FOa AXX Mm must be tccn by every 
...k ii 'mm' for. dr. ... It U »upetb entettwnment. de- 
cUadhf OM of dM rawundinc pk • 
tM«r4lii«r«ir«lwry«r. 

Magnificently directed by Frank 
Dofzaae. pukMing with by a tran»cendingly tkillful cast. 
k will abcnrff audkncaa whtr. 
m Hk Am . • 

destined to take its place 
,cIm iMMorttl phMopteyt." 

-HUIlMiV 

**AiMpkiM*' 

-ID SULLIVAN, 
N««i«nwM« C*lwNinist 

Vivid ai^ monf. FOkd wuh "A film bomb . . . Will be enthusi-' 
Mdcatty CKiivwl . . • A Kripc o( 

MM CMHHMMMp a • • nSHK 

Bonate has created one of his 
kNMdtemddyM^ 

laUversal KMHillg In American 
dwatres." -VAIIiTY 

^Towcriul drama. skiUfuby pcv' James Stewart shouU go 
'to your hcan and lear-duco.^ 

a "Oftc of the stTOf^t dramatic 
iriimrw iwmd during 

forma nces ofte and dM IV Ml 
axccpciooal IcvcL" ''Frank Borxafc has carefully and 
faidifuUy naaa<Hnd Phyllia Boc-* 
MMi*t dMrfr M«d iM» • vMip 
touching dranu . . . Brilliant work 
bf all dM players ... k it a bcau' 
%if«l tkHlllAg 
MOM s Leo the 
roar widi prida." ^^Odppii^! Beautifully made mo' 
llHipiciuny and om dMK Merits 

•nces arc inspired. Amoi^ Frank 

lean 

JbtfaM^M 

t 
ONE AFTER 
ANOTHER THE 
GREAT NOVEU 

come to the screen^ and here^s 

the new sensatioiil 

MARGARET SUUAVAN 
JAMES STEWART 
ROBERT YOUNG 
FRANIC MOftQAN "THE MORTAL STORM 

widi Robert Stack • Bonira Granville • Irene Rich • William T. Or • Maria Ouspeiukaya 
Gmc RcyiMlda • A Frank Borxa«e Produaion • Screen Ftef by Claudinc Wcsc, Andcncn Ellis 
jMidOeotie r i iMAJ • RpgiidMlwiky PhyMllp— • P i m i i Wr 

A Ml MM SpmdifSliieliStaiiChAt I 
Ui Nov ■ IfwMd Edn Ciiasi^ •< Cmkn» C 

to Ma* Hu4f MitwM 
iMMniMMl if gtudto 
iCMitflhqr&nl-TfwiCkws 
lidK^toKccoiCwii^ViililMt Onr, Umu i« D. & 

MM intr Ml ra- 
■jr •17) fiittkl 
•( CmMtbI Later 
Ml ta>yr]r •utfrr«4 Mt •« 
r«ltor In fTMl af aU rtw^lx. Counrli «auW 
Ofe»MNBMds 
hRadeUCaie HriSS PAR'S (mUP 
^■^J^Si\ m TiCAHE Strik* was raltoi mt»n ^odurvn 
4acltM4 to Maatiala wtih i >KnP Nirk and C1li4i A. 
tmi m»— nily barr*4 ITMM Ml 
•4 lATBK. Lncal Hai 
|wy an II Hwr«H a« 

and on* a< xrtolM 
in •nli'Irual atotatM. 
Hi* wa* lha •'>< < ">« Umw «M»> 

mm to Ikla araa aa4 war* tha r*- 
aark On Da»l 

irn4anU rratrainad tha toaa 
!|i*i*rc« in Olnw. ■ miadamaaaar 
I titiakli kjr • maiimuni af ana 
- ■ - ■ I 'n Jail and a (^•^^^ ftna. 
Oanlral. dwlarad MaHar ahe ha* rhara* of th« „ aJlafallaaa to 

■Ith 4t4 not ma«4 Ut« m nunum »rn l«r o( theatre*, rmbracmi; \ii * ^ *' ^ 

tor a caatma 4i- tma a u r aUr a, u alaa aatUi^ aul af . »w toa •••• _ . 

to wt «wra »Wli I *** "j*"!!*** ■** * 

J. J. MtaMb <t OMI tMlik to to I '"totor* W lurr- i<i • »a(« increaaa 
CMttoc tfMaton. a( ardar to raattna Maw Tatk ■itotili^ wttk li« Par > ^ >*>f ■ 
4irarto(t to withhold job* from II* •aorutivaa an ayaratlaa aialtor* per- P****^ * '^"^l..*"* 
•>traa racayt whan tolnma to tha Illinaii Indiana Wm- Wtrh and Wiila a 
lat availaW* StaiAa 

• mm •< *• I __atoto.^_rM«hhMM to MM rar. I 

' ** -— - ""^ I tomtoH dfMwda that 
I ^ NMaatotf. mwlted m plan*. Utor 

Hattoa i«lM«a4 to ttM homa aCtr* i ^ rroprn tK« Orphaum thaalML 
Ihit year U lad BaaML «lHaa Monday .17. aflar aantorTrng with' Anathar char ga h l>a« th a 4»- 
ritrrkv auTrgatodf l.«M. bW Man Juliut c;<.i<i..n ol tha Ja«»rt«« cir- toa daato ah toia ad mm K f^ntm I 
to grouD rarnad flW ruM at ■aiMnat. Tt«, and wHh ^ TlTl toto^ Jl***^ 

Ma A««oM OUm»r 

tj mrrn» alone 
labor front iidlmd 

r 
%mmm Vmt TiJk 1^ I *■* iMi sr )arkr.bbiu >v». »>. 

Mm diJI WV IH IM ' pMMi iB Mm Atal ao^yrlcM ynZ Pm^ h^Mi to w l to i i at* i * Mat* 

IWy don'l talh »hn««l 
> aa bimHi. ha ahiir%r» l ui ln-nma 
to hta Arlaona ration ii t4l itnia 
wkai hawavar 

to N. Y. nrr nlly 
a> app r oach 
Lctoal w p yi lght rvadrr !• an nit. 
growth a( lha i^raad of numeiiHi* 
llMotr* rhaint >ima 

Ma la to W raalrd with Par In »a«an 
«f Mw M lhaauat M I'm Rirhard* A 
batof 
nMMiMlaa mt Ow whato Mtol thay »r« 
not drWctod iMtil N'a ton tote. 

KInr* lha and at IMS. M m »«ii. 
nulad that protMbljr i.ttt r>e« ri» 
hiMtor* hava anlarad tlia l<idti»*iv. 

Uiara hat haen a SAC BALKS AT 
JLtMBZEIi 
K 
iun* It 

■arlirtlan a( J. W Bujirll. a* dlalrthiilar* Oftan lha diatrib doawit 

aacratory -It*— n* Canlral Lahor know about tan c altotton wnfil ha 

il, Htay brmfl about anatha t aatoniti a bill for tha pcint in ihM ■airt 

■muM sac darlina to remain in | 
Um fold uftdar •uxjell't adminialra- 

lETERY SALESMAN 
COWIil fUl h a»a aecurrad Tha Ca^rigM Bw> 
Ma wa l dtoa tor fiitura vi«4a» 
aarti af aavaral ctmiito ^Hiy flHB 
tha aid aC tiw BiMaaii. 
WMh naptiura to tha aahibMio* Ouy HI ■awiiltan In St Laula la*l week 
NirKn|M>n. than a radMi auMiUfirer 
• ihr tod h t — nt ttotaa. waa iiiii'kii 52* Bornatto hi* Mr.l rham* w 
i.. behalf of tha two In thi* c«i- "^f - • '* 

nerlion. M U rhargad that aparatora p""*" mm M. 

under ardan Irem Nirk and Wa<«aa t thi* J» •» • 
daiibaratoiy Umtm* wha- 1 >**"; 

When ■urnaWa n tm hap* an a 
p.a. trip l*«t fcpl i wb r i. i 
toahad him up Bumelle i*id ha ■ralr(..l (..r «K«I ili* »a at 
artlan auch aa a 
ii>vauUM>riaad dataa gt i 
■ ^^^^^^ o^ I SIto. Bi^S ^^^Taa^^^^M* P*"""^ pro*! Another rhargt tats 

^^■iHSkB lEUSn I ^Sv «^&^^^<VtoZ.llBlL V com- 

^^^M ^^S-^jyy^ . t^S^t^m^m^Smmm fcM^L prilad aahifaa to employ unf«e<<e««ary 

BS^KJ^ST r^Ti ^^ff " T warhara "by ihreau of perv.oal to. 

— J];2^ riu^Jd Tir-^^^ 'T'l---- i-^T. vtolane* and tha uaa of lo«*' 

mn SUES ,'-5 imti and alleged enhcnlaiiiant al 
fund* Pl ea di n g wa* made batorr 
■ia«y. wMh ball a« 
K I* ■aahalilr that 
Qutoral. tmt, 
pire thcatra, 

yeiterday fT^Ma.) to H. T. 
court acektog an to)iir«ian agatoat 

■CRT. air. ig 
Ka«lr* 
ro^nwarea in Mm by ra^vlrtog as> 
Tha Mallaaal Caatoa. Inr.. rwrataa manay to tham aa a eaa> 

J CatirM at Bmad- d.l.an ol rvfltaming in caauneroa. 
tlreei rM.» »hutlerr<< Other rttargr* mere that tha da- 
■. Canning it* pr»>i- » i ■**■!■ »toMh l . thraugh Mrtka* and 
19 aa idcatiral fhataM. 1 
<Wad ) 

: in 

toad lara*r 

were higher: triad to mmpel rshiha { ia* WMh tha 

to *rll their theatre* to them J, iitoW.fiMin'ii 

Paradaa PIctiam Oaep^ aparaaor 04 

I the BeUnont thaalra. M. Y, »M 
t«.w<l aut ycatarday iTUea ) by N Y. 
>i>prena eaurt Juatioe Carrol G 
WaMar. BaaHa. nmg aa prawdeni 

\ttumtmmm»nt n iai. IMIywooal. June M the 

Charlie Chaplin Ka* (Milled Paul- |i 

etta Goddarri nut i.f ili< B<>ri- M«i. ia« 
fa* production. -Sacond ChariM.' 
a( lIMM i^taat 
■4 a 

to pra»a a t M front eniphty- lha defendant »a» 
af lha nOA and bound 
Warner* a<l<ird th* Ma. n« Cuipi 
aad tha Navy to the r M-bedule ol 
pa<rta«n aarvw* laaMirv* hi* drcMaa , to** at 

!«• tiaptoy rt at M 
the theatre had bean rarryiiie flM 
Brlmont had pleaded it wa* not a 

mrmber of thr ITOA, arwl J.i»I><« 

Waltar 

J.iiie U. 


Quits Sdxaick CtM Sitmk at Par 

Holly n«od. iaa* IS. lb* 

Al 

Hollywood June I* Kodah Store*, lac, lor good* pur 
■M Waif ha* quit the Mtiun rhaied. MH: Maaarwie Serur Kef Co . Poothall •aa*oa opaiM aarly 
MaaMl ag t nc y to ban* out hu u«n tiJM: Bank of United Stale< M<U month »l Paiamount »ith H. 
ghtogle In tha toll. He handled the and J t Brulatour. Inr . tlOWM) all Humtwi >t»ni directing the 
r* dtaato tm tm4m the port i»a an the *adar*Ma*at a< b««<» ol th* lag at* Maiur*. Toachdotra.' Crump i> do ng lh* 
produn On under 
M»Uii«>baad. Red Skaitaa. who arrived ea«t 
• IT) to go Inl'i the Paia- 
N. Y . for hit third dair tin* 
. ha* jta* * n a *d « aa *-»*ctura 

THI* 
•rr IMItWf.4 June IS. | 

Ha«i«rd D*u i- Ukwig the Butk . . 

Mtaya hoot, m Btvti.y HilU fc>< ■t-BiibHr a,,^7i| avTia 1* B 
cat- laia aKmih* ' dirartorjaiiaa ^£ teJa^2^ 

' Hrmain* here mHh tonufy until ,rhaduM to atorl prndurTMrriii* 

• to»l day iJI) 
the and a( Aagta*. 1. ''*lMffe is no truer meaMire of a 
company's greatness than the 

ability of that company to provii 
ivhat is best for its customers.' I I A • W E L I L. S E A I S 
It It. 
•ni iMh IB rh«rg« ol ^Hlrlkii- 
llM tor Wanm Bto* . icmms tlwt 

kt» twnpatiy b not incr*a>in( laW* 
mm Ma pr«*ic1 tor Uw IM*-4I 
WB M Mr* Iw MM M tor II 
Wamtrs it ataa alMdag to m 

than right at Ml an4 ita 
Pitlakwrah Jim U 

SaW« M"t f "*^ *5rad "^^^JJ^i)* 
I Parktrd »laiM>n Kaatw an4 
to f i»r a 4u»li«»»t to Carl " 
al tha CM 
Pa aBtuMor. la (rraauirr 
iutoa' La»t4Ma. U 

jii'i aMtoM>U4 to * 9^ *y I tnrt m«na«rr(lilr a* 
•■•j^^yi^gl br h«ooi«l nri 
I ttm W. Vulai a tratimonial 4'ni 

•rrHatf a« tlia CoMntjr 
at tha p 
vaa pastnr tSrm ihu>l> 
OrrKid rail "» Mr S»ar». 
Mr Lrwrmrn. Mr BluiatMri 
All Thia and M aai aa Ti*' 
M a toa neat Monday <M> 

. _ ^ nnrr in the Wil 

•Wf liMn IVfin 

total Variaty 
rawpla)— to» • 

1 aal«- - at Natol Waaa x raW 

•«*» 

I Mm>*i. who laft Art Cl—W 
trm muniha a«a to feMMM m mmtif 
I ol Atowa orcvH'a ■•w OmM. 

i4 and Ir kacfc aa 
•I Uw tiay loratcn-atoi M MM b awaUM«il»> L«» 

-~ n 

ol Atowa 
Waal VtMT Will mmtk tha Arst iMta in tha hla. 
tory of th» rrtv that a M«rtfi Grm 
brm avonaorad hrr*. Riaal 
taclr will b* haW an Mom Mr«a( 
tot mrm^ MM Ca ry'a l.««al AMa 

ifi Tr» . out af Ml 

U»r»f 

Thrir »<ll l>r two <>ut>Mt* pruducod 
■tcturva on Um IM»-4I » >. lwd»ito thai ! 
»M ha aaM iniiiiilj. altor to«y>!|lll 
AiMtin Tlrn . Jim* It 
Dirk Atout. an a a aiatawt >t«ir at- 
Gvrald Mann 
imad hi< poal and ha* brt-utiw mi 
ra )uM baan ar- ati..rr»» lor toa Ulirrtll i funit. 
S Wawoaman. wha " '^Vf*" mmmmm. m» •»> 

aiUrriirTn. Pa LM- "«« • •va 
H a* M a p to tr taana 
Laral wtaa paa«*d n 

l^taa to a liltia I 
Walrli Our tonakr' c e. WB la atao pliawlat to trad»-««M>« wMh raM drtoka ••afti 

a( Ma pMtoraa ao (ar at poa- > Charli* Rwh o( Buflalo * or* a 
tto* thamarlvn laaiato ilajm. ate I. 
••ara hai tlrvaaad tn hu aatot lorta 

TWa ritoi Maar MtotMa hM*. W 
tifMy and Bak LyiMlL wito • 
toaad loUl nt «• yaar* m tha toiai- 
■aw bahi'id them. ha«c quit th* 

^ ^14 Btona far (ht MMM •• • •«<tort»km« 

' — piana rv iot^^otc -,|^, ^ aMih haant b*»ii du- 
al toaa houar. at • cart «( ap- •?* — —-^.a— „| Urbb» 
praalaalaly li aoonot Two af »• , SST^aSSly^^ 
throir**. on* rrpla< i>( th* aid Trant aaaivaraarv in tha IndiMlry, 
In T^aalia. wdl ba laraad aaar to KKO aato* tmm, totBto 

" iTtf^vJT »toa baan la.to(iwd haw' by 
and Maw Yarb S7;,,^,r, votoran aahlMor 
al yaar* aaa araaidaal a« tha AMPTO ol Waatora 

call tor a la a taar. IJM rawjwiliijaia, 
•aat houaa hi llriainlaai. U I and a ' ml 
M A I Dranla. 
al th* Palar* Tutode •«!*• 
al tha lllvttli. 
ir.. 
tha put la lnrrra<«d 

tha Hwmait.a D*»* 

C. B. Mil W^tln arranaad to uaa 
Ml* hi«b irttaal antotortowi b4 Uaa 
AnMM> Col . laM w Ind «h» daaMue* 
Itan al th* Klva Uwalra b« Ar* Ihr moat 
la adMonab in 

Ma)or Albrn W 
th* locotid day ay < 17 1, with uii patty and 
diatrici iiiiaa>iri. branrh h*ad* and oa ctaainf toy. and it gal undar way 
rn (ratfi th« «*«i and mmiUi ^1 ftva I 

Piclurr of Harry r ml tm aaala In TraatM- : ^ PtoaaM. 

MjiuLrrriaTVtoSai M mi 

Ptoaly a« prataa ito« !* 'y '*" ""^ ar«md>.tt*MrSi lia^ IT' liSi iaW'^rtUSl^'an* chint* • 

Ml liaal nawMMT toarlli baun la to ba built m »a>o- rK«>r<i the Sh<-rrod Trtnpl* m awbwr- ZJJIfc " 
fraMad har«. avan »»g- » *toradan will roayart M , MamiHait toanaaar ml to* 

to \i»il hi» old haaw »— — — « ^ pf u part g^ MBMBa r t»«l t*' *^*l^Ma 

i^m^mM I WiHord Sklar haa raatoaad aa aa- ^taMd 
Ol WB-a 

ml tha 

Pa, 

Pa*, all 
bMw'a Pann. iranafarvad to 
> tha fctaaa WtWrnt 4MU B CT hLa* a bSl 

aaator rrtriad haft a« Or a m to Id 
avantta lar M U 
ana Mnry buiMind 

dar coaalrurtMM for Cambria Th*«- 
traa. Inr . m Ifaiwnabura. « ill b* 
Jidy 4 and B AUiaan. .apMMd Jidy 4 a^ «. Alhaan. aan- > Buffato Mrtr* brant* 

O-ild board TtJU^VLi! £r ttirSJI *^ mtrnmrnr. *i'^'-*<', J" »«-*^ 

I, mm^ . • . 'f?' . ._ 'at Wiriil Brhool. rr»<lo.i.«, aa ab- r itoga d»- I torthw dia nn aa af *ra- | A n atb a r' aral-ninnrr hara alvtoa SrtSTto STMaalT'Btir 

la bnawa ' • '"^ •■traa ua th* ghoat for ih* >umni*r !?• 'rJjlT ltnZl«I^lto 

•n th. U S havtad baa* awicaad to , ^ .V *' Sonator. ana al M arrla cirtyit a h SklrnaVrVtolad " 

atac* th« C anadian and ■ .utlKra | WMMMf — *»toa hai ronipl«tod da '*to da aiaba — .■■ ■■■i tol* f Ci'km.al. Niafara 

■ ■ — - - "~" t!* J;, •JSIlSJf by Abraham Lawla 

^^Dl^k »w v.. r.». to Rybak - 

WMto tha ■rtiia VMtoM <MU B 

a c; 

I tract naaatiationi 'd.^^'iL^' c^'^ aldBadrrawin 

dran ha» mm* — -.^.a^ . . 

Alvia ha 'a omI uator-KouM sur Minoieporx. 
CINCINHATl MM«.Mi«toto 

9MMMi»MiMi lU 1^ ara MM to k* toMb« 
>4MMlto*MMtjrSm 

I MCi?tcal ''aalM mrth -GuMM I Pwtimtar >ah. 
Wamar Chicaao' < Km 1 and "San* ol Na\ y ' M wtB laquir* on* day ar aia 
cM*tail 'Moaot. SaaaaMl flJM. Laal^«aak.| toadtaa Va 

— (Par » and ' Minna Baaan. wba aaM tha Oak- 
Hyd* Puhon ' which ctoaaA tow 1 toto. Bullato to Bal T 

tM>' aljw for >umnirr iMaaa Artl«ie. 
rdbMiy^v* •rirTUMkAMa| oparalad by Praada 

Lincoln. H*b .'jima li 
n« H*ll*r. (ornicilr m Colum- 
Nab., aa rity ailiilBir lor 
iCaiMral 

. *. ' iwiapii BoaU with 

Plood* In waalarn NabraAa had ol Pl Dod«*. U 

uMn* rfTrct on Utow bu'incM thrrr. around. 

but thar* «ar* raparriMioni in Phil and Goorc* Marrb. 
~ ' a< Nabraaba lailion. S. O. op*««d Ihrir Co*4 

•a. Oaaria «M-a*al«r, Ua( «rrli 

wba la baUdlM a I " " ^ 

Mar. Nab, rMd to tha Mood | 

and bad toto n dad to open Juna „ . ^ 

_ 14. witad Scott BalUnltn*. local , M aaagrai. both in Omaha, 

ar two tu00tj mtmn that than 'would ha totof Ncbraaka and lo»a trrr.iorp 
vrHar wMh a aaMa dalay to toarltolUa a< pra>ar. 
MthiM. 

«ary. tappad tha dWitot ifto fc Wg, 
Daltoa maaacar Prad JM tl'''^\j/&t^, 
IBt toal dia»lct award. S^T^m 

• Imf^Jse^i 

Mm McTBT't P«ai Qgp.«g» 

Hollywood. JUM It. Holly woo* J«w lA 

Driphin* Mry«r daufhwr ol Frrd half U< a lufcrwami MJW. Studto caatbtc a«lca 

calB dirart whU* hundivdt of day Mr>rr ol JOUi-f ojiand 
ar^irtary of th* MPTOA haa bSM 
named trial deputy by Oiftrict Al> 
tam*> Bur«a#Hti 

PmsI 13 MM 
d rr liiaa ml Bm Matoi con 
iiah iUto d an urdai ml 
•r* niaribal which nitod 1 
Lraaa. awnar af tha ot 
B ito m i. O. damoliA V co u p U al indi* pirliirra 
McCtoto toMiW 
r»n.<-<<»l- 
Pr*ii.«>"i llatb. Oaiaha w n aad r r a( 
ul Scraan Servir*. Ukini four 
f traatotoa with hit wii* Uart- 
■to L aad dalaa up mott M 
wm to TMtowalona l>ark Mr*. 
B at pranM m N*w Tartk Ml 
■Mda af bar mother. irMB M^ 

r^JSsrrsSTaf DM IVa Jim It laf Bw • RKOt 'llto: »-«►— 

<WBi J'l^ <« call BKO. 

rack. Uidit C2JM 

Last week Waterloo' iM-Ql. ttiltWii 
Ho««e >rhrdultd to tto IB 

tmrmrn- 

Itti* wrrh 

Mardl Ora* Ho«i«e datnaced bv tir •r\rial 

at am in 1 1 iiiialj ' Hartford. Jun* It month* aco IV1* buiMiMi: h<»i->nd 

CohMbto ^ b**^ <^ current Red the thaair* b awnad b« H F t'»m. 

Craai ca«pai«a to raiaa fundi tor while the tlwaire b a«n«<« t»u>*>* b« 
^^iBwaptan war-atrichan. Hartford Cox and Mr« THnataa Piaarll. to ■Matr* man ara 
OrM M JHto •na a Mardl rh>rcr n( the awrratwn* al I 
' by . Jaka liitobiM 1 J, Jmm» 19. 194» If *Vari0fy' Poll on DmU «Uwr wor^. ma Ut« 
^ kwt rut down 

Hw nywfcgr sf produrtkofu 
Mm only ••r _ 
|Miu>»- 0«ly akwl 4m il 
l^blir »anU 

MkM Uw alalM •< CMMHtbM Uni- lh« MutH- Hall to« »»»• •* what I f""^""^"'"""""'""^^"^^ 

IMMl Mtf OmIM AftMk. lh« llr«« liMl* palruMg* »•« to bv Ka4. Willi I ff* * n* I mount. RXA VHMV BMA tui 

I Century -PM. a* Uw ^ur* H«««l wUI M( 

^ Altlmugh no acrffmrat of Cov- lit* Blato ovvr tM.M*. If <lMM M 

• Uttrw. N Y. 
Th* qunttM of rontinuanc* 
fvatur* MIU li • Hard an* 
It wmW ka »it*r if Wranc* C.rto <M-G> iM nMl a»44» lor a iiMi^y na 
U^M mm ^^^^ I • " H p**" * * "" ""Wh tita 

JJJjl^ IMV Cw afc4*» by tha trrmt kavt ita K.' 

Ct T rinrk iwawgar af Itta Cara- 
and Matro <M*aira« ^kiura • «MMa i— to wi ' 
lyyiMl a( Umw w«m 
(«• •Mlwra* by fatllni Iba itartli^ 
Uwa aa tha an* (Nctui* they want to 
mm ta DUtrirt Altorwy John J Mc- 
Gmty. Onatda Counlv cUtira. N Y ». 
MM: 'I yrafar a bUl wMk • 
If 
iMIiaat. San Ota«a. no* tbtnk i ^ 

AiiUi a airiiilty. bwl 1 J'JJjUjJ^^^yj?^ n ba 4ona a^nigM. b«l Oia ' *««i«rtaa f»ow uwlar loUliUrian <lon»- 
f^l^ t4ucala4 to iMtcIa '♦'ation Rathar than 'nrro m> 
iMtum. and tha dlatributori abatiM , »• tfca wall, w baa a« N* 

aa Mia ntnninc tuna a( faaliMi wNk Doubl* faaturvt ara aa Uta way awl -Jf 
many lower brarhat tlma nmnlixc i» Ki Paul, to IH* aytotoa a( Lm 
M ar^ « mmutoa. U aMMHii . II I T Irt mI^ St^ttSHk 

I RMV^JT 4Mlkt9 ftMtWSt Sfft^ 

faal aa thair way Ml. TW »Mblic la 
wiat to Iba umal ra-b<llmf n* aaa 
tmi pin at4 aaa Minkn ai> tli«|r 1^ HlMBa tiraaiaaA. ataMto ralfaadMaMi 
M^i^lll •orM-iatda liparatin^ 

mitialed III 1*37 largely baa 
Mw derl in roreiRn revenue, 
iv ■ilibaaa rmm af IwHwjrt^ IMl 
It iB^iiilbto to «a b«il« 
wMmwi dauWInf up If wa gM 
a fanil nim. or even a toir on* we 
••a rwn It atiHfly mtd mu paUaaa 
K wa • «MMl 
to HiiwM. « Mm •« 
Ind . broucbl up tk* 
it tbe «ec<>nd leatui* mifht 
I aaea aaan aeen elaeiibere I Uk« 
Uw ain«le feature bi:l< berai— I 
a( tha 

• i' " ~ 

I ' 

I I 

Tha tooaal Im to 
•aM Balaban atotaA la fraai gapca- 1 |aa IMa«b. itoto*- i 

CtolHMi ut rurienry | faaUiraa. and aa da tba KMtoeHy a( 

Retardina Sai rt h Aawr i can buai- mr rlienU In ronveraalmn wMh 
ne»« lUlahaa h toTtoi^r a^uaato d them I And that double bill, kaay 
But th* U A. wMla wiilin« to 'T*""." ?-*?rJ**** "•l'""'?* • M dl Mmm Mrt a< Uw I 
make roftreaatoMa, wIM not ■<> too 'w ' 

^^LJS^JSSTu^Jirirm^Sl ^*^^ thaalra.. Haaa* h* told I ■■ tlT I 

iH^jlUt^^ gS^tSaSrm^m ■*torahal«ara exen a n% buaitw^ J W VfljP I 

M mLUT CSZJK SL^mi Amii'Dmai 

eltoilaatMn af tha daub la MM. Pra- ' I " 

ducera are awara of tMa. and I MMnk ^ MHMHM M> Lanadowna and t«aradaW. bidipaa- 
daat theaire. Philadei^ia. nld 'H 
wa bad aaore pk lure* of betlar ^ual* 
<n t b* nereaaary 
ilMNa. Oaljr to 

«(i 

«f Mw Omt'i 
ia« IWM. iMdl ■"imtitoaa to IMa 
tfiffaraai. "Wa 4»mt t&mr Mw hmM ' awMbli 
af dauhla toaluraa. b«« I thtok tha ' ^>"x« *MI n 

aubiarl of double laaluiaa de panda ** <^>n<"M«ttoi 
greatly upon a thaalra'a tocatian and *^ ahauMar M 

y We BMtd toltow tha dual VMMil now nv^^w iveav^v auowk 

■■4 anly c ompitlttoa ha* l arcad Ma 
tot* Utein Tttey ran be elimlnatod. 
laa. by the i/Mluairv itaelf Jual ea- 
dpmlion. thai • air 

ara aal particularly tovaratf lha Ubaaa. chtot af BKO 
I b ar*, aevar araal for thmm 
Wmmilf thaatr*. feature hair* a* paad a 
I ar we'd have wNh a 
Wa Und th* Urter th* p<r- 
I^I^hSmI aTthToraatar^Ml^ 
^^^abaut their aiJaMatioa. ture. the poorer the bii Whea w* 
ruB twa wrll-hnona pts. wa daa1 |, (av a I wtth 
UKTIAnAUOr AS 
to 

M • 

tog «lh.' wtth 
by Jaw** C»m 
Oaarg* Brant 

Norman Reilly lUina i« 
■inpt. fraai • yara fef rattw than let it 
thrv w«Hild |>r*fav 
a. luw ai a d 
According 

C. 


which gaa 
anoriow >Wad I. 
rrank Woa4r«fl diracta. Vague theatric uto IKia to la ladiaaapolia. Kan Calliru. man- I I went into 
mm mt tha ladiana th*au* iKau- baen doi 
HaMal, dlBMa: 1 MMak th* asi 
MM BnMlir «MM> 
ffcBlMl ^ »iM lani H* 

C*ra hi Mw Btalg MHi «• • 

ftotura palicy. Thay m« aifwiy 
•I my hauae a* lang a* doubW faa- 
ara ahawa at comp a ting thaa- «?i»iwsr.«!j 

« double fealuraa tmd kava I 

C all right alaca. I attrto- ^T^^^^S^Sm^Ztm^^Su 
a lha tort that af aiy , TT.^ ^^. what Alliad'f 

laipa r t to aalliag to grai^ 

You rannot rely on tha other 
to prolert you in thete mattera^' 
ha «actoun« You will hava to 4m 
think tog. uaviaw- j 

ba wtth n 

•* ••• I 

her lal> 11 

nattera^' 1589 a graup af toUumtial 
MhMara aMatrarhed thu 
»ubaa<uentiy. th* nr^l draft af tha 
toa bill callad lor • toweruig af «w 
Sen Pat Harrivm. chairman of tba 
•anato Fiaaar* C o w M witt**. haa aa> 
Nc«v Ymk Thmtm TIE WINI riTz^ ... — -/TT..! ' you wUI ha%a to tahi wtth llw« 
MuTirinl Ml WlW^SllBlW^S l e»hlbitart to pwlttog My pra- 

■MM* wkdMit^T^^^^^^^^^S emarultaa. Aawtaua aa wa 

" Ig^tSlM^IMB gf *• y*** ^ —■■ « '■■ I atty. Art Bakar. CircW 
■re* a 
^ ktogdl 

■ Mr B pMara 

a* a aingl* featur* Howavar. 
• food A piriure i« hampered by a B 
i|m an tha ama bill. bacauM tt 
todtol dawn turnover m tha 
li 

hy 


La eaili mn wSV^har* Ika 
»a MiMlna. la lato Biiail a« 

TOA a*MI ri(ht abaat r«rtoto 
alA'. ba.to* B O at th* ■ O ? 
ba laaaa af UbMrty f* •f yaur IMi year yM wOt hava mmm a#> 
parlMity and aaa aaly to haar 
grave atattert 
■tMdpntnt af tha 
hihitari by mea wha hava gi 
tham i*TK>u< ftudy. You will hava 
•ad aM aaly 

to " " It ha< been pointed out 
tha paal wreli th^t tince Ih* 

ml Radio I'lW Miuir Hall to N*w 

Yark. m int. thara haa aa* baM , 

af mm wmmt !»• • — 

^ flkh ' »PP»nunity aad aaly aM to aa- 

ligg M.t in the drafting at M 
baan tha dat i i r iaf laMck haa i»> V 

tarded new At tea.t that la tha 

In pirparalKMi of Na pra^aMi MT , ■ 

^^'-T^'jt gg Dire B.O. 

^/^ggfpmnlU^ toto tha dacMMnt prcidiirt available llie aituation u 
tSaction • • a long list of rule* whirh being waK*a4 
would govern film diaii ibution ua- "** bigh 
dar changed rompetitiva caadi t iM* [ tt mn^ 
rraatad through tha bu H dtoi^ifaaw j ^JJ^J^uj^ iBNIlMfci^ to 

jf^JyuS ! aaaa t* bunch tog aad a wnaltor per 
~ raaitaa* of houw* ara dotng an^ 
buainex al all the balance auffermg 
gv« year* nib mor* than thev normally would re- 
ttgpttil iipliiiaiiiiU and tha open- gardl*»a of produrl. In a numbar 
h^ af new ho<i>** ara in«\iuble of tpou lart waak, whera ther* waa 
Thai la. If th* uMhutry ia to atom- an uauaually Mi H attractlM la • 
toto iu preaani prastiga •• a buaiMto 
aiM M art. Ti flauf* aUwrwlMb B 
wm aaiC ttttmm 

!|!"SJm Mi iiiimii'-l l^irh^ af tha 


•a 

lura* far M* 
M ctty or town, of tha ae< ■< 'Bafg gl 
aioa la flim gru»« l>ii>inr>< rnted nv J >e I.*«la 
alat tiially aiTrrtcd Nr» Ymk .,»r B..!*'i> Jn i<a gatf 

Ig.iiw faal waahaaA "Om Twaa.' ai THIRD WtIK I 

EOW. 0. ROBWSOI Hi* »S8V STMM CItl MUSIC HALL MM* at Ml INIRTOWr . Jm« 19. I9M KEBR CUTS OUT Eitimqitd NUtcork Pngmm CmlB RADIO 1SSI% 
CANADA »l. Jun* It 

tmtnm I iMg. 

'l M »% is 

w br teiM la 
$jm (Mat what tlwy caa «• to Ma tka 
B*n la th« truig lian Pra^Ma i« 
41M I u a gutda lo i .viiian 

activitM* ia lialnc up •mlxilMM^ 
taaka. cMkuiC, »lr . and sowfaJly 
Ijn ' i»»** i »< ua war effort*. 

(Caiflaw - PalaMli»« . VaaUa 

^aaa _ ^f|ifeaa|f ^taHlftr»«««**»« .Pkllia M^Tia...... 

On* T. 0?ar. api r ator of WGIS. tm^my Kaj* f- LanUar^ 

VSBC ana WBCD. >a<t w«M ant Wayaa Kiag ^..CalBBte-P*l -Pert 

0 «t C fciaaj* i Kraft Maate Haii 

•■ttflpBi© flHy IBM^ ! Kjljr ■(■■■IBP •••••••aa aaa 

OlQf LiSlkflVAV* >■■>••■ ■••••••••••••«a aliB^^ BflkflVaaaaa a 9»» • • » • 

mtm»9m»»» aa aa^i^hlB a a •••••##•••«•• a • • ■ 

aaa •••••«• ••aaa* a a lUd-Bllie 

CBS 
p. »4:M 

M . ' 

'Sat. t)a-«u 

. TlMir*.. la-il til 

..W, M>ll 

. .M, W>l*Ji 
aaa a aa* a»» ♦Sun. 

T . W T. ia-ia:is..t 

TiMm.. HM 

Tja4 

!!.tjo»,T»»,M>.7ii.'! 

• •••••••••••••^HAaataaaa aa alAHn^ • 

'•••••m99 a«« a a ^HBaaa a a aa aa aBHIi^ I CBS •••a*a a a 
>««a*aaa««a a a .•W. 

r . 7 

.•nmra, 

m 999 fm** 9% •999990 tj koaai tkia yaar laMl-O'a Jack 
Wanta Ai Banny't rufrcnt 
coaar* to a clow the parroll lor Gen- 
aral Faada ta thii uuiaoca Aguiaa 
Under 
t II arM ba tium • 

a 

r-aa. la km Aim 
mr Mai* an4 that a( 
PiMM.' Othn- Mg 
altlwr rrmainad ia 
rti or takcfl CBS o. u * w. 

* Wl 

>aaaa«aaaaaaaaaaaaaa*aaa> IflttfT. 8ll^4F 
■■y Blwerf', •••••aaaaa*aa*a«»aaaaa«a .CoilUftmtAl 

KaU Smith Crap* Nutt. 

Ph.l Sp.Ulrv .C«i. Etiuh 

'SI rant M It • • • • a a a a ■ a t • a a a aaa a a 

9999999* 

••••••a a 

B>*«*««aa • • .RA^ 

• •••a«aaa* • -OBS Mt*a«l 

CBS •r. itJi.li 

•Tuaa, t^M 

.T, %M-9 

. M-r. 7 

..flat. »4t-l«.lS... 

.•■■a, ?»• 

MM • a • a • a a 
>a*a aa«« 99 9*99 • aa aaaa 
• aaa • 
• • aaa ••••• a 
a««aaaaaaaaal 
a»aa»»«aaa«aafl 
•aaaaaaaaaaaaa 
> aaaa aaaaaaaaaaa ■ AlkS 

• aaaaaaaaaaaaaaaa* • S ftf C*0 

• ••aaa •«•••• aaa Aaa - Sufl Oil aa aa«*«««»tt«M»a 999999999999 a 

aaaaa*aaaaa aa 
• aaaaaaaaaaaaa*^ 
• • • aa*aaaaaa aa aaaaaaaa a^ • 9 9 ^ 99 9 990999 999909 
99999999999 

aaaaaaaaaaaaaafaaaaaaaa***' 
aa^aaaaaaaaaaaaaaaaa 

^TOT . . . * 9 0 9 0 0 099 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 99 • 

Thtt* • •••••••••aaaaa aaa*«aa*aa* .Plullipt 

Frrd Warinj Oir«t«rBcMii 

•W«. th« Pf opk' Sanka 

taaaaoaaa* OflHI^kVU BO r, 

Sun. ia-i*3« 

Thura. tM^M. . . 

■aa, ••M 1 

M, r, M-McU, 

••••••••a 1< 

aaa* a • a aa a* 

.W, fl-M 

M.-r, Mt-T 

TWa, •Jt.fl im 

M. SJM 

flat. t«S-l»lS... 
.M, 1^ M a a •••••• aaa aaaa aa aa aaa a • • • ■ MJ»-II. • a 999 9 9 99 0 • ••••*a*, ^^^^IV^ M^M ^ If M B^^A OraOB Wc1)M aaaaaa.* 

JNHM S IWW ^Ila laB -what WouM You Have Dmw' 

-Whaia Mjrltaawr 

^^^iy^JlflliMiit...«.«.« ■»•#... • . ■ .^M^Wta JfliHMfl»»»»<>.,»«»# ^fcifl #.» ...... .flaa., fl^aris,.,,,,.. s.oao 

aSS' ^Pf*: . ^ |^*w^? ««»«»»»»»«« ^pB fli*^ > 'i.m i.m 

^tf • ■■■Tl UiMtfll.. 'Sm, mm.. TM B«»l>nd An(r;i. lormtr 
9t YaW and .\BC edura- ha> had hl« 
IraM wa twad, Ttaa acw hi n i ir ia a a a a aaa a • 

^*9iSB. •■■••*•*•*••• ILW9 
M-P. T-T IS lUM 

Tua., a-aM <s.Tia.<jw 

•Sua, MM JUW-ll 

■ ^ • ^ ■ * m m 9 9 99 99 99 

r, fl-ja-ia j jm 

' latficalaa that radia 

■lartad awly ta the U\i •OM mrarlilBl 

lha talL 

Klai Tr«at'( ChiMrrn ' mr*k\f 
•Ultaining dramatic thow 
aa tha CSC art fur atar a y«ar. la 
a aa fc atag wa aaa lar I^a»ac Bn *. Pracraai gotng awar II CaaailM 
•lattacu ai a •«r-tima vavkly «uar> 
lii haw stasia Can — g'Ttinf 
int ratalaaa lar Ih* Ciifcrs WA SkNM Ciarinnati Juna It 
Baaury Maad. acoiv. 
Whaitoa Srhaal a< 
ijr al Ptana)Kaaia, 
Iwra tartap wMb 
kaa to aa wilk 

WLWi ( 

kay rMiaa. flhauaa aaid ha nigM ha\a 
aa announrament to mak* lalar 
whkh "would ba a »urpiL-« ia tha asaart ia awrkH aad adrar. 
mhimtt. tttanm. alaa • kaaa glu- 
4ant of Btarchaadiuag. taught ra- 
BMthodi at tha I7r>ivar»ity •( 
bafor* crtting u.io tha 
■eld. IWy barania 
M PCC haaiinga 

•• tta VLV paaw we. Or. 
ail»fi 

GMddiid. Mcc A M«r|Mi tri« wan la a a aaa. ina arm ai a a t r «i 

fl» Baaa yaafa. . i •<M «m air. 

■ii «lMy k MM • 9«K I t P ijiiiii aa m \ m1m «< mm mn. mrnrr. St. Laaia. lab^ 
radiO Bfmicasta fur Bwy 
(Tackartf a.ainhsJi Iff, 1»M FCC REPOKT GALLS WEB iMnn if Pofitkal DranatiiatiMS 
I «( Om airw I 
U«i ta N«« Y«k CHy Har Mw 'i 
■(•Ml of > r— 4 r — 1 » ri 
■pint— W Hm wMk r«car4 to ih» h»ndlif« W ^iiw*! I 
lhi« •utumn an a r«cnn>»rrial kam II ji probaki* Nrvilta 1 
y MwUy iaatw • W f i w i w wi Um mt^ttrt t» aU it 

Mmi «M«Mia lana •« paMMM brM«cMi ki Mm i« I 
•n Is «w *«MliM« M. Mli by HU* wi W i rt !■ 
UatoM Iww «M« MM •( «Mir «rti« 
In Mm > nM ii M < w« MUaf m«k • 
\*»4»Tt M lh« aWH lyp* VMlMpM «l ( 
th« »*h»r han4 (h*y arc wmMIw 4l 4 
llMii r m aorun" maUital. 

>raa<ta<«f 1 tt^m acr*«4 that onr* »a<h af tha major M'»«* M« 

THaf ra4«« it««l/ <^oi«M t 

rvtiiMM praymt lia(«<i^ 
hm •«*• Marl/ fkMiU MM v«t 
llMt v«<««a« IM l«rt« •/ any (^rk«f. miTMUTIULIS FMxeofPalrioikFeeibgiiAMrb 
Qyj I CIHB ^ Ifcwblhiufci SmPeipiteWtk; PaM* Willi 
lAW AS If 
to W ImM 
Y«f« iMa rr«4ay <tli. «( 
Vmm miH tfi*«l«« tiM —a«wtl»« 
rawwimor and t>aar4 W 4irrrt*rt Ifelaiiis Aqr CBS Rdaiioiisiiv i«tu- 

M lMlti n betofM rhaliM M»4 affih- 
Mw—aU pMiMa wMkta p cM >M 
ri 4 «r al Cai m wtf tt— > Act— wm 
■tfi wK Wiiiiitty (U> la ika toag- 
«*Ur«« npmx mm ttm MMpMy la- 
vMtlaailM Pu t It rwMMlltaa toU 
U«« ir»i ol tht rCC that many prat- 
rni practiraa an4 ron^ltntu iic K aily 
• r» ratitrary U puWic Iw H raa t an4 
itiai tMrMr licvrumg palk-f t* 4a- if Mllm« ma mm NAB 

r awvaatlaw In Ian rranrlar* far 

an tndiuitf mt*i In 0<ica#« ar 
Juljr Mil month Another an4 
aaauro4 loptr « ill ba that af pur- 
chasinf •^«m# Important ralal<»M 

lor «■ 1 ' ,.• M .... V . IW Mfutal of tha \m^. 
■Mvorh* la ih« 
linplr»< hr tS« tKa«Mil 
WmM «m. Ttm Pm Altor ha« at. 

M If 

To tM Mk «M*M« 

plaited lha 
bork to Umk •riitnal SiAittmg 
■ro«n4>. tha »aii M »itl« tnd pr 
to ll— liiMMti Aa a caM m pumt, 
'• Uw t M u M iPMk'a Amt M 
N. V, wkMi «aM 1 Am 
• MaPMT * CAN. HEARING 
law af jTMir 
It. I 

aale<-ii-Mi aa ■ aMMhM mt 
tional IVfaMM Airlaary C 
of Paul Panar aa mr OBaruUv* 
ataUnt It M aUM la Utia atory 
that Um Cahwahia •rMtfraatiac Br»- 
Varmmr4 wlU raiM Ito latartey aa lha NBC-rai af war that lo mh aiaai 
IW Oraatf OT Oyry MmmT to M ' nditmi rha 

itrfy 1. I an4 hahiU If tha 

M FCC Uaili alaag. 
^ - , — - — Thora wa* no 
l« Dirrtw, Rmmt 
lor aay aaw Wtulatloa. la r litiililly. to inr*atf la kavlag 

atada thi< appuinlmmt. I am nrlttog WBCN aaa af Um Aral 

yaa il>a factt ui (x.mirrtion thaf«- ' oiiilrti u art up aa 

liik >M>n. ha* rubbed DlrattM Bm | NclWWlU 
TIm C<4u«Ma Broa4raatMig Ajra- , H. Darron • naiaa aff bia 

'• ' to «Hir M 
NKT ftal aMitey lUi mr» 
CrayCiiiia totortw^rl Am 

aa AaMrlraa' In hit rom'>«# (rnnt tttt 
Kdiaoa h.>«rl N Y 

PaullPiaaatr MuaM C<MV. laal 
«p«k ruihag aM mm af H* 
UMi<. OmNrn t tmm ■ iWaa lha tone in eallaharatiaw 
with Ma>or T'on B Woidttura. 
BaaUy-Jajr-Mact. Inc, haa «iMla4 
mt Tm a Yaak-P«dl af Ham'-"*.' 
U «» IM 

4Mal| WM -fato 
Aaiar to i actoally haeaoM a 
to H. Than Ihoy p aarai o«t hy 
Um Mara. In lha iatoriai lha mwala 

M M awr UM vary caaa. Tha 

ly hy alWsaltoaa ttiat Ttaai 
ra4to Bt w paan nrw> waa aat rlaar- 
in( Ihroufh official British aourra* 
aa required uiuler »ar regulationi Thera, ale. 

Canada ii most aniimi* ta ha ctm- 
»»d « ra4 law and )uat m haitdlinc thia 
Herbert Maara. 
af T^aawaila . haa atria^y «M 0M ara af 'Satclaa Mi 

K-K-IUly. Saulee H».» if 
Man i Laad.- Um AgrlcultMrsI A4|>ia t iaawt OMto Danwr. • toaaiar af OMaTfe 
latrattaa. Mr. Port*r waa my aaacw i 'Brtiaal af lha Air.' >oiaa4 WBBI to 
Uva aui'Unt. and lha waa prMr U ' IM? Hia 'Waalara Naw Tark 
tha lime he became a»orkated »ith Vhool of tha Air' gmt aka 
Ouriag thai p a rlag. a>- iMa froat aaarhy 
wm ' affMala, tort m«, 
to hraai c ait aewi 

launediala r iaaa hiN gii 
'• rival. 

to agrtcaHara wi ! wan* to ra4to MkwHufr Dhw* la 
ml Um aailMMl I tsacMM rmttm aWM at 
tacai pragraai After tha PrralMnI ' TWarhara Calleca hara tor a 

requested me to aervc a* a mamber Underitoad ha mil )ala Raycraft 
ml Ihla i-omMiaaMa. I a*kad Mr. Par- aric iMt Aarara, 
tor M ha eavM arraaga la ahuia 
(ran hM TIm Aadlnxt wera a kfMkrk -out 
la the r>el»ork watchers Re- 
t mm t t l tlpa oa » hat tha report weuM 
My iUU hag mmt prapan< thaai tor Urict (hi UH^jirfm) 
hi ftr TrMicriptiwi; 
anm hookup at 

DHIKOFMT 
bf Ma aaltot aaatract* aag prapaMl tor 
aaaiar rtMagai in the rclatjoaa which ^ip^ gug 

lha Catamiah prabrri daclara limit , |^u, Ha Suagay alghl ahaw aa 
competiiioa. gita Um weba too bt< a cBS from M to rtottMU wiuch gi«r-c«ilMr< gat t ara 
lim' their progurt — <»•• tira* 
thadowrd t>v romaaenU nl the PCC 
if iiivealitatort. bwl OMa* 
il af lha annognc n a a at 

MV to katoto af 1 *^ l agaairy ravaaiM. llltBaHy ^ aaiaaM piiurt gM toto Partar availaWa lor Ukia 
aar mt a far arhtch lha 
I ara graiaful 

I would direct vour altemlion ta 
ttia fart thai manv rompetenl per- 
auaa mi pcivau mduatry have bcaa 
by tola innual Reclassification by Income 
Provided In New ASCAP Contracts 
have HMga their aarvlna 
sheuli •M>| in theae rrMtral 

tha Mblact af apacMtotmn 

C^mttr C- Oaau. 

Mentber. 

Tha .\ l\ laurjr ('uiT<m:>*iun to the 
CmmcU of ^ 1! Oafawa. PM- _ aat liceaaa' will be 

Um way la all broag c a rta ri by 
MMrrow nixhl iThuradayi. Tha c 
irarti. whtrh aia tor B^-a-jaar 
rMga. are ragtcaHy gMtoaM to 
a yaar M wai aM>] mm. imw» Ma, i 
AaCAP Bmpw «bI auch ar. itoiMas that uka to 
raasaMSM awaM ba awitohto ainea m thne >ale«. They are 
M Wtwar k a «W»C. CM> alther aril par but III a year lor auatoiaiag 
lhair austaiaiag tertire or trade it ii^ht. and 1'. on tiMnmeirial laaay aivaaeaa hat^a 

and aa i conarquenca if impravog 
lechnrqua rleclnral tranarripliona 
are caatparabie m M^elily t-i prr. 

. Al«a. eva^ 
latiag wavea iata 

II wa« adinilieg. 
likaly chance in the FCC 

will be in rufinerltun oilh 
for *o many Irre commercial 
hour I 

Uader the pre« atltag caalract aaar r>rx> Croup No. I. duiiif from |M.- 
•M to IIM.M a year. » to pay 4% 
an I r wiia w r ci al laciMiaa. with the rivali wh^i mnfeu 
will depeai 'hi «i>f| mderial. IMa 
diacriiaini l iaa aMy a«g aa a rim' 
a aqa a a t a af Ma aatftofl at UM i ■ 

' veatigatori 

TEO COUJiTlldAIIS toa. D C. payiag wy toa ■! Prof Quit Aow tor Prarter A 
CaaaWe will ma«a ftaai Ma pce»eM 
TWmIjv Mi«hi pmaMmm to a ttmmttti 
Mghi .1 •< .lafltag tpMi bwa alMSB 

to Xht fall. 

IVll aii>r..;<-<1 uilh f il'.nili. I 
thr«M(h Ihc Ka»l>>r r«1i.i rhirf H •li 
will put Q<ii< 'Xi llir lirl 

I aa MuMgajr* m lha l-g.Ja i«oL to pay a 

pragianu thai they arig- 
aatwvrk piofianu will 
IP pay thu fr« at the aource. 
tka ichata b rn ag t a r i licanM ga> 
aaa a 'chata bia k ap ' m IwMtog 
M ar aaore ttMmmt aaMatoM to 
iMt af Um t aMra c tai aat- 
aaar wbirk pragraaM wUI ha 
IraaJHtiltcg atmultaaaauaiy. llM 
ASC'AP Ir* fur MK* aetwark pr^ 
^lam. 1. i.> br Ti . of the araM 
jrii'iuril foi b: a tttnc fa- 

. niiir. Thi- ■«! Ji-> Ik •<!•« al«n ra- 
<l<i les thai bi liiv rvriit an aBiliata 
d'Ma aat hava aa AM. AP li i iaai M 
\ abto IraM a«lli 
' walk h t m naaa it cstiaMlcd by 

ASCAP to be at ihe most l><X of 
tha fio'> The ^taliont theaudvet 
now pav r.n all revenue from the 
>ala al itotr. eacrpluig pe l Mi c hl 

/ .* ^ tortawa a^ 

I lha«a ra«a< « ill b> S". 
Tht* new '>Mi(le station' license 

al«*i prr>\ Hle< fii] sr:nual recla>«ifl- 
t«ii<M. Iir «-n*«e« siiorki nt lo Ihcir 
ie«en<ie I<m Ihe pre« nnu year It 
paraiK> aieaiptMa 
lha amapy received IraM i 
raats IS 'sniel* m rrinhuraaMaM af 
the r>M4< af 1kv> wirc> chargad and 
techniral per •mil On package 
•ivtn< f>f •>! . ih^ .tati'in may gr- 
'lurt 4iii-iuncr.. wire and Ucha-cai 
pe. ^tfinel ^haraes. 
TIM While Kale Smiih gne« her gva^ 
week noontime U>k< from her plaw 
at Lake Pland \h.% jummer. Ta4 

Culllrl.^ rul( into Ihr pio^ram froM 
various placaa, larlygiag tha \w% 

«a MMar af m tot *m "* gwraic tha B>i yaar tMi at 

tract. Pr«vi*ian< are also 
:»baia* !■* Graup .So I and t ita- 
li'Wit Ir durmt the year the total 
itiriiii '■It ,4| f*-e» b>H- mil* r<|Uit tt Ihe 
I Mil r»n>inc(ci«l fcr- pint Ihe year 
la Um atoUaa rr^^. fuyisag aay 
Ml ina IWW Icalto MKi SaiMh auy 
arcaaspaay him 'mi the ashing »a-a*l«. 
but will prubaiilir rasna.n in Laka 

Plac.l. a< Mr* Ctllint inli-nl. toang. 

T'l II I ! lie the 'M .a.t. j.'ji. C'lllina 
Will Uka ataMi( a stall tl ci^m 4p 19^ IH$ CURRENT RADIO PROMOTION 

(I) nmU CI KBT BOOB StH-k •rouml NBC m4 nrMtiMlta th»j » up to Mi MmM Lamvll t <w T >lt— ■! wrtw, ««l OAIXAMT AM AM WOMCN-On* af IK* 'MiMtr kiWrMt' 

<»i '•om or oiB BUT rcoru mt t p B*BLr-TiM cmk i 

m rvnu— Cm»Im' KRNT-RBO mM tkk» 

tinM-bwrvrm. 

<■) BAUfl TALBK Thn KSTP ft) P»>il printr<i MUr (with n4 4ltpU; Wt4*n) 
k t»it\j typical of output t,l many ttciMxx 
3 If. If M JUDGE SIAIM PROMOnON Ci»»i nn »»ff»f»t» HM i m ii m iii nn | 
Pimotioo Activity Wirt I m— 

c«pi»i\ HmU mm» aitrn >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»>•>>>>♦ 

< af «w aHn^aM wcrt !• «tM«t> 
'rHairt nt4 an ct«i M >— . Bark w«r« 
Si. nr Hrt Mailbaf nam* m • 

• laM iiiM»atitr« Pr«Mjr firl VOV Mm Y<>r«. an* ««• Gr«atM^ ■rMMtottan aM Um f hHHt tplM ] W»w Y.>rk Frd^aii m of OurrhM 
w*ll , f'M U>* •lalxMi lo n^m 111 <l«ilr mf%- 

Oa4«M wa* cr a atoi wMk tha aM »mm wMk 
mt i N«w Vw* tar 
Tm Driven (FmlSeaOSv— j 

HI HmI It Swrt. Tm; likiv Keal StriiM 
K «ia town atalHm |. ta ka 4ua Iw •»•«« r>i<i>M>* ac*!^ 
:«i ' aminalMtt On lh« •«« h*i>4. ats*'" Mlww*. an4 WLW. whirti mjIMj 

■M 'm wtraaU. Tay •( th« araM ' *»y »< U<« kriM4ra>l 
■aiai carica(«««4 a ro«<nc ky WOW. I. 
May haa • car 
•atatf aa a VWar May I^M-tal wbirti 

Na MraMM aM4 t« avMy in.la<H-« an tion maf»atem»nU Itiat h<va 
lai th* i^ial ha* b««« an th* v'oualy aat t a rt a* 0m 

partwiaw t a Mrad aflav^ an ct^cvlallan. a^tf 

kaatc* an atfvartMinc Fvi^r •falfm Vn4rr thu rlaM*ra«i«n w» In. 

haa aOfTMthini lo aiptoil It • Dir • Ixiir Ind.- (xprr kluri«> itrwa^aiavr 

ton man* >ok to ba atfrpt at <<->i>r> nxMHtn ptctur* IhraUa tratt- 

I Uta valM* U larma nf aparial Uawak rtgwi. laMy tfi^iar^ 
Can Mian a( I 
MuWi 1 altar war* 
laf « 

r<« Whila a<* 
(f ain't (tart 
I4«a for aim tvaa 

I'a 

•M(la af Ola rtatlaa aa a 

. M>n >al>tr4 handlini nl 
friatrd station features 
itrawlnf aanaa af Itmk aam ^ola.- «Koa4cartii«t It-lf ».(h a aariaa af "••'•a* 

> •lanalum and thair aarf r»al n<w4 ^'^J™** wfcMt .m.rl Bit«taNrr 

la placa ll»air )ofca In a *a«i»f ligkl partliipallBa ar ccaato 

to llM 0*4 thai Ittair yraaliaa •aii4 ■ a«r . af 

ar hi , ttrwtar ala«taa >r— ran ar % ' Vim 

ar aiiM-la* r<>r miw~rllan»ou- puhitt^ 
,f liona and a orrklr profrain bulMlB iMlenrr* Xia'anat'i Ouh ' aariaa «var KOL 
far To* bvvrraf* a loaal arrowMt, 
y»ai Ofxntuni from dtalrri on auk* 
hf Ika ' |«cli |>rilaiiiiAfl to radia Nirti- 

Naw Twk CMr- 
WNCV Nrw Y.>rh aublMuta^ 1 arriyt rf«|Mra4 hr 
tlkif>< «i<i><>n brraki racantlir with wiiicrt Sai mmm auaatiaaa ar apiM' 
tvlaa 

Wi<r4* Mlaw: 
WHKW—Mem rart. 
rM<w-/l/f|r aa >k« 
rwM ia •« (kr ■*«• ■M« »aa M a Aa Up* WUCI kaa Utauckl up a mw pr*. luna ai a an Mnwly 
•riaarrarkt aa4 laaltiti ^Ma n iaw a ara 
a hi Mh V. t. (Mr 
crNtrMn la (hat vartova amiaaa 
ihay M wort aui a •yatoia as MmI 
• auM noi nny Ih* aaina pn> 
grama at lha aam* tima 
OllMi ayiniawa •••4 auc g aatlaiia 
^thM 
if 

aartag 

■ia«i« af« laa laag ibiit ail taaar 
lha owttaualiati af lha 
i mrrrial aatuy af ra4a>. aatf pMl lha iU- •»^»»l« a«4 athar 

I Maa hi £• plMto aiF* m4 th* advrrtiaara. aattawal a4var- 

»uMir taaifM m wtU a* hi Hm '"^ <>**^ Mlar*ato4 itarlia*; 

l« whkh ln'blM tmr *«th*r ganaral ar aparidr t^iiri, |.i 

|lMa-b«7lng w»« nn a thaar ba*l< af Oihr« mr4M rail wall W f*"*****'!* a4va*t4aara m 
rimprlili i availaOiht iWhat a*"^*" a« nawipipiia. nutduiir Aim 
•A' had ta amn romoarad to * ra«*ar a> jwr cai <t a«4_(i( r act a aail 
in l*r>n< al IH* DIaaft Mhfl li MBMMly tar 

II mil lit M mm- Va 

In ctM^ th* aala* 
^ -' (MMHal^a wMh lha aMiM* ^^^^ aai4 nalHMial aalai pracraaaa rarriatf hjr tha aUtian. ar xtuali***! 

Mir mi •'Xh Itia aalf aa«4 cawnUy rlwb. i( "^' "fj" 

•haractar a<»4 a»h»r imiiiu* at*- a Im( naltanal lauiitamani i< la b* " 

Manli inta arri>ui>i In th» laltar hr«adca»t 
eaiii a a rt iaii. Uta ptamaliaa 4a part- Th* 

Uah hr ; whrihar lhaaa Maw aJ«arlS!lM| Sm 

af aarvka iMrh aa mima. mt lawNi« "* our wtw ar h MHa»» 

mHwik K* loral ahawn Our faal- "w^«>»»«»> »*" nat»ot»al mI*« ar. 

tmt b that lacardlaaa of Ih* m*th*4. J?"'****" '* '•'■'"C ' •'<» 

lha Ma* la )ii.tiAnf aa thai our lotva- J' »i ii aai4 
ar* will r»»d ».«n>»ihint about iM at 

at lha mavia*. aa a airaat car. ^JJJJJ|^JJ|J*J[[[j^ ** M Miljr praawataa ataltaa 

alot* Ix't *l>a tha rasular 
t4U banaWt af tia-«i* « 

P'lHil I^ka Kria raaort || 
n* |K i 4ui - l — W h aati a *. 

Tuaadar 
(lit (in 
In &>«l>m aritinat* 4ira(tlr (roan 
ir..>r( vKera iparial booth haa 
lt«Mi an up Cunraaaton aptralara 
ara arraplini Whaaliai bos top* ai 
part p ar mailt fur rtda* aa cMfMalatnU acamal ailagad SMh mm 

tha air. crMlrtMii af Puiliial ~ muat, 

tha atalu* that Kaa 
haa« hia la tha paaC. and larfalr 
atili I* Tha laaal jtot l aa pramatlaa 
mm al twa thh^i aoMtomir ronditioaM a* thay 
our norralMMit Ltkawia*. w* «. 4 . "ur nprraiMMit Ljkawia*. w* naM^ 

-^^^T^ . . xalMHuil rrpr***ttUUy*s. th* aal. 

! "i* I'* **: »«»'>cwa aa4 advactuara «t 

IP **" p^Nta"* 'hito^ST'piMwCqrS ***** '" " ^ '* '"*** ^ a*tj»iu*». 0**4 Ooaaaaa 

San Diago 
KrSO aliaady rarrymg talrphnna 
puK thaw far Sprarii*!* thaatra, 
mt lloa. Tha Iraat 4ramatlr pirllia af Ihte rikwh br 

h A radio a^prrotxr ar kriphi work i> (Kr drlataalnalton af lha tia- lachalptia af Ihp 
U4 vha ma4* himaaif baafbl aa4 tioai a hattr aala* atary. tha iniarlti italMma an4 af 
laaa ia4alp*Mlp rr«arPa4ppppppaa>^ tnc and Paoalaplug af facta aa4 ttana IP* iikawMP 

1 •***J*« — IfeP a«- iMIh* .ala. p,. 

I to>>|pnp|i la»n< aur 

kp M)p- 
WMhaMl IhiiL th* 

•uiMMa publlratiaa 
•irt. aa a rraam pt« WMh Ihta, rwi'raii NEWS It atay ba af Mm 
Paaaiiig p*«ia«i i taaia wtto aiiawar ! hP««. avaa aMr*. paplarad tha dramalu* to your haarl'a raialaaat h»- t>l>^ ■>' a aurraaa atary a< walk ripM a« hi Ip Mm 
caua* yau kaow you v* got lha *lmM ^ "ihi-r (UIkm man. ar a 
law hi ta bark M ap i^aa with an appaal to 

• P*r - ^TMp^papart att4 tfiract mail raa or adv. VCAU. twi af p 

and mlhuaama. H* 'nmr aatd lai^t lliiaiatl ML b«i ir> Th* abova 

MX b* run.idaiad at. ar b* all a ■iilr If ll biit Uhlianid by ihin«> a 

ta partorm lha dtitia* af a th* farla whirh tall your dory beat tain, ih* rlu* to what trpa af 


nariMwti 
Siaih innual WLW Milfcappp*^ 
auliiig. hrld rer*«llr hi ShafM 
W>>d>. »a. aiii-iidrd by IJM maa- 
h*r« tram » rhaplari lai IP Watai A 
Group la 

STATION PROMOTION CHARIOT (t. 

•Inula pTc 

» altar Laat wack'i itaiua . 

arigiii«l*<< M lha piriiir 

Path* N*«> rral ahol tha ramblr j 
111 f(M which «rat aup- 

hy acta tra* WLW aM WSAL t 
p M Iiii aritvair ar 
Itaatally mti 

Abm< all. I thuUi that IS* 
ihigl* qualiAraliun i> 
a*t«^ lh« thing, thai ai* >igniAra 

an avarpiwa r iap abl* ipl 
(niPrMt ~ 
illi*alioa-afrrar«iap 
a rrmmitt* af kaav 

4 po» mtU Inn* MP ar* tattmc talo hraa4« 

ratling. It it laf* to tay that pianlp 
i>< nrwaworthy thhapi win hap(>m 
• adi't nrit yrar artd th* y*ai adar 
that Hi iiad. a .tmr . priimutKm map 

will no Poubi coatMMM la Aa a bat tar 
I lob a« 

plijnrr ciorijjwrfi, th*^^ 
19. 1^ If ahar OMe Lues AcdM Based \^ 
tePkbriAiCucdbtiiihlSS Walter 0-K«««t-« MHIW M« 

M*tfi»i Young ti Utt k iemm. Ii»r . 
< t »wl n id rii4ay <I4I by N Y. 

1 1 rourt hMlic* JoKn B Mr- 
0«tllaa. Arti«n wa< ir>*4 last montll. 

tmtmtt cUtin«4 krMch of r««- 
tract. Hlwg h* »ai liir^ lot n 
Waiey Rail IB%s SIX 
Pals I by 4iartMrgii« OHMte. 
•■ Mi •»iit*Mi. JwMiM M«0«t»a« 
r«rf. Tb* rvM»t«r« Mltafartorny 

thai butinru con4il>MM 
lite roiMrol •! ibt Packard . ^ «IMI Utejr p»>4 far— and ■»( ■ Ml 

irr l' "> 1 1 n i>tt n ai»«i«ltef l»M an 

•I tlw llMw al llw mi ml— 
r Maliart. and k« adequately ••• 
im tlw f iitract. Tlw |»lal»- 
tMt «tai««d a^rlrt eaaylianr* tk.lh 
I M Mm cm»- 
ALLOCATION 
MOVING DAY 

0CT.1 wMlfal llw Na- 
tional AwaclAUM af »rcadra»l»«« 
riok Jan*, maaafar of th« depart- 
■Peitt al KMA. Ilniiaadaifc. lawa. 
Mm laMy M«a circwIarMag altar 

•t 

II ii Mi 

.■r. OlUafc waa lilf«« MImM all ><wlal1ralh>a rad ta»a raawWad 
«w Padurd Matar Car O. »hMl ! «>•*» la *a»acMd part* 

C*fK<rllr<l on March I. <lu« In ■ d« i*te< ilwv* I* a 

rhan^r *•( 
aad rwllMtc pro«M>«k« and 
1(1 A c*nat« aHM 
0t aad anar 
SUPERMAN* IS 
BURSTING HIS 
la It rilw*. 
ghran to an arrawnt •ith nalti 
I ca<i*raa« llta—n m thai ih« rti 
: audtenra l> awlaraaim llw 
dMrtkuliaa ItmHn ttt M Irvii'f Tnt Caral Irwin. Ymtn^ A llubi««i<l 
au^fviaor fit da>tim« radio 
•ka and a« IK|« »o*k on a taar af 
cttlaa arhar* ihr afMcy 
ViM I la FliWadalpma. Vaakl 
rmabwrgli. Clavaland aad Da«raM. 
•ad Uw Calwawt wriM in Chicaaa. 

Wont aa to Uw Coart. »» tlw 
•ariM'y'* offiaa 

l> CHit of 
Franc- l»co. MJfta 

■to* a( KTSA Iwra Ii 
taalral-raaaa a9a<alL>r. 
HMb Jariuaa ha* b—n Mtdad la! 

al KBAC af Mwl yaar 

^artirally aa awra 

hand-dratkP atencil announrrmmt* ! Harkar 
•rivaming rtwapncu, c<ircl« 
lurity 

A«twally Uw aalaa pra«w>lMini«« la, > 

nnwp a 
taraa l la 

wintrr Brwia-WaMT agvnry. whirli 
n»n> Uw lAaw tar ladtu »i>uWI lika 

• Iwraky^a alaUaa »— ^ j» JII^^WI»<| j^^'^J5^,,,*'||', iTfUr^u 
daMy and iMUtutionaUy fcaalwaB II 4atf a full network 

PW ftm paal arvaral yrari Viaiart 

a( M. ifc. M i M iiiii^ 8lM9wd Gives • Title T« 

aa» _ . . _ Man WlM 8«M Him F-M 

•ualon Jtin* It. 
Paal OtMar*. Vaakoa Network 
i^Hh; wa* #«aa IMa al Vlav 

r_ ,.j«iMMl la iMfai al BuilBMrli^ 
**lat aw MaaMiw VM taMi ft *«r- 
^ lariL Jwa 14. Mc fciaMi» tm» IMc 
a( TarHaicai Kngintar. 

Sold on th« K>c» of rirounwy 
Madutalion by M«)m Arm^trung to 
ItM. 0(M*r> la liun tnduanred Ja K a 

M. iwiMiiil al V 
M Ml a» Mt 

ky fwat w 1*1*1 
ly •[>o( all th* arrotMil* ka»a 

It.-tl ll«lt(..'i Mlup' |.Ml III* 

a aaMpIt a« 
> mm m 
■toniha Wiwiaawrt inrl'id* 
K>l. riorld* CHrtw *att\*n»*. 
■, VaMI Pa-Pt-A. H*rkti 
I. Mankat^ aawd*t>. l,<a*riy 
■d Kraarlwa 
AUkniigfc aN Nw atraa n li kav* Ik 
rrraard tlwtr kiidail* m th* laM Hm 
mootlM. Lydto Ptokka^i Ka* had MM 
to la atoltoni fla MIBMI M 
will arokaMy )uiii9 «» aMH* M 
■toUiBi aaal fall. 
Bdward J. Fitiaarald ih* ag*tw« • 
ta atowrally n tdMrd 
RedCroMAdmM 
dmhk] 

aM* ' i Ctormnali. Jun* II 
AMIag Mw Mad rr«a« lo lawa 
Ciary'i a***** al tMatat l<« ih« 
Euragtan r*li*t fund bv July I. 
WCKY inanauratad a arii*« of ttalljr 
aaw latarday likl fram Pom** 
haart ml IMMMa atoaa •ha CWk liadi ri aad 
to m iaaid. alaa I 
Uw tent, wbara Arrifc Waeltington. Juna III 
PraMi toaaa* M w««li wat* 
thrown Into llw army *4 ladw 
lawy*r« admittad to ^»rim l«f<-ra 
Mm PCC. «Hh Uw a^at-iacra 
WaaiitoMlaa. » C4 
Baa. Now Yark: 
Chiraao. Trrrdl Moifha^ 
Af*.; Naywaed kudi 

a Tan. 
CMMai ACKTATI 

iPdli la 

VartiMl ar LaUral 

AIM llM 

Raoordiac of Many 

Coapo Co^MUiy Liaitad. 19. lf«t AGENCIES' CARELESS MS uses. SCIIPIS 
WIPUTECIED WqiK N. Sell Pm4 fmH WIN rttm I MM kMtt Mill Man* I. IMI _ 
IkM N will nil for ■ I*-«m« rrvw ' ^ 

iMiUI Marcli *l. IMI. »hM H n»lrM. \ ritM* af Lm A _ 

OrrlwfUa will W um4 an a wi- n ^i w mh^ Uia »nt titvaaiaa a* 
fto7*-a-»«rk arhatfwU aiwl plar ihc rwiwark Mva UWnt trM by lha 
attljr mr hiM Detail od Texas Pastor s >A •>iMf»f»Ckn Juna IS. 
Mara tmbarrtwimiawu lui lurklaM 
partaaaa >Miia>«a4 m rarfic ar«i«HiM 
of Rav Ja«na* C Ulmai f<" mri pa^ 
U>r from Tvi#r, Trt h»\» bc^n 

M an ftrntrnm iMtimai kr iton of lha )tran«at at 
KSAM. Ml al lha anawMMMt 
a( *■»■ af a m all i w i ra*MiatlaM' kf 
ai-yaatar a«4 hi* M»acia>aa. ta 

rr>lM>n i>f |t*4l.n Arti.tt tr^t • •»>)» •.fwi ■< Mf. >• tmpnoiM* In hi. fharfe. »r«''-< I'lni^r . ri.«<.<> ♦m- 'pa» »nafT*ip»' »hat« Utniat arlMaHy 

wnMy. ri»w lhal 
»<m I> raiia far* la ika >uv« 
cwTtwUy mm ttm »«W Data. Arsl at 
a MvtaB, waa iiliwi trmm a 
•f M pMpUi a( • 
rUlt. O. n I 

■ ml M*a tuva praarama. *JMk Ana 
>Ufnf' and Lama Railfa*.' 9»y* a> 
* Wlwili voted mora (or r<>n>*<l> 
■Mnr and ad\rniiiir >>i.a> fiili 
>■ haavy lar ^ttu k«a> a«M. A IIYIRfi CENTER FOR 
WLW-ARVERTISER PRHMTS In the tkrae ridi Ohio ooundct that ntke «p die SpringMd tnding area, 
JiMicn have consistently shown a preference for WLW. As a result, 
coMWMfB Mtcwlia Aofv a pfcCtfcnoa fot bnsdi advcfiiiad on 
WLW - a buying habit that incxofably hilluenccs SpringMd mei c ha nt i 
awl wholcaalcff hi stochhif chdr shelves. This situacioo is fcpcated in 
scofcs of tradng afcat hi the gfcac tcfricory servad hf the Nation's Stalks 

■AT'L Ufa • TliMAmiMltROAICASTIRG & TELEYlSlO W CORP NEW YOKK CMtClfil al NBC praaa In Htm 

Vorli. it bark on itaylliM p«ra4t. 

He'll u«i«i*r E4l9»i I 

k«kalf al ilM Mm MtwMh. WLW THE NATION'S 

most "Merchandise-Able'* 

STATION BtKMn'. (H-uMiiaart ptararraihi 
i B Prt<Mt»y. M Mar <iililim wu 
r.»iii.»><i( •llrrnaUtMl vMk Mim 
M'-^tn t.lotd CMirt* anrf Vcnton 
••ilMi MP., •wr Um ilHrtwav* 
rartliliM o< UN 
C-« PiMallvT k a 

um m a 

MC. w ta TPJ ii hart mi a 
•n* M WM ImtrH riaat 

WrtiH w«k la 
H «ra« day !• «a7 BaM al Mi •■• 

iter* Ui« NaM 

iv« «ucu<4 Ha aaM Uwr* i>iu>4 Va . laal Mi»<»y 
tM«. la WltMh h# ai-<ir«4 lUly'a 
a«<rv Ma Ika »ar. r«t>* 
liglMMiC r*r«r4 far 
Uikt C* aptrato-a AMlyatB a< I al «* • - •« aN mmm mm Im 

Ma Tka Pi«ai4»i*'« piailMi 
la* ratMH M« oMaMatf fc» 

hi. Jh-1i.m< D«> Dm»»T 
Ml l«14 

Oiika >4 W>n4*Dc ( vaMirtarr 
|«4k I t llta Bni 
ar4 a i» » H l I 

— - la Bm 

tark 

Mr ••riaiMn «f IK* ba- 
■■to NiHiti THia Ma«. ^ 
Bm «M»rvMt« m tha j "~ •^lEHGUSH PROF 

NHSm 
aar«aa Julr It AiWrl aav alyla M «aaa an «» >raa<- mg wiil i »yi'a a i M ^jya<^j«iiiiilc aMi 
aaKlaai wlnrt* ra" ''Ola «ra* "JUS*"**^ JSSf^^B^i^S Mi« auatttiaa. k«i« Mtnnrrt haw4liwl 

Mia »rataa mu !»•» a»««<araa a* aa»; 

■fim i.>»»w<K'a a# raiM 
«rM«na4 aal W aiM Dr N«nrr I<*a ln»Nlt Ji i,,^ 
Mmm4 aa aAar l» a m Bialw ^ 
I* «• Ma "Wltara A«« Tw 
*a« In Ma 
^^^^ , .— t Ml Bn^Mli pwf#aMt ^ 

rarair W r«rr*rt aniarm u a**- I^^M 11^^11 KmCWiI Call— tta mill ataB». aa4 
«ad Ko» !»»» t -i-ito-* V^^* - -■ wwB 1^1,^ Mill l l l B| i la BM UN. aa I 
Mara < • i >•/ Imaaioanva rm 
MM fowiri**'"! prikfuftia* 

Bit nrt»»llT li*'!* int'rrJ U> 

^^£^!a bi >a4i««i ri>->-p» that th» 

■ • )u<l alxxii l»i>r t<M tone 't wiMi Ki^Mi< Hta Iwa ra«iwlr*a« ImM 4»tn«fl kiilliayi lar a a» aB aaMat. 
Hk traal Una d Aamarrary ' Ha tuaaa !• ^IL'!*"'* Ik* um WorM War. TKa 
aMi Uial a^law a wl ta Mill *r 

lltM< a< wa> IHr raaa wlian Ka TakmC *a f«l% arto^allna f<*r i 
r^ii.o Manjr mm in 

ta a iawa kava M* < c w 
«( anr p m awMt i aw. BMi 

- ■ a« - la i iaWai to atar »arta la vM m- 
parU to Iw ik* rttyfJSf* "* Lf^' 
aaaar Ai aMMr'aV, 
• Ifi. M »arMu> ipirtart kan4to 

il (livr lime l<> rwti a 
a 

tton< ttv varntit hraiM-h ntflrr> 'h- 1- 

ail4 til. «Mn^ <ri«ritiitt<k<\.*l iMal«\r 
bria< awnrky m laa If araad Ko* lu<k» t.«ai«*airt - -■ ■• " ■■ | B w Hl liaBf tm «a UN. a« h* 

l"^"*" •'rr^lT^^ Of AlfTKlfrlCMAle ittTiKi'tSri^tJE 

ronUmina anT^t"-" "aw " . : _ . * . - .* ^^ ^.^^ 

l;5;rf::7s:-wrrnir"c:i »«»lf ■tOafiA^ait-Jirr'.irJrJ^ 

•(Ml* Bm araaram awaaitatoa. Lla> | . I H>tMMM 

iHMVa MMaMMHI aaaMMM aMi ta WKati IKa larm Wglna al Br«».i 

aaak art ta aa »* — .<»* Ch. ato Ju«a it ,m«*«r«N)r to Um tiN UmiUt ».,\ 

aaaaca a( Bm rfMV a kaa*. ilMMarta Laraa«i Mankat ard^r in ika h4a- , MMMtla fraai rra»Maia la* ika 

llM atwairal awa an Fair a««M- rhx^ MBT ii«t«aa m kMBiMl «■! at HaW IM. 

.iMn*a h tntrari An mt-arrart » (natural laal waak h9 Prartar ft 

1 omrbM-k «ra«i • a dud itow CamWa lhraM«l« MBC mi^wail nfaM* IMMMV Mft 

Mannar. aaH.1< an tnWaMina M iMMa. m* aaMa ■ 11 IBM ft? JUO, IWlf MIL 

».ir4 ptctwra m lM*>alf •>< H.. n-mi ||--|^ -gi, MhM m - - - - ' aacaliaa a aaotkiaa It-ninata 
al paa liwaa lato Tuaateir 
avar Mwrraf . ar»»a Haa a rttacua 

aa tka Hit ParaM' an4 anarU UM 
■MM aa -Blanr Qai n .' iMf« pUf 
BM piMM mi*mi^m^mmtjmtjtmtf 

arw UMMi an4 an aMia Oaa4 
aawtfcari ara «a»ca al raurM. 

ana u Itkaly to fea 
Arr Jwlr I. 0»ira«a iima l< 

C»»iri< tit* blankpl omliarl Cvan< Tim arrauni yrar* an 

ara 'Man I Maii>»d' for Uaytfut •MH<4aMtin« lu. al ra4(a ^i-aaal ta 

Itiraa^ BlartH-Bample-Mummart (Itirata. Kaa 

Miialmai' iM IWt ll«raM«li IU«- giaaniaMM * I 
Draft 
alt ftampla- a«4 i»r€a»ianal ta-mmvla waaklf 
lha S4»<>'i f'>r itmwi 
CaMfAMl. °t;uidtnc ImtM-aUana af« 

tkra«#i Pa«ar ft Ryan. 'Vm- ft «ada *Mjr8lBry' ■■ck Sftpl. 30 

far Criara U«raM«k C« in»p4a n. Lifr ^ Waniarl Bimij will r«««ra % 

1_'2I" - jy^^^^- ~ *^ II «« ha Mm ManBay • t» M» 
jyj^JgJ^yg^ggg^y piakli^paaBMWMa. Mail 9 la'aa« IbcMhm tha Cinl iwmmMI 

MM Bm t liaraa al 'IMsw.' ^mtimt ^z^r'^.zr^ 
TSWm.' Mf Marrla«4 BaUto Crf I IjMry Ihraii0 
a( rillti •nniua Blua flac' tm4 , TaMnfl « Panii 
-■nil Mratn al Um BapMMir ' U , Mlar ft 
■a aaH M Im aMicM lua laMi »•* « 
ar wm4f aarrativa ar aa>l tur Criaca 
'Marr Martto' far ilF' f«r CaaMy Utrau«»i 
Bm latMr ««m aiaa Write^ Win or Plume 

TOUR liEABEST 

OFFICE 

To Keaerve Space in the 
1940-41 

BADIO 

DIRECTORY IM Waal 4Mi iL 
■bbbI MIM CHICAGO 
S4 W. HOUTWOOD INI t aallt HtUMT tinm ftacil 
BlaHt waa a rra<k ar- 
aa wat fulu' taal 
aaaaaf-^WSI 
TiM aMlrtf af iMa 
beat aaalaiiM Um 4iali 

up a h'fharaBt braa4 at Unaar Um naw Tliiiriiaf 

** , aa Um ra4 far Mm Ml ilMra wiB ka 

at aaiiia Mtovii>( >na aa- 
I • la WM p. m t>pa tiMl RMHO WMTING 
titi 

n 
il 

C; 

Uial iia (»Mw for Hair 

Ia»l Wiitnaaitoy ttt0t 

aaar CM. but had anljr a ahMla 
. t%u Can t Ba UaML* Mklia 
tBapa4 arMh bar aaaal MHa. 
iar Ikat and Barair'a apaaiag 
tiM clanu wai pom •Mart 
formula «till toilt W idnila LawW. lha N«i>*< priM 

a aa al tal and thsartad actor, juaal a d 
aa Inlaraaiidnat Stivar'a fua m 
m^raaMM aiMM iMi aaar CBft Aa a ntattar of farl 
aa inadaquaia rompauMxi (ur Laarb 
a clillarini ad-lib raMa<y 
TM Um luunr ra«i«larMa 
tarciWy tbaa tha 
to 
fraauantty wtttjr aad 
aaa ra<ual. rvcn JTafST tl^'iMM 

Caarad Macto and Hr'lati 
MM raapartabto alKnr- 
a>r litarary lora Stg- 
laiMlad riM wterlaca- 
aaatiy **N§w / Mr wkat NBC lied means h ifs 

NEW SALT-WATER WAY Wkiu WEAFgrmnd waves "tmka It Aa 
water "^miUiams in New York area wUl 
k§€9me steadier emstaaters ef Red Nt^ Thac*8 nothing fn)*»tcrioiit about it 
itlt water it the slickest conductor of 
ground wavrt in the tninncM. So, in le- 
lecting a site for the erection of WEAPi 
newest 50,000-watt transmitter, NBC 
engineers looked for a location that 
would take be»t ad\antafe of the mil 
water aroiind Neu ^ ork. 

After yranof search, they finally found 
die right »pot in PortWa»hington, Long 
Island. At you can mt from the picture 
above, the path from antenna to New 
York is alm<><it entirely over salt water. 

At present the new transmitter is being 
built— fnnn pinns which trM)k more than 
a year to formulate. It u ill probably coni- 
mencc operation in S<ptcmber. When it 
docs, the first station of America's first 
network is tl*>i"ll to ( vert an e\cn more 
powerful influence over the New York 
market's bu> ing millions than at present. 
Yes— and new thousands in the most productive listening area in the United 
States will become WEAF enthudasrs! 

Thus the 'salt-water way*— by provid- 
ing a better-than-e%'er signal to WEAPs 
liflening millions— it going to mean 
aNrviUriinicrr...gmtcrtdaand profiu 
• • • to Ricd Network sdvcrtMcm 

Add 10 ikit tW known iKt dM dM 

KMI I^CIWOIK proflUM III MfCRNCIt 

widi fodio't biggcic KMning in lid Ncnvork dme dMm in «qr 
TkeRalita 
ic*t ISm in 
koibccn nncc Tied It. nm STRIKE ATFCC rrSELFIN GRILLING BROWN;! 
MUCH TRADE HISTORY IS UNDER UGHT 
•n4 »UWT •I s» Irni^ tlt»f» »•« any 


laUrr My Itaa rittrM il« Mr. 
«w«lil t« paa* rcapanalMIHy fur IM«- 
kr Mm mp9*t branrh af C«nfm« r»- 
mainr4 4>miM(mI. *IIIVMtsl« it » » n iw < 
likHy fataraM* acUaa wtll b« Ukati • mmm «r 

Um laiwr kaa • 
la vvamtna tha rhatn- 

la llM Mawwlly KaaliW What r«« (iht rCC» bM« 4a- 
in« » a> aM» (UUm IraMlartt ta m&t 
MywCMV atlMttM to Mw prtca'. 

■•!•« to altow ra<to itoltont to aH 
!• a»*r r«94UI MVCMMli Ml Mm 
tor 'aaa^ wMI ' Wt ten t lat pwWir 

uiiMir* «a tttal ' 

Ma (-aa«raarfaaal Ba«ar4 Faa 
Fxlura al Ut« Caaifntu an to par 
aarMNM r»(*r4 la atatatnaoK mad* 
Mar a>»«r»l yaara by C<Mt(r»«aman It to 

mt tiM AIIM4 Muaa. mmmy 
|K«| lhara v««W ba btlla . _ 
offandiiif lulanarr m Wknciiic A 
•ran rammantatart kark acain. 
Ai It ta. Canasta* lulanari ar» 
TwtteSbfte (IT). CIO 

•I irtog. Hw iMMaa ka4 tnallf 
|M# toc^alrlant «tir>f% 
tfafttaM 
Amarican atoltana virtuallr 
••kta wMli maat rar«i«inf tala. 

Cmn»4>um Mtiona Kara far 
lima pail kaa« ptpti^ to CU »ft4 | aa4-a-**ll 
NSC' n*»M-««U, wWHl war* bannad • 
nratUva taMiM44atolr. IK* ntav t*t 
a wunmntm ml tM a waa k Mara far* 
fotif rX III tbt third till, 

a tla-ter to Kour w**k with I, ma* 
far avartiaM iaa4 H 
Mf M aawtorai wa n MarrarW 

Aftor BrMra aaM ha 4Ma 

not 'raad all aUtowfU' 
ConrrrM Takay aha* kark Um ar- ana ml lha yraaral arpla< wHa 

aarvira sitli lt« pr^rrr-ow I j 
C>mfni>>Hin wai put aquarvlr ■« 
ttt« J^fmiita kr UrnalAT Thailr* H 
Takay. ktllfinal Naw H aw» hira laMwra af Mia FCC to 
•I MMpMMa m4 

ly m Iha kmiriittog 
AaM to itaa apftrm in| aalaa af rla- 

li Mi« «( pr>re« (ar atii>\ ^ tha vaUir 
nt Iha ^yatral pimmL mA to torn awl 
TWIN TOWNS' hirtac UtrMch Ika mtim. Daal )• 
8#artlv« itMtil naal Oct I. Thai it 
I In li»a with all Mm itniaa't r«a«r< ta 
I artth lacal alaltana. tha t4aa katni i« 
all prntU wutoriN at Mm* lima. I Wvar ka t ta4 aa 
■I H la ttmm H ItMMy 

•la t»mm»t l«My ' 9^ mtkmi miicany wkatWr tha 
PTC 4mm Ml kara aeiwa amyla y aa 
<Hm rM mm CMMTMltMHl 
lapart ftrt ka atok vaa Jakkad ky | 

»>lont Inrfu4to| lanatr Inlar- 
f'trnmri ra Cammtlirr ( Hair- 
•Maa Bwiloa K Wkaalrr. Smalar 
Waltaca K. WMto. Jr, U » ipaaiir of 
ltt.aMMrC1y4a, 
■Mtaaionar 4»iila< ha avar haaral tha 
Connaty raaalutiow tor a C'angraa- 
■aortal prakr waa kUl«4 in im ka- 
rauaa °tKa l*raa>a*nt'i aoM w auli ka 
to«-*lva<' ikal Itw ckato- 
kia kiMltolMy. Party »a< c at Mt4 tva to St. PawL 
■MIy Baara Diaaiawd HMttham WIU>W waa Uuochad Maaiay <lt> 
•■kiMt a yaar aaa' Iraputidly during with a iparial praaran at T yai It 
Naar Yarh v ia<t a( tka rCC lalavUioa »ill aparala full tinta mm IMt kito- 
K Bpmb aaM. OngtoaMr. I ry rt aa. Piiaiiiai ml Iha i^ira t im al 1 
to tk 

all itaH af anna 
IUmuI par All hava ragwiar 
)aka and maraly 4a an* 
a* a pmrt-umm kaMy 

a«Mr mt VCNV. tk tl af Sanator Chan Gumay af Mmith ' 
D«k'>la wh«»»# p«rti4 i|>ali<»n in th# 
taptd 4ra aackan g aa wm mmm wi 
tiriMi ml Ma Umm^ mim af 
WNAX. Tanklaat. MM I* 
irwat. aaU It waa laa atraatg.' that 
*nT af Uia 'radia Intaraatt' *\rt >ug- 
■•ata4 wiM riiawld raa^naa Ika in- 
vaatigaltog ranaiit t aa. tlial ka knaw 
ml 
af tha rtaar 
paltry and tha familiar ntana^y 
char«i?< i'> a 'wild party' givan al a 
•Maw Vark hat «al' ky 
an alTair al 

kuM ' Tha O 

'd dn't think' waaMa » ia praaaat — ' 
rauMHg VHcalar ta aak it it wat a (ra m 
>;ag aarty, to vhkh Brawn §mt4 xt^ . 
lartrir'-«ii« t *mt - 

t 

fi 
C. kriat*. Iihara X Y. JuM It 
C airaall Univaralty. whirk aparataa 
kaa canraltad Ha canlratt 
I BtaUra iN Y > Slar^Gaaatto 
alaata «T. A. ILOiMn Mii . _ 
ST vif«-pra a l4at i Nllaa TraW' IfsclMr TaJmS Tf ■ra^io 

mrll and Frank M. Ruaarll praaani kul raaldn't raral! if anyona ^f^^^^' T 
ttmm CU atwa4ad 
TWra wara ^aaatlam about When you want to 
sell Michigan . a a 
you want the selling 
power of 

iglaaltog ta Mm toaal 
f aaiaua. Caarga f. 
urar of Um aalaara 
t llta rUlMn llira^i nu 

thu »•"«'*•' Miadaya. 
V* rridaya tor Pa-Pi-A drmk. KtrkCaW 

r\.t ^ I «_ W k. aa_ _ _ MlM4 akaMtWOAI kaakralla tk* riMw 1 

WO. taa Praarlaca; T**""*-" ■•turdayi ICFf l.a8 Ai«rlaa: WNAX Yanklaa. ' «rwia-Waaay rngmrf plarad tk* 
• d l^.a Wrat.nghouia lra>rt. whil* Hackar buainaaa 
Hin»n draggad in Iha CadMiVi r*tMwa4 tor II 
^ r Ilia Ba^lial Churrk fOkr 
Widwiiiaya aa4 gw 

WauhUUu' la kark wMk 
Sail.* acriw y ala* KLX aa continuity aditor and dirar- 
tor ml araaaaa'a artivltla* aa4 Mark 
TMf GOODAii. i^AT.ON Di'RO ' 
IfO 1 hUoa'- » (■ P'f & Gfn Mq. 
-iSK iTATiON CC.'JVB A BUOAOCAWiNG SrSTilV* 
fO*V4llO P(T«)' & CO 'NC NAT t ii.fs fifPS ad Iha 

in It Admitting ka 
melton by Cammlaatonar Gaarg* M. i 
Patnr aavinf tha FCC had no objar- 
, I on u a Caagraaatoaal atudy. ha 
; aaid k* i ipg w toi the MrNiack m*- 
jtlaa tor • 

< Mktoad tha aakMa ml 
Tnher and Vlia«ler that tk* ... 
miiira iitrmptad to aidaUark Ika r*- 
, port and amphaaiMd that h* to- ' 
I I k*rll*d th* tok af artiag ehairmaa 
McMMcha 
. int. mara -|aal in th* riouda for Iwi 
'>»ar«' aiid Whaaiar ma.>tr<l h» kna« 

Ma*t*r ml Mack aaalral 

ralhar 

Whaa ar _ _ 

rcr doe* nat pay aaffclaat i 
t l tlork traaafara. ^caking ^ 
larly about tradiag mt CBS ...... 

Follom ing ratervar* to lakaa by Wil- 

1 i mmSm!f*mtf'u* 

frMiT 

•te b toiytat tha alack taU kf _ 

CBS praay In thia f rniaalaa. 
Whaairr opinad Iha FCC 'ought to 
know lo whom it la traoafarrad.' 
arlding ha ran>id«r.< it i< 'deriirdiy 
r "**■ to chack auch 


Kill Naw faraa al WCBK to- 
••>tot Tfnaa. ro^ writer; 
kar4L aalat tiiff «ar- 
WaM. racaptw , 
RESENT MEAT 
OFUNFAUr 
^i r WrNm OmiM t* W 
an an 'uafair I it' itnkM Ihif 
gifnatorr to a »orliii^ ^ntmtot 

pmipoaMMitl •( aummaiT 
«M» I* 

•t the KapMfclitti Mtianal 

MUoci. Offering will b« th« 
LaTvuclM-Earl llok4naM Bal- 
CaiMii wiU WEK' GOmY WiUl COVERMX A IIURUN 
BUT NAZIS NAiyiOim IHE NEi&iREA AdvertiMT. OCmI Cm^Ftdmi Wm MmI BTTJ. wIM T«piit Wtrt 
Willi tiM ncapUMi W 
!• alaMdinf-in for Pau 
tkat'a alfiKMt th« um* art up that 
Rarttord. Conn. Jum It 
K«laUona bvtwavn FranrM Murplif cial NBCa n*«a an4 i»«rial W. AhmM. 

AKAP. 

Dt^MtaMal i*T«ral waaka a«o ob- 
of tho HarUord TimM and ! UiiMd ardar traa Um N Y. 
mt WTHT. and local broad- ' «nl cmtrt tar ASCAP to tura ovar 
•amrwhat atrainad catlttiB at Mi 
raauH of MHrvhr'a Co«am*rrtal Cnm. 
a( Itna and Ukat tkart wa«Ud | Both NBC aad CBS a.* Ukin* 
hava to b* mu<h mtraint and p»r- rvvrjr procautiaa agiiMl any or th* r 
ing aaorciaad on foralgn pirkupa. commnutora ga lM i ^ aul of C l iaibar af C awaaa w a b Miind tha 
rtrtit. Murphr la ra c a a alaad aa Ma 
latha r bm th« oikor Hartlord au«- 
Ma. VTIC. WDRC and W>tB(' fril 
t taaiify Ma iBtua ti ly U> th« 
It It not ri- 
to ba roarhod for lomc tima. PM* S«ccc««b B«nnctl la 
Star Chain Jtb 

Part Wortb. Jima M. 
at f ^ in. 

til), mm WTHT do4n« tha fradint 
lalar found that it would b* 
■aara eaaivaniant for him to put th« 
braadraat on at • M bacauaa of a 
ba waa MDVESTOmVE 
COMMERCIAL 
■I BM 
rial paat tte 
by HaraM V. Houak. 
of WBAP-KOKa 
a LJC diractor. 
\ vac taTimm' ^■■fBli. KTBA, Bm a*. 
KBIB. Cafyaa Orlait. mmt KOBV. 
•tkar IMC dirartor* 
tar af KGN<' and 
mXtM^ MiMlia 

Tha billa. M waa 

aiac aMacli too hitfi aad M ***'''^ 

\y aa paaMM* • Ml , 

la Iba aatararfc'a Bu r apaaa aiadT ria tra b lag Mtura 

arava at tba Waal proyacatlaw. ; thai tha rouraa of avanti ara 

thamaalvat harrawing rnoufh 
la 

hp Ow 

af Nail Mii«iMat Titora lanl IMf 
to ba a rapatition of tha roatlr pMl« 
upa of tha paal aurb aa thoaa fraai 
Halainkl. Burbaraat aad Btorfchalm. Jmw IA 

Boaka Carter waa auod for dhorr* 
In Conunon Ploai Court by Mi*. 
OUvo Btrktar Carter on Wadnaaday 
fill. Mra. Cartar. a l a rn i nawa- 
P-M 

day (Wa«naaaay 

Mutaal't baard af 
alatod to haM a al bar I 
wkila 

bwt tka margla a( rad lar Ika bat- I New Jaraay. wkara ha ra«aal|f ( 
»ark to th^ pitoaa la aarraw aiara palcnad fi>r tha riortion of li 
it aalto all lu nowa ipaia. (My Oatatiw i Maftd O. a cMMa af tm thtat *» mtmtak a 
ll-vaak raaawal. Ttera atoy ba aa- 
alhar undarwntar at Elmar Davia" Cartor'a f atkat waa I 

C. RK-hlar. foundar Tat* to «w 
Mra. a^ mm it wiUi OM sUttM-OM oiiir-OM cost 
i VIRGINIA'S PREMIER RADIO STATION If. IfM k|iitMtPMsifUNPa|eK«irt The fuHwisf Mv 
FcdrrsI t oMNNninliam C 

tnniti^inly hrarinc» ronduclril in 
•« Mm mm Ml I 

Ml af MB. or 1 S% •( MUl. (wallosad 

mjm p»t4 ton* 
•I Mw Mt*t t fa m ilai tar 

■I U Wv of the MM iMl 

ky tt*9 IW non-M«work pUnU Of | |((Oa,^y ~|«*w •*tlM> <M(0•tr^* N*wMMn ' mMlMI »•* mt0>A (|pitMi| • ,,^1^ tow or al i i<M t «< ntaa.' 
•Ir it% «( 

I'lMk a( Uta fttmU mm Uwir rt iati. ' lo tU n«n-«ia»ar4 alTlltaMa. 
IIm law >mtai l ara^ a toMrtk mt all i>t« ■ foui tranunittri • got M 
la all alattatM by Om Ma- Uta toul 
Tha«r own U oulMa TSM 

nM to a 

a a • 
If MMk «< CaliMMa Malianal <«a • 
af Ratfta far* a( Awwrtaa) ara Mh an tha Maw Yar« 

Bartiat^ Surh Uallf^ mtkt^ paaaifcW llta tranain •>< votin« ruM> ' 
Irai ml alOtar ar kath Catwfcta «U NatiaMl. an4 thu> of th«ir XS aarwa* M« <ki a( Km Act. af iHvi 
aamtag* avar It-yaar 
y triad waa WJinAll c o ia»a r a4 witk 
la piami tgurmd al HJ*!,- 
I mm* ml NH. INvi 
Ir l>jtM.tM anathar asac 
IM aiKi tha u par. kr 
Mm* M Itw alwiM Imm • Am! ^ ckalM aMa to lar 
<■ •i*? J?!! i 

tnrlUaa. Hair a( U>a M aUttaM <aa- ■ 
captiag WLW ) witk IM* aalai to^ ' ^ 
ytng tMW.Mt wara awM4 ky tha 
Iwa iMtara. IValr U 
a«ra tklMw kr «w tw* M« 
niair talat yalktaa ara 41^ 

crkntaalorjr and by tha ce-aparaUva Oaly Mf( to «% at Mw 
up by tha waka U aaU, i 

•uvlaming* air avi 
fxH uflrr 'i 
blank spoU. HB-'tata ptanti tat a 
Mt. aMatini of jn. >n\». Ttm 4199 f la 

fair a< ■hown by foUowli^ tfltoVK 
tiad : to im CM mmd NBC aaM 144.11^ 
laaa kMl pmtd m 
•IIMTJM. ml 
Mt to M atoHHi "to • 

DOK*T MISS 

PAlMOUVn flW Vkbi' Barliuivity fraUira wm Mty 

davotad 1k% a* liM to auaUlalna*. P*aa.ir»g to the prokan. Thay patotod ^ . 

Ika chain*' awn outtrU rarriad com- «>"» «»>« optKm ayalaa* aiwl tha »»- •••••••••»••»••»♦ 

■tamaU naarly M% of tha tuM. rlu.i«* clauaa 4aay ■aaibility in op- Wtranaa af Mm Mtoraal ktote at 

Of tha purely >oc*l bijamaw. tha eraiianc BMktoC IM allowaaca fur treaimenl ami Mm VkT tha aaa^wiy 

wglttok^wgtot ^ kaapa a ""Miir 

ha arkMranly ihinatf wilhaul th« rt^ 

faaai rMmpctmc Mtwarki cantakarfc 

apots u (hut all by the Tha prnberi M.d tha Blue had kaaa 

eariuaivttf arraafatnent. and public 'Cwit inuad an paca 111 
Ukawiaa la tm U i t aarvic* that might CLIFFORD 
tTELY W0AL 

Ut^cdtuncU. 
I to praiarakia to tha auaUmingi or ^ 

19, I9M ■■BBEB3L •I 
flRCC Report Gaits Wetm 'S^^zTB'^''^'^"'^ A 

^^ggggv CMT Ipara- I YMikf«-Ci>toni»l Dnn bM igHMt liwB^^Mil /15C4P Contracts Ready MTVlc* 

nw m«ort i»f»ciKiii;» 

and •«»»«c»«»^ 4 tu rvMill in monopolr Yanhfv-Cotonial Dnn 
Ttuu Slat* Nrtovili 

Meat jmportam "-ulK u( til . iM Mr* I •tU Ml k« MkMl IB pay » lar(«r 

I ^ Mm ' I Ihry dtd m lha pMl 

I t TiMt IM ftcurr« » II m Wtt 

■t tii#if 

Ap»f mi— fly IM •tationa will rtam UM^ ^ 
I— Iim with I in p«gH •( ruilM ^ Mamrrmu rnttiK* ana^et^ pal a M'. ra4uctMn in IMI a< com- ih* pfMlllli it ^tHKttt il ttt 
mattar, MudtM » iih Mturr* »n4 *»- — »ra»r« l r»««r«rt« r tala n lk« p«r«4 U> IM tmd IM* Apprwai- ••urt*. 

UiM analrM^ < f .lork n«nrr- ^ o*"* •••• rr^w l nut r cC. MMy M "aBra (UIimh ariU vH a i 4. TiMl ASCAP wrvw a ttmt- tmvm% impvriaiii wutl* «I inv * ^^^^^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^m a 

fclii W aapedilMa ma*! aahav*- ^^"^J^^^^-T mZ? 2 ^^^^ ^T.. 

Um r»«M haa yn4rrgana ta Ma _ * 

■ . rrr «aiMr f«>iin, «■ taiiMit mm. ak 

te all. tka Irii 7 111 I tliek Mi- « Ap»f»a Mia |.na«tifa««>r» Maaltad au- »»>ip. and 4iaiatin| all al Uw aral l»«a#ir af raalral. 
I ;.rk>iiraiv and t«a<utUbW ' and wrtttaa laMlMany. OaMitfli • Oivarlara af 
unc«x*r«d at tlwir 7»-4ajr waa loid lha 
li M 
tflrartatf fe|r 
a pvwartui 
Ih* yttMic tfowtain af Um 

•urably roritrf>l radia 
•a llM p aop U ol lha 

GciHk T WlMr n t . Etch 
MfarMvUMlWcb 
a taaaliir a llii a< 

far a rrviaian af lU I 
paMcy t« tha ra4M> »rea<eaa« taM to 

corral Iht wriou* ta- 
arMlrary pr a cUi'aa ^jgargTAr ^ BOY SOPRANO. 1( la Mract. 4. Thai ASCAP la aal a corpara- 
imi aad u aal la lha miwir buainoa 
wi M awraly a vataMary < 
Ml fl#fiaaHka laHl p^a^vaai pal 
r«. Oaly taalatad <af<alaaa ara 
aalltaaa »l ■an Aataala. Jaaa M i 
Warran L«ialra. l*-T«ar-eM bar aa- | ^ vftal ran b« camad oa tka mrat p,an<i and dMcavaaad ky WOAl 
fear* k««a latd di'M-* inbc autlao hara. will ka Mw 
givaa ladiract palt a( a^ 
Mauvaly hltta a( tfca 

HtghlMMa W lha rtparl vara 
I. gjHiwIn pa< 
aa mutma 1 Tira BMlar 
t* kaa* a rinaal 

littu fri 
alrrtal 

I Claar-rhaaaal patwy aJkaaW ka tarr ilkrv 

i4aa. M afari ,arrK« abii«aMaa. 
*• IC TWta atatl fea many af tka ka4 

ki| brvlhart Orra- 

... vou»d «t| ttlt90mm9r»^Hll>a 

fi™^^"^^™^^*^*^^ fOW#rt#W#H|f Aw^pV. Tk^fl MftV ©iWV MfltfWtfW 99STf^tSt9^0 9ft 

hal/ a| MM MMI «a4aa«r|r laraaia al- rratal* happaalapi k«( aatWu 

CBS aad NM' arraaal fur ■« har« yraalar /raadom lo r«|art 

a Ihird a/ lh« laraalairal aatartalam a l 

pnttt ar« r«>Q^ hy Ik* lira far af. Vlfk 

wajari. laktr* aiUJl ikcir aalWU lh« Hkala 
t. Jfa lafiral raaaaa trmt ft «#l •I «H Vmm \m Va 
a( Um >raa<iaat ara ika 
af Warran Luair* l«-yaar-o)d WOAI 

^ f^. I duro«ar> With proper trairiir\« 

lf|'braaki ihu >nuii(>t*r dtould sa ' f ^ Clab haw 
' paMte ytacat Lm Whaaiar. atartric ap^tancaa, 

A lalacram wa> raranlly laeatvad arUi uka thraa l»-Biim<W bHa «•■( al ra«a aad W Mm laiaalry aatf 
Ma i iaa U »a lalaal la lo (•nimwa la 
II ta vital that thay M 

um^un 
% |)alaa« ! A 

MUNcTaL Marlrt— 6S% 

•rMi CKAC ilw s|N4;L£ •w a( Ma Klad la 
'Monopoly' Higlilights halaaaa IHa Iwa aaaiiaii ntany rtika and avoldad a 

Fa>»iili>n> (ood rtral nl Padaral M-rutinv Th^y 

li akvMMu (rum roai^ratita K«ura« botwhl up aatabliahad prufxrtiaa— 

Omiiiii I aaixira o( lha Mad lapa oAaa al lnAala4 prtra* afur aaMa> 

•4 bady alaa did lha ptonaarinc 
Twa-tMr* af all 

a( •« •» 1»% al an 

aad Ma ptanli gal 
■ aa aturh r ampantaHon a* 
autlau Ualai 
WIT filES INIU 
m MICIISCIK... ' halp. Raviaw of mtaulaa al <lt«(«afa' 
pkariM by uaa af M% al lha apUa* mmUnt' •h<'w»<l thai la m% al Uw 

P*— ** — I caaaa "no rotwMlrralloa 
JjMllJj^JJpjytJ^yl^^ aparatlon of tha 

MiAw VMM fraai tha wah. b«l aaiy |#% al 

lav Man pal thai murh, and thraa 
al Ihaai wara lha »*b* oikn chtl- 
draa. Craal disparity ir 
Pktt 
Mk •« 

fCC— 

IM M( kaaa vtslatad. and lha prob- 
Vrnrn li particularly acuta whaa it ui- 
aal»aa aat»ork«. tha raport Mid No 
alhar romntanl «ka« mada althaugh 
lha dociMMnt auaunariaad lha ar- 
hnraKhig U tacally ara rtat r aapimlMi ta tha 

CaMalah. Proay votia< u a v ica m 
lhal piriiai arith dafidadly Mnall 
lataraal hava caatrol Marwaamaat 
aa aaatrol allaa la antiraly diflcraat 
troai awnarAip. 

i Uw caaMMlMaa taaa particuUrly 
_iay ba aaaiiy 

•hiflad wtth aa aatW to lha Cam- 

mi*h In many inrtanca* tha rwpa- 
ratiaaa do not know who owna lha ^M M i ' ":" i....... .»^isrt 

• wHHHlB sNHIBB t l ***** *' '*■** *achnica 
J — -w ♦ ' lha an. In im nWC aa 
********* * * tribMlad MjM i hi Ii , . raaHM K that artaal — 

praduaar* Uia 
, waibtlily M a 
way thai al laaal tachnically vMalaa 
lha an. In im NBC aad CM dia- 
tribMlad MJM caaaMNMa paa* 
% IW Nodding &les_ 

WBNS MAKES 
lUSMtM 5NAP 

our or 
Prtgraa Pt&cies da«nad and comprahaniiva policy 
on tha Ivpa or cooaUuction o( pr«>- 
grami T>iu ra«ultf in large drgraa 
b.» turiiina lha tuna ovar Xo afaada^ 
Only laaiporary aad aola la d da- 
Tha 

^ laOew rurrrat 
IhaugM.' but da not fat lha pac«. 
M«»af hava thay laid out a claar 
path alunc which thair pnHiram al- 
(i.rt< should mma.' and lhay haaa 
cMlaniad ibaaiaatvaa wNh Haiac IhP kapad IP 
■llOar 
pal aa iWk liigli-fewataJ i 

I MlWITfM* 

iioa - laUfd aad larkairal l« iila - tial m aa raart i awa — ain<M>lkrr running WVT, ftrmrri Ia a kifVr eprraiing 
rlioif* of milliona of Iklrnrra in Norlli and Soalk Car» 
liM,>«wafMr|wr. Imp kanlpr 11 )««%■*«.> Ami 

ciiiuni.i.(.suNiins 

f lyarplfj by hade Strf-iUdii Qu»<lkMW to III* WOT •■tlww rwwB* Mi4 to C«Mr*l EtM-lrir'. «». 
•Mrrh Laboralw^T on ■imllM Mil* ttationt mwM cut llw«r w^tali 
*ilh low antmnkn »nA wImUmt til* prnrnt radiator tovrn «ra«tM M( k* 
•n in\iling Urt«1 for botnbcn, intM«rtuu n yl w a. T* MM iw ^ th> 

•nsmrr «•< am* would bo IkNilitf. T* Ik* HMM^^^fell^flkV lilly 
n* *mmm n li ^■ U rtly p*Mi»ir tar raaw auiMna lo o m o m — ■ 
«k*t1. low MMMMi*. M*»*»*f. h* aMod. their jT^TJJ^VJ^jJL^^^ 

ky th* war. atPlMHi ■■• IMB W Ml HVMMk Mi MM IM • Itw 

flHI ihl'ftlAHlHlCHlHi to M ijv ^Er yonic arv Altar Mrtllniiic riiyCltaC •! 
•f th* 'partaan' to 

prodK-ariiiM. 
» hi< h haa 
th* TrBM button r*a4inf 
by th* way, 
•van MU*r. and to rocord kta mk* r«qulr*4 a bM of wawad maal^totlnc 
a arrt** ol ^uaa t iooi in New Yurk and for«ar<tod them to 
a Chicago rocordmt ttudio and rerordod thr ' 
to iMtad cr«*v«* tn a r*c«rd whtcli wai thrn (hippod to Blorii 
to N*« Yark. 0» Ma wrtoal Matk Ml liw •iwri** on th* u* ^leattan. •nanrtai itoi 
■iU>na and tntimony at th* hcariiic 
that thry would Cnanc*. ronstrurt 
•nd <H<«i«t* iho (Utwn. «hirh thry 
fiilid to do. TWy hav* MUtor. Lan*r atipyii Into 

^ , . 

.TiMl-n b 

abmliln to AUCAr 
ll*t%M« lto«*ra l«r« O* to Wack* wria* vvor WOB-MutiMl Monday 

ni«Mt WW oriKinaUac to th* ConMBunmtioni buiMmg at th* World'* 
r»ii Alr«jnd»r t«<twkh°t 'Muiiral Mr«t*r>r<' row » i inj fru- i '<■• 

W*rld* Fatr v\t WOtS Morton Could ha* compoMd a new tyinp:imM\ 

Uto AlMft r a ' 

for ku p*rtiel»a U ng IS^^MMiiita 
N*« Vwk. Mil Prirt Tompkln*. «ho arrWod to the U S »r^k on IS« Man- 

Itotton •fl*T aailtoc froni Rom* th* 4ay laltowtog h*T Mrrias* to 
Wmm ■irri^ialiiit tor m» How Yaik 
Mmt Vm«. iliiito MM llUki mtm <M» to < 
«« 

Mourton 
ronprtaing 

Dr C. N >ha«*r (pr*a<dent of 
Houaton Trarhrn r <l)ece >. ai>d W 
•ryan Shaver. Dr Shavor'a aaa. 
Bv*n a odder cir 

to Ik* KAMIX vohmUry ato towwi H *»dmtt1iti« that 
errors had been made by the li- 
cenaee* ' In addition. Beaufnrd H 
J*«t«r. attorrvry for the ill -fat. d 
th* Itfltowiag coaiHl 
rl*«aa*r Admiratton rlgara a* H a w paraitly to eamierlioa wHh it* 
FallMr'a Day ranvxirn RayiMnd Gram gwtng principal apeaker al th* 
rommenrement eierciaea tMnday ll«t at OUv*t tMIrk t college Awarded 
an honorary degreo yaalarday <Tu**dayi bjr Okartin collec*. bl* atow 
malar. . Del Ikaikmt m mmmmmtlan 'Wa Tka Mayto' wkito Harry Vaa 
M li •• lha Caail arMk rtat ABA 
riaf. «^ iCralcBMllwiMlkwItotatol^aVpaar tolto9aMaa». 

lal kim by Miafinaa Higiri mad* partly to L«nc l a to nd tAiadtol 

and partlv m Wilmtogton will be aet up Uk* CM broadcaat 

BUlU i'nger aulned Horac* Matot today «W*d » on her WKAF Bordra 
r<oli< J Soulard Johnaon a( KMOX. St UouM. to town Loaler Gott- 
lick to WaahMCton laat 

ractor a( kta party 'Mtmmlit....wtmilm <t V. 
cat* BMi . te. ■! IMm Wal»alr'« NBC Mm* (WJXt awtotoar. 'Atiiatoiii to 

Tanifdiua win b* taken by th* iupjiidiaia and m* e w trmn Monday aflamoon to Mmday night, kagtowtoa July • 
' Ihe.r rounw-l In good grae* and m arrtpter aho wntei the aorUU -Our Gal Sunday and Amanda af 
•l#M Ctwmtmt^ Vht knowledge thjt you gentlemen. ' moon Hill Robert M Srholle. c i mm rrr tol maaa gr r *< WQXR. va 

al! of you. hav* dw a rorucientioui ing at Virfinta leoch Arthur Via*—, artar mm "Our Cal SmMv/ li • 
>ob. and that you ar* doMw M f or th* ipara-tMM raaUar . . . r a r an ll y laaaad • ptoaa M Ba** Tkvar* to KaH I Ankw Sran Itonnlng. raltoM Lvwla. Jr . Wyth* WiHtaM* 
I Uyan Technical aetupa were d*a* by J. R- Popfiele. WOR rhwf 
with Carl Meycn. of WON. Chtcaco: Arnold Nygien. ol WFIU 
and Andrew Poole. Mutual traffic 

ra staMiM aM traffir di 


The KAND caa* ImplM-aird Mju 
J C. W**t. well-known local 
to th* 

a( Carvtot 

b**n taken for pukllratton to kook form by th* Peter Pauper ' inc Ai 
Vill b* laauad to th* fall to an espeniive. limited, iinjle v.ihime turn* apparently conilatod of 
It'a Sral Um* Paupar wUI kav* publ t a h ad th* ooik of a livtaf adv«rtlain( over the Ulmer atolton* 

|a( ttwir rhili ronrortiona <thr** an- 

to ha piMkM to haak tor«. Ik* alkar* hav- MaaaMMMto 

— Ilk* ekOI 

I af w**kly taOn ky 

by WOV. New York IVey ka^a last Thuraday night iIJi It ■ a 

IS-minutr ■eriet ipotted at tii Memberi of the Amrriran A»mi of Ad- 
vartiau^ A<in c iaa> th* AdvarUatag FadoratMo of Aatorica and Ik* M*tra- 

* C 
•« t»w OMI iMiV. la 

riri'i^imdwrtir af ■Manhattan Matiy Oa 
by to* PCCi rut* against •htp-iu-akara i 
irur (hort-wavtog . h* had k*«i tfatog M traaa kl* new iloop 
( Ian fold. >ix-faotrr lead )uve on *AaM«te af Haneymoan Mill haa t«i 
bought a midget car and b now laaktoa tor a fW f 

to hlaiap kto » thowi a wc*k over WtM& Maw Yark. B. 8. 
la hak« wiiilH ky Kalkarto* M Mml fc ai m tai raaaatly M ■ 

Al ThnaMk Ihto UmB aai JB* BmM «« *• «M. Baty . 

aUllon " ~ ~ ~ 

Maj l>r«nard Na>on. WOR mllltory Mtolyat authoring aeriaa far I^ook 
m« hogmnmg witk Jaiy t tona....1lM Bd Ogrda*ia latortoy Baalk) 
1 WggtoMt C— . WfeMHSf T** 

•n 'AdvartWas a* a ODay, a( ODay 
MttoaCa 
WMBO. P*arla. BL. atoflad a dabato Jun* tl an what may b* to Bw rMtjinaMr m4 Ikrry tranalerred th^ir! *H by lha Harris aflea....i. B. 

•f th* t ito H r j a da t ada n t fub)ect. Th* aubiect wa* Trn^aranca ««tMg tototaMg to KAND to We>t and | man af a auk lammllln a( 
Talal AkaUnenc*' Rayraaa n tat l iw of th* br*w*ry toduatry nam*d G*«rfl* SI *— aw far WJM. Belare that dau. ' polariaatton of P-M traaamltlir antvnna 
W. Bad*, dlrartor of Ik* latoraattonal R maar ck Bur*au to Uik for them. ' Jame* H Hanley at t * r n* y cmplovad eight aioi* (tattoni thi« week to hu 
«kU* th* WCTV ka« Mi M«a al lha MM wgad hj^lte^W. B O Maal. , ky^W^aar^^ Xmrn tadto daalii^ amg. givmg hua c oaai-to-CaMl Malar Oianaa F. 
rnmaiiau for NBC 
for Sral tun* Im 
V*n«d*ali*Uy Vawri' 
B ■ 

to the (tot Ian tort I 

a bill itottog that: 

'Dr Ulmer told me that we 
wouldn't hav* to outlay any cato 
an thU thing, and w* doni 
caak Uad m» to H. I ■ tSMl «rHto« ilaUan tor a 
itotMMtaMd wer* Slod. 
by rr*d Bate Charlc* Hadgaa la aatral aapcrt for { Record ihoaiad Oiat th* licenaee*. 

tor RirhArld gateUn* over Mutual and prior to November. ItT? Had no ron- 
m aouYw Clay 
Ih* lagiaa mt 

that day threw a shadow ov*r tk* 

C'lngraluUl* him Meantime. Darid 

to rut of "Career of AUr* 

th* ume program after ctaatof to 'Pkiladalphia 
tested by RKO for th* toad to Oraan W*II««' -Citi 

Danny Dankar atarting hu IWh year *• J. WaM*r Thompaoa'a 
an the Coast ... UniveraMy af Soutkara Calilarato wanta Poa CMa, 
apM-ial *\*«U head to lluiljwad. aa prat to radto 

m . 1 ral ^Bwto^BaM. Cal. ttytog to lactioa of LaalM Biebl. 
to AucMsi af iMt y«*r. 

ReauHing 

from h*o r i ngs to Teaas and m Ws>h- 
Ington. this opinion is said to be tk* 

"mrtst inlerestinr* of the seven. 

tor WTMV. Ea<( St Louis hss re- A jra pias * k ndtog be th* Com- 
•a bun In lilt, afur he had , "*i»k an EOBBl l^lir. Vm. li toa»- 
aa artUtory aBicar. scat croM ItowflP hMi tv to Bto fOCTi tapBi 

1 d*partaa*at. hiff daaOi giatoMai 

Landt Trio and Mahr's WGY idanttocaHan number. HimA YaMr Lurky ' oOtv tHmer sUtlont-KTBC. Aa*. 
and Stripes You Li\* ui the U. S. A..' waa used aa III SI I of Sckc- | tx KNFT. Palettm* and KRBA. 
CaMMwHy Ck*M tmt hitoa< to pal tfrto* ■■al aMto Bsara. t<><fki»— were concurred to to Ktoc Vktor to Hawaii tor a MiA sM 

au^ices on KMX BOi B a rk t r rtoatog out kis businev affairs here and 

hiking back lo Chicas* Sid Caynot on a liad* )unkrt thiough the eaU 

tor Dan Lee ckato Kay TlMa«aaa and Paul Ricfcanbarher rratmucing 

■I K1....r>ad ABaa and Jack Benny thicker tha* 
* Mai8....1>M aav KMX atadtoi wMI ha pal Mto ipirauia to a A tolgfi Wbi N. Y World t Fair is ^ 
Ikis year. IN CHICACO . . . 

M. McBrM* Paatoa. tomwrly to th* radi* drpartmani and lately to tka 
capy dapartaaaat a< KaMor, is teavmg. th* ag*ncy busiaem an July I to 

aator Ik* mmistry Virginia VerrlU and Jmhos Breyley. MusiC C orpL 

•sac. ilatrd ( .1 «n autumn wedding . Phil LaMar Anderson hat a i.c* 
dl*a4 akow concenuag Ik* k ihkiw *« ralatoitiaa and taflpad 'PkU I •■lira I rttk toratorly trHk Lard B network and tour Kanaa* City. 

Guv Runnion. WDAP 
left last week to )aui WKY at Okla- 
tioma City ai program dirartor. His 
dcfur.-ie ramc after a year and a 
Kaif under Dean Fiticr at th* 
Kanaa* City Star sUtioa. 

Oa lha riam aida BUi AM^aiy WINN, aaw 
to th* Tytor k 
last Saturday ■ 
party and 0m 
inauguratioM. 

D E <Plug> 1 
dent af tka aa m. iUraiCAN ACCDENT 

ommwiBni B. T. s. m tor IS-mtauto TtasMradto aawi 4l 
•«-er th* aam* station M 11 a 
Mondays and Wednesdays. 

Arroiinl is going to espand iti 

a kadsac FrMklto Brack B C n a rt aa n Crowder. Artkar Kohl. Loretta Poynton Pranklto Atoai» 
Hagk Bowlands. Cecil Roy added to cast of 'Story of Mary Marlto': Praa 
Cartaa^to Xan* Journey.' Russell Thonoa to Rood of Uf*.' Bak Ballay 

MUtor to -Kitty Kcme.' Josephine Gilbert to ■MMatraam' 

start tka aummor aariai tt TH* Baw 

•( WHMMiM «■ Ja» » trtB sBw mmtm oou Tone 01 uxo 

Port Wortk. Jim ML 
CtmtTt CWB tmt$ tm kM 

MM «t Mb Dkk RidMf^' Dot Oa Bm p iU ^MM. li tfaa to Pitoill Iktt 

tor tk* paal few year^ BMHPBi Bad 
been spending practkaUy iB St Mi 
tune in hu Calitonia baaMi 

WUI ipend aidy ■ skart flaw to 
Biii aack tt Ska aiiii» ftotos hM 19, IH» ISlMSkdlwSdn Vosdptfcker Song 

BUkr-Micv* iakam4 , 

•Wher* Wm If cm IN MmI Agita*! ■Bliw 
m RESOLVES AGAINST (MP SHOWS, 
MUZAK, (»« MACHINES, UNE FEE 0)^ te Hi«ti Chair r«i Ullto Mtgnnri. r»M 

flB0 t •••••«••■•••••••■••••««««• 

AwyatiUksdBtikivMkX' iL~ •r 

Man With a Hora' in N«w 
' Yark Ikto Ull. SMfM 

•I'** wark imt. to 

Cm In Molt— . kaatf Im4m. far 
|x«akmt • conlrart Iw Molifta to 

Itow Y«rk WarM"! Fair • ar- 
Band* workinf at th« Danrlng 
Cain#u*, In Xha AminrtnenI *r«*, 
lwv« to lu« tnaUumenU, llbraijr. ' I ttm rraariK*. totor to Uw 
' mi wtiito U««r« lit* Mm MMir k* ••■ 
I larsMi i<i Mwkttf* all itiili>la to lUWYERS FAB. 
, DillUllNCnON 
MOVE C PsIrUlo to 
■amy WatWto. v 9. af Mw»ic C«r> mmhmI CMivmifcxt. wWaawi 9m 19m 

poniHM of Anwrira. Itt Ni kMi4 It^MMM af Jo* W«Wr a« yrtiMawt 

itcpt » b* iMtt <>f MtiMI tm M •( th* ATM an<1 thr uitanimnut eirc. 
imlrftnilr prttod He* toklag Mm« J-imo (* rvtnlUi n( Chirac* 

to rvcam hi, hMllh !• toh « over Iha rvna. Wttor mm 
PM-pnc-timiMia >tr|» a<acto4 Mi PTmMmI •awritM 

•4 Iw * to Uw Mil Am. kw- • > 
SANHEGO 

NaTiiiATFAsrss:4s Oikrr •Mrm riwialM^ Hi* tMM 
»iih C I. ■acWy aa vter-praaMnH: 
Frril W Btniharti acrrrtorr att^ 
Harry K Brawlmi a< trrr*ury-ir«a>- 
P. HiU a( CHK-innali 
Mtiv* kaar4 
■to4 ky llw York toral itW 

rt^lHmi wtM Ran Dwaat. Jmm It r'-ixmi wna HMtNM Wm Mai> 

ApparrrilK atarrd a ItltW Ino hiKh , 
« San Di»fi. Wa>n» DaiUid > Mi, •* ••■I ••••M^ •rrtoa to a M« caaw ltor«**untM I* 
aa tka 4ay ha waa to kava 
AppllnM— «f Nannan GoWfath. 
Marr mtrtm/^fn and Mx-harl VaHaa. 

aii<>'n»«> acaiioi TfMt I'owHl and 
TrM* Powrll Orrr»r>tra> Inc . for a 
rary iii)unriion Ui |>rrM«( <tta- 
•f MMk. vai 

•at fer m. r_ , ^ 

mt. 
TRUHRAIIER 
QUnSMUSK 

tm m 

n waa rapartoi 

aftttomant i»ai vHrird KaiMa* Cttf Jmm IC Cooall U hatng wiarf lor aitri 

UntrnM K 4*«« a<Mi frankto TrMnbaiwr. ika \a« ''«•' •" 

«W aMa wo mM hav to «• rt»a.«,a laa<ar a«4 irumpator ha. '•«"•'• ltoaac«Mnto»cto»« by 

1 1» « IM li aaMaraa^ j iiO y t to Um nMaic ■■<mir> ^ •■••UiMaa a< 

, )••■ Ci»il Aaronautio Am 
atorttt^ , 

ai>1»>imrii of Uto KNi' to My. •( Uw Ant 

M*» »r<u|> haa PVMhv aa« 

for HK-krl 4anvr«~|«r a4fni>^h ** I ha^toirt ai 
k a dam* ♦fT»ctii» Jur>» 14 "** *''*****'*| 
MgM M • C wniniiaWy Oanca , **'* 
m 


GOUaY 


lAJOl Hrnry Orange. latrMnan fot 
Witatark Muair Library, Inr, Atatf a 
aalMNtory palittoa mt bantonvlcy to 
M. V. toiaral atowt r train <UI. 

laa«an. radio r«M- uj, ,a4uatry 

m. and hand ror Um paal Ima year* Or 

•ill hto annwtf »ljM yaarly. Uw patt- iicir uuumMr : , a a WMtiM af«m af Mm 
i A rraoiulMn waa pamd forbidding 
fMaraUna w n wkara to pUy notwork 
rad o procrama told c— lawicially ta 
m varwya 

P9 : lAa HAIUS DEMIT 

I , ptoyad and paid dw laail Mia kr 
tha radta tIaUaa to aaah Inrtodlrtiaa 
I* to u> wh.cti aaid arasram it aotd 

arith rvdurwg • . 

to a taavia at 
ti aartaaUy raadjrtof 

ih. working fram 
Harrit' aarn arrancrtnvnl library plica 
whirli k* nMnaaad la brin| ovrr rvd wira 
from Kncland Nvwipaparmrn ho- tc« with -iiirtr al a 
U. a iltor wmm U 
toad Darinc that linw ha had ra- 
totoad hi, iiMmbrr^hip la H. T. to- 
•■I Mt af the APM and atoa la- 
MM U. t rWiaaaahia. 

Bab Cbtiltf <taa* lour »««4> al 
CtaipMi. Maar York WarW * 

■tag Am n. snoBMiniiiu Haw Tarh. 
an a Miraa naak varation Jun* | 
Ouaal rtialtorara will han^l*' 
af Catnyaaar*. anW lh» nightly liao-hnur ,ho«k> 
kaa naw ak- nrMh anaeunran doing th* rommar- 
to. 

■pialari art to ha 
Tfli'lc ^hOmi 
Jack McCoy, of gawUy J ay-galaa t . 
ha* brrti named v p (oUawtog dto 
Irani that aMce af 
at auha that hava not ' and thanka to aacti of tiw 1 

arc Staany Miuic to b« u>*d in iSc daMgnated 

lhaatoi Inc. iBttlo rirM dcflmtcl* dated gurat i, 

AlklMlHaMlBk Krupa. Julv I Alao Mt ara To 

^ DoTMy. Tad Huatng. Jaha 

Mra. Md KMrfMUI*fl Suit radto «i.tor at Iha aaam. y. 

Va. Smb FWx Settled 

NWN to 
Blach't lagidar 
Ck^ waa Harry Ja 

out af Um td af Haw York 
a -aataaaay • 

tmH. aaa af AincTiran F adar at ian of Mnaiclaaa 

; Jimniy Dor- • •»m on e*ar«« that ha 

Irvii^ Kolodin. '►"ortchanjcd m»nn»>cr> i.f hi« bind'|^ jfy 
rk Son: Charlie • iwriod af the part yaar ^^^^^ „ 
The drfandanto lied 

«'a<m.n( lhay had paM to fall, and , Chi 
»<ad adxanrvd ttX» againM Nvakw* Caimafi 
•■I KhK-h only |13M »ai tfMb Vha Art 

aruaa aa«^ht flJHM aatoni. AnalMa, arha ware the audience patron* remaininf over from the din. 

of Iha iin.tin ndiraled rhniaai fMai each d <y <>f hi« encaac- iier ^e*>M>n uitil after !• p m . 

Ikal the an.«n agair»i Brrle wa* ment ■aarUuci of riwh rudomtr, r>ii-r'i\rr deadline Donay', rover 

■Ip gp* Ike aarninc gun it a 'a-npaisn »i< trrridr and thing harifct l*a * <:i.:» prr\ ^ ms i3-t) week )u>t 

.againw rh.-*ling hf band Iradrn, natural tor tha dala aiH L ad bit laat waafc'g IM-U» •4 Bimc Bftnds at the Boauiliicc i« VIMI.I 


It-M fMJ mm taMC fliMW c^ar mm af , 

rr' f»N— mated out ul ihm 
»m brook CvtuMnr Oltfeh H 
Thur.4a)r l»l tW M 
» )M ttart lar tw 

<m;MMI» • W «.«• »i«]rtr wtdi |tTli« 

JlMV D«rwy...Hl ilii lnM»;HMM» M U» l«4n •<M«I u «w « 

0.»W7». .AHor 7V-JI. « Jt«i IIIW KMOX. » U-i* 

HaU Biltmer* t)M ti ll M- IT tit 4Jt* 

tKmnrr* LtKknroa <300. ;V-*IM> . FaltatHaf It a t«(a'itatia« af A* rawMactf ^a^t af rmrrtnt 
UK tWtAF a«4 ir/Zi mmd CM «VilK:» w » » w l a< far tkt 
Uaaa l» l«>. ratal raptaaa i i IrfflSfl^^B^ • a a •» ••aaaa****aa*a*a«aaa*aaaa 

Sar K M«l...*»MkaHlvlMBAgMB 

BiMM ftfl4 I . • a«»*a«««««ft««««aa a • • a a •••a a^a a**4««* 

I rook KiMll la (II a ••Ml 

l^^tf^^t Mtt i 1^ ^ . ••••a*««««*«««a Vhara Va« P UP. . Wa •••Mill •■■•^ aaltrilBjl It ! I,-, , VaMlrrtul WarM <•» • 9 m • • 
iintt aa 
ilal«4 MUM* On the Upbeat varaltft far fcatgfc . rurraatlr 

***** ** O . aaml 'iiraali lar briaf 

I aM Ow WBNt Mt, Waaa. fwutwrifc. fcaa 
kaaa lat lor aa , MawanI BariMr'a a»liaa 
«*«niu rva M Mm MaU Hauia. Co- 4tl>aaal l*o w««k* 
Ijnibu* BaplMai Harrf C 
wha la M yiacaa. ai llk % ar y rlin 

• ••••• RrttllMiW WitMMrtl 

y wai . . I* V. > Davil Mar Car* <>i. 

I BkM Lavabtrd <»> . .*UIUa« . 

LaMla mmrUm ga«« up hi. bait4 L9— 3 MgXX**Lj> y. • : 
la fcarnnw arransrr for J mmy Dor., ii*yyP ^ftF^ " '^ JJ 

y. M. rMla*^. T -ot. C.m«r.,a siTo? . ~ .7. 

•inarMar«aublin( fiwa Nr« Mwl the Sun Half War . . •M I Mai My Way . 
TM Haa«llli la hotel la S(raa4 hmt Mr Sana. ViaMta ««» < 

• ■ ■ ■ a • * * ^ * *— * •■**•****•■ ■* ■ aaaaaaa««aa1 

toV^B ^KHIV aaaaaa aaaaaaaaaaaaa«»aa I 

^ llWM| y ^ P^^ • * *±Kt • ' • • • ••••a* AfMy jCteWl 

Crc..::: 

» a a • a • 
l_ 

bjiid •! A !jnt., Il<irh T wIUmaiiHe <!•> » - 

iMat. Allaaiic Btarft. L. I. tor Um a bavar' t i9^a a*«*^»*««*«« vva «a a aaft aa ••••••• • 

flPm^OVAKA*** aa«aaaaa a * aa a a* *• a ••aaaaaa A«ar af Pritaii i|». . *li 
Vati MtKll Taa Murk !«• 

It ai PitUkMrgk. IMawYarlL I m NoMr'i Baky < 1 1 

^ {puruMiMiiti 

ra»la(«a Cut Ar»- I AMaa BaMM lr« fontraHa4 *• , I^SIiS^UCS&ft lif 
Juat M ia Uta Pr a focfc Cawrt Wai. Morm acrmv i»i«i»ain»a«t I L^'f ^ BWSt* "* 
la* Wtwm- jOrawp noa al Pirradillr holal. N Y. j {g^M^^^jl^^l^ 

M 4a aia araakt at («i. .*U IIM Mr War. 

'••aaaaaa«»**«*aaaaaaa*aaa ••(•••■•• 
aa^aaaaaa ••aa»a«»««** 

lO ■■ ••••••••• 

(Si a • AW^FMI JwtollV#. a aa •• • •••' 
41 

g 

M 

n >• 

M 

a 

» 

St 

II 
la 
I* 
It 

u 

IS 

l« 
II 
II 
II 
It 
It 

IS 
IS 
IS 

ii 

I* katf tuy at Kaaa y a n < Krk. Pina. 
kargh, Maoday <IT), with J>hnny>aa 
la 

- • ftMM^i. KMt« Da 

— CdAMttdalod -• aaw baa« tM I* 

ArtMi. af «• 

arilh Vaa 

(at at iNEiur 
MlUil MUSIC lM» 7* lUC MVEIUtt Slit irsA wil u ill PMSf 
M VOW HIT fAtAOf 
aaa-nitM 
WW Baralaaa 

I Iprincv opanod (or iruun J una It. 
aritk rraiK-M Murph.i '< orrh#«tra of 
at tha attrartinn Kpot U 

kr Garartf C. Kiag af lata- Jark FAHAN ANMEA'S 

HMD cua ^i^i^siX^t • «Mk a* Ika 
af Um Aaftaaa«ar hatol ki 
I aaJtrad a braakdowa 

d br dortori that unlaw 
avarythii^ Immadialaly 
Mva a yaar. Ha u now 
Bar It Ikii aiaia far a 
Murrar U vocaliat. Tha Thraa South 
Sea UUndar* ara alao pccarnt. to 
Will Bradtar'a aM to irreirr lonc 

- ^ - 

a, m4 la 
af BhythaL If T . which will haaa 

run Into M. T. ky wJra lar 

ca(t ov«r WMCA SurU July S 
iaaaat, 

Park. CaMy 

Saimay Kaya, July 11^ 
arlr Hilla C C, Naarpan. Ky 

Jark Spratt. Juaa 
Plata. C.nrinnaU; . m: Jaly 1. Olwala. la^ X 
Liacola. Ifak4 H OaMlM. Hak^: < 
Dat MouMt. la.; l»-a. Cklcafa tkaa- 
tra. Chlraaat Omly LUNCEFORD 

Amt mm MTMBavmA 

Cu fi at ttfy FNEtl Mai NAMt9 OKLtV 
17 & 4Ml M. «a« Vat* Vmm band lata Baaa 

Naw York. Juir tS, JLCSkaaET. X. C Mil. piat •« IMr Ok» •( 
AaMrtn. arka mm» U Hnr Vatft 
atlar tha »awr«raa Padtraitaa af 
M ati ri aaa* attltail cannallaa ki 
ladiaaapolis lait »vak. will mnaia 
aaal a lortni(ht or «o W H Sum. 
V» af M CA, w ho hat been to N. Y. 

■' "Mu. now » atay aa 
Bath ara aitkiat Ikair n r. Mn. Mflhr Ms 

of tha Steuit; MJiar ti as af- 
Scial of MC.K 

With <le|>art.ir» of M lat InaalU 
Irom MCA BiKt Sir.n mill roaltaua 
N r 

A I Donahua. Juaa tT, 

Stadium. Wa^lngtaa. D C ; Jiriy t, 
Uraan P>«r. WUdirood. N J : Jtf|y U, 
weak. Stool Pw ailatia CKy Mfl cncAoo 

Ckteaco. Juna II 
ia frotn Naw York to 
atlM of ABC Musir 
who foot BILL BARDO Tha ASD ms f>Rf:iIESTRA 
VMr F«r 1 Mir Mmmd*" 

Cntorlainiaa OrahaalW |B 

OWEVTAL THEATUE, 1^ I9M^ huk llrf Hiii 
Victtr Uriel Appeak Civt to Make 
Ni Ckmges n Leftel Dk Dedsn glalv* |>«»I il H* »-••• Ml town IMi pMl tw 4 ha\» rvpr«l«4 

, >i.M.l IhM Uw »trt«»riM|«y<«^|jj^ Mali 

2iL '^'mmSmI aMka to p> Mrvr th» to*. TSSSartv. TWinij PwMy 
11 MMN *M**4 M> iM* wwk • fTM M Uw Natal AMar 

1^ anal. ClirMaotorry •latoa, UmI Im Itaa prMis* takav aton* k« d !••»# 
t).ur " la ar |)M MaHvM to maka »Mra Dmwjt arlipM^ >>tniMlf 

lnri4MMall>. tfai*«a a 
liMM* mu»i aa Mayad Jahr 11. 
Il k«vf ktm all rMMMMT. N«« Y<>rti Loral f> iff Amu- 
tmm ra4era««an o< Mwiriani U*t 
• ••k a>ii»d ra-Waw natoia. pok- 

— — Np*>*r> ut «h« tun* WFA.' to raawat 

At»ilak«lilr tmmmHW* ft !>>• Awtrriran «.f Compcnrr*. AulKar* *• ***** 

^ riiM»»»»>r» ha* a^rTriilMl lh» promt* m»<W l.> Birgman Vurrv * Conn "■*•*• ■ Aarr. Yallaa 4k •■ci«»»»in asai«>l lh» rreviwul >lipi>itig> gi\»n their "T, '*^*|^*?i^J!?g^^5r^^^t 

lalkw a«4 Uto war m naw upm I«k th» •nn» «« lakr their gi •!■<-»• . ... ^^^ ^r. ^-^» 

li llw 9MbMilMt4' ifVMit baartf. LaUar • lU k« c«ti»«tia4 Utia t»aak I* . 

^^^^^^^^^^^ ^^^^^^to MM MH^W M ^M^^^^ M^^^k M*"** ••k'ng lh*«» iwl leoird tfie 

^* ^■^^ w^^^^^ ^^^^WT ^^Ma* ^ ,1 been mk «•• 
ritrii. Hmr Mjr «a«c VtoMto' t»a« ■ 

H i kaaa4 an an aria m Varrfi • afarra L« ltaH|M».' ia<« rtr^Ttf* o| IHa (una 

I OaMiit writor i CMhmar Kk«« an4 ll«t*>lpli l.iikr«rk. AflMflMl mnr ml b« Var«i1* r>i ( uliimbi* 

■aa* aarf lyrir* ar« ky BuMy •ftfuat an^ Bak g »iw n irh Ua4»ftao4 iha tottrr 

C»awfaa4 M«atr. arkirk pMklirf m to Maw Vark. iktoiiii* rtgMa to IM aiM to ka aMaw^ 

kaai Vat*'* ka«fs. *^ *** * f***.'*^ al ak HC tiaa to Mw Urtto »riitoa ta* H M H UNION. WEBS :irrr--i---5£5 

••Mrt <irii>f takicli tovaltdatotf IM 

limm 
^M^J A^^i. ^^^^^A ^a^^mmS BOKY. IratuMuff. « p ; Art 
■a. VJAO. Nortom Mrratary- Ckartaa K. Oark. pa*aff%k4 
4arl»ifiii aa Ihraa rro*« ar(wkt< to Ik* 
^mI Whttomaa RCA MamuIm-imm^ 
Oa, V.^ O. Bma4ra*itng ('< 4iM 
to from to nn wl^a 
W. P. apitalit •( Varr } kw lar M*A 

CV . Ika pUiMiH w 
lha to^aral aaufl ariiad. anrf rM-miaal 
• innrr of tka imiaua ^rrff^r 

Ltikall. 4arUr*4 lka« li« lha 
mh Mta 
kf a »a4tr rta- 

fWkMtlulMl 
He ■■.H SSTmMIbI^^SmC^^ S 5yij?yyati< Ikal nwy 2Im REFUGEEUST £ 

•ml 

SUT VSi ASCArj^^gr^^^ 

Pi inM-ll ((>^li»<l It, MUy'Mll^^^^ri^MS'kSl^t'^tir 
rutul Thxrxla* •!>> rnUllart— I aarvtraa a* vr" M*r- 
*^*"*' cHjtlutad the »i.l br,«-«l<i l« i lha 

'a<'*A«lMMM 1 **||'^ piiaii a a »o« thai ih* r^iatMl 

Mid BTAOMA. A««Hm M. «NVMtf fey 

af A»r AP !l<Ml aaaka Mia ! rr. and RCA M MM m 
jr a( t'M (I .« aa a r>n Irw . gpaMBT af Mto 

( erf IMk PiiirK'IT rlairrw that ,f WhiiMnan'f rarard*. arwl WKHr> 
I STAC MA !><••• hun Ihcl arrtoutii <( ntan himarlf Tha arrkotra WMlaV 
f>«Mtrtr. and thai AiM'AP had ftotoiad rtghU t« tha larorrW. aa- 

VrAOMA lirin m rayaNIa* 4m« , aaiUi^ a* tka parlannui« a>tt>« ka' 

to Hatvd ar the » i iter al katk 

Hto aw a« «l Mt w« kr Mi vM>v. Mwrku la Mto 
MktM li Mm DMmi ifilMilii. «w Haw THk MMto Ubtkry and «w 
Aawrtcaa rrtoadi lar tka Palarttoa Ciiiryatary af lf«ato to Tal Avtv. 
KeeymC aaljr kef kinkawd'a awn c ii«#to m ta«. Mr* Oakritowrtark. iaiigfc- 
ler t4 Mark Twain, aanl to Stelnwatr Hall. alTira ef lha Pa>aa«in* C'arueiva- 
kH>. tta Uunka af aaiatc rompi Ming mora thaw t.Mt watka and IW 
»(>liHne« vhich. M waa yamted (Hit. ti ill ka • «alu«bla aid to Mudant wark Ika Ar*l Itaa af takirk Ik 
to aaa af • mr*M . a» '«kto to Mta ra«a«diw g« It. aCA. 
af taM auM* kraufhl b« r*4uga* a-* Um laal kad raaer%ed Im WkNa- 
iaw>ker» <rf what had been the Ai» laaa aaeto to r1«Ma €»f l.reii»e iM*r 
trton peifurming nghn mh iet.\ Ici «a— to to-jawr il lMtia. la tkw caa« 
■arnuhea Imxli that ma« be held m *CA ^ ilMllf < IkiA VliMt 

aMna to tkM raMatry la* Hw laltav | JJJjjJJ^JijJ'JJJ'* JLOulSTkLl*'** Maa [«ryfkw. awner af Okapyell. T • Haraw a«4 Crawford Muat*. a*- ^>'***> 
•Hfad Bak MUlar. ^eaidani af the ronton iw^liiaaa' untan an M— day prami ravrt. 
Oil Mtol thaa* waa aa liiiadtilia »kata«ar to tka nfmt ttm ka •DrajrhMi m» «f 


arckaatra and to uaa Mw IVat M • 
ba«e af operaiMtna aHtca H_ Itod M 
Wkila tka akeet nualr ku«to»aa m • wkak Ka* kaaa ataay afl Ibr the »»t»act pirtitpi • 
tMl aeteial weak*. Ika aalaa overturn af *ewfi In lha raaka aut aul br the ••'"ad, MMMMS W 

Intomalianal I'lrruUllon C* ha« held up nicely. ~ '■tHkuled Uiiouchout l»ie *o.>.itr> The ICC 
to I.Ml mot* ratka durinf Augutl September raaka pMl am by tha ••'na« 

laraUMMMkrack. is oa*. Brrmingham Juna II. 
Junrtian. Nef ta gathei ing 
plara kare atada fantoua k* Er«k«t 
I af iltot aaiaa. k|r Jada* Lrikell. dref ito 
lha laH Utol ka kad nal a«k*d ht N. 

Ta dMurk Ike main de«iat»f< «<f<>ld 
t« to allaw panaa* to rerrtale an 

I i4 lha ' in IM. tka 
afikaa* raaa 
Iw-n Pirtara CoM'ridkl iao* af The ludaaa were apftairnlle 
aat t iiiad i d al Ike macn.luri* tl tka 
toatie*. a* to the ttegn i.ina. the pte- 
Nagraa* in tha vicinity af 
JiMtrtlan hava da>ifnaled il * ara raMnc.' iiliiila t to the mata 
MM After • wh.to. ftoto* tha rota- i coa«in« Day' and • ill itoga • parade J uattra Paltorvat abe •Miuired 

ml. MarpkaU taaa todyrid 
PAf^AMOUNT N€W iOUK THIS ^VfFAC JUN^ t9 
AND NEXT WEEK JUNE 26 
W tff 
CORPORATION OF AMERICA 

TM AVtNUf NI»V TORK CItT 
!■ «M art •( My cmM. Flnl Ml ! — . '. '■ f" * _ f ^^r^ »miMP tar an 
»»e<i»>4 rwrtoin Itta Mwy 
|.» atriA* Strip 
AM) •( lh« au ai^ iTL.k« a taWa aaoM '^*" 
ra<ji aal iiiiappaa r wttila ait4 aaa^ alrat^M nwtr. Crat« k aa 
Mkmi atmrd al Ika awnert of n>in- had 

•paraM marttina* The r*'«>lulian» Tha bit 4aMr«a af tha rrar ira Hm Jwalar a«4 S«wtar pcoma. and tur 
mIM lar all mtmbnt l<t iiaronliMua thMa. aw<-a(-lawn bands roma m Hia aMal papular aa r taa a( lk« M 
•( •« plnaiTipli raaartf. . few yaara ««a Mm JwMar prwN. rtpr rt wj T iii r O m m g . AMar Mh^ WW 


hava sz^. "ji: fs: 2 fk. Firmlr mUWi 
■pot o( lh« city. Ihii umm n mw K wwmm 
' a( Ilia Hatal Iharman i« an aaala «( 
anMil kMMMai m a city allMrarlaa 

lavttt kM M iiwp rt i U aa «l Km 
a( tha ra 

itttad la inaka Ikaaa p fcaaa Naattvtlla ta unfaitiMialalr l<Mvtad t't fattlaff hi an tka ratuiar awl«« 

racordi or tra««crip l iaii« until nl orrttasUai pUT">< out in town, and th«r«'< no c*al plar* tar thaia ta plar. 

M widrrttan^.nf U raactM4 with all rar thm wha Ilka thrlr muaic nltli a lillla daik n>«al •>« Ilia >Ma. Uiar* 

r»r'>i.ijt.( rnwpiwiac racar<lM u a ^arial wMt* aartlan au« al tHa Collan Club, down Ca4ar alraat war. 

ta. I,iwrili><. Ara 

■MMataaUMMy. ryi. zTT. A. C ^ITT »wi«* lina l« Cl ll t afi ■! fMH"^ 

~ *>* 'Pial II M ha wto la Aa tmim la MM 

y *!t a^ ^ mm moa af ru<tamar« wha 

al lgWi — ^^^W mm Wm g^,^ up aiaintl tha Itandstand and 

aid ardiaalra im4 lha 

Our aniy ar^uahtlanra with tha «ta>«rliv at arrhaalrai. howavar. roMMd 
fram th« radio and rarord*. aaparialljr rrroidt f.vrrjr fral houaa haa • 
•lack a( diaca traai 'way bark, uaad lar l«a danraa. lo aniartain that 4atd 
yMV* Ma fc a . aad }yal la Malaa la. A yaar a«a Doraay r*v*rda wara 
aa la» «l avary MMk; mmm ra Oliaa Mtitar. Tha taw toMklwi wIm UM Mia MM»r am «a aM Mm 

practlcaa In awaa l m 

airy and aani baa 

half th* danrart ara nal tarpinc— < lit lataraawi t at tl lha biN ta Sana- tha 

tSrx'* oaithiK* a ttncrrl. Whan tor Naaly. Tha Caaaanlian alaa arani wNh VindirhlH amra laal yaar. la «iill ri«lM up Ik if a. Hla 
la 

I aUS play It T< nw^SMiB I^r« '^•'»«*» '"^ *^ •• )a w a< ^ racard as bamg appiia* M any Jaya" and bonaaama Road' ha». 

T. '''sSrWl 7.1 I allia^H ta aitliar rapaal ar drastic, hia papular i»corda Whai»»». tha Crballua and Dava Bannatt Coa ,Mlal r'— — — " J— saviil I* a gaaa ana w aiaa ana ana 
IMT. and scanery •ra by Jaan , w^-faundad swini asara«aUan 
Mar^ui and^ music _ia fc^ DafMa ^^, t^^i^f bimaalt and lha a wdt anr a Cachran and CHartaa 
CarralTa la mU lha 
Haair Is 

natrhai< m •» n( and tirastint 
Unctlva. r 

, amartly. afnrtu with planly ml Sin- 

""y kawAi waanariama In diractiim lha 
" < band— lots af aaaiwnwaU al haa4a, vlii's ar- 
m any an lha Va 

rhargti la eaMMMlaa with awaar by Mm. Bah Craahf raMria pa waU. and Ma Omm 
braadeastlnr Tha Kaaruliva B<Mrd at Tusa^a Juncttaa' la hlMtag planly af aara. Ivary lancrii worked uul soma In- was aapowarad !•> modify th* ip.o- »ri>t in far that has a dia- '■'v"*"' Tha colnrad San-Snn with tha ar- 

slrs. i> a vitral a»*i Hr inakas 
a strawy appaarsnca and CQWia s avar in sptrit as thay ara aaagraahically. 
bul llirrr'i no ^Maoan Mat tha 
Fianra paaca ab r aad kM rMd j iw H d 
Mints lar IpiaiM aaUata tha world 
nvar. M's racallad Many la tbair 
h'Mnvland, It's mada powblr frr<~r 
tra%al (or lha oihrik S> murh » < 
lhal II ra slull Ilka Sha Had la Co and l>aaa M.* !ar as lina rhartas of and tiha lUallr Maant ta Kaap It.' ImjI lh«ir popularity didn't last murh 
playinc eam ma rcial lanfar than tha tuna it took to %rK ihv plaitrn h.mt* 

A ami tar tha l ar j al l an aMn a( muaic. Ih« rollarlars of lha real hot aM— ^ l i — t Ml ^MW|W SW JSM t OtMSMb MHV H« iB.Ma Mtaartlp har a . hul m rvary huuaa Ihrrr ara ana 

ta pSa^SwraiJafMMta * *iMMMc!iii^''^''U^rMl^B^ *"*""*"' ara 

CitiM than tha haaic arifmailiV «M Aalr'tovarMail^inBSfr vSSSLnSWkcSSS^Mi ^tmXmJS^li' 
<ala rtarra. N Y m tha Hotel af tha camanrcial pratrant. 

Tha Canaanlian lurnrd in a toaw. I mA thay caanpava Mm wIM Lawta. VaMarhWa 
abia ««rdirt an lha report af Ha has roma up lika a skyrorkat this yaar. is papular. 
Prassdant rrcardinc prira icalas for wa lik* to haar. tha way ara lika lo haar tham 
mcardinc THa loilawina arala was Tha l uwia r May hava a few cxd bandi to offrr this aarlion and Van- 
aM: For aach U itaalis lar taaai , tfathM rtaiMta aa «Matio« DuniM< Cav« i. a tiopptng-off pi>int ail dur- 
laeardad aausw. to ka an ana «Ma a( ; lag Ma mmmnv HHMm and whataver band u lhara will ba playmg to a 
• tec wMh ar " " '"**?Tr'** f* *^^V*»>^ a» piarra. WM lannarly lha laMM* 
Banitf CaMa^ wha runs tha Ciiw^ I taMMa aai Mai^ «Mrtl 

now audWian arti^ by aha rt waaa ^rim an Maa haar lIMiialilj %m rahaarsing and rarordinf a( arhich 
M>M not rscvcd nnr hour, pa lf.i3ia« ara Ukm cara olTi^etoa* ! " >» »""»«•*♦ ircord no u 

hoslalrirs which havr UiKr capaci- '""^<* a"^ additional rrtwdin i> 
altantion ; iica. it's a lon« luaaa. richt aC Hhl auda. than lor aarh S munsla* or lima w aach haar, pM 
Collaii FHix <rrrai Trrry. wha oparataa 

to tha MiMilr Carlo, now runa IhH I Iradtaa al over tha air Mr C 

Vhawla. la SHBV MUMfekaa inr nioiur v ana, now runa whs < ^ Mai lar racor^ind and in HMnataiL BM aMk flf 

^tTm^ -mw. ta tata, I. -a. Mil, : i;rt!;"."'/i.;2Sia jiltuii'-aSS: '-:~»^»rr.:*r*- 

ana af lha aMal aaitllliM af Hs kind at a tl M minlnMini. and al iiiiMir I ^ rar->rdin(. and mu.irians was partly 
ana ac um aMal aaMMtaas a( Ks kaM at a tl M minimum, and al iimpir I ""^ "^^^ •-^"'••n«» "»«»•«:•«•. w« poruy i^^^n j aflar tha asparaliaa a( lha kaM ; 

far aa inthaa botta lika CI Chico. tharr • a (I M m<niniufn whan Carol aaa^ 'or loral and nan-<-.Mnmairial *ith tha adoplton of a rasolution da- yvar. al ihr rasa may br 
kM aaafly CaMada's^beat asaortatanl Brurr k-Mifttrru out •>( UHjistana purposes Thry do ixil apply to itiaii/|in( thst all ronlrartt briwarn Tiir unrmpioymml erf miiMriini af SpaaMl talaat Qui la a lew new Purchaaa 
faras hava pana lata hapartaal com 
yanr froM IMa Vfllipi aMary. m 

cludina lha 
Mxtnd La 
Amaiwas. 
V>«w ia 
ta a I iaind »i'on« hia wMh laMte Buraa i •* follows For t« <• hanrs 

lanif ■Mdiliaai Ail such art vica* coma >«rnta and mrmbrrs contain a clauaa <<.-iii<-l n 
Ovarii 
U a 

MlH^»MMaa.|l rar 

stipulalad tha prira« and radulatiaM : Mch Ml fwr Mi M thai dwrint tha ArU and siraai 
af lha Srst yaar af tha tanUMl. lha 
r Hikriili'»M All sorts af 
wara mada IroM tha 

a lha rhiaf topic at I*** 
19. 19M Flly Cafes Dear SbrbferfGdi L::^t:?^:rLCatdRewliMtoM llndt (jTBt' Ml Lhmi fill 
a •Ml* ol monrr Drtosatn tUcfc »• 

llif g0y t^ntt >n 4rov»« no matter M 
Harry »irttm>ii — J«« Dmkm la •« 
the wn. TUtir *Ml mi4 n Vfi>ottiinfl htm from r«n4urtinf 

Cwnylaint* Kad yr*t io«i»lr > »«»» 
k|r i«Mr%|r rwMmU Ibkl 
I Itr — • af«4 Sammy Kay«'( •rck 
It irt lot it»*k ol Aug I 

is tiirit M* Om ■■ Tltey Mwv* that Ika r*. 
Mcla. aivacialljr t a can — af thatr 
eaai^arathraly higti aByta^itaraa lar 
laWnt a««r a n a«»i». rata 

•I Ml •arnar ^lacMl an a<l tn 

_ fM 'ilrl mteftaifiert 

Trrl«f'<irall>. rwi nighl cU* t> alk>wr«l 

|ta|ui>c U*. but 4urinc tha 
rta%« Ifca law ■ 

trMt ara aaparta* »• »«ih>«^ 

I a. m cmlrw »n«< !►»» S..n«l»» riaaM« Uwi purine Ika «ai»' 
>a»fc aa Utey 4M Airt^g I I • vaM 

•My sMMMralta*. 
ta maa lltt TMy af aralkrrly H«i* ROSE'S SII.NII 
BOND FOR 
Witt aw U >4a af- 
Mialiana. h« will b« »ilh th* ritam 
t« an *u«iltiv« f*p*ril)r vn Klma. NAY COnON^ir: 
CLUB FOLDS 
DITHERED rraaman Aral »tarlMl bunk<n« In 
tffvtate m IMi aMt <>( lh« Knlh >.( 
u^l Maw Yark * Cat*a« Ch*. wMHl 
aZ'"M«a4 Narlam tf»»n t« Broadway. 
a( Ika 

Ma Um SMllivaii CaiMity. N«w VWft. 
arMt, ktfl ralarrr^l <« tn tha pMt 
aa pa'l *f tl** borM-ht tirruN. 
For th« trade. IK« tlrfltigaat ar> 
I iar dlgaMy m U«a raaarta* 
will ipairf fc t a— w inj 
•M for iliawl thia aaaaon Boid** 
paimaaa*! m.ts ta aarti tkry 
»lt«M i«> 4aoc> railr laM »r*k. baak Ivt la aaraM-art la y attU iala 

ol IK« prrfocmart arvd t la Ma «a«>f t1 wMk Ato | 
a kaad. Laaal M rwlfO 
a aali a< llw BarWry CoaM at 
ika M. V. VMM's Fait, la Ntckjr , 

hi Mi «ac r«rrn(l> put aa n»Mly b» Sianlry M^ »^ ^M Ba94. hatk 
Waitwi m •« artlrta h* Uwfc ma»a- •"jJlJiJI^'JJTJjjri* kfireFiy.FMlN|li'i AMy Kirk* band «>ryin( amounts 
a( salary. Naraiaa Hark 
IMI l« Is 

l» Willi s warn 
Na y after Eddie Aiiiirisa 

I RfMhrtUi i a< the wmmer altrac- 
lion, having in mind the N Y Fair 

ramow Di«r Und Mr»»l N»<. 'n""" a- - * — J- a I T€^ 

Tka tia.Ma t> *** ala« b 'rs l rtted. Tka ll*.! 
iwainh to cw«ar low woolu af the 
Ljraaan hand a aalary al the Fair 
I. kMC as Mw w iiki r« 
laard. 

moat of tha 
U ahul down. In line with Praitaky h Baaiuaaa's 
eapenditures u the budfSt a< TsttMl ptk. rwmc (pot, rtoaad lU doors Kirh i h— < tt mrnt* t Lm. which ^ Lod>«. hi i«sUte Maw Yark. wktak 

* the isnair* ■atofiay 1»> «l»t ***** ?* l? *- y** **• I M kaaksd ky Ika WIMmi Man is 

lar twmtmm tmm OTVaMii wttt ^""^t ••••• TMawi. Its iMi^ wM iP^M 

•■M IBHMM MfV^M kM Mile **** ** "** * " **** msmfcars. Iggg^g HMM lay (Mail Mto v*w 

pgMMl Mitf MIIH MMMi^ Oikar amaynu awed are not da- ' MMM ptai MiW MM ••••7 tetled. but Buck and •ukble*. who Charlie Marnet iUd Ni<kol». ••»• Hradi n,.i» turn of the U»t waa h sad MS-I*). wklla MiiiininBH 

latM toofci to yrwve Ikia. but they never Mid to ha\« suarantead Ika rsa to l «M, Ward SMars and 

man k Helene. Sput. howevvr. is 
t-««ilinuiiig at 1* aiid Ui>l »irk l.<ou 
Paaaarello. ti«e <'«i>er. annuunred a 

aiy' celebraUon with'|^_J 
«aii« awl aflLCIM 
II waa 

After 

•ted a tMMal salary 
ka°> sUU actKaly agamM Jerry Btaoka and Al rslikki. 

neii went Inie tka apal la«l weak rtak 
by hw alme at daily pre* ■tarli ia aaid la ha«« Mk^i H- 

Ian to keep the ptara aparsllng ky 

ask lag a rrdxiiMMi in rent, but this 
was Iwritad down b.« (he build. •( Hw CC. wa* the lort af tka ( 
PHar to Mw CCIi 
km Ike Hoilywood. the* 
Ika Caaa Ma nana, aaa FraMk Ca- 
*Tmm«mS7mV?SSSC« ky Fkf Wtwtdt fa Smcm 

AOYA lartaii Jack Barry. JaMi ' ^ Brfera H rWwed New York City ' aiao: InWrnalMMtal Catirto and fl- 1 
•irtok mod* an ellvrt t« rerover | nally the Paradiae rluvrd th*>i doori 

' al Ika wsatog yaywIs rHy wktak II Is S M U SW I ly 
BlHy Reed It m r and in 

tka aprit f tarielT ritowi. 
AUaa * bai»d la berthed tlwrs for tka 

Tka aaw era an the CaUkill moMi> 
Ml Mm Is »arka»s ba»t ea 
IMrOMsatoaw-si Carr. Jaki 
Ste%e Forreat Peg I anadan. Ann 

Hai\cy. Ann Kii>^ Jur Hilirr and 
WtUiam and ZrMa IUmU. 
and mw teal m medy atandafdL 

iixuiected here with AGVA la 
•I 


UaM Maw Bmpirr her*. pInM iwl guilty , 
to hMH rharges af failure to yay 
• age* lo hou^ employe* 

Martina a y s n sd and a|teralcd Ike 

•■- '•altad for Amenrana,' Clyde 
Kalkerwa Maltern. T nuny and 
Fraddy cwaapriard the layout It PlibBMlHnBdkatillkii«lliUp 

HSrHrTfrJS Act Raks As Mens to Skve GOP Ciii^Ta^zriT a( s kaw. it's rssart Haw h illuairalsd ky Urn 
lhal played Pranaky * B s ckmant 
lima laal waaon Tkey inrluds 
rwa. iFlaik 
lUtown during an engagement Ira- 
luring Mi>n<>« Dosnry »hen he p^.xt 
c4( in rM»te« Bob Cr»byt 
hea<1li>M<< the rwit bill and M. 

Seeking to art a aiwa af the waa sal to rail awl tkc artora' wuaa 

•LHajM bonanu raparted to be a« a maneuver tu lure the atnli to 

rpcnt here lor entertaiiunenl during *ign individual ACVA (ranchiaaa 

the Republican National Convention. Thi* EMA mcmtMir rrfifrd to do. mmggk l||i*U« Atm snto|»# 

Thamaa B. Baity, ku a^sM af Ike They drmsnd s d thai ACVA altow TW V MbHT iXUB rllUiJ 

lacal wyi •< Bk ' - ^ 

Variety AflMM^ 
al to r a w r s dwri*!t Hw awk af Juwe M. 

Kelly acal a tetter to all the lead- rhiaa but. a« a rnmpratoiie. Cdck 
int kaofcert deaasnding thai they agent > gned an .rtdividual applies- viae a arar paNey aa kenek to ka\c 
nU yet keld a taial mtslia g . It°a 
ptwbctle lhal nothing «ill be daclded 
MUltely until the TA > neat 
■Wjliii g . sckrdulcd lor June Tl. 
TAs 
rallir* thai 
4>ni»t<in H<>»rver. it 
w» pointed out lhal TA wMi aol 
mil an ra(-r«*-ive aMBflM df 
U. tea prrfurmer>. P*"^ la Ike bo»o<»ca to SWk re- ^i^^ p,,^, from »•» to to', lur tMM «h>rh tacked aa to the bum this >r»r vav the 
Inn Wjiiikah. de>tra>r<l »>tk act* But tha Ik-perccnicn balked CMA franrhix 

Mai aaly did t key tmt laear nat ika , U a j i ir iksktoakct aceard. the m ).».• Tuesday •ill wkde 
d€ eHy MWiliBy_S^ M BS M P^ : kBMM dag pMaMstf Mvki HkklMlF-awa «bere pamiinf it 
■ to aa 

naa Iherdas* 

to alpa payroll rher«>. LanI . ^ 

af the SUc*hand> Untoa |^ tlwl Mtof MBBM ln«e their 
aietrt »U'm€ on IhM *v».implmn r,i.-i.mrr«. a« much r>r the roa 

HouM h»» bren djik mikt Api iI IK , , . i t buying akould be duiie by , csrladaa 

LaU-t aftermath »uit lor «ag«> ...iM^rw th«t purckate toleal W. 

<iut bruugM ky lawr kauac jMplaj i*. ^ 

•ItjMd OMa rir* 

Upper S^ndu-ky. O. June 1*. 
The Evrriicen naht rlub With icvin't iMKlneu way aB aay- 
ehfic '<'- '< »•! rveiv w iaeis. aad 

•II »hKh ar« reguUr . !»««.♦ ..r ll<<i liom local base, here »a.de»»ro,«d Friday «l«^ 

Bivan F«'> • IK* S>vi-« ha» dropped 're nf uadetermiaa< arlgM. 

^, . Menully. Ka« abandoned Iwae ol IS gitk and pared arckeiUa. . raceaUy^ 4 

'kiS atrika rail a4 AUVA memhei* MTIp Mljk afllM Mi M4HB BaBpAjc *' MUSIC HALL, N. Y. t*«mmm, Jmmirt MtMi ii*r Aral Rm Wti* Jr ROXY. N. Y. SJXT ■SJK-'SS.'t; LOCUrS STATE. N. Y. Mann. M Hwtr ■ Ui»4«r< vMi lM« p«rtnr<. June ••4 k UMf 
b«r- JVM Lmm. Ami mmd Km 
MM! * ai^ti* . an l<w RuMiMi > |»r Talrrt >t W«f«' 
Mi» l»«an 
Uerli L»- 
•Ml cHonM. 
itnn H acfciWI 
m4« I« Ar* Ym C OMENTAL, CHI 

la #M 1^ N«rM« N«MI Orr* ir4(k Larra 
CMMP. r»»4 LmpOT*. Otr« OTaato. 
•M fcMrli r III! CmHt. mmm ««wH(. Jm* 

. Matf y«rriaj 
Fakr L« AM Jm. 

- _ ^ . ^ ••»». C*rwf% »iia>a MaWfiii ■ tMra tMt vatr •ffarlava. Team 

|.iv<^i(S«MMi anihtrt mla arr* w alfc Wmjlt 

rtr t an Mail •< '"^ auMMMHIt 

OM Glory iiri»irtHm »nato an Uw •Vj' ^JS^ilL ' ^ 'J** •Eff 

rtwtrwm buill ar.H..Hl a n»w MS. 1 AMw AI«M ^ • WTW «»HM *** '"*J'l!t 

Am An AmrrK-a« M-* I^mtm I m .lfllli ln*a Ml l"ll » ."^'i^'S j^*,' " "' *!. ' 

Yaal »' Hex Y.«»kri« ini»a4 Braaaway C«*ton C iwa a«i« ar Ma pwiini huak 7^»a« r m iwa TW rftM* «• in la«r vantaaa Tot- 
Ira* T«»wn.' iMall To»n.' X'ntf 
Tawn aatf *•!■ Tawn ' In Um Arw 
• Mirttt «« 
by Mm mm hi • ditrailM iaia* II 

A t'ai ««•. 

iRKdi. ■aUtolaM 
■aaatr* IU4 
aaaa «< ■'• 

th<-f r • an Hail tt*^ ^^^^^J ■ 1 I M^^^^ ____ 

M Mw arM Ikal wina ITi • ZSm 

»»i H aw a( tlta rmtto «TiHn>t TjI of 
Omt4 raMlMW Aim h«» «a« la ar* a pl^a^nt 111- bar MmTi mIm la laak at M wlilrit (U «h. 
lani 
ly rWvar. IW arl rw- lor ih» 

but Uw anUanra to ni(hi 

■lu vary aanabf*. a»- iwim bulwark 

Ithn a ctnirclL Afora- ia>>Mai falir^ M #r1a 
mmm4 m • Skur 
rarpa. Il'a all vary »Kil« Caa ""I* U» '"»» ■ P»f* 

4raaaMM In —4 Ja(* Palrwia ,» lucMlwr aa • tlaaa partnai 
. Mickrr. wMck ti Ml MT ■ ••»* 
Bn4 Mara4 an Imr *a feaa 

•• • Mr* ntrlurr 
•uMt »a» I rir« Vialf uf 

■a to 
il «wla avaal la lU 4r 

Mix M# 

fannna kail 4aMW a Inni way* « ll win la • 

the !• Ill lt»r Suulh 

viHt Uw l«na al with Uta lalr ritania Una aarly 
l<Mnin( kar partnrr Mar la tt»a aaNia 
ITa ■«« S#tMlM« M Ikal way lakaa away a ktt ikr actual rail from tK# «t*(r 
iKa vtttra an U>« atk ar an4 
M Ik* an^tan r * rwm 
Ikaatfa variaUaa Iks "^rt it Ika «MM ralar (ana ftMraa In t»i« .o^ Mr<an*v Santix acta ar* nat 4anr«n« aparlalt* T><i< 

<WwMM atana. Ikal a( a villacr r .> t>.ll Whitr and Sanlm tKr Ural a( tkrrr rouiiK 

a ara ilirfT-^ aela nanaUy 

a ^M^urr U aal tkr iMna ar fKm*. 

f Wh.ir ^r«>»i»ll> iii.«lir« floaa ai»4 
HirfUnkark. <ln a vacal 
IMik Itmrh i o aaad br tha r c mindtr 
tram Ihr man tka« tkrr arrr* tkrrr aaaanally kal lannljr-lii 

' tm ttM Rtinimwni nitrry 
I. twwrrrr, tkaatriral Mala ti aarr 
«v«r-«irfaa Ma kaa^ aa^ wai l l n a any 
in<ui4n ikal may Nav* baan rrratrd 
ara awt a yawlkhri ' ^ 

lalOowrrand |qia ik* akrarrapar waft-Mp alary. .hHh >• larniiiird alway* wilk Lav 
H->lt> ai<a Ihr PanU Taa LMg* ol tk* aM fulkt {J*, rtai*4 Wilk Jaa K Urwtt. tr« b« Itowl 
ana Iva Kayaa. wka vunaa . 

'to Maalv laaki m li « 

aik« t k «» Ikr 

"ika* Ik* marr' r.nalin* la ukay lor 

tk* kt4 Irartr ^ 

I ana Ik* BngliA 

ki 

a 

Orria rar**r Onrk tUl 
Bairr. Ilaaimai «t» 
• «•. Ck«<h* <t> 

1^1. irtfj 

M Wka ran ar|M* wtlh Ik* wkaal Ikal 
M*«a« M al IK* aial* lot two 
ana tSUn karaua* at I h m>» MM «Ma«l* M M ia H 
tk* ki0w* mt if mm CAM 
And lk*y pay ml al Laaar'a BMa 

arctratna W« CtMlar In fart. 

\«<>drt>ll< buakrfa and Miap rntnu* coMaay an dir a kawa* at larpa aa TH* t U a to y la at l*oal glvina l« sr<.ira<n« 

Iktt^ thri, „,ayha» a-i Ui^aaa M ii lm iiri g^"* ^a.'Ir^Hr 

taauH. wkan«in«d a in aina nt^ Oa va«i4* k|P TkM la Ik* larf akow Ihn , ,f an, tn tk* aai 

Om alkar kaa«. ttUklMn* worktnc laninirr tar tka kaita* wktrk ■«*• ?■ ^^TiiiaaaVa" 'iT? tk* « 

«rM aala. appiira laal an tka Ma bark la alratcM mi Pritfay «>l>. ana ^ /Ulka ^tiiil waa 

mm «>• patriate pra ^ iaa tfa a mm* aM. Wi*«. tert antf an- Thur-I-T <H» an4 Larry 
k*T* la c antlT Muri 
wHk Karl Lippy. rarrybMI ■ aaMar 
! M ckaral •van lk*«r baal 
laa roHltna Titay 
«MMa rarandy ia Ma 
la mtmt am* Ik* naa a ballal i. 
TOWER. K. C 

RaaaM cup. iaa* It. 
Oa*>t» Vk«t*°i 'Sraa4ali' «r<rk l« n*w tn Ckl- 
aa anlrrtam- y Mlaatf ckarva af al^lL Oaapp ^B^B ka tfHaa fPPfv a0k 

a koMot rr fnr thr pm*t frw " ffial MMlt Wf* TWkrr a tkaalrr 

•#«4 kara. konvavar. but Ok J<i*>niir 
la an aa4 a* wt «• nnnut a a. M4. iha alaaa N*« Ikal anpk 
I.I nima a atac* i *aw wil 
f^t ProkaMy noboav U in tk* mourf 
anrK->w IWrV* i«an tk* t i ra ^tmaa 
muk V I OaNk <U* laNk Samlik aMSvr^tSMHVaiJSM ! M Mwa&a ' a aTk* MMHiaM Ita 

'm^mtm: ,1*^ iM rtaMit \mmt avUMMr. IW Laa»ar«. alaa 

••* a«a Atm»4. Mal^ a* BaMria ■■har It aMI mnm* 'rm wHk mm* kn* ranlnti I waa pmtka* al tka patoway 
Mna Ihr rapaa al tka krrali 
TMcfcar't kaa a rrark bana anii lot in arranaina kl* aliilt ami Pirt> 

(iix ll "vrr 

A aaawinr In Ih* nrrHartra r«r ina •tk taiiaa n Ha a liiap y - 
■tt aaa n pitian. wiM BMaty 
My Mta ani a kaaM a( paa* 
r |ak 

"aa c aWant atyla IKainfc alartmg airt 
b4i laa apatapatiaaiiy. Na pikfta Aka* ana Atmmd. 
riymrai. Willir •rpaai 
IsrM^ 'farpauaa Wtaiaa Of 
TiMkaCi 

■rara waNinc far Ma 
wiM tka mgar cat 
Mrawflk tk* akaa 
ar* aanMinium no lau krak* khn* wMn ■la Bra Mar. Mlp Jtayri • b4l laa apakipa t taa n y. wa pwyi a 

taa lalara •«!. tin* oUt; '"CWt I Irim ■ mmat f»y«»^ "i'^ — 
C"-» ir*« Aaytkinf Bal Lao*' ' ^ ' • -JSj"!!! '"^ ** ^#81 
WM lap 

al Ti aunMlaa la pMyma a 
M* T*waT at Ur lap. ana a 
aan ar* M tar ttc ky 
Al Mu acal* H a MPP.BALTO 

Mil'aa •rrlr «-4lb 
•rrlr. Ilaarl Mar< Caapar. 

iSm 

Wmmt af CMaaMa UpwMM. ac« aanMmium no lau braa* Nhn* wa»n c'an(poa*r-»iani«i rianair « arx- m-^r^ 

mmm mm playar. am tM Aral ahaaca , <k* Anally pwl m aa appaaranca Har a Ml alf*rtiv*lv Ruth navi*> and a 

tt any aatT^MtiMa OKI mm mr*a la *Ma far Mai aaapla al awa. | rwtk MIM JaaalM ataa w« M anina 

Mnnai laal fall a< an *«^-plaaa bara. Mil faaa a Ml PMMMaaw appaal. tW M MlaMai aa Mr laMar 

cMBka pMa tk* t*a«*r and kaa aMra «a«n Ma WaMk aapacMMy «kaa t brtAW ralkrr brk*«ly m>* mm 

-l,.,a loraltan iataa rarkniwly. lU m>a alaya aa far ntaa Mn aa rannntf H*mI1'> diM^olut* ani m*r«r alaraya 
Mat akawina waa at Kally • MaW*. rant nil 

Tkay watk ki tka aairali r raarkaa Timm 
Mi Ijt Akn »kmi 
all Cation'* taaartna !• 
an- liva Man aoar and _ . ^ 

C tmw«"f niar'-* fiankir Carl* aiwa M Y ; al Mat tuna tk* 
a* anytkinc bwl paail _ . 
ily a* backinc far NawfcW 

Sinr* kawrvrr it hat fc**n 
la mvatm^ pruiMM-lMMia artd ratai up mta two 
M aa akay 

wilk 

inMnI trwn Ui« band. a Ittl srl>«MI u IMM lu b* 

Wilk a 

ra 

war^ af Ika 

'Jnknnr' and alkar* 
•martrr »hown«an»hip jnd H 
M a brrak lar Miaa Bakar. 
aMrta (Mil »iM 
Mrauah -Youi 
Ara Lrfltla Cirto Ma** OCT • 
Baiyiuariai. -Hal Ya«' 
aa- Tackari. "My KaaiaUn r a U Law, S ST. tOUni ST. LOUtt m. Lonia. Janr 11 
Ik* -ruaraUrr' iMlk Ouoald OY'aa. 

ilh o^r aid Tt>* OCuanor fa 
'Al- f Mir Burirr Dolly Mrll. tUm aai «a»a tMak af BlUy. tJk JiAany. a-d Hoa rk.p*. ■*«» AfktnaajL 
Mkai Yaw Saw and Anally Wyaa f imat. Bntfdy Crrra. Al lapil an^ layaut. oan prartically J^^^^Ua^JSa ' ^^^y^j^^^^^y ** 
ly aakini a 8*taway aaaa af' Sprra. KipM 
a««ay M**a# 

iir rSMki. way a 

tar a kag-aA Whalrv.r ba. 
i« rkalkad up Ikn »«-. k may 
aUrikwIaa la Ik* ri.iiwdian • pufpoaaa M tkia kowa* IKtla af tka a* Maw «U Ik* tav« bnial Howard ar Mr LkTaTllM^ 

aiult wk*ir lalmt u runcrrnaa 
Ckrirfiita Parqrtka 1* rapaM* r naaak 

AliM r aiaMi ill aiakaa Ma 

aiHl >il tk* «kaw°a two alrana MU 
tSMini^ My Baaalilur ani 
Taa Having Any fi ■ ypparting ar«a ara pMaa> 
but lar tram Uckrl aaMars. 

by a ronuc Irailar wkl d l At an aniii • ; k* .ivp* ool far rawUn* of Mai 
wavin< voral and a lat 'PlaymaMa.' alaa wiM Badycuard 
and wMrk M^iala Ma rurlain 
laaa. Tarkar rapartary I* bayai tka aanta 

• M. ' way, aai W aii n aiia't b* aa aaliat 

MawkMM' nOty aaa laalu«. tka atanl aMa M t artiaaa. Nalivaa wka ara catliaa an orra 

~ ~ bar li aaar Mg wi 

Ma Vataatajaal 
■aMUjgiii lii b la 
Caapar and romrdian P«naal. «4w praSM gMa 
apaat a laiic lim* on ikr CuaM PMh- laaal a* aMKfc a* aaytktna aUa Bui ih* balronv t>i acvataaaaiaw 
mm t»mm tor ik* o>t<M*d uaia. pal kr'a 0mHf af Ml af aillUi^ Aawa rwM. A baaaar ka. mm/k _ 
Ma PMk in a m n aa Ikal matf* it a aaar Ma Bali^ Na'a an tar *Ha«r 1 VMmpBp^ kaa 9m paMlaM ifm 

Many TtaMa.' 1 Naai Laving ' Til- " 
tir Girl - 'Evarykaiy L«v*a My Baby' 
*nd Bran Loakiag lar Lov* aukin( ai to pa aa. Tlwl '*iiW. Ma 
aai Ma ratitrn to N*w Yark af BaMi . paai-laakiag 
for anytkmg 
antlagr 

uf th« 'liiram band.' ram- 
af Taniiay Our«y. 
Ktrkr. Gana 
ay Blinipa, 
Maatrm OnMil B*>w Joa Mar>ala. :in« of «rll-*otd Utrnw* and Ivirf Bruwn and H.wkiiw. tkr lal 
Ird by Al 
Ma audi«nrr m ainvial 
y kally. tkraa aax ma tmmkaa*. guitai. ban 
drunu and piano doawi I grt niutli Wkilr aom* nf tk* art* may nnl k* 
A I Ihr playrr* arr nn and oil m» 
af ralkar faaay 

mia tka •aniimmtal 
HOarlada adrmlly. BrrI* ^ nld and on* or IW'i rttrrmrly Mu* 
wurly , Eilkrr jf Ih* laiiri faulU mad* lil- iii.. P.invtk* in Ik* trrp aaarially | 
Sm<<> I>v lb* Milirr |al in tk* .iria what ha< rum* to ka tkctr 
viui locally, and lymg tka •ag a loo-Mrwua li aaing 
„ _ Itfwari Ma latlar phaaa. VaiSt MB 
"wMr £^y« Ukai' a^ Ma I paraiy waily af papa 

2^ fcpMl M a aMWia McMekalfaag- Audin>ca al* up Ika iaiiig * fraaa umti U> giii.h and kollaratf fnr 
turn. 

thay Aant tUrUa anM tkr raui>»r 
Wi** rMmiakaa keMy la«gha a> hr 
»ark* an ortfiaary-Maai kop iivc* 
kl* kupr lorM a ruupla of Mart arHll 
crrw in Ika pit Boa. <tonging. Baiir Craaa war* 
•nr^ up wilh a lura m*dl*y frian M** 'If I Mad My Way' 

' BrUy Alkinaan. a liriir Ini an nv*rlur« iralMruig Ma 
gaiiin anrf in lit* he w . 4ort a nrat 
■ttrvtrMMti af TM Lcwlsjkalt*- ■Btrora Dail)' Brll. a 
■ fc«lt y » W <t from •prm M* M 
Sirl* M ir ii W ■ luwiinf ttint. 

Mm ka«* rlMiMt. Frwtcli 
K* • Ml W lMS> ttM k« MMrt 
. ■ flMl to tmmm H. 
I CTOmmmt lawily •} wImm Id kiMl Patey. ■ toMMfv« wsffMa 
Irilla IrMi Miri 
nnv.' thr lalWr to BlMtl 
«rlto pttMr •(_«■' ■ M tly I f wM traai 
•ttk to* mi m U — . a 4M to *■•«■ You ••iincrs' 
■m cwalmnen lihad tl. 

Lin*. (rlrt<<ci«lv d n M»< hi 

Mktotir »hiiu »nd tt^ tkuU, 

tar mm ami mt«>n». their bmf aWrr 
» ito Uw rrM U Um mad grnU y 
LYRIC INDPLS. 

Ia< t a— p d l to. Jnw 14. 
Ma lor lto«rr«' SUtfc >lMliMfMr« 
JUrti* wKk Kay*. Mr. mm 

Mr*, ftrtf Saarka, C *arf« •raal, 
StrairWrry ffaaaaU, MmI JmmM, 
tmrn C<Mh. Tkrrr Ftaakaa, Ttoa 
Wariaaiari. > n da«*aft Taar. iaraay 
Famitiato •»). "31 Oay* ravatftor* 
«Cal». 

TW prtwMwpli im la 
af Bonekt Ciremii 

roMaaa* iN« paft » 

Bwrk and 

Ti». Tap and Tat. Ltll 

ctoirkira to a<t r»f»aii>t~ t4 »tow ' ^^Mka^'aMkH b I O 

• »i«h Kayr Ihm " ' "■•^^^ 

lalMMM and MrfltM mi a 
«car-kea «itJN>. Maa o 

tfafica tor tniiti. . _ 

Paul J«M«*a ta gi^m )uM rt««irt< "* ^ «»" • P'«^«« P»tor« Statora. CaUtM aito Prtoraaii. 

ttaia to daah •« and lalitt bcwir* and l>«>l>r.T. IHjlllTnit. Low*. Hit* and 

ipaaMi and Ihm makr Iff Ihr »ma« Hoi»« haa hr*n oprratinc m a SUnlry. tltol SmMh'i wch. C»ppf 

a BK« t»o-^y -a- waali- Saturday ami Ri.n- Barra • harwaaica kand. ti aJ 

tn ttm T»ir»« naAaa. vka «a Z'-^ ^ " w ^"* 

a* miplaHi roUrr-akaUng tor* i ^^^^^^ • ^^^^ ■ 

NtcMjr rwmwd »r»r tha T»a Mar- i 

prt>fr*»ional mouth 
|ilay 'Brrr kaiirl plu« 
al TlifHl tf ga\» toiitMtaat 

MfCajr. R FtoK-pirri 
al 
S iTM ic bki *^ 
EMIAASSY. N. Y. 

Jurt M M haa Laka. Jun« It 

DM WIM^ Oatoiv'* fasd-rliavr 
tprtmirr, all bawnd up vMl aMto al 

lap*. Broka Ihrrr rifes tMMi I 

a fall m hU bathtub | 
nonni* Drvw, who flr^t dxt • t>it I alS YEARS AGO* AG?A. RIC Sr 
TEMPORARY CMcape. Jiiaa M 
tank Aa 

(MM ml 

* 

tog ainc* attaai ■ 
agrwwnt with Mto 
paint «f rontrntMMt VM 
■arriM wat muiag M 
IB wBMi ka actod m MHl 


If I 
ttalr • ••ry wkara, Ika 
Btaka tha al 
» rurraaH toll *aaa Kvama. who piloto4 JBik 
Dimpwy to Ihr wwld'i hravywrtaM 
feaatng rhamptonahip. wat now pa- 

Bitortoa art atorttog to Maa« apato I ^^^m m^^^> 

Mrk'a Swiai CImM kaa Jack Mar- 

' I Ito't MMnlCttl Swinc Maaiar*; Ihr ' T.ilda Cray rantrartod tot twa pir- 

ISIZ " yT-JP'Sg y **: ' Ptorldal Ch* toatur*. Km Brawn '■ , lur« yearly wttk ftoaiM Ptoyart- 
S^mmSkiUmrilm^^^mrLH ^"'^ with Alw« Mar»r| Mnptoc; > Latky *«ln( Iht PMl yaara, at 

StoSTpka-rr^TrkpTiL^^ ^yj; p!**!-ij i -'l1 mL' St m?p TT ^^ **" 

Liaiia aakltoton wart Mvrk*4 
a«ar tkt iipirt ikal Iht Britiah p»«- 
trnian t wauM Ua all Amtriran tlia 
import*. Eahito wrr* oppoard to- 

grtigjitoijr with ^^t^'^^^r^ 1 22» *^Jj* 

K**.*** (prrad of kowtrt frum Mr> William "* Allhaugti rontotolng a | 
rIauM, Ihrrt waa a 
calling for Imaitdlato 
•f aayotit to the alf ^ or 
IBw Mm aH al a* 
gtoli« llM kaaktog 
iton New ACVA rontraH callt 
tar riowl ahup a>Ml full 
af tha union, but ak 

tfivWaa mt 
AGVA tmi atcaia a d In havtof 
aeoM a( B. A C 'l atoat lurraUv* 
4alaa rarw«lla4 far failing to ba 
ptrtorM 
Ika ait 

hara aoMit yaar* ago. K an; 
Ika pat former* havt altomp 
atfapl a pr iift*aM>«ial mamtar wMcIl 
ralker Ihaa It iaitoaa*. M 

arckta U a » movrd tc the atogt, an4 
all art* »<>rk in fii>nt of it Ma 
la Ika atx, arka I a tpal al kit aarA. Na^ 
Kay* and kia tntroAMilana at* 
a t a w dard wilhoul any effort to ka 
akay lar aaaatog, %avktog to 

Well known prr«onalitie«. 

Mo*t of the prilormers ara give* 
•aiy a_taw iiaai a t. Tka Ftoa a lypiral Jer*ev impreaakm ol tha trty »r*irrn miwic ihouM ba 4aaa, 

to play exwry'nSNl aM 
to thr band. 
•racp 
kaa ai 

attoa alDitoklrk. togly «tpr«.»ing Itat... " ••"«»»'_>M«rTi.Howrr. .1. grown 
f tt^rb bil in Ihr »\a«ii- ■'" whlto at Camp IntrrmxaHM 
CItorUa gati a Irw hliata. 

Matra't Brilirh munilxmr-aaakkM 
» Paria but Path* 

rlirrii 
'■ Nat « lb 
have a tragic uadtrtawi What ap- 
paari to be lit>rary rholt <'f a Mu>- Kddla MeDaMld who d«d tii 

aai t ka rfc al Bm Will lt<«*r*. now aa Iji, Gray CI 
M craam mImmiii h> Ntw York reported kaM 
Aftar a ia-4ay vacarli ta M. Y. wHh ' waiMad it rela 
Wmi4, Jr, rHaiart ! patoa, iImmIIi 
~ ijiMB^gl Mi t clip al Bm Boa»r\-rll 
la a klgkil^l of 
>ng to Orak 
Maya, a aai^ a( I 
r aatalativaa. to raadl a 
agraaaiint Dolan. arka kaa 

toratar maaikar af 
hara. Maya li aa 
iMiM aai aai li 
a * C Mr Mm MM Mr 

Maya ttfwaad to allaw AOVA M 
darlara a itrlht ar an unfair Mbay 
atttoiBt an the Shnne MBBPfeM 
fkaw, which he »a< r«nMMM0 MB 
and pUyed ImI week 
the Wltawr-Vtocato rlrrult. Pa. ai 
and Jak* Well*' lnlerr«l. 
tl MWMO. in a Va Ihratrt rham 
ka ■•«(« BaiatyaMig A*ide to Joe Laurie. Jr Your* 
to- ! |rul> ha* received rail after rail frutn 

to draMai« pmck aad | ,h. tm - - - *. 

tIraM Ika totoa gi bi t audiewct ra- 
cttoaMMl and apBto»al( fotrbodutg _ii 
af tatoia U. S. arttaa. Cwiliar* to 
Ik* rael* *tio» 
raad hw NNtrh- 
ralher than adilkkad 
tt. Ma atoy ka»* writlea M IMa kit 
■Maaavipl at the laM mto u t e. but 
M taaa ittttwiy aol aa H wptraa- WrltoMI I Bob Hcpm 

hi< prograia wkaa it return* to NBC 

Par't riip of Cetieral Per»hln» . "T"^|*'|'^^-M"'J-. ^ '^^ ***^ 
appeal for help lu Ihe Allie- irvrnl- ^LjT'-~ .^^. ^^^^ 

itau*^ vatoSa'vl^al^^jtaTi"'* •■••■^••fc •SSmmSiim 

parhnT'wBu'ld lead one to tolSrlT lur*4 and gtaa kin aaaSSraaa'SBk iWiUaTEl (tart) WAIL 

BlUV Mtf'S ■aaf to 

QUALITY INN 

Ltiottcr Sauaro 
LONDON WEST END M a Barter* wauM trad one to tolie\* 
Vartou* rlip* at>nut I' S. delrnac 
prcparaliaaa ara lai ri aatiwg. panic- 
utarly aa aaatoaalaa tvilli awli iaai»> 
I tie* as a rata laMHral para4* to 
Parttoad. Ore. a religiaiM aBatr t - 
aac* to Manheim. Pa . a aiylt Aaw 
a Diuy Uaaa tot. \ 

ipart aluff mmd Law Lrttr'a mmmI 
■MTowK-type of rentritoitinn WMh 
Ika wai kuib an ine»rBpal<ly vital 
a Jaa BraMry * ftota BoMd-rp 

Joe Bradley. wh< ha* tern t mem- 
ber of the NBC iUnrh Boy* Irio 
branrhet out on hw owa aa a >u>- 
latoiag vocal toiito i» t I 

iwica tka iliBMiaitd Mlary. MaBat 
new Btai Baal call* tor throe pMuraa 
a yaar al MMM per productioa. 

Hope put to the bid for a tiib- 
tlaottal salary till from Prpnodmi a 
few mniith* ago. Thi« has been u- 
> V a hiigt II-, Hi his llstontog 

«l Mi on Ota HaC-ra4 Jaly « th* | 
lowing waak the spot <y, 
la M p aa I will to token over kg { 
•ama account's Uitrlt Eara' paaMI 
Willlaaa Baty I* tttt agaacy. 
■.T.C THEATRE of the STARS 

Ir kaetog 

ttoai hi* raceal laa af Martrleine 
Carroll as guettee oa lUa pragram 
AgeiM-y has taken the poaitlon that 
he had no busiaess to invite her to 
tar 
MNNUN€ AfiENCY 

•cMffffAt ffxccvrfrff •rrfcrt 

LOEIirBLDG.iUINEX J. H. LU B I N 

•■MIIAl MAMA«ia 

SIDNEY H.PIEIIIOIIT NICK LUCAS mom MS wm 

Mr 
HELD OVEl fECOND WEEK 

^4 
turn Vf««M« (WW wt««a • I r<» II • . I • w fn »Mk Or* 
N>**-n Hi •4 • I. I—a «*M 

- ^^^^ Mmm »l» H t 

■ • •*' 
Ill* • V 

■ ■In m Hm»t*^' raMS I *l !•>••>•« 
• -1 . 4« I .» u l>r« WarMT Mar wmmm m« m i** M..>« tt— l»>l tawt IMVvr Or* «M* •■••Mi «* 
' karlM Mm' IM «■»« Mot 

rM... . «M«ai 

■rfiT MavlM trtti «m4 l.aa^ 

»-•"• |-rH.Bai« 

% «• ta* * • 

ra< o<« 

IMt I 1 111 1.^ /^ila txa 

r« k rMa« Harrr 9tmm 
T>« BlaWa 

• ^a'b « »^ 1 r • Mart 9tm Vmm^ ll»««» «ri«M * IM* 

MMV4 ff^BNOTM # M*kMi« fl^Ma ' * «MMI| K a la -'ta 
kia«a ar «• ■« ar J>aa 

«aa<aa ■ <rK«<l Mwa •!« Tatra VarraM 1^^ • aa4.M I SaS SST I^wa A A> 
I •'aiata • aka 
■%aa. lUm Mb^l •raaa 

Ma'aa>« « HakHa 
llar«*a A4ia« 
■ I a* aMa 

la»a tl-mkal • '•lakn liraa 
■aH licOT 

ll«r%a<l«a IAivaarila 
JttM }'rmmt*m 
; Ifalta < rar* 

' < Mil MM 

• arWalal IVII 
<>r<k 

I k «'« ' w b. a 
l-aix >a Kil'a 
kta* aawaa Hi k k la« 
^a( Na'«al Okatka Mat a*! <k« • a^V *• "all-l , a«a 

pa«l • Kaa Hataa UHW M. ■ak^aMi' ***"** 

la* I alaWM 
n> ■. ^ i-tkaaa 

lMa»a ■»■«! l*«a^a * ^wai 

■ •«ia RaW-a 

■ •'•anM k Pak 
Cara a Itaraaa 
f kiiia ■•• Wat%»'*m» rata 
Kaaiaa • AnMMali Jaak AMaiMaa 
• THilalaaa 

It M Ml I*a<a4aaaaa A >!aa 
(••al kiii.laa4 

k Hariak 
» iaaaiara 
WNAMT MWf l-aarr vmmm t 
■••tk I a 

kMM4 Traaklar I ,_T 
kktMa WaHair , ■ 
IC4Mk l>>aia.aa | 
M-ilmia « ra.lar 
Ilaaa Mat l^aa ' ■44i« Ka'* 
I M Haxia lira 
U 4»i ) vmtm Or 
I aka Halaaa 
Raaaa I aMair t 
iattr Vaaaa 
ia^ • kaaati K'aa** Ttaai 0«a 
Mill raoall 
I lat-aai Ja ' aai* 
•H TakaailM 
OaaaWi »«ktW4ia l« m 

~ •a % mm %mm Paiav Maa 
. •^1* tkmm 

I iaaaaa Ma* 
I atearvT 9ttmm 
I PhrNM >r >iii 

I Aaia^lla K-a«aay 

• •I I » ka a Oaa 
i«ai r 

lataat I la» 

• art Ha I iBa **ra 
«»v»a k fafkar 

rawkaaa 

• 1« ftataa Ma«a« naa« 1 1 alia l • j^^^^^-J^ | JJJJ^^'H 

ttal > .a..a*r I ••••*• I 

kiua lto.i.«a * «»r*aal' 

«ar« a M.. I aaa aaliifcaB Baaa I g w w i ^allit 

ll-aa.. •..*.»k iw. . a w, «„ ' 517-1*7,1; a«»a. 

I,;..;,.""* r'l::': ^''ir' ''i2SSi »r3f 

I ..k-ik Malkpa « f - • I [ ■> m arkaaa 

li'.i i»M « .ti a 

>••• • tmm>- 

r.t Ma artbar Or* 
Ti»« n Tarkar lla«a^ *\ timm falatar 
r.«a «. ■ lar 
aMw l-.l., 
• anar a ita«a 
^*t(M»*a *:<h'-^ 

Jraralk. lua.aa 
.WMia l^>ia 
fraaa a«N.. aa •aaar KaaMl fk^a a«l**a Ora 

r>i ar.uiaioa 

• aial lta>i.i 
Mara Jaa* Uraaa 
T.I a 

l.>aa a Ma->.M 
IIMI> l aBaa. C%aflaa #-i I I lak< 

• Saa 

K.bal alilkafi 
Ni'l It^.a-aa 
t 't II.. aa 
a^k* llaritaaa 

Matall «il>a-a 

llarvi IWMavllf 
9af ata • ■ < a a^ff Tr>a< ral M riaa 

> »a i ar TMaav 
iinaailaaalt 

tiak. ..I 

<ta* (aaaaaa ••ataan l^araM 

l>aa I'aaaaa.a I l.-a Mciiraaa I 
I lUaaraa >l^ 
• :iMa ttf*. 
Ki«ia 1-a.Mra 
iaHaa KNNi a a 
MaaUaa iHaaa 

IW l^aaiaaru l»aa kIW . .».' 
Aai<.«M<. K-alMa 
Ma* *a Mwf .laa 
Um^Maaa Mr. aa 
• aaalu i •«>a4a 
JalMa Haaraa 
Im a«la.aa 
aMa friaaa laaaik l^araaaaa* a 
'*a-*kr t»mmmf ^ig^ I ftaaai 

M*Wa i|M I ■aMi Maaa I *** 

■k-k <>a«aaara Aaa iCarbr Ora * **** 
iaak laaiaai ' *a u NaM Ora 
I aaa k .aaa 

M »n ai n Ora 
Fka> * »«anra 

».r.aa •,. I J?!!'* 

•■•«•««•• Haaataka ***i«a Bm 

f i lai Maaaa Haa* MarMal Or* 

Uaaaakaa ilariaiiaa ''aaa rraaki*a 
■Ma* ■ ; Maaaa a aaa«« 

■ al aaaaaaaTaZ. S*" "" ' I 

' HtaWaa a t-araaa , I- • 

tJ^rSiT"^ . Tti/^ r* ' 

■Mr MaaM taaaaaai Iraak^a I a< 

• '•*>rf»a • latMlr ^ a.laa I... .^r | k 

•iaa M.II *U>al« ' la.k 1. a..a ■ ■ 'laa 
> t O araa . a rt.ai( I ' 2^ 

I I k aa fc *fn4 

■M AHMB^B I Nataa raa 

■■■■■■ I mm*l< k»kv 

i Ikaaa^ WBiMM • — — - I t**" **aa«a4 

■aiir Mataa.'k ur« •..k T •.aki i-a* taawr « 
••araa a Haaaa 
(iaaraa W-m»t 
K»4W I'll. ..I (Va 

rata l« Haaa 
Oaata Kall-r 

mS^U^tml • ra* 

T rai n l*aaa*< 
• •■k Ml 

H*at llaaaka* 

X««iM I airfcii * VMra N'srr Mia*-*aa 
Aw»aa Taailaal 
MaMt Ila» a t4 
rkal ■>««* Ma^t M'aa irr« N.I Maa...a lira 
( w > aa r'a*«a 
\-<^ R fca<4aaa 

Wara i "a kaar (aa 

I Ra ok I iMk 
lttk«.a-l r... • -k<a »,-'laM An 
Pi*»a« Mlaaatk 
Maa «ar 
Naial4 «aii^ 
^aaiaaa 

I Akrnaa iMaaia I Ilaaa A » .4a« «.*<* kika 

•—• Ma* Aiaa • ak'a I. ..aa 
Mail a Aa 

Nit«a ai.w 
\aa •!«<•■ 
Maaaia Maalf 
Aaaiy Maaly at iiaiiaakar Kail Taia O* • 
•i... . R" ka* la 
'ia*t U*-> 
kai».a WaHa.a 
■ laia vaaa/a 
i.aa AaWa*a aaaa akia r ' 

Marar Mlalx ktaa 

Ra. 1 ai..-..- laKa t Wataaa 

aia>a M.lkaaa akaalaa MaMa* 

AAr akiwi Ilia i»aa. a ' ««■ axa 

■MtAAi* «k*-»Ma 

0»Aa aatiAi Aaa • r'ai Waia^waa da 

■ j at ^ tllt Nalaa faaaa 

».< Taaalka 

Im aa Ma r.aak ka.aka 

Aaaa M.....y. M'ka aaa«.ai.a 

M a Jr Aar m "' •♦♦a'aa Wak.. 

•a*M i-aka ttaA tkw 

tAHB rata Ata4 Aaw -wt 

ai Aaaaka Ua« "■—« 

Aafc I'a.aaa < •jMRHaHMa 

■ iti i» a Akaaa ' *^ 

OlAMa a laara Maatiaa Oai'kaii r^aaaai iat<r 

Raaal kaa ra 
Rallf kka>*ai a aaa Kava a o.a 
Jk'aa ■ a Al'aa Kaiaa 

laa WMaa 

aiaA awalk Ora 

Mat! rr*«*aaa Ora 
iiaiavkaaa 
•Marw rara • a4.a a I laa'.aa 
Ra» illaa, 

*• AMak Laaw^rMta r-a aal R.* a lara ' .llaa 
Nail ra ■ Mia V.«a..a 
k ra<.k«.ar 
rraaaw karalaM 
Mat aaa. .aa 
iiaa tfcaaaa Mill Mta.a 
K4 Maaiaa 
aa44, Kaaikl 
iaa Anakiiiy < HM4'ia*-ilra 
M.ll. laaairla 
I I. HI la aiaaaa 
laiaiaa a katia 
«a4*a l.aa« rat aa R* '4 

kNaa a iaaalla Kraaiia Atrkaaaawi a,^a 

»Mataa A I'lkaiaa « *...i.aa< Ara A aia ai rakar AA 

laN Uaaa 

aa«r ka>ik 

Ja Aaa i .. . alt 

HkaaM 

ia. I...«a 

^la« aka a 

• *kaa4 4-kaa|.rl«a 

■ al m ia Rakaita 

•MB A AMit ««aaa iaa a^kta «%«aB>, ». 44 
l*asa a l'a4p AaAar Kla« 

R..k T V 
aa«1. M.'i'.. 

aaata -A 
fM'k Ma-k.'*, 
Mill ItaRiii 
• rtalal I aM. 
Mart A i r aia aakaa* Laa* Ora 

H i iiRa naal4 
•^aa a l.ai .a 
AalMrkaaaa a aa 

Nark Ikaal.a I. la AMA 
« rmmmta 
I'kariar Aaalar* 

la. . ai 

laa-iia (aiall I l.aa Aaaaaaa 

iakaar k*aaa Ora I Maaar Aaalaaa 

K4 l.aaia 

*^>^— Aak Waaaiatlaa 

Ml. kaal T.a.ia 0>a - - 

Al»aa..r IlkaM - *' g** 

kiaaa araahva 1 "■•■■"*■• 

K.aHa I ■■ kala I Aaaa . r .aii 

i aaa I <kaaa« iTaaaa •;aaik 
laa^^lM f^alaa laaa n a a Ra.araa 

i-kaiAa Aalaai Mra k i. > 

• '•Ala r>HraAa 
Ikaaalkr Mai* 
nN.a NaaA 
rraak r«arl 

rrraifc ratfcaa 

raal Rl.k 
Raaaa a Ann 

Maria Ka 
Kikai |-.air 
•44 .• 4 iu^mt $tm Aarkaa..a kaikaaa Klaa 

■ ■I4i aa aaalak 
Ml aa n.aa 
Maiaa.ai Aaaaaaav 
■anaaa I*h* kaa* 

AAaat ttik 

Tiar Maaaa Wia 
ia4r Ala*k 

Baka Wal.ia Uta 
Hakal a.aai iaaa"!la^la* 
<*•—' Ri k« KaMfaag ak-alv "aa i i mt. aaaaaa.( 
AaAr MlakMaaatt . £^ mmm— 
. I w oi n l;»aA»«a irMa Nkiaa 
jSSaCtaa VkaMw-k M ctak 
Kar Aa.aaM. f'»aa Aaal 

aiaaa Bia 
IN Ravi aiaaa Bl8llaa4 Ora . l > " *'9 • ««M«a 
I Talaa lil H J h lRiia Rati mm 
ISaaiaa fWaa 
ttm Kaaaaa Ata ■aVaaa A l.< Nailaa4 Aaiak Mil ar4r _ 

Var I 1 1~ a I a* a 

nartaa r. a Ora '«-aa- \ ll-a 
Jaaiaa I alkaAa 
Haaa Ma irac 

' «kaar iaa Maa-I aa Oia Aiaaa laH It.a 
Balk ki-M 
Mara iaaa Ai«. a 
•.iaAa Baark kaaa™ fjiiiaa uikaaa 

Baa« Rkaatar I Rak Maibaaa 

l%aa la a Aray iaka.a Rr<«fci 

Baak laaa l-.aaaai 

■laia Mnaa Jak..>a A>i«ki o.< 

r; i-ariaA I ^ _ . . 

rraa.-a.ta ItaAat I **— * BaaRIi 

■aa«>..aakt la... ■ Maxa 

Bak a il laiaa i Hai4 • .>r. . '.a«a 

Ra4 IH... ..akitaa 4 I 

MiMa. a r.. I «c Mat a K^aaaaiaaa 

aiataar M'a .^ai't 

Aim lt<aJ la*.. aia«4aa 

I aUla 4 kria iaka *all 'ha 

iaaa T.«fca _ 

K4aar4 k«aMar A* B^Maaara Aaaaa 

Maaar B...»4 »r« Naira R.a«laa« 

tlaa. allaa - . I. j. «ai|.'a KJ.a.. 1 ., 

\Tii 4 II >~..4 Rra 

r'.ilS Hal ..a 
Aakll ItaRa • >* ■ kaik*a>a Bar 
Mnaar4 4 Rlrk 
>aa4...' I a-a'a 
II .>■ II ....iliaa 
• ..■■-.a a Ota likk Waaitaa'a Or* 
I f -.4 .\ la^ala a4 

•U.«.a Tfca.a.a4 ifC- «\ II I 

•aaatta SMMa Bk Rat Bar A BaaMa w2m'r»i!£m^ >*— « ••— • ' «k*a- 

BhiIi CPBA a». I Aaaaa BRRa raaaaa , aaai.rl.u AAI Uaraa^ aaa Ora 
A laAiil Taaaaa 

R-lla R-la>.*al 
RI M.U-*4ifk 
Mar«.a H.*.h 
i'.a*a I.Wlaa Ma.aia a tRaa aaaaar Karaalaa 
a. 4 «;al4ra 
I'al •HMi.aa 

'I '4 a jai.a 

Ja. a ^iik 
laa.a r.im_.« 

i ari—. Ml. .,r 

' llM.a >:.|...ii 
Ra-fca r >ja»'k«iaa 
Aaaaaaa 
M I laia Mt a 
M44la Baa 
Alalia Vata Aaaaka. 1.4 
• Iraar R»-« •aaar raliar 
Par Bvaa llaa lla-i ilr*- laaa ■ a I laik iaa 

lAalar Akri 
rir kkka 0<a '*krral A Oat aaaa 
r«aa.aa A.a'ar 
naaia taalaA 
llaa.aa 

Marl rmiI k Oaa |.a«a H.aahi.M 
Ma.aai 4 Ma. 
Jark I a»a»i4 
Maa RaM4l 

• araAr a Haraai 
Makal Kalaaa 
iakaaa kiaa 

• 'kaa < aa RaM 

All a t Bath Raaarakka f«aa« 
4.'aa<A a l.aa 
Ja*k Tar«r 
rtaaa l.a.>.r 
iMaiaat lil. •«) 

rraak Taai ttj, 
t^m Wal.aaa li-a 

(arkiava Ta.aaa 

iMrk Maiil.aa 
• tmm HtM.a.:. a i 
Mana kaM...., 
Jaib Raakaia 
•AAa Uraar 
B«*sA Bo aaa RRaaa ■a^ a^ri m i liii 
Iaaa Aaalla, 
• ak ilaai t 1 .aa 

kl'^SrSa*??- 
mmmtm, WaAA 

tkaa. laiaaa 

IT'laara 
•Ikaaa Oaafiaa 
Raa.aa k M-ai. • 

ARta %a»a 

Vara a I • a la. 
I ia*-kkaa. Maa^ I 

' Tiaa a I .a. 

r.i a *' I ..a 

A alki la taaaaa 
t^* kUaa > I Raaa*a a M«*A 

a aa4a Mr at . aa 
r.aal. Ra.aaia* 
• aikiaaiaa Vmtm 
Maak KRAar 'AA • III Rata 
Ha*, a-i... 

K..a a a . . 

RiRar 4 AiMarA 

•iff i. a AaAR 
rvi tMaaa ura • aaaa J« Jaa a aatata 
Hark MvRaa 4ri k.iraaaa 
i -« Rakk I R • a . • • . . >• • 
kaaaha^a A 
ai ,. -iia H'aa 
. ka*|.. 
I 'a Hakk 
H ar a aa Aa raa 
R.a raaaa iR-- ; Raaaa Haair 
1 Ikak Maaaball 

I Taa» t lata 
I Ir l.aaa 
t*raaaa l4a.katl 

1 R...al.ii -a 

' I'ail R'Ma.. IV* I VlrRNRa 

, Baklai Ik ail 

!B>ASt LaM.., Vtlaaa A • tir^BaS 

A, a.1 

Jaa Krafi Iaa 
iaaa IJai.aaa 
tkarka a Kxaa 
Barti WaAa ••••a •« aa 
riaaaia Raaa- la k R. I aaa lira taaa iWaa 

. Ta44a >ai.aa« 

I Hat* Ka.ia Oar kaaafc ri-.ala Aim Ara 
I acai. a lailaa 
Takk. R...« 

I I- |... I „ Wmr Mmt 

. Caa l laai t f raai pafr I . Rtant. |« kiiHlliiic th.a ir4iil« tl tiM 
ptApaaaA «h>»a i.| iRa 

IMr^ rii( In jruk' ItK-slafl in Hfw 
MaVRA. PtakiAanca an4 Ri.4.»ti 
•fcMt ha batat taMM -mi ia • »4. mm mtm la k* qpMl t»% Ia 

■B— RA< B WARMC Ml# MlMllity 

■BPMlB. Im aiAHijA U — ^va*** 
tar VarA rRi..* a( |R« k-.*. •♦a 
■"aM ha«« • arac ttral'^jr .•»!»•• 
•Mk a A t R iiitaA J y ar raAk* ripw*** 
1^ I* Mm amrl LEGIT AND THE WAR BUTZ PlqffMn Guld ExteDds Road Data 

TttfW«b;SSlidiSpdll^ lUEIIiiESKYIO 
'ESUPISI' W Ito EkMn Pb ■ Epty VetMd: 
ProyoMl that l^uit jr member* « Kn 
Mv* b«m hi 0ae4 (Undmc fur IS 
b» >»napt from riinSrr par- 

•I UW H*l OUvr. wtM 
|>la7(o*ri. hat rrruird to toi nKrf 
Mm Migantion, «i«Uac tiM theUwm- 
sry u rotnt out Umi Mm wwtf ka* 
•itant wnc* dw ••VMlll ca»- 
Ik* arigutal rafi> 
af« a M » a rt>4 to »u |> part dM Flair* 1W Play^am. vhiHi avan It wM 
IMrr-rr alMmi acauM loaa, li 
lortxiaally pfa4u c t« by tha Thastra 
GuiM W inr. but r«vrrt«4l la Ms 
S. N. BrtinBank 
<produc«4 aa 

arvaral aUra ara 
. tmr ih* Ptayaaari laraut. 
^ Mid to ha«a already baefi an- 
gaftd ara Eflia Shaitnoo and Tarn 
raw«r\ tu€ Bound . BUKba Swaat 
Md BayMaad Hackott. ' 
VMM TENT mm 

PROPOSED IN 
NEW YORK Laint variation of Iho nprrl- 
Mlal thaalro >• ■ propo**! that 
play* ba triad out in a ta«t. la 
ka fttrtiad wtthttT ika aaviraM al 
Maw Tatk. MHb «ftl* li «a gi«a I - praslaity 
tha 
would ■«dNy airaC 

ri 

ktttUaa tar aamt 
dialkmlj dUNraat and 
aMa Ikaory. It i> partly baaad oti tka 
■dMatI— durin« tha last World War 
• kta tha popular* waa huncry for 
of a brarM mHImM 
M that the U. t. May 
I period of da- 
Othar aMiyau— aitd ihey 
t taacialraladly rooddenl H li TmI would b* ipottod 
to (ubway itation). m 
lia« that the «howt 
racular playgoer*. 

rua 
** ** "SmSi waakly aad II M 
thai laarar pay for tent ap- 
I would Ha nacwnary be- 
ot limited boBOttoa poasib.l>- 
Group whirk ta lal arn lad ta 
)t priMipally aan* wHk Iha 

OulM. Caalract 
m aaat March, but 

fcy A cmh^mN* 
report maa ar> 
I hy Om r auatil. whirk thel««d 
II wai |l\rn careful 
H waa claMMd that wkMa QNPiafOR 
ADIHORS Sms Shibcfts af Xarii Whiliirr. daf>rer. 
ICaep Off the Craw.' Inr. 
Lira and J. J. S^ubrrt and the thea- 
tn lar pariaaal mjuiics aiffarad m 
M at «M Wkrtar Car- Maw Yark ka* not arm «ei»t Itgtt 
la MMny yaan with tha aaraptioa of 
the WPA thowiad* of Gilbert and 
SuU.van revival*. Hial type of per. 
foTManc* haratalara waa pr l a c ipally 
ki 

VddUy aaa batter 
My It is aaly a VMatlaa af 
(ima when Ih* averafla dtlaaa will 
naturally Mefc an eacap* troM raalitjr 
by alt*nd>ng theatre*. 

■aaawt tksstr* attendaaea 

not al 
rIakM M w« 

•then if the tent plaa is r a n au m - 
mated. 

TenI tryoutt may lura tha rritir* 
Kural tryauU orcaaioMlly atuart 
tha ia» i sisr i hut Ika tualiiy a< suck prewntly Iwa 

wh.rh thooid go tkraugk tka 
mer. There Shall Ba No Ni«kt' (AW 
\ .n I and 'Ladie* in Ictiraaaal' (Mil* 
Wrt. But Maswali ara aa Ihis w«fe'» 
Saturday <IS) lar 
tx^ancc It nMxtly Mftda 
khow k. al»o Aguri4 te ki« a W-M aplN. tlnr* !•» that 

roin hat been rut up tOI, to the au- 
«•% to th* produrer of New York 
which ha« been in exk 
Malely twice at long ai Bquity. 
me pr<'t>lem. Tho«e » ha 

■taading lar tt 
aaa dma payii^ 
lhr*t«h airk 
Laal fall, not 
Ika furtlwr araals al Ula 
Equity, ualik* aMal other arganl. 
utKMi*. haa rallaf regulationt lor 
Mathers wka ara unable to pay 
piayara may trrure with- CtaMH iB BtwviftoM cwteriag Brit (^^l^lap <• MpMB iM< dlnBhlt fer win be 

a( diacuMMti al Ih* Laague meetla^ 
Mavaataal haa kaaa Karlad lar 
Bm lanaaUaa af a pradurart' 

li Ml « BiMhar «« 
kewe«'er. ia evealy dhrldad, 
aark rlamiicat ion hat tng ie% en rep- 
rsssalalivaa. Uiiderttood thai tha 
r tr^ Idea of 
li >rlf »aH|> 


t* th* 

priaripally beiag la 
I* th* atethod of selling Aim right*, 
■p of laugh It wat ne\er okayed br the maitagrrt th* Uchet Arid Ka* 
ay to tha 

a' gratip | 

*^ piaals, MlaarkM'MBII 
price*. INiialad 

th* boaoffica priea aa tkkau hav« 
kern howtrd. fani nparially iquawka 
ing about tk* tiU at Bkitt* Meld, 
which ia tka Bmm 0mmti af th* 
MMy's aa aapirW 

win agaia BMal 

' witk Ik* DramatiaU Guild, with Ih* 
object of a*tabli>h.ng a workabl* 
ta N. Y. aaat 
Bvi Tfici' CtiliigMt 
OiSWaUfalF^ 
CUiated 
»how» are 

sardt I* Iha new 'ltllrh*« lai 
limiliag Ih* premium to 7) rrnl^ 
*a*atteBato aUpuUle* that SaUmby Pprfonnaiiccf 
Oi *N« N«iit' Drapped 

■Mlim Mr Ul talarday par- 
Irr m aa f ii a< There Shall Be Ma 
Night Will be dropped at th* Ahr^ 
New York, that arrantrmrnt coa- 
tiau-ag thiouch .^ufuft. An extra 
•ee aOI k* 
hot period. r« a »aa tor sutpeediag 

•urh 'Night' performaacr* la ta af- 
f..rd lon^-rr «rekendi f-ir Alfred 
Lunt and l.jnn FontanrH; Start hMl 
gleaned a long varatiua hut •*- 
- '-I 1 i ti >iisiMi tl li 
a< iBi tfraaM. Of tha two pr*)*ct*d n aass t r , 
itorfc ihowingi of Tha LittJ* Faa**' , 

in Connecticut thit lununer. aaly oae ' 
remains trhedulrd. it bc.ng i!ated 
for StaaOurd. NaU Beer*, wk^ 

•**««'•( SwL\ 
hy liiraisa Btuadia. M* 
Broadway pmdurrr. who. after eka>- 
ing aummer booking through the 
Samuel French od.rc, « .thdrcw the 
richtt. 

Show lag at Ivory tea. plaaaed by 
la til iiii U aff m*-. 
af MM lar a wart's | 
by th* 
■raoluiMNi adopted by Equity's 
1 last week advocat^g *lun.ii- 
•tiaa ml altepstf rackciaers ui uoioa* 
•at rrroaaausiy ial*rpr*l*d. accord- 
ing te afScials who attended th* 
■leet ng m New York. It't auihon- 
ut.\*ly »tatad thai th* atatiaa 
way was alMMd at 
uB.«a. % Ml which tha 

M^paaad BM MvaHf had taken a 

at th* lalaraa t laasi Alliance of 
Theatrical Mag* Implnyti. wh.ch. 
a: tt r«cenl ronvenlioa in Lou.ivi:ie. 
pjt lie ckay on Willi* Bioff. who 
ha* repr*t«atcd IA la MaU ya aa < 
■tudia karBiiaku, M wB» li pMi* 
ratJy 

iB 
aafeaiaCi aat caaM ■» aar did that of any 
ttapahaad eaacwtive. Attentwa to 
Scaltic'* activitiaa wm atUtbaM la 
Scripps- Howard ripoae artidai wrll> 
i*a hv W i itkrssk Ftgter. 

~ " ir It* aay audi ^ 
tor the ataakauM premiuM aa 
ticket re^rdWn of the bdsoffica 
rat*. That aieant that the lie ad- 
vance could apply on a M rent tKket 
which M priead mJ*. aa far 
is HawaBay i»i i 
Ticket aaBi. wkick 
Broadway. Ssat Iha prt mh w w at M* 
ad SBc ia tha 
Workers Uaiaa tar tatarwhig la the 

AFL. and rseniriv* Miialaiji Faul 
Oullxeii wat tQtd to wrila a ktlcr 
of raagrsialiiiaai t* OavM 

tkr.feniaiMW. ■llbriafllmBitti { «ura but hiJ charh wa* iMaraart un- 
cancelled. He itiU offers ta par t>» 

fovjliy and hi< attorney contend > 
that the mrtract .-isned with French 
gives hiM th* right I* itt* tha plaj af dj*l uaanirii mo'.ivalcd by th* 
ra -ten.* id tSe A.iwT.ran Fed.'ra- 
t.' n 'if Laaur. with wh.th C<«uity it 

..n.: ^u -i. An-i ;h* C'-'crcv. <•; l-^l-. - 
tr j| O in'i /»'H<T Tr« r::\T.r of 
i'MfK'ti* Stit'ii r utt hat a pi. m 
rcco^a. n-en-..<<aed He was M»- L* la Cratt. aka raretitly 
pMcd her Br-l *ha >oh m Paia- 

mounri 'AWiicb Family.' i* tiated 
for a irtuia tai Biuadwuy Ih.t t<an- 
iiicr 

AMr« ■ h.i* a brnh in f>ort» Ab 
h'lft^ lie*! miv r>l, now b<iii( 
rtadied l.> Rndgrr* ^iid H«it. 
al *B 

M.V. Ha 

hdd kaaa tldteriac inteniely with a 
leg afflirtion d.aciw>>e<l a< wia'ica 
lii.t tr.r oprratlua it r*(Kcr<d lu re- 
''".vc Ih* cau'e. 

It i> t.:< -rr„iid rcreat itlneu. Ha 
«• h'»pitalited for MHaBaal 8b 
i.h-.iit »ii Keefct ago. w If. Ifit PhlsOrttf Tm OOOMYBTOUMfl CtorwilidSbM 

<WMft «f JMW It! 
Jmm 17. tOTttn xiur for «M 

cart •( r>mnc **>^ rwu*. 

jx-k pl»a -> with 

wiM alM ania* • r*«utilu ruulinr Caret |u«'«tiil' •i>»i f n m 

Ml : Omaar Briitnn. ruivM 
M i«a4 modi* ItiW. arrttwtra rrum th« •Hiartlan laapU'lag a 

r<tra H* N»w York I>r Sirlva ix^irurlMM 

«miii«a (!«• Iaa< m g OvUkai* gi wawi. TMCihaia.' arMrti raaathr 

a* a Hncti la M* nthI 
'iipUva owlalan4tfi( parfonnanc* by airf antlMMaMti )• liain iraka «i» 4iipUv« owlalan4tfi( . . 

Si«1rr Claris CU rVuii iformefly uta^MMala •tacmt T>>' rntlumm 
■laa«»ll». a* Iha i— iriwl rival la • Iwvaal 4aM >a MIt iirU b>rt 

■a a( Mia aialt prifM iMlt are 

ta fcabr buuhet 

_ al tlnia*. la t aai a lly wHm nn« «ni«( rHaraa wart la a 
a« a lup r raoal urtaaary mrilrrT 
lUir Knoarlaa bwt4la« hu lak Of Iba TsNto Tal* 

tr in MipyortiM rol* OUiar t>atical llludon' ar* bMt 'i 
iractart ar* wall caal On tha SmmI K«wiiil m Hrj\r>i 

I M la ' l»a<lwa Mia M4 ti raaafM aa a « to4 (aM 
WHmi Mm pra4Mttla« lar Hm 

lh« rh tr.K |MV fiaaa la M 
<-:i< ularm 
• •n pvfr^ntatr 
tnatr «ifb 1 
ml* bar part "Dm ■arrr Wa« • 
> am* al Ma ato> ■avaral priii f lpala bava kaa« 
wtM t<i9 iba rail, aaa 
Waotb u atakina Ibc pim , 
bf arraimanaT wNh •lm ' 
Owk PawaU. Mmb ~ 
onlj' atta aiai U bljr »niplo)rd al tba 
riaa a( Om Mrtata {• Jaba. Mm 
AMiaii^ ha haa apafd It vaar* af 
uncara affarl la rviain U>« vaktabW 
«- OUvar ClaHi Warta. wbirb ba in- 
Im , barilaC Uta in* -aat laU tba band< 
af a raealvar. JimI baw Utit allacU ! Vtbni 
rliiiH at Iba P ara n aw t N Y 

, nlfbt cT„e^«)ri. a^m FrMlair <III 
tnt a »infl« wrrk al Iba Cfilraaa tba- 

Marry Wivm Swiag It aua. * 

M talMMMlratad la tba 

.T . m: ; J — , momlac-room «ai in 

fjn r* iTi Tui-H TTair liu <»»"»« "e*^ wrilin« wbMl all ol th« artMm oorur. 

WSKm, rmi UrawHal tela wHI 

HV MMT « 

If li^ Mm la a alralcM part 
Itma wM nal ba la II Pair ara nasi 
Citr tn ito -Cbnar tba Oraal' at New Hapa. 
f4 Ogunauit. Mr and Dear Laba. 
t>a and will tban Irraul A Uttla 
b» aUn amKMl of hating alarta4 •( 
sitarbad piapartjr al Paaarl'a Hi^ J Ward ana of tba 
braUnc bit Mlh raar aa a t knoam ili u a m an In Ai*«tralM. w oal*- 
al tha Ai>t<|«oda« W«ra al<i i* dt. and i« 
AtHlralian tbaatra. atarlad aa an Antarican- 
af MM i C ■ II, 
Warr* Mral I 
Ti ip to Cbmatawa ' Ha baa alwajra I 

Ml Ki.iitf funda for wai rrltrf 
and ba ti i far HiarMr 

tiM Aral wmU 
M* I* MM 

•la. raal^ avaralapaad lurif 
and fUcad a mualcal a< pralaaUaui ^.^i^^ 
rttonm TaklfkC lU «• tram ^•»«»»'««»_ 

M Swmr and t<ia alaady 
~~ Mm fmtkC wm • 

teawn M lai* I .tm 

tba ararka arara llMt. , ng^kar a( Mw 
plaaa ipraad with aaeh ntadniA- 
aaari <far Cilr Callafel Ikal tlM 
trj aaaa want up for hmm Magi ^ 
paam Aa anaal waa ruitlai !• tmt tban 
111 r ""rfllir II rmlTi lataal laib to 

tijr Iha p<l rratu rrrulition 

and atraicbt 

- » ng in too many rlr- 
lo ...c I r»«f ally 
' ar Paopla Inl 
la raducad ta rundiKior tar 
' la alaa acUva tValiar Cawy and | tllMlll" Glaria. I* ptarad wMli Oparaliaa 
at K amla r d. a draM ■Kap aa a hirt far aarialAa^ 

aaciatr'i tat-aritaal tba 

la ■■■rtiKii » tha aayanra paaaabla. bMl Mm 
ra%uli> air nut conduciva la 
tainad aunport al tha arlikat 

Caat aUndout U VI|^Ml Cm*. 
arba araa laat aaan la warm 
lar Mwr ' tba baa a (nl aamadr 
■MM* and aMa kar ana aaar m 
■lea ihrW l}aarat Hawlaa plarad 
in tha atork markrt 

Olivar hotna. and by 
itiah' butlar from 
ly hMt r ar t tap L^Cm ta bu 

•lrt_ . _ 

STa^iTSii 

al z l 

Aa a «Ma. tm play la Calrty wait 
aanalrurtad. btil aavaral arl and 
Kana cltaMBaa ara mi> lacad aod 
Hm tmti cartalP Mia an a ralbar 

la Ml «tii Sm9 lilli? Into tba Bt^ kt JT raarfard la an tba UUK for tha Al J.il*.>n mu.t.-«l <-urr«nlly 
■ii baMi -Watt la Taur HaU' and 'Wba-Huo.' data la jftm at Iha Caas 

Nia «MlM af« al M r^^ ' "T— — - - 

ba la la raaaMa ■ pai 

ibaa la baing pradMca4 by , 
ataia Rouma iThanka Far My Vila' an Mm C<mal) k a 
Hala« Twalaauaaa aaaMiag la Hu JaMi Atmkr. m MUa 
VMta HaMacl MMa wh « Mm aarralary ta Ollvar. k 

CHrlc " Dtnwlddia 
a 

Ic charartaritstMn. 
Bayard Vaillar 
pl«> Tha Girl Wha 
^ . . . . . - Jf*I*^ Thumb. wiU ba latMiaA 

tba ralatair rota ooanmg nicnt dua W^^m la 

to illnr«« of John Ellia and fava It i^J^S- 
a aprl«htly_ atrblac_ Oaarpa^Burn- JfJJJJ^ at Ml^SS^lNk ' 

Tba Warran MmmHi 
TlMatra GwlTa aMni 
■MItfr thair MImh affarti I ha«a rataraad M Mr I 
a aa ar «. .CkMip al.lt k ' "aw BrwawMk. M. J. 

ilaatny 
Tattb-Talw 1MD ^ Lm ItailM. Juna 14 

f IWv«# I* aria, aaiiaal a J i. k 

l^aaafefca al ika MaraO. t^mm Aawvtoa Jai>' 

N. Maaaa M>a dkiwa k< Jm« l^wk- 
Ba. i>i>.a W 'Hd ~ hi 

With fathar ' 

Edmund Our> 
builar i 
I mouth > 
ruahinj 

Ruth 
haad. u 

Enclrwood counliv rbib. M a 

W Fi«T 

who itorlrar* tba youncar da«i<btar 
Drnnia Hocy doea a auava Job at 
Iba buUar NataMa rarmar't voira 
la toa aybdMad la IM »• f trraful 
m MTlpt ralla 
la ' " " ' 

la . _ 

Aa H Miafc. Mlira'a aatblM Wa 
far Broadway but it mirhl hava a 
chanra with hvooad dialoa an J a 
la aiwir far aw- 
■y wha plajra Ma] a Clack goir piajrar al Ika |LH»ClMIMBrttaMaaa»«l_ 

id counliv rbia. |^ 

LSK; aaHH «• V ITiT.r;; Paul Dullarll. Iraaaarar af Bnuity. ' 

r*>»"^ J'krdli JWki* * ■ k, eaiabcalad mu btrtbday laat liairs- 

a.— ....la aia ky Oiitaa Pa^ | *a > 

liarii>iia kaa CaMard MmI Ate^am ^naaabM Mm ann- ■ ia«. i|.f>«« Nnliaa. Jaara Palnl. >%<l 

a>»'ii I'- H*m% ma I'aMa J i« 

Oa 

K'iiaaan. Vi»«. 
I.a* Mkt 
f. K^t* I 

Mna Wii^ MBr tmA. Pttmm Omw- 
mrr (tack al Maptawaad. If. J 
0»rca Abbott, curranlly Um aaw LaatMii iiiiay play. 'Ma- AucMM-dirartMM Tba Many 
IM WO a* Iha OHaL la dwMdUM 
ortdarty bai 

r' that Equity far 
ip total 
Cast Mcf . Tmkmt k. 
Sc«fiiSLLlariilli St. I mtia. Juna Ik. 
Vi. tor Hartoart * -Na<«hty Mariat- 
al tba pravlatmal U.' la^ pmaniad in Mm Mamiclpal 
>ad by Ma Iwa tiMatra A.an . al rraaca tiMatra hi 
Pwk M un, Engaaamant ' Ha ~ autbarad raduea tha 
Panocial Appaaranra ' batiakt' Mm phraM uaad « B^aity la 

J»*'S« C*lby. drama mttr-rapartar rrfrratK* lo thoaa 
mt M. V. Jaa m a l al C 
la a Lmm tali 
an aariaM Toa much BMlariaL 
anouch of It good, plua a lark of 
amciof voicaa. ara stumbling bl^ks 
arav al a luccaaaliil rvn tar Jack 

atiminalion of tiM SU ' wfU «iva '"7. 
tvvua a ftrlda IkM vU halp. 
pint up ol arraapaaaaate and man 

-# ^T** *^ .V * rr^r*. Han toaaed party far caal ^7 

al lU cpMady ia old. but ^, ^ HlgbiT aflar Mva*" 

gf , rioaing parformanca at tba Sbubrrt 

. "L . 

4ra«v urrhastra ana 
uch of ■ al^uHn 'mil al taadanci to 

■oiamaria BrancaM lor a 

I. 
at- 

ll H MIl la vala. and R.rfian K Shatar m Cap! Kick- 
but the (Mucity of |oka IM aMialad ard Wariiii^t.Ni arora. TXa barttan- 
agauiat aurb actiaa. allariiic too 
llHMful 

ia a 
••ry Mua. . . , 

g< Eaaily Mm ta* MdeldHy 

if ballroom tram of Doa nig .>f Bob La»rmra. a Paul WhMa- 
ki HaMy- man diarovery. alao won tba apia 

•••• • af Mm I MMHkv. Mbj^ iSSSili! *** '***^ 

SViVSrMtaMM^M "taTl^ML an MMMa lMa«ad 

I aaaam. bi by Caaa Dal^y and riiimia TblMa 

^ N Y . Saturday night )|$) ^ *vnl that pirturr pradurtkMi u Jr . b.iUi making datMM ki Mia atw- 

£ Ina Cmn aifMrMalkW l»%_af curUUad. baa gtvan cauaa fur apa,^^u- ..mi^ M,,. d,i,, ..Aa wiUi her 

latiaa. Bepalrlatea would moat (■•hum ,.-"Jii,.m, of Tba Laal Tuna Till 

la gaatf Maadmc It i rati m l^a. 

kir Croaa. likely 

Okpkaa Taaa. haRerlaa hi Vaaa tmm^ 
afrdM Craaa.' al Ma •raadhant ' " 
If. Y~ lalarad bar lag aad araa MM' 
pararily ant of the caal Wm ra- ' TTl^' 
I by Hamat MaMk«. wMe dl *" "* 
Uarlft al 
rurratilly in it« 
Miwc Baa. N Y I r< 

J-ith al ll>« 

la Mta >f tba ttfiwt MM. bM al laaal rkaaa Mmm Mia 
Mm h a rk graand kriady C»«a Ma 
(art that many of Um Uugk Imaa 
j**^* haaa given wiia nirrancy by 
arwd-al maulh dqeMi'i <e«na t i v<li 
•M tham m tlia Iheatra M-anly riaan aba bold «p vaN. M i 
Iba o«hrr< ba«» ITiiiJ Ma M> 
avItaMa broa<lanin< w t | mi« ran 
About half ihr n.i , ^n t.i bare 
• hicb i» I .a iii-ii ^, xh^ rtu- 
prartira if »u li^i -.tugb. 
■< iba actai . H^wavar ihr Maa 
g Ml 
19. 1949 IbkMiWycfrSHfiiRey Top Cast 
tVnwt. JuM It. 
Bilr*. GMtftn* Ui«atrt 
<n) tot • ' 
A pxmlh* rufi of lictil oovra 
rU-M.i ta>l ««*k •! thr Cuiran « ith 
VKtoi HvrtMTt s M MtU taMtuna 
•C Id • tMJN wa- 
rs* Omtt. iMl «M«k M LTLll^chase' Stifl Topper at mm 
^ . i Ai ITway Dpi Deipite W« StadK ru,'> (Wil 
till wt M '(At* n>»f<fi 

CSm*m l«r>«>'>*> ».i<»ton4 •! Mta* 
iriiiiiw lor hm •t* being rv- 
_ LECITS 5^ IBkCl 
r^s^£j£^ AVERAGE FOR 
^^s^^ IBM! AWAIT nma w pat 

O '■ptrt tia ). 
•fMi PaMUfW ' tM*m. TATHER' STILL . vn: 
S~Si"2£: UVELY CHI S-"2r5?silH Lartf. wk« (Urrvd m iKr drama. ■ 
wMHi »iav*d bri««* al th« Plat- ' VT 
to Tlw 

Irltaal tar ■rantfal.' al Mapl«»o<xl. 
N. J, laM »«»k AllractiMi awf*^ 
Car<«Mi Mta n ««r« rm^yfrf an aaly if lh« 
of IM than •v*-and a half laaat anolhrr ««*k 
r«k> fxi Btoa<1»ay durinf th« IVM- Equilr. In r*^r«»«nlin( (h« Uar a« IMjI 

tauch rrvua may 

gllf^ Mita awtiMMi 

lla«» 0« IW Oraaa.' •rondtettral 
(«lti wa^i iK-I.IO M4a> ttWMM 
fMlhcr imBTov*. anolhar laiich rw«« (wnfM-ialag 

firb aad Mala laaiwbk Jawtiri not ay^y ta aurrad ar M atwri | 

Sl«Mn thai in. I»ua. ataa p«r ' MM" J» J* *!?? **?? "-«• |Kinct #al>ir fcaca ua. ih. o, s.^^x .a. .citinally ^raamUd uJTT 

E7r.r. .f .K, a-^.a. i SjSPSiISS'^:^ S^-^i^r li^SS^I^B^ 

U«i lMj*Mkli*te^*«'tl*i UhT'y*! *? '.** ^ "j^f^ *^!— ''^ ** 

>«<NC aa 4M a cim«<iraH> ta Uifr''' "*"*a« »l wttk BwHty • llaltyi 

ClMn« B«MM)r. ara inartivr th».»- i, g|i Utan la pay a« tlw 

Ml tBvr- alWr aa ter aa amplorfnanl %o»* ; p^M MM la Mtaa Lard tf ■*« i f* 'r—^ y* IB— tmiliHi Mtf «•««• tak ta Mw MM««ar. Maardlnc tc • rouch nti- 

■rtar to ««• *ra«>n> >lar1 or aftar , «Mll |lirCat«M-Pina-Brt4t mImSiM SSKm m'bMM Uh Htclir rsltf'xi lof li *«<#k9 ^ UNCERTiUN QUOItllMS 
CUE Ci. lEET CHANCE 
Fti.IlT ^avvarr* what dual m 
d<'>n( » Mil* lia«rlin« m<*n I haw 
any acarrlly fl Ihmira tort Ikla 
all local la«M 

nv- CiMraa B«Htly Anally haM H* ai>- 
iMi al Nm mi. 
M 

>«!• 

kiag • aiTMf play ^jjjgig Wttmwm !»<• 
»i PMMtlpkta ul raak f ■ tar •< » taWnfciri falM to alto««4 

Tha romprlii.on pr«Mni«*d bv lha It la propnind thai hrraaltai in- 
^iiKYton fitui^ alrr^> »^aric<J formal arvaion* in lh« rKom* oflicr 
Cmmlj flroup to in- »upptonl praarrlba^ iw«atir»y> Ihrra- 
by Aaiac away with u«al> i a raprmaa* AImM tavari- 
•My llwaa liartaa laba hpva 
whan aikad to maka an 
ratorttai with lha m»Tv *wh« rbwi'l 
you aah irmbar ■ »ba ara r>«4 sink- 
tac ' ll't r lai n i Hwt a aMan— wa> 

aUavKal irvMii li>« |»jbli>h*d in 
li Vaatkty tnrliida Uw M- Tliat MMPNl • Mai a( appM 
WJI) waak*' tuplaymanl 
Kquily n aftbira. inrliidtaa 

.aHhewA 

tly 

laaaa.' Plymouth < I fill 
a«a typM •( rwl-rato lirkn>. SOATEOIAVS 
ACTOR REUEF 

, awar tS.SM 

TW Mala Aalaaaf CM M| 
waabi <r-M4 tJMii dv^SB 
Mhari bu a ta am imprnvrd apiH iMl 
toaak. Mm* aaaa4. bMl tbar* »b* fair 
•Bta M paaa. arMli toktnn •« IMjB, 
1*111 Ba Ma HtoM.' AhriM 
IPM-4* n a n a Mtof* wm a laUl I . ^ 

af MMwrwIiara araiwi tJM aroaka' ' **• 
amptoymaat front IJiT (aba lar tha aawwaMaat 

M7t tint ba n al ChariM Baputy Approprialiona Cummlllaa flvtaf 

TIW akMr* mm Mf tfaa* mI taka tbrrpunr th« r>tM lo rfrr»« Fad- 

rral a^^iitanr* on (h« (ama ba«i> 
workrra un any elh«r WPA und t r- 
ling 

antf praaw^aably alaa bival^^ad HMMb 
laaa lalal ta^aba a^aplavaaanl bb* iC't.NV: $1 I* I 
acbla a* IM rUimMl to ba 
n paato r a aitvmc vi«iu>r> and 
IbrbtiA aitathrr (u^nmcr ai 
MJM: pMi br al that Arura ratiae of lha ganrrally 
u»^l li*r louring 
aM una lad that thara 
tban l».Mt ar l*M Admitttag tba apart baatlMy 
ana. h » *" 

MM » ^^^^M IW AHb Adama Calar a dB Drmacvbl, 

^^^^^^^L^^^^^M tfnfaPitf UtaUtha pruhibitton in tha Ttaa and HaaMaa.' W rn drar 

TL^ ^-^r ^^^ ^.^^ t « tall bod bran rrinovrd b. Iba •••i ^"•J and l»«b aiwh: 

•raw bWIP^BBMb ^^^V . . _ tatiMMto ravua by labar imianirli 

kandBlMK aammnta* acarad traak hml wilh midiil op- t\ iM-I.IM: nm> Cmri f. 

parla d lakinc a rwt Irua a *«a al 
MttflP itliSWd Mvvv iinhAcbI 9i9^y ^to^SW' 
jg^Jff aaltatalaB piMBi Of 
ptoymanl 

rraaatng rapMly ta raroni aaaanrai, 
but M l rljll a minor mallvr m toj- XViginally II na* rtot tha pwri 
of lha WPA la ptrl lhaaUa p ia i arta Juaa M 

Millar, al 
Ik^rn. N Y 

JulT • -tklrtrri 
Gaarpla. al Sullr 1*m Ctail Na«* Yarir Cak*.* fey , * 
Mpilaa Oram and Williata l^m, al tm.L.1 

July M: Loir Wila.' by 
Blac-hmorr al Ipr.ag Laba. N J. 

July IP X'i»i) tkitb tba Haal. 
ra%ua talth mx>i« by Rudi llavil 
Wamlcb and WaMar N 
La Ti of choriir m»mbrr> ara 

prinripal point* af a wpap r - 'i.^ . . ^ . 

katn, tha N V W^- .J^- ! '^^-^ T:;: ."kSL' 

"* ' — " -ha ataa* to ' 
las. U Laui* a ■ 

1« to put 
at any othar paafafl In ath ar 

if it« riiT of Parttond aant* to r^tab- 
lith a tt>*«tr* pru)rrt. II would pay 
lha aama parraalapa aa if il mi autf an 
artora ran aPord 
»l> by raprtwiva taaury 
lord to raaaw m JpfcMl^iirilP h li ifca - ! HotM* the th aa tra pratarl mutt 
lOprMd Maadaii >m. mmint Mka«. THREE PffiMCAIaS FOR 

trtM nolrdi 

•ay.' by 
back to tha 
pratan mutt acaai 
lull tha gaunt 1*1 of an Hading ly 
»ocal group fbiak baa akaaia a Ik A*, TEOfU* $6yS00 ha ' ^SlS^TutnaT tOpaaiap iaaa M. anlaaa a«kar« Aug. t> PrakloMa Day. by St4- 
nr« Fiald al Rullarn 'AInaya ■•>• 
manr a . by arul »ith Taytor H< 
al iba Pwa Gia»« ikaatra. 

- _ -rm 

U BmAhw aawPlM mmt M. Y. 
ItaM baah-rv%iawar. at LacMl Val- 

Amc It Man* Happ* Kaluraa.'by 
>■ K Laur»n al lha Sprtap Laba 

<M. J I rommiinily playbliin. and | •Aalamabad Oalrtrb ' V P 

■Alrlran Vin»«.,d.- by Glad)t Uagar ^, Arcbw M«ni.M rr^nady. 

Vallar ArmMapi, al Iba Cnunty Korytun -Conn > pU«houaa. 

Ifc^ -Maaappa ' b» H • . MiMgy. Pi 

V^MrWiMSTTbr^ County thaau. Sullr,,, S Y 
al Ipriiv Laba. 

Aug m Wallf of Jarirhv' .^w- ^ 

Va|j\at lkr> by M I. Duff lu. al Haw JUSJrJLu^ M« • 

*—'--"[' n lUiliM. Tapp. * 

f*pL 7 SaluH Tinipa 

M*i)<-rM l>ii»i«id tot SuBtm. to fall m tailh laiMto i««- 
Laa Aapalaa. Jun* It parttont lhal lobloM tbaapiana khouM 
* •» Ja "f?* **** givrn an uptMUlunily to rain a 

'*£ y "^"'"J I. ting in thrir o»n prola<uaa aub- 

dTwIaoTn lS.y« -tS "'"^ 

9>Sm Im23 ttM*'''alrM«Sl BprBpTpi 

wMi Friday aigM 

oaaniag* rviaitaalina 

it(r dtoturbed howrvar. u 'Marl thaatra projaci baa baan votcad by 

Harrington. WPA haad. 
iiigton hat ayad propukali of 
Artnra E^u.ty lUautbig >aka to ladi- 
Wtoaa Pwtaa B.* El l »wr l i al pa p a rlan ra 

HallyMnd <M. iMki <l>- ^^^^ to Orl ». NM» to ckllly Ike Pwpl a.' nata_ ta Pa aavantk atoatb Col. r C 
!ji . fgf j^ ft.^^ »H" Harriii i*a Iba Ward.' J mrr\ Si->< '> HcjII 

a ra«ua. ailh ana musical irsSi. Thara't MMMMgly no laal Ika Paapfa.* Playtaniaa. ' EDDIE 
GARR UHT Pay." r»\u» aa- 

f^rtoair Tbrairr . Ptona .^mbhd by TM rMlar bap BtHtara 

('>.i.ii.ii< N ( j,„i« It i^*i«>r al RMlppBp Ikaatat, VfcHt 
^tant aia MMbiMaiy $m makrap P l aiaa. N. V. h Itopaful 
lhrt>ugh Ih* 
punrh Irfl at tl Mt 

-TaMla Talaa ml Ittti' Mayan 'lat 
nkl •■•l.tM: fl.Mi. Haa Mw tfaa 

IKWP 

Mith 

f< in.«nc««. on alaKial r In N.Y. 

Juna It 

M*n« Happy llalurn> ° »tapa play 
bv S K l^oran ha> barn bought by H patof 

traly ail 

I 'lat _. _ _ _^ 

' ^rMy * y **' .. *jSf 'S^i'i^ WalMm BarraM ..r,«i V nor I'.yiM'- 

i^!|i«^iM laa^Sii tar pW- J***" "«» ••» Braadaay (rfoOuriiiu 

— " — * In Aula" " rilla aAUCnOM SALIa 
»V. ti. •• • «- 

I. i.T 

l.*Pt.K i>T<Mh ■ - 

•caatatota la i ataa* aiaa > 
THEATRICAL COSTUMCt 

STAOC tCENKHV 
m»r> riBMTiar (Miutaa 41 
wibM-riptMM CWW HI •• r*- 
MH •( • pnMnotMMl pit t t ml bHf>- 
•vt wnl Ml by SakOTt U MtA 
ToraH VMkMl rUMi 
VarM-TMIy'i aHmMrh 
off anr 
Ml iU prevww and 
«ith U«* (tatammt that 
th* pr<iin<>li<>n was U<a gaod 

n,«^p.prr ."'T^ tha, ih. Life aH.t^ 

.fit out ..f t hi. wart*. 14,-^ ilM f,rt lh*l »>• 

to N«w YartL 414 Ow 
a«4 IW« 
rharga* 

Ih* 

, ^trtMfV ha<1 bem 'boo«tec(r4 ' 

A alatemmt by I,if» — | 

I rlar«4 iha< Chaplm't at tony i toiaw Yartu 
, • wvO in a<lvan<« of Mw MIM pfM 1 Aa4y 

^ ; hw at tha J«M IT MM •( •» wMli a^MOT # 

.. m^, i,imiia u w» i»m " - 

Umiraal M • i^llMa. M 
^ndurl It tha hi«hl7 panan - i 
•baa4 rl^ararur of Uta payar. witfc pr^^^ ««M CMH MS | AMm >- 

*v«f7 a^uib aad paia>nf*b tm Mck ,„t»r«4 ala Cvaaiim ' Lika a pa«a out of a IMI Eaqulr*. 
Mawa. c«n«ne4 to bed ar<-i4**l Rwdr Valla* «atxM paaa a w M ii aa4 
ia whM-h b* (uttaint^ brukr i fMt | tliair friandt at th* Uarma TrtialMl 

Jaaiai Ronald. 8ra<rh auibar al , 'WHiraday whaa lha DiBla 
nraM Can l Hang M* - « «it<ii« In Ka« 
Vwft. ■rMlili Anny Miad Mm. V»- PANTHER ROOM, CHI tnm Mm NBC UlaM ralH af Oil. 

Wnty Baimt to prawnt 

• mm^mm mm* wiik 

batvr rawlti on aaria 
kat marh to l af ilMpI aalaiman' A litti* danr*r. Jran Blanrh*. Ulaa 
[tm»4 wMh 
a 4«Mi 

la Mm vary Iral imu* ai r*car<h («r- 
<i»Hiiiin1i But lha td aa U 
a If J < » pa r toa«at will """"^^Jg 


TW nan^AMflWM iMfVaAt li 
laa m ra* kr "Wa 

tuinc' a< a botlotn -running (liaamcr. 

Thi» ii c»uMn« torn* unratinm in 
CVitain ri*w>|>ap*r rirclaa. PM 
light \n foni.lru* a eraek ky Wm- 
<IT> M. T. Mirrar. aought Xtt ronkt 

i akaU w HcMfcita. 

1 M ■ MMpUaM Yafft kaaN"aftor» kaa 
ulalKWM Sroap 
by al IfMl taxan houri any 
»uch report. 
■*«*ral radio itallana a arrka* ky 
INS praia>4 th* kaal tWtnl 
wbirk wa Ika wira ■wi K- 
Bviiig. af WOW. rM^Hawfy* wkkk Stoka* 
IMt la tha (all 

KaaandVM holding up thr publm- 
tian of rr*d Srhwod. Jr '< 'Wh*r* 
Ar* tha Cuataaaafs Yi 
iTa Mt Ika mn «f Mathar.' far yottag »>««•. Ah 
ki Auguat by IVnn ^tMnkiM 
to Ika m mttm af • his 

k* iai* wlih a grin. 

Vallaa waa on hand to rod*! aa- 
)m$ la Mm Millar, rapraaanutlva 

MNl Mary it**t Armrdinc to tl 
IH* gorg*ouji bloMfW i« an old (rirnd 
• ho It known to hrr fiwndi M 
Mollis and l< a manufarturvr af 
Ona al lha nwMt rauthful 
mmt aa nu i i a naatly wMk i 

MlaMii Bii al thu air^ 
Hitrrx II abn\* par despila i 
abt* outdoor rontpatuh 

It waa a wnart rrewd thai tumfd 
owl far ahow raughl. an4 wktia Mm* 
Niaaa* wai >wa%ilr kilM «w 
ran hrr a n*tk aad nacil raa* 
rilotrd by l.ang, a 
grad of Duka U. 
i"! Makmg hi* initial burg, band plava 
Anar ila aaft Harmon, laa. and Cr*«ory ^rarra. 
niaaa. totning arrrpubl) Haraaon 
alaa aatoa -Sitting On 04d Tup Bail ' 
hmm kMaM IkraMgk kia tat 
in •( Kyaar. 
•ar Ikr. 
AIM at tha 

l.MeWM rirru 
kic >iii>'^ doal 
mjm Pubikcatian 
•raaklya 
Ta «a*i Mr ki 

oaAWl. to 

M • 

li Plltiburgh 
OawMa. Paul Blorfc *h**t «hirh dit- 
palckad Bay l»ri«la to Franc* I D9L WmrJLO. 
YaamT'i IMrail ki • 

aku af th* p*p*r— which 
murh apar* to plctur** ^ I !S ih^ ?£?'ni^ L. Maa. aa th* daUy'a 
■MMCtr. Is la diract auparvtaioa *( 
Ika aqdMtotMn. white th* etrar aM 
tflracttaa a( lha papar's caaapalgp li 
—which I 3 Ma 

^IrtiifM and ^gg^ taik IP M 

to waa tba* | ^ BMitt Vtap fftam. BmlaB't afflltotton with PM to 
^roviatonal on* that permits him to ' 
r i nuia hii paal pi MM Mkl^ifllljr | 
•t the saMP ftm 
rut duties wflh lha 

tha city*! tin Mil Mayar, Danial 
was baguo Monday (17 1 I 

onp M. barh and a ^tMf^^ 
four men 

, Moan allaprs that In an Intervtow j Visiting trcmen who lined th* rail 
Iqr , arilk f. A. U « gkto»,Jarp>ar psayar «( tka Obaerralton Dark w*M Airtime§ A larpa. toppy-briMawd straw hat 
with a pink rtbkaa aa it. Skes had 
It thra* yaara, lavaa it puts a n*w 

feBBMHlM^r* vAMftir (kP a PMPi 

amu M wiwI patranae* 
Had Croas tag day »a« held 
trait th* g*n*rai public 
swiftly with dimes, quartan and kalt Op Ika 

tranapa at e:niMii. 

Dalralt. ariginally a 
attractad 
dprkig Ika la tha usually 
induatry. II only brlapi tba war 
rioaer to home Creating military 
I seemt to have sharpened 

ckarltaMa aava af Jaa MadMMic , IkraaL did four number > Itay Si BaJ 
Xjoodky*.' ker own arranprmeni pf 
'Amm* Lauri*' and a aock wind.«9 pf 
itMi. JokMiy' Ska did laltar 
I Umm; Aral in k*r awn way; Ik. 

BasMua Bakar and Itotolly aa 

Waal migkl treat il Joa Wintata, 
lacalito. ■>aaatoa»d P^ 

iiiai tkraugh hp Laiwli 
•d 9*1 and 9el rai 

Orrit <fi. All 
$1 MiaimkMt. II. 

^m 

PM_ 

m Unlik* moat lacal nllarlMi 1 
.haapt daaaly rli 
'MMMWr. malliat in p (a 
raa iaU n g f naaidiribly mora aniar 
' toisunanl tkaa to uaupUy aapa rt sd 
during Uw a«-liaaia. In . " 
tion U Mltofa*laij 
grotto to a haat hMaavay 
tically all af ttlTple'pMSp Mm 
laascs fram subjects ptdurad phmi 

accompany all 
publication. 

p tiai f U rula. B'i mmm Ip kPdlnctly 

charging R< 

bU tor th* tiaiblag a( a ai 
MilwaiUe* buildings by Idsy Ruth- 
kowtk., 'ibe mad bembar,' la IMS. af a full 
actor in th* titte roU of his 
■Im. Tht Dictolor.' In the photo 
ke retemblcs Adolf Hitlei II 
ckargad thai pMblifatiap of CUaabetk Tatoa la V.t.A. 
Eliubeth Yste«. American author. 
^ ^ racanlty ratwraad from awaral Cannte Boawell went aut to Ipring- 
Aeld. Guy Lomltardo boarded f»r 
Baatoa. Lirtty Cotnri flew tj the 
Nak. Bap Coeti honted lo Mriro on 
Ika CiPM. Haarat aaac R. W. Barlui dlractly. 

In araas where the old French atill 
lire. British groups aettled. all Ika 
latar groups gathered acrordiac ta 
tka «r«p IP fciiilpiii li 

waakly aflar sama I 
Ika JiMa 17 luue. coaUiniag 
disputed pirtui*. had alraady been 
shipped out of lU Ckteaga and Phila- 
prMiiAg paM^ and wiik 
I aUB la BP «« af Mp« Tpih. >af I 
ty. kaving 

iak daalroycr. gamaiilk. A 

of hit cli*nU ha*"* ha* their books 
publifhed In thto country through 
Mary R WaUh. Bo.ton literary Cab Caltonray *«p l ii n* d k* hpi 
jumped north for a coupl* of day* Ip 
fii up things for 'Little Jo*.' th* n*w 
muMcal show h*11 co-star in with 
will open 

hi ApbpM aa* mm iiiwliii to aat 
Ltwto to 

to ■R li tMt Ihpl 

ki PMPy af Mm iMii iMiiitafc wark. 
ars kat« agraad ta giv* ana day's 
' aamings out of each week's tor n ar 
, rrliaf Sometimas the pacts are 
I mad* In localitiaa with th* n*ighbor- 
kaa* kigwig pIckiM MP Ik* callac- 
«« • «Mrk «iv «p ani II «. It isn't aniy Itotrait All 
th* Suto th* war haa klitikrto«M 
Ik* amusement business, la Fllal 
tka larpt Polith group it enlisted in 
piMridkic kelp lor the homeland 
H a large Belgian popu- 
It to akaiaua wbar* a graat 
af Ihp n*v*r r r op e aad iipw ataif a 
down. Icavuig held wide ap eu as tar 
as summer is cosM«med. 

Floor divarliaaaaMMl to cappWa app* 
aMad arar by Marty Maaa. Vpa«a 
«al BMaMM to MpMl pa pMMp 
traUtnaas Into hi* m r duties, and 
while most of hit f»l-dc-iol is *•<- 
vakmed M a kituak kaz*. it s of tkp 
k iPrty «artMy aa* aat offanuvp hi 
tkto ipal. AMtfp fe«H paotuig mt (how. h* tosMi off a brace of raa> 
tinci Bett of the<* Is a 'Boompa-A> 

l>ai«y° twikt utiM CM si atari aa 
shiiu (or kit af taMIl tMriPi hi- 
siructMM With gato hi «w Hap. Far 
Umm la aiallew Maatf H's camicat 

Mast to Baa*. Caraiyn Marsh aaaily 
caps Ik* eradm . An Al Bm k*1 pm- 

ker af Bikal MarJto " MalwaiiaMa. 
latter beinc another tufil affi^riaa 

Easy on the optirt and wHk rirk- 

limbrtd pipe*, her torcby tbrtaikii^ 
IS classy 

Del Can^ and Oiaaa wouM Isra 

better " - _ ing the tulip faatival. p* 
large Danish and 
In fact all around Ika Ciaat 
•raa ar* pteaty of tikiina af Nafs* , I Poorly praaeatad. it datrada traM 
I ' Ihcir later aurrkrc cos^ Praakli« atww to aa eigkl-gal liaa 
aflariM plaat* In pulrbrMude. hhl 
Uttte lalaat HawevM 
calarttd. i to 
halpB. Jokaay Stlvrr** comba plays ahow 
■a t i tf a c torily. but lU dan>apalion 
variety. Al- to ■MTTariiKliL WW — w t ir af 

r. havlna •MWtoM • 
*Miu»iUi M aMl 
T P. LMHt 
W(« tiMi VMl to CmM 

MM M hM Crft TMt to MirM W«nMr W Hw D»Ut Mtrrw 
r«c«v«rMm aftor «p> m - 
toMtt lM» IIM 
Ml to t»U9 I AfrtTM 

•n> more 
wmt w n m 
HymM MMir m mm 

artion bruticht by Ihr fminrr Hi MB« 
iwrtMMi with a 'harr rtral to Ml^ 
•eta trmm ' miMMtew 1mI««< TliMir**. 
H« was 

I mietvn.' aaid on* 
U Uw an WaltoT ha* 
11^ llw Oal'a Away.' <^5utchl CHjr ha> 
baar un- 
ha%in( Ukm away tha 
lOT'a mi^f a( tha Pair 

rmr». Atom- III 

Hbrry Day. vartalT a(rn< aai aa- 
riali>l Mambar <f ^arliitmrnl, lafi Aba* Kaa<il yaaatlaatoa 

Ml City 
Mtlua Kar|Ma Wtm aataal aalltoa m th.f >m« a< a W rtMtaw 
He a aallan many pm iniwub aft 
<r|<a»iti»« (heir \a<-hl« »iid 
I tog aara lime lo aoH 

In4uatijp i« barkina lha tflorU til 
Crieb J«rl MrCraa 
for bt» ramb 

Cbtra Mara 
tbrai to tba ba««Mal to* wMh bar Waa^Tbya. m Ctoatat Wtrnitf ^ 
HIppsflaaMa ra%iia. 'FImv Vatva^ 
lb alMi Mbatol ^nra araM to tba 
MM^WjMMium /how 

■MMwrt FHnii (toinii awO>ar ^Jc- 
lara alaatla a Tt<tn Cambla. provto- 
rtol r«Nntr l< b» i il*<t Saiton Daat 
Oara.' ml%k Oa»aM MilcMl «ra<<- 

'"f'rtoa^palr al -FraaMN Atwa.' tha 

TVMti ArttoM'Harry Pnatar mwatral. 
al Prinr* <( W«le« lhaatir. rather 
than rtoaa, asrtari to wark om par- TMMa wNh Iba VmmT Aral pp*. 

j» al Mw qjifir 

haa4i#, MbBawartar, wNb Malaa havMW 

»i(h pfNwti 

Michael Bak^<n 
to Otofj It and T P iLar* Iraaaurar af M ana ' NaraM llM MM !■ MMiiriM* I 
■laak back (ram the ToMt Thuraatav uatll ha mm M HMMM MMI lb ' 
7l»t. wbaaa ba baa — e to cbai* ttia Pm^m. 

ttaw rmtMkw maliifM N 

to rtKitinue iimrtii 
Mtoa m Ibair b u mrtow d 

■rtc BawM. I<«fnarlv tMttn aatf 
arttir af Mia luMtoa Hpn hui im.w • 
war iitriiaiii<iwt tor Trwtb N«wa> 
aabarm. nturnrd to S«<lnev !«•« a 
avail rr c awtly atirf rate a »«<«l ••«et 
lha nattoaal aatforb mi t«t»i>«rH«« 
abroad Walab. 

Hawarrf Diali bare from 
Yarb to liaa up M-O cajnp«i|n< Craaby > raadyiaa lor 
audit KMi Meanlime 
liaaiaal y tor Dacca. Prattcb 

Crrtira 
Awoctattob a( lltaatrKal 
Mortter aftor 

riran lour, dwring lahicfe 
mU French fllin> 

Mil al PaliM lactory. 

fcy 
JatMi CarfeM head al Brltiab Ita- 

t» pla> WefMly Hlllaala 
lllini<aU«i U WaNav 
'Lova aM Iba Oato.' 

Kiitoal fc Hacna. author af Taa bbi 
Wa' baa vrmen new play tMM 
The Oorxl Yotmr Man' 
Ger>rfe RU<ti Jr trird out al 
p laawiaa tar Iba Waal 

MM.' iSa r iQ^gli^ljC^ Ma 
fflM lipM abto* WarM War I thai 
9mm I MP aaaa bv wHbawl tba 
Prla Dtowa baiM run •taytot 

tba Amarwa* rtobto. 
Taw-Cittaa Pibna a«B >M dlra««ar a( aS?. 
Varb to diMaa mi hoUla. 
at danra 
of lha Kilter Slipper 

tmmSS ** T«to arar paiMtopa by Rkbard ike 

Herald Tnb man 
bMbad out H Berlin « 
aa Ihair Wharf af fltara Iball Ba No Ntahl.' , a»a« OPttobb BM Mill Md baea 
m Mto Alvto. paaaiatod to naatra 1 <*ff« ■P.f» .Pyy»_«» 3 l>' _ ' " »• 
VbM af Oto AHM Mtof PmmL a«4 My a«d M ulptor OaargPi Mfaaa <aa 

AaabuUiwa Corp* 

tar Pritt Briar, 
•a 4aaih by a 
■Ml a* a cbarga 
a a i mm by a 

_ Wa 
Mary. 
Graea Maara ratumed la»( 
fl«m Iba Coa*t to her Newtosii 
iCoMi ) baate Bacapt tor a number 
«f outdoor coaoert datot, aha II ra- 
■tola Ibara all aummer. 

Marry j 
l i at4a aa J^^^ 
n. Y oa frf* 
«May Harwto Jaal completed a 
»y wilb J irwM, wm 
LaaaUa Pi 

to Jaal roi 
ly ulaaaon 
^MMrtty Mt 

Pit IrMhol r-<i««ibine<l In a»»irt In M. T. ta4ia Mto Bfadarttoa^lT; I '^fc^ 
feaan a Paria fu lditot for 14 yaora. ' ^ 

•totad home by lha war i aw^C 1 

Pat PWMtty. laraMbMrton ' SZTlaJyMa ^S^b 

attr'aa*lJ<5*aMalMi ISaal^'Siara' tHHmtSin ^ ronrt^y*'w 

VB fftoi. leachinc Gary Cooper hew ImlllT I ll'lTi mu.ic m 
iieally ^ • a aaraival to >id«ry to amM war 

I awMite re1>rle^'e from Pre«idef<t ||mi^ 

m Maaaa atoktaa aatoaataa 
al Qi aaw laad aa bahaU af lbrf>w curve 
la aww af authatilical _ itta^ *acidad ' 

mmSCi %m3!*^SS^S^^mSm ka- "^^^^j^i. c»iy' 'WB) baa 

~ Oenaaa baohad by Mo»»f l<.r ace hkX* 

broadcaat without 
becauae they 
needed to ina 
BrMM July. 
Vlail af WUIiam Hicka. adMar of 

to Ulm. >toa taaiii a M 
rihar fitf Baar the local Tlaw IMb 
i'l win tour aaato.^lt>MHich hneup haa Andraw HaMtoll aa cbief 

of Life. Sherry Mtnf" a* Tunc aitd 
pra^aaaaaa to ralilap 

Mauiira Guttridaa. 41. f o r a m laa- 
tM-al-ci^medy twidiit tt>i with Wll- 
liaiaMa-Tbil. died m 

Dmm Ml Ho\ t> rrairr Untoo eel-' 

Sam SnxWi SnuWi -Dran. and 
Beraie Fierman Mrlio. have beca 
aapoinird lo W. i l....<n Cooualttoa 
SwilM-rUfMl l<r SImiw to r i a a at at BM a taatimaatol dto 

• worth. Hjagwritor- 

. Hotol SL Gaara* 

Jaaa tl. 

Jabs Biaplbip Hadb and bia baMa. 

Germatoa Amaey. Preach artraa*. 
arc ntoinint Die Rincluic-Barnum 
Circu* aa tour la New *-a'r^ tbit 
•ria a aa 

raar Oalialti. af Larua raaUuranI 
tba roof garden aliio He- 
Indualnr rabibd at Uir. 
where he pHai Ma waraa. Lyttaa ra- 
the Cocfc af Broadway prodiir- taken 

rixi 

AMhoucb war pu bava 

Oiaal n Union 

sir Ben Fuller « <ll tend Ma 'Jual 
Marrtort letilei ihiouch Ibe Vtr- 
tnrian >l>i follciwind coaialetKMi af 
Melbourne run 

Mtoar^ra. Sy*iay. anaual taa»aaliaa af aprtoc af IMI. aad "Walcvata Blran- 
tar.' to yrWrb ha loured and ptoyad 
II oa Broadway ui ItM. He'i alw 
ptoyed in Shuberl production* 
TW la*l tva yaara ba'i want bapira Uaivaraal Pibito. Ud . Ibatr 
dutnbwttoc aBiUato 
PMay iU> 

loumamenl al tba 
rr country rlub. Rye Juaa 
Par's annual golf not yet baaa 
(iabaa biMi Nba Ibrvll 

hma h«-i»llt 0«« 
the atoat n««Mil»r iiitifiiu •• 

Ifa • Nappv Day' Iiom liaNMei » laitowal 
" " T. B. ChMM Mara 
h'«(>ital k> 
. and actors 

Iv w Mann lanili nvci United Ar4i>t* 
eapiaila t to a for ■oalbara Calilarato Anaa Sbydoaie M South Si 
lor a e atwa 
IWwn ballrooai bema and to remain n pcn aH 
at BL Uala. laa. wall 
Oarar Juhnaon. anael ol th« BL 
Umiu Symph Soriett leeletlrrl praa 
tor llM aiath ronaerutite tear 

Bprae. anaaptr af Iba 
R. Ikaaira. Ia*« Bl. Laali. 
aa booker for attar la* to 
Oijiiiii la*t toll 

BpaM BMMi paa4i««laaM al Bto 
Bi l aa-ia tbiatra. Da* Brraa. Ma. Btot •wa atone to work NuirnvU 
a rburrh »leet>le U<i Mrt-ii 

curraal tor two waab*. Monday iMi 
K B\ ea« anoomled 
^ tor UA a Mb 

■mm Oiicfc' ~ 
LHw'a ia BL Laala 
P. Millard. 

I#rtc Bwatra. dawi 
aato craih naor 
WUa alio hurt 

a aratf «7S! A C 't only bai t y a aa. 
June 2a 

WMa of Mllbali Rinaldl. of Va^ 
WIU • hond. dtod iaaa it 

Remie CkOda kaad wm at Haattd'a 

MillH>n Dollar 
Loa Millar, 
turninr to 
pn'>lh'r aeatoa 

I'tnn AllaaUr hotel ooeaed Paha 
Balarday till. wMB en in aoaithern llllnota 

L<uui« School of Medicine 

'"rfcaSS^'aaiaay 'Ti'aM all I Ian af 
Tawa Bauara then Ira. itrawbaltor. 
will feature Wiltord Ma H aad and . July 1 
Tiby McBr.ino m cbM rato* Sup 
partina ca>t nuliida* Maria Mullr 
Balpb Cook and Uualto MkB. 
Margan u ImiHK ua ilaaa l gaa 
Vara Van Houten iba daarara. I^trpar.' aatwiaa play al Ctoir Iba- 
atra. draw hatter In ft l<out« anwnly la grad of Muny ooera Olbarf to Schulman Tnm 
Jacfcman Bicrr Ph. iie* Hniirlieii 
Cbartoa Babl. J<dw IMd Jr.. »nr< 
~ " ~ d. 

; to Iowa 
I Al 
Oi ua'f Taaaerr al Club Pern- 
Bu<hkill 
Herbert Harrw new edatcr ol 
Ootmly Ttaie* 
Kheaaif club to Hvmmr oaca rt bv 
Prad aad Margaret Sdlia 

Prad Warmg ratabralad btrtbday 
wttk party at Burbwand Inn 

Ota Bbarfc'f l wiag'ler» irtwrn to 
Cra«0i MaaBawa balal tor »uaia w r. to n Ma Srat day 
■arr with TVMcantni'i orrb 

Tito Mike Shapiroi 
nth rrirbrata4 
aad Jacbto Mri David C Bowi. anfa of Para 
mcHini* marw^ing diractor w 
to 

to a pic policy | John AHierili 

Gm-emmenI it further 1 1 -htentoa ' Bucb Hill 
Gary aa- , j u nto r 

M Bl 

Mclrn ba< •acurrd the rlictributinn P ocoaa Martor Inn ^wnrw Manor 
rifhU foi here and Nrw Zeytond of 1 Mary Hilbum • NomiMl* i Mh >et 

Iraveiiiag bM upon bii rrugnattoa 
fr<« MB >o« m» paoducad at Biea- t>rtapri 
hanl> ~ 
Maria 

lias m Tit-nli « audr tout maa da 
rn nldtiine mu>ir«h lor the 
tor Laurel Blcwanm boll in 
Ctab af Tito laa. al at kf lha tte catib biBda ka. Craalar IMn ' Binmy-i 

wiBl Hetaa Praaklin n^i Mhylton 
I wiito-O P at n r> »h<.w<« l.<r* laM 
•I'M HWadav 1 

Caraalto Sttabler C. \.. „ i .> 
artoM dirnlnr '1 Iba BMrk ll-M 
to lb.1 
• iiaabat 

rvxiwe-nr draato grad Bill H<>l<t 
b WariMMtoi^ O. Cagi J 

* I na^otj mm all mintr but wha« Is al 

BK-MAM r. LC «HT ' Iwptad U b« ctmM krr* w m lim 

Ru-turd P l>rah]r. (7. 4 ri w4- N. M pM^Muallty. rathvr than a » 

A 

n • Ctt7. MtHi, M« 
MMf kaa >••( itaca b«A cUna< a« arbirti aprrai«> a alriac al 
AMVlna ataaiar^. ' barttoad pMun 

la ar*«r«i jfiMlt MCMpailaw anck tmtittt tm M r««n prtar la hit 

ararklac ta a kartwara atara an4 paMMM w tfntrki 

kaayiac tab* oa eattaa alaM Uia Amaac h>i lltaatraa waa Ow aM 

Charlaataa quajttda. Btmm M Pta}hou<«. Prm t^aaca. whtcii pUija^ 

yaia a >a_lta *y< jf wnu«4 buriaa^tM u# la • law fmn a«a 

JUtaiL *Aa*«r A»ana.' , tMrv bf 

fei a kMk al vwn, Vm«Um Omim i«« aMan. 

MM.' 1 1111 1 1 1 alMr Manybia »lar- 

»rtgbt Darathr Kuhai la lt». ha nOU MAaTABf 

4rvut«4 h>in>«U antUrl]r to mr.:in( l.-nra Ua4j*r.. M. (orrnMMt among 

•n4 In tha aomiinf yaari K'r.piaJ band laa^r> la ludapait. 

a* HaU Plot r.a.b.' di«« raranily A Mdtar. Masrart Harry A Mall. graftal mana- 
a( CrjrsUI Bear^ Ti*">.t C'a^ 
arhick rtMM CrTiUI ^■wa.^^Cbrt.. 

'^^uirt^tMT^ UmmN naKiwy. 
arhlrli i n ratai MaMkall aa4 athar 
MUvttjaa. M yMf« tm- AST KHEPABB 

M. ariiiMl '^uaatlM 

alM tali Bw 

kroa4caatu>( af 
^t^^ caanactlaa n IBi a 
to laBMly ctmM waM M la ' »at ba m 

talaa atataaiaata abaMi tar- 
aria baina braa^act ThU la a baM 
a 

mCA baa I 

IBB MBTW* MarKar Um* I MM «( 

la raaaai. wlilcti may 
laaHir laatf la tita md oT RCA. 
Ilana*l4 roatinurd. polnliac aut 
Ikat thr mtrirttont on bri>ad<atti«( 
H raearM «rM Iral yla e ad an tba 
HM waa a 

rigM. ba argwa*. Ttwra- 
lara. having purthmmi thm racarM 
aa aBan narkat. W.BO. bM a 
fIgM ta naa tbiia any war M 
a( 
PBAWB LVPKV In JMemoriam 

ar «««. M Oa#a 
■k aarOUy a«r« ta 

lltara hava baan grral Ai 
Chick ratad aith t^a bnt 
> Baaaaa M. Gaatfww. at. lawglbM 

' iFWiMvUla ana rlrcut arrobat tfM4 
t la CIttcaso aftar • li>n| lllneM '. n, al RlarwrUM Caarga 
km 
A CMCK WEBB 

1909—1919 

ELLA FITZCEKALO 
AND THE CJOCK WEM MYt 
wiuj«B —iMw ammn 

Prank Lupi an . manaarr at tha aarrwd a praBt fram ylaytnc tham 
■Iraa4 tbaalra. Car:ha<*. N Y . for and vllina tha lima lo a aponaor thr 

II 

rataUa* ana white WMX> a«ar. flw rawlaa. a rw u ad MafiailC H 

fair rompatittaa. Ilia ^Mlc 
tall nhrthar a rarard la SMTaClpB ■ a«: «.MMaBMB ' * 

BCA'i aal!! lUha CaaMl^. tta laal Om** 
yaan rhac t ai far tha Brraaa A«« 
Guild la tha aaat. ha« 

aad bia tftttlaa wiU ba 
aMi bf tka My ta varlaM 
I t alaaii^ ta tt Tha 
I w a aag m Mcidinc 
ta tita altar ^ubltoatlaa. a«4 la 
IJM.aM rarorda al 
a Migi a aaac wara aoM. BThitaaiaw't ] _ ^ . . 

aBBlBr IB Bm racard r aa n d. Thia t ■ ^'.'^ J^5"''fL 
■plii T i m al tha Marat aanrTa 4a- i ^ IW iM li Ba— 

cMaa waaM aUavaOklBBnMMI ^ *Wla^ OalraiL tka «M alaay 

atnca IMl. tha yaar tt 4i aim ^iactiaa 

Id whila awinunum tn rxuUnr*. to data' It wawU alv la- '* 
CaL Ha hai a j i fc ii dwto aU futura rarorda far all taiM. 

rkai Wartac caaa la tha Mr and Mm MM 
tar Juaa % to la tha thaatrteal atfvartiaiac 

dMd Juna 1 1 tn Mally woad Itirt It. 
By la play BMW racarM. IWy aa»> 
, .'aal Itva withaut that rlgM. BCA 
"|aM MBC ara atftliaiad. and wImI 
la tha craatMa al a aw- 
H wUI allaw tkaaa ta dir- 
IB PITBHA 

PiUmaurica. tk, gliartar al 
al Hollywood ! outitanduic , M.%rBICB MOSCOTItCa 

■I picture*, died Juna 11. m H>>l- { Maunr* Moicovitch. di, Mlam 
lywaod after an iUnesi of two moi lhi ttaa* actor and racently activa tm 
4m to (trrplococcua Infertkm. Hu . ptrturr*. died yesterday (Tuaad^l 
ImI 4iiactiac }ah waa ' Ih a a w n d t ' loUawing aa ahitaaiiiial MARRIAGES 

Donna Albanei la Hank 
Juaa M. M Columbtn. O. 
radta atiga kUlbilly perli 
WMWHXC. Catumbui 

Abm Saaaica la Th.^ma* Padaa. 
J—a I. ki OiMa woad. Iiid. Ci 

_ la , 

Mtt kl Cktaaaa. Juna & Ma's aa ' Nathaa Baa thaa ipoka far Paul 

VU _. - nry. 

Mr aa4 Mm 
tar. Jaaa la 

la wan Mr. aad Mm WUIiaai C Bryaa. 
Ib Bm Aalaala. Jaaa & 
ia twt Mr Tn ^ WaaMi aal. 

rartar at RBA. Baa XSSST 
Mr aad Mm Dlak T -riH §m. la 
tat. BM tanaa iMaa whoh tha tac !^>"'<^ Hi fMBw If hi 

^""^ WW aai Kd C«Ili«an. aon. 

Mothai m jam VBMV WMI a Bva M^^^aa ' ma vaiiiaan. a 

wauld eoat. aad thu. prohSSTta ' 1^ .'^ ^ '^ A' * ' " ' »*"'^' 

Bm maiority of imallcr tuUaM kl I «^ . 
Bm country. U BMy wuit a ma- ^r f- » "lA t^vf^ 

nopoly let thaa MHal to tha leaia. I " * fWfcW it 
kl 
fci 
June II ^ ^ , Patkar eparataa tha Or. 

aala* »f»ll and aon of WriU *hiteman. Ha reviawad tha War- thaatra, Lo* Angelas. 

M. president af Weiiaa-Bar- dactsioa again, pointing out lU . "r. aad Mrs. Praak Binatra. aaa. 

applteabUity to this raae. and tr- *■ N^r Yark. Patkar la M tki 

tha Daaca' ki Ittl Ciri Danrv ' for iUKO. 

ftria-bora and gr i ilM alB al a Bom in Odessa. 
Fraarh art Mkool. Pttnaaarlca aa- { Nathamal 

tared picturaa as a aranario writer i Ruslow he made his thaatrteal 
anth Patka. arhera ha colaboratad aa 
Alms with Oulda 
ther* In II 

aad rame la the U S In laat. mak 
tag M^IUi^Nrw Y«rfc appcaranc* at 

aC laMaaa mm* Dalllak.' 

hVkfctoMM' 
aMal Waad to Rader Plak. ki 
Cat . June •. BriM 
He'f house maaagar Toured tha ran I wen I •* TkMIra Mart. Los Aacrlcs ouadM^^arr^ caatt that the ^'^gjMl^wi^Ti wwy D waji k ais*. 
MftoMlaaalZSMRBJSS^aJS! A^'ai C ^liialfc IrSfcr'Ta paittiaa toward Warii« ki kriaiiaH- al Pted Plpsr^ 

'mm hU racardi^ tat with Tanuny Hiiimj 

•Wki ta aiaa U a rraativa arlid Mr aad Mrs. 

a-kaaa archestral performance* have New Yark. , 

a dIa tl a rt iTa aad antfaal «uaMy.' arrhestra laadar 

it «Hlla ittaaT*** *** 
tegi af a pMfarMMin al • 
hp and Mrs. Sam Whltr dsugtiler. 
ta MaUywoatf. Jmm U. Patkar to ta 
It. If M War Film Escapologists ss; ♦ ••r )iU*r«. ar*«r4- 
W»r »t>«0 

,_.Hr t 

~ - ** ftmpMM war, vIMcIl 
^^JfW IBkM ■ IML^M 

ttiYr. runntna ol lh« totmlry W> 

■nrnt t* Mr Mate Ikay*** kM« by pan 

IIm laMrr *i>iw4 Ik* Ihralrfw 

awrily •« »r» lh» n»««frrli « ith IM ^ Bofrtraui luiy'i 

allrWMtf liy ll» •■••Wfc My f***- >hipnirnl« 

llr<-rnlly it Ka< fwl l»w fiv* I" S 

ttMM naval mo* air Huji. r»- f '" «r »«.»attatia« cfcaii>» 

r*' 7**',r .' "*'l-V^: al IJM laM .M* HmH af iJw AIM 

Ih, riMb>to.> urga „^ ^ mm' In Mm •»« 

At •>»# " "•» h««»»er. lh»r*f Oth»r« traw^artatwrn uihrr in Uw •••( af O 

a toalHic a<mn« lha aahiMlar* lha« „»| |„„, y,„ aMMunl Mdton wH»i lh» iftrntng Br M KAHMH 

■vMiklini. Jima 
Oaly MTw wnwH at Caory l«la«4 
Otto y«ar v \h» rcWMl kaark aalan^- 
from Ww4 Mh rtr««< to Siveplr- 
riiaH Piri crMl lha rrrtMt'll iirtatf 
OUwrwwa. wMk Um •■• 

•c mm 
nay Lat* 

• ■ <U>k 

af OiUni City Park 
Caiiar*it. ('am»y • midikay m 
■Htrfi in IK* 4ol4rMm< Plar* i« 
4oarn and l«ufi(i« loi t>»<»m maiwhiy. 
PWftty af pa Mil aa Uia Mrwctarta »<■ Hat r i ipiii M wa* M 
i •( artaMuhmaata iprf h« aMal 
' Vanay bland rkirkr* >M m«» 
pr««(y •* 
» rim- I !f* 
afC. 1 
PHMtc HiMMNa. li 
lha with Park CaMMRtaaianar Mwet and 

LM*nH CVwnmi i aiaiiar M^w-t >n inc- 
line Island ! aa t aru m Th^r* • 
nnwtdaraMa tallinc •f •■' 
'«. OMjr lmirtiaw«m ihM 
li 

to all hallya 
Mwy ctanar 119 pMavalk* » 

(liaiw Hmr« balUt aia atA 

but lh« bu)> air -lill primlttrd tiM 
u«« of Ihrir blatant pa. ryrtatn Mtaaw 

•d by vanaraMa aw w i ii u n t fWtiia 
■nvmtor W. F MaacaU i« «t»|>Uv- 
••^ kMory at Canry KUrxi l<.i 

VMnting callarm (tl !• 
Cjpctana » d»an to 
wtrii raw O wi m aa liMlrMt ff 
»«• Mlu<ala4 
faaaaton OO 

kl««n1rral Jitr>« 18 
Atraandrr Knida Kaa brfiin M-tMil- «uit th* 

r4-mf>any lab* In Parte T>>ry fol- 
l«<ar<l th« Prrnrh fovarnmrni > 

P rap»»ao<i« Mmialry aalMp to Taatra IMC Canada a> p i — ifcto >pa4 tor Mt' 
au>>>«<)i»nUy M BartfMML 1 W pradurtiad 

I •rtiMii aiaMaal kaya MnaaNr,lM«i ka arigiaally 00a af W«i»t m.cruph aaa wa r l» baiac liortMcopa king ea Bwif a»mi» Kia 

haaw MUiAad aMar a vUit HM'TbtMW ' ^^^^itnvllu^m^SimS^t'^MSS. 
D up (laator fcaitoi l<>r th* f«>t Paddy Ikaa't Baar Gardaa 1 111 11. I Paddy Ikaa't Baar Gardaa ^ . 

yaar ' 0«a ara b*tii>ninc la aaa ttM am4 Paddy iHUnc out (ran« ninntna 
hatil aad thara i IMtIa M aay attart* 1 MMalf Moto rontinur< to buy >^ M > aa4 to iaak» vtaual wlwl Ika tana tn 

tona baan raa4ltn« m lha aawa^apar d.arant.nuad Al 

ln*toad af rutlNif down lha nawa- ih, d.flU-ulty af tatUac pfl 

i*«-l lcM>to««. Adam* la u«in« all rt Fianta ba<-au>a tha UMial { 
a«aa rapMiliaMa. Iraa* tha i* aaUratjr < aay ka dMnniNy to aatUac pla y art aad 

Uwra'a tactiniriana la u palidly bark at raa- 
I flHl af Irmptaird »»iUit tn Korda plana 

Allhouch raarl numbrt of IMO 41 
pradncttoat tor UaMad Artiati kton I 
tt I* UMy kuy »«« 
W ark rod danrir^ I 

a ■ If w»..7 m m t- 

ar*. TWy kattra Ikayll tka I 

rrowda. lair or na lair, a* tha* did 
la>t yrar lit** had a p<r» afrtil 
m 'W. but didn t pick hit apttan up. j 
llwy'va avan diarardad Uw i I . . ... !L!L.'?rv!iJiJg!: gi! *~j,i;>-->-^" » Hit Pat. »( HmIA 

T^C-^'i: L- -- llli hgiA^^igrt S5U."V*-S:?r-?= ^imYkmmii», 

L^m^JH tmm^^mmpmmmt. ywM^»Waalkaal.u..| upua. Ear 

* to **" ' "1,'T *rh*t«ck miritt mak» a dral *nh lha — I tow Ow fMnf |«ta totich C'Kambar Ivl dHM^n wMQH 

P'JJ'^^^'** C<«rinm#nl pi ici lo Julv I» in an' ShM^ W. T. Tarp- at Caaimficr r»p<>rl. mora lhan Ntarwavta ara toltoa 
i.m>fA< ally adeytad at 
laaatMta abaal Ik day* af Caai m ricr r»p<>rl> mora lhan 
thraa ^uartari at aaaaaaaMM r«ata<l 
and wiiaa OM Si 
ihia mark atatad audi «itol aaw« 
•toriM aa Ika AtUat v«ktfrawal fraai yaur adt wa ' 

AtlMrMir lor tka Gotarnmanl Had aaa hava a kta-ahill>n( par \alua 
Karda ra*araa atwrUy to — ■> mmmmm mm ra««a>tad baU at SLIM aark. wkMa mnM 
Ifcit M mm. Baala Baat kaM hM *■> ^ kiMtaaaa krtanrta af »a *" * 
ky VaMa4 AHMa Car*., 
atltoa aiH ka alillaad 

■l aa tof m 
mahmc »( tai 
* fraMack ara knft at 

wall tog aaal l aMa akaM M 
arraa a( akdiUaaal baadtlraal Whita 
I mmi, aMMUMag naw tor C aai y . ra«M 

kHipliilHii. LaM Opaa 
' k laapla th aii' Paik. uparaird b« 
Ikraa Ttlyau brolhara. Eddta (;f-<'irr 
aad Prank raapaaad raeaatl« <• 

raplarwn 
IB B w liiiii kra «actoa Wi' . Juar Ml 
Katx tafa In aKow buainaaa kM ■ 
maan low h*rt »K«n Haalth Caaa. 
touatenvi Dr I T TkempMM ra> 
a( aM ; caivad tetovaaa. pvryartoMy fraM 
lalaatoaar aad at«M mn Ik* taratoal 

irato aa arrival and da^ita «H>l*n« 

pro»a»t». wrnl Ihrou^h Jt likr • tliti. aad ril»aaad ainra tka atari nf k<»- 
tilKta* In Europ*. unly Ih* ona on 
lha Gral Ipaa aaa baltl* off I'rucuay. 

a aallar runiparabi* lo tha 
•rKiak dlffriei.r» 

AiiMitis li>« f Kaigr* atain«l Xckawck 
ar* Uial ka daliaudad lha CMara- 

lar Ika ywmn MMt kr nkk n • 'Jam I TWjpaaa ara aaar avaralmc nt»>> 
tram rMto and 'Silvrr Xltaak tfawn aad an if •b«<( H all Ikat tha kaaNh WMikrtof. aa* 

Ovar 

Bura^.' ro\arln( Danmark. Norwav 
arxt Plarwlrr* M<« nialrrial is rtiltad 
from \aiMMia auurra*. mii>ily nawa- 
raala. A* Ika kaiwi markrt i« 

■aataracK ihara la aa Tita Ga*araiw a al Atollowad torga 
paraonal raprnaa* tor antarU mmanl. 
alM d.>allo«in( rlannvd Urcr ko**-' 
kl rtot'k drab Si hrm li « ki.os . 
todc* vhrlhar or not WiMi..in BH>ff 
»r>trrn irpra>e<it«liv* of tha Inter- bratkar. Harry. wWk Mt fea arralgaad 

until naal taaak. 

Hairv Rrvrl ma« kalf «>f the <on(- 
»ritin( lr«m <-t ' M»< k • (.ordon aitd Park ruiiiiiKirk » iih .U.a. 
Mr. ararth m lha awM 
M Htm lar to» 
paifea hi. panicwtorly aaiwaal Allwara at Thaatrlral Btoar „,»^| „ ^ ^^aJ 

■ iiip Ui i n i fM}m M¥mm jt>^ I mmm «■ tk4» c—ry aa a 
kka ky ■HwMk'k MUM*. Af«v i^aMtf lar yaar* wMk Jaae In lars* todualrial krm< aU Cirrua if 
awt Uiia yrar but MiiCfia l.<r\> a Fito 
aad Oruni ('(him runtinur* to diah 
awl an buardwalk rida Thrt* • ball- 
to Saady Srhaii a M<>n«r »irad Bark latond and 0>i< 
raco ofltriala for r»narinalMai «4 Bic<r>t r*'lirr tairra. and found thai nc aurh toi ag r a tot ka4 


aaM: 'War lan'l prrltir o( 
That'» »hy tha w «r ^pmal 
lal* kauir« dn<i I r»n>par* 
and othar paar* aubiacU 

li • ftaa^y it )oiri ur .^r^in 
11 V i.«^d« m* 

am lti>l «Im>II« and la-t pio- 

AmriM-.n. I tova aad kalma la mr 
rountry. aad I 
«• Ma«. 
eaa»*» Ikraugh offirial 

M urrra ia«ariably tVhita aoan* pii- 
\»%» lootapa has bra-n availabi* in 
this haa m*! been fi*rlh- 
M a laai Harry Bet*! i> rhar«a4 viik kaa- 
rountry J una W. 
aa lha S S Normaodir «ta'.in( 
aa tkal rr*a»M|[ that hi* n^aia 
Baval aad '.hat ka «a» aa Aaartna 
allaaM BhI Ma 
m Harry Claaar mtA that 
to 

Paarporl appliratMMi had Oatad ha 
>a« bmn .n N Y . Drr ?l IMS 

Tha M>nt«i lar ranw to liia U S 
nil a But -h pa**po4l 111 mt on a 
fc-ar toantki' «i>a aliich aiai aa- Indirlfaanl al<« B««Tt> 
fMkM .« an attrmpi 
laba Amaricaa fc.rlh MB kl< 
war I* 

M aMaiatara toadilii af para- ' 

! ckuto aaWiara •> uiaru uci nB* 
raacaa m Uia paik 

Laaa Park la toing da->prr.trlv lo 
•M iaaa lha awaa wNh khaia al 
to kava 
kl Fnm MB LOl IT; 

ymtUK t47JM 

^^^Mm^wmttf ^^i|VW San Praitriaro Jun* |( 
With a break In lha »r.ilh»r | 
x^aal vi t a l toa pariad aaliiaf in all 
■I lha Baa fiM»> 
a kaatihy 

in laal ' ~ a to kriag In allrM- 
MX ktoalat Paw tMNM now playt 
yaar the fnrmrr Calliar park 
operated hy thiee |.« «1 tun. Sr»e»i. . 

paltry a un>etlWd 
I da aa( baMrv* 

lha 

gruuada fi« halrad. hyatoria. war. I la aarura 

do na( Ihmh M M lha ricM. aiaral ar aartikral* 

lecal ft aay privato fru Mp to M*a the • lliam Reverf pa>>pr>n. aKo to 

iirki puMinly terra ilka irraeni rotai tii* lisa r:o>>ina. tlaiiaad tha 

af BM* ra aatry to a dancer mat ta>rn la ika U. B. in 
B 

ii 

Geaa Krapa ter aaa 

Swimmiaa pool a ill ba 
A A L'. mCT-ti henreforth Midaay 
attrat'lHMi' at thi. anlin^ imlnde 

(iaiictrr Bill- urtif K.,> ^ 

■r«a tUai Polliaa auh Ihd Henry > alhars kap( M aa avaa >«rl4i TlBw 
Bargara' and Saliri . Puppate aaaa 
lha only one* tiul drnpiwd aar! al 
iKal. \ery tligh'.l> 

Billy Baaa'i Aqua r ad* Kit riaaa to 
M1JM ■ _ 

1ay«L 

a« • ' 
lai «a( kaar. MM «1i>lt attaaBr 

la WtoMMMik «M • Bwr* LBHia la MB^ B m 
■m*. Bi Polm Brrcrra' <lirkr« l« t»ie 
tun* of lia.gaa »• ac^m-t tlkl«« 
laeek befi>ra SalR-i • Pu(^ l> fi<l 
t2-3aa eirtuaive of l«.4«k ^>k'*rtip* 
lion tirkrt*. wlikh aa* uadri Ik* 
MJM af Ik 
r gat araaad Hi aparatmff ara Otag- mtr record rutfou 

Cncoum Gr9v«, Wayne Kinc ihMtre tour. ^. . imrttki 
Mt. Royal Hold. Montreal. . .J2wۤk$ 

Palmer I loucc. Chica|o . . 12 weekt 
Rainbow Room, New York if mteki 
Riu-Carlton llotc^ Boeton. . .i Mdb 
Stotler Hotels^ 

Boston • develMd • Drtrait 
Detroit AXl. Detroit 
Strand Theatre. Locw% Stat^ N. YXl 
*'b(rocto ol Parie'*-B'way Hit. . .i. 
E«cluitve Monagemenf 

•. ON • »OBn • CmiCAGi^ • bAS 'BANC St ■ . ' Mali • Ci.(Vt:AS ii . A'lANTA SCREEN RADIO BANDS STAGE 


^MMafl WaaMv •! U« W«M «••• Mi**!. »•« Tark. 
■MWM •• •••■■•-•iMi Mttaf HinMUr tt. IMV ■! 
m. II*. aiaat* MptM M r«*iK 
k« «• Mt «i Mint K u:«L 
VILUi Mat l£GirS$9^ III 
111 m ROAD BIZ 0.&ltcniiBdMai(MMShm|j|[S[ilU^ letoMiyTotliiCiMilrSoaKs 

guyiH iUliilllC Vilh Stdn AiioNct a h Rail hi Mm 
Anay ttrglnc young mm ta^SXt. 
mm IM* Mitaiini juiUpMilran thai th« aUlM* 

of Humor overt hini and hr i.> laufh Aur- 
tak^i dirrrtljr in ttudu 
M NMil tMiM»< man in 
k Om BrtMM. mi Mk 

■ ■lackor— MMha to 
rram Lm AaflrtM to Sn 9k'i CHat Niiit, TatoM 73f TUyimg Wmk* 
PiifHi D*mnk W 

Draw* ati^ S*cli 

M«M«y (My 
to •I «M M. Y. 
VarWa FMr. to vtow al «»«rM 
•waU. if toat th« ntMry luro- 
pran rvatauranU •n4 tihlkiU 
Mighl )IM( u well raiM th« 
•wMlilu over thofli. aM b« 4on» 
iH. Xmw toakj Ito* • UMtor '•IimU of Pari*' 
ty rrarfct about Hit* 
tor t Mill om tho real Paria. t«vtt«4 ftuMo MiitoMM to t«*t In. 

Irftded c owa dy acwMa tn lU M-npia 
brr.w* actually llmli^ them PUn. 
vhtrh wouM f«»Mm cortain («<• 
luTM tt tka Mail 
ra4M prartica al | M La«li B. 
la«N ai to a itiiralu th« •Ktroma ua- Mm Maw York kav* bfofl mad* 6tltn4- 
aato to aaM far »M m damage* AM 
tor ru AA lo piotrst iiil* ol Culaal 
LttUa Nudiat.' whirti iho cUtoM Ao 
a( yaan. to- 
rortainly af arkat th* inlornational 
tiluatton may 4o !• all ■how buwnoaa 
in flanaral an4 raa4 lagil in partiCM- 
tor. 
HXiNNIIAND 
ANEW llM kaal in •avoral yMr*. Tkat ' in 
I* lM4k*t*d not only by th« total 
gTMn t aa4 ptayinc waMu tor aM ly a»m4 tha MM i 
triM< | y gaatora. 

al tka vlaual au4ianca 
ha to M«« toa aapana* of f«< 
mt caaair mmm mat i*A 

toMf^M 

«• to >— I ■» 

llM nahaa at Uio of • 
4air*a attooting iaain't oflrr • r**| 
tort af fonwdy. atnr* UMially jiul llt« 
dtractor. a (*w artori and a handtul 

ii BMiw ir tna 
to Wat tort* Ikai Ko had nothing ta do with 
ll wrc* of nn avail Unablo to rut 
aM ana laanal* in limo ta raad ■ ipol. 
ka toanc Mp. Bofora ha had 
toM lifeo y Hi doing to a Mfla rtaMa 

•ayway* Why araal paa to toa 
Havr M rarrying a gun? 
B*M doawHitoiaa al Ma af 

War tf li>riiiiB 
Eitadi It NUiinily 
nfii«iiBriLni art «( 
Va*k angW to to* rtoa 
iv« doartk a( toar* 

wilh ttiong boK«(- 
■ca draw. Only Ab* l^nroln in 
llltoata' iKayaMad Maaaayi and 
~ al toa 

to aa- 
• Mk SmhA Crtwi if Pitfil, 
HTjlMfuCirfPHeii f a TAIES ITS TOLL Daipila twa 

«OTirmk*lart waHi hit a Wttor 
rual af th« out-of-town 

up Avrrag* daily |^ 
la>l werk. mrludiag 
<Bl. waa MOM. Paw 
Iv a totob Tha war** a a a * M i l an from Cmll. 
Th»» b'aughl ravival af tolh tha. *"-— •< laUrnatwnal m( 

and CiMtrllo might bo »<(- "»«haB Naw Yark't aaurt aMarioa 
by Mrtro Tr»n >»i.c«i •Mad Uka a MMd al toa 

Mita Suaau af Paria' , Oim a m V ban to 

' toa aaaar ani top to Vmtm. mi 
ito'a pM^Mtor AMaa ar Mm 
ll yaan ^ to |Mi% toiM ba- hMla All Ika CaMiUan of toal 
Uiatr radto MMtopi VMI ptoMad ■ •" «a*o ti oliUn nrrlo. uaualiy foMaw* 
toa Cooat •■acutivaa a* wall a* any "** "»» *«aaaaa In thf aundry cmo- 
J ta«t in yrart. but tiw com- '•»'». f*m coag wta d into tha 

n«\»r got ta(rthrr »ith tbi* oart atda cato baM al 
pair on anjr deal A ■HjH WHi (J 

Savaral taaipfni loakad Danny ■ 
aral LMdM t ha atra*. and with that 
country duo to hacotno the ^ Umdon. JuM » 

bat oaulad amul^VilaTpaapla. with OFFERS PILE UP FOR 

■iamjr* romidarad tolanM- - . . ... 

^.«kia. a, to--,. I SlilBf; lAtt IM '41 of the flfihtin^ the rK»«KY« of 
Ha baa a to«a baiHa to I parU plant 
i* 

the Coni 
ltvi> fr< 
Muntrk. 

P. S.-11W 
tha aMil gk NEWT rOtRY'S OtOOP 

FMi YAll AS PKOS i™,™: ll bunrh bed Nrw Haven June S 
r>r>l rullrge boy U»n<i lo wuik 
proln*ianally during summer var«- 
tioa lan t h i m aaate time »ill be uui 
tlMa jraar. Il'a a l« pim group of Philadelphia. Jun.> M 
A ncm wrtafcia in political ram- 
_ . liaaiag waa ialraduead her* Xun> 

ralMtog to wark iliaplli lan^ Hallywo.4. Jmp «. * ^ to^ tight"^.*? SISl ' & tSSLiS! Si STmlLk mm2^ 

ailhar Garaua ar lul- Shirlev Tentple. iiiaally kb- '* '* uO""*! MunirMd. near Dun- thrr do one week at Paliaate tmiiii aiatoallMk ft wmtmmSf 
~ •^•tonco it Mac Caaapel. haad <olvod fiom hei IMh-Poa tMtratt. "*»• •artMn in»adad by p,rk. Port L»e. N. J Au« • and are le'« political rally - 

•I DMium Laboratorie*. who had return* lu the »rrern i«e«t fiaiMrj i '•aala. he ha* haM un a ble to ,rt lur a kork of locH-ty luHirt Out- Praturcd wa* a terhnitolap Ma dt 
!? ****-— a* hoy* refutod lateral offer* have been made tar Iwaa w katoai Ma kaM da<lrayod or m ptojrad aa la r aad tMad at Yale» the candidate, an hour and a aaartor 

M toM alto hka. Hry givM aal picture* m aumier and autumn, bal : Mkai. | Jaator ftaai aad Irrt aaMi « tof p^ipular mutir by the Philadet- 

arka Shirlajr'* paraab iaatal M a vacaliaiL ■■■'^ Jjj^ '^^Jjl^jJ^ . ph»a Orchaatra wito aakart Waad» Wat 

toar Ki 

"»»<i f.w A**ariated Tatoiag Pictures 
H# (ivrn marching order* by 

Mvhaal ~ 2*. 19l« Iqs' Kcp ■ FnuKc Amik War s 
OM^SeeiGnikrlMfvMKE U^MNMrr'f TorMit* 
TWk r«r Small EnUU Toronte. Juna 19. 
Ml Cl 
pt.ilMlflpHis. Jun* It 
D M HaaiiMMi. riwir- •m 
•I tart • 4m« III* war Tut I 

$i»mmg la Mur* Uiuifts ai 
and ptwi-war. A« a mallar 
I HmhIi Ihal «« mtgkt aa « an ffitiag to nfvrf mu tim* mart 
ihan fw. lor Ihry •ont ba abl* 
U mak* any. And they mill mmd 
tui Mt» fur Ihrir >tmo«phrr«. lN»tr 
« ati I la .MM «L llMtf ayUauM. Vm, 

•MVtohtM •■r A* 

t;or caw oMi ow. 

T»>r lu«ia wa» »iil««" ansmal- 
ly (i< llM r«^r»l TlKalr* a Imt iba rmm*ty*tM tn M«rrh of a 
mmII attola. iy»y >"^* in»p»c<«4 
a nunkar af tmmuy hmmm wMbMi • 
frw mtlaa a< tha ritjr la 
o( HaraM Ma>a«. 

Naw York vKh no I 
and h<\a purxniad in i aiir w l>w< 
Uiair »h«-rrabout< to iIm 
MiM L#<rli and Ol X tar t 
Mw air^t by MaigafVl 


t Nta a 

rormtr II > ak 
laalalKmtdi ry iliininc of aylalait. 

urga immadkala inl#f \ rn* i«>n now nrga U«al billtona k* iva«( for dafri.*r l«t- 
to a laiar a< HHlar. mi wmm wka wara K.t-riiixi 

• MUanal tiilut 


««l kll rlcHI in 
tfif l»k»l lha Allia* raa bold tha 
(Urmacif in « bach lor awhilr Uh 
AI Itarl Mnltl wt aaM tmtp. r«r 
tk»tt m m» mm tMUmg 
TM* to mm 
If tha 
OaNtiaant. ara wast 
>•*• any i»»»rlirt» Our acotwmia 
» iuk;k>n al ho»i»» » il ba trrribla 
Tha rntto af 1*31 would mm Mw Ihia rltv 

PrawiKa o( Miu liriftt a*d OIHrlar 
ta H ia altafrtian mm Iba tact NemndtlhyCrtteAlllte 

Am! Adolf dqis to Sidestep Bom i2« *Manr r!rfc(o^d*and : HiitjF H.riT »nd William Rrval. tha 
M>nc«riur and danaar ranyactivaly. 
irfaadad not guilty U charcaa al Mta- 
uM a< U. |iii>irti halar ' 
tm mt M.T. IWw lnrl«4| Mat? rtrlita 4 and 
Vtatrt HaaalMg, •!» aarli own an 
wland Ml lha Thniiaad Ulanda ml 
tha SI Lavramr Nad il^ki 

• l«-arra aaUlt katt laal 
li 

afkli 

and KMty Vnktmti ha«« a haoM at 
■twmaw taka: DavM M a naar a Kaa 
BaiAt'habi 
hufmi bibrrastes 
teiiriiUi.HiiWife, Bmadway naw«raal Ibaaira* iMy 
Ml cUpa ml NHIar and MuaMlMil hi. 
tmmm ml pra-AMM aaallmafit «• wad 
by an dto maa and dancrr to St.i. 
Faxriat kaaalars «ha kir lh< i 
tim a nta. Stvafki aridllai and b<ud 
it 

«a ihauM lat aaM ml ttm waway 

a»l«t|iiialrd for athar ixdwMiiat in 
t<»yii«ant for tha ihawinc of aur 
• liw. jiKt *• lha athar iiulii<trio> 
»IU fat money tor thair pradurt*. 
HMita Induitriaa will Make mc- 
aiy arar auppliai, and aur NMatkMC «n>T. 

fKnitId ba knfarpclntad 
■all af tl 000 »k< f<'r Harry 
Ratal and tsot for Ma krilka r : iMiy 
!• »•> (at a* lha MM 
that M laalaUva. 
Tka twa kralkaw. NMif. 

mm* Mir iMmm tm** 
m UUHk. «• mmmt* !■ 
H 

clakntn« thato naman 
la k* wmm, MM artually thay warr 
born Harry and Wi 

of K*\ inf 
born in tha VM. a pUra at Marmora tkbirb ba bat 
not \i-itr<1 m t»<i >rar' Harry Wat- . 
aan of .aMda and muairaptrdy kaa a 
MiRlaapal 


of rafucaai from 
('um and northar* Franca 
l*«*ad through hara. t paaaaJ 
la^rwal^wtoMl 
hua- 

m Ik Nitht'saO.For 
C»diW«l«d Ottawa. Jima ti. 
rMd> Brilifh ilaaa and 
•lar. aaw gtvlNg a aarlaa af 
•I lha 

Ma 

r. lha 
Ia4 

of 

paai huddla. ata . wa« fla«hr<l on 

cenn K ttiin «tih lh« 
tab Iba two had f>«rr rrm<S ft 
l>l*grun1lrd Nail tM4 

MaMy Banka I • 

IVavalMig an lulum powpc.it. lha »aa<ari pn *• acrca* a 

wara admiltad aflar aatarai ff*, * 
tftlay ar>«l »ara (raiilad ■ t»o r***^ 

N to IMWMI kl ""j^JJU^ ^ I MMiatly kaap tbinn wait iiiidri n«- 
trol by intt/iKling u>hrr> arid d>«-r> 
lo matnU n i>rilar riaitupa 
bate iM-rurrad. howavar. »hfiia«af 
that 
Ovar 


n to 

M aaa MMa* 

Irrnti lhair bamaa wtlh a 
•mairiw. .nrluding a matlrt<< 
U an. And v« aoa llw IMIla thair rar*. 
m thair 
tt ■ «Mp Mtlaa 
«birti wanta to damiaplp tha warl4 

A'xt lha trigbtonad wanton' Ona 
»if)t«d hara with Iwa rhiMran lha 
annf ly want ant af kar mmd. 
Mapa ara kato« takaw lo maka katfi 
■ton lagal raaldanto af tha US. 
Jiadga Bondy wa« infarmad artd tha 
takan w ith 

It tn ardor • 

gf • itwilir •(• .. . ml mm I 

«f tHPa fUn IP 

aata Aarpaa. TMa «ap to a* Um 

• I ihMtM Ow appaal ba da- tuniiiidaiM campa i gn, wbtrh ba« tha 

i»« attonwra far tha RavaU enthuoiaatic appro\al of tha fadaral 

tntimalad tha "wot guilty' plaa may «nd all p«o*>ncial lovrninianl*. calU 

ba chaagad to 'guilty.' far a apacUl Suixlay i>.(hl ihow in 

wa« grantod for Marry avary thaaua m Canada, with arraan Harkey aid Orrii Ticker 
Tl Sd Par Dcil ■ D.C JuM U. 

iktoMlP 
■ pMM* m W w iaal Ikte 
1 MM ki 

KaMil bean riaaad yat Intimalad. 
>Mw<\ri that 'onlratt would ba 
aignad in Waihuigtaa, whara ba m 
(urrawlly playiag mm* ariU ka Jomad 
t4^G*«a Martwy. ftr sraiMiii wha 
Tha allamavi for tha llavata 
pliadrd bafoia Judga 9om^*g UmI 
both man had cwtductad tkPMaatvaa 
ipfOMtr 


WMMb. Kaa 
Laulaa Braak*. farmer Slai Ptt t aa a . 
iw«r aparaling danrmg i f kail prMh I VIL 
Barrla O'Shaa In Hollyw^ad. taaaid I V" 
arraat af twa ai-co«victi In WfUM | 
twindia In Hallywaod. arrord.ng to 
Information aha lant har paranlf. 
Mr. a*d Mra. U P. Bf«ah«. karc •II 
kl ■ I 

A* 

ralad by r — 1 »— * 
I aaufod Iba lhaalia managrr la 
aor that part of tha raal 

At ona parformanra bafora Ibp 
rut » a< mada. ana Ptola auil i m»a 

mm Ml an War TMIaa Nwtr atanding la lha 
WPrld wara alto laudabla 

if can\ Miad. tha brolbart tarbni- 
cally may ba goad U.gM aarb aub- 
tact la a nniii Sv* r 
TUfkar'f \nc»ii«t.| 
«in aba ha inrludad m tha •atup. 
rrawmf a^ual billing with Iba or- 
(h««ua toadtr. UatfanHaatf Par daal 
ian, Krana 
Slift Farce m H'wud 

Hollywood. Jiina }S. 
Hotltwood It diia fur anuthar rito> 
biitg la a tiaga play baing 
by Criicka Mara mm* 
Kraana. I irama Katw ■■4 ha 
Gar>h«ia will pr*\ida Iba moaic. 
P.ara if Mill without a title, but to 
formulalad arilk a farcical 
of lha ■AnEEM OmUVAN 
JQIBFAIIMMCIIL 

TWanta. Jmmm tS> 
Wtik Liaul Jaha Parraw t a^ 

puintmanl ai Controllar of Informa- 
l<«<n fur lha Kotal Canadi.an Na\ y. 
laraMr Mm praducar'i wila. Mail' ,.a«a« 

Prank A Sratt, aacratory 

af Irm. wara arra it ad aflar urar ^S5r#Sl Ing Apathy la anyih.nf >n.kHiiM« at 
^Tl'-TT war. iiiiard ky raaulii m«»l Pto* 
7*!!L2S tm»m» to Ma. datarminad UMl Wi i ^J^l iCanlinuad on pa(a til Coaat wMk trto n — Wad hi a 
thay bava laaaad an tha kaaki af tha 

Otlama rixar naar tiaxal baadquar- 
tart With no pKtuia rnnimilmanlii 
■c h a dii to d kacatiaa aha wania to be 


Praaralt. Arte., 
Wamar Rkfunand to ki a critical 
CtnMiaa beta Miflaring from a frac- 
tatcal iftiill 

Hi WBf thrown from a hoi <a dur- 
lha Aiming of 'Ralnbaw 0\er 
Urn Kknga.' Monagramt pradurtian. 
bar hi 

iiMMi Shp kaa 
■ fepalhar aarviag with lha King'i 
RUIef in Ira^ 

• af har rhiat worria* in tha 
•I P. a Waimiaii an4 
ra n rtia y krtamad by 
Kaiia wfcan hay aaallrd at the >wifl- 
neto af tha Carman blilakriag 
Huwari'fi latol bnuk. 'Hut Water.' 
I WW dadir^itcd lo Maurarn O Sulh- 
' aha ra pi drt ly m the cantral lliarc'a na pl aaaing avarybody 
t* a anyana knowi It. it ir an 
probably Robert 
■ not hrakan- 
haartad Pri4iy iSlI to d toaaaar tftot 

• teat Watobord 
ha WithartpoMi. 

L.A. to N. Y. 
jjwrm oo o i Ai cuF 

J*«kto Coogaii'i una-timc fortu'ir 
IMarf »n the ncht sida af the 
lirlrar in a bankruptry paUlion Alad 
}• r S iiiMrirl ro«irt by Cyrus C 
AvaiiiL Vcnic* cafa aparalar. wka Cary Caapar wh. to tKJfala "Sttni' OvCF Al 

about makmg pirtura*. wiU appear D — ImWat Fbm C^^aJ 

in thira of tham during lha fall and j 1*%^*^ I flic IM^WCS 

winter monthf ai muH af tha taf* — 

fliiic fl rrleaitnc »rha<iula< Hollywood. June SS 

Samuel Goldw.rn releana* "Rtr Str.rm 0\<r Indu' »ai •helved at 

Wavternar' lata in Augual. Cecil B. Republic becatwc of tha raccnt pwb- daMilto'a Martha 

he attMuda toward 
'■arayard PaMaa,' a 
afaen H an Ar 
lha paat atonth witk a 
c c upl a af acanl parigripha 

Two doia n rrportrri and a tnck of 
futogi were on band for the CI pprr 
aad arant to ararh an Montgomery 

' c haica liM: Ba-Praniiar Pm»i May* 
natid. E»-PraitoT Paul vaa 

and. Wally Simp<Km. and Iba thaag^ 

<hildrrn of Km( Leopold!, for ai 
half hour tha prr><.|rnt> bjrrrd the 
fllman <ind then Turhad off to w:.',r 
or ale long aloria*. Ma*t of Ihem 
pr.vataly 
Mnnlgaawry^ 

al a mmm/L kal 
' waa a alary. 
Apparratly city dr<ki baiia^ad only 
Ika trrt part. l^iiirrx-a BeilinMUt, 
t;aarvc Barthwick. 
»■ 

ArcMa mtwmr* 
Ja 

Gikart WiaaaH 

F-rra Stone 
Bob T.<ppan 
Atica 
SAILINGS Jure 7: 'Nrn. York to IPUlk 

AflU . 14 J I Jut. II W Bonne) 'Si nta 

B»rba; a < 

June 21 iNcw Yurh to U« 

I. 

Juna tl iLa* Angela* lo Hoix lulul 

Jarfc Brnny. Mary LivutfUm Mr. MET OPERA'S WAR WORRIES kM.Y.(jiti'Pil«1leitActii«' 
J Um B i — 4 » t mmm at 

la aMitMMt. cMk imm t f t mm 
Lawr««c« aatf PmU Miwl fol- 
m ■ U* witll tU vatM Mrh Drop Carman itanw* mar prtm M tf 
m a Itatolity m Amrncan ttk9W 
tf thvr* II no Improva- 
tn tka litl«rnalional iitua- 

«Mr 

•*« Orrtiw at Mm 
PavtUM af Mm N. Y WarlTa 
Fair r»-bap(i(in< th«<narlvM 
Ofmjrc* tnd Oraham Nrither 

tStmttn faT rtMMr7S?t»« POT- 
iMMMn i Haaatot' and IClnc Rlc- 
M ITt. ••ttinc Iv* vo«c« tot tha 
lanMT a«4 four lor Um lattM. ptM 
two i»nit>< M4a, ha m. a>ra< a 
«l I 
M 
An4arm < 'ramOr 
tttmi Watrri t Maaba'i 
tH^ for Ihr iMd wttti 
«>hiir Rnbrrt Morlajr COaaar WtMa'i. 
■^raond Maaary CAka UaaalB tm 
■toata • an4 Lawratta Tkylar 
(ContiiMMd aa pa0l M> lS.MDKib 
Oppiiiili 
Cbrkllt Ndi Smki 

M«r4NiwiSiitvt. irr? «han ha rama mU '.Ho to 
jff rioaa to |M,Ma. Thoy'ro tavoa. 
loo. M llM aickal-tn-tlia-ital 

lika-aW««« 
blf paraonal appaaranra 

But what Kai>|>rf<«d h«ra U 
AUaaUr City JwM M. ' **"*'^y ••»' *^ 

Artar tryiM lor mrtm yaara U »ia*»"«^ auditoilum (mMI^ ea- 
liM wiB. Um Widow ol rra«. P*«»» Mjf. Um m mm m WmTt i Ut 
a. MiM»-Nir4Uiicar. who waa ^jJjJjJj-^jjJjJ^J^JJJJJJJJ'^ 

IMa MMM MMt hattor Uiaa IMM 
fMa AMia wara apraad around Mm 
towM rtiMfly through tha Chaalar- 
•aM daalora. It wai n > o u< h to alaah 
^lanljr into what tho thaatro. wmfimt 
rIOM U $IMM far Mm yoraoMl a»- 

Takiag 

■I - *• 

prtro of «• ranU M ifaMi «» la a 

niaainf K.MS. whkli atal kay. 

Although band < pull wnnl bo toi 
— thrra wara )ittrrbuti l>nad up tt 
I a m at tha boa mt^tm opante* 4mf 
iJuna tl»— MtMUaaa aiaal 
4 kaaU mt 

m TOOMMYYMKEE 
IHIIS ILRUIY 
OIIAT TALKS Allhoufh praaumably praparad to 
aicn a contract with Mn 
CuiM of Muatcal AftMi 
■aat M dajr& Ika 
atm ' IkPlriMOtfiidStafeFlv 
mm at Mf<ra ara Ihikic m9 tm 
raca l<> a ph tlo Aniah. 

•rtta Davu U th« SllfeWl 
torkar and Ann Sa4feHB || M 
tag IM CiMvar CMy. 

M« Mtil Or%m- 

mt tha moat un- 

(arlata of all opar a tlc aaoiona thrra- 

forr Staton u ich^dulad to >tart 

Dac. X aM at laa« a MMlk'a 
«i 
1W «ar b ckMly «a 
aHMtia*. Poraicn 
larly iacludad aa tha 
pan Proaant unavailabtlltir of 
to«at h ar with tha poaatblr unpopu- 
larity of corUla aatiaMlitioa at this 
MaT TiM 
■Ml MM wmmim af Mi IT 
par f ai aaai u ai Ihia aoMoa. and wNh 
tha tunda rocantly ralaod by tha 
lal. tha l«o4arMiip 
_ to a itroncar poaition to 
with. Ilaly'a Reiew RobiuM 
BM AirSpMMr (CM) 

aon but ha mmr u*a a aari 
arripta framod arouad 
Amariraniam kdao ar a haa aUrtod acttaa tn N Y. 
rourt acainat Kdward Ihaldoa aad 
Margarat Ayor Maraaa. authart of 
Lady,' whMi waa pr»- 
• flUari kr 
dllMMf Urtifc' tMUr Ljraton' plagiarlaM aaM. 

Coaiplatnt (hai(aa that 
aa produrar of Um play, 

had a M% llllMH ta MM 

righta. U la 

Caaiplaint aata out tha* tha da- 
rato u ad %Unjm ttmm 

ila I 

'■»laa( 
lann of a 

, pMara. daaa not da^va tha 

Mo of .^f* i^t* ^ I '■■n»iaa«ly 
faaavarad part 
had boon «aaaMarin« doing a 
dooling wHh Ptfth ColtMno acUvMiaik 
authorad by imif BmMI^ M 0»- 
lumbia kayaiA Wm M B a« Charlatta Naah waa 

UmU' in A C 'i im Boouty 
bar Mht by aud- 
g aacoptto a i aha 

tttird U an outHglM oaa-Milrd 
ar Niaon-Nirdltagar i aaUU 

Bafora hia daolh tha waalthy tha- 
ftm man al^Md aa rgra amtn t to 
W* har. lar Mtik Mm 

iudga Smklcr'a r«uiilg ate tho 
•or appro%ad a sUpulatian hatw 

rifht to II wail J alihijl laalag M. 

Tharr hava boon hinlt aha wtshe* 
la gtt marrir.l again Sha is U But TW MiUar band alao playad aomo 

racant OfM-nighlatt m aurh naarby 
towfti aa Ann Arbor and TtuU which 
uaually cantribwM 
big^r nama »ho»-f In IMlotL wiU bo angagad 
hiiu aa la l aad a d with thorn now (ovar 
M%l. and tha majority do not draw 
paili nn . aa ala 
to gain in Um U. B. Hip Ww&§ Mtoy Sp^ 
taro CrsM alao 
I action wlUi tho pUtetML 
* Kriai 
I OVriaa. 
John Stono. aaaoriata p radutar al 

Mth-Poi. chacfci oA tha kx Juna ■ 

Ti«4a aaaMlma 

I rotirnco MT aiMB atLtraniiaii 

ba vaatSTY. loa. 

a>4 iMi«MMa. ri 

I lU Wmi •«<» a>rM«. K*« Vob. N T ^CT.^^^^^'^ H'WOOD FOLLOWS ITS "wrriata Tha oMmI _ 
Will ba II on July C 

Ckarlotla. i< n.iw 10 JOE HtOmrS SON TO 

■iNanrMin Pitt>t>urgh. Juna SS 
rilm ronMdian Joa B. Brown'* *jn. COKWIN'S FLEISCHER 

ttiiMNnoiiiiN.,^''~: 
in Naw York night club anaala. 
Bond CI >tha>. now quartrrad aa a 
•ocand Moor ona Modi north, will 
ha Mm aaw lanani undar m ' ' ' 
caUa lar a total raatal af i 

by CrawfatM. 
raadymad a riothat ihapi but whaa 
il< laaaa aapireit. Bond will 
ot-or, Utiar'a mIo thra ratrnding up 
la tha Crilariun tliratrr 

U diractljr oppoaila tha Aator 
auaarnirrMM 
•■• r* Vol l» ^ at Mm 

Ciabia 

M MarTK. head of t.. 
haar.ng hit nama Eldar 
Marru arc old (rMnda. 

►» acrvica atoriaa rarnrd an Oar- 
WiB ha Hv>ll«'»OOd. Jun* SS 
Paramount n brni on rapilaluiag 
t>\e ad\«ntura* of Mi da l alna CarraB 
aitd Bab ar t Maatgonacnr hi Mm war 
«aaa. PictMi*. ta ha pr ada r ad bf 
WlUiaaa M. Haa. la tamporaiily tMlad 
Gay Ba Our Iju;hlri ' and d aa li 
vkiih t<k'> Holly«»<>J >'jrt rau£hl ia 
tha baiti* wtor k^ioaad ia 

ahiltad tj tt>« Far Ea<t !• 
co m pli c ationa. 

ia BKO. hat a dral wHh Mas FlaiUMr 
lo diroct the dialog f ir a Paramount 
faatura In tha fall t'.ing 
• will add ' . _ ' ana m awwrajr oppoaiia um Aator 

hB« mtmmU Mm Wrtglar ata*. 
MMMMMlfbr' t C ia U iiMii on paga fTi || 

AEce Faye's OpcniM 
Ma HarrW 
Thai 
•onfUod to 
af tha 

Mm 11 Moalgoaarnr Brtoraa 

After a month of amliulanca-drit- 
iag m Fi a a t a. Bobart M i i a tgo mai y 
ratumad toil waak to tha 
al aiudM to Plarida. Charadara to Mm 
cartooa will bo lnaact«, Votoaa wiB 
ba iriartrd by FlauctMr from teat 

irr iT'l^ nudf m Naw York. 

Alth<>u;:h fori* in hat a d<>al with 
RKO t> * tik .11 Ta I on an l-Un<i. 
the ftliii \ri .1 •!> <■( Elmer Rtcc'i pia). 
ha ha oi l artually aigaad a runtrart 
and M lan'i deOait* auetly arkat Im'> Pbr fallara HoUywood. Jun 
lo anpaw at Mm to llowa Argaaltoa Wif' 
Mtk-fiac raaiove^ Alirr Faya. Ha lap 
t mmm ptoyer. ft an tha payroll. Sha 
'Irrw tile >ii«[>m>ion when atudto 
*»i *|i|>ii~<.^ >hr h«d rhrrkad into 
the hoppttal l<jr an OfMratMa. Jr, 
It a I a pirtura of Jcm 
Juvenile Aln< a.tor 
r.aCMMBlM thnll Ha tnid of <e\'eral harrawiag 
aipariancai in Flanders. 

te-ra tha payntll lo spend sMna tima at eauM hava haa« F««to*M<' twlil a(- 
tha Uudn to watch produrtinn ter tha pictwr* waa comnMad and 
WNh tha idea .>( ultimateW berominc that «he rhi^ thii method <>f av iid- 
a pvadMaar-direclM He > iiie bark ing the Aim whirh wo t'l hrr 
M Itowjratfc AagiMt. b«t atay^ btoa«^Batijr CraMa haa bean awb- 

■rt... M 
M 
M 


KVpAlMlMMB •aaoooiaa* 


• 


1^ oaaooaaa* 


.... M 
n 
M 
. a 


HoitM Bavlaws 


.... IT 


ln>ide — Mu>.r 


U 


Inuda— Pictuio 


• 


Insida— RadHi 


«T 
I» 


tMarali 


.... a 
M 
.... • 


H^il Ctoka 


.... M 


Ctoh MavMWa . . 


.... M 


Otoiuary 
Outdoora 


a 


Pictures . 


.... « 


BadM 


.... m 


Radxi R« .f • . 


M 


Vjulcvill,- 


54 


« tairrt atiMw Maaa fnat ir«l. mH^I <« \ f j*»o«all»l tl* • i>*r — lit 
(|-a>o>a*«« M _ 

fallill. lUfti 2*. 19 1« Ddaib if CMSMt Decree More 
Seoelm Tkui a Bibbieg Thnc; MNif-:Mii»' |Mpk AMb OmMhi Inm 
Mm Do* «k< htn^r* » «>-d«y 
•»MW«ir>« •> Millie. Iht !•■••** Ml UN 
W»rnrr h I M **»r». <4 Ih* »Mi-Uii«t •nil •r»*"'« ••»• 
llu>1i« - ti.i :(.. . >i i"« • " 'iMim.- ^ , *m. V.I 

(Imrd rt.«.r« no« tm\r »r» b*<nCWMk- 
ItvW frcrr rirrpi !<>«> * m f mO 

hifcrtort throiifhout th» rouoiry. 
«inM »i wpltili Mm artiM ' PJL 
JatM* V Haym. ^ 
U5.Fibs'ahOp 
•ily. 

Taf Mint month! m<« bt>th th* 
r<lm Daily and M<M t n Pictttr* 
Da>l|P HI Nvw Yatk 
•Ml Uw ftvY-^y fcmitiaaa Whf4rf«to M««MWf ttltfm «| 
ihrMrr* w kai^ Mir— M w rt Uta tn 
r«m«a^u»ii«» of 4*prr*^r4 IxoiflM* 
ronrfitUMK and diiaalMladMf. h :tH 
•ta labW M-taen praAltt. K<a< !)« 

» f<-A» 

««MIMa«lli 

•f ^MaaalidalMK iiti*. 
UaAar ptaaiM m w^Hm •« n it 
frit (Hat Iha taar* la rwi>.r<i»iiT 

lar« •!«<' «rr aiiMr t lii g Uiat •••an i«>t 
Ihatf IH MM* Htli w a f t atw aM 
iMtar* *a Canada lof ipttto l ilwv 
Utaf« M ai»i>«Hic Uw Mi* al 
CaiMitaw «ar 
M. U NallwMOfi. pr««i4a*i< al r»> 
a a . MA " 

SH 1 SI l^M ■ Ja r*^' practtrally all al t»« w.. 

™ davmd*«il in^tartinil ttMkiit^ »>a 

- •till c«\'*rMic Uiair < > •«iuc. 

>ia Pirtura* ra«or«adlMI Mt Maajr af Um Mora im^irlaM w<«. 
Mt piaOt lot lha •!«• nioa maolk* i4. «i4*lr rir- 
thal the Mtatkatari hut* 
a* impataa an Nnportani 
• Imi tKat WllWH «l»a(rr« I'irlim naiv <li«< uwMin ma t iy rt aut 
• n •tianarniTfil vhriaby a raflain 
yaar an4 »a« mt4t *r*pm <* » Mai ptrlatf*. 

tfuc«H>n i>l • uparial rawrrt «l IMl- «» Ih.nfi niMiir, u <«. 

•n ft.c peioifcf adiwrtHMli tnri- l*r ■■dtptad wn nr>Bhkurka«4 

4anl lu «»i ixMtdilH^n* itAT* fram 

a4 MM af 
!• 

Tha tfKiaieni and tha eaw- ||MI*r tintaa.' Wlia* 11 wa« ra- 

Columbia raan iar X ai to 
Om arMtratMw ^nv»MMt> - Ri^art jioat it in blark and «liit« at a mv- 
OovaTiim a wt: AuMta of abawl |5«aM Sine* than 

Ante** I - ~ ■ • •**^ 
TW Western FrMlTart CMmi'p 

tltat O 

«tron« nat «uirli a<an pu* ittan wHh ' ■ a 

rorrml aaaatt »< M.rrh Mi br iif and Kt«Mi(li. 

0\rr-b>i>inf tnd untati In 
tiMa;-raMt U Willi 
naWfl Ktar. tar i 
Caakry. SMtiFoB 
1*1 mliamr. CtUwyi Rclcitt, Majt j;^ Hollywood. Juna ». 
7^>inf« fcr« Ml dull CHit hara 
lakm ici rradM^ Uw »«lMidir Bva*- 
Wa«. tIJtlU 
mt produrC Mo ijr iSI and »li 
<hMfi> i^^u t al 

>\a <i«l» < «-a^ . „ I I aMatf «• UtH vaak i piiib Ii lnrli« (• 

■ f*«te«*Mi aditNIrt «IUi 
al Ml|«>1>M U* lama to 

arliirli PH « 
I by prr>*nl arvfldaid Kali-Dolla lnHiagi 
Circta. 
AnM> May*** ^SmmT «ciif« ariU 
hmt* la 

Wa«tiln«ton for ronwitatil and »u(- 
(ritim* llM fl>nirullia« at lukanim- 
My liaaa accaa i awad dalayt to data 
la 

■ af 

«« 
a >wH h 

•aahMg aa Injunction le raalnln Mi 
bow. Samurl Goldwtn from aandinc 
him to Encland t" pilot a pidui* 
Orlcjnal awit rbarard lhal Cold' 
mnag la Indura Maya la I #Ma« laal vaa* • 
pMa pnmar and pirii a »tory al ran- 
TW Mlow (tarti oil »rth. 'Yfu 
know bow N i*. . with a boy,' and 1 
aayi ta aijratM, 1 lan do. ttt 
I kaanr kaar M to wMk •« 
wlM Ii ataai tm • Ifat Mm. laa. 
I 

Mbfa'Tto! ""itin^ «iiTr!Ii^l! i '••"'I*';'' •".'^ iS^' 

tag to u^ 11 m»»lf wmatima a««Mfalad l.o »a«kt Ma »ha« laM |lk* 

TWn thara M Ba^utfa. lha Park illy •«rd iir rit'U 
arhlrh had mMl* <Un>^ 
in <ithrr (umnMr >« 
yadlorkmc cama »• r..ipii>a 
kAtr araaaa iraltMa had bald 
•IM 
junt n 

nl€>« n Ffl 

btrT«a«ia(ly Wayaa hama. tkhiHi »a« r>a*r«! I<« 
rkmblad tn Broodma* and many laro «,«akt for :nstallal.<>n « I in a;>> 
Uhvr Kr» Yf>k ll>ri.Ut« in tli* "Slay r«nd.tH>«in« unit, Aai rrupr'xo Tha 

in- , Palaca. tvhich haa haan t«M ohiia I* 

I'l vlgnalura. 
Dime tha OaparUnanI of Cam- 
Hrc* propoaal lor aattlcmant. a Under a M« »Ml. M ii w- 

darriaod Maya nUI diraci Mmh pir- 
lurat It r Coldoyn la lha U. lu l»- 
al l»a i««Mlrad br tti 
^Im> 9m iHfe^T^Mnvartlac 
t MidmmMv iMa Mnding la- 
iirbla>* *vaHAr anoufh to ba 

tn inditidual •itualioni. 
ftaaibia 

fli MiMih «iwl da I 
• MSB al a llal ly aiaad 
haal by Srolt riU««vald. aad M • In . ^ ... » . . 
. r.n k... li t ^a«iy aaad IlllcnUiC ■ PalffMUC 

loo. bul I ha\a la a M 
OUara 

r. acaM nts 
Carwi Car*. laX Mr la » M H I»a ar- I Vartev *mt bM a«l Ma fw. and by 
IMM acauwl KKO M. Y. ■■»riaw { lii* mm* lalMa M*yto MM Wmy 4mtt 

court la>l ikM'k J>i<t>ra Uoyd Churrh think tha Ef^lra sets Into a lot ol I 
di»mi«»inc tl>« M,!! «ith tra\a lo honvn cilhrr. brrauM B.lbia 
amend the rompikjnl in M days. Ac- 1 lilll* ilrm in the IHwt a week oprtatlanl. Brooklyn rummer: 
ijiincrr. on Sumr A\r B'<4li«n; 
VT_a<i a ^t- .— Wmdaar. y ardhaw road .t €«»4 1*. 
Natl AHWCM daladi: Wmm:mt Ua A*« . Braa** 

- ■_ . I'^ rr ' rT—. ow« WM^ Brooklyn: ru^*H-mm. 
.."T^— Bye, N. Y.; Envuc. Kah»»« N J. 

at ao I tumnwr; Bora, in Braok. J«a*i**<n- Brc a uii Ih* Go\rrninml > petilioa 
■r dinaxwMint of thealraa tra* th* 
pradiirer - du U lbu tari 
t'» MUK Mi^FoB 
ll iHi Bmm wa**«d In 
al imndtili (cttlemml 
tt hM bam found nrr- 
aanry la deal *ci»ralrly with the 
^ot>lcm> prrwrird by tl>r thrr« rr. 

■It f di»tiibiilor defendant* <Ut>t- 

*ri>al. United A rtiaU and CalMMbia I. 
llM«« ha«« 
M BO harl* af ( 
Ihcir oprralian* la aa 

t acUan. On the bthrr hand, 
al Jurtira attorn*\> 
to the theory that all dulnbu- 
lion. ar >-uirrntly prarticcdj neadi 
tecaJ ntrtMac m Ik* mtcrfat af lr«« timl railing aalea 
•ailrto and Um elMwaalian al blarii- 
boakinf and blind **llln« hat been 
aub>crt \ij K> much argument and 
ABerrnce <f i-f inion L'nd<r th* 
PH I ut Ci-ninxirr (.r<.pc'>s»! it »«> 
i Ca n U nuid aa f<0t ») Other News PcrtaiMH to PktDres Ca*^ Yankee curb 

rutting iKfeifn manpi'Orr 
Pift in Hui^iy 
Badia Baviwa^ 
Virginia Pa«« U 
PNW U 

.rac* u 
Jack BahbiM an hi* awn? 

W a l lan let** Colian't Md 

ASCAP wrthhoMinc French »t>d Br-ft^n if>fcN) »UUmieuU 

Benny Gvodm^n im4 irliiinn 

PhiUy't iiit»iy tl*n>|: i:r>pilr GOF 

cx rire*.*it Il^ »ilh di«in«lM' Face « 
Pai.< &> 
il 

Fa«r M pi iiry. and nrpei 
« lha U. B. Amy al ih* near llian (ailed to >UI* tuBtrieM laci* a* a** with th* i«m* then* tan* i ,h, N.tK««l Anlhtm Myrtle Ave 

n If • «»_-i.t ?ti*g *-y**y *** I _^ J * ■• — ^>J^ •" an announcement u Ib.hed <« the Brww i 

C>«B. B Major rrMNCm *?!?*^***^5if'y -ftiyia. 'USS**** ^ * »«>'nf «»»•« Ih* mMMiemmt JJlL M*** 

_V7*?"' r"??. I —f" *T ** "T?. S"? fT*. t of th* IhMir* indoffm the tutiMU,! 

raille. a perfume, rialinad that BRO that we ha\e m. All Sculi rhurrh — — 

anociated it> product with a pro»ti- Hollyminl i> hi>\ iif <iuilr a lun 

tiite in 'frimroM Path' and demand, bul vn i> Tubarv* 

ed the ofleiidinc tcenti be remo\rd apuftpiii' bwl 

The aim rompaay refuaed to do »> >lop Mxnetun*. 

aad a H Mgaiai j inlaailliii wa> And that MMtaBi M tt 

mmt at Ih* JuMny OlnMa MM ■»«■«»••• 
. M. Y, wkick alw «aa tfMiiai.|ai M^HMMMtaMHr Mv «BH* Om Brooklyn: Mfohi lu. 
I. Melio. Web- 
Cmr-Bmna. WeM 
to Cmt Hi n>« 
>ay: Oifttm >«i Si<<«d 
A«a. iBrandti. Nemo ii|.j«r Bii«d- 
I, clBMd h>r »M«ia- 
M Ammn B: ('•>»t< n 
~ on Sr«« n**. 
Ave (all Ihra* Belle ihratie- 1.1- 
»«-r U> b* reopened by lltiii» H«i«l- 
*(aMni; Opera lltMuc. B>>>i>»*. 

im^ m. Y. Cdy; »• 
A««. tumtmr: 
We<t 4Mh f>lM< : A»- 
«n Ciaad C'onc«>iir-. 4C,.,i.«li- 
I. BtTMd. North Taiiyhwa: 
- teka*- a* rtar in Billy Ul* Kid.' ti. b* «)■ 

by Mfiro in AafutL when Tkylar ' hmIMwA aail 

<«.-ilWlr. riirht C««nm, I.*!' xo be demoliahad 

John Ma< k Bf<'« n | i. w d 'Bill> Windior. on Grand St and Bi-ykL 
Um origMkl vartian al Uatic m on Tenth Awa^ lyi al m a Fixkr 

I tw 
M. M. 
t. 1^ Ik l^k 

MB mMP BM^i 
wMrf Jun* M. 
Gaorf* AhbaM ti(rMd Virginia 
Card lor a imniral M oill |it4lur« 
on Bioadway in the Ull 

Sh* wat Moutid in Th* Merry 
IWixet SwMig It.' which kdM alM* * Um 
a weoh at Bl Cap da 
alM Bad a Ml pMt M «• fLTnrS TBAU.' 

Hollywood. Jtii4 
'Santa Fe Trail' it the fci-i » 
tur* aialad lar Brral riyna n i*' 
WHO HAS IL a nX IN PM? UtrDayDeadfaeWkiiyiEiUk 
iM IMee Rdn to Sib Pii 
to an 
ttan« io mmkt adjust- 
Mtdar cMtrart. 

^ all Malia far 'a* ortfariy 
c kMk to iMitOr ' 
•aliito art to to 
rM cMtrart. aa 
liKk>n« 
•r* BOW al li at stok 
by M 
ttora wm to 
„ to •» MM MM •< 
Mm mn WtM laiBl Mtto* ag a > — » 
fito IM fr — r~ es»acw4 
to fee aCacthr* «atoii M l to aay- 
to MMrt Ml al toa 
■Sir MMMpa k atorttag a mm' 
SEl il MM waMiitof to lU buai- 
mmmmmm'. HMvy NrWwiu. to 

tw a , 

th» nxn-a to itogto laalwM it 
H 

• 

•Ttlit publtr raaiteM tha rtonc* ki 
■cnrrcl. (Kit >howi ar* brttrr and 
■Mt thtr ar* really gctlinff bettrr 

l«M tt\ra moat J. 

to V. Ctm0 UU 4 arript af Uto 
a( iaiw Do*; tiM Frank Capra- 
Ba fcai t KiAia ptrtura tar war- 
ntn ralaaaa, rail* far 117 
wMdi PROPAGANDA OF YM FILIIUS 
Freenai-Baiakui Keyiote Ned 
Fir hAttlry to Ort PlnpMK, 
»(N»irilMWwMmi 

Sludia l( hunting a new liiW 
for Th« GhMt ol th« ( ix-o lUd ' CANABA Mirhaal Powrll. WiUiam OUMto 
mmt ttoir anUra iiait ara fatmtoi 
to Caaadi to atort 
to 
rrank r riii a ait. hand a( Ito 

mount ttudto. brItrvM thai tfua t* 
thr war, lo*i uf (»rricn mai kr(> ••i4 


^^yir mara Aa4to0i nx EVlOYIDir NiN, 
Mi. US » ■ UUF. 
to Callfamia a8« aaw all-ltoM klgtia 
Industrial ipurt In tha staU U rr«d- 
llad Io th« natton't prrparrdnr^ 
gram 

to ptrture buuncM cni- 
ptor«d al 1^ 
• Hcaifiarten to Ctist HulI)«aod. Jun« XS 
Monogram U reported ruiuideriag meaiw Hinci aa Har Ftof n.' a 

ptrture Bergner wa> achadu l ad to 
maka for raraatounl 
pottponrd. but li Wtttf It feB 
la Hail; Halirwaa4. 

local I ipraaia>all»a 
af Aaartatcd Brituh rilma, •ho\'«d 
lor Vancouver Io arrarige for the 
a( Kagluh picture* in CkMte. Ma toa iMUurtiona to con- a( raria 

to Naai tlalaaa. tha fat* 
a( Hto Mtoa ia vauHa aad laboratories 
to tto French' capital la iiafcaaara. 
Homeoffice exeraUvaa af tto Aaaari- 
Va* 

iitt* 

, il, 

wkkk 

fuel U tha Ira af uiM«rtatolty. 
clipped revenues and diaorganiiatMMi 
toto wtock tto Ca»tiaaa««l Itoi 
AUnLICOS.ii 
MAYCUT'M 
SCHEDULES 
aratlanf for th* aatira Caattoeatal 

ket Prints (ram foreign (altar- 
( aegative* have be«n mada 
shipped to neighbor- 
Ma. Itota li to 4tm at amy 

toward the full 
it u belie\ed 
producer -diatrltoilaf ^uartrrt g 
li toMHd to «a 

to to «M M wtUi ptoM to auto f* 
thaa aay other ina>or. it is not toi- 
' ' ' , rraaman hints, that rraw 
cut further That the nihil ^ 
wUl madUr prjd< 
aia ia ai iiaif ha c auai thajr ara 
' aa low that they ran turn aut 
pirturas at roaU that plar* them m 
■a parttnslar daapar m tto (ace af 
mmT ttlM^'litaUrCBTatoX to! 

•Mr pratorra*. ti b Mt't Lsito (Ikn.) 
Ti af 

to AaMTican 
to Nans 

toa put It Into th* grmp wtik Bel- 
gium, the Nriherlaatf^ Marway. 
DaiMnark and the prevtausly Invaded 
of Austria Crecho. lo\ skia 
graai la to proceed as intandad with 
IMa-41 schedules, tuinuriow II may 
all t>e changed' together with selling 
This II aside fiom any still piu\.' 
kiunt under a roiuent decire 

While Mr'.ru prorniarf only a mini- 
asiMB at 44, aa agamsl • matunum 
mt a. aMwr awtaM wmA m MCO 

P.Uach. to afnciala to M Y 

a to Kent ta Holly mood os- 
to laak al new product. alM 
to «to MMtr returned from tto Coast, 
new treasurer ot th* 1>Niraday (Mi aatf m 
HaUywood th* toUowiac 

iZli. 

He planed from London to Lisbon 
and theiM~e oii to Hollywood atlcr he af FMclit ruafattoM Ukltoi, 
AftMa alana af tto Aawriraa ca«- ' 
panics has maintained to»iaaaa with 
in Italian borders but ainca Italy de 
clarad war on the AUiaa 
ition has 

i«l 
liMafI 

r a (ubatontial ntartot ara 

inarccskible. with 
in protpert to 
Rufnanian-Buaaia« | M. MUi-fto M. UntvarMTa pra- 
graai It alaa at • tofk ■•«*•. M, 
white Warner's u tow at ML thb to- 
clwdmg two special* aal to to said 
under tha rontrart Unilad Aiti>t> 
u a 9ucstiaa af individual producers 
and what these mdividualt may d<> In 
m-ilh 
prets 
man, 
and 
fad 
•'•la 

may toUaw auit, 

grams and throwing all 
into a lesser numiier of gims pee 
i * aiBa Ha addad ttot this, in turn. 

to ditraato 
ptaytoi ttow. •etalia tm Wt9$ 
Itow rtrtara 'is Macros has returned 
ttraightening out some ftnan- 
ctol dataiJi m ciaaittiia with -toe- 

M SOUS HEW NOON' 
UNIU houses naw wltk tva i 

niicht drop to three, 
tlirre coming down to two. 
■ •<■ l.iied to believe that tto alacti 
w auld to 


Cxcehoalovak ia 
none th* les« welcome pa; 
nnca written off the bootu 
Itoae Americaa companies Para* 
MMrtKiM^Mh^rM^tv as- 

tto latent milltory krrwariis^ raaaH 
tance* from Bartia tova 
ter It it toto aai Itot 

rurrentl> wHMmNL VM kt PBM M ■ 
tatura dato HaUywaad. June ti 
Metre Is sending atd a feeier in 
Hew Moon' ss a aal* ofleimg m 
af tto presrat dauWe-btll Arsi 
IB Mrt Wm BtlMic re that to ttouM m 
ana ly ili wauld show that in mail af 
the territories of the <^>untry inara 
nim 11 now being made availaWe 
than ia aaatfad. Baaad aa his awn 

StvdiB Bm Opca 

Holly woad. Juo* M. 
Mth-Foa production attar toii« to and out. b tock ta 
asain, toltontog Charles Chaplw'i 
pralaatattant sto should get more j 
eain. Morroa paid it | 

While east, the producer and 
former mu'ical direrlor fur Pm 
looked over aas^ akalerial for *Sar- 
and Chorus ' Tto iMtoi wUI to to- 
tfiviAially So. hi The 

Ancricui Msriict Musiral goes 
thiaugh tto 

reat af the ca a n tr y It will go out on 
111 oan Studio tos ordered Ml 
priau to awa( Ito aspartad demand for dalaa and tarred to play a tot of 
picture* they danl want, whereas if 
there waa a curtailment of product 
tto averapa emhibitnr would make it 
to srt ator* out at each 

As if the Euiupean hcadacto 
weren't enough, the agitated 
af tto laraign dcpartawato 
to I 
ta 

Braa.l toi had m 
farca IM aMt months a rotric- 
tion on transfer of fun<t> out uf the 
country — a l.mitatHMi th^i i- l.kciy 
to to made moie Mrwprnt twcause 
at tto laipiadmg atoppaaa «l 
H<>lly><.nd Jur.^ 
One company khoulmg tx > pir- 
lurei at tto liiBf tuna u the plan at Ito ■ 

fipirtaiaat and aOocating tto I 
ttot fur aw rly c oearad this Bat laa to i 
graup to a fewer number of A fea- 
tures.. Paramount it atlemptinc to 
add itringth to each feature througit 
tolyiaB Ito best story material, lw4 
Durta« Mm 
British ato 
">ree daya. 

Kaite is here to confer wMB Dtoryl 
"nuck and other studio esactithra*. 
*«i«'ly on British quota productMo 
VatotolMM ta Ito aaxt law iM NHil •! Miiiir Irip^ to par- 
Ito Par tonta aHicc to 
douMe tto budget Par alaa atoyad 
tto Anancing of Tto AaMfllM Vi 

alMnd.' to be produced a toaithy par. 
■lau aad fiMil> 
tancaa tove been r*gular. Word 
hM reached New York m:th.n the 
Itot monr.v d>ir American 
tmy be ,n,i»uuiiied ttore 
IContioucd aa pas* Ui al KanMh. OHk. ilartii« in(y 
Hah, WK c esM r ta C d ar pi 
an tto KKO weoam pra- 
PMk li Uatad ta slai m bath ea^ 
at Am AauMe-toadei One direrlar 
will to assigned tu ^UZf' tto t»a 
picti'res 

First of tto dual ahmding b '»i< 
'Wagon Itota.' Ma twin i* Mdl ««• m!* rtorlM!'* ^ ** 

hf found hit I 
otit entert»ia 
names to have 
Balaban e>n<a 

■ ««NI MMM* I 

down Itom whereupon tto 
» de"-^ to tM II r ».>!> »*l- 
mate MJMBM «nM« aa tto BaU tor 
the DUfpas* 

lore*. 

Mr mmti — ■• a towcwl ft < 
<Conti>Hie4 aa pate M* 
y^j^dMevlLiTttHnfmi 
AsbiledtlUlFiR«iSlaK.Elc. -rear sr-iSi - son to duom •sn 

coumrncTnu 
«• ttw Ami 4tm». wtw* l^• »f« 
iii>nnrr«4 that ■!>•»»* trUing 
•hon-<hantr<1 B*rci«< >nlo hsye Strf-PictaRS 

will b* •nriMd today <«m) I 

«»« publi<'ic^ i>T X<-j lunrr't 
Oct l«. int. vmStt th« l.tt* of "The Winntprg Ju«« 7^ 
tlw bet that tiM ktB. M ■Uii4ti« wtJTilut llMtr till* al tUMM. "^n* «• 

■■l lar th« — i MlMia t U m U go wh.tnry DMf«w. •'CtarlH ar* tiM GaMy. Tnrali. U| 

1 tpMMi^MM kll"C Vribnvr * 9mm, MMta CrMCMt wfcUt tlw rortafl* houM li 

TKr«« ill b« by Dan OavM. wtw ha* I 
tliM K>mt-A»at Orylwy «iU par Uraar tfHrMni* I* 
lU fwk mmt tartift* w»U Itnpraw Path* Mawa. tmt la 
ta Imr raTt Ma raHt pmttton and tarn mora IhaA M hat •« 
Ow teat lw« yrari RKO Radio PK-1ur>- th« pra4urin( company i« n- 
aa a muH of thr «kar m Furop* to tuac mrtiey. a*t4 b« ui>abl« ta 
a<» a w w any raah U> lh» parmt o-mpcrv 

!•» ItM tha total ko>«i lor Uw aMka iiiaiaaHaa waa •ftJU.IH 
•MTI IB «aa lart to ttwa tw . Wa< 

S Md liaal wbavi Orrto T^Mkav pawitfatf 4awa Mia ilaalfli al li^ ipastf ^ 

iMk i« W;M iMuaa'i la^ troM mm* rr»4 War««c plarMl her* ffw^-a 
IkM a yaar a(o TWk«r aad Boni ir BjiW«r rtartad oil oril* v 
vtll. bu trat Ihraa 4ay« IntflcatMvc no mora Utan a t»i 
ftnal Ihfae. whoa taka la WMrartably mwrr inort than 
bam half. acca»w»U«i for aro«M4 lltjM to Ra«4 Afyraa aoanac. 

Ca\-« Stanley lhr«* wlwifi lii a raw lar Wm talMMil 
^ iMM. aaMHr Kv« T»«fca»_»'- jj-i _ ^ ^ Mm wrMrr. ba« atorlad In 
I Awarlcaa paU lotic laolMMtit lar 
b iM i i n n H ail to tha Curopaan aar la a pai4 
■TTT ■Il>. Brrnitan raview* tha mihtory aaiM 
t«« awiMlM. tfarUrr* poiiur-al patty laatfanhip it 
ttnt II tuna toma pn»rrful (TWp MMM toilinf 
a daaaat aa4 coura 
w Va ■Mdi feaaa«aa«< tracllaaa. „^t„ tm marty M ParantoMt aatf af prWi wW atflaal a 
HM ■rttlah ptctura policy It waa aa- 
n ewncad alhvr rhanfaa womM ka 

mad* brforr t>>r fall that ttCi rJ^S^n^ JuL-MiT Ams. Tim 
;;^J^».to^j;^| (Z,|0lLM0Aki4 il 

■Ma ap SMHMMto StTlMM WBBir I>r*P'la ttowar toatpo, tha PodanI 
ta Ha. Mc W, ale, MtoaMlW H Oovarnmant baa p a aa artttag BMPt 
I ka gaod btMlaato to taa»tn at rt vanua from Um 
I tool ara dMiMa by tka Mc , ihla yMr Itaa to « 
lihaaad. Maito al MH • 

i— — . ^ 

a radarttoa at boaafllaa al a%% dl 


iHrtog a 
Iptoe af 

•Ml «Tjl 
•tl 

far tha 

raeord-braakiag ItM. 
^ g Tha collartotM for thit May 
(tttar than in any oihar year i 
(atudioa. U>* itortiac pOMM at tha M% Manntr In whMi aarninc raparily ol a ptetaro company liu aalad afto* 
h oawram from r*or(aniialiofi »at ilhiatratod laat waak »ha« RKO laauad 
ly report tinra amrr|ing from Tl-B. Fact that tha nat ptaM 

Ut. m 
a( tJaaa WNh «w Wlad" aa Mm ba*. 
affir* toUU of aVtlialad thaatra cimitu autatda af Laaw'a. waa ra»ia l id 
by Barrv«y Balaban at tha Paramount ttorkholdrrt' maatmc laat waafe. 
AMhai^h actual attartdar>ra wa« u9 about t'V at Paramaiml bataaa, ba 
thai th* aimmiii of ra^a*uc »a« up eaaaidwaMy aaaf* aaav A 
Uaivarml'i raport an Ms maa t ha of bualw a aa and lag April tl thi* yaar 
tha prommant part lla Canadian dtatr^id rn g company Baiplra 
»at playinc m tha corporation i aommai aatup Subklantial 

a< 

Hi ,LEE,DMUYTOCMSr 

mwmmrni Hollywood. J una 
■I Metro renewed Lasilo WUimgH^ 
wlU alao be 11% kutcwd af coalraci mpartrait artirt. 
Ma over the *«t»blwhad prtca. Duct , Bnw*t dfaw a 

to rtoba. lachidtoc miUattoa^ wM ^ ^^^^ fcaiiii • 

"* kaa. Arthur 

at Lynn 0\ 

that there year by Paramouat. 
win ka a to^ a« t« aa aach Ikr tpcnt M«Ue picked up 

biairad af thr paaaeat l%« h^^n . writer 

Corporate aecuritiaa. capital stork Luria 

kniM. ftock ilifi ami capitol Itefcct at W< Hollywood. Juaa H. 
Sia toaluret origiaally 
In May Pfograr*"' Mooaaram'i 
Mm pravioui , •chad«e, hava nw Apa.' 
Tracklaa 
,' TI aiii ir Irbaaldayt.' 'Si«i a< 
Mm VaM.' Ttail of Mm Yukoa.' Uw 
Pathar*! Oauchtar.' t2ypay Cavaliar, 
Black Stalliaa' aad "CoUaca » Dtiatoy Doi*h*y. co-^-aaton af tha 

F^ator A St^ply *^**' Ellery Quean ' aie dua to 

MattoiUl 8cr*«i Sarric*. Ho llywoo d M jkcaa a wate to — jp» 
Iw. Matloaal Screen Accaaaorieo. • to*** f MprtaMi MP 

lac, Watiaaal Scra aa Aaaaari ^^fT' " yfy-. . . ^ 
BMata. lac . aad Haliaaal Bcvaaa Ca.. I ■ ntmm Wm mm 

ka , 

Calambia ralaaaa. rit